“Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư tại Công ty Vinacominland”

111 7 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:39

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013 TÁC GIẢ Hà Thị Liên LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đến luận văn thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chất lượng dự án đầu Công ty Vinacominland” tác giả hoàn thành đảm bảo đầy đủ yêu cầu đặt Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Xuân Phú TS Nguyễn Quang Phú (Trường Đại học Thủy lợi), giành nhiều thời gian, tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy, cô giáo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủy lợi tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chun mơn q báu suốt q trình học tập, góp phần cho tác giả hồn thành luận văn Xin cảm ơn người thân gia đình, bạn bè tập thể cán phòng Kế hoạch – Công ty TNHH MTV đầu phát triển nhà hạ tầngVinacomin động viên tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn chắn khó tránh khỏi thiếu sót định, tác giả mong muốn góp ý chân tình thầy giáo cán khoa học đồng nghiệp để luận văn đạt chất lượng cao Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013 TÁC GIẢ Hà Thị Liên DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 đồ cấu tổ chức Cơng ty ………………….Trang 32 Hình 2.2 Biểu đồ biến động lao động qua năm………… .Trang 38 Hình 2.3 Biểu đồ doanh thu từ 2010-2012 ………………… …Trang 45 Hình 2.4 Biểu đồ lợi nhuận từ 2010-2012 ……………………….Trang 46 Hình 2.5 Biểu đồ thu nhập bình quân từ 2010-2012…………… Trang 46 Hình 2.6 Phối cảnh dự án Khu dân cư Cột 5…………………… Trang 52 Hình 2.7 Phối cảnh dự án Khu dân cư Cột 5…………………… Trang 53 Hình 2.8 Phối cảnh dự án Khu đô thị ngành Than- P Hà Khánh Trang 55 Hình 2.9 Phối cảnh dự án Khu thị Nam Cầu Trắng……………Trang 56 Hình 2.10 Phối cảnh dự án Khu đô thị Nam Cầu Trắng……… …Trang 57 Hình 2.11 Phối cảnh dự án Khu thị du lịch Đại Yên………… Trang 59 Hình 2.12 Phối cảnh dự án Toà nhà chung cư Hastone Tower… Trang 61 Hình 2.13 Quy trình chung …………… …………………………Trang 62 Hình 2.14 Quy trình giao đất cho Dự án … ………………………Trang 65 Hình 2.15 Quy trình đền bù giải phóng mặt ……………… Trang 67 Hình 2.16 Quy trình nghiệm thu …… ……………………………Trang 69 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Biểu đồ biến động lao động qua năm….……… Trang 38 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ ………….………………Trang 39 Bảng 2.3 Kết SXKD Công ty……….……… ………….Trang 40 Bảng 2.4 Bảng kê tài sản chủ yếu Công ty ………………….Trang 41 Bảng 2.5 Bảng kết doanh thu- lợi nhuận Công ty……….Trang 43 Bảng 2.6 Bảng thống kê dự án Công ty………………… Trang 49 Bảng 2.7 Bảng thông số dự án Khu dân cư Cột 5……………… Trang 51 Bảng 2.8 Bảng thông số dự án Khu ĐT ngành Than- Hà Khánh…Trang 54 Bảng 3.1 Dự kiến giá trị SXKD giai đoạn 2015-2020 ………… Trang 83 Bảng 3.2 Dự kiến kế hoạch giá trị SXKD năm 2013 …………….Trang 89 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chính phủ NĐ Nghị định QĐ Quyết định UBND Uỷ ban nhân dân BĐS Bất động sản Vinacomin Tập đồn Cơng nghiệp Than- Khống sản Việt Nam Vinacominland Cơng ty TNHH MTV đầu phát triển nhà hạ tầngVinacomin TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên BQLDAQN Ban quản dự án Quảng Ninh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN DỰ ÁNQUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH .1 1.1 Các khái niệm “Dự án” “Dự án đầu tư” .1 1.2 Các khái niệm “Dự án đầu xây dựng” 1.3 Các khái niệm “Dự án đầu bất động sản” 1.4 Khái niệm quản chất lượng dự án đầu xây dựng: 1.5 Các giai đoạn đầu dự án đầu 1.5.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 1.5.2 Giai đoạn thực đầu tư: .8 1.5.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng .9 1.6 Nội dung quản chất lượng dự án đầu xây dựng giai đoạn đầu xây dựng: 10 1.6.1 Nhiệm vụ quyền hạn chủ đầu trường hợp trực tiếp quản thuê vấn quản dự án: 11 1.6.2 Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng thiết bị lắp đặt vào cơng trình thực hiện: 13 1.6.3 Quản chất lượng thi công xây dựng công trình: 14 1.7 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc quản chất lượng dự án đầu xây dựng cơng trình; 16 1.7.1 Về chủ trương đầu tư: 16 1.7.2 Về vấn thiết kế: 17 1.7.3 Công tác thẩm tra, thẩm định chưa coi trọng: .18 1.7.4 Công tác đấu thầu: 18 1.7.5 Khâu thi công xây lắp: .18 1.7.6 Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: .20 1.7.7 Các nguyên nhân khách quan: 22 1.8 Những để quản chất lượng, tiêu đánh giá chất lượng dự án đầu 22 1.8.1 Những để quản chất lượng cơng trình xây dựng: 22 1.8.2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơng trình xây dựng: .27 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN CÁC DỰ ÁN ĐẦU CỦA CÔNG TY VINACOMINLAND 29 2.1 Giới thiệu Công ty Vinacominland; .29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Các giai đoạn phát triển Công ty 29 2.1.3 Chức năng, ngành nghề kinh doanh Công ty: 30 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.4 Đặc điểm đội ngũ lao động 38 2.1.5 Đặc điểm tình hình tài 39 2.1.6 Đặc điểm sở vật chất: 41 2.2 Tình hình thực dự án đầu từ năm 2010 đến 2012 Công ty Vinacominland; 42 2.2.1 Kết sản phẩm: 42 2.2.2 Kết thị trường: 43 2.2.3 Kết doanh thu-lợi nhuận: 43 2.3 Thực trạng thực dự án đầu năm 2012 Công ty Vinacominland; 47 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản dự án đầu xây dựng Công ty: .47 2.3.2 Giới thiệu dự án Công ty: 49 2.4 Đánh giá việc quản chất lượng dự án đầu Công ty Vinacominland qua giai đoạn đầu xây dựng; 61 2.4.1 Phân tích thực trạng quản dự án Công ty: .61 2.4.2 Hồ pháp lý: 70 2.5 Đánh giá chung công tác quản dự án đầu xây dựng Công ty: 73 2.5.1 Đánh giá việc quản chất lượng dự án đầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; 74 2.5.2 Đánh giá việc quản chất lượng dự án đầu giai đoạn thực đầu tư; 74 2.5.3 Đánh giá việc quản chất lượng dự án đầu giai đoạn kết thúc xây dựng; 75 2.6 Đánh giá độ hài lòng khách hàng dự án đầu nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: 75 2.7 Những tồn nguyên nhân việc thực dự án đầu Công ty Vinacominland: 75 2.7.1 Về chế sách 76 2.7.2 Về áp dụng máy móc, trang thiết bị phương pháp kỹ thuật đại vào quản dự án 77 2.7.3 Những tồn cụ thể giai đoạn dự án 77 2.7.4 Tồn khâu quản dự trữ vốn cho dự án: 79 2.7.5 Tồn công tác quản rủi ro thị trường có biến động 79 2.7.6 Tồn công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào .80 Kết luận chương 80 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU CỦA CÔNG TY VINACOMINLAND 81 3.1 Chiến lược đầu xây dựng dự án thời gian tới Công ty Vinacominland; 81 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020: .81 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chất lượng dự án đầu Công ty Vinacominland 90 3.2.1 Những giải pháp hồn thiện chế sách .90 3.2.2 Những giải pháp cụ thể giai đoạn hình thành dự án 93 3.2.3 Những giải pháp cụ thể giai đoạn đầu 101 Kết luận chương 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .104 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình chuyển dịch cấu kinh tế từ kế hoạch tập trung sang chế thị trường nước ta nay, khái niệm “Dự án” sử dụng ngày rộng rãi Khái niệm “Dự án” không bao gồm dự án đầu sản xuất kinh doanh, mà gồm dự án khơng nhằm mục tiêu lợi nhuận liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội khác Một cách đơn giản hiểu “Dự án” tập hợp hoạt động có liên quan đến thực khoảng thời gian có hạn, với nguồn lực giới hạn; nguồn tài có giới hạn để đạt mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu đối tượng mà dự án hướng đến Thực chất, Dự án tổng thể sách, hoạt động chi phí liên quan với thiết kế nhằm đạt mục tiêu định thời gian định Để quản hoạt động nhằm đạt hiệu cao nhất, từ lâu giới nghiên cứu mơn khoa học khoa học “Quản dự án” Bản chất Quản dự án nằm việc áp dụng thành tựu nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức, điều phối nguồn lực hữu hạn cách có hiệu nhất, giới hạn định không gian thời gian nhằm đạt mục tiêu dự án xác định Trong dự án thuộc lĩnh vực khác đời sống xã hội, Dự án đầu loại hình dự án xã hội quan tâm nhiều nhất, đặc biệt xã hội theo chế thị trường mơ hình xã hội phổ biến giới Thuật ngữ “Dự án đầu tư” thuật ngữ sử dụng từ lâu, ngồi có thêm thuật ngữ “Dự án đầu xây dựng cơng trình” sử dụng văn pháp quy Việt Nam năm gần đây, để dự án đầu có xây dựng cơng trình Bản chất dự án đầu việc tập hợp hoạt động có liên quan đến đầu nguồn lực hữu hạn doanh nghiệp /doanh nhân vào đối tượng xác định để đạt mục tiêu lợi nhuận Với sách khuyến khích đầu Chính phủ nay, doanh nghiệp nước tích cực phát triển dự án đầu Việt Nam, đặc biệt bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với giới, thông qua việc gia nhập nhiều tổ chức kinh tế lớn, có Tổ chức thương mại giới (WTO) 94 móc phục vụ cho q trình thi cơng lại quan trọng Để tiến hành xây dựng cơng trình cần nhiều máy móc như: máy cắt bê tơng, máy nén khí, máy khoan, máy hàn, máy trộn bê tông… Việc lựa chọn máy móc thiết bị khơng phụ thuộc vào số lượng loại mà phụ thuộc vào nơi sản xuất, kiểu dáng, công suất… Việc lựa chọn máy móc thiết bị phù hợp cho việc xây dựng cơng trình điều cần thiết, góp phần định nên chất lượng dự án Công ty cần phải ý tới yếu tố công nghệ, luôn đổi trang thiết bị để bắt kịp với yêu cầu khách hàng Những máy móc q lỗi thời khơng tiêu hao nhiều lượng mà đem đến hiệu suất Chính năm tới, công ty định hướng phải nâng cấp loạt máy móc thiết bị Những máy móc thiết bị hư hỏng lỗi thời bị đào thải Thay vào trang thiết bị đại, sử dụng nhiều yếu tố khoa học cơng nghệ Hệ thống máy móc khơng đem lại cơng suất hoạt động cao mà tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo không ô nhiễm tới môi trường Các phương pháp kỹ thuật cần khuyến khích sử dụng cơng nghệ vào để thực Ví dụ, vẽ thiết kế cần tận dụng tối đa chương trình đồ họa Autocard để tính tốn chi tiết cách xác, hạn chế sai sót kỹ thuật Trong công tác quản dự án nay, việc sử dụng phần mềm tin học dường khơng điều xa lạ Trong thời gian tới, công ty cần mời chuyên gia hướng dẫn sử dụng số công cụ tin học vào việc quản dự án Ví dụ, phần mềm phổ biến để quản Microsoft Office Project Không phải công ty áp dụng thành thạo phần mềm để phục vụ cho công tác quản dự án Việc đưa Microsoft Office Project vào thực tiễn q trình, khơng thể vội vàng * Giải pháp cho hoạt động quản chi phí cơng ty: Vấn đề quản chi phí có vai trò quan trọng với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Nó góp phần định tới kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tới lợi nhuận dự án Chi phí dự án phải tính 95 toán cách chi tiết, cụ thể cho hạng mục cơng việc Việc bỏ chi phí tiến hành xuyên suốt dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tới tận nghiệm thu bàn giao, kết thúc Có thể nói tổng chi phí cho dự án đầu có giá trị thường lớn, đặc biệt dự án đầu xây dựng cơng trình Vì vậy, việc quản chi phí khơng tốt gây thất thốt, lãng phí nghiêm trọng Trước hết, việc ước tính chi phí tài nguyên phải thực cẩn thận với tính tốn tương đối xác Muốn cần phải có quản chặt chẽ danh mục tài nguyên, đồng thời nên nắm rõ danh mục cơng việc cần thực dự tính tổng chi phí để thực dự án Sau biết tổng chi phí tiến hành việc phân bổ chi phí cho giai đoạn, hạng mục cơng trình Q trình phân bổ tài ngun nguồn lực phải thực phù hợp với tính chất hạng mục Những hạng mục cơng trình đòi hỏi tính chất kỹ thuật phức tạp ưu tiên cho nguồn kinh phí lớn hạng mục có tính chất đơn giản Cũng nên xem xét việc phân bổ chi phí cho khoa học, tránh lãng phí khơng cần thiết Mục tiêu dự án cố gắng tiết kiệm khoản không thật quan trọng, đảm bảo cho dự án thực với chi phí thấp đảm bảo chất lượng Để thực việc phân bổ dễ dàng hơn, công ty nên áp dụng phần mềm tin học hỗ trợ Trong giai đoạn thực đầu tư, có nhiều đơn vị thực hạng mục cơng trình khác nhau, hạng mục lại có chi phí riêng Vì phải liên kết chặt chẽ với đơn vị thi công để nắm bắt tình hình cách kịp thời Thơng thường giai đoạn này, chi phí có xu hướng phát sinh lên, nằm ngồi dự đốn cơng ty Vì nên có biện pháp phòng ngừa chuẩn bị cho phát sinh Việc giám sát cần phải tiến hành thường xuyên sát sao, đảm bảo cho công việc dự án thực phạm vi ngân sách cho phép Bên cạnh đó, q trình quản chi phí phải kết hợp chặt chẽ với quản tiến độ quản chất lượng Đây nội dung tách rời công tác quản dự án Một dự án khơng thể gọi thành cơng hồn thành chi phí 96 lại bị kéo dài tiến độ chất lượng không đảm bảo Do cần phải cân đối hợp nội dung để đạt mục tiêu yêu cầu đặt * Giải pháp đảm bảo vốn cho dự án: Việc tìm kênh huy động vốn vấn đề cấp bách công ty Trước hết công ty phải vận dụng tối đa nội lực tức nguồn vốn mà doanh nghiệp tựCác nguồn vốn là: vốn góp ban đầu; quỹ khấu hao loại tài sản doanh nghiệp; quỹ tích lũy tái đầu phát triển sản xuất phần lợi nhuận kinh doanh hàng năm giữ lại Hơn nữa, phát huy nguồn nội lực tốt, công ty bớt phụ thuộc vào bên ngồi Vì vay vốn từ ngân hàng với khối lượng lớn điều dễ dàng chút Mặt khác có nguồn vốn nội lực đủ mạnh sở để tạo dựng niềm tin với ngân hàng Ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn tình hình tài cơng ty q Doanh nghiệp huy động từ khoản tiền nhàn rỗi công ty Những khoản tiền biết cách xếp khoa học tập hợp lại cách hợp trở thành nguồn vốn hữu hiệu Mặt khác, công ty nên đa dạng thêm ngành nghề kinh doanh Việc mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh tạo hội cho cơng ty kiếm thêm khoản lợi nhuận, góp phần tích lũy vốn để đầu vào dự án quan trọng Ngoài lĩnh vực xây dựng xây dựng dân dụng nhà ở, công ty nên phát huy thêm lĩnh vực như: bán buôn xăng dầu, bán bn vật máy móc thiết bị phục vụ tàu thủy, trồng cảnh lâu năm… Những ngành nghề công ty thử chưa phát huy hết mạnh Nhờ nguồn vốn lưu động huy động thêm từ đây, doanh nghiệp tập trung để đầu vào dự án lớn hơn, đem khoản lợi nhuận cao cho công ty Tuy phát huy nguồn vốn nội việc trông chờ vào nguồn vốn vơ khó khăn quy mơ cơng ty lớn Tỷ lệ lợi nhuận thu từ kinh doanh có năm thấp Chính nguồn vốn chủ yếu mà cơng ty huy động nguồn vốn vay từ bên ngồi Nhìn chung cơng ty vay vốn từ hình thức cụ thể sau đây: 97 - Nguồn vốn từ vay nợ: tức công ty vay vốn từ ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng - Nguồn vốn từ thị trường vốn: tức công ty huy động việc mua bán công cụ tài trung dài hạn ba thị trường: thị trường bất động sản, thị trường tín dụng thuê mua thị trường chứng khốn Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng dường nguồn vốn dồi dào, có khả đáp ứng tốt nhu cầu số lượng vốn thời hạn vốn cho doanh nghiệp Do đó, việc vay vốn ngân hàng lựa chọn ưu tiên công ty định đầu vào dự án Vì việc giữ mối quan hệ tốt với ngân hàng ln nằm sách ngoại giao hàng đầu công ty Bên cạnh việc giữ mối quan hệ lâu năm với ngân hàng quen như: ngân hàng Techcombank, Habubank, TMCP Qn đội cơng ty nên mở rộng mối quan hệ với số ngân hàng có uy tín khác Vietcombank, BIDV… Để giữ uy tín ngân hàng, cơng ty cần phải nỗ lực thân vươn lên, giải tốt vấn đề tài để làm đối trọng có sức thuyết phục, tạo điều kiện dễ dàng vay vốn Để giải vấn đề vốn cách tồn diện, khơng dừng lại tìm biện pháp huy động vốn mà phải có kế hoạch sử dụng vốn cách hợp Để tránh tình trạng ứ đọng vốn, lãng phí vốn sản xuất kinh doanh, cơng ty cần kiểm sốt chặt chẽ việc đầu vào tài sản cố định Công ty nên đầu vào tài sản cố định thật cần thiết, tránh đua theo số lượng mà gây lãng phí Cơng ty cần cân đối sử dụng nguồn vốn có phục vụ cho hoạt động kinh doanh cho tiết kiệm hợp lý, hạn chế việc vay vốn nhiều từ bên Đó xây dựng cấu vốn hợp lý, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Việc xây dựng chiến lược đầu hướng giải pháp tốt để sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu 98 * Nâng cao công tác quản rủi ro Quản rủi ro dự án biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trình triển khai dự án, làm cho chi phí dự án giảm thiểu q trình thi cơng, giảm thiểu rủi ro giảm thiểu tác động bất ngờ bất lợi cho dự án q trình thi cơng cơng trình Khi trình triển khai dự án rủi ro dự án diễn nhiều liên tục làm cho tiến độ dự án bị chậm lại, chất lượng cơng trình giảm sút, chi phí dự án tăng lên … ví dụ : q trình triển khai dự án mà gặp rủi ro tự nhiên gây ra, khơng có thơng tin biện pháp phòng tránh khơng kịp thời, biện pháp phòng tránh không hợp làm cho tiến độ dự án ảnh hưởng lớn, chi phí dự án tăng lên làm cho chất lượng cơng trình giảm … hay giá nguyên vật liệu tăng lên mà công tác quản rủi ro không tốt không dự báo được, ảnh hưởng lớn đến trình triển khai dự án, mà công tác dự báo tốt cơng ty dự trữ lượng nguyên vật liệu vừa đủ để triển khai giá vật liêu tăng lên khơng rủi ro Vì quản rủi ro quan trọng quản dự án Cơng ty cần có biện pháp sau để giảm thiểu rủi ro : Tăng cường công tác dự báo rủi ro Đầu hệ thống thông tin, kênh thơng tin để nắm bắt biến động thị trường nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro xẩy Nâng cao công tác lập dự án đầu tư, công tác chuẩn bị đầu Nâng cao chất lượng thiết kế kĩ thuật thiết kế kiến trúc * Nâng cao nhận thức hiểu biết chất lượng cơng trình xây dựng Biện pháp thực thơng qua hội nghị, hội thảo, tập huấn chất lượng cơng trình xây dựng Trung ương địa phương Ngồi ra, chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cần đưa nội dung quản chất lượng cơng trình xây dựng vào giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung cấp hay dạy nghề đào tạo thường xuyên xây dựng Cơ quan Nhà nước tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân văn pháp luật có văn pháp luật 99 liên quan đến chất lượng công trình để người dân có nhận thức hiểu chất lượng cơng trình quyền nghĩa vụ quản lý, giám sát chất lượng cơng trình * Tổ chức triển khai đồng biện pháp kiểm sốt chất lượng cơng trình Việc kiểm sốt chất lượng cơng trình phải đảm bảo tính đồng tất khâu Nhà nước cần yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chấp hành nghiêm chỉnh quy định kiểm định chất lượng công trình, thực nghiêm túc trách nhiệm khâu khảo sát xây dựng, vấn thiết kế xây dựng, thi cơng xây dựng, bảo hành bảo trì cơng trình, có chế tài nghiêm tổ chức cá nhân cố ý làm trái dẫn đến hậu nghiêm trọng * Tiến hành rà soát, đánh giá hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam chất lượng cơng trình Trong thời gian qua, nhiều văn pháp luật liên quan đến vấn đề chất lượng cơng trình ban hành Các văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn xây dựng phát huy tác dụng, đến bộc lộ số bất cập như: nhiều văn bản, tiêu chuẩn quy phạm ban hành từ lâu, không cập nhật với thực tiễn hoạt động xây dựng; Trong Luật văn thi hành Luật khái niệm chất lượng cơng trình chưa rõ ràng, chưa nêu bật nội dung cụ thể công tác kiểm tra, quản chất lượng bên liên quan giai đoạn dự án Ngoài ra, số công tác quản lý, đánh giá chất lượng, số quy định chưa đủ phù hợp như: - Chưa có hệ thống quản chất lượng pháp luật công nhận - Các điều khoản bảo hành cơng trình cần cụ thể hạng mục, nhà thầu theo cấp độ loại cơng trình - Các điều khoản quy định trách nghiệm tổ chức, cá nhân liên quan vấn đề cấp chứng nhận an toàn chất lượng cơng trình thiếu - Quyền trách nghiệm quan nhà nước việc quản chất lượng cơng trình chưa thật rõ ràng 100 - Hệ thống đánh giá cụ thể vi phạm quản chất lượng để xử phạt hợp lý, thay đổi khung giá theo loại, cấp, quy mô giá trị cơng trình thiếu Xuất phát từ trên, việc rà soát, bổ sung hoàn thiện văn quy phạm phát luật quản chất lượng cơng trình vơ quan trọng * Tăng cường công tác kiểm tra, tra có biện pháp xử nghiêm cơng trình xây dựng khơng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng xây dựng Bộ Xây dựng chuyên ngành có liên quan đến hoạt động Xây dựng Sở ban ngành cần thường xuyên thực kiểm tra chất lượng cơng trình xây dựng theo thẩm quyền địa bàn, nghiêm túc đánh giá xử phạt hành vi vi phạm chất lượng cơng trình theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP văn liên quan Tại Sở có thẩm quyền cần sớm thành lập phận quản chất lượng cơng trình xây dựng trực thuộc đồng thời quy định rõ quyền trách nhiệm thành viên việc thực nhiệm vụ kiểm tra, tra giám sát chất lượng cơng trình * Nâng cao lực quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào q trình quản chất lượng cơng trình Thường xuyên cập nhật quy định chất lượng cơng trình, phổ biến cho đối tượng liên quan thơng qua khóa tập huấn, đào tạo ngắn dài hạn bắt buộc quản chất lượng cơng trình xây dựng cho đội ngũ cán Các quan tổ chức tổ chức thi quản chất lượng cơng trình để lôi tham gia cán nâng cao kiến thức Các quan, tổ chức cần thực nghiêm ngặt khâu tuyển chọn nhân lực, bổ nhiệm cá nhân đủ tài, đủ đức vào vị trí thích hợp, tạo điều kiện mơi trường tốt để phát triển đội ngũ cán nhân viên quyền * Thực nghiêm minh việc cấp chứng chất lượng cơng trình xây dựng Các quan có thẩm quyền có trách nghiệm theo dõi, giám sát trung tâm, tổ chức với chức cấp chứng quản chất lượng, đồng thời xử nghiêm đơn vị có hành vi vi phạm Chất lượng cơng trình phần lớn 101 kiểm tra, quản chứng nhận ba đơn vị chủ đầu tư, vấn giám sát, nhà thầu thi cơng dẫn đến tình trạng chồng chéo, khó kiểm sốt Chính vậy, cần thiết phải có quan, tổ chức độc lập kiểm tra chất lượng cơng trình quy định rõ ràng quyền trách nghiệm theo pháp luật Các tổ chức phải hoạt động độc lập với chủ đầu hay nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật chứng nhận chất lượng cấp Các tổ chức cấp phép chứng chất lượng phải thường xun hồn chỉnh tiêu chí đánh giá, xét duyệt cho phù hợp với phát triển ngành xây dựng theo thời gian Bên cạnh chứng cấp cần kiểm tra cấp lại liên tục xét theo định kỳ Việc áp dụng đồng số biện pháp cấp bách chắn góp phần nâng cao hiệu quản chất lượng cơng trình xây dựng dân dụng nước ta thời gian tới 3.2.3 Những giải pháp cụ thể giai đoạn đầu Chất lượng công trình vấn đề nan giải, để tồn cạnh tranh với công ty khác sản xuất ngành chất lượng sản phẩm tốt lợi lớn công ty, sản phẩm cơng trình mà cơng ty xây dựng nên ,khi mà cơng trình tốt, có chất lượng cao, thiết kế kĩ thuật tốt, kiến trúc đẹp … tạo cho công ty lợi lớn thị trường tạo tin tưởng lớn cho khách hàng Bên cạnh chất lượng cơng trình tốt làm cho tiến độ dự án nhanh hơn, giảm thiểu chi phí cho cơng ty q trình thi cơng Để nâng cao chất lượng cơng trình giai đoạn đầu cần có biện pháp sau đây: - Trước hết, khâu Lập dự án, công ty cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức vấn để thực tốt chất lượng báo cáo đầu tư, hồ thiết kế sở, hồ kỹ thuật… Sau đó, cơng ty nên có tổ chức thẩm định lại dự án cách khách quan, khoa học tồn diện Kết thẩm định có vai trò giúp chủ đầu đưa định đầu đắn Sang đến công đoạn đấu thầu, chất lượng hồ dự thầu vấn đề cần công ty ý tới Việc lựa chọn 102 phải nhà thầu lực ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời gian, chi phí chất lượng dự án Vì cần ý tới việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu mà kế hoạch đặt ra: - Trong giai đoạn thực dự án, Ban quản cần phải giám sát chặt chẽ, sát việc thực đơn vị thi công Ngay từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, công ty phải ý mặt số lượng chất lượng Tránh tình trạng, số đơn vị thi công bớt xén nguyên vật liệu mua nguyên vật liệu chất lượng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết hạng mục cơng trình Từ đó, dự án bị đe dọa nghiêm trọng chất lượng, gây nguy hiểm cho người sử dụng làm uy tín cơng ty Nếu có trường hợp sai phạm vậy, ban lãnh đạo cơng ty cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh, để làm gương cho đơn vị khác Phải phối hợp đơn vị giám sát kiểm tra thường xun việc thực cơng trình có với thiết kế kỹ thuật ban đầu hay không Tất phải nhằm mục tiêu: chất lượng sản phẩm, an tồn cho khách hàng nâng cao uy tín cơng ty Sau dự án hồn thành, công ty cần tổ chức nghiệm thu bàn giao cơng trình theo thứ tự quy trình quy định cụ thể văn pháp luật hành Bộ Xây dựng Kết luận chương Để thực giải pháp cần xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chi tiết khoa học triển khai thực sớm với nội dung trên, cụ thể: cán thạo việc, cơng nhân lành nghề, có đủ lực lượng cho tương lai Để công tác quản đầu thực đầy đủ, quy định hành Nhà nước, lực lượng cán làm công tác quản đầu phải chuyên mơn hóa phải đào tạo, cập nhật kiến thức đầu xây dựng thường xuyên Năm 2013 tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức đầu xây dựng cho cán làm công tác đầu xây dựng lãnh đạo từ Công ty đến Ban quản dự án Đội thi công 103 Hàng năm, Công ty cử cán học tiếng Anh để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tạo điều kiện thuận lợi thực dự án đầu với nước Các lớp học tiếng Anh trước hết tiến hành nước khoảng thời gian 6-9 tháng nhằm giúp học viên có kiến thức ngoại ngữ, sau kết thúc phần học này, học viên cử nước học quản nâng cao tiếng Anh vòng 1-2 tháng giúp học viên có thực tế điều kiện giao tiếp thuận lợi Các lớp học nâng cao trình độ quản tổ chức thường xuyên Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực quản Tập đoàn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Như vậy, trình độ quản cán tham gia quản dự án nâng lên, thường xuyên cập nhật quy định nhà nước công tác quản dự án Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản giúp Công ty chủ động việc chuẩn bị nhân thích hợp cho dự án đầu mà khơng phải bị động gặp dự án đòi hỏi chặt chẽ mặt nhân Kinh phí cho tất khoa học nói trích từ nguồn Quỹ đào tạo tập trung Công ty Công ty tạo điều kiện cho cán học tập nâng cao lực quản để phù hợp với công tác Mục tiêu doanh nghiệp thu lợi nhuận bên cạnh mục tiêu phát triển Nhưng quy luật, đầu khơng có phát triển Tuy nhiên, đầu không hiệu chất lượng không đảm bảo khơng khơng có phát triển mà dẫn tới phá sản doanh nghiệp Trong đó, cơng tác quản dự án khâu then chốt việc đảm bảo hiệu đầu Công tác quản dự án trở thành công tác thiếu doanh nghiệp nào, doanh nghiệp hoạt động với quy mô nhỏ hay quy mô lớn Doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển sản xuất kinh doanh phải dựa vào chất lượng sản phẩm Quản chất lượng dự án công việc, hoạt động mà doanh nghiệp thực để biến mục tiêu, kế hoạch trở thành thực 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Các cơng trình xây dựng phần khơng thể thiếu diện mạo đất nước, tạo nên mặt đất nước Một đất nước có phồn vinh hay khơng đánh giá qua nhìn bề ngồi, diện mạo đất nước Vì chất lượng cơng trình xây dựng đóng vai trò quan trọng, lần lại khẳng định lại Vừa qua, số vụ việc liên quan, ảnh hưởng khơng nhỏ chất lượng cơng trình xây dựng, ảnh hưởng tới an tồn tính mạng người dân, nên vấn đề chất lượng cơng trình xây dựng lại quan tâm ý sát xao Vinacominland cơng ty thuộc Tập đồn CN Than- Khoáng sản Việt Nam hoạt động lĩnh vực đầu xây dựng đầu việc xây dựng cơng trình đạt chất lượng Để xây dựng cơng trình đạt chất lượng, đảm bảo chất lượng phải trải quan khâu, giai đoạn xuyên suốt trìng Bài viết phần làm rõ hoạt động quản chất lượng cơng trình xây dựng nói chung, đặc biệt điển hình Cơng ty Vinacominland Để cơng trình đạt chất lượng, lĩnh vực khác, hoạt động quản chất lượng phải xuyên suốt khâu, từ khâu khảo sát thiết kế, thi cơng, xây dựng khai thác cơng trình, hoạt động đảm bảo nguyên tắc “làm từ đầu” quản chất lượng Nhìn lại mặt đạt cần phát huy, công tác quản chất lượng dự án Công ty Vinacominland nhiều thiếu sót cần khắc phục, nhìn nhận cách khách quan để tìm học kinh nghiệm để tổ chức thực ngày tốt công tác đầu xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh đầu phát triển kết hợp với việc tăng cường quản chất lượng dự án Với tinh thần trên, luận văn đưa số liệu phân tích tình hình đầu Cơng ty Vinacominland năm gần Từ đó, người đọc có nhìn tổng thể thực trạng đầu ngành bất động sản ý nghĩa, vai trò dự án đầu phát triển công ty Tuy nhiên đặc điểm ngành xây dựng đội thi cơng đóng rải rác cơng trường, cách xa so với trụ sở cơng ty nên cơng tác thơng tin quản 105 chất lượng gặp kho khăn Đó đặc điểm chung ngành, nhiên Vinacominland tiếp tục phát triển không ngừng cho sản phẩm cơng trình xây dựng có chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng, ngày khơng ngừng khẳng định uy tín Kiến nghị: Trong năm vừa qua, Quốc hội ban hành nhiều Luật; Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều định, thị; Bộ, UBND ban hành nhiều văn thông tư, quy định hướng dẫn thi hành liên quan đến đầu xây dựng Do tính chất phức tạp lĩnh vực đầu xây dựng nên việc ban hành chế, sách phức tạp theo liên quan đến nhiều luật Nhìn định pháp luật đầu xây dựng thẩm tra, thẩm định qua Bộ pháp, Ủy ban Pháp luật Quốc hội nên đảm bảo tính hợp pháp tương đối đồng Do Việt Nam chuyển đổi từ mơ hình tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường nên Luật pháp mà sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nước ta Vì vậy, thời gian tới, quan quản Nhà nước cần phải hồn thiện sách, văn pháp luật cho phù hợp hơn, khoa học để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thi hành theo Một tồn việc ban hành văn pháp luật tính kịp thời thấp Luật đời chậm, cộng thêm việc Nghị định, Thông hướng dẫn thường lùi lại sau vài năm làm cho Luật chậm vào sống Điều gây khó dễ cho việc áp dụng vào thực tiễn Vì thế, cần thiết phải thành lập tổ chức liên ngành Chính phủ chủ trì, gồm nhiều chun gia giỏi có kinh nghiệm Tổ chức rà sốt tồn Luật, Nghị định, Thông hướng dẫn ban hành để trình Chính phủ, Quốc hội xử kịp thời mâu thuẫn tồn không phù hợp Các thủ tục đầu xây dựng rườm ra, nhiều bước; cơng tác giám sát, tra chồng chéo, gây khó khăn tới việc thực dự án Các dự án bị kéo dài mặt thời gian gây thất thốt, lãng phí Vì lẽ mà quản Nhà nước có thẩm quyền nên sửa đổi cho văn pháp luật 106 thơng thống hơn, bớt trình tự, thủ tục rườm rà khơng cần thiết; từ giúp cơng ty xây dựng nói riêng doanh nghiệp nói chung dễ dàng việc đầu dự án, thúc đẩy cho việc đầu phát triển mạnh mẽ Bên cạnh thủ tục pháp giảm nhẹ phức tạp, sách hỗ trợ vốn, đổi chế độ vay vốn cho doanh nghiệp cần phát huy Qua đó, Chính phủ có biện pháp cụ thể chế độ vay vốn tín dụng, mở rộng thêm kênh huy động vốn…để giúp doanh nghiệp thuận lợi việc vay vốn đầu xây dựng cơng trình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2010) Thông số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng cơng trình Bộ Tài (2007) Thơng số 27/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngày 03 tháng năm 2007 Bộ Tài (2007) Thơng số 33/2007/TT-BTC hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, ngày 09 tháng 04 năm 2007 Bộ Tài (2007) Thơng số 98/2007/TT-BTC sửa đổi bổ sung số điểm Thông 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bộ Tài (2007) Thơng số 130/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2007 sửa đổi bổ xung số điểm Thông 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn quản toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Chính Phủ (2004) Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Quản chất lượng cơng trình xây dựng Chính Phủ (2007) Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản; Chính Phủ (2009) Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng cơng trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; Chính phủ (2009) Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 việc Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng cơng trình 10 Chính Phủ (2009) Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu 11 Chính Phủ (2010) Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày tháng năm 2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng 12 Nguyễn Văn Chọn (2001) Kinh tế đầu tư, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 13 Nhóm biên soạn Trung tâm thơng tin vấn doanh nghiệp (2007) Tổ chức điều hành dự án, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 14 Nguyễn Xuân Phú (2007) Bài giảng kinh tế xây dựng, trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội 15 Trịnh Quốc Thắng (2009) Quản dự án đầu xây dựng, NXB Hà Nội 16 Dương Văn Tiển (2005) Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nhà xuất xây dựng, Hà Nội 17 Nguyễn Bá Uân (2010) Tập giảng quản dự án, trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật xây dựng 16/2003/QH11, NXB xây dựng Hà Nội Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009; 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, NXB xây dựng Hà Nội; 20.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật nhà số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006) Luật kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006; ... lý luận quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư công ty Vinacominland - Đề số giải pháp hiệu quả, nhằm tăng cường công. .. tư, dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư bất động sản quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng đầu tư bất động sản 1.1 Các khái niệm Dự án Dự án đầu tư Theo nghĩa chung nhất, hiểu dự án lĩnh... Đánh giá chung công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty: 73 2.5.1 Đánh giá việc quản lý chất lượng dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư; 74 2.5.2 Đánh giá việc quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư tại Công ty Vinacominland” , “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư tại Công ty Vinacominland”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay