Đề thi KSCL môn Hóa học lớp 10, lần 2 năm 2019

4 18 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:38

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2018 - 2019 ĐỀ KHẢO SÁT CHUN ĐỀ LẦN MƠN: HỐ HỌCLỚP 10 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, kể bảng tuần hoàn) Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; Li = 7; C=12; N=14; O=16; F = 19; Na=23; Mg=24; K=39; Ca=40; Rb = 85,5; Sr=87,5; Ba=137; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; Fe = 56; Cu=64; Zn=65; Br = 80; I = 127; Ag=108; Cs = 133 Câu 1: Mức độ phân cực liên kết hóa học phân tử xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải A HBr, HI, HCl B HCl, HBr, HI C HI, HBr, HCl D HI, HCl, HBr Câu 2: Người ta tiến hành thí nghiệm điều chế nghiên cứu tính tẩy màu khí clo ẩm theo hình vẽ sau: Thí nghiệm điều chế nghiên cứu tính tẩy màu khí clo ẩm Vị trí (1), (2) (3) cần điền vào sơ đồ thí nghiệm A dung dịch H2SO4 đặc, giấy màu tẩm ướt, KClO3 B dung dịch HCl đặc, giấy quỳ khô, MnO2 C dung dịch HCl đặc, giấy quỳ ẩm, KClO3 D dung dịch HCl đặc, giấy quỳ khô, KMnO4 Câu 3: Clo không phản ứng với chất sau đây? A NaBr B Ca(OH)2 C NaCl D HI Câu 4: Cho m gam kẽm tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu 8,96 lít H2 (đktc) Giá trị m A 44,8% B 26,0 C 52,0% D 22,4% Câu 5: Nghiên cứu tác dụng iot với hồ tinh bột, người ta làm thí nghiệm sau: cho vào ống nghiệm hồ tinh bột Nhỏ giọt nước iot vào ống nghiệm Đun nóng ống nghiệm lửa đèn cồn, sau để nguội Hiện tượng quan sát thí nghiệm A lúc đầu hỗn hợp chuyển sang màu đen, sau màu đun nóng xuất màu đen để nguội B lúc đầu hỗn hợp chuyển sang màu xanh, sau màu đun nóng lại xuất màu xanh trở lại để nguội C lúc đầu hỗn hợp chuyển sang màu đen, sau có màu xanh đun nóng xuất màu trắng để nguội D lúc đầu hỗn hợp chuyển sang màu xanh, sau màu đun nóng có màu trắng hồ tinh bột để nguội Câu 6: Trường hợp sau không xảy phản ứng? A Dung dịch NaI + dung dịch AgNO3 B Dung dịch NaBr + dung dịch AgNO3 C Dung dịch NaF + dung dịch AgNO3 D Dung dịch NaCl + dung dịch AgNO3 Câu 7: Cho 5,6 gam Fe tác dụng Cl2 dư khối lượng muối thu A 32,5 B 12,7 C 26,9 D 16,25 Câu 8: Trong hợp chất, Clo có trạng thái oxi hóa Trang 1/4 - Mã đề thi 357 A -1 B -1, 0, +1, +3, +5, +7 C -1, +1, +3, +5, +7 D -1, +1, +2, +3, +5, +7 Câu 9: Dùng loại bình sau để đựng dung dịch HF? A Bình thủy tinh màu xanh B Bình nhựa (chất dẻo) C Bình thủy tinh khơng màu D Bình thủy tinh màu nâu Câu 10: Axit hipoclorơ có công thức A HClO B HCl C HClO3 D HClO2 Câu 11: Trong phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử nguyên tố halogen nhận hay nhường electron? A Nhận electron B Nhường electron C Nhận electron D Nhường electron Câu 12: Dãy sau xếp theo thứ tự tính khử ion halogenua tăng dần? A F-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Hóa học lớp 10, lần 2 năm 2019, Đề thi KSCL môn Hóa học lớp 10, lần 2 năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay