Đề thi KSCL môn Giáo dục công dân lớp 12, năm 2019

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:28

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II Mơn: GIÁO DỤC CƠNG DÂN 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Nhận định sau tiến hành bắt người trường hợp khẩn cấp? A Khi có người chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng B Khi có người chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng C Khi có người thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng D Khi có người thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Câu 2: Trong dịp tiếp xúc đại biểu Quốc hội sở, đồng chí trưởng thơn có đề xuất bà nhân dân tham gia thảo luận, góp ý với đại biểu việc xây dựng quy hoạch quỹ đất giao thơng nơng thơn thấy đồng chí chủ tịch xã ngăn khơng cho phát biểu Đồng chí chủ tịch xã vi phạm quyền công dân? A Tự ngôn luận công dân B Tự cơng dân C Tự báo chí cơng dân D Tham gia quản lí xã hội công dân Câu 3: Anh Y nhân viên bưu điện, sơ suất Y chuyển nhầm thư N cho P, khơng thư nên P không mở thư T - bạn P mở thư đọc cho thư khơng rõ địa chỉ, thư lạc mở khơng Trong trường hợp trên, vi phạm quyền đảm bảo bí mật an tồn thư tín, điện thoại công dân? A Anh Y, N P B P T C Anh Y D T Y Câu 4: Áp dụng pháp luật hiểu quan, cơng chức nhà nước có thẩm quyền vào pháp luật để đưa định làm phát sinh, chấm dứt thay đổi việc thực A nghĩa vụ lợi ích cụ thể cá nhân, tổ chức B quyền nghĩa vụ cụ thể cá nhân, tổ chức C nghĩa vụ quyền lợi cụ thể cá nhân, tổ chức D quyền trách nhiệm cụ thể cá nhân, tổ chức Câu 5: Nhận định sau nói thi hành pháp luật? A Các cá nhân, tổ chức thực đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm mà pháp luật quy định phải làm B Các cá nhân, tổ chức chủ động làm mà pháp luật quy định phải làm C Các cá nhân, tổ chức thực đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm D Các cá nhân, tổ chức thực đầy đủ nghĩa vụ làm mà pháp luật yêu cầu phải làm Câu 6: Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật? A Hành vi xâm hại tới quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ B Hành vi người có thẩm quyền thực theo quy định pháp luật C Hành vi chứa đựng lỗi chủ thể thực D Hành vi người có lực trách nhiệm pháp lí thực Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 7: Cơng dân bình đẳng trước pháp luật hiểu cơng dân hưởng quyền có nghĩa vụ A lĩnh vực đời sống xã hội B ngang lĩnh vực đời sống xã hội C lĩnh vực đời sống xã hội D giống lĩnh vực đời sống xã hội Câu 8: Hết thời gian nghỉ sinh con, chị H đến công ty TNHH X để làm việc nhận định cho thơi việc Khơng đồng tình với định công ty X, Chị H gửi đơn khiếu nại giám đốc công ty X tiếp nhận đơn giải theo luật định Vậy việc làm giám đốc cơng ty X thể hình thức thực pháp luật nào? A Tuân thủ pháp luật B Áp dụng pháp luật C Thi hành pháp luật D Sử dụng pháp luật Câu 9: Trong sản xuất hàng hóa, giá hàng hóa A tơng chi phí để sản xuất hàng hóa B biểu tiền giá trị hàng hóa C tổng chi phí lợi nhuận D quan hệ hàng tiền Câu 10: Quyền bình đẳng dân tộc xây dựng dựa sở đây? A Quyền người quyền bình đẳng cơng dân trước pháp luật B Quyền người quyền tự do, dân chủ công dân C Quyền người quyền dân chủ công dân D Quyền người quyền công dân Câu 11: Lí sau khiến pháp luật mang tính quyền lực, bắt buộc chung? A Pháp luật nhân dân xây dựng thực hiện, bảo vệ nhà nước B Pháp luật nhà nước ban hành sở đóng góp ý kiến nhân dân C Pháp luật nhà nước ban hành đảm bảo thực sức mạnh nhà nước D Pháp luật quy tắc xử phổ biến rộng khắp nước Câu 12: Bà X bán gà chợ, chiều ngày 30 Tết, khách đông bà không kịp giao hàng nên gọi cho gái L giao gà cho người khách anh V L vui vẻ giao hàng giúp mẹ Khi L đến nhà V, thấy L xinh xắn nên V buông lời chọc ghẹo sàm sỡ L tức giận phản kháng bị V khống chế, trói tay chân, bịt mồm L nhốt vào nhà kho đêm Ngày hôm sau, hai bạn V R K đến chơi, V, R, K bàn với đưa L chỗ khác giấu lấy xe máy điện thoại L bán lấy tiền tiêu R gọi điện thoại cho H đến để tham gia H từ chối R lại gọi cho O điện thoại không liên lạc Những vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân? A V, R K B O, V, R X C H, R K D H, O R Câu 13: Người sau có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo? A Người đứng đầu quan cấp trực tiếp quan hành có định, hành vi hành bị khiếu nại B Người đứng đầu quan hành có định, hành vi hành bị khiếu nại C Chánh Thanh tra cấp, Tổng Thanh tra phủ, Thủ tướng phủ D Tòa án Viện kiểm sát nhân dân cấp, Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh Câu 14: Hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín vi phạm quyền pháp luật bảo hộ A chỗ cơng dân B tính mạng, sức khỏe C danh dự nhân phẩm D tự ngơn luận Câu 15: Ơng O giám đốc cơng ty ZX, vừa qua kí hợp đồng lao động năm với S U, mức lương khởi điểm 3,5triệu đồng tháng, lương trả vào ngày 20 hàng tháng Mỗi tháng nghỉ hai ngày chủ nhật Làm việc chưa hết tháng S thấy không phù hợp nên rủ U nghỉ làm U khơng đồng ý S tự ý bỏ việc U tiếp tục làm việc hết gần tháng không nhận tiền lương U nhiều lần lên hỏi, ông O hứa hẹn giải Trang 2/6 - Mã đề thi 132 chờ chưa có lương G bạn U khuyên U nên viết đơn khiếu nại bỏ việc U nói viết đơn khiếu nại khơng nghỉ việc Trong trường hợp này, vi phạm pháp luật vi phạm quyền nào? A Ông O G/ vi phạm bình đẳng người lao động chủ doanh nghiệp B S U/ vi phạm quyền bình đẳng giao kết hợp đồng lao động C S G/ vi phạm quyền bình đẳng thực quyền lao động D Ông O S/ vi phạm quyền bình đẳng giao kết hợp đồng lao động Câu 16: Trong đợt kiểm tra thị trường đầu năm 2019, Công an huyện T phát cửa hàng ơng S kinh doanh số hàng hóa gồm nước hoa, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, mỹ phẩm loại gắn nhãn mác hãng mỹ phẩm lớn nước ngồi Số hàng hóa khơng có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ Tồn số hàng hóa có giá trị 32 triệu đồng Hành vi vi phạm kinh doanh thương mại ơng S phải chịu trách nhiệm pháp lí đây? A Hình B Kỷ luật C Hành D Dân Câu 17: Một vật hay hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn tác động người trình sản xuất gọi A tư liệu lao động B đối tượng lao động C lao động D sản xuất cải vật chất Câu 18: Tòa án Viện kiểm sát phạm vi thẩm quyền lệnh bắt người trong trường hợp đây? A Khi có dấu vết tội phạm xét thấy cần bắt ngăn chặn người trốn B Khi có người mắt trơng thấy xác nhận người thực tội phạm C Khi bị can, bị cáo gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố tiếp tục phạm tội D Khi đối tượng chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Câu 19: Nhận định sau khơngđúng nói ngun nhân cạnh tranh kinh tế thị trường? A Các chủ thể kinh tế có điều kiện sản xuất lợi ích khác B Các chủ thể kinh tế độc lập sản xuấtt kinh doanh C Các chủ thể kinh tế tự tổ chức sản xuất, kinh doanh D Các chủ thể kinh tế có liên kết với kinh doanh Câu 20: Ông Q trưởng dòng họ lớn xã T Trước đợt bầu cử Hội đồng nhân dân xã diễn ra, ông yêu cầu tất cháu dòng tộc phải bầu cho anh G –là cháu nội ông Q (Anh G đồng tình với ý kiến ơng Q) Thấy vậy, anh V phản đối cho anh G không xứng đáng, anh V đăng lên mạng xã hội vu khống anh G vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình Trong tình trên, người vi phạm pháp luật vi phạm luật gì? A Q, G V / Q V vi phạm luật ứng cử, G vi phạm quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm danh dự công dân B Q, V G /Q G vi phạm luật bầu cử ứng cử, anh V vi phạm quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm danh dự công dân C Q G/ Q G vi phạm luật bầu cử, ứng cử công dân D Q V / Q vi phạm luật bầu cử, ứng cử Anh V vi phạm quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự cơng dân Câu 21: Bình đẳng tôn giáo sở, A tiền đề quan trọng khối đại đoàn kết toàn dân tộc B động lực sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác C nguyên tắc để chống diễn biến hòa bình D tảng để đảm bảo trật tự xã hội an toàn xã hội Câu 22: Vào dịp cuối năm, giá xe ô tô giảm mạnh thấy anh K vội bán đất có giá trị tài sản gia đình để mua xe tơ mà khơng có bàn bạc với chị V- vợ anh K Khi biết việc trên, chị V xúc nói anh K coi thường vợ tự ý định vậy, Trang 3/6 - Mã đề thi 132 vợ khơng có chút quyền hết Thấy vợ nói vậy, anh K lại cho vợ khơng hiểu mình, anh mua xe để nhà có mang đâu đâu, tài sản gia đình định chả cần phải bàn bạc phức tạp, thời gian! Theo em, chị V nên lựa chọn cách làm sau để anh K hiểu vấn đề tránh xẩy việc tương tự sống gia đình sau này? A Bức xúc trước định chồng, chị V mắng chồng trận, yêu cầu chồng không mua ô tô không cho nhà ngoại B Tìm tài liệu quyền bình đẳng nhân gia đình u cầu chồng đọc, tìm hiểu buộc chồng khơng mua tơ khơng có đồng ý C Tìm hội thuận lợi chồng tìm hiểu quyền bình đẳng vợ chồng gia đình, nhắc chồng cần có bàn bạc với vợ trước cơng việc gia đình D Im lặng chấp nhận có nói chồng khơng chịu hiểu mà lại ln cho đúng, người có quyền gia đình thích mua tơ mua Câu 23: Việc công dân thực đắn quyền bầu cử ứng cử thể A bảo đảm thực quyền tự cơng dân trị B bình đẳng cơng dân đời sống trị đất nước C quyền lực công dân đời sống xã hội đất nước D quyền công dân, quyền người thực tế trị Câu 24: Nhận định nội dung quyền bình đẳng kinh doanh cơng dân? A Tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu khả cạnh tranh B Mọi công dân có quyền lựa chọn loại hình doanh nghiệp theo điều kiện C Bảo vệ quyền lợi người lao động doanh nghiệp D Kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm Câu 25: Đặc trưng pháp luật ranh giới để phân biệt với quy phạm xã hội khác? A Tính thống nội dung B Xác định chặt chẽ hình thức C Tính quy phạm phổ biến D Tính quyền lực bắt buộc chung Câu 26: Anh V lái xe máy chở vợ gái quê ăn cỗ, lái xe lại có điện thoại nên anh V rút điện thoại nghe lúc ơng N cho xe sang đường theo quy định Anh V không tập trung lại lái xe tay nên loạng choạng đâm vào ông N Rất may ông N bị xây sát nhẹ cánh tay đèn yên xe bị vỡ, rách Trong trường hợp trên, anh V phải chịu trách nhiệm pháp lí đây? A Hình hành B Kỉ luật dân C Dân hành D Hình dân Câu 27: Được người bạn thông tin, chị T rủ M, H đến nhà nghỉ Z bắt chồng anh P với người tình Th phòng nhà nghỉ Tức giận chồng ngoại tình, chị T dùng kéo cắt tóc, đánh đập chửi mắng Th tệ M, H thấy lao vào đánh lăng mạ, sỉ nhục Th Ai người vi phạm quyền pháp luật bảo hộ sức khỏe, tính mạng, danh dự nhân phẩm công dân? A M, H P B T, M, H C Th, P, M, H D T, Th P Câu 28: Pháp luật nước ta quy định trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động người sử dụng lao động A sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ lí ni 12 B khơng sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ lí kết hơn, có thai, nghỉ thai sản, ni 12 tháng tuổi C sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ lí kết có thai D sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ lí kết hơn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 29: Trên đường làm, chị M đứng chờ đèn đỏ bị xe tơ anh T điều khiển từ phía sau va chạm làm chị ngã vỡ yếm xe Anh T xuống xe, không hỏi han lại mắng chị M tệ Chị M gọi điện cho chồng Q anh trai Z đến giải vụ việc Anh Q tức giận, yêu cầu T phải bồi thường cho xe chị M, Z đập vỡ gương xe T cho bõ tức Trong số người đường đứng xem V quay clip để đăng lên Facebook Trong trường hợp trên, chịu trách nhiệm dân sự? A Anh T, Z, Q, chị M B Anh T, chị M Z C Anh Z T D Chị M, anh Q V Câu 30: Công dân cung cấp thơng tin chăm sóc sức khỏe; khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài nội dung quyền A phát triển B sáng tạo C nghiên cứu D học tập Câu 31: Sau năm làm công nhân may, chị M tiết kiệm số tiền kha khá, tay nghề vững Chị bàn chồng anh X H - em gái X vừa học xong lớp 12 để mở xưởng may nhà (H vừa bố mẹ nước gửi số tiền lớn để làm vốn) H đồng ý anh X lại không đồng tình Anh cho rằng, chị M cơng nhân bình thường, tiền lại làm có quyền mở xưởng may riêng H chưa đủ tuổi khơng có tay nghề khơng thể tham gia chị M Theo em, chị M, H có quyền mở xưởng may riêng khơng? Vì sao? A Có / pháp luật quy định M, H có quyền khả thực B Khơng / chồng chị M khơng đồng tình, H chưa có tay nghề C Có / chị M, H có tiền mong muốn mở xưởng may D Khơng / chị M cơng nhân bình thường H chưa đủ tuổi Câu 32: Tn thủ pháp luật hiểu cá nhân, tổ chức A không làm điều mà pháp luật cho phép B làm điều mà pháp luật cho phép C làm điều mà pháp luật bắt buộc D không làm điều mà pháp luật cấm Câu 33: Ph học sinh lớp 12, học kỳ I năm học 2018- 2019, em tham gia thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải thưởng cao Học sinh Ph thực quyền sau đây? A Quyền phát triển B Quyền học tập C Quyền sáng tạo D Quyền sở hữu Câu 34: Độ tuổi vi phạm pháp luật hành cố ý phải chịu trách nhiệm hành ? A Đủ từ12 tuổi đến 16 tuổi B Đủ từ14 tuổi đến 16 tuổi C Đủ từ14 tuổi đến 18 tuổi D Đủ từ16 tuổi đến 18 tuổi Câu 35: Nhận định sau nói quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ tài sản? A Vợ chồng có quyền nghĩa vụ sở hữu tài sản chung thể quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt B Vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang sở hữu tài sản chung thể quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt C Vợ chồng có quyền ngang sở hữu tài sản chung thể quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt D Chỉ người chồng có quyền sở hữu tài sản chung thể quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt Câu 36: Anh X chủ tịch Huyện Y, q trình cơng tác lợi dụng quyền hạn mình, anh tuyển dụng nhiều nhân viên người nhà vào vị trí Ủy ban nhân dân huyện Khi bị quan điều tra phát hiện, anh X bị xử phạt hình phạt theo quy định pháp luật Trong trường hợp này, việc xử phạt anh X thể quyền công dân? Trang 5/6 - Mã đề thi 132 A Bình đẳng quyền lao động B Bình đẳng nghĩa vụ kinh doanh C Bình đẳng vai trò xã hội D Bình đẳng trách nhiệm pháp lí Câu 37: Quy luật giá trị u cầu lưu thơng hàng hóa, giá hàng hóa vận động xoay quanh trục A giá hàng hóa B giá trị trao đổi C giá trị sử dụng D giá trị hàng hóa Câu 38: Chị Ng kế toán xã X, mâu thuẫn với ông T- Chủ tịch xã nên chị làm giả chứng từ để tố cáo ông T tội tham ô tài sản nhà nước Biết chuyện, ông T thuê anh S đánh dằn mặt chị Ng Hành vi cần bị tố cáo? A Chị Ng S B Chị Ng ông T C Chị Ng, ơng T S D Ơng T S Câu 39: Quyền tự ngôn luận có nghĩa cơng dân A biểu quyết, góp ý kiến công việc trọng đại đất nước B thảo luận, góp ý kiến xây dựng văn pháp luật quan trọng C tham gia thảo luận, góp ý kiến cơng việc đất nước, địa phương D tự phát biểu ý kiến, quan điểm vấn đề đất nước Câu 40: Đ 12 tuổi ngồi sau xe máy bố không đội mũ bảo hiểm Trong trường hợp này, theo em Đ: A không vi phạm pháp luật nên khơng phải chịu trách nhiệm pháp lí B có vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm hành C có phạm pháp luật khơng phải chịu trách nhiệm pháp lí D khơng vi phạm pháp luật K ngồi sau khơng lái xe - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ... dân tộc xây dựng dựa sở đây? A Quyền người quyền bình đẳng cơng dân trước pháp luật B Quyền người quyền tự do, dân chủ công dân C Quyền người quyền dân chủ công dân D Quyền người quyền cơng dân. .. nhân phẩm danh dự công dân B Q, V G /Q G vi phạm luật bầu cử ứng cử, anh V vi phạm quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm danh dự công dân C Q G/ Q G vi phạm luật bầu cử, ứng cử công dân D Q V / Q vi... Việc cơng dân thực đắn quyền bầu cử ứng cử thể A bảo đảm thực quyền tự cơng dân trị B bình đẳng cơng dân đời sống trị đất nước C quyền lực công dân đời sống xã hội đất nước D quyền cơng dân, quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Giáo dục công dân lớp 12, năm 2019, Đề thi KSCL môn Giáo dục công dân lớp 12, năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay