Báo cáo Lợi nhuận tại công ty TNHH vận tải thương mại và dịch vụ Trường An

37 6 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:23

C A MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài 1.1 cần thiết đề tài nghiên cứu Trong điều kiện kinh tế hội nhập phát triển thấy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quan tâm đến suất, chất lượng hiệu Đây ba tiêu quan trọng hàng đầu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thước đo trình độ phát triển doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế quốc dân nói chung Song tất thể mục tiêu cao doanh nghiệp lợi nhuận tối đa hóa lợi nhuận Lợi nhuận tiêu chất lượng tổng qt có ý nghĩa vơ quan trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nâng cao lợi nhuận mục tiêu kinh tế hàng đầu doanh nghiệp kinh tế thị trường Bởi điều kiện hạch toán kinh doanh theo chế thị trường, lợi nhuận yếu tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp Lợi nhuận đòn bẩy kinh tế có hiệu kích thích mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tác động đến tất mặt doanh nghiệp đảm bảo tình hình tài vững chắc, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán cơng nhân viên, tăng tích lũy đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín khả cạnh tranh thị trường Vì thế, không ngừng nâng cao lợi nhuận việc làm cần thiết tất doanh nghiệp Trong q trình thực tập cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An, có thê thấy hoạt động kinh doanh công ty năm 2012, 2013 2014 tương đối tốt Mặc dù công ty vào hoạt động thời gian ngắn năm hoạt động kinh doanh có lãi, lợi nhuận cơng ty có xu hướng tăng lên Tuy nhiên, thời gian em nhận thấy tồn công ty không nhỏ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Đặc biệt chi phí hoạt động kinh doanh ln mức cao (chủ yếu giá vốn hàng bán) làm ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận làm cho lợi nhuận mức thấp Trong đó, việc thực tìm kiếm giải pháp hạn chế Nhận thức rõ vai trò quan trọng lợi nhuận doanh nghiệp, vận dụng kiến thức học trường kết hợp với thực tế thu được, thời gian thực tập công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An, em chọn nghiên cứu đề tài: “Lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An” 1.2 Căn khoa học thực tiễn + Nguyễn Thị Nga (ĐH kinh doanh công nghệ Hà Nội -2008): Lợi nhuận số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao lợi nhuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Nam – Constrexim Holdings + Nguyễn Thị Vân ( ĐH Kinh tế quốc dân – 2001): Lợi nhuận phương hướng, biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao lợi nhuận Công ty xây dựng II Thanh hố + Thực tế tình hình lợi nhuận cơng ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Trường An Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung + Báo cáo sâu phân tích thực trạng lợi nhuận đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu tổng quan công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Nghiên cứu thực trạng lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Nhận xét đánh giá thực trạng lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Đề số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tình hình lợi nhuận số giải pháp để làm tăng lợi nhuận - Về không gian: Tại công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Về thời gian: từ năm 2012 - 2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp luận học thuyết hay lý luận phương pháp nghiên cứu Đó hệ thống quan điểm (nguyên lý) đạo xây dựng nguyên tắc hợp thành phương pháp, xác định phạm vi, khả áp dụng chúng có hiệu Vận dụng phương pháp luận để tập hợp lý luận lợi nhuận công ty - Phương pháp thu thập thông tin: + Việc thu thập thông tin bao gồm việc sưu tầm thu thập tài liệu, số liệu công bố tài liệu, số liệu sở nghiên cứu: tài liệu liên quan đến công ty, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thu thập qua năm 2012 – 2014 + Các loại sổ sách liên quan đến doanh thu, chi phí + Các tài liệu sách, báo lợi nhuận, khóa luận, đề tài nghiên cứu, tài liệu internet… - Phương pháp phân tích, xử lý thơng tin: + Từ số liệu thu thập công ty tổng hợp lại thành số liệu cần thiết để phục vụ cho trình nghiên cứu + Sử dụng cơng cụ excell để tính tốn số liệu cần thiết, sau dùng phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối để thấy tình hình tài lợi nhuận cơng ty qua năm nghiên cứu B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái quát chung công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An 1.1 Tên địa công ty - Tên công ty: Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: 0976.312.336 - Tài khoản: 2700.201.462.046 Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Mã số thuế: 2600699111 1.2 Lịch sử hình thành công ty Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An Công ty TNHH hai thành viên thành lập thức vào hoạt động ngày 25/4/2009 với số vốn đăng ký hoạt động tỷ đồng Cơng ty có tư cách pháp nhân riêng, có tài khoản riêng, thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ trực tiếp quản lý đạo Công ty trải qua giai đoạn phát triển sau: * Giai đoạn 1: Giai đoạn hình thành ( Từ năm 2010 đến năm 2012 ) Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600699111 Sở kế hoạch đầu tư cấp phép Đây thời kỳ cơng ty vào hoạt động nên tình hình sản xuất kinh doanh chưa thật ổn định, phải đối mặt với nhiều khó khăn Vì mà giai đoạn cơng ty chủ yếu hoạt động kinh doanh lĩnh vực gia công, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thủy Đây giai đoạn để cơng ty bước đầu vào ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng hình ảnh thị trường * Giai đoạn 2: Giai đoạn phát triển ( Từ năm 2012 đến ) Cùng với phát triển lên kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất không ngừng mở rộng quy mô chiều rộng lẫn chiều sâu Khơng nằm ngồi vòng quay kinh tế thị trường ngày đa dạng, sau ổn định hoạt động kinh doanh công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh thêm gia công khí đóng tàu Bắt đầu từ năm 2015 công ty kinh doanh thêm lĩnh vực khai thác cát sỏi Đây lĩnh vực hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận cao cho công ty thời gian tới Kể từ thành lập đến công ty tạo niềm tin khách hàng, xây dựng uy tín thị trường 1.3 Tổ chức máy quản lý công ty Bộ máy quản lý công ty tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, đứng đầu giám đốc, phòng ban, cuối đội cơng trình sản xuất Cơ cấu máy quản lý công ty thể theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ máy tổ chức cơng ty Giám đốc Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng Phòng vật tư thiết bị kế tốn Phòng tổ chức hành Các tổ sản xuất * Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: - Giám đốc : Giám đốc công ty người đại diện pháp nhân công ty chịu trách nhiệm trước nhà nước pháp luật điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh tồn cơng ty thời kỳ sản xuất trước công ty tập thể người lao động Mọi quy định công ty phải Tổng giám đôc thông qua xét duyệt - Phòng kế hoạch kỹ thuật: Chịu lãnh đạo trực tiếp giám đốc, có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, thống kê tổng hợp, quản lý quy trình, quy phạm sản xuất kinh doanh như: Giám sát, theo dõi tiến độ sản xuất - Phòng kế tốn tài chính: Chịu lãnh đạo trực tiếp Giám Đốc, có nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn tài chính, hạch toán kế toán, giám sát hoạt động kinh tế tài tất phận tài cơng ty Ghi chép, thu thập số liệu, tính tốn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, sở giúp giám đốc việc phân tích hoạt động tài Ngồi ra, phòng kế tốn có nhiệm vụ báo cáo thống kê tình hình thực tiêu tài cơng ty - Phòng vật tư thiết bị: Có nhiệm vụ cung ứng vật tư đến đơn vị kinh doanh, quản lý số lượng, chất lượng loại vật tư, máy móc thiết bị… - Phòng tổ chức hành chính: Thực cơng tác liên quan đến vấn đề nhân sự, có nhiệm vụ theo dõi đơn đốc việc thực nề nêp, nội quy cán công nhân viên, quản lý văn bản, lưu trữ hồ sơ, thi đua, khen thưởng… - Các tổ sản xuất: Là phận quan trọng công ty, có nhiệm vụ hồn thành cơng việc giao cách nhanh chóng, đảm bảo tiến độ chất lượng công việc 1.3 Đặc điểm kinh doanh công ty - Công ty pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, mở tài khoản ngân hàng có dấu riêng để hoạt động Đứng đầu giám đốc tự chịu trách nghiệm trước pháp luật nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh công ty, việc sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, giấy tờ khác, dấu công ty giao dịch, việc rút vốn cổ phần quản lý, sử dụng theo dõi tài sản, nguồn vốn - Ngành nghề kinh doanh: Công ty chủ yếu kinh doanh lĩnh vực sau: + Vận tải đường + Sửa chữa, gia cơng khí + Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải + Sửa chữa, bảo dưỡng đóng tàu thủy nội địa + Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định pháp luật -Mục tiêu hoạt động: Không ngừng phát triển hoạt động sản xuất – kinh doanh, thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, cải tạo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động; đảm bảo lợi ích thành viên cơng ty làm tròn nghĩa vụ Nhà Nước theo luật quy định, thực chủ chương phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng, Nhà Nước địa phương, góp phần tạo cải cho xã hội mục tiêu khác 1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An 1.5.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn cơng ty Để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty cần phải biết tình hình tài sản – nguồn vốn cơng ty Điều thể bảng đây: Bảng 1: Tài sản – nguồn vốn công ty Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An giai đoạn 2012 -2014 Đơn vị: đồng Năm 2014 CHỈ TIÊU Số tiền (đồng) A.TỔNG TS TSNH TSDN B.TỔNG NV NPT VCSH Năm 2013 Tỷ trọng (%) Số tiền (đồng) Năm 2012 Tỷ trọng (%) Số tiền (đồng) Tỷ trọng (%) 13,318,817,874 100 9,896,445,450 100 10,916,631,034 100 7,567,972,624 5,750,845,250 56.82 43.18 5,355,943,360 4,540,502,090 54.12 45.88 6,513,048,944 4,403,582,090 59.66 40.34 13,318,817,874 100 9,896,445,450 100 10,916,631,034 100 4,991,586,422 8,327,231,452 37.48 62.52 2,003,518,357 7,892,927,093 20.24 79.76 2,555,613,383 8,361,017,651 23.41 76.59 ( Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An) * Nhận xét: + Về tài sản: Tổng tài sản Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An có biến động khơng đồng qua năm, nhìn chung năm qua tổng tài sản có xu hướng tăng lên chứng tỏ quy mô kinh doanh công ty ngày mở rộng Trong năm tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tài sản dài hạn Cụ thể năm 2012, tài sản ngắn hạn chiếm 59.66% tài sản dài hạn chiếm 40.34% Năm 2013, tài sản ngắn hạn 54.12%, tài sản dài hạn 45.88% Năm 2014, tài sản ngắn hạn chiếm 56.82% tài sản dài hạn chiếm 43.18% Quy mô kinh doanh cơng ty có biến động chủ yếu biến động tài sản ngắn hạn Năm 2012, quy mô kinh doanh giảm công ty giảm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn tăng tăng nhẹ Còn năm 2012, Quy mơ kinh doanh tăng nhanh so với năm 2012 tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn tăng nhiên mức tăng chủ yếu tài sản ngắn hạn + Về nguồn vốn: Qua số liệu cho thấy công ty chủ yếu hoạt động dựa nguồn vốn chủ sở hữu để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao năm Cụ thể, năm 2012 76.59%, năm 2013 79.76%, năm 2014 62.52% Điều giúp cơng ty chủ động q trình hoạt động sản xuất kinh doanh mình, phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm gánh nặng trả nợ cho cơng ty tiết kiệm chi phí cho hoạt động kinh doanh Trong đó, khoản nợ phải trả chiếm tỷ trọng thấp Năm 2013 năm tài khó khăn, mà công ty cắt giảm khoản nợ, thay vào tăng sử dụng vốn chủ sở hữu để đảm bảo khả tài tránh rủi ro xảy Nhưng nhìn chung, từ năm 2012 đến năm 2014 nợ phải trả có chiều hướng tăng lên Điều cho thấy nhu cầu vốn công ty ngày gia tăng, chứng tỏ công ty tạo niềm tin, uy tín nhà cung cấp vốn 2.1.5.2 Tình hình chung kết kinh doanh cơng ty Trong năm qua, với ý chí tâm tồn thể cán cơng nhân viên, ủng hộ giúp đỡ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đặc biệt công đổi thủ tục hành Nhà nước giúp cho Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An đạt số kết bảng đây: Bảng 2: Kết chung hoạt động kinh doanh Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An giai đoạn 2012 – 2014 Đơn vị: đồng CHỈ TIÊU Tổng doanh thu Tổng chi phí Tỏng lợi nhuận So sánh tốc độ tăng trưởng Năm 2014/2013 Năm 2013/2012 Tuyệt đối % Tuyệt đối % Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 14,055,617,276 10,080,687,208 11,406,650,248 3,974,930,068 39.43 -1,325,963,040 -11.62 13,158,044,878 9,744,619,289 10,860,788,451 3,413,425,589 35.03 -1,116,169,162 -10.28 897,572,398 336,067,919 545,861,797 561,504,480 -209,793,878 -38.43 167.0 ( Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An) * Nhận xét: Năm 2012, sau năm vào hoạt động, tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty có nhiều tiến triển Tổng doanh thu đạt 11,406,650,248 đồng, tổng chi phí 10,860,788,451 đồng, lợi nhuận công ty 545,861,797 đồng Năm 2013, tổng doanh thu công ty giảm 1,325,963,040 đồng tức giảm 11,62 % so với năm 2011, tổng chi phí giảm 1,116,169,162 đồng tương ứng giảm giảm 10.28%, mức giảm tổng chi phí lại thấp mức giảm tổng doanh thu làm cho tổng lợi nhuận giảm 38.43% Năm 2014 năm hoạt động kinh doanh tương đối tốt, so với năm 2013 tổng doanh thu công ty tăng 3,974,930,068 đồng tức tăng 39.43%, tổng lợi nhuận tăng 3,413,425,589 đồng tức tăng 35.03% Có thể thấy mức tăng tổng danh thu lớn mức tăng tổng chi phí nên tổng lợi nhuận năm 2014 tăng cao tăng 167.08% 10 đồng tương ứng giảm 15.82% so với năm 2012 Tổng chi phí quản lý doanh ghiệp giảm chi phí cho nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí tiền khác giảm, chi phí khấu hao tài sản có tăng khơng đáng kể Có biến đổi công ty nhận thấy chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 cao, thêm vào tình hình kinh tế nước ta năm 2013 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến khả kinh doanh công ty, quy mô kinh doanh công ty thu hẹp nên cán quản lý bị cắt giảm, khoản khen thưởng giảm theo Đến năm 2014, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lên 811,601,032 đồng (chiếm 6.29% tổng chi phí chiếm 5.77% tổng doanh thu) tăng 127,828,262 đồng tức tăng 18.69% so với năm 2013 Năm 2014, với tăng lên nhanh chóng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ nên công ty khen thưởng cho nhân viên quản lý, việc tăng quy mơ kinh doanh cần nhiều cán quản lý nên làm cho khoản chi phí tăng lên, tăng thấp năm 2012 Xét mặt tỷ trọng chi phí quản lý doanh cơng ty tổng chi phí tổng doanh thu có xu hướng giảm qua năm nghiên cứu Nếu năm 2012 công ty thu 100 đồng doanh thu phải bỏ 7.12 đồng chi phí năm 2013 cơng ty bỏ 6.78 đồng chi phí năm 2014 5.77 đồng chi phí Mặc dù khoản chi phí cao việc giảm tỷ trọng tổng doanh thu có ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận cơng ty + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Năm 2012, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp công ty 181,953,932 đồng Đến năm 2013, chi phí giảm xuống 112,022,640 đồng giảm 69,931,293 đồng tương ứng giảm 38.43% so với năm 2012 Sang năm 2014, khoản chi phí lại tăng lên 253,161,446 đồng tương ứng tăng 125.995 so với năm 2013 Chi phí thuế thu nhập phụ thuộc vào lợi nhuận trước thuế công ty trực tiếp làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Nếu chi phí thuế tăng lên tức lợi nhuận trước thuế tăng lên ngược lại 2.3.3 Tình hình lợi nhuận cơng ty a, Về tổng lợi nhuận 23 Qua bảng kết kinh doanh Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An , ta thấy lợi nhuận sau thuế công ty năm 2012 545,861,797 đồng; đến năm 2103 giảm xuống 336,067,919 đồng giảm 209,793,878 đồng tương ứng giảm 11.62% so với năm 2012 Lợi nhuận sau thuế giảm năm 2013 quy mơ kinh doanh giảm nên hợp đồng đóng tàu hơn, hoạt động sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải giảm làm cho doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm; giá vốn hàng bán giảm mức giảm thấp mức giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán tổng doanh thu lại tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm tới 27.57% so với năm 2012 Thêm vào khoản chi phí phát sinh chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm xuống 727,815,729 đồng giảm 279,725,171 đồng tương ứng giảm 38.43% so với năm 2012 Khoản mục lợi nhuận khác khơng có nên lợi nhuận trước thuế lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ` Năm 2014, lợi nhuận sau thuế công ty tăng nhanh lên đến 897,572,398 đồng tương tăng 561,504,480 đồng tức tăng 167,08% so với năm 2013 Có tăng lên doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2014 tăng cao, giá vốn hàng bán tăng tăng thấp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Thêm vào tỷ trọng giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp tổng doanh thu giảm so với năm 2013, chi phí lãi vay có tăng có ảnh hưởng khơng nhiều đến lợi nhuận cơng ty Vì lí mà lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mức cao đạt 1,150,733,844 đồng tăng 702,643,286 đồng tức tăng 156.81% Cơng ty khơng có lợi nhuận từ hoạt động khác nên doanh thu từ hoạt động knh doanh loại nhuận trước thuế Nhìn chung, hoạt động kinh doanh Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An năm qua có lãi Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế công ty chiếm tỷ trọng chưa cao tổng doanh thu, cụ thể: năm 2012 chiếm 4.79%, năm 2013 chiếm 3.33% năm 2014 chiếm 6.39% Tổng lợi nhuận công ty chiếm tỷ trọng giá vốn hàng bán chi phí 24 quản lý doanh nghiệp mức cao Vì thế, cơng ty cần có giải pháp hợp lý để tăng lợi nhuận thời gian tới b, Tỷ suất lợi nhuận Thông qua tiêu tỷ suất lợi nhuận giúp đánh giá cách xác, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời đánh giá so sánh chất lượng hoạt động doanh nghiệp với cách hoàn chỉnh Chính để đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đòi hỏi nhà quản trị tài doanh nghiệp phải biết kết hợp nghiên cứu tiêu lợi nhuận tuyệt đối tiêu lợi nhuận tương đối.Ta có bảng tỷ suất lợi nhuận công ty năm 2011-2013 sau: Bảng : Bảng tiêu tỷ suất lợi nhuận Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An giai đoạn 2012 - 2014 Đơn vị: % Chỉ tiêu Năm 2012 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) 4.79 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 5.0 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 6.53 (ROE) Năm 2013 3.33 3.39 4.26 Năm 2014 6.39 6.74 10.78 Nhận xét:  Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Năm 2012, mức tỷ suất doanh lợi doanh thu công ty 4.79% tức 100 đồng doanh thu cơng ty có 4.79 đồng lợi nhuận Năm 2013, mức tỷ suất giảm xuống 3.33% tức 100 đồng doanh thu công ty thu 3.33 đồng lợi nhuận, điều doanh thu lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2012, mức giảm lợi nhuận lại nhiều mức giảm doanh thu Đến năm 2014, ROS công ty tăng lên 6.39% tăng 3.06% so với năm 2013 Có gia tăng hoạt động kinh doanh công ty năm 2014 tương đối tốt, mức doanh thu mà công ty thu cao nhiều so với năm 2013, khoản mục chi phí tăng so với 25 năm 2013 với mức doanh thu mà cơng ty thu mức chi hợp lí Có thể thấy rõ bảng kết kinh doanh công ty năm 2014 mức lợi nhuận sau thuế mà công ty thu tăng nhanh tăng 167.08% so với năm 2013, mức tăng doanh thu 39.43%, mà tỷ suất lợi nhuận tăng lên đáng kể  Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Qua bảng ta thấy tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản năm 2012 5.0% tức với 100 đồng tài sản sử dụng cơng ty thu đồng lợi nhuận, đến năm 2013 mức tỷ suất giảm xuống 3.39% tức với 100 đồng tài sản sử dụng cơng ty thu 3.39 đồng lợi nhuận Năm 2014, tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng lên đến 6.74% tức với 100 đồng tài sản sử dụng công ty thu 6.74 đồng lợi nhuận Năm 2013 giảm lợi nhuận sau thuế tổng tài sản giảm so với năm 2012, năm 2014 tăng lợi nhuận sau thuế tăng cao tổng tài sản Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản công ty năm qua thấp, điều cho thấy tài sản công ty sử dụng chưa thực hiệu  Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu công ty năm 2012 6.53% tức công ty sử dụng 100 đồng vốn chủ sở hữu thu 6.53 đồng lợi nhuận Sang năm 2013 mức tỷ suất giảm 4.26% tức cơng ty sử dụng 100 đồng vốn chủ sở hữu thu 4.26 đồng lợi nhuận Năm 2014, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng lên đến 10.78% tức công ty sử dụng 100 đồng vốn chủ sở hữu thu 10.78 đồng lợi nhuận Có tăng nhanh lợi nhuận công ty năm 2014 tăng tới 167.08% so với năm 2013, mức tăng vốn chủ sở hữu 5.5% Điều chứng tỏ việc sử dụng vốn chủ sở hữu công ty ngày đạt hiệu Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An năm vừa qua cho thấy công ty hoạt động ln có lãi, nhiên mức tỷ suất chưa cao Vì thế, cơng ty cần tìm giải pháp hợp lý để hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày đạt hiệu 26 2.4 Đánh giá tình hình lợi nhuận Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An 2.4.1 Ưu điểm Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An công ty vào hoạt động thời gian ngắn công ty thu kết định hoạt động sản xuất kinh doanh: - Trong suốt trình tồn phát triển, công ty dần tạo uy tín khách hàng, số lượng đơn đặt hàng công ty ngày nhiều nên tạo nguồn doanh thu đáng kể - Từ cơng ty nhỏ, ban đầu thành lập máy móc, trang thiết bị thiếu thốn, đến cơng ty xây dựng nhà xưởng phục vụ cho trình sản xuất, cơng ty mua sắm thêm số thiết bị để cải thiện suất, chất lượng hàng - Trong năm qua, hoạt động kinh doanh cơng ty ln có lãi, điều giúp tăng thu nhập cho công nhân viên công ty cơng ty làm ăn có lãi nhân viên nhận tiền thưởng, giúp cải thiện mức sống họ - Trong suốt trình hoạt động kinh doanh, cơng ty ln có nguồn vốn chủ sở hữu cao ổn định cho thấy khả tài vững cơng ty - Cơng ty ngày hoàn thiện chế quản lý công ty thực tốt công tác tài Cơng ty làm tốt cơng tác tra, kiểm tra bảo vệ nội 2.3.2 Hạn chế Trong thành công đạt được, công ty hạn chế trình sản xuất kinh doanh: 27 - Mặc dù thời gian qua hoạt động kinh doanh cơng ty ln có lãi lợi nhuậncông ty thu so với tổng doanh thu tương đối thấp - Trong năm qua chi phí giá vốn hàng bán ln chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu tổng chi phí nên làm ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận doanh nghiệp - Công tác quản lý giám sát thực việc tổ chức quản lý công ty chưa thực hiệu chi phí cho phận cao - Cơng ty vào hoạt động nên hoạt động kinh doanh chưa thực ổn định, trang thiết bị dần đổi mới, nhiên chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng 2.3.3 Nguyên nhân - Do Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An doanh nghiệp tư nhân, quy mơ sản xuất nhỏ, thương hiệu thị trường không lớn, hợp đồng ký kết nhỏ lẻ có giá trị khơng lớn nên doanh thu hạn chế Trong giá vốn hàng bán lại mức cao, với khoản chi phí khác nên lợi nhuận cơng ty thấp - Do q trình sản xuất kinh doanh công ty chưa xây dựng tốt định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nên sử dụng nguyên vật liệu chưa hợp lý, không tiết kiệm chi phí sản xuất làm cho giá vốn hàng bán tăng cao Mặt khác, giá nguyên vật liệu thị trường ln có biến đổi, giá tăng cao làm tăng giá vốn hàng bán - Số lượng lao động công ty tính đến thời điểm cuối năm 2014 115 lao động, khơng có lao động có trình độ đại học , số lao động có trình độ đại học 10 người, trình độ cao đẳng trung cấp 40 người, lại lao động có trình độ phổ thơng Như phần chứng tỏ đội ngũ cán ,vẫn non trẻ, trình độ cán cơng nhân viên cơng ty hạn chế việc tổ chức quản lý sản xuất chưa đem lại hiệu cao 28 Vì lý trên, thời gian tới công ty cần phải khắc phục hạn chế để cải thiện hoạt động kinh doanh, làm cho doanh thu lợi nhuận ngày gia tăng nữa, làm thảo mãn nhu cầu khách hàng để thu hút khách hàng đến với công ty 29 C KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Trong kinh tế thị trường, lợi nhuận trở thành động lực, mục tiêu doanh nghiệp trình sản xuất, kinh doanh Lợi nhuận định tồn phát triển doanh nghiệp mà thước đo trình độ phát triển toàn kinh tế quốc dân nói chung Do việc tìm biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tất yếu vô quan trọng doanh nghiệp Hiện nay, Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An đạt số thành công định, thời gian ngắn hoạt động cơng ty có bước phát triển bền vững, khẳng định uy tín khách hàng ngồi TP.Việt Trì, đời sống cán bộ, công nhân viên bước cải thiện Tuy nhiên bên cạnh nhiều nhược điểm, khuyết điểm trình hoạt động Để tồn phát triển kinh tế khó khăn mơi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt nay, đòi hỏi ban lãnh đạo công ty cần phải sáng suốt lựa chọn giải pháp, điều chỉnh hướng kinh doanh cho phù hợp Năm 2014 kinh tế Việt Nam nói chung tỉnh Phú Thọ nói riêng có bước khởi sắc, hội tốt cho doanh nghiệp vừa nhỏ Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An tạo bước đột phá phát triển năm 2015 năm 1.2 Kiến nghị Qua thời gian tuần thực tập công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An, sau tìm hiểu phân tích tình hình sản xuất kinh doanh lợi nhuận công ty em xin phép có kiến nghị sau: 1.2.1 Kiến nghị nhằm tăng doanh thu tiêu thụ Doanh thu tiêu thụ tiêu có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp Doanh thu tiêu thụ có quan hệ chiều với lợi nhuận, doanh thu tăng lợi nhuận tăng ngược lại Để tăng doanh thu tiêu thụ cơng ty sử dụng biện pháp sau : 30 Thứ nhất, Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh xu hướng phát triển phổ biến hầu hết doanh nghiệp nay, lẽ đa dạng hóa vừa đảm bảo phân tán rủi ro vừa tăng doanh thu cho doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có loại hình sản xuất kinh doanh phong phú có nhiều hội thu lợi nhuận trình hoạt động kinh doanh Ngày nay, hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ điều kiện thị trường đa dạng biến động, cạnh tranh loại hàng hóa dịch vụ gay gắt nên doanh nghiệp phải động việc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An công ty hoạt động thời gian mà ngành nghề kinh doanh Trong thời gian tới cơng ty cần mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mà hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho công ty, cụ thể ngành khai thác cát sỏi Thứ hai, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Hiện thị trường cạnh tranh giá khơng chiếm ưu mà thay vào cạnh tranh chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm tiêu quan trọng, yêu cầu mà khách hàng đặt lựa chọn sản phẩm nhà sản xuất nào, yếu tố sống giúp Cơng ty đứng vững thị trường chiếm lòng tin khách hàng Đối với công ty kinh doanh lĩnh vực đóng tàu, gia cơng máy dệt Trường An chất lượng sản phẩm vấn đề quan tâm hàng đầu, chất lượng khơng tốt gây thiệt hại người, tài sản Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cần tổ chức, xếp cách chặt chẽ cán kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất phân xưởng Bất kỳ thành phẩm phải kiểm tra yêu cầu kỹ thuật Có kế hoạch đầu tư, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, trọng cơng tác bảo trì bảo dưỡng máy móc để nâng nâng cao suất hiệu sản xuất 31 Khi chất lượng sản phẩm đảm bảo cơng ty chiếm lòng tin khách hàng thị trường từ thu hút khác hàng làm tăng doanh thu Khi doanh thu tăng lợi nhuận có ảnh hưởng tích cực Thứ ba, áp dụng sách giá phù hợp Để tăng khối lượng hàng hóa bán mối quan hệ giá - cầu bỏ qua, việc bán hàng hóa với giá thấp đơi biện pháp kích thích tiêu thụ, thủ thuật để lơi kéo khách hàng khơng phải giải pháp tồn thiện chừng mực làm cho doanh nghiệp giảm lợi nhuận lại có tác động ngược chiều khơng nghiên cứu kỹ Ngày nay, để tồn phát triển cạnh tranh chế thị trường, doanh nghiệp phải đề cho sách giá khác nhau, phù hợp với sách giá chung doanh nghiệp khác, đồng thời phải phù hợp với mặt hàng, khách hàng thị trường Việc định giá sản phẩm cần phải tìm hiểu thi trường doanh nghiệp khơng thể chủ quan áp đặt giá Trong trường hợp định để tạo dựng sở, lòng tin, xây dựng mối quan hệ với khách hàng truyền thống doanh nghiệp phải định giá bán thấp giá thành sản xuất phần chênh lệch bù đắp đơn dặt hàng khác khách hàng tương lai Do vậy, kinh doanh việc định giá sản phẩm xem nghệ thuật Nếu doanh nghiệp áp dụng không thành thạo nghệ thuật bạn hàng truyền thống 1.2.2 Kiến nghị nhằm giảm chi phí Chi phí tiêu có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp Vì thế, muốn lợi nhuận tăng cao doanh thu phải tăng đồng thời chi phí phải giảm Dưới số biện pháp để giảm chi phí : * Giảm giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc giảm giá vốn hàng bán có ý nghĩa quan trọng việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm - Là doanh nghiệp sản xuất công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An, yếu tố đầu vào tăng mạnh đặc biệt xăng dầu điện 32 vấn đề tiết kiệm lượng giảm chi phí sản xuất coi khả thi Đẻ giảm chi phí sản xuất thi cần giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào cách tiết kiệm nguyên vật liêu tiêu hao Muốn vậy, Công ty cần xây dựng định mức tiêu hao, cải tiến kỹ thuật nhằm giảm bớt số lượng nguyên vật liệu tiêu hao đơn vị sản phẩm, kiểm tra chất lượng đầu vào, sử dụng nguyên vật liệu thay thế… * Nâng cao suất lao động Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nỗ lực tăng suất lao động để giảm chi phí Đây yếu tố góp phần làm cho lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên Việc nâng cao suất lao động thực giải pháp sau : - Sử dụng biện pháp tài nhằm khuyến khích ý thức trách nhiệm cơng nhân q trình sử dụng máy móc, thiết bị Đồng thời thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc ln tình trạng tốt nhất, tránh gây thất thốt, lãng phí ngun liệu Việc tăng cường đổi mới, đại hóa trang thiết thị, máy móc tạo điều kiện cho cho công ty tăng lực sản xuất từ thu hút vốn đầu tư mở rộng tái sản xuất - Tăng suất lao động làm cho số công đơn vị thành phẩm giảm xuống làm cho số lượng sản phẩm làm đơn vị thời gian tăng lên Kết việc tăng suất lao động làm giảm chi phí tiền lương cơng nhân sản xuất số khoản chi phí cố định khác chi phí giá vốn hàng bán hạ thấp Tuy nhiên, chi phí tiền lương hạ thấp nhiều hay phụ thuộc vào chênh lệch tốc độ tăng suất lao động tốc độ tăng tiền lương bình quân Vì vậy, xây dựng kế hoạch quản lý quỹ tiền lương phải quán triệt nguyên tắc: tốc độ tăng suất lao động phải lớn tốc độ tăng tiền lương bình quân cho việc tăng suất lao động phần để tăng lương, nâng cao mức sống cho cán công nhân viên Công ty, phần để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo phát triển sản xuất Muốn vậy, Cơng ty cần nhanh chóng đón nhận tiến khoa học kỹ thuật, áp dụng thành tựu sản xuất, tổ chức lao động khoa học, tránh lãng phí sức lao động máy móc thiết bị đồng thời động viên sức sáng tạo người 33 - Cơng ty cần có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động, định biên bố trí lại lao động dây truyền sản xuất khoa học, hợp lý Đối với lĩnh vực cụ thể, công ty cần chọn thợ có tay nghề cao, đào tạo bản, lành nghề ; công ty cần thường xuyên tổ chức lớp huấn luyện, đào tạo để đội ngũ cán bộ, nhân viên cơng ty ngày có lực nữa, hoạt động ngày hiệu Khi tay nghề cơng nhân nâng cao suất lao động tăng lên, làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận - Ngồi cơng ty cần có sách khen thưởng cho nhân viên có thành tích tốt để khuyến khích họ làm việc có hiệu nữa, ban lãnh đạo cần phải quan tâm, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân viên để họ có lòng tin vào cơng ty, điều giúp cho hoạt động công ty tốt * Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp khoản mục trực tiếp làm giảm lợi nhuận cơng ty Có thể thấy năm qua khoản chi phí caocơng ty cần có giải pháp thích hợp để giảm mức chi phí cho hợp lý nhằm gia tăng lợi nhuận Để tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty phải trì việc quản lý chặt chẽ khoản chi phí chi phí văn phòng, chi phí tiếp khách, chi phí cho nhân viên cơng tác, chi cho văn phòng phẩm… nhằm giảm thiểu khoản chi khơng cần thiết Ngồi ra, để tổ chức tốt công tác quản lý doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý việc kiểm soát chặt chẽ hơn, việc đầu tư cho phần mềm tốn khoản chi phí lớn hiệu mang lại cao Mặt khác, cơng ty cần xem xét, hồn thiện cấu tổ chức để phận, phòng ban hoạt động cách có hiệu nhất, nhân viên làm việc với suất cao, giúp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp Trong bối kinh tế nhiều khó khăn công ty cần nâng cao ý thức tiết kiệm cho nhân viên tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm để góp phần làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 34 * Đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho Trong hoạt động lưu thơng cần phải có lượng hàng dự trữ định Tuy nhiên lượng hàng dự trữ vượt mức quy định xảy tình trạng tồn đọng, tạo ứ đọng vốn lưu động Lượng hàng tồn kho công ty thời gian gần cao, công ty cần : - Quản lý tốt định mức dự trữ lưu thông, thực cải tạo thay đổi dần kết cấu mặt hàng để hàng tồn kho có khả luân chuyển nhanh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường - Đẩy nhanh việc thu hồi khoản phải thu, có sách tín dụng hợp lý sử dụng phù hợp khoản trả trước * Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, phát huy đòn bẩy tài chính, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty - Việc sử dụng có hiệu vốn kinh doanh đồng nghĩa với việc số lợi nhuận có đồng vốn kinh doanh ngày cao hay công ty thu lợi nhuận lớn với số vốn kinh doanh định Từ số vốn tiết kiệm đưa vào dự án kinh doanh khác để thu lợi nhuận, vấn đề đặt cho cơng ty thời gian tới nâng cao hiệu sử dụng vốn Dưới số biện pháp : Sử dụng hợp lý tiết kiệm có hiệu nguồn vốn, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận đồng vốn Muốn vậy, công ty cần quản lý định mức, tiêu chuẩn sử dụng vốn tài sản, tiết kiệm chống lãng phí, tham tài sản tiền vốn khâu, lĩnh vực hoạt động kinh doanh quản lý Tìm hiểu kỹ đối tượng khách hàng mà công ty cho mua chịu, đặc biệt tình hình tài họ để từ có sách đơn đốc, thu hồi khoản nợ phải thu Cơng ty sử dụng biện pháp tài chiết khấu tốn để khuyến khích khách hàng tốn trước thời hạn ghi hợp đồng, nhằm thu hồi khoản phải thu sớm để đầu tư vào hoạt động sinh lời khác Những ưu đãi công ty nên ghi rõ hợp đồng với khách hàng 35 - Trong thời gian vừa qua, công ty chủ yếu dùng vốn chủ sở hữu để phục vụ trình sản xuất kinh doanh mà sử dụng nợ Để có hiệu nữa, công ty cần sử dụng vốn vay nhiều để tận dụng đòn bảy tài 36 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trung Hà từ năm 2012 – 2014 Khoa Tài Ngân Hàng-HN 2009, Giáo trình Tài doanh nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Thị Nga (ĐH kinh doanh công nghệ Hà Nội - 2008): Lợi nhuận số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao lợi nhuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Nam – Constrexim Holdings Nguyễn Thị Vân ( ĐH Kinh tế quốc dân – 2001): Lợi nhuận phương hướng, biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao lợi nhuận Cơng ty xây dựng II Thanh hoá PGS.TS Lưu Thị Hương (Chủ biên)2002, Giáo trình tài Doanh nghiệp, NXB Giáo Dục PGS.TS.Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Trường Đại học kinh tế quốc dân PGS.TS Võ Văn Nhị (2009), Giáo trình kế tốn tài chính, NXB Tài Chính Trang web: http://Tailieu.vn http://wattpad.com http://hvtc.edu.vn ( học viện tài chính) 37 ... quan công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Nghiên cứu thực trạng lợi nhuận công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An - Nhận xét đánh giá thực trạng lợi nhuận công ty TNHH. .. kinh doanh công ty ngày đạt hiệu 26 2.4 Đánh giá tình hình lợi nhuận Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An 2.4.1 Ưu điểm Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An công ty vào... 100 ( Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An ) Qua bảng cho thấy doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Trường An tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Lợi nhuận tại công ty TNHH vận tải thương mại và dịch vụ Trường An, Báo cáo Lợi nhuận tại công ty TNHH vận tải thương mại và dịch vụ Trường An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay