BÁO CÁO MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC

60 3 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ho Chi Minh City University of Technology K INTERSHIP REPORT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Uyên MSSV: 1411201096 - Lớp: 14DTAM07 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Quốc Thảo TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018 LỜI CẢM ƠN . Sau ba tháng thực tập Công ty cổ phần Trà Bắc (TRABACO) , em học hỏi nhiều kinh nghiệm quý trải nghiệm thực tế em Em xin trân trọng cảm ơn Thầy Trần Quốc Thảo tận tình hướng dẫn giúp đỡ để em hoàn thành báo cáo thực tập cách tốt Kính chúc Thầy dồi sức khỏe để tiếp tục nghiệp giảng dạy Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị Cơng ty CP Trà Bắc nói chung anh chị phận nói riêng tạo hội giúp em tìm hiểu rõ môi trường làm việc thực tế hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu thu thập thơng tin phục vụ cho báo cáo Kính chúc anh chị sức khỏe ngày thêm nhiều đóng góp cho phát triển Cơng ty Do thời gian thực tập hạn kiến thức thân hạn chế nên báo cáo thực tập em tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến, chỉnh sửa từ Thầy anh chị cơng ty để báo cáo hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018 SINH VIÊN THỰC HIÊN NGUYỄN THỊ THÙY UYÊN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP Hồ Chí Minh, ngày …tháng …năm 2018 TRƯỞNG PHỊNG KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP Hồ Chí Minh, ngày …tháng …năm 2015 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S TRẦN QUỐC THẢO MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………….1 Lý chọn đề tài………………………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………….1 Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………….2 Kết cấu đề tài………………………………………………….……………….2 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN……………………………………………………… 1.1 Một số khái niệm bản…………………….…………………………………… 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực………………………………………………… 1.1.2 Khái niệm tuyển dụng……………………………………………………….5 1.1.2.1 Tuyển mộ………………………………………………………… 1.1.2.2 Tuyển chọn…………………… …………………………………6 1.2 Tầm quan trọng tuyển dụng………………………………………………… 1.2.1 Đối với doanh nghiệp……………………………………………………… 1.2.2 Đối với người lao động……………………………………………….…… 1.2.3 Đối với xã hội……………………………………………………………….8 1.3 Nguyên tắc tuyển dụng……………………………………………………………….8 1.3.1 Tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn………………………………………….8 1.3.2 Dân chủ công bằng……………………………………………………….8 1.3.3 Tuyển dụng tài qua thi tuyển………………………………………… 1.3.4 Tuyển dụng phải điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng………………………… 1.4 Các yếu tố tác động đến tuyển dụng………………………………….…….…….10 1.4.1 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp………………………….…… 10 1.4.2 Nhóm yếu tố bên ngồi doanh nghiệp……………………….……… 10 1.5 Các nguồn phương pháp tuyển dụng nhân cho doanh nghiệp………… .11 1.5.1 Nguồn phương pháp tuyển dụng bên doanh nghiệp……… ……11 1.5.2 Nguồn phương pháp tuyển dụng bên doanh nghiệp………… …13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƯ NAM HƯƠNG…………….…… 16 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương…… …….16 2.1.1 Giới thiệu cơng ty……………………………………………………….16 2.1.2 Lịch sử hình thành trình phát triển…………………………………16 2.1.3 Tổ chức máy quản lý……………………………………………………17 2.1.3.1 cấu tổ chức……………………………………………………17 2.1.3.2 Nhiệm vụ, chức phòng ban……………………………19 2.1.4 Năng lực cơng ty………………………………………………………20 2.1.4.1 Tài chính………………………………………………………….20 2.1.4.2 sở vật chất…………………………………………………….20 2.1.4.3 Nguồn nhân lực……………………………………………….… 21 2.1.5 Thị trường sản phẩm dịch vụ, đối thủ cạnh tranh………………………22 2.1.5.1 Thị trường……………………………………………….….…….22 2.1.5.2 Sản phẩm…………………………………………………………22 2.1.5.3 Đối thủ cạnh tranh………………………………………….…….23 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh……………………… ………….24 2.1.6.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty…………… 24 2.1.6.2 Dự báo kinh doanh năm tiếp theo………………………… 27 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương……………………………………………………………………………………27 2.2.1 Mô tả hoạt động phòng Hành – Nhân sự……………………………27 2.2.1.1 đồ tổ chức…………………………………………….……… 27 2.2.1.2 Chức nhiệm vụ…………………………….…………… 28 2.2.1.3 Phòng Hành – Nhân mối quan hệ với phòng ban khác………………………………………………………….……………………29 2.2.2 Quy trình tuyển dụng cơng ty Cổ phần Truyền thơng Đầu tư Nam Hương…………………………………………………………………………….30 2.2.2.1 Chính sách tuyển dụng…………………………… …………….30 2.2.2.2 Quy trình tuyển dụng…………………………………………… 31 2.3 Đánh giá công tác tuyển dụng công ty Cổ phần Truyền thơng Đầu tư Nam Hương……………………………………………………………………………………37 CHƯƠNG MỢT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƯ NAM HƯƠNG………….…………………………………………….…………….40 3.1 Định hướng phát triển công ty năm tới (giai đoạn 2015-2017)…… 40 3.1.1 Định hướng phát triển chung công ty………….…………….……… 40 3.1.2 Kế hoạch quản trị nhân công ty…………………………… …….40 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công ty…… 41 3.2.1 Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể cho vị trí cơng việc……… 41 3.2.2 Kết hợp chặt chẽ công tác tuyển dụng với công tác khác quản lý nhân sự……………………………………………………………………………… …42 3.2.3 Nâng cao trình độ chun mơn phát triển tồn diện vai trò cán làm công tác tuyển dụng nhân nói riêng quản trị nhân nói chung…………… .43 3.2.4 Xây dựng kế hoạch chương trình chủ động cho công tác tuyển dụng .44 3.2.5 Một số giải pháp khác…………………………………………………… 44 3.3 Kiến nghị………………………………………………………………………….45 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước…………………… …………………………45 3.3.2 Kiến nghị Công ty………………………………………………….46 KẾT LUẬN………………… …………………………………………………………47 PHỤ LỤC Thư mời nhận việc………………… ………………………………….48 PHỤ LỤC Quyết định tiếp nhận nhân sự………………………………………… 49 PHỤ LỤC Bản mô tả công việc…………………… ………………………………50 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… …………….51 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 1 : Nguồn vốn Công ty 2012 – 2014 20 Bảng 2: cấu nhân Công ty 21 Bảng 3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận công ty giai đoạn 2012 - 2014 24 Bảng 4: Các tỷ suất tài Cơng ty (2012 - 2014) 26 DANH MỤC HÌ Hình 1: cấu tổ chức Công ty Cổ Phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương 18 Hình 2: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận cơng ty giai đoạn 2012 – 2014 25 Y Hình 1: đồ tổ chức phòng Hành – Nhân 27 Hình 2: Quy trình tuyển dụng .31 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐỒN THỊ ĐOAN TRANG khơng tn theo mệnh lệnh cấp quản lý mới, … + Các vấn đề pháptuyển nhân từ đối thủ cạnh tranh Việc tuyển dụng nhân từ đối cạnh tranh liên quan đến vấn đề quyền, bí mật cơng nghệ, liệu khách hàng, … Đánh giá công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương  Ưu điểm Quy trình tuyển dụng xây dựng cụ thể từ đầu, mô tả công việc nghiên cứu kỹ công việc cụ thể, tiêu chuẩn cho chức danh công việc liệt kê chi tiết, nên tiến hành thấy tính hiệu Hiện nay, cơng ty thành lập team Nam Hương Marketing Online trang fanpage riêng facebook, công cụ hỗ trợ đắt lực cho việc tuyển dụng xây dựng thương hiệu nhân cho công ty Công ty thực tốt việc khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt kết tốt, đặc biệt nhân viên vào làm đạt thành tích xuất sắc q trình hoạt động Điều làm nhân viên hăng hái làm việc, tạo lòng trung thành; nhân viên cảm thấy tơn trọng thành tích ghi nhận cách xứng đáng họ xem công ty nhà thứ hai  Nhược điểm Đầu tiên, quy trình tuyển dụng điểm khơng hợp lý, việc ứng viên khơng đạt yêu cầu vòng 1, tiếp tục tham gia vấn vòng vòng gây lãng phí thời gian cơng sức Thứ hai, cơng ty sẵn cơng cụ quảng cáo online từ team Nam Hương Marketing Online trang fanpage riêng facebook cơng ty lại chưa sử dụng hiệu hai công vụ này, cơng ty cần tích cực sử dụng mạng xã hội với hỗ trợ team Marketing Online cơng cụ tìm kiếm ứng viên để bắt kịp xu hướng Nhờ vào sức mạnh "giới thiệu" cộng đồng cơng ty tìm kiếm ứng viên chất lượng hơn, nhanh hơn, mà nơi cơng ty xây dựng mối quan hệ với nguồn ứng 36 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG viên tiềm Bên cạnh đó, việc tạo kết nối thiện cảm từ với ứng viên cao cấp giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều muốn tuyển dụng họ tương lai Mạng xã hội kênh giúp công ty xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng Thứ ba, việc vấn gặp khó khăn cơng ty phòng họp, địa điểm diễn buổi vấn Nhưng số trường hợp cấp lãnh đạo vấn đề quan trọng cần họp đột xuất team họ, hẹn đối tác mà không kịp thông báo trước Điều này, làm cho việc vấn không diễn giờ, khiến ứng viên phải đợi chờ lâu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh cơng ty Thứ tư, cơng ty chưa chiến lược nhân dài hạn mà dựa nhu cầu phát sinh thời điểm Đều thường dẫn đến định vội vàng, tuyển dụng nhân viên chưa thật xuất sắc tâm huyết với nghề Thứ năm, cơng ty chưa kế hoạch đào tạo phát triển cụ thể cho nhân viên để đáp ứng chiến lược phát triển tương lai Phòng HCNS cần tham gia thảo luận với trưởng phận phòng ban thu thập ý kiến nhân viên, để xem xét kiến thức kỹ cần phải bổ sung để nhân viên phục vụ cho qua trình cơng tác, định hướng phát triển công ty Nếu thực điều góp phần giúp cơng ty xây dựng đội ngũ kế thừa bền vững, am hiểu công việc, trung thành với tổ chức 37 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƯ NAM HƯƠNG . 3.1 Định hướng phát triển công ty năm tới (giai đoạn 2015-2017) 3.1.1 Định hướng phát triển chung công ty - Tiếp tục thực nỗ lực nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội Mở rộng quy mô hoạt động số tỉnh thành khác nước - Phát triển thương hiệu, đặc biệt thương hiệu Phong cách doanh nhân Cẩm nang mua sắm, đưa chúng tiếp cận nhiều với khách hàng ngồi nước thơng qua việc ngày phong phú nội dung lẫn hình thức tạp chí kiện thường niên công ty - Phát triển mạng lưới WLIN (Women Leaders International NetWorking) TP Hồ Chính Minh Phấn đấu để mở rộng mạng lưới số quốc gia khác như: Malaysia, Thái Lan, Singapore, 38 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐỒN THỊ ĐOAN TRANG - Đẩy mạnh cơng tác đầu tư phát triển đại hoá sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu kinh doanh tạo dựng móng vững cho phát triển lâu dài - Tạo chuyển biến công tác quản lý lao động; đổi chế phân phối tiền lương, tiền thưởng tạo động lực lợi ích nâng cao hiệu doanh nghiệp Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu 3.1.2 Kế hoạch quản trị nhân công ty - Tiếp tục hồn thiện nâng cao cơng tác tuyển dụng nhân đầu vào để đảm bảo chất lượng lao động, đồng thời đáp ứng tốt cho nhu cầu nhân lực phát triển công ty thời kỳ - Xây dựng đội ngũ lao động tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng lao động Phải đổi tư trình sản xuất kinh doanh cán công nhân viên cách tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo tạo chuyển biến thật chất lượng đội ngũ người lao động - Trong thời gian tới hoàn thành tiêu thu nhập bên cạnh nghiên cứu cải tiến chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng nhằm tạo động lực nâng cao suất chất lượng lao động, gắn lợi ích với trách nhiệm hiệu sản xuất kinh doanh Phấn đấu tăng mức thu nhập cho người lao động để họ ổn định sống gia đình n tâm cơng tác - Xố bỏ tư tưởng bao cấp, ỷ lại, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm công việc giao - Hồn thiện cơng tác quản trị để tăng hiệu việc sử dụng lao động Xây dựng đội ngũ lao động ý thức kỷ luật, ý thức vệ sinh lao động, tác phong công nghiệp cao - Tạo thống nhất, đồng đơn vị thành viên phòng ban chức với để tạo điều kiện việc điều hành sản xuất kinh doanh, chấm dứt tình trạng chồng chéo giải công việc - Tiếp tục công tác chăm lo đời sống cho cán công nhân viên công ty vật chất lẫn tinh thần 39 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH 3.2 SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương 3.2.1 Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể cho vị trí công việc Tiêu chuẩn tuyển chọn cho trình tuyển chọn, cần lập tiêu chuẩn tuyển chọn thật đầy đủ, cụ thể vị trí cơng việc để làm sở tuyển chọn ứng viên xác hiệu Ngoài cấp chứng chỉ, cơng ty dựa vào như: - Kinh nghiệm làm việc: quan trọng để đánh giá ứng viên thời gian làm việc thực tế sau trường, dựa vào kinh nghiệm để xác định xem họ phù hợp với vị trí mà cơng ty cần tuyển hay khơng - Trình độ chuyên môn: sinh viên trường chưa thể dựa vào kinh nghiệm làm việc thực tế để đánh giá ứng viên, tiêu chuyên môn giúp công ty kiểm traphán đoán phần khả ứng viên vị trí cơng việc cần tuyển - Trình độ ngoại ngữ: Khơng phải vị trí cần đến tiêu chuẩn này, cần xem xét chuẩn bị kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho vị trí phù hợp - Trình độ vi tính: Vi tính kỹ cần thiết hoạt động văn phòng, đặc biệt phòng ban văn phòng cơng ty, cần tiêu đánh giá cụ thể rõ ràng tiêu chuẩn 3.2.2 Kết hợp chặt chẽ công tác tuyển dụng với công tác khác quản lý nhân Một thực tế phủ nhận tuyển dụng khơng đứng mình, mà cơng tác quản trị nhân sự, cần phải kết hợp cơng tác lại với để tăng hiệu cho toàn hoạt động quản trị nhân nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng trình bày phần thực trạng, cần phải thực tốt tất cơng tác Nhưng trước tiên cần phải thực tốt công tác ảnh hưởng trực tiếp sau: - Phân tích cơng việc: Đây cơng tác ảnh hưởng lớn đến tuyển dụng, để lập tiêu chuẩn tuyển dụng công ty, cần thực cải tiến triển khai từ phân tích thực cơng việc thành tiêu chuẩn tuyển chọn, hoạt động phân tích thực cơng việc thực chất thực tương đối hiệu Để phân tích công việc đạt kết cao không nhiệm vụ nhân viên phòng Hành – 40 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG Nhân mà kết hợp phận liên quan, cần phối hợp nhịp nhàng tất nhân viên công ty - Đánh giá kết thực công việc, công tác giúp cho: + Thứ nhất, công tác kế hoạch nguồn nhân lực xác Thơng qua đánh giá kết thực công việc, công ty biết nhân viên khơng hồn thành cơng việc thuộc trách nhiệm hay nhân viên thiếu khả năng; từ kế hoạch nhân thời gian tới Qua thống kê từ công tác đánh giá kết thực cơng việc, phòng nhân số xác lượng nhân viên cần tuyển, tránh tình trạng sa thải nhân viên xong tiến hành tuyển dụng, điều gây tình trạng thiếu nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh công ty + Thứ hai, công tác cần thực xác để hỗ trợ cho nhận xét giai đoạn thử việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân viên Do công tác đánh giá kết thực cơng việc vai trò cơng tác tuyển dụng nên việc hồn chỉnh công tác giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng Hiện nay, để cơng tác đươc thực hiệu cơng ty nên lập phận chuyên môn để phụ trách ghi nhận thành đạt tất nhân viên công ty, đồng thời cần phải phát đánh giá thiếu sót họ q trình thực cơng việc Từ phát huy tác dụng cơng tác tuyển dụng nói riêng hoạt động quản trị nhân nói chung 3.2.3 Nâng cao trình độ chun mơn phát triển tồn diện vai trò cán làm cơng tác tuyển dụng nhân nói riêng quản trị nhân nói chung Như biết, cán làm công tác tuyển dụng nhân quản trị nhân đóng vai trò quan trọng, lực họ vừa giúp tiết kiệm thời gian chi phí cơng tác tuyển dụng, quản trị nhân sự; vừa góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Bên cạnh đó, phát triển tồn tính chuyên nghiệp đội ngũ cán quản lý nhân hình ảnh cơng ty với người lao động bên bên doanh nghiệp Vì cơng ty cần lớp đào tạo chuyên sâu dành riêng cho cán giữ vai trò tuyển dụng quản lý nhân này, đồng thời nên cho người thật lực kinh nghiệm để đảm nhận vị trí tuyển dụng 41 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG Ngoài ra, cán cần rèn luyện nhanh nhạy linh hoạt để đưa cách giải phù hợp với tình khó tuyển dụng Chẳng hạn, số trường hợp hồ giới thiệu người công ty số đối tác quan trọng, điều làm cho người vấn phải chịu nhiều áp lực Để cân lợi ích bên, tạo thương hiệu nhân mắt khách hàng, phòng HC – NS phải vấn kỹ lưỡng để xem ứng viên đạt yêu cầu theo mô tả công việc mà công ty đề không Trong trường hợp ứng viên khơng đạt u cầu, phòng HC - NS không nên trực tiếp thông báo kết không trúng tuyển cho ứng viên mà nên xếp gặp mặt trưởng phận cần tuyển dụng với ứng viên, để họ trao đổi thêm thông tin với ứng viên, sau gửi thư cảm ơn cho ứng viên tham gia buổi vấn cơng ty Bên cạnh đó, Trưởng phòng nhân gửi thư cảm ơn đến khách hàng giới thiệu ứng viên vào vị trí mà cơng ty cần tuyển, đồng thời nhờ họ chuyển lời gợi ý cho ứng viên đến vị trí phù hợp doanh nghiệp khác Đều giúp mối quan hệ công ty đối tác thêm bền vững, thể tôn trọng công ty đến họ 3.2.4 Xây dựng kế hoạch chương trình chủ động cho công tác tuyển dụng Một hạn chế công ty nhiều công tác tuyển dụng nhân dựa nhu cầu phát sinh nên mang tính thụ động Với phương pháp tuyển dụng nhân dẫn đến tình trạng bị động việc thu hút ứng cử viên, nhu cầu gấp nên bước quy trình tuyển dụng bị rút ngắn diễn nhanh hơn, điều dẫn đến chất lượng tuyển dụng bước chất lượng ứng viên không đảm bảo Những nhu cầu phát sinh mang tính chất công việc công ty khiến công ty hạn chế việc tiếp cận với nguồn tuyển dụng phong phú nhu cầu cơng ty khơng phù hợp với nguồn cung ứng lao động thị trường thời gian Ví dụ, vào tháng tháng năm thời gian nhiều sinh viên trường nên cung lao động thị trường lớn, cơng ty chương trình kế 42 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG hoạch chủ động hội để cơng ty tiếp cận với nhiều ứng viên khác nhiều lựa chọn, từ nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân 3.2.5 Một số giải pháp khác Thứ nhất, vấn đề phòng để phòng vấn, phòng HC – NS nên ghi sẵn lịch vấn bảng thông báo công ty, phòng HC – NS đồng thời gửi mail thông báo đến cấp quản lý để họ lên kế hoạch sử dụng phòng họp cách hợp lý Nếu số trường hợp xảy đột xuất, cấp quản lý mời đối tác sang số địa điểm xung quanh công ty để thương thảo công việc, sau lập phiếu đề xuất cho phòng Kế tốn để tốn hồn lại chi phí Thứ hai, công ty cần xây dựng chiến lược nhân dài hạn, song song kết hợp với kế hoạch nhân khoa học, cụ thể thời kỳ, nhằm giúp công ty chủ động công tác tuyển dụng, tăng hiệu tuyển dụng đồng thời giảm thiểu chi phí tuyển dụng Thứ ba, xây dựng sách nhân khoa học, kế hoạch đào tạo phát triển cụ thể cho nhân viên để đáp ứng chiến lược phát triển tương lai Đồng thời đưa chế độ tiền lương, tiền thưởng phù hợp với công sức mà người lao động bỏ ra, nhân tố quan trọng giúp thu hút nhân lực bên ngồi với cơng ty, kích thích người lao động nâng cao suất cơng việc gắn bó lâu dài với cơng ty Thứ tư, công ty cần kiểm tra giám sát chặt chẽ trình tuyển dụng nhân Một kế hoạch tuyển dụng xây dựng cụ thể, chi tiết đến đâu mắc phải sai lầm thực hiện, điều làm mục tiêu chệch hướng Việc kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng cho phép xác định sai lệch so với mục tiêu nguyên nhân dẫn đến sai lệch đồng thời sửa chữa kịp thời 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Trong trình tồn phát triển doanh nghiêp Nhà nước đóng vai trò quan trọng thơng qua việc ban hành điều luật như: Luật doanh nghiệp, Luật lao 43 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG động, Luật thương mại,…bởi doanh nghiệp phải hoạt động khuôn khổ pháp luật Qua nghiên cứu đề tài này, thấy can thiệp tích cực Nhà nước giúp cho doanh nghiệp thực hiệu việc tìm nguồn, tuyển chọn sử dụng lao động Trước hết, Nhà nước cần hoàn thiện luật như: Luật lao động, sách lương bổng, thuế thu nhập để đảm bào công cho người lao động, tránh tình trạng giá tăng nhanh mà tiền lương không theo kịp, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống người lao động, đặc biệt lao động làm việc nhà nước Tiếp đến vấn đề giáo dục.Hiện nay, giáo dục nước ta trọng nhiều lý thuyết mà khơng nhiều hội để sinh viên tiếp xúc với thực tiễn, điều dẫn đến tình trạng doanh nghiệp phải tốn nhiều thời gian chi phí đào tạo nhân viên để họ quen với cơng việc.Chính vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện cho sinh viên nhiều vào thực tế đời sống, kinh doanh việc mở thêm trung tâm dạy nghề, trường đào tạo nghề chuyên sâu yếu tố nên Nhà nước quan tâm Ngoài ra, quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm sốt chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm trình cấp phép hoạt động, để trung tâm trở thành cầu nối hiệu đáng tin cậy cho người lao động doanh nghiệp, tránh tình trạng lừa đảo, xuất công ty “ma” 3.3.2 Kiến nghị Công ty Dự báo nhu cầu tương lai vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hoạt động kinh tế thị trường Mức độ dự báo cáng xác tính đắn hiệu định doanh nghiệp đưa cao - Công ty cần chủ động việc xác định nhu cầu tuyển dụng, cần dự báo trước nhu cầu nhân lực thời gian tới mức tương đối Sau xác định cách tổng thể công việc cần làm, công ty cần phải xác định nhu cầu nhân cần tuyển dụng Kết hợp với việc xem xét biến động yếu tố ảnh hưởng đến - việc tuyển dụng, từ đưa số lượng nhân lực cần tuyển vị trí tương ứng Xây dựng quy chế tuyển dụng nhân cách khoa học, tránh việc tuyển chọn tùy tiện làm thời gian chi phí cơng ty 44 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH - SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG Áp dụng biểu mẫu theo quy trình tuyển dụng công ty để công tác tuyển dụng thực cách chuyên nghiệp hơn, tạo đồng để thơng - tin đến phòng ban rõ ràng Xem xét cải thiện mức lương bổng khoản khen thưởng, phúc lợi khác để tạo điều kiện tốt cho nhân viên, qua thu hút nguồn ứng viên từ bên ngồi đến với cơng ty, gắn bó, trung thành với tổ chức KẾT LUẬN . Nền tảng cốt lõi tổ chức người, tuyển dụng cơng cụ hiệu để thu hút nguồn nhân tài giúp tổ chức phát triển Trải qua 10 năm thành lập phát triển, Công ty CP Truyền thông Đầu tư Nam Hương xây dựng cho hình ảnh thương hiệu nhân vững mạnh Qua q trình thực tập cơng ty, giúp em hiểu rõ thêm tầm quan trọng trình tuyển dụng, phương pháp để tuyển ứng viên xuất sắc vào vị trí cơng việc thích hợp Việc tuyển dụng nhân lực đầu vào chất lượng khó khăn, việc giữ chân người tài lại quan trọng hơn.Thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt lĩnh vực truyền thông ưu tiên người động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm Một môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp thân thiện mức lương xứng đáng yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp công ty giữ chân nhân chủ chốt cống hiến tận tâm họ Thời gian thực tập không lâu giúp em kinh nghiệm vơ q giá việc thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá từ rút nhận xét đưa giải pháp Em hy vọng giải pháp đóng góp phần nhỏ vào hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân nói riêng phát triển bền vững công ty nói chung 45 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐỒN THỊ ĐOAN TRANG Do thời gian thực tập hạn khả tiếp cận thực tế hạn chế nên báo cáo thực tập tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận góp ý giảng viên hướng dẫn để báo cáo thực tập hoàn thiện Qua lần em xin chân thành cám ơn hướng dẫn tận tình Thầy Nguyễn Quốc Thịnh giúp đỡ nhiệt tình anh chị Cơng ty CP Truyền thơng Đầu tư Nam Hương nói chung phận nói riêng để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Thư mời nhận việc 46 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG PHỤ LỤC Quyết định tiếp nhận nhân 47 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG PHỤ LỤC Bản mô tả công việc 48 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 GVHD: Th.S NGUYỄN QUỐC THỊNH SVTH: ĐOÀN THỊ ĐOAN TRANG Trần Kim Dung, giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Nhà xuất Tổng hợp, TP.HCM, năm 2011 Nguyễn Vân Điềm – Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2010 Tim Hindle, Kỹ vấn, Nhà xuất Tổng Hợp, TP.HCM, năm 2007 http://www.eduviet.vn/index.php/Tuyen-dung-nhan-su/tam-quan-trong-cua-tuyendung-nhan-su.html http://tailieu.vn/doc/nguyen-tac-tuyen-dung-hieu-qua-272423.html Tài liệu nội công ty 50 ... Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần Truyền thông Đầu... giá công tác tuyển dụng công ty Cổ phần Truyền thơng Đầu tư Nam Hương……………………………………………………………………………………37 CHƯƠNG MỢT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. .. trọng vấn đề, chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân Công ty cổ phần Truyền thông Đầu tư Nam Hương”để sâu vào thực trạng tình hình tuyển dụng, nhận định mặt mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC, BÁO CÁO MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay