Công thức lượng giác đầy đủ

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:59

Mọi người cứ tải về sẽ không bị mất chữ nhé. CƠNG THỨC LƯỢNG GIÁC Cơng thức cộng: Cơng thức biến tích thành tổng: Cơng thức nhân đơi: Công bậc: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ☆ Cơ bản: thức hạ Hai cung đối nhau: ∗ ∗ ∗ Công thức nhân Hai cung bù nhau: ∗∗ Cơng thức tính Cơng thức biến tổng thành tích: ∗ ∗ ∗ ☆ Đặc biệt: ba: theo t = : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1) Phương trình dạng đặc biệt: 2) Phương trình lượng giác bản: 3) Phương trình bậc sin cos: (1) Chia hai vế cho ta có: pt (1) Gọi góc thỏa: , ; pt (1)  có nghiệm x 4) Phương trình đẳng cấp theo sin cos: ∗ Đẳng cấp bậc 2: (2) • TH1: Xét • TH2: Xét : Chia hai vế pt (2) cho ta phương trình bậc theo Giải phương trình Kết luận nghiệm: gộp trường hợp ∗ Đẳng cấp bậc 3: (3) • TH1: Xét • TH2: Xét : Chia hai vế pt (3) cho ta phương trình bậc theo Giải phương trình Kết luận nghiệm: gộp trường hợp 5) Phương trình đối xứng theo sin cos: ; (4) Đặt với pt (4) hay 6) Phương trình dạng: , ta đặt , pt thay x 2x ta đặt sin tan -1 1 cot /6 1/2 -1 A (Điểm gốc) O cos -1/2 -1 -1 Cung phần tư Giá trị I II + + III IV lượng giác + + Đường tròn lượng giá trị lượng giác: I IV -1 giácIII tan IIvà dấu cot -11 sin cos + + + + ... (Điểm gốc) O cos -1/2 -1 -1 Cung phần tư Giá trị I II + + III IV lượng giác + + Đường tròn lượng giá trị lượng giác: I IV -1 giácIII tan IIvà dấu cot -11 sin cos + + + + ...PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1) Phương trình dạng đặc biệt: 2) Phương trình lượng giác bản: 3) Phương trình bậc sin cos: (1) Chia hai vế cho ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức lượng giác đầy đủ, Công thức lượng giác đầy đủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay