“Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà ”.

96 6 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:01

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài: Trong năm qua nhờ đường lối mở cửa Đảng Nhà nước, kinh tế nước ta bước phát triển nhanh chóng, vững mạnh mẽ Trong điều kiện kinh tế nước ta chuyển đổi sang chế thị trường quản lý vĩ mơ Nhà nước, doanh nghiệp phân cực, cạnh tranh ngày gay gắt liệt Hiện nay, doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường kinh doanh ngày biến động, phức tạp nhiều rủi ro… Thực tiễn kinh doanh đặt vấn đề làm để doanh nghiệp thành cơng làm ăn lãi điều kiện thay đổi môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, tài nguyên hoi Để tồn phát triển bền vững, doanh nghiệp phải xác định cho chiến lược kinh doanh đắn, khơng chiến lược kinh doanh chiến lược kinh doanh sai lầm chắn nhận thất bại sản xuất kinh doanh Do vậy, chiến lược kinh doanh khơng thể thiếu được, ý nghĩa đặc biệt quan trọng phát triển Công ty tương lai Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Dầu khí Sơng Đà đơn vị thành viên Tổng Công ty Sông Đà Qua 10 năm hoạt động, Công ty ổn định tổ chức, ngành nghề sản xuất kinh doanh, trì phát triển ngành nghề truyền thống, mở rộng đa dạng hoá lĩnh vực hoạt động Để tồn phát triển mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Cơng ty cần chiến lược kinh doanh cụ thể cho phù hợp với tình hình Tuy nhiên, chiến lược kinh doanh Công ty lại sơ khai, chủ yếu dạng kế hoạch Điều làm cho hoạt động Cơng ty khó thích ứng mơi trường kinh doanh thay đổi Do vậy, hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty vấn đề cấp bách bối cảnh Chính điều thơi thúc tác giả nghiên cứu mạnh dạn chọn đề tài luận văn: “Hồn thiện chiến lược kinh doanh cho Cơng ty Cổ phần Đầu Thương mại Dầu khí Sông Đà ” Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -2- Mục đích Đề tài: - Phân tích thực trạng đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty - Đề xuất số chiến lược kinh doanh cho Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Dầu khí Sơng Đà Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp ma trận - Phương pháp phân tích - Phương pháp so sánh - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp thống kê Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -3- CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh Thuật ngữ “chiến lược” thường dùng theo nghĩa phổ biến Thứ nhất, chương trình hoạt động tổng quát triển khai nguồn lực chủ yếu để đạt mục tiêu Thứ hai, chương trình mục tiêu tổ chức, nguồn lực cần sử dụng để đạt mục tiêu này, sách điều hành việc thu nhập, sử dụng bố trí nguồn lực Thứ ba, xác định mục tiêu dài hạn lựa chọn đường lối hoạt động phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu Chiến lược kinh doanh phân tích, tìm hiểu đưa đường bản, phác họa quỹ đạo tiến triển hoạt động sản xuất kinh doanh; kế hoạch mang tính tồn diện, tính phối hợp tính thống rèn giũa kỹ lưỡng nhằm dẫn đắt đơn vị kinh doanh đảm bảo mục tiêu đơn vị kinh doanh Chiến lược kinh doanh việc ấn định mục tiêu đơn vị kinh doanh, lựa chọn phương tiện cách thức hành động, phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực mục tiêu kinh doanh 1.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện biến động thị trường hết điều mà doanh nghiệp biết chắn thay đổi Quản trị chiến lược hướng đi, hướng giúp tổ chức vượt qua sóng gió thương trường, vươn tới tương lai nỗ lực khả chúng Chiến lược kinh doanh xây dựng nhằm mục tiêu giúp doanh nghiệp tập trung thích ứng cách tốt thay đổi dài hạn Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -4- Quản trị chiến lược giúp cho tổ chức chủ động thay bị động việc vạch rõ tương lai mình, cho phép tổ chức tiên phong gây ảnh hưởng môi trường hoạt động vậy, vận dụng hết khả để kiểm sốt vượt khỏi thiên biến Quản trị chiến lược tạo cho người nhận thức quan trọng Cả ban giám đốc người lao động thấu hiểu cam kết thực mục tiêu doanh nghiệp Một người doanh nghiệp hiểu doanh nghiệp làm lại họ cảm thấy họ phần doanh nghiệp, họ cam kết ủng hộ hoạt động doanh nghiệp 1.1.3 Các mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp Mục tiêu chiến lược đích mong muốn đạt tới doanh nghiệp; cụ thể hóa mục đích doanh nghiệp hướng, quy mơ, cấu tiến trình triển khai theo thời gian Mục tiêu thể ý chí muốn vươn lên doanh nghiệp cần phải đạt Việc xác định mục tiêu đưa doanh nghiệp đến chỗ động hơn, tự nguyện tổ chức * Phân loại mục tiêu chiến lược: Nhằm cụ thể hóa tình mục đích, doanh nghiệp theo đuổi nhiều mục tiêu chiến lược chúng tạo thành hệ thống mục tiêu chiến lược Thơng thường khả sinh lợi; hiệu suất, thỏa mãn người lao động phát triển họ; chất lượng sản phẩm; trách nhiệm xã hội; vị thị trường; tối đa hóa lợi tức cổ phần, kiểm tra tài sản có; dễ dàng thích nghi Điểm lại đến 10 mục tiêu chiến lược Nhưng điều khơng muốn nói đa số doanh nghiệp theo đuổi 10 mục tiêu 10 mục tiêu Điều muốn chứng tỏ điều doanh nghiệp theo đuổi nhiều mục tiêu chiến lược Hệ thống mục tiêu chiến lược doanh nghiệp phân loại theo sau: Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -5- - Vị trí thứ bậc mục tiêu: theo cách mục tiêu hàng đầu mục tiêu thứ cấp Với doanh nghiệp kinh doanh kinh tế thị trường suy đến mục tiêu hàng đầu – mục tiêu cốt tử lợi nhuận Các mục tiêu thứ cấp để cân giữ hành vi ngắn hạn với vấn đề dài hạn, thường là: Thị phần đổi suất, kết công việc phát triển phận quản lý, thái độ công nhân trách nhiệm với xã hội - Thời gian: mục tiêu ngắn hạn, trung hạn dài hạn Cân đối vấn đề ngắn hạn dài hạn vô quan trọng Thực tiễn chứng tỏ doanh nghiệp đề cao mục tiêu ngắn hạn thiên việc cắt giảm chi phí coi chưa cấp bách thời điểm đó, chẳng hạn chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí marketing chi phí cho đầu Đương nhiện nhờ cát giảm đầu tăng nhanh số hoàn vốn đầu ngắn hạn Nhưng hậu thiếu đầu tư, thiếu đổi thiếu hiểu biết thị trường điều ảnh hưởng đến số hoàn vốn dài hạn - Các phận, nhóm khác doanh nghiệp: gồm mục tiêu cổ đông; mục tiêu ban giám đốc; mục tiêu người lao động, mục tiêu cơng đồn - Theo chiến lược tương ứng: với loại mục tiêu xem xét góc độ mục tiêu chung tồn doanh nghiệp; mục tiêu phân đoạn chiến lược – gọi đơn vị kinh doanh mục tiêu theo chức (thương mại, sản xuất, tài chính, nhân lực…) 1.2 Các loại hình chiến lược kinh doanh: nhiều cách tiếp cận để phân loại chiến lược kinh doanh - Căn theo phạm vi chiến lược + Chiến lược công ty (hay chiến lược tổng quát): đề cập vấn đề quan trọng nhất, bao trùm ý nghĩa lâu dài Chiến lược định vấn đề sống doanh nghiệp Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -6- + Chiến lược phận (hay chiến lược kinh doanh): loại chiến lược cấp hai Thông thường doanh nghiệp, loại bao gồm chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến bán hàng Hai loại chiến lược liên kết chặt chẽ với thành chiến lược kinh doanh hồn chỉnh Khơng thể tồn chiến lược kinh doanh mà thiếu hai chiến lược chúng bổ sung cho để giải mục tiêu quan trọng, sống doanh nghiệp - Căn theo nội dung chiến lược + Chiến lược thương mại + Chiến lược tài + Chiến lược cơng nghệ kỹ thuật + Chiến lược người - Căn theo chất chiến lược + Chiến lược sản phẩm + Chiến lược thị trường + Chiến lược cạnh tranh + Chiến lược đầu - Căn theo quy trình chiến lược + Chiến lược định hướng: Đề cập đến định hướng biện pháp để đạt mục tiêu Đây phương án chiến lược doanh nghiệp + Chiến lược hành động: phương án hành động doanh nghiệp tình cụ thể dự kiến điều chỉnh chiến lược 1.2.1 Các chiến lược kinh doanh tổng quát Chiến lược tăng trưởng tập trung chiến lược tập trung nguồn lực doanh nghiệp khai thác hội sẵn nhằm chủ yếu cải thiện sản phẩm hay thị trường thông dụng doanh nghiệp với trình độ sản xuất & cơng nghệ hoạt động ngành Chiến lược lược thích hợp cho mục tiêu tăng Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -7- trưởng doanh nghiệp điều kiện tại, thể ba hình thức: Xâm nhập thị trường, phát triển thị trường phát triển sản phẩm Chiến lược phát triển hội nhập chiến lược tìm kiếm tăng trưởng cách gia tăng quyền kiểm soát sở hữu doanh nghiệp nguồn cung cấp hệ thống phân phối sản phẩm Nó thích hợp cho doanh nghiệp nằm ngành cạnh tranh mạnh thị trường bị bão hoà mà áp dụng chiến lược tăng trưởng tập trung, thể hai hình thức: hội nhập phía sau liên quan tới nguồn cung cấp hội nhập phía trước liên quan tới hệ thống phân phối thị trường Chiến lược tăng trưởng đa dạng chiến lược thay đổi đặc tính kinh doanh doanh nghiệp việc đầu vào nơi khác lợi Nó thích hợp thị trường kinh doanh doanh nghiệp gần tới điểm bão hồ chu kỳ suy thối sản phẩm, kinh doanh dơi dư tiền mặt đầu lĩnh vực khác lợi hơn, kinh doanh phân tán rủi ro, luật chống bành trướng sản xuất lý khác kinh doanh thiệt thòi thuế thay đổi nhà điều hành doanh nghiệp, hay hội nhanh chóng tham gia thị trường quốc tế Chiến lược thể ba hình thức: đa dạng hoá đồng tâm thay đổi sản phẩm thị trường với trình độ sản xuất ngành sản xuất qui trình cơng nghệ giữ ngun đổi mới; đa dạng hố hàng ngang chi đổi sản phẩm qui trình cơng nghệ với trình độ sản xuất thị trường tại, lại ngành sản xuất hay thay đổi; đa dạng hoá kết hợp doanh nghiệp tìm kiếm tăng trưởng cách tìm kiếm thị trường với sản phẩm công nghệ ngành sản xuất mới, với trình độ sản xuất thay đổi Chiến lược suy giảm chiến lược doanh nghiệp cần chỉnh đốn lại để cải thiện hiệu suất sau thời phát triển nhanh, hội phát triển dài hạn không sẵn có, thời kỳ kinh tế bất trắc hội khác Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -8- hấp dẫn hội mà doanh nghiệp theo đuổi Chiến lược thể bốn dạng: Chỉnh đốn đơn giản, Rút bớt vốn, Thu hoạch Thanh toán Các chiến lược tổng quát Chiến lược tăng trưởng tập trung Chiến lược phát triển hội nhập Chiến lược tăng trưởng đa dạng Chiến lược suy giảm Hình 1.1: Các chiến lược kinh doanh tổng quát 1.2.2 Các chiến lược phận Chiến lược thị trường hoạt động phát triển thị trường cấp kinh doanh cách tìm kiếm thị trường cho sản phẩm Công ty sản xuất ba cách thực chiến lược là: Tìm kiếm thị trường địa bàn mới; Tìm thị trường mục tiêu mới; tìm giá trị sử dụng sản phẩm Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -9- Chiến lược phát triển sản phẩm hoạt động phát triển sản phẩm để tiêu thụ thị trường bán cho khách hang Chiến lược nhằm vào phát triển sản phẩm riêng biệt phát triển cấu ngành hàng Để phát triển sản phẩm riêng biệt bốn cách tiến hành: Cải tiến tính sản phẩm; Cải tiến chất lượng sản phẩm; Cải tiến kiểu dáng thêm mẫu mã Để phát triển cấu ngành hang ba cách tiến hành: Nối dài cấu mặt hàng cách tạo thêm sản phẩm mới; Lấp kín cấu mặt hang cách đưa sác sản phẩm bổ sung cho phẩm công ty; Hiện đại hố cấu mặt hàng cách đơỉ kiểu dáng sản phẩm thông qua việc áp dụng tiến công nghệ Chiến lược thị trường Chiến lược sản phẩm Các chiến lược phận Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược khuyến Hình 1.2: Các chiến lược phận Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -10- 1.3 Nội dung chiến lược kinh doanh: * Một số khái niệm Sứ mệnh phản ánh nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp môi trường kinh doanh thường thể thông qua triết lý ngắn gọn doanh nghiệp Sứ mệnh lý tồn doanh nghiệp cho thấy phương hướng phấn đấu doanh nghiệp suốt thời gian tồn Các doanh nghiệp thay đổi chiến lược để thực sứ mệnh thay đổi lý tồn Mục tiêu kết mong muốn cuối mà doanh nghiệp cần đạt tới Mục tiêu phương hướng cho tất định hình thành tiêu chuẩn đo lường cho việc thực thực tế * Tầm quan trọng việc xác định sứ mệnh, mục tiêu Một doanh nghiệp lập chủ đích Tuy nhiều họ khơng hiểu rõ nhiệm vụ cơng việc thực khơng đem lại hiệu cao mong đợi Đôi khi, khơng nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ đặt doanh nghiệp chọn nhầm đường, thực cơng việc tiếp sau trở nên vơ nghĩa Vì trước hết doanh nghiệp phải biết công việc mà doanh nghiệp cần thực Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược doanh nghiệp giai đoạn mở đầu vô quan trọng việc thực quản trị kinh doanh theo chiến lược Các mục tiêu xác định rõ ràng cụ thể điều quan trọng để doanh nghiệp đạt thành cơng 1.3.1 Đánh giá mơi trường bên ngồi Mục tiêu việc đánh giá mơi trường bên ngồi đề danh sách tóm gọn hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời nguy Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -82- Chưa đưa phương án dự phòng tình theo biến động mơi trường kinh doanh sau đưa mặt yếu kể vào ô W bảng Bước 3: Liệt kê hội lớn từ môi trường bên ngồi mà Cơng ty khai thác (O) như: Nhu cầu nhà thị trường lớn Tốc độ thị hóa diễn mạnh Chính phủ nhiều sách khuyến khích doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng phát triển Khoa học kỹ thuật phát triển sau đưa hội kể vào ô O bảng Bước 4: Liệt kê mối đe doạ trực tiếp từ bên ngồi Cơng ty (T), như: Kinh tế giới bị khủng hoảng Thị trường bất động sản đóng băng vào thời điểm cuối năm 2011 Lạm phát Việt Nam cao Lãi suất ngân hàng cao Xuất đối thủ cạnh tranh mạnh Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa đồng sau đưa hội kể vào ô T bảng Đưa nội dung của bước vào bảng ma trận SWOT sau: Những hội (O) Những thách thức (T) Nhu cầu nhà lớn Kinh tế giới bị khủng Tốc độ thị hóa diễn mạnh hoảng Chính phủ nhiều sách Thị trường bất động sản đóng khuyến khích doanh nghiệp băng vào thời điểm cuối năm Học viên: Đỗ Huyền Nhung lĩnh vực xây dựng phát triển 2011 Khoa học kỹ thuật phát triển Lạm phát Việt Nam cao Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -83- Lãi suất ngân hàng cao Xuất đối thủ cạnh tranh mạnh Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa đồng Mặt mạnh Cơng ty (S) Chủ động yếu tố đầu vào Các chiến lược SO SO1: "Chiến lược tăng trưởng tập Các chiến lược ST ST1: "Chiến lược tăng trưởng Thương hiệu cơng ty chỗ trung theo hướng xâm nhập thị đa dạng " đứng thị trường trường” ST2: “Đổi công nghệ” Sự cộng tác tốt nhân viên SO2:"Chiến lược tăng trưởng tập Công ty trung theo hướng phát triển thị hệ thống thu thập thơng tin tốt trường" Công nghệ sản xuất đại SO3: "Chiến lược tăng trưởng tập Quản lý chất lượng theo ISO trung theo hướng phát triển sản Khả vay vốn cao phẩm" SO4: "Chiến lược phát triển hội nhập phía sau" Mặt yếu Cơng ty (W) Các chiến lược WO Các chiến lược WT Chưa thành lập phận Marketing WO1: "Chiến lược tăng trưởng đa WT1: "Chiến lược liên doanh chuyên biệt liên kết để phân tán rủi ro” dạng " Chậm trễ việc định WO2: "Chiến lược liên doanh liên kinh doanh kết để phân tán rủi ro” WT2: "Chiến lược liên doanh liên kết với doanh nghiệp nước Hệ thống xử lý thông tin chưa WO3: “Phát triển nguồn nhân lực ngồi vốn lớn cơng nghệ nhanh nhạy cho nghiên cứu phát triển” đại” Khác biệt hoá sản phẩm thấp WO4: “Chiến lược giá thấp” WT3: ”Chiến lược suy giảm để Chưa đưa phương án dự củng cố Cơng ty” phòng tình theo biến động mơi trường kinh doanh Bảng 3.3: Xây dựng chiến lược cạnh tranh để lựa chọn ma trận SWOT Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -84- Bước 5: Từ bảng ma trận SWOT ta lựa chọn kết hợp mặt mạnh chủ yếu Công ty hội từ mơi trường bên ngồi để hình thành chiến lược phận SO thích hợp, ghi vào ô tương ứng Đây chiến lược kinh doanh tốt Công ty Một số chiến lược phận Cơng ty áp dụng là: Chiến lược SO1: Công ty áp dụng "Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng xâm nhập thị trường” thông qua nỗ lực tiếp thị sản phẩm bất động sản nhằm giữ gia tăng quyền kiểm soát thị trường so với doanh nghiệp cạnh tranh, nhờ kết hợp điểm mạnh Công ty với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại như: - Chiến lược S O : chiến lược kết hợp điểm mạnh Công ty R R R R “Chủ động yếu tố đầu vào: Vừa chủ đầu tư, đồng thời lại nhà cung cấp, vận chuyển ngun vật liệu đầu vào đến chân cơng trình” với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại “Nhu cầu nhà thị trường lớn” - Chiến lược S O : chiến lược kết hợp điểm mạnh Công ty R R R R “Chủ động yếu tố đầu vào: Vừa chủ đầu tư, đồng thời lại nhà cung cấp, vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào đến chân cơng trình” với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại “Tốc độ thị hóa diễn mạnh” Chiến lược SO2: Công ty áp dụng "Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển thị trường" cách gia nhập thị trường với lĩnh vực kinh doanh mình, nhờ kết hợp điểm mạnh Công ty với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại như: - Chiến lược S O : chiến lược kết hợp điểm mạnh Công ty R R R R “Thương hiệu công ty chỗ đứng thị trường” với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại “Nhu cầu nhà thị trường lớn” Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -85- - Chiến lược S O : chiến lược kết hợp điểm mạnh Công ty R R R R “Thương hiệu cơng ty chỗ đứng thị trường” với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại “Tốc độ thị hóa diễn mạnh” Chiến lược SO3: Công ty áp dụng "Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển sản phẩm" cách phát triển thị trường với sản phẩm bất động sản mới, nhờ kết hợp điểm mạnh Công ty với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại như: - Chiến lược S O : chiến lược kết hợp điểm mạnh Công ty “ R R R R Sự cộng tác tốt nhân viên Công ty; Công nghệ sản xuất đại; Quản lý chất lượng theo ISO” với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại “Nhu cầu nhà lớn” - Chiến lược S O : chiến lược kết hợp điểm mạnh Công ty R R R R “Sự cộng tác tốt nhân viên Công ty; Công nghệ sản xuất đại; Quản lý chất lượng theo ISO” với hội từ môi trường bên ngồi đem lại “Tốc độ thị hóa diễn mạnh” Chiến lược SO4: Công ty áp dụng "Chiến lược phát triển hội nhập phía sau" cách gia tăng quyền kiểm soát đầu vào, nhờ kết hợp điểm mạnh Công ty “Chủ động yếu tố đầu vào: Vừa chủ đầu tư, đồng thời lại nhà cung cấp, vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào đến chân công trình; Thương hiệu cơng ty chỗ đứng thị trường: mối quan hệ tốt với Tập đồn Tổng Cơng ty mạnh” với hội từ mơi trường bên ngồi đem lại “Nhu cầu nhà thị trường lớn” thông qua hợp đồng ký kết với tập đồn Tổng Cơng ty lớn Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Tổng Cơng ty mạnh nước Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Công ty Sông Hồng… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiếp cận đầu dự án hiệu cao Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -86- Bước 6: Từ bảng ma trận SWOT lựa chọn kết hợp mặt yếu Công ty hội từ mơi trường bên ngồi để hình thành chiến lược phận WO thích hợp, ghi vào ô tương ứng WO Đây chiến lược khắc phục điểm yếu bên Công ty cách tận dụng hội từ bên Chiến lược WO1: Cơng ty áp dụng "Chiến lược tăng trưởng đa dạng" thị trường kinh doanh doanh nghiệp gần tới điểm bão hồ chu kỳ suy thối sản phẩm, kinh doanh dơi dư tiền mặt đầu lĩnh vực khác lợi hơn, kinh doanh phân tán rủi ro, luật chống bành trướng sản xuất lý khác kinh doanh thiệt thòi thuế thay đổi nhà điều hành doanh nghiệp, hay hội nhanh chóng tham gia thị trường quốc tế Chiến lược WO2: "Chiến lược liên doanh liên kết để phân tán rủi ro”: Liên doanh, liên kết với đối tác ngồi nước ưu trang thiết bị sở vật chất xây dựng phương án thi cơng tối ưu để giảm chi phí xây dựng Chiến lược WO3: “Phát triển nguồn nhân lực cho nghiên cứu phát triển” Chiến lược WO4: “Chiến lược chi phí thấp”: Cơng ty lựa chọn chiến lược xét thấy khơng ưu mặt kỹ thuật, công nghệ so với nhà thầu khác lại ưu tiềm tàng để giảm chi phí xây dựng như: - thể giảm chi phí tập kết, di chuyển lực lượng gần địa điểm xây dựng cơng trình - thể tận dụng trang thiết bị khấu hao hết để giảm chi phí khấu hao tài sản cố định: - Khai thác nguồn vật liệu với giá thấp sẵn sở sản xuất vật liệu công ty gần địa điểm xây dựng cơng trình Sau xây dựng phương án thi công, lựa chọn phương án tối ưu, xác định giá chuẩn theo phương án chọn, công ty xét đến khả định giá bỏ thầu Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -87- Về nguyên tắc cao hơn, thấp giá chuẩn Việc xác định giá bỏ thầu cao giá chuẩn phải xét đến mức độ vượt trội ưu giá cơng ty so với cơng ty khác tính xúc việc thắng thầu Nếu ưu giá công ty vượt trội không nhiều so với nhà thầu khác giá bỏ thầu giá chuẩn tăng chút Trường hợp nhu cầu xúc phải thắng thầu để xâm nhập thị trường thiếu việc làm trầm trọng giá bỏ thầu thấp nhiều so với giá chuẩn Mức độ giảm giá bỏ thầu so với giá chuẩn cơng trình xác định đựa vào ưu nêu Tuy nhiên, trường hợp thắng thầu khơng thiết cơng ty chọn giá bỏ thầu lớn giá chuẩn Bước 7: Cơng ty kết hợp điểm mạnh bên để hạn chế bớt nguy đe doạ từ mơi trường bên ngồi để hình thành chiến lược ST; thị trường kinh doanh tới điểm bão hoà Các chiến lược ST mà Cơng ty sử dụng như: Chiến lược ST1: "Chiến lược tăng trưởng đa dạng ": - Về sản phẩm xây lắp: Mỗi doanh nghiệp xây lắp thường lựa chọn cho chiến lược sau: + chiến lược hướng vào cơng trình qui mơ lớn, yêu cầu kỹ thuật cao + Chiến lược hướng vào cơng trình, dự án qui mơ trung bình, yêu cầu kỹ thuật truyền thống + Chiến lược hướng vào cơng trình nhỏ, kỹ thuật đơn giản Xét mặt lực kỹ thuật thiết bị cơng ty cơng ty nên hướng vào dự án qui mơ trung bình kỹ thuật truyền thống đồng thời hướng vào số cơng trình lớn, kỹ thuật phức tạp Để đạt điều cần biện pháp sau: - Đầu đồng hóa thiết bị cơng nghệ truyền thống, quản lý sử dụng tốt trang thiết bị sử dụng Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -88- - Tổ chức hệ thống tiếp thị rộng rãi theo khu vực địa lý để dự thầu cơng trình vừa nhỏ thường phân tán theo diện rộng - phương án tổ chức sản xuất hợp lý - Tranh thủ thắng thầu số cơng trình lớn nhà nước Chiến lược ST2: “Đổi cơng nghệ” Bước 8: Trong tình xấu Cơng ty sử dụng loại chiến lược phòng thủ cách kết hợp điểm yếu với mối đe dọa từ mơi trường bên ngồi cách hình thành chiến lược WT Khi doanh nghiệp vào tình bất lợi chiến lược WT giúp cho Cơng ty giảm điểm yếu bên đồng thời né tránh nguy đe doạ từ bên Chiến lược WT Cơng ty là: Chiến lược WT1: "Chiến lược liên doanh liên kết để phân tán rủi ro” Chiến lược WT2: "Chiến lược liên doanh liên kết với doanh nghiệp nước ngồi vốn lớn cơng nghệ đại” Chiến lược WT3: ”Chiến lược suy giảm để củng cố Công ty” 3.5 Một số giải pháp nhằm thực thành công chiến lược chọn: Để thực thành công chiến lược sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải quan tâm giải số vấn đề sau: 3.5.1 Phải giáo dục tuyên truyền để tồn cơng nhân viên cơng ty nhận thức nhiệm vụ chiến lược cạnh tranh quan trọng ảnh hưởng đến sống cơng ty Bởi vì, Việt nam gia nhập WTO, cường độ cạnh tranh doanh nghiệp nước gia tăng; mặt khác biện pháp ưu đãi Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nước hàng rào thuế quan, trợ cấp, trợ giá bị dỡ bỏ Sẽ xuất sóng đầu hạng nhất, nói sóng đầu năm qua hầu hết rơi vào hạng tái đầu nghĩa quốc gia nhận đầu Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -89- từ nước công nghiệp phát triển tái đầu vào nước ta vốn nước phát triển Hiện điều kiện tiền đề cho môi trường kinh doanh hội đủ đạt tới tiêu chuẩn định ngày nhiều tập đoàn lớn quốc gia phát triển giới (G8) bắt đầu trọng đầu vào Việt Nam Như trình độ sản xuất, chất lượng sản phẩm nâng cao, để đủ khả cạnh tranh với tập đồn khổng lồ khơng cách khác phải khác biệt hoá sản phẩm, tận dụng lợi so sánh, nâng cao trình độ quản lý chất lượng sản phẩm 3.5.2 Tăng cường đào tạo đội ngũ, tuyển lựa cán khả quản lý lĩnh vực quản trị Công ty Công tác đào tạo phải gắn với thực tế Công ty; đào tạo cán ba hình thức: + Đào tạo chỗ, + Đào tạo trường chương trình Chính phủ + Đào tạo nước Coi đào tạo tuyển dụng động lực quan trọng định tồn phát triển Công ty Nguồn nhân lực vai trò quản trọng thành công doanh nghiệp Con người cung cấp liệu đầu vào để hoạch định mục tiêu; phân tích bối cảnh mơi trường, lựa chọn, thực kiểm tra chiến lược doanh nghiệp Cho dù quan điểm hệ thống kế hoạch hóa tổng quát đắn đến mức độ nữa, khơng thể mang lại hiệu qủa khơng người làm việc hiệu qủa Tuy nhiên, để mang lại hiệu cao nguồn nhân lực phải đặt điều kiện xã hội, thị trường đặc điểm doanh nghiệp đạt mục tiêu đề Muốn thiết lập hệ thống chiến lược kinh doanh dẫn dắt hoạt động cơng ty tính khả thi cao đòi hỏi phải đội ngũ cán làm cơng tác chiến lược kinh nghiệm, lực trình độ chun mơn Như đề cập phần trước, Công ty quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -90- chuyên môn, tay nghề cho cán công nhân viên Nhưng đặc điểm sản xuất khí nên cơng ty quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho cán kỹ thuật mà chưa quan tâm ý tới việc đào tạo cán kinh tế Do đó, an hiểu kiến thức kinh tế chiến lược kinh doanh chưa đầy đủ khơng hệ thống Một đội ngũ cán am hiểu chiến lược kinh doanh điều kiện tiên góp phần hình thành lên hệ thống chiến lược kinh doanh cơng ty Để cán khả xây dựng hệ thống chiến lược kinh doanh cho cơng ty Cơng ty lựa chọn cách sau: * Công ty tổ chức cho cán học thêm kiến thức quản lý kinh tế chiến lược kinh doanh trường Đại học thuộc khối kinh tế (có thể học chức, hai ) * Công ty tuyển thêm nhân viên người tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ chiến lược kinh doanh Giải pháp tương đối khó thực Cơng ty khó tuyển người kinh nghiệm Qua phân tích trên, lí cơng ty chưa xây dựng chiến lược kinh doanh cho chưa đội ngũ xây dựng chiến lược đào tạo chuyên sâu vấn đề Vậy giải pháp cho công ty tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ để làm điều cần giải pháp sau: Bỏ tiền để thuê chuyên gia trình độ cao chiến lược giúp cơng ty gửi cán đào tạo lớp chuyên linh vực - Tuyển dụng nhân viên trình độ xây dựng chiến lược kinh doanh - Bên cạnh việc đào tạo đội ngũ chiến lược công ty cần biện pháp, chiến lược phát triển nguồn nhân lực - Đầu tư, đào tạo bồi dưỡng trình độ mặt đội ngũ lao động để đủ sức làm chủ qúa trình sản xuất kinh doanh với yêu cầu ngày cao trình độ tiến độ thi cơng cơng trình - Tạo động lực kinh tế sách lương thưởng phù hợp, rõ ràng Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -91- - Tạo môi trường làm việc thuận lợi để nhân viên yên tâm công tác 3.5.3 Triển khai đầu đồng xây dựng sở hạ tầng trang thiết bị thi công giới nâng cao xuất khai thác giảm giá thành nguyên liệu đầu vào, quy hoạch xin cấp phép đầu khu thị coi nhiệm vụ trọng tâm chiến lược kinh doanh 3.5.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm: Để cho sản phẩm tính cạnh tranh cao sản phẩm bất động sản Cơng ty yêu cầu phải đạt chất lượng cao ổn định Chiến lược kinh doanh phải bao gồm giải pháp đồng để giữ ổn định chất lượng, giá thành hạ; giải pháp quan trọng tăng sản lượng giảm chi phí đơn vị sản phẩm để tăng khả cạnh tranh công ty thị trường 3.5.5 Quảng bá thương hiệu PVSD, xây dựng hình ảnh cơng ty lòng tin với khách hàng, lắng nghe tiếp thu ý kiến phản hồi khách hàng thông qua đại lý trực tiếp từ khách hàng để hồn thiện cơng tác quản lý, điều hành dịch vụ công ty 3.5.6 Thành lập phận Marketing chuyên biệt: Phân loại xác định nhu cầu thị trị trường Đồng thời tạo chế cạnh tranh dịch vụ chăm sóc khách hàng 3.5.7 Xây dựng hồn thiện hệ thống đại lý; bán lẻ thị trường, đô thị xây dựng Cần kế hoạch hỗ trợ đào tạo đại lý nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng 3.5.8 Xây dựng quy chế thị trường; kiểm tra thường xuyên, sớm phát dấu hiệu bất thường để điều chỉnh kịp thời Cần phải tập trung triển khai chế độ báo cáo thị trường định kỳ, sốt xét phân tích đánh giá kịp thời thương vụ bị Xây dựng chương trình khảo sát thị trường để làm sở xây dựng chiến lược tiếp thị đắn kịp thời 3.5.9 Phát triển công nghệ thông tin: Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -92- Một nhân tố quan trọng kinh doanh đại cần phải thiết lập phát triển công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt lĩnh vực xúc tiến Marketing Tạo lập phát triển mạng thông tin nội để tăng cường phối hợp hoạt động tiết kiệm chi phí 3.6 Một số kiến nghị: - Về phía quan quản lý nhà nước: + Cạnh tranh công Tạo điều kiện chế sách thành phần kinh tế bình đẳng, ưu đãi thu hút đầu tư, đặc biệt cơng tác giải phóng mặt thủ tục hành Cần tăng cường hệ thống thơng tin sách, pháp luật, thị trường tới doanh nghiệp tỉnh để doanh nghiệp tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động đề chiến lược sản xuất kinh doanh, quy hoạch lại sản xuất, điều chỉnh cấu sản phẩm, nâng cao hiệu khả cạnh tranh + Tiếp cận vốn: Theo số liệu điều tra từ ngày đến ngày 25/4/2012, Ban đạo Tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2012 tiến hành điều tra chọn mẫu thực trạng DN tình trạng khó khăn khu vực DN phạm vi nước Ngành xây dựng đánh giá việc tiếp cận vốn khó khăn (45,1%) Xét riêng tình hình vay vốn, số DN vừa nhỏ hỏi 53,9% DN từ năm 2009 đến biết Nhà nước sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi cho DN nhỏ vừa, lại 46,1% DN khơng biết Trong số DN biết sách 21,1% DN hỗ trợ vay vốn Nếu xét tổng số DN nhỏ vừa tỷ lệ DN nhỏ vừa vay vốn đạt 10%, lại 90% DN nhỏ vừa khơng ưu đãi vay vốn ưu đãi Chính thế, mong muốn kiến nghị lớn DN với Chính phủ theo kết điều tra tập trung nguồn vốn hỗ trợ DN nhỏ vừa (87,6%) , ổn định lãi suất vay vốn hợp lý với tỷ lệ DN đề nghị (87%) - Kiến nghị với ngành: Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -93- Cần phải tập trung vào cơng tác rà sốt lại thể chế luật pháp quy hoạch, địa phương đẩy mạnh thuê vấn tham gia xây dựng quy hoạch để đáp ứng mục tiêu đến 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp Như vấn đề quy chuẩn hố cơng tác quy hoạch đặc biệt quan tâm hạ tầng đồng phục vụ nghiệp phát triển kinh tế ln móng cơng tác xây dựng lập quy hoạch Chất lượng an tồn cơng trình xây dựng, thể chế quản lý thị trường bất động sản, nguồn lực để kiến tạo nhà xã hội… tất vấn đề nóng bỏng ấy, cần phải can thiệp quản lý sâu hơn, hữu hiệu từ bàn tay quản lý Nhà nước, khẳng định vai trò “đầu tầu” trách nhiệm Bộ Xây dựng Kết luận chương III U Trong chương này, tác giả khái quát vấn đề hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ty việc đánh giá môi trường bên ngồi ma trận EFE, đánh giá mơi trường nội ma trận IFE sử dụng ma trận SWOT để lựa chọn chiến lược kinh doanh.Từ đề chiến lược kinh doanh kết hợp mặt mạnh chủ yếu Công ty hội từ mơi trường bên ngồi để hình thành chiến lược phận SO thích hợp; kết hợp mặt yếu Công ty hội từ mơi trường bên ngồi để hình thành chiến lược phận WO thích hợp; kết hợp mặt yếu Công ty hội từ mơi trường bên ngồi để hình thành chiến lược phận WO thích hợp; kết hợp điểm yếu với mối đe dọa từ mơi trường bên ngồi cách hình thành chiến lược WT Qua đây, tác giả mạnh dạn đề xuất 10 giải pháp nhằm thực thành công chiến lược chọn: Phải giáo dục tun truyền để tồn cơng nhân viên công ty nhận thức nhiệm vụ chiến lược cạnh tranh Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -94- Tăng cường đào tạo đội ngũ Triển khai đầu đồng xây dựng sở hạ tầng Nâng cao chất lượng sản phẩm Quảng bá thương hiệu PVSD Thành lập phận Marketing chuyên biệt Xây dựng hoàn thiện hệ thống đại lý; bán lẻ thị trường Xây dựng quy chế thị trường Phát triển công nghệ thông tin đề xuất số kiến nghị quan quản lý nhà nước kiến nghị với ngành xây dựng Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -95- KẾT LUẬN CHUNG Lý luận thực tiễn chứng minh chiến lược kinh doanh vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp kinh tế đại Trong xu tồn cầu hóa nay, quan hệ cạnh tranh diễn nhiều cấp độ khác nhau, quốc gia, ngành doanh nhiệp ngày mở rộng ngày trở nên gay gắt Hơn nữa, hoạt động ngành mà cạnh tranh tính chất liệt, chiến lược kinh doanh đắn cần thiết Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Dầu khí Sơng Đà đường hội nhập, giúp cho Cơng ty đối phó cách linh hoạt, kịp thời hướng biến động môi trường kinh doanh Thông qua xây dựng chiến lược kinh doanh, Công ty xác định đắn hệ thống mục tiêu, sách biện pháp mà Cơng ty cần thực tương lai Tuy nhiên, môi trường kinh doanh đầy biến động để nâng cao hiệu vận dụng chiến lược kinh doanh vào thực tế kinh doanh cần mềm dẻo tức lựa chọn phương án khả thi để đạt mục tiêu đề Trong phạm vi luận văn mình, tác giả cố gắng vận dụng kiến thức học thông qua số liệu thu thập để phân tích Cơng ty Cổ phần Đầu Thương mại Dầu khí Sơng Đà Tuy nhiên nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận đóng góp giúp đỡ thầy để hồn thiện đề tài Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa Luận văn Thạc sĩ Kinh tế -96- TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lê Văn Tâm - Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Giáo trình quản trị chiến lược- Nhà xuất thống kê PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Thạc sĩ Phạm Văn Nam: Chiến lược sách kinh doanh – Nhà xuất thống kê Fred David - Khái luận quản trị chiến lược - Nhà xuất thống kê Hà Nội PTS Đào Hữu Huân - Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường - NXB Giáo dục GS.PTS Nguyễn Đình Phan - Quản trị kinh doanh - vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam - GS.PTS Nguyễn Đình Phan Các báo cáo, kế hoạch kinh doanh qua năm Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Dầu khí Sơng Đà Tài liệu từ website: PVSD.vn Học viên: Đỗ Huyền Nhung Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Hòa ... dung chiến lược + Chiến lược thương mại + Chiến lược tài + Chiến lược công nghệ kỹ thuật + Chiến lược người - Căn theo chất chiến lược + Chiến lược sản phẩm + Chiến lược thị trường + Chiến lược. .. định thể cụ thể chiến lược: chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường, chiến lược cạnh tranh chiến lược đầu tư 1.4.1 Chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm phương thức kinh doanh có hiệu sở... sĩ Kinh tế -2- Mục đích Đề tài: - Phân tích thực trạng đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty - Đề xuất số chiến lược kinh doanh cho Công ty Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà ”. , “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà ”.

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay