NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP LÝ CỤM CÔNG TRÌNH CỐNG TRÊN CỬA SÔNG CÁI LỚN CÁI BÉ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

110 3 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TRẦN THỊ MỸ DUNG NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP CỤM CƠNG TRÌNH CỐNG TRÊN CỬA SƠNG CÁI LỚN - CÁI TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NƯỚC BIỂN DÂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TRẦN THỊ MỸ DUNG NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP CỤM CƠNG TRÌNH CỐNG TRÊN CỬA SƠNG CÁI LỚN - CÁI TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NƯỚC BIỂN DÂNG Chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy Mã số : 60 – 58 – 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ TRỌNG TIẾN Hà Nội - 2012 i LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng cơng trình Thủy lợi với đề tài:“ Nghiên cứu diện hợp cụm cơng trình cống cửa sông Cái LớnCái điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng” hồn thành với giúp đỡ nhiệt tình, hiệu Phòng đào tạo Đại học sau Đại học, Khoa Cơng trình - trường Đại học Thủy Lợi, Thầy Cơ giáo, Bạn bè, Đồng nghiệp Gia đình Học viên xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Lãnh Đạo Viện đồng nghiệp Trung tâm Ứng phó thiên tai Biến đổi khí hậu, phòng Kỹ Thuật – Hợp tác Quốc tế - Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, thầy cô cán quan khác hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho học viên hoàn thành Luận văn Đặc biệt, học viên xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồ Trọng Tiến người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho học viên trình thực Luận văn Với thời gian trình độ hạn chế, Luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Học viên mong nhận hướng dẫn đóng góp ý kiến Thầy cô giáo, Qúy vị quan tâm bạn bè, đồng nghiệp Hoàn thành Luận văn tiền đề để thân học viên tiếp tục phấn đấu đường học hành phía trước Luận văn hoàn thành Cơ sở II – Trường Đại học Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2012 Học viên TRẦN THỊ MỸ DUNG ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Đề tài Mục đích đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa 1.1.2 Đặc điểm địa hình địa mạo 1.1.3 Đặc điểm địa chất – Thổ nhưỡng 1.1.4 Khí tượng, khí hậu 1.1.5 Đặc điểm thủy văn 10 1.2 Diễn biến chất lượng nước 15 1.2.1 Chất lượng nước mặt 15 1.2.2 Chất lượng nước mưa 15 1.2.3 Chất lượng nước ngầm 16 1.3 Hiện trạng cơng trình thủy lợi dự kiến phát triển, đầu tư cơng trình thủy lợi sơng Cái LớnCái 16 1.4 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu nước biển dâng tới Việt Nam nói chung vùng nghiên cứu nói riêng 21 CHƯƠNG II LỰA CHỌN CƠNG CỤ, PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ TÍNH 26 2.1 Cơ sở khoa học 26 2.2 Phân tích lựa chọn mơ hình tốn cho luận văn 28 2.3 Xác định phạm vi tính tốn mơ hình 30 2.3.1 Mục tiêu 30 2.3.2 Phạm vi tính tốn mơ hình đươc đề xuất 30 2.4 Các số liệu số liệu biên 31 2.4.1 Sơ đồ mạng lưới sông kênh ô đồng 31 iii 2.4.2 Phương pháp tính 32 2.4.3 Số liệu nhập xuất chương trình VRSAP 33 2.5 Mô kiểm định mơ hình 36 CHƯƠNG CÁC TRƯỜNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH 46 3.1 Đề xuất kịch bố trí cơng trình 46 3.2 Các trường hợp tính toán 46 3.3 Kết tính tốn 47 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH LỰA CHỌN KHẨU DIỆN HỢP CỤM CƠNG TRÌNH CỐNG TRÊN CỬA SƠNG CÁI LỚNCÁI 62 4.1 Đánh giá diễn biến dòng chảy (lưu lượng, mực nước, xâm nhập mặn) 65 4.2 Đánh giá theo hiệu ích kinh tế, quan điểm mơi trường, xã hội 66 4.2.1 Các tác động tích cực 66 4.2.2 Các tác động tiêu cực chủ yếu 67 4.2.3 Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 67 4.3 Lựa chọn diện cụm công trình cống cửa sơng CL – CB 69 4.3.1 Lựa chọn biện pháp công nghệ 69 4.3.2 Lựa chọn cửa van 70 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74 Kết đạt luận văn 74 Hạn chế tồn 74 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nhiệt độ trung bình tháng số nơi, 0C Bảng 1.2 Lượng bốc (Piche) bình quân tháng số nơi (mm) Bảng 1.3 Số nắng bình quân tháng (1960-2005) số nơi (giờ) Bảng 1.4 Lượng mưa bình quân nhiều năm số trạm mưa (mm) Bảng 1.5 Thống kê cơng trình thuỷ lợi chủ yếu vùng ĐBSCL 17 Bảng 1.6 Nước biển dâng theo kịch phát thải trung bình (cm) 22 Bảng 1.7 Diện tích có nguy bị ngập theo mực nước biển dâng (% diện tích) 23 Bảng 1.8 Mức độ biến đổi đỉnh/chân triều với trường hợp NBD vùng ĐBSCL (cm) 24 Bảng 2.1 Lưu lượng Max tổng lượng tính tốn số tuyến mùa lũ năm 2000 38 Bảng 2.2 Mực nước lớn mùa lũ 2000 số vị trí 39 Bảng 2.3 Lưu lượng/tổng lượng dòng tràn qua vùng ngập ĐBSCL tuyến biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia 40 Bảng 2.4 Nhu cầu nước tháng mùa kiệt vùng Bán đảo Cà Mau 42 Bảng 3.1 Diễn biến mực nước trạm ven biển 60 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 0.1 Vị trí vùng Bán đảo Cà Mau Hình 0.2 Vị trí vùng Cái LớnCái Hình 2.1 Mực nước lũ 2000 trạm Pnompenh 40 Hình 2.2 Mực nước lũ 2000 trạm Châu Đốc 40 Hình 2.3 Mực nước lũ 2000 trạm Long Xuyên 41 Hình 2.4 Mực nước lũ 2000 trạm Xn Tơ 41 Hình 2.5 Mực nước lũ 2000 trạm Tri Tôn 41 Hình 2.6 Mực nước lũ 2000 trạm Lò Gạch 42 Hình 2.7 Mực nước Tháng II trạm Châu Đốc 43 Hình 2.8 Mực nước Tháng II trạm Long Xuyên 43 Hình 2.9 Mực nước Tháng II trạm Tịnh Biên 44 Hình 2.10 Mực nước Tháng II trạm Tân Hiệp 44 Hình 2.11 Lưu lượng tháng II trạm Châu Đốc 44 Hình 2.12 Lưu lượng tháng II trạm Cần Thơ 45 v Hình 3.1 Diễn biến mực nước max tháng II dọc kênh Thốt Nốt 48 Hình 3.2 Diễn biến mực nước bình quân tháng II dọc kênh Thốt Nốt 48 Hình 3.3 Diễn biến mực nước bình quân tháng II dọc kênh Cán Gáo 50 Hình 3.4 Diễn biến mặn max tháng II dọc kênh Cán Gáo – Trèm Trẹm 51 Hình 3.5 Diễn biến mực nước max tháng II dọc kênh Thốt Nốt 52 Hình 3.6 Diễn biến mực nước bình quân tháng II dọc kênh Cán Gáo 53 Hình 3.7 Hmin Hbq tháng II, IV dọc kênh Xáng Minh Hà phương án PA1 55 Hình 3.8 Diễn biến mực nước bình quân tháng II dọc kênh Thốt Nốt 56 Hình 3.9 Diễn biến mực nước bình quân tháng II dọc kênh Cán Gáo 56 Hình 3.10 Diễn biến mực nước max dọc sơng Cái 57 Hình 3.11 Diễn biến mực nước max dọc kênh Làng Thứ 58 Hình 4.1 Đề xuất thành phần khu đầu mối sông Cái LớnCái 71 Hình 4.2 Đề xuất vị trí cống Cái Lớn cống Cái 72 Hình 4.3 Kết cấu đập trụ đỡ 72 Hình 4.4 Cửa van phẳng 73 Hình 4.5 Cửa van Clape cống Thảo Long, Thừa Thiên Huế 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT 10 11 Từ viết tắt BĐCM ĐBSCL QLPH UMT UMH BĐKH NBD NTTS Z QL PA Nghĩa từ viết tắt Bán đảo Cà Mau Đồng sông Cửu Long Quản Lộ Phụng Hiệp U Minh Thượng U Minh Hạ Biến đổi khí hậu Nước biển dâng Ni trồng thủy sản Cao trình đáy Quốc lộ Phương án MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Vùng Bán đảo Cà Mau bốn vùng lớn Đồng sông Cửu Long bao gồm: Tứ giác Long Xuyên, Bán đảo Cà Mau, Giữa sông Tiền – sơng Hậu Đồng Tháp Mười Diện tích tự nhiên vùng BĐCM vào khoảng 1.667.000ha, có 2/3 diện tích bị mặn từ biển Tây biển Đông xâm nhập nên sản xuất nông nghiệp vùng phát triển mức thấp Kiểm sốt mặn để sử dụng có hiệu nguồn nước vùng BĐCM vấn đề quan trọng công tác thủy lợi nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội Các nghiên cứu thủy lợi vùng BĐCM đề xuất xây dựng hệ thống cơng trình kiểm sốt mặn dọc tuyến Quốc lộ 1A nạo vét mở rộng kênh nối từ sông Hậu vào để tăng cường nguồn nước ngọt, hạn chế xâm nhập mặn sông Cái LớnCái hóa diện tích phía Bắc Quốc lộ 1A phía Đơng kênh Cán Gáo thuộc vùng Quản Lộ Phụng Hiệp, U Minh Thượng Hệ thống cơng trình ngăn mặn gồm 12 cống vùng QLPH, cống dọc kênh Cán Gáo – sông Trẹm, đào nạo vét kênh dẫn xây dựng hệ thống cơng trình mặt ruộng Đối với diện tích phiá Tây kênh Cán Gáo, chủ yếu xây dựng cơng trình ngăn mặn nhỏ, lợi dụng nước mưa để tưới Khi hệ thống cơng trình nói hồn thành nguồn mặn từ sơng Mỹ Thanh, Gành Hào Ông Đốc vào vùng BĐCM kiểm sốt, tạo vùng hóa rộng lớn gồm QLPH, U Minh Thượng, U Minh Hạ Tuy nhiên sơng Cái Lớn - Cái bỏ ngỏ nên nước mặn xâm nhập mạnh vào vùng dự án, vào tháng III, IV nguồn nước xuống thấp nhu cầu lấy nước tưới vùng tăng cao Nghiên cứu kiểm soát mặn cửa sơng lớn từ lợi dụng tổng hợp nguồn nước (nước mưa, nước ngầm nguồn nước từ sông Hậu vào) phục vụ cho sinh hoạt sản xuất vùng không mục tiêu phát triển trước mắt, mà tốn kinh tế, xã hội cấp bách không cho mà cho tương lai vùng BĐCM nói riêng tồn ĐBSCL nói chung Để thực đòi hỏi phải có đóng góp đồng hệ thống cơng trình thủy lợi mà vai trò quan trọng cụm cơng trình cống cửa sông Cái LớnCái Đặc biệt điều kiện biến đổi khí hậunước biển dâng mối đe dọa hữu ĐBSCL Để có sở khoa học phục vụ công tác thiết kế quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL, việc “Nghiên cứu diện hợp cụm công trình cống cửa sơng Cái LớnCái điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng” nhằm phát triển kinh tế, xã hội tăng cường quốc phòng, an ninh vùng ven biển trước mắt lâu dài cấp thiết Mục đích đề tài Đánh giá diễn biến dòng chảy (mực nước, lưu lượng, xâm nhập mặn) khơng có cụm cơng trình Cái LớnCái địa bàn vùng nghiên cứu điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng Từ đề xuất diện hợp cụm cơng trình cống cửa sơng Cái LớnCái Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cụm cơng trình cống cửa sông Cái LớnCái (Cống Cái Lớn, Cống Cái Bé, Cống Xẻo Rô, Cống Cái Sắn, Cống Kênh Nhánh, Cống Sông Kiên) Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất diện cụm cơng trình cống cửa sông Cái LớnCái điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu a) Cách tiếp cận Tiếp cận thực tiễn, hệ thống toàn diện Tiếp cận kế thừa tri thức, kinh nghiệm nghiên cứu có trước cách chọn lọc, sáng tạo Dùng mơ hình tốn để mơ tính tốn giá trị mực nước vùng ven biển, từ xác định chênh lệch mực nước lựa chọn diện hợp cho cơng trình b) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra tổng kết thực tế: Điều tra, khảo sát, thu thập thơng tin số liệu Phân tích, đánh giá biến đổi dòng chảy trạng: dòng chảy mùa kiệt dòng chảy mùa lũ, diễn biến mặn, Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích nguyên nhân - kết phân tích nguyên nhân hình thành tác động làm biến đổi dòng chảy kiệt lũ Phương pháp thuyết: sử dụng thuyết, phần mềm mơ phỏng- mơ hình thủy lực chiều (VRSAP) đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp tính tốn cụ thể Phương pháp kế thừa: sử dụng số cơng trình nghiên cứu toán thủy lực cống vùng triều kinh nghiệm tính tốn thiết kế cống thực tế địa phương ven biển vùng ĐBSCL cá nhân tổ chức nước Kết dự kiến đạt Đánh giá diễn biến dòng chảy (mực nước, lưu lượng, xâm nhập mặn) vùng ảnh hưởng hệ thống cơng trình cửa sơng Cái LớnCái (6 cống) với kịch biến đổi khí hậunước biển dâng đưa quy mơ kích thước cơng trình, từ đề xuất việc cần thiết phải xây dựng diện hợp cho cụm cơng trình nghiên cứu PL Vị trí Nút Nút Nút Sơng Cái 10 Lớn Sông Cái Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Sông Cái Lớn Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Vùng U Minh Thượng 551 552 STT Phương án PA0 Hmax Hmin Hbq 0,40 -0,18 0,06 0,43 -0,24 0,03 P án PA1-TH1 P án PA1-TH2 PA1-NBD2020 PA1-NBD2050 Hmax Hmin Hbq Hmax Hmin Hbq Hmax Hmin Hbq Hmax Hmin Hbq 0,29 0,07 0,20 0,28 0,05 0,18 0,39 0,22 0,32 0,58 0,43 0,52 0,28 0,07 0,19 0,27 0,04 0,18 0,39 0,22 0,32 0,57 0,43 0,52 584 0,48 -0,29 0,02 0,29 0,06 0,18 0,27 0,03 0,17 0,39 0,20 0,31 0,57 0,41 0,50 535 536 537 2471 2469 538 539 0,39 0,41 0,56 0,56 0,56 0,56 0,59 -0,18 -0,22 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,34 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,63 0,63 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,37 -0,37 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,03 0,03 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,63 0,63 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -0,37 -0,37 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,03 0,03 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,76 0,76 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 -0,26 -0,26 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,15 0,15 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,96 0,96 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 -0,09 -0,09 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,33 0,33 582 584 588 2468 590 2467 591 592 593 0,47 0,48 0,50 0,52 0,55 0,55 0,57 0,57 0,59 -0,29 -0,29 -0,30 -0,31 -0,33 -0,33 -0,34 -0,34 -0,34 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,63 0,63 0,63 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 -0,37 -0,37 -0,37 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,03 0,03 0,03 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,63 0,63 0,63 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 -0,37 -0,37 -0,37 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,03 0,03 0,03 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,76 0,76 0,76 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -0,26 -0,26 -0,26 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,15 0,15 0,15 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,96 0,96 0,96 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 -0,09 -0,09 -0,09 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33 0,33 PL STT Vị trí Sơng Cán Gáo Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút 10 Nút Nút 2137 1374 1341 1346 1351 1365 1364 1362 722 1379 Phương án PA0 Hmax Hmin Hbq 0,57 0,42 0,37 0,30 0,27 0,23 0,23 0,22 0,21 0,22 -0,34 -0,33 -0,34 -0,36 -0,36 -0,08 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 0,02 -0,03 -0,05 -0,10 -0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 P án PA1-TH1 P án PA1-TH2 PA1-NBD2020 PA1-NBD2050 Hmax Hmin Hbq Hmax Hmin Hbq Hmax Hmin Hbq Hmax Hmin Hbq 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 PL Phụ lục 3.3 Diễn biến lưu lượng số tuyến (m3/s) TT 4 Vị trí Tháng II Vào từ sơng Hậu Xuống Cái Lớn - Cái Cái Lớn xuống U Minh Xuống U Minh Hạ Tháng IV Vào từ sông Hậu Xuống Cái Lớn - Cái Cái Lớn xuống U Minh Xuống U Minh Hạ Phương án PA0 Qmax Qmin Qbq P án PA1-TH1 Qmax Qmin Qbq P án PA1-TH2 Qmax Qmin Qbq PA1-NBD2020 Qmax Qmin Qbq PA1-NBD2050 Qmax Qmin Qbq 3044,8 -1862,4 139,6 3253,5 2887 -1780 130,6 2902,9 -1772,2 126,3 2899,7 -1773,5 130,3 -1994,6 163,1 428 -415 52 118,6 -26,5 53,0 114,8 -13,1 60,9 120,5 -15,3 64,7 130,6 -8,1 73,8 61,6 -48,3 13,7 58,9 5,8 29,7 59,0 25,7 47,8 60,1 24,7 48,8 61,4 25,1 49,8 16,5 0,1 12,9 16,7 1,1 13,1 16,5 1,3 13,3 2999 -1871 105,3 2998,6 -1882,0 65,8 3004,9 -1877,1 71,7 3154,9 -1966,6 66,9 3389,4 -2084,4 62,3 416 -521 38,8 93,8 -48,3 24,4 99,0 -42,1 28,1 101,4 -40,9 28,2 106,9 -40,1 29,2 66,5 -37,2 7,2 26,9 -6,3 13,6 31,9 -8,8 13,9 32,5 -8,5 14,3 32,1 -7,7 14,3 12,0 -0,7 6,6 12,0 -1,0 6,6 12,0 -2,2 6,4 PL Phụ lục 3.4 Diễn biến độ mặn dọc số tuyến kênh tháng II (g/l) TT Vị trí Kênh Cái Sắn Sông Hậu Nút Nút Nút Nút Kênh Thốt Nốt Sông Hậu Nút Nút Nút Nút Nút Nút Kênh KH6 Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Phương án PA0 Smax Smin Sbq P án PA1-TH1 Smax Smin Sbq P án PA1-TH2 Smax Smin Sbq PA1-NBD2020 Smax Smin Sbq PA1-NBD2050 Smax Smin Sbq 108 507 510 512 513 0,0 0,0 0,0 0,5 5,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,5 5,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 2234 525 526 530 531 532 533 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 527 843 844 845 548 549 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PL TT Vị trí Nút Nút Nút Sơng Cái 10 Lớn Sông Cái Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Sông Cái Lớn Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Vùng U Minh Nút Phương án PA0 Smax Smin Sbq P án PA1-TH1 Smax Smin Sbq P án PA1-TH2 Smax Smin Sbq PA1-NBD2020 Smax Smin Sbq PA1-NBD2050 Smax Smin Sbq 550 551 552 0,0 0,2 2,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 584 3,3 1,7 2,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 535 536 537 2471 2469 538 539 0,1 0,3 2,0 3,7 7,9 10,9 19,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,7 1,4 1,4 3,0 2,9 5,8 5,2 10,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 12,8 19,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 8,2 5,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 10,2 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 582 584 588 2468 590 2467 591 592 593 1,4 3,3 5,9 7,7 9,4 10,6 12,1 15,0 19,2 0,5 0,8 1,7 2,3 3,0 3,9 3,4 4,9 4,1 5,9 4,8 6,7 4,9 7,4 6,0 9,0 5,2 10,9 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 13,3 13,9 19,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 8,1 7,9 5,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 10,3 10,5 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PL TT Vị trí Nút Thượng Sơng Cán Gáo Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút 10 Nút 2137 1374 1341 1346 1351 1365 1364 1362 722 1379 Phương án PA0 Smax Smin Sbq 10,2 9,1 7,6 11,0 14,7 15,5 17,8 23,9 25,2 27,2 5,7 7,1 5,5 6,7 5,0 6,1 5,3 7,5 6,6 8,7 1,6 7,6 2,4 9,4 9,8 16,1 18,0 21,3 14,9 22,5 P án PA1-TH1 Smax Smin Sbq 0,7 0,8 1,1 2,1 3,7 6,1 7,2 9,1 10,4 7,7 0,4 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 0,5 0,6 0,7 1,3 1,9 3,0 3,6 4,2 4,5 4,0 P án PA1-TH2 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PA1-NBD2020 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PA1-NBD2050 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PL Phụ lục 3.5 Diễn biến độ mặn dọc kênh tháng IV (g/l) TT Vị trí Kênh Cái Sắn Sơng Hậu Nút Nút Nút Nút Kênh Thốt Nốt Sông Hậu Nút Nút Nút Nút Nút Nút Kênh KH6 Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Phương án PA0 Smax Smin Sbq P án PA1-TH1 Smax Smin Sbq P án PA1-TH2 Smax Smin Sbq PA1-NBD2020 Smax Smin Sbq PA1-NBD2050 Smax Smin Sbq 108 507 510 512 513 0,0 0,0 0,1 4,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,0 6,7 0,0 0,0 0,1 3,4 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 5,9 0,0 0,0 0,1 3,9 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,8 6,1 0,0 0,0 0,1 3,5 18,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 5,9 0,0 0,0 0,1 3,5 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 5,9 2234 525 526 530 531 532 533 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 527 843 844 845 548 549 550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PL TT Vị trí Nút Nút 10 Sơng Cái Lớn Sông Cái Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Sông Cái Lớn Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Vùng U Minh Thượng Sông Cán Gáo Nút Phương án PA0 Smax Smin Sbq P án PA1-TH1 Smax Smin Sbq 551 552 584 0,7 4,5 7,9 0,0 0,1 0,6 0,1 0,8 2,1 0,0 0,1 0,2 535 536 537 2471 2469 538 539 0,6 1,9 7,4 10,6 16,9 21,9 26,3 0,0 0,1 0,3 0,6 1,4 3,6 8,0 0,1 0,4 2,1 3,4 6,8 12,0 21,7 582 584 588 2468 590 2467 591 592 593 3,4 7,9 14,2 17,4 19,6 21,8 23,4 25,3 26,3 0,2 0,6 1,5 2,3 3,7 4,8 5,5 7,5 8,0 0,7 2,1 5,0 7,5 10,5 12,6 14,8 18,3 21,7 0,0 0,0 0,1 P án PA1-TH2 Smax Smin Sbq PA1-NBD2020 Smax Smin Sbq PA1-NBD2050 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 23,7 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12,9 20,3 8,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 23,9 24,2 26,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12,6 20,5 11,7 20,9 8,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PL Vị trí TT 10 Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút 2137 1374 1341 1346 1351 1365 1364 1362 722 1379 Phương án PA0 Smax Smin Sbq 20,6 19,4 18,2 21,3 23,2 7,7 10,2 21,7 25,8 29,1 6,3 6,6 5,0 5,2 8,7 2,3 3,5 16,2 22,6 16,3 13,7 12,6 10,7 14,6 18,2 5,4 7,6 19,5 24,1 25,4 P án PA1-TH1 Smax Smin Sbq 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 2,3 3,4 3,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1,1 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1,2 1,9 2,1 P án PA1-TH2 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PA1-NBD2020 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PA1-NBD2050 Smax Smin Sbq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PL Phụ lục 3.6 Diễn biến mặn max tháng II vùng nghiên cứu – phương án A0 Cao L·nh L·nh Cao L·nh Cao L·nh Cao == Long Xuyªn Xuyªn Long Xuyªn Long Xuyªn Long M M == VÜnh Long VÜnh VÜnh Long Long B B BB === Cần Cần Thơ Thơ Rạch GIá GIá Rạch == == Trà Trà BI E N TÂ Y == VÞ VÞ Thanh Thanh VÞ Thanh == Sóc Trăng Trăng Sóc Trăng Sóc Trăng Sóc == Bạc Liêu Liêu Bạc Liêu Bạc Liêu Bạc == Cà Mau Cµ Mau Cµ Mau Mau Cµ == BIỂ N ĐÔ NG Thang độmặn (g/l) 12 20 24 > 24 PL Phụ lục 3.7 Diễn biến mặn max tháng III vùng nghiên cứu – phương án A0 Cao L·nh L·nh Cao L·nh Cao L·nh Cao == Long Xuyªn Xuyªn Long Xuyªn Long Xuyªn Long M M == Vĩnh Vĩnh Long Long BB == Cần Thơ Thơ Cần Thơ Cần Thơ Cần Rạch GIá GIá Rạch Rạch GIá == == Trà Trà BI E N TA Y == VÞ Thanh VÞ Thanh Thanh VÞ == Sãc Trăng Trăng Sóc == Bạc Liêu Liêu Bạc == Cà Mau Mau Cµ == BIỂ N ĐÔ NG Thang độmặn (g/l) 12 20 24 > 24 PL Phụ lục 3.8 Diễn biến mặn max tháng IV vùng nghiên cứu – phương án A0 Cao L·nh L·nh Cao L·nh Cao L·nh Cao == Long Xuyªn Xuyªn Long Long Xuyªn M M Mü == VÜnh Long VÜnh Vĩnh Long Long BB Bế == Cần Thơ Thơ Cần Rạch GIá GIá Rạch GIá Rạch GIá Rạch == == Trµ Trµ V Trµ V Trµ BI Ể N TÂ Y == VÞ Thanh Thanh VÞ Thanh VÞ Thanh VÞ == Sóc Sóc Trăng Trăng == Bạc Liêu Liêu Bạc == Cµ Cµ Mau Mau == BIỂ N ĐÔ NG Thang độmặn (g/l) 12 20 24 > 24 PL Phụ lục 3.9 Diễn biến mặn max tháng II phương án PA1-THI Cao Cao L·nh L·nh == Long Xuyªn Xuyªn Long M M M M == VÜnh Long VÜnh VÜnh Long Long BB == CÇn CÇn Thơ Thơ Rạch GIá GIá Rạch == == Trà Trà BI Ể N TÂ Y == VÞ Thanh Thanh VÞ == Sóc Sóc Trăng Trăng == Bạc Bạc Liêu Liêu == Cµ Mau Mau Cµ Mau Cµ Mau Cµ == BIỂ N ĐÔ NG Thang độmặn (g/l) 12 20 24 > 24 PL Phụ lục 3.10 Diễn biến mặn max tháng III phương án PA1-THI Cao L·nh L·nh Cao == Long Long Xuyªn Xuyªn M M == Vĩnh Long Long Vĩnh BB == Cần Thơ Thơ Cần Rạch GIá GIá Rạch == == Trà Trà BI Ể N TÂ Y == VÞ Thanh Thanh VÞ == Sóc Trăng Trăng Sóc Trăng Sóc Trăng Sóc == Bạc Liêu Liêu Bạc == Cà Cà Mau Mau == BIỂ N ĐÔ NG Thang độmặn (g/l) 12 20 24 > 24 PL Phụ lục 3.11 Diễn biến mặn max tháng IV vùng nghiên cứu PA1-THI Cao L·nh Cao L·nh Cao L·nh L·nh Cao == Long Xuyªn Xuyªn Long Xuyªn Long Xuyªn Long M M == VÜnh Long Long VÜnh Long VÜnh Long VÜnh BB == Cần Cần Thơ Thơ Rạch GIá GIá Rạch GIá Rạch GIá Rạch == == Trà Trà Trà BI E N TÂ Y == VÞ Thanh Thanh VÞ == Sãc Trăng Trăng Sóc Trăng Sóc Trăng Sóc == Bạc Liêu Liêu Bạc Liêu Bạc Liêu Bạc == Cà Mau Mau Cµ Mau Cµ Mau Cµ == BIỂ N ĐÔ NG Thang độmặn (g/l) 12 20 24 > 24 ... cơng trình cống cửa sơng Cái Lớn – Cái Bé Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cụm cơng trình cống cửa sơng Cái Lớn – Cái Bé (Cống Cái Lớn, Cống Cái Bé, Cống Xẻo Rô, Cống Cái Sắn, Cống. .. Nhánh, Cống Sông Kiên) Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất diện cụm cơng trình cống cửa sơng Cái Lớn – Cái Bé điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu a)... thuật chuyên ngành Xây dựng cơng trình Thủy lợi với đề tài:“ Nghiên cứu diện hợp lý cụm cơng trình cống cửa sông Cái Lớn – Cái Bé điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng hồn thành với giúp đỡ nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP LÝ CỤM CÔNG TRÌNH CỐNG TRÊN CỬA SÔNG CÁI LỚN CÁI BÉ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG , NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP LÝ CỤM CÔNG TRÌNH CỐNG TRÊN CỬA SÔNG CÁI LỚN CÁI BÉ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay