“Nghiên cứu tốc độ nâng cao đập bê tông đầm lăn với xử lý bề mặt lớp đầm ứng dụng vào công trình thuỷ điện Bản Chát”

97 3 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:01

Luận văn thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Luận văn thực thời gian ngắn với nỗ lực thân, tác giả hoàn thành với đề tài: “Nghiên cứu tốc độ nâng cao đập tông đầm lăn với xử bề mặt lớp đầm - ứng dụng vào cơng trình thuỷ điện Bản Chát” Trong trình thực hiện, tác giả nhận giúp đỡ tận tình Phòng đào tạo Đại học Sau đại học, khoa Cơng trình – Trường Đại học Thủy lợi thầy cô giáo, đồng nghiệp gia đình Tác giả xin tỏ lòng biết ơn tới quan đơn vị cá nhân truyền thụ kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Lê Văn Hùng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tác giả trình thực luận văn Với hiểu biết kinh nghiệm thực tế hạn chế nên nội dung luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận bảo đóng góp ý kiến thầy cô giáo, độc giả quan tâm đồng nghiệp Hà Nội, tháng 02 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thế Thái Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nêu luận văn trung thực, không chép từ cơng trình nghiên cứu khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Nguyễn Thế Thái Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐẬP TÔNG ĐẦM LĂN 1.1 Tổng quan lịch sử phát triển đập tông đầm lăn, cơng trình thi cơng tơng đầm lăn Việt Nam 1.1.1 Tổng quan tông đầm lăn 1.1.2 Sự phát triển công nghệ tông đầm lăn giới số thành tựu đạt 1.2 Sự phát triển công nghệ tông đầm lăn Việt Nam 1.3 Phương pháp công nghệ thi công tông đầm lăn 13 1.3.1 Thiết bị thi công tông đầm lăn 13 1.3.2 Công nghệ thi công tông đầm lăn 20 1.4 Kết luận chương 36 CHƯƠNG 2: 37 CÁC LOẠI KHE THI CÔNG NGANG, BIỆN PHÁP XỬ BỀ MẶT LỚP ĐẦM, XÁC ĐỊNH THỜI GIAN THI CÔNG LỚP ĐẦMTỐC ĐỘ NÂNG LỚP TÔNG ĐẦM LĂN 37 2.1 Các loại khe thi công biện pháp xử bề mặt lớp đầm 37 2.1.1 Các loại khe thi công 37 2.1.2 Biện pháp xử bề mặt khe 39 2.2 Xác định thời gian thi công lớp đổ tông đầm lăn tốc độ nâng lớp tông đầm lăn 45 2.2.1 Xác định thời gian thi công lớp đổ tông 45 2.2.2 Xác định thời gian thi công lớp đổ tông – tính tốn cho cơng trình thủy điện Bản Chát – Lai Châu 47 2.3 Kết luận chương 55 CHƯƠNG 56 QUAN HỆ GIỮA TỐC ĐỘ NÂNG ĐẬP TÔNG ĐẦM LĂN VỚI XỬ BỀ MẶT LỚP ĐẦM - ỨNG DỤNG CƠNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN BẢN CHÁT 56 Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ 3.1 Ảnh hưởng xử bề mặt lớp đầm tới tốc độ nâng lớp tông đầm lăn 56 3.1.1 Ảnh hưởng xử bề mặt khe nóng tới tốc độ nâng đập 56 3.1.2 Ảnh hưởng xử bề mặt khe ấm tới tốc độ nâng đập 57 3.1.3 Ảnh hưởng xử bề mặt khe lạnh tới tốc độ nâng đập 57 3.1.3 Ảnh hưởng xử bề mặt khe siêu lạnh tới tốc độ nâng đập 57 3.2 Phân tích nhân tố định tốc độ nâng cao đập tông đầm lăn, trọng đến công tác xử bề mặt lớp đầm 58 3.2.1 Dây chuyền cơng nghệ tơng đầm lăn bố trí thi công mặt đập 58 3.2.3 Ảnh hưởng ứng suất nhiệt tông, khống chế nhiệt q trình thi cơng tơng đầm lăn 67 3.2.4 Hạ thấp nhiệt độ ban đầu vữa tông đổ 73 3.2.5 Ảnh hưởng thời tiết nhân tố bên 76 3.2.6 Ảnh hưởng công tác xử bề mặt lớp đầm 78 3.3 Lựa chọn phương án xử bề mặt lớp đầm với khối đổ tông đầm lăn – áp dụng cơng trình thuỷ điện Bản Chát 78 3.4 Kết luận chương 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Những tồn tại, kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� Luận văn thạc sĩ DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG Bảng 1.1: Tốc độ thi công đập tông đầm lăn số cơng trình Bảng 1.2: So sánh tính kinh tế loại đập (1.000.000 USD) Bảng 1.3: Số lượng đập RCC số nước Thế giới (tính đến 2005) Bảng 1.4: Mười đập RCC cao giới (tính đến cuối năm 2006) Bảng 1.5: Mười đập có khối lượng RCC lớn giới (tính đến 2006) Bảng 1.6: Các đập RCC thi công giai đoạn thiết kế VN 10 CHƯƠNG Bảng 2.1: Thời gian quy định cho việc xử loại khe (cơng trình thủy điện Bản Chát) 38 Bảng 2.2: Thời gian quy định cho việc xử loại khe (cơng trình thủy điện Sơn La) 38 Bảng 2.3: Các thơng số cơng trình thủy điện Bản Chát 47 Bảng 2.4: Thành phần cấp phối vật liệu cho 1m hỗn hợp RCC 50 Bảng 2.5: Tỷ lệ kết hợp nhóm cốt liệu đá dăm hỗn hợp RCC 50 Bảng 2.6: Phân chia khối đổ RCC – Cơng trình thủy điện Bản Chát 52 Bảng 2.7:Tiến độ thi cơng RCC theo tính tốn theo tiến độ thực tế – Cơng trình thủy điện Bản Chát 54 Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� Luận văn thạc sĩ DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG Hình 1.2: Tồn cảnh cơng trình thủy điện Bản Chát 11 Hình 1.3: Cơng trình thủy điện Sơn La 12 Hình 1.4: Hệ thống trạm trộn tông đầm lăn 14 Hình 1.5: Băng tải tơng đầm lăn từ trạm trộn 14 Hình 1.6: Băng tải vận chuyển tông đầm lăn đập Bản Chát 15 Hình 1.7: Ơ tơ tự đổ vận chuyển tông đầm lăn 16 Hình 1.8: Máy rải vận chuyển tơng đầm lăn 16 Hình 1.9: Máy ủi san tơng đầm lăn 18 Hình 1.10: Máy cắt khe tông đầm lăn 19 Hình 1.11: Hệ thống phun sương bảo dưỡng tông đầm lăn 19 Hình 1.12: Kết cấu ván khn 20 Hình 1.13: Ván khn thượng lưu cho tơng đầm lăn kích thước 3x3m 21 Hình 1.14: Ván khn hạ lưu cho tơng đầm lăn kích thước 3x0,9m 22 Hình 1.15: Sơ đồ thi công đổ rải RCC 24 Hình 1.16: Cơng tác rải tông đầm lăn 25 Hình 1.17: Cơng tác đầm tơng đầm lăn 27 Hình 1.18: Thi công GEVR 29 Hình 1.19: Biện pháp cắt khe 30 Hình 1.20: Bảo dưỡng tơng đầm lăn bao tải đay + xốp 32 Hình 1.21: Phun sương bảo dưỡng tơng đầm lăn đổ 33 Hình 1.22: Tấm chắn nước PVC khới nối phía thượng lưu: 35 Hình 1.23: Tấm chắn nước PVC khới nối phía hạ lưu 35 CHƯƠNG Hình 2.1: Khe nóng tơng đầm lăn xử khe nóng 40 Hình 2.2: Máy đánh xờm dùng để xử khe ấm tông đầm lăn 41 Hình 2.3: Đánh xờm xử khe ấm thủ công tông đầm lăn 41 Hình 2.4: Bề mặt tơng đầm lăn xử khe ấm đạt yêu cầu 42 Hình 2.5a: Bề mặt tơng đầm lăn xử khe lạnh siêu lạnh đạt yêu cầu 44 Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ Hình 2.5b: Bề mặt tơng đầm lăn xử khe lạnh siêu lạnh đạt yêu cầu 44 CHƯƠNG Hình 3.1: Đường quan hệ khối lượng tông RCC độ cao lên đập 59 Hình 3.2: Đường quan hệ cơng suất trạm trộn giá thành đầu tư 60 Hình 3.3: Trạm trộn tơng đầm lăn cơng trình thủy điện Bản Chát 61 Hình 3.4: Sơ đồ hệ thống băng tải cơng trình thủy điện Bản Chát 63 Hình 3.5: Băng tải vận chuyển tơng cơng trình thủy điện Bản Chát 64 Hình 3.6: Phân bố ứng suất nhiệt tường 68 Hình 3.7 Nứt nẻ bề mặt nứt xuyên đập tông 69 Hình 3.8 Phân bố ứng suất đáy khối tông 70 Hình 3.9 Q trình thay đổi nhiệt tơng 72 Hình 3.10: Trạm xi lô chứa cốt liệu bảo ôn cốt liệu trước trộn tơng 75 Hình 3.11: Hệ thống đường ống dẫn nước trôn tông để làm mát 76 Hình 3.12: Sơ đồ thi công tông đầm lăn theo phương pháp so le khối C2 1, 2, 3… thứ tự thi công khối đổ 80 Hình 3.13: Thi cơng tông đầm lăn theo phương pháp so le 80 Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� Luận văn thạc sĩ - Trang 73 - Đập tông sau đổ, nhiệt độ có thay đổi phức tạp làm cho nhiệt độ phát sinh thay đổi, từ mà sinh ứng suất nhiệt làm phát sinh loại vết nứt đập tông Tùy theo loại vết nứt mà có nguyên tắc khống chế nhiệt phù hợp Muốn đề phòng loại vết nứt bị ràng buộc nơi gần đá nơi tơng cũ nguyên tắc phải giảm thấp nhiệt độ cao tông làm cho nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ ổn định nhiệt độ cao thu nhỏ lại Muốn đề phòng loại khe nứt bề mặt ràng buộc bên trong, vấn đề chủ yếu phải loại bỏ triệt để nhiệt độ bậc thang giảm bớt chênh lệch nhiệt độ bên bên ngồi khơng phải hạ thấp nhiệt độ tuyệt đối tơng Dựa vào cơng thức tính toán ứng suất gây nứt bề mặt nứt xuyên khối tông ta thấy, để giảm ứng suất phát sinh tơng q trình thi cơng ta cần giảm độ chênh lệch nhiệt độ bình quân khối tơng với nhiệt độ khí trời (ΔT) Chính khống chế nhiệt tơng có ba nội dung sau đây: Một giảm nhiệt độ tông đổ (T1), hai giảm nhiệt độ xi măng thủy hóa (T2) ba làm cho thân đập nhanh chóng đạt đến nhiệt độ ổn định cuối (T3) để tiến hành xử bịt khe, làm đe doạ ứng suất nhiệt tương đối lớn phát sinh trở lại Về điểm đập vòm, đập trọng lực chỉnh thể đập trọng lực có khe dọc thẳng đứng quan trọng 3.2.4 Hạ thấp nhiệt độ ban đầu vữa tông đổ Hạ thấp nhiệt độ ban đầu vữa tông khống chế nhiệt độ tông khối đổ không vượt 220C ta áp dụng biện pháp sau: P P 3.2.4.1 Dùng nước lạnh đá vảy (đá băng) để trộn nhằm giảm nhiệt độ ban đầu tông Một số kết tính tốn rõ hiệu việc hạ thấp nhiệt độ ban đầu hỗn hợp tơng có ảnh hưởng lớn đến giảm trị số nhiệt độ ứng suất lớn khối đổ Một giải pháp để hạ nhiệt độ ban đầu hỗn hợp tông hạ nhiệt độ nước pha trộn trộn đá vảy vảo hỗn hợp tơng Kết tính tốn cho thấy nhiệt độ nước giảm từ 250C xuống 100C nhiệt độ P Học viên: Nguyễn Thế Thái P P P Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 74 - vữa tông giảm xuống khoảng 40C, nhiệt độ lớn khối đổ giảm P P xuống 3,10C P P Giải pháp có giá thành cao, thực dễ dàng hiệu quả, tiến độ thi công nhanh Để hạ thấp nhiệt độ điều kiện nước ta, thực hiện: + Bố trí bể nước làm lạnh có đủ dung tích che nắng, chơn ống dẫn nước đất, sơn trắng ống dẫn nước bị lộ + Cho nước đá vào bể nước dùng nước đá đập vụn + Lợi dụng thiết bị làm nước đá để chế tạo nước có nhiệt độ thấp - Hệ thống trạm làm lạnh tông bao gồm: + Máy làm lạnh nước tự động: Xuất xứ hãng KTI Plersch – Đức, công suất điện 185 KW + Máy làm đá vảy tự động: Công suất làm lạnh 467 KW; công suất điện 350 KW + Hệ thống kho chứa đá vảy: Container 40, kích thước 12,2x4,9x4,0m; thể tích chứa 75.000 Kg đá vảy + Bể chứa nước 10C: Dung tích 200m3 , lợp tôn bảo ôn P P P P 3.2.4.2 Làm lạnh cốt liệu, chủ yếu cốt liệu lớn để hạ thấp nhiệt độ hỗn hợp tông sau trộn Giải pháp dễ thực áp dụng cho cơng trình Việt Nam Kết tính tốn cho toán nhiệt cho thấy: nhiệt độ nước trộn, nhiệt độ cốt liệu giảm xuống 50C nhiệt độ hỗn hợp tơng giảm P P xuống 30C; nhiệt độ cốt liệu giảm xuống 80C nhiệt độ hỗn hợp vữa P P P P tông giảm 50C Muốn làm lạnh cốt liệu ta sử dụng biện pháp sau: P P Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 75 - + Che đống cốt liệu không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào Thường làm xi lơ có mái che để bảo ơn cốt liệu thời tiết nắng nóng Cốt liệu vận chuyển vào kho bảo ôn trước đưa vào trộn tơng Hình 3.10: Trạm xi lơ chứa cốt liệu bảo ôn cốt liệu trước trộn tông + Phun nước vào đống cốt liệu để nước bốc hơi, giảm nhiệt độ + Sử dụng băng tải ướt: q trình vận chuyển cốt liệu từ kho xi lơ lên trạm trộn băng tải ta rửa cốt liệu ướt nước lạnh để giảm nhiệt độ cốt liệu + Cốt liệu nhỏ làm nguội khơng khí làm nguội khí Nitơ 3.2.4.5 Tăng nhanh khả tản nhiệt tông Khi trời nắng đặc biệt vào mùa khô nhiệt độ không khí tăng cao cần thực thi cơng tơng mát ngày ban đêm buổi Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 76 - sáng sớm Theo quy phạm Trung Quốc nhiệt độ lớn khơng khí đổ tơng 300C P P Bố trí trạm trộn tơng gần cơng trình tốt để giảm thời gian vận chuyển Che phủ thùng chứa tông vận chuyển bao tải, vải bạt để cách nhiệt sơn trắng để tránh ảnh hưởng xạ mặt trời làm nóng tơng Dùng ván khuôn cách nhiệt để khống chế giảm nhiệt độ mặt ngồi tơng giảm gradien nhiệt độ Giữ ván khuôn lâu tháo dỡ đề phòng giảm nhiệt độ đột ngột Phân chia khối đổ, phân đoạn đổ đợt đổ để giảm ứng suất nhiệt, kích thước khối đổ phù hợp với kết cấu cơng trình Tăng diện tích mặt tỏa nhiệt Hạ thấp nhiệt độ mặt tỏa nhiệt tưới nước lạnh Tăng tốc độ tỏa nhiệt bên cách cho đường ống dẫn nước làm lạnh để làm nguội tơng: ống đặt cách từ 1,5 ÷ 3m, làm thành hệ thống tuần hoàn đặt khối tông đổ, hệ thống làm lạnh gồm: nhà máy làm lạnh nước, trạm bơm, hệ thống đường ống Chừa giếng đứng khối đổ Giải pháp áp dụng cho RCC Hình 3.11: Hệ thống đường ống dẫn nước trôn tông để làm mát 3.2.5 Ảnh hưởng thời tiết nhân tố bên Khi thời tiết nhiệt độ tương đối thuận lợi cho việc thi cơng RCC tốc độ nâng lớp tông đầm lăn ổn định không bị ảnh hưởng Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 77 - 3.2.5.1 Thi công RCC điều kiện nhiệt độ cao thấp Nên tránh thi cơng vào thời gian có nhiệt độ lớn, mùa hè nên thi công vào ban đêm Nhưng để đảm bảo tiến độ tốc độ nâng lớp tông, bất thường xuất nhiệt độ cao thực biện pháp sau: - Dưới nhiệt độ lớn 250C, nắng gió to Điều kiện thời tiết thuận P P lợi cho sương mù tạo diện rộng Máy phun sương ống sử dụng để bảo dưỡng tông - Phụ gia đông kết chậm tác nhân giảm nước có hiệu cao sử dụng kéo dài thời gian ninh kết tông - Nhiệt độ tối đa RCC khối đổ không vượt 220C, nên phải P P dùng biện pháp hạ thấp nhiệt độ tông như: làm lạnh nước trước trộn tông, sử dụng đá vảy lạnh để trộn với tơng, có kho làm lạnh hạ thấp nhiệt độ cốt liệu… Ngược lại nhiệt độ xuống thấp nên cường độ RCC phát triển chậm phải kéo dài thời gian nghỉ đợt Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ nâng lớp tông đầm lăn 3.2.5.2 Thi công RCC trời mưa Độ công tác Vc (trị số Vebe) RCC điều chỉnh giới hạn trạm trộn điều kiện mưa kéo dài Để thuận lợi cho q trình thi cơng, cơng tác theo dõi dự báo thời tiết theo dõi trình thi công để kịp thời dự báo mưa thời tiết bất thường q trình thi cơng RCC dừng đổ lượng mưa ≥ 2.5mm/giờ Khi lượng mưa 2.5mm/giờ ta áp dụng biện pháp sau: - Sau đổ RCC nhanh chóng phủ vải nhựa khơng phủ lên RCC q trình rải Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 78 - - Trong trường hợp lượng mưa ≥ 2.5mm/giờ phải đình trạm trộn tơng đầm lăn phải đình hoạt động đồng thời cơng tác rải, san, đầm phải hồn thành thời gian sớm Sau mưa ngừng phải thực công tác sau trước thi công: - Nước ứ đọng thùng xe đổ hết khỏi phạm vị thi cơng - Thốt nước đọng khỏi khu vực thi công RCC 3.2.6 Ảnh hưởng công tác xử bề mặt lớp đầm - Khi tông đầm lăn thi công liên tục bề mặt lớp đầm ln khe nóng tốc độ thi công nhanh, thời gian thi công liên tục không bị ngắt quãng chất lượng liên kết lớp tốt - Khi bề mặt lớp đầm tông đầm lăn chuyển sang khe ấm cơng tác xử khe ấm phải thực Tốc độ nâng lớp tông đầm lăn bị ảnh hưởng giảm xuống đáng kể so với khe nóng, làm tăng chi phí xử khe giá thành tơng tăng lên - Khi bề mặt lớp tông đầm lăn khe lạnh, công tác xử phức tạp tốn nhiều thời gian hơn, thời gian thi công kéo dài 3.3 Lựa chọn phương án xử bề mặt lớp đầm với khối đổ tông đầm lăn – áp dụng cơng trình thuỷ điện Bản Chát Cơng trình thủy điện Bản Chát, đập thiết kế thi công loại tông đầm lăn với chiều cao lớn 130m, chiều dài theo đỉnh 424,45m phân chia thành 09 khối đổ, khối đổ sau: Khối R1; R2; R3; R4; R5; C1; C2; C3; L1 Mặt cắt dọc đập RCC Bản Chát trình bày hình … Theo trình bày mục 3.2.1.3 trên, ta có phương pháp thi công lên đập, gồm: Thi công đập tông đầm lăn theo phương đứng, thi công đập tông đầm lăn theo phương pháp so le thi công đập tông đầm lăn chia theo khối đắp Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 79 - Đập tông đầm lăn công trình thủy điện Bản Chát thi cơng theo phương pháp theo khối đổ khu vực khác nhau, cụ thể: - Thi công đập tông đầm lăn theo phương đứng: Khối C1 từ cao trình ∇357,00m đến ∇371,70m Tại cao trình mặt cắt lòng sơng hẹp nên khối C1 thi cơng từ bờ trái sang bờ phải thi công theo phương đứng, đổ lớp tông dày 30cm lên liên tục từ ∇357,00m đến ∇371,70m - Thi công đập tông đầm lăn chia theo khối đắp: Các khối lại từ cao trình ∇371,7m lên đỉnh đập ∇482,0m phân chia thành khối nhỏ để thi cơng Tùy thuộc vào phương pháp dẫn dòng thi cơng, bố trí cơng trình cống dẫn dòng, cửa lấy nước đập tràn để phân chia khối đổ, lấy khe lún vng góc với tim tuyến đập làm gianh giới phân chia khối đổ Đập tơng đầm lăn lại phân chia thành khối: C2, C3, R1, R2, R3, R4, R5, L1 - Thi công đập tông đầm lăn theo phương pháp so le: Trong khối đắp tơng đầm lăn có khối C2 có diện tích thi cơng lớn so với khối lại, diện tích trung bình lớp khoảng 15.000 m2 tương ứng với 4.500m3/01 lớp Thời gian thi cơng hồn thành 01 lớp đổ hết 23 ÷ 24 giờ, quay trở lại thi cơng đổ lớp sau hồn thành 01 lớp trước thời gian hết 24h, bề mặt lớp đầm lớp đổ chuyển sang khe ấm (do thời gian giãn cách lớp đổ 24h (lớn thời gian quy định cho khe ấm 21h) Nếu thi công liên tục tất lớp phải xử bề mặt khe ấm, tăng chi phí xử khe ấm, kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng tới chất lượng tông Để khắc phục tồn biện pháp đưa phân chia khối đổ C2 thành phần dọc theo chiều dài tuyến đập (C2L C2R) diện tích trung bình mặt lớp đổ 2.750x2 tương ứng 2x2.250m3/01 lớp đổ, thi công phần so le nhau, giả sử ta thi công ưu tiên thứ tự C2L trước sau chuyển sang C2R, với cường độ thi công 4.500m3/1 ngày ta thi công liên tục 02 lớp C2L/ngày, thời gian thi công 01 lớp hết 12h, quay trở lại đổ lớp sau hoàn thành 01 lớp trước hết thời gian 12h/lớp, bề mặt lớp đầm lớp đổ khe nóng Khi thi công khối C2L lên 1,8m (tương ứng với 02 tầng ván khuôn 3mx0,9m thi công Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 80 - 03 ngày) luân chuyển thiết bị sang khối C2R để tiếp tục thi công khối C2L, đồng thời nhân công bắt đầu xử khe siêu lạnh khối C2L để phục vụ thi công lớp khối C2R kết thúc Như thi công khối C2 theo phương pháp so le phân thành khối việc thi công diễn liên tục hết khối sang khối kia, tông thường xuyên đổ tình trạng tiết nối khe nóng bề mặt xử khe siêu lạnh, chất lượng tông tốt hơn, kinh tế không ảnh hưởng tới tiến độ thi công 1.8 3.6 1.8 Hình 3.12: Sơ đồ thi công tông đầm lăn theo phương pháp so le khối C2 1, 2, 3… thứ tự thi công khối đổ Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 81 - Hình 3.13: Thi cơng tơng đầm lăn theo phương pháp so le 3.4 Kết luận chương Qua kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ nâng đập tông đầm lăn đây, tác giả rút kết luận sau: - Nhân tố ảnh hưởng tới đốc độ nâng đập tông đầm lăn suất trạm trộn tông đầm lăn ảnh hưởng nhiệt q trình trộn thi cơng tơng - Khi chọn suất trạm trộn phải vừa đảm bảo lực cung cấp tông vừa đảm bảo giá thành kinh tế, từ tính tốn nhân lực máy móc thi cơng bố trí mặt đập hợp q trình thi cơng - Ứng suất nhiệt độ tông xác định nhiệt độ tông đầm lăn khối đổ xác định biện pháp giảm nhiệt độ ban đầu tông đầm lăn như: Giảm nhiệt độ cốt liệu, trộn với nước lạnh, trộn lẫn lạnh vào tông… Một giải pháp để hạ nhiệt độ ban đầu hỗn hợp tông hạ nhiệt độ nước pha trộn nhiệt độ cốt liệu Giải pháp dễ thực cần áp dụng cơng trình Việt Nam Việc hạ nhiệt độ ban đầu hỗn hợp tơng có ảnh hưởng lớn đến giảm trị số nhiệt ứng suất lớn khối đổ Các biện Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 82 - pháp giảm ảnh hưởng nhiệt độ đến ứng suất biến dạng cơng trình ứng dụng triệt để hiệu số cơng trình thuỷ điện lớn thủy điện Sơn La, thủy điện Bản Chát KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đập tông trọng lực thi công băng công nghệ tông đầm lăn phát triển ứng dung phổ biến tồn giới tính bật tốc độ thi công nhanh, giá thành thấp, sớm đưa cơng trình vào sử dụng, giảm thiểu lao động thủ cơng, thi cơng nơi có địa hình khác Qua thực tế thi cơng số cơng trình nước thấy rõ tính ưu việt, ứng dụng cơng nghệ nước ta chưa thục, vấn đề khống chế nhiệt tượng nứt tồn Luận văn nghiên cứu học hỏi tình hình ứng dụng RCC Việt Nam giới, loại khe thi cơng ngang hình thành q trình thi cơng tông tông đầm lăn biện pháp xử khe thi công tương ứng, nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ nâng cao đập đặc biệt vấn đề khống chế nhiệt chống nứt tông đầm lăn Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 83 - Đối với tốc độ nâng đập tông đầm lăn, luận văn đặt vấn đề sâu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ nâng đập, để từ đưa biện pháp xử thích hợp nhằm nhanh tốc độ thi công chất lượng Với cơng trình thủy điện Bản Chát nhiệt độ khống chế khối đổ 220C P P cho phép thi công tối đa 03 lớp đổ/1 ngày, lớp đổ dày 0,3m Để đạt nhiệt độ khối đổ 220C cần phải có biện pháp che chắn cốt liệu trước P P trộn tông, giảm nhiệt độ nước trộn, trộn lẫn đá vảy vào tông… Những tồn tại, kiến nghị - RCC áp dụng Việt Nam, chưa có hệ thống quy trình quy phạm thức cho RCC mà chủ yếu điều kiện kỹ thuật áp dụng cho cơng trình nên chưa có sở pháp đầy đủ áp dụng cơng nghệ Vì vậy, cần nhanh chóng có quy trình, quy phạm thiết kế thi cơng RCC, đảm bảo đủ sở pháp áp dụng cơng nghệ RCC cho cơng trình Hiện vận dụng tiêu chuẩn, quy phạm RCC nước Trung Quốc, Mỹ, Nga Việc vận dụng tiêu chuẩn, quy phạm nhiều vướng mắc chưa thông Đối với thi cơng tơng đầm lăn vấn đề quan trọng phải đảm bảo chắn liên kết tốt lớp tông, cần phải khống chế thời gian giãn cách thi công tốc độ nâng lớp tông đầm lăn Tiêu chuẩn khống chế thời gian giãn cách lớp đổ có quan hệ trực tiếp đến chất lượng liên kết lớp Thời gian giãn cách lớp đổ cần u cầu kết cấu cơng trình lực chống cắt chất lượng liên kết lớp, xem xét tổng hợp nhân tố đặc tính vữa tơng, thời tiết, khí hậu, biện pháp thi cơng… thơng qua thí nghiệm để xác định, từ hình thành loại khe khác q trình thi cơng tơng đầm lăn Các loại khe khác có biện pháp xử bề mặt khe khác nhau, thời gian xử khác ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ nâng lớp tông đầm lăn Đối với cơng trình tơng đầm lăn khác nhau, dựa vào đặc tính tơng đầm lăn, tính chất vật liệu khác nhau, từ đưa Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 84 - thời gian quy định hình thành loại khe thi cơng biện pháp xử khe tương ứng cho cơng trình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2006), tông đầm lăn khối lớnTài liệu dịch Uỷ ban công tác hội phổ cập khoa học thủy lợi Trung Quốc (7/1984); Cơng trình thủy điện Bản Chát, Thiết kế kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi cơng; Cơng trình thủy điện Sơn La, Thiết kế kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công; Nguyễn Quang Hiệp, Công nghệ tông đầm lăn – Tình hình sử dụng giới triển vọng ứng dụng Việt Nam; TS Nguyễn Quang Hùng, Nghiên cứu tốc độ thi công lên đập tông đầm lăn; Tài liệu dịch Trung – Việt, người dịch: KSCC Giả Kim Hùng – NXB Bộ NN PTNT – 2006, Quy phạm thi công tông đầm lăn thủy công; PGS TS Lê Văn Hùng, Bài giảng cao học tông đầm lăn (Bộ môn công nghệ quản xây dựng, Trường đại học Thủy lợi – 2010); Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 85 - Hội đập lớn Việt Nam – VNCOLD, Hội thảo kỹ thuật sử dụng tông đầm lăn xây dựng, Hà Nội; Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) - 4/2007, Hội nghị Công nghệ tông đầm lăn thi công đập thủy điện Việt Nam; 10 Vũ Thanh Te (2008), Thi công tông đầm lăn (Trường ĐHTL); 11 Vũ Thanh Te, Thiết kế tổ chức thi công đập tông đầm lăn (Trường ĐHTL); 12 Vũ Thanh Te, Các biện pháp khống chế nhiệt q trình thi cơng RCC MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T CHƯƠNG T T TỔNG QUAN VỀ ĐẬP TÔNG ĐẦM LĂN T T 1.1 Tổng quan lịch sử phát triển đập tông đầm lăn, cơng trình thi T cơng tơng đầm lăn Việt Nam T 1.1.1 Tổng quan tông đầm lăn T T 1.1.2 Sự phát triển công nghệ tông đầm lăn giới số T thành tựu đạt T 1.2 Sự phát triển công nghệ tông đầm lăn Việt Nam T T 1.3 Phương pháp công nghệ thi công tông đầm lăn 13 T T 1.3.1 Thiết bị thi công tông đầm lăn 13 T T 1.3.2 Công nghệ thi công tông đầm lăn 20 T T 1.4 Kết luận chương 36 T T CHƯƠNG 2: 37 T T Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ - Trang 86 - CÁC LOẠI KHE THI CÔNG NGANG, BIỆN PHÁP XỬ BỀ MẶT LỚP ĐẦM, T XÁC ĐỊNH THỜI GIAN THI CÔNG LỚP ĐẦMTỐC ĐỘ NÂNG LỚP TÔNG ĐẦM LĂN 37 T 2.1 Các loại khe thi công biện pháp xử bề mặt lớp đầm 37 T T 2.1.1 Các loại khe thi công 37 T T 2.1.2 Biện pháp xử bề mặt khe 39 T T 2.2 Xác định thời gian thi công lớp đổ tông đầm lăn tốc độ nâng lớp T tông đầm lăn 45 T 2.2.1 Xác định thời gian thi công lớp đổ tông 45 T T 2.2.2 Xác định thời gian thi công lớp đổ tông – tính tốn cho cơng trình T thủy điện Bản Chát – Lai Châu 47 T 2.3 Kết luận chương 55 T T CHƯƠNG 56 T T QUAN HỆ GIỮA TỐC ĐỘ NÂNG ĐẬP TÔNG ĐẦM LĂN VỚI XỬ BỀ T MẶT LỚP ĐẦM - ỨNG DỤNG CƠNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN BẢN CHÁT 56 T 3.1 Ảnh hưởng xử bề mặt lớp đầm tới tốc độ nâng lớp tông đầm T lăn 56 T 3.1.1 Ảnh hưởng xử bề mặt khe nóng tới tốc độ nâng đập 56 T T 3.1.2 Ảnh hưởng xử bề mặt khe ấm tới tốc độ nâng đập 57 T T 3.1.3 Ảnh hưởng xử bề mặt khe lạnh tới tốc độ nâng đập 57 T T 3.1.3 Ảnh hưởng xử bề mặt khe siêu lạnh tới tốc độ nâng đập 57 T T 3.2 Phân tích nhân tố định tốc độ nâng cao đập tông đầm T lăn, trọng đến công tác xử bề mặt lớp đầm 58 T 3.2.1 Dây chuyền công nghệ tông đầm lăn bố trí thi cơng mặt đập T 58 3.2.3 Ảnh hưởng ứng suất nhiệt tông, khống chế nhiệt T trình thi cơng tơng đầm lăn 67 T 3.2.4 Hạ thấp nhiệt độ ban đầu vữa tông đổ 73 T T 3.2.5 Ảnh hưởng thời tiết nhân tố bên 76 T T 3.2.6 Ảnh hưởng công tác xử bề mặt lớp đầm 78 T Học viên: Nguyễn Thế Thái T Lớp CH18C21 T Luận văn thạc sĩ - Trang 87 - 3.3 Lựa chọn phương án xử bề mặt lớp đầm với khối đổ tông đầm T lăn – áp dụng cơng trình thuỷ điện Bản Chát 78 T 3.4 Kết luận chương 81 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 T T Kết luận 82 T T Những tồn tại, kiến nghị 83 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 T Học viên: Nguyễn Thế Thái T Lớp CH18C21 ... thi công, đạt hiệu kinh tế cao Đề tài “Nghiên cứu tốc độ nâng cao đập bê tông đầm lăn với xử lý bề mặt lớp đầm - ứng dụng vào cơng trình thuỷ điện Bản Chát”, từ đưa giải pháp thi công xử lý bề mặt. .. khe nâng (lớp đầm) hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công bê tông đầm lăn, hiệu kinh tế II Mục đích đề tài Nghiên cứu tốc độ nâng đập bê tông đầm lăn với xử lý bề mặt lớp đầm ứng dụng công trình thuỷ. .. VỚI XỬ LÝ BỀ MẶT LỚP ĐẦM - ỨNG DỤNG CƠNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN BẢN CHÁT 56 Học viên: Nguyễn Thế Thái Lớp CH18C21 Luận văn thạc sĩ 3.1 Ảnh hưởng xử lý bề mặt lớp đầm tới tốc độ nâng lớp bê tông đầm lăn
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu tốc độ nâng cao đập bê tông đầm lăn với xử lý bề mặt lớp đầm ứng dụng vào công trình thuỷ điện Bản Chát”, “Nghiên cứu tốc độ nâng cao đập bê tông đầm lăn với xử lý bề mặt lớp đầm ứng dụng vào công trình thuỷ điện Bản Chát”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay