“ Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và hiện trạng ô nhiễm nước môi trường sông Nhuệ , sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm”

120 3 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:01

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Lưu vực Sơng Nhuệsơng Đáy có diện tích tự nhiên 7.665 km2 trải P P diện tích hành tỉnh Thành phố ( Hồ Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình ) bao gồm: Một phần Thủ Hà Nội, có thành phố Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình Hồ Bình, 43 thị xã, thị trấn, 44 quận huyện 990 xã phường Sông Đáy dài 237 km, bắt nguồn từ cửa Hát Môn, chảy theo hướng Đông Bắc – Tây nam đổ cửa Đáy Kim Sơn, Ninh Bình Sơng Nhuệ dài 74 km từ cống Liên Mạc- Hà Nội, lấy nước Sông Hồng để tưới, đổ vào sông Đáy Phủ lý Dân số lưu vực khoảng 10,7 triệu người Nhiệm vụ hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy cung cấp nước tưới tiêu cho tỉnh thành phố nêu trên, với tổng diện tích cần tưới 67.065 (sông Nhuệ 53.067 ha, sông Đáy 14.798 ha) Về tiêu, sơng Nhuệ có nhiệm vụ tiêu cho tồn diện tích lưu vực 107.530 ha, phân làm vùng tiêu sông Hồng, sông Đáy sông Nhuệ (riêng sông Nhuệ 51.166 ha, chủ yếu cho thành phố Hà Nội) Sông Đáy trước vừa sông phân lũ sông Hồng, vừa tiêu lũ cho lưu vực Từ xây dựng đập Đáy, sông Đáy có nhiệm vụ phân lũ cho thành phố Hà Nội Hiện sông Nhuệ sông đáy bị ô nhiễm nguồn thải khu công nghiệp, khu dân cư tập trung tỉnh lưu vực xả xuống sông Theo số liệu thống kê tỉnh năm 2009 số nhà máy, xí nghiệp đóng lưu vực 156.259 sở (Hà Nội 74.493, Hà Nam 22.700, Nam Định 36.000, Ninh Bình 21.466 Hồ Bình 1.600 sở) Ngồi khu dân cư tập trung, đô thị thải lượng nước sinh hoạt khoảng 722.000 m3/ ngày đêm lưu vực 450 làng P P nghề, 100 sở cá thể sản xuất nhỏ lẻ hàng ngày thải nước thải, chất thải rắn mang nhiều thành phần độc hại qua hệ thống kênh mương đổ vào hệ thống sông Nhuệsông Đáy Theo kết nghiên cứu quan trắc cho thấy, lưu vực sông Nhuệsông Đáy năm gần xuất nhiều điểm nóng nhiễm mơi trường, sơng Nhuệ có tượng cá chết hàng loạt nước sông ô nhiễm Trên sông Đáy đoạn hạ lưu nơi nhập dòng sơng Nhuệ bị nhiễm nặng bị nhiễm mặn vùng Hạ lưu Lưu vực sơng Nhuệsơng Đáy có nhiều phụ lưu chảy qua thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề vv… làm cho môi trường lưu vực biến đổi theo chiều hướng xấu đi, đặc biệt môi trường nước Chính Luận văn lựa chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân trạng ô nhiễm nước môi trường sông Nhuệ , sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Mục đích nghiên cứu luận văn Nghiên cứu đánh giá trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Đáy, đánh giá diễn biễn chất lượng nước, dự báo phát thải ô nhiễm đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm năm 2020 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy bao gồm tỉnh thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình Các tiếp cận và p hương pháp nghiên cứu của luận văn Phương pháp khảo sát thực địa: điều tra khảo sát đo đạc trường lấy mẫu phân tích phòng theo tiêu chuẩn dùng nước đoạn sông Phương pháp kế thừa: Kế thừa số liệu từ kết nghiên cứu đo đạc trước Phương pháp tổng hợp: Đánh giá nguồn thải gây nhiễm tiểu khu, từ xác định phát thải vị trí xả thải từ phụ lưu vào trục sơng Nhuệ, sơng Đáy CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ, SÔNG ĐÁY 1.1 Vị trí địa lý Sơng Nhuệ - Đáy có diện tích lưu vực sơng rộng giàu tài ngun, đóng vai trò quan trọng kinh tế Vùng Đồng sông Hồng Lưu vực nằm hữu ngạn sơng Hồng có toạ độ địa lý từ 200 - 21020' vĩ độ P P P P Bắc 1050 - 106030' kinh độ Đông, giới hạn sau: P - P P P Phía Bắc phía Đông đê sông Hồng, từ ngã ba Trung Hà tới Ba Lạt dài 242 km - Phía Tây Bắc giáp sơng Đà từ Ngòi Lát đến Trung Hà dài 33 km - Phía Tây Tây Nam đường phân lưu lưu vực sông Hồng lưu vực sơng Mã dãy núi Ba Vì, Cúc Phương – Tam Điệp, kết thúc núi Mai An Tiêm - Phía Đơng Đơng Nam biển Đơng, có chiều dài khoảng 95 km từ cửa Ba Lạt tới cửa Càn Lưu vực Sơng Nhuệsơng Đáy có diện tích tự nhiên 7.665 km2 (chiếm khoảng P P 2,0% diện tích nước 10% diện tích lưu vực sông Hồng lãnh thổ Việt Nam) trải diện tích hành tỉnh Thành phố (Hồ Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) Sơng Đáy dài 237 km, bắt nguồn từ cửa Hát Môn, chảy theo hướng Đông Bắc – Tây nam đổ cửa Đáy Kim Sơn, Ninh Bình Sơng Nhuệ dài 74 km từ cống Liên Mạc - Hà Nội, lấy nước Sông Hồng để tưới, đổ vào sông Đáy Phủ lý Dân số lưu vực khoảng 10,7 triệu người Hiện sông Nhuệ sông Đáy bị ô nhiễm nguồn thải khu công nghiệp, khu dân cư tập trung tỉnh lưu vực xả xuống sông Theo số liệu thống kê tỉnh năm 2009 số nhà máy, xí nghiệp đóng lưu vực 156.259 sở (Hà Nội 74.493, Hà Nam 22.700, Nam Định 36.000, Ninh Bình 21.466 Hồ Bình 1.600 sở) Ngồi khu dân cư tập trung, đô thị thải lượng nước sinh hoạt khoảng 722.000 m3/ ngày đêm lưu vực 450 làng nghề, P P 100 sở cá thể sản xuất nhỏ lẻ hàng ngày thải nước thải, chất thải rắn mang nhiều thành phần độc hại qua hệ thống kênh mương đổ vào hệ thống sông Nhuệsông Đáy Theo kết nghiên cứu quan trắc cho thấy, lưu vực sông Nhuệsông đáy năm gần xuất nhiều điểm nóng nhiễm mơi trường, sơng Nhuệ có tượng cá chết hàng loạt nước sông ô nhiễm Trên sông Đáy đoạn hạ lưu nơi nhập dòng sơng Nhuệ bị nhiễm nặng Hình 1.1: Bản đồ lưu vực sơng Nhuệ - sơng Đáy 1.2 Đặc điểm khí tượng, thủy văn lưu vực 1.2.1 Đặc điểm khí hậu Lưu vực sơng Nhuệ - Đáy chiếm trọn vẹn vùng hữu ngạn sông Hồng nằm phía Tây Nam đồng trung du Bắc Bộ Nó mang tính chất chung khí hậu miền Bắc Việt Nam, có nét riêng khí hậu đồng gần biển - Chế độ nhiệt: Do nằm phía Tây Nam đồng nên hướng gió xâm nhập dễ dàng làm cho chế độ nhiệt tương đối đồng Nhiệt độ trung bình nhiều năm 23,30C ÷ 23,40C, mùa đơng nhiệt độ trung bình thường 20 P P P P C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 50C (tháng năm 1955), nhiệt độ cao tuyệt đối P P P P đạt 39 ÷ 400C P - P Chế độ ẩm: Độ ẩm tháng năm lớn 80%, biến động tháng từ 5% ÷ 10% Những ngày mùa đơng khơ hanh độ ẩm giảm xuống 20% ngày mưa phùn, độ ẩm khơng khí tăng lên đến 90% - Chế độ gió: Mùa hè hướng gió chủ yếu Tây Nam Đông Nam, tốc độ đồng đạt m/s Mùa đơng với hai luồng gió Đông Bắc Đông Nam luân phiên thổi vào lưu vực, tốc độ gió mùa đơng khơng mạnh mùa hè Tốc độ gió lớn xảy bất thường vào bão - Chế độ bốc hơi: Lượng bốc trung bình nhiều năm lưu vực khoảng 835 ÷ 880 mm Mùa nóng bốc nhiều mùa lạnh, tháng có lượng bốc cao (90 ÷ 100 mm) tháng tháng có lượng bốc năm (38 ÷ 47 mm) - Chế độ mưa : Mưa yếu tố quan trọng liên quan chặt chẽ đến tài nguyên nước lưu vực số lượng phân bố theo không gian, thời gian Do lưu vực gần biển lại có dãy núi chắn phía Tây Tây Nam nên lượng mưa tương đối lớn Lượng mưa tăng dần từ biển vào đất liền, từ Đông Nam lên Tây Bắc từ Đông Bắc sang Tây Nam lưu vực, tâm mưa lớn vùng núi như: Kim Bôi (2260 mm), Nho Quan (1910 mm), Chi Nê (2002 mm) Ngồi biến đổi theo khơng gian mưa biến đổi theo thời gian gọi hai mùa năm (mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau mùa mưa từ tháng V đến tháng X) Lượng mưa trung bình hàng năm lưu vực biến động từ 1500 ÷ 2100 mm phân bố không không gian thời gian Với hai mùa mùa khơ lượng mưa năm chiếm từ 15 ÷ 20% lại mùa mưa chiếm từ 80 ÷ 85% lượng mưa năm, mưa lớn thường xẩy vào tháng 7, 8, Vùng đồng lượng mưa bình quân từ 1600 ÷ 1800 vùng núi từ 1800 ÷ 2000 mm Các tháng mùa khơ có số ngày mưa trung bình ÷ ngày số lượng mưa 20 mm, có tháng không mưa vụ chiêm xuân vụ đông bị thiếu nước cho sản xuất đời sống Ngược lại mùa mưa thời kỳ hoạt động mạnh gió, nhiễu động thời tiết như: dơng, bão, hội tụ, áp thấp nhiệt đới nên thường xảy mưa vừa đến mưa to có mưa to gây lũ lụt, úng ngập diện rộng Khơng thế, ngồi bão đổ trực tiếp vào lưu vực, bão vùng lân cận gây mưa lớn cho lưu vực với nguồn nước ngoại lai đổ vào làm cho tài nguyên nước khó mà xác định đầy đủ xác Mùa mưa thường trùng với mùa dơng bão nguyên nhân gây mưa lớn, mùa khơ thường có thời đoạn mưa phùn khơ hanh, mưa phùn gây ẩm ướt độ ẩm cao, khô hanh làm cho độ ẩm thấp lạnh 1.2.2 Đặc điểm thủy văn Mạng lưới sơng ngòi Lưu vực sơng Nhuệ - Đáy phần lưu vực sông Hồng nên vừa có lưu vực riêng đồng thời lại liên hệ mật thiết với sông Hồng tạo thành lưu vực thống Do mối liên hệ sông suối lưu vực với sông Hồng Vì lưu vực sơng Nhuệ - Đáy vừa có sơng ngoại vi vừa có sơng nội lưu vực - Các sơng ngoại vi có liên hệ chặt chẽ với sông Đáy : + Sông Đà nhánh sông Hồng tạo đoạn biên giới phía Tây lưu vực dài 33km kể từ Ngòi Lát tới ngã ba Trung Hà + Sơng Hồng bao trọn đoạn phía Bắc Đơng lưu vực với chiều dài khoảng 243km từ Trung Hà cửa Ba Lạt Đây dòng sơng có đủ điều kiện cấp nước cho sơng Đáy quanh năm, sơng có ảnh hưởng to lớn đến phát triển nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững lưu vực sông Đáy Gần 90% lượng nước cung cấp cho lưu vực sơng Đáy từ sơng Hồng + Sơng phía cuối lưu vực hướng Tây Nam sông Càn (do sơng Tống phía Thanh Hố sơng Cầu Hội phía Ninh Bình hợp lại mũi Mai An Tiêm) chạy biển với chiều dài 10km Sông làm nhiệm vụ tiêu thoát nước mùa lũ đưa triều lên tạo thuận lợi cho cấp nước giao thông mùa kiệt từ sông Đáy vào sông Lèn - Hệ thống sông nội lưu vực sông Đáy Lưu vực sông Đáy chia làm phần: Phần hữu ngạn bao gồm đồi núi, bán sơn địa đồng ven sông coi phần lưu vực riêng sông Đáy với nhiều chi lưu đổ vào sơng Tích, sơng Thanh Hà, sơng Hồng Long, sơng Vạc Phần tả ngạn vùng đồng vừa sông Hồng vừa sơng Đáy song hướng tiêu nước chủ yếu sông Đáy với chi lưu: sông Nhuệ, sông Châu, sông Sắt chưa kể đến phân lưu sông Hồng là: sông Đào Nam Định sông Ninh Cơ Là sơng chảy lưu vực có lòng bãi biến đổi mạnh chiều rộng + Đoạn từ Vân Cốc đến Đập Đáy dài 12km có dạng phễu, khu chứa lũ Vân Cốc + Đoạn từ Đập Đáy đến cầu Mai Lĩnh dài 23km, chiều rộng trung bình hai đê 3000m, lòng sơng quanh co uốn khúc mùa kiệt khơng có nguồn sinh thuỷ, mùa lũ nước tiêu chảy tràn bãi + Đoạn Mai Lĩnh- Tân Lang dài 73km, lòng sơng quanh co uốn khúc chia thành hai đoạn: Đoạn Mai Lĩnh - Ba Thá dài 27km có khoảng cách đê khoảng 3000 ÷ 4000m, nơi hẹp 700m, đoạn Ba Thá - Tân Lang dài 48km, khoảng cách bờ biến đổi từ 300 ÷ 1500m (Từ Trinh Tiết trở xuống chủ yếu lũ chảy lòng sơng) + Đoạn Tân Lang - Gián Khẩu dài 53km, bờ tả có đê bờ hữu chân núi, từ bờ sông vào chân núi cánh đồng nhỏ thuộc huyện Kim Bảng, Thanh Liêm tỉnh Hà Nam gặp lũ lớn thường bị ngập + Đoạn từ Gián Khẩu đến biển dài khoảng 82km lòng sơng mở rộng dần biến đổi từ 150 ÷ 600m, có số chỗ bãi bờ tả rộng làm khoảng cách hai đê lên đến 3000 ÷ 4000m, đoạn sông luôn ảnh hưởng thủy triều a/ Sơng Tích Bắt nguồn từ Tản Viên thuộc dãy núi Ba Vì chảy theo hướng Tây Bắc Đơng Nam, quanh co khúc khuỷu đổ vào sông Đáy Ba Thá với chiều dài 91km Độ dốc dòng sơng Tích khơng lớn, độ dốc nhánh thuộc bờ hữu Tích lớn, trung bình khoảng 10 ÷ 20m/km, có suối tới 30m/km Tổng có 16 nhánh suối, số nhánh lớn có làm hồ chứa để điều tiết dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp trước ngày phục vụ cho đa ngành b/ Sông Thanh Hà Bắt nguồn từ dãy đá vôi thuộc địa phận tỉnh Hồ Bình gồm nhánh, chảy qua vùng trũng nhập lại thành dòng đổ vào sơng Đáy cửa Bạch Tuyết Đã có hồ chứa nhỏ vừa cấp nước vừa điều tiết lũ cho cánh đồng hạ lưu sơng c/ Sơng Hồng Long Là sông lớn bắt nguồn từ vùng núi tỉnh Hồ Bình gồm nhánh sơng Bơi, sơng Đập, sông Lãng số nhánh nhỏ hợp thành Nhánh lớn sông Bôi, thung lũng sông hẹp, tả ngạn dãy núi cao chạy sát sông, thượng nguồn sông chảy vùng đồi diệp thạch, trung lưu dòng sơng chảy len lỏi dải đá vơi phong hố, cuối gần vùng đồng trũng hợp với sông Đập, sông Lãng, từ gọi sơng Hồng Long chảy toả huyện Nho Quan, Gia Viễn nhập vào sông Đáy Gián Khẩu Lưu vực sông nằm vùng mưa nhiều, sơng lại có độ dốc lớn nên lũ lụt dồn đồng nhanh thường gây lũ lụt nghiêm trọng địa bàn tỉnh Ninh Bình Các khu vực đồng có đê song số khu bờ hữu phải để tràn phân lũ gặp năm lũ lớn d/ Sơng Vạc: Mạng lưới sơng ngòi chằng chịt vùng Nam Ninh Bình trước nối với với sơng Đáy sơng Hồng Long qua cửa sơng Vân, sông Chanh, sông Lê Sau đắp đê xây âu, cống để chủ động lấy nước chống lũ sơng Vạc liên hệ trực tiếp với sơng Đáy Kim Đài Sơng vừa nơi nước vùng Nam Ninh Bình vừa nơi nhận nước từ sông Đáy đưa vào kênh rạch nội đồng với sông Càn dẫn thủy triều vào tồn vùng g/ Sơng Nhuệ: Lấy nước từ sông Hồng qua cống Liên Mạc, cấp nước tưới cho hầu hết khu vực hệ thống sông Nhuệ trừ số diện tích lấy trực tiếp sơng Hồng trạm bơm Đồng thời đóng vai trò quan trọng việc tiêu thoát nước cho phần lớn diện tích tự nhiên hệ thống tự chảy động lực Nó liên hệ với sơng Đáy qua cống Lương Cổ, sông dài 74km h/ Sông Châu Giang : Vừa cấp nước vừa nước, liên hệ với sông Nhuệ sông Duy Tiên Do q trình phát triển mà sơng Châu thành hai đoạn Châu Giang từ đập Quang Trung tới trạm bơm Hữu Bị sông Châu cụt từ cửa Phủ Lý tới đập Quang Trung nối tiếp với sông Lấp tạo thành ranh giới sông chung khu thủy lợi sông Nhuệ Bắc Nam Hà Nếu kể từ cống Phủ Lý tới đê sông Hồng sơng Châu cụt dài 27km Châu Giang có chiều dài 35,0km - Sông Sắt kể từ cống An Bài trạm bơm Vĩnh Trị, sơng nằm vị trí trũng hệ thống Bắc Nam Hà làm nhiệm vụ tiêu thoát nước Chiều dài sơng khoảng 37,7km Các sơng bờ tả hầu hết bị cơng trình thủy lợi tác động cho trở thành trục dẫn nước nội đồng theo với sơng kênh trục hệ thống tạo thành mạng lưới chằng chịt chia cắt hệ thống nhiều mảnh tạo không thuận lợi khó khăn cho việc cấp nước hệ thống lưu vực 10 Các phân lưu sông Hồng gồm : - Sông Đào Nam Định bắt đầu đào từ thời Trần, nhận nước sơng Hồng cửa Phù Long đổ nước vào sông Đáy Độc Bộ Là sơng có độ rộng khoảng 200m ÷ 300m dốc sâu Đây sông quan trọng đưa nguồn nước dồi sông Hồng bổ sung cho hạ du lưu vực sông Đáy mùa kiệt mùa lũ Sơng phía Bắc thành phố Nam Định Sơng Đào dài 32 km, diện tích lưu vực 185 km2 (bờ phải 157 km2, bờ trái 28 km2) Khi đào sông hẹp P P P P P P nơng, sơng sâu có nơi 15 m nên khả chuyển tải khối lượng nước lớn sơng Hồng vào sơng Đáy (trung bình hàng năm khoảng gần 26 tỷ m3) Lưu lượng nước trung bình mùa cạn khoảng 250 ÷ 300 m3/s, P P P P nguồn nước chủ yếu cho hạ lưu sông Đáy Vào mùa lũ lưu lượng nước sông lớn, trận lũ tháng VIII năm 1971 lưu lượng lớn sông Đào Nam Định tới 6.700 m3/s P P - Sông Ninh Cơ phân lưu cuối bờ hữu sông Hồng nhận nước sông Hồng Mom Rô đổ biển cửa Lạch Giang Nhưng sông Ninh Cơ lại liên hệ với sông Đáy qua kênh Quần Liêu, kênh chuyển nước từ sông Đáy sang sông Ninh Cơ quanh năm, sông chịu ảnh hưởng thủy triều mạnh 1.3 Dòng chảy lưu vực 1.3.1 Dòng chảy mặt Dòng chảy mặt sông Đáy sinh mưa bề mặt lưu vực nguồn nước từ dòng sơng Hồng Chế độ dòng chảy tuân thủ theo quy luật chung Bắc Bộ phân bố theo mùa lũ kiệt Dòng chảy mùa lũ mùa kiệt lưu vực sông Đáy chịu tác động mạnh mẽ dòng sơng Hồng (khơng liên hệ trực tiếp qua sơng Đào Nam Định mà qua cơng trình lấy nước từ sơng Hồng đưa vào hệ thống thủy lợi sông Đáy trạm bơm cống: Trung Hà, Phù Sa, Liên Mạc, Bá Giang, Hồng Vân, Như Trác, Hữu Bị nhiều công trình khác) Nguồn nước mặt sơng Đáy 113 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu , đến luận văn thạc sĩ khoa học môi trường Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và hiện trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ, sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu nhiễm” hồn thành đảm bảo đầy đủ yêu cầu đặt Trước hết tơi xin trình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Thế Hải , PGS.TS Nguyễn Quang Trung (Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam), giành nhiều thời gian, tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy , cô giáo khoa Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi ; Phòng Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu Viện Nước Tưới tiêu Mơi trường tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn quý báu suốt q trình học tập, góp phần cho tơi hoàn thành luận văn Xin cảm ơn tới lãnh đạo ,UBND các tỉnh có sông Nhuệ , sông Đáy chảy qua nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt trình triển khai áp dụng nghiên cứu địa phương Xin cảm ơn người thân gia đình bạn bè động viên tạo điều kiện thuận lợi trình học tập hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn chắn khó tránh khỏi thiếu sót định, tác giả mong muốn đóng góp ý chân tình thầy cô giáo cán khoa học đồng nghiệp để luận văn đạt chất lượng cao Hà Nội, tháng năm 2012 TÁC GIẢ Ngô Thị Phương Nhung 114 LỜI CAM ĐOAN Tên : Ngô Thị Phương Nhung Học viên : Lớp CH18MT Nghành : Khoa học môi trường Trường : ĐH Thủy lợi Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hướng dẫn thầy giáo TS.Vũ Thế Hải, PGS.TS Nguyễn Quang Trung với đề tài nghiên cứu luận văn “Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân trạng ô nhiễm nước môi trường sông Nhuệ, sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm” đề tài nghiên cứu mới, không giống với đề tài luận văn trước khơng có chép luận văn Nội dung luận văn thể theo quy định, nguồn tài liệu, tư liệu nghiên cứu sử dụng luận văn trích dẫn nguồn Nếu xảy vấn đề nội dung luận văn này, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm theo quy định Người viết cam đoan Ngô Thị Phương Nhung 115 MỤC LỤC MỞ ĐẦU T CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ, SÔNG ĐÁY 1.1 Vị trí địa lý 1.2 Đặc điểm khí tượng, thủy văn lưu vực .4 1.2.1 Đặc điểm khí hậu 1.2.2 Đặc điểm thủy văn 1.3 Dòng chảy lưu vực 10 1.3.1 Dòng chảy mặt 10 1.3.2 Nguồn nước đất 12 1.4 Hiện trạng cơng trình thủy lợi 13 1.4.1 Hiện trạng cơng trình cấp nước đầu mối, tạo nguồn 15 1.4.1.3 Kênh mương 16 1.4.2 Hiện trạng cơng trình tiêu 17 1.5 Tình hình phát triển kinh tế xã hội lưu vực 18 1.5.1 Dân số 18 1.5.2 Đơ thị hố 19 1.5.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu 20 CHƯƠNG II: CÁC NGUỒN PHÁT THẢI HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG NHUỆ SÔNG ĐÁY 25 2.1 Các nguồn phát thải vào sông Nhuệ sông Đáy 25 2.1.1 Nước thải sinh hoạt 25 2.1.2 Nước thải công nghiệp 26 2.1.3 Nước thải y tế 27 2.1.4 Nước thải làng nghề 28 2.1.5 Chất thải rắn 29 2.2 Diễn biến chất lượng nước, lưu vực sông Nhuệ - Đáy 29 2.2.1 Diễn biến nước sông Nhuệ 30 116 2.2.2 Diễn biến nước sông Đáy 40 2.2.3 Chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy yếu tố khác (P, S ) 47 2.3 Dự báo diễn biến chất lượng nước đến năm 2020 48 2.3.1 Dự báo tải lượng ô nhiễm xả thải sông Nhuệ, sông Đáy theo nguồn gây ô nhiễm 48 2.3.2 Dự báo tải lượng ô nhiễm xả thải sông Nhuệ, sông Đáy theo tổng thu nhập nội địa (GDP) 54 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM SÔNG NHUỆ, SÔNG ĐÁY 63 3.1 Tầm Nhìn Lưu vực sơng Nhuệ - Sông Đáy 63 3.1.1 Đừng biến sông Nhuệ thành kênh xả nước thải thành ao tù vào mùa khô hạn 63 3.1.2 Tầm nhìn bắt buộc sông Nhuệ - sông Đáy 64 3.1.3 Nguồn nước cho môi trường nông nghiệp lưu vực sông Nhuệ 66 3.2 Các phương án quy hoạch, sử dụng hợp lý Tài nguyên nước 67 3.2.1 Quá trình phát triển tài nguyên nước hệ thống 67 3.2.3 Mục tiêu nhiệm vụ cho phát triển tài nguyên nước 69 3.2.4 Phương án quy hoạch bảo vệ phát triển tài nguyên nước 70 3.2.5 Kết luận 75 3.3 Giải pháp công trình …………… ……………………………… ……………… 73 3.3.1 Xây dựng cơng trình tạo nguồn cho sơng Nhuệ sơng Tích (2016-2020) 75 3.3.2 Xây dựng cơng trình xử lý nước thải 81 3.3.3 Xây dựng điểm quan trắc 81 3.4 Giải pháp phi công trình: 82 3.4.1 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, phương pháp luận trách nhiệm 82 3.4.2 Gắn kết chặt chẽ, lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường 84 3.4.3 Tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước .84 3.4.4 Tăng cường đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa bảo vệ mơi trường 86 117 3.4.5 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ 87 3.4.6 Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế .88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .89 Các kết luận 89 Những đóng góp luận văn .90 118 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Dân số lưu vực sông Nhuệ – Đáy năm 2009 18 Bảng 2.1 Chất thải rắn lưu vực 29 Bảng 2.2: Kết phân tích mẫu nước đoạn Cửa Liên Mạc đến sơng Pheo 31 Bảng 2.3: Kết phân tích mẫu nước từ Sông Pheo đến cầu Hà Đông 32 Bảng 2.4: Kết phân tích mẫu nước từ Cầu Hà Đơng đến Cầu Tó 34 Bảng 2.5: Kết phân tích mẫu nước từ Cầu Tó đến Đờng Quan 37 Bảng 2.6: Kết phân tích mẫu nước từ Đồng Quan đến Phủ Lý 39 Bảng 2.7: Kết phân tích mẫu nước từ Sơng Tích đến Sơng Thanh Hà 41 Bảng 2.8: Kết phân tích mẫu nước từ Sông Thanh Hà đến Sông Nhuệ .43 Bảng 2.9: Kết phân tích mẫu nước Sơng Nhuệ đến sơng Hồng Long .45 Bảng 2.10: Kết phân tích mẫu nước sơng Hồng Long đến sơng Vân 45 Bảng 2.11: Tải lượng ô nhiễm xả thải vào sông Nhuệ năm 2009 .50 Bảng 2.12: Tải lượng ô nhiễm xả thải vào sông Nhuệ năm 2015 .50 Bảng 2.13: Tải lượng ô nhiễm xả thải vào sông Nhuệ năm 2020 .51 Bảng 2.14: Tải lượng ô nhiễm xả thải vào sông Đáy năm 2009 .52 Bảng 2.15: Tải lượng ô nhiễm xả thải vào sông Đáy năm 2015 .53 Bảng 2.16: Tải lượng ô nhiễm xả thải vào sông Đáy năm 2020 .54 Bảng 2.17: Dự báo tốc độ tăng GDP tỉnh lưu vực sông Nhuệ 55 Bảng 2.18: Dự báo GDP lượng phát thải sông Nhuệ .55 Bảng 2.19: Dự báo GDP công nghiệp lượng phát thải sông Nhuệ 55 Bảng 2.20: Dự báo GDP đô thị, nông nghiệp, dịch vụ lượng phát thải sông Nhuệ 56 Bảng 2.21: Tải lượng nhiễm lại sau xử lý năm 2015 (ngành CN) 57 Bảng 2.22: Tải lượng nhiễm lại sau xử lý năm 2020 (ngành CN) 57 Bảng 2.23: Tải lượng ô nhiễm lại sau xử lý năm 2015 (SH, DV, NN) 57 Bảng 2.24: Tải lượng ô nhiễm lại sau xử lý năm 2020 (SH, DV, NN) 58 Bảng 2.25: Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP theo giai đoạn .59 119 Bảng 2.26: Dự báo GDP tổng lượng phát thải sông Đáy 59 Bảng 2.27: Dự báo GDP công nghiệp lượng phát thải sông Đáy 60 Bảng 2.28: Dự báo GDP đô thị, nông nghiệp, dịch vụ lượng phát thải 60 Bảng 2.29: Tải lượng nhiễm lại sau xử lý năm 2015 (ngành CN) 61 Bảng 2.30: Tải lượng nhiễm lại sau xử lý năm 2020 (ngành CN) 61 Bảng 2.31: Tải lượng nhiễm lại sau xử lý năm 2015 (SH, DV, NN) 62 Bảng 2.32: Tải lượng nhiễm lại sau xử lý năm 2020 (SH, DV, NN) 62 Bảng 3.1: Các dự án nhà máy xử lý nước thải Hà Nội .65 Bảng 3.2: Quy mô trạm bơm xây dựng 72 Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật cống Thuần Mỹ 76 Bảng 3.4: Kết tính tốn thủy lực PA có cơng trình tạo nguồn sơng Tích sơng Nhuệ 77 Bảng 3.5: Nồng độ BOD số điểm hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy 78 R R Bảng 3.6: Sức chịu tải nguồn nước hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy có cơng trình tạo nguồn sơng Tích sơng Nhuệ với trường hợp mở tự Nhật Tựu, điều tiết Nhật Tựu .79 Bảng 3.7: Nồng độ BOD số điểm hệ thống sơng Nhuệ - sơng Đáy R R phương án có cơng trình tạo nguồn sơng Tích sơng Nhuệ theo kịch cắt giảm xả thải 80 120 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Bản đồ lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy .4 Hình 1.2: Cơng trình hệ thống 14 Hình 2.1: Tỷ lệ nguồn thải tính theo lưu lượng thải lưu vực sông Nhuệ - Đáy 25 Hình 2.2: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt tỉnh/Thành phố lưu vực sông Nhuệ - Đáy 26 Hình 2.3: Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc tỉnh thành phố lưu vực sông Nhuệ - Đáy 27 Hình 2.4: Tỷ lệ nước thải y tế tính theo số giường bệnh tỉnh thành phố lưu vực sông Nhuệ - Đáy .28 ... đánh giá nguyên nhân trạng ô nhiễm nước môi trường sông Nhuệ , sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ” Mục đích nghiên cứu luận văn Nghiên cứu đánh giá trạng ô nhiễm... hưởng chúng vào môi trường không đáng kể 25 CHƯƠNG II: CÁC NGUỒN PHÁT THẢI VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG NHUỆ VÀ SÔNG ĐÁY 2.1 Các nguồn phát thải vào sông Nhuệ sông Đáy Hiện sông Đáy chịu... phong h , cuối gần vùng đồng trũng hợp với sông Đập, sông Lãng, từ gọi sông Hoàng Long chảy toả huyện Nho Quan, Gia Viễn nhập vào sông Đáy Gián Khẩu Lưu vực sông nằm vùng mưa nhiều, sông lại
- Xem thêm -

Xem thêm: “ Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và hiện trạng ô nhiễm nước môi trường sông Nhuệ , sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm” , “ Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và hiện trạng ô nhiễm nước môi trường sông Nhuệ , sông Đáy và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay