“Nghiên cứu giải pháp tiêu thoát nước cho vùng Nam Ninh Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng”

111 1 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:01

LỜI CẢM ƠN Sau tháng thực hiện, luận văn Thạc sỹ chuyên nghành Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tiêu nước cho vùng Nam Ninh Bình điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng” hoàn thành Ngoài nỗ lực thân, tác giả bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo đồng nghiệp, bạn bè Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thủy lợi, thầy giáo, cô giáo Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, thầy giáo, cô giáo môn truyền đạt kiến thức chuyên mơn q trình học tập Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn chân thành tới thầy giáo hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Văn Tỉnh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nơng nghiệp & PTNT PGS.TS Trần Viết Ổn, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp để tác giả hồn thành Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện lãnh đạo Vụ Quản lý Cơng trình Thủy lợi; đồng thời cảm ơn giúp đỡ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Việt Nam, Sở Nơng nghiệp & PTNT Ninh Bình đồng nghiệp cung cấp tài liệu cần thiết cho tác giả hoàn thành Luận văn Tuy nhiên thời gian có hạn, trình độ hạn chế, số liệu công tác xử lý số liệu với khối lượng lớn nên thiếu sót Luận văn khơng thể tránh khỏi Do đó, tác giả mong tiếp tục nhận bảo giúp đỡ thầy cô giáo ý kiến đóng góp bạn bè đồng nghiệp Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn lòng người thân gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ khích lệ tác giả suốt q trình học tập hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2012 Tác giả Trần Minh Tuyến MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU III PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.3 Một số mơ hình ứng dụng tính tốn thủy lực 1.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU 1.2.1 Phạm vi vùng nghiên cứu 1.2.2 Đặc điểm địa hình 1.2.3 Đặc điểm địa chất 11 1.2.4 Đất đai, thổ nhưỡng 12 1.3 ĐẶC ĐIỂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 13 1.3.1 Đặc điểm sông ngòi 13 1.3.2 Đặc điểm khí hậu, khí tượng 14 1.3.3 Nguồn nước ngầm 24 1.4 HIỆN TRẠNG PHÁT KINH TẾ XÃ HỘI 25 1.4.1 Tổ chức hành chính, dân cư lao động 25 1.4.2 Hiện trạng phát triển ngành kinh tế - xã hội 26 1.4.3 Tình hình thiên tai ngập úng, lũ 29 1.5 HIỆN TRẠNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 30 1.5.1 Hiện trạng cơng trình 30 1.5.2 Hiện trạng cơng trình tiêu, cơng trình phòng chống lũ vùng nghiên cứu 30 1.6 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 32 1.6.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội 32 1.6.2 Định hướng phát triển ngành kinh tế 33 Chương 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MƯA LŨ, NGUN NHÂN NGẬP LỤT VÀ HIỆN TRẠNG CƠNG TRÌNH TIÊU ÚNG, DỰ BÁO TÌNH HÌNH NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG 38 2.1 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ÚNG NGẬP 38 2.1.1 Khái quát chung 38 2.1.2 Biến đổi khí hậu đồng Bắc Bộ 39 2.1.3 Biến đổi chế độ thủy văn 54 2.1.4 Phân phối dòng chảy sơng Hồng qua chi lưu 55 2.1.5 Biến đổi dòng chảy mùa kiệt dòng sơng Hồng 56 2.1.6 Biến đổi dòng chảy mùa lũ dòng sơng Hồng 58 2.1.7 Mực nước biển dâng, chế độ thuỷ triều xâm nhập mặn 60 2.2 DỰ BÁO TÌNH HÌNH NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG 64 2.2.1 Tác động BĐKH, nước biển dâng tới vận hành tiêu nước hệ thống thủy lợi 64 2.2.2 Dự báo tình hình ngập lụt điều kiện BĐKH, nước biển dâng 69 Chương 3: GIẢI PHÁP TIÊU THỐT LŨ, ÚNG CHO VÙNG NAM NINH BÌNH 72 3.1 PHÂN VÙNG TIÊU 72 3.1.1 Cơ sở phân khu tiêu 72 3.1.2 Phân khu tiêu 72 3.2 XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TIÊU ÚNG 73 3.2.1 Tình trạng mưa úng 73 3.2.2 Tiêu chuẩn tính tốn tiêu 73 3.2.3 Kết tính tốn hệ số tiêu 74 3.3 TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN TIÊU ÚNG 75 3.3.1 Phương án tiêu tồn mạng sơng Hồng 75 3.3.2 Phương án tiêu vùng nghiên cứu 76 3.3.3 Rà soát quy hoạch tiêu úng 80 3.3.4 Dự kiến cơng trình tiêu vùng nghiên cứu 85 3.4 GIẢI PHÁP TIÊU ÚNG XÉT ĐẾN ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG 87 3.4.1 Biến đổi mưa 87 3.4.2 Biến đổi mực nước trường hợp cụ thể đến năm 2020 88 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN 90 KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHẦN PHỤ LỤC 93 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Xu biến đổi nhiệt độ trung bình năm trạm Láng 40 Hình 2.2: Bản đồ vị trí trạm Khí tượng - Thủy văn vùng đồng Bắc Bộ 41 Hình 2.3: Xu biến đổi lượng bốc Piche năm trạm Láng 43 Hình 2.4: Xu thay đổi lượng bốc Piche năm trạm Ninh Bình 44 Hình 2.5: Xu biến đổi số nắng năm trạm Láng 45 Hình 2.6: Xu biến đổi số nắng năm trạm Ninh Bình 45 Hình 2.7: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Láng 48 Hình 2.8: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Hà Đơng 49 Hình 2.9: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Ninh Bình 49 Hình 2.10: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Bắc Ninh 50 Hình 2.11: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Gia Lâm 51 Hình 2.12: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Văn Giang 51 Hình 2.13: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Thủy Nguyên 52 Hình 2.14: Xu biến đổi lượng mưa ngày lớn năm trạm Phù Liễn 53 Hình 2.15: Xu biến đổi mực nước trung bình năm trạm Định Cư sông Trà Lý 59 Hình 2.16: Xu biến đổi mực nước max năm trạm Định Cư 59 Hình 2.17: Xu biến đổi mực nước trung bình năm trạm Ba Lạt 60 Hình 2.18: Xu biến đổi mực nước max năm trạm Ba Lạt 60 Hình 2.19: Quá trình biến đối mực nước biển Việt Nam giai đoạn 1880-2000 60 Hình 2.20: Dao động mực nước trung bình năm trạm Hòn Dấu (1955 ÷ 2008) 61 Hình 2.21: Dao động Hmax năm trạm Hòn Dấu từ năm 1956 đến năm 2008 61 Hình 2.22: Mực nước triều điển hình cửa Lạch Tray theo kịch biến đổi khí hậu sử dụng tính tốn đánh giá tác động 68 Hình 3.1: Mạng lưới sơng trục tính tốn thủy lực tiêu úng vùng nghiên cứu 77 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân bố diện tích đất đai theo cao độ vùng Nam Ninh Bình 11 Bảng 1.2: Hiện trạng phân bố loại đất 12 Bảng 1.3: Nhiệt độ khơng khí trung bình, tối cao, tối thấp trạm (0C) 15 P P Bảng 1.4: Số nắng trung bình tháng năm (giờ) 15 Bảng 1.5: Tốc độ gió trung bình tháng năm (m/s) 16 Bảng 1.6: Lượng bốc (Piche) trung bình tháng năm (mm) 16 Bảng 1.7: Độ ẩm tương đối trung bình tháng năm (%) 17 Bảng 1.8: Lượng mưa tháng năm trung bình nhiều năm (mm) 17 Bảng 1.9: Lưu lượng bình quân tháng sông vùng nghiên cứu 19 Bảng 1.10: Mực nước lớn sơng trục khu Nam Ninh Bình 20 Bảng 1.11: Độ mặn bình quân, max, tháng sông Đáy 23 Bảng 1.12: Độ mặn đo sông Vạc sông Đáy 23 Bảng 1.13: Trữ lượng nước đất vùng nghiên cứu 24 Bảng 1.14: Trữ lượng động tự nhiên nước đất tỉnh Ninh Bình 24 Bảng 1.15: Hiện trạng dân số tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 25 Bảng 1.16: Tổng đàn gia súc, gia cầm 28 Bảng 1.17: Bảng thống kê số năm mưa úng điển hình 29 Bảng 1.18: Dự báo phát triển dân số 33 Bảng 2.1: Phân bố diện tích vùng đồng Bắc Bộ theo cao độ 38 Bảng 2.2: Nhiệt độ trung bình năm số trạm khí tượng 40 Bảng 2.3: Đặc trưng độ ẩm trung bình tháng thập kỷ trạm Láng 42 Bảng 2.4: Bốc piche trung bình tháng năm số trạm điển hình 42 Bảng 2.5: Tổng số nắng số trạm quan trắc điển hình 44 Bảng 2.6: Phân bố số lần bão đổ vào Việt Nam theo tháng 45 Bảng 2.7: Phân bố số lần bão đổ vào Việt Nam theo khu vực 46 Bảng 2.8: Tần suất bão đổ vào khu vực theo tháng (%) 46 Bảng 2.9: Lượng mưa trung bình qua thời kỳ trạm Ninh Bình 47 Bảng 2.10: Lượng mưa ngày lớn trung bình thời kỳ số trạm đo vùng Hữu sông Hồng 48 Bảng 2.11: So sánh tỷ lệ lượng mưa ngày max trung bình thời kỳ so với trung bình nhiều năm (%) 48 Bảng 2.12: Lượng mưa ngày lớn trung bình thời kỳ vùng Tả sông Hồng 50 Bảng 2.13: Tỷ lệ lượng mưa ngày lớn so với trung bình nhiều năm 50 Bảng 2.14: Lượng mưa ngày lớn trung bình thời kỳ số trạm vùng ven biển từ Hải Phòng tới Văn Lý 52 Bảng 2.15: So sánh tỷ lệ lượng mưa ngày lớn trung bình thời kỳ so với trung bình nhiều năm 52 Bảng 2.16: Lưu lượng bình quân tháng mùa lũ thời đoạn 1902-2008 số vị trí sơng Hồng có liên quan đến Hệ thống thủy nơng Nam Ninh Bình 58 Bảng 2.17: Mực nước báo động thời gian trì số vị trí điển hình hạ lưu sơng Hồng 59 Bảng 2.18: Mực nước bình quân đỉnh max , chân ứng với tần suất 10% 61 Bảng 2.19: Khoảng cách xâm nhập mặn số sông 62 Bảng 2.20: Độ mặn lớn mùa khô (‰) số sông số năm điển hình 63 Bảng 2.21: Diễn biến độ mặn trung bình qua số năm số trạm quan trắc (‰) 63 Bảng 2.22: Diễn biến mặn dọc theo số triền sông (‰) 64 Bảng 2.23: Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (0C) so với thời kỳ 1980-1999 theo Kịch biến đổi khí hậu Đồng Bắc Bộ 65 Bảng 2.24: Mức thay đổi lượng mưa năm (%) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch Đồng Bắc Bộ 66 Bảng 2.25: Mức thay đổi lượng mưa tháng (%) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải thấp Đồng Bắc Bộ 66 Bảng 2.26: Mức thay đổi lượng mưa tháng (%) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình Đồng Bắc Bộ 66 Bảng 2.27: Mức thay đổi lượng mưa tháng (%) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải cao Đồng Bắc Bộ 67 Bảng 2.28: Các kịch mực nước biển dâng (cm) so với năm 2000 67 Bảng 2.29: Tác động biến đổi khí hậu đến ngập úng vùng ĐB sơng Hồng 69 Bảng 3.1: Phân khu Quy hoạch tiêu tỉnh Ninh Bình 72 Bảng 3.2: Thống kê trận mưa lớn diện tích úng tỉnh Ninh Bình năm gần 73 Bảng 3.3: Mơ hình mưa tiêu thiết kế (P=10%) 74 Bảng 3.4: Kết q tính tốn hệ số tiêu (P=10%) 75 Bảng 3.5: Kết tính tốn thủy lực mực nước tiêu số vị trí 79 Bảng 3.6: Thống kê trục tiêu cần nạo vét khu Nam Ninh Bình 81 Bảng 3.7: Các cống tiêu cần sửa chữa nâng cấp, làm khu Nam Ninh Bình 82 Bảng 3.8: Các trạm bơm tiêu cần nâng cấp, sửa chữa, làm khu Nam Ninh Bình 83 Bảng 3.9: Tổng hợp quy hoạch tiêu khu Nam Ninh Bình .87 CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐBBB : Đồng Bắc - ĐBSH : Đồng sơng Hồng - BĐKH : Biến đổi khí hậu - BĐ (I, II, III) : Mực nước báo động (I, II, III) - DHI : Viện Thuỷ lực Đan Mạch - ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long - ĐHTL : Đại học Thủy lợi - HTX : Hợp tác xã - KTCTTL : Khai thác Cơng trình Thủy lợi - NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn - NNNT : Nông nghiệp nông thôn - QHTL : Quy hoạch thủy lợi - SH&SXNN : Sinh hoạt sản xuất nông nghiệp - TP : Thành phố - UBND : Uỷ ban nhân dân -1- MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Vùng Nam Ninh Bình bao gồm huyện (Hoa Lư, n Mơ - Yên Khánh, Kim Sơn), thị xã Tam Điệp, TP Ninh Bình, phần huyện Nho Quan Gia Viễn Tổng diện tích tự nhiên 98.093 ha, diện tích cần tiêu khu Nam Ninh Bình 60.795ha, hệ thống cơng trình tiêu có đảm bảo tiêu cho 49.956ha, sơng Hồng Long, Đáy chi phối Đây vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Ninh Bình, Nhà nước đầu tư nhiều cơng trình thủy lợi đảm bảo sản xuất 02 vụ lúa ăn 01 vụ màu Các cơng trình thủy lợi bị xuống cấp nên khơng đáp ứng nhiệm vụ cấp thoát nước Trong năm gần diễn biến thời tiết xảy bất thường, kết hợp ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên gây nhiều khó khăn cho cơng tác cấp nước phục vụ dân sinh Phần lớn cơng trình tiêu trải qua trình sử dụng từ 20 - 30 năm, hệ thống kênh trục xây dựng chưa xét đến thay đổi thời tiết ảnh hưởng biến đổi khí hậu, cơng tác quản lý khai thác nhiều hạn chế khiến cho hệ thống tiêu úng chưa phát huy hiệu Vì tình trạng ngập, úng xảy xảy nhiều hơn, nhận định số nguyên nhân chủ yếu sau: − Diện tích tiêu tự chảy theo thiết kế trước lớn, ảnh hưởng biến đổi khí hậu số vùng tiêu tự chảy khó khăn, đặc biệt thời kỳ lúa cấy đầu vụ Mùa đồng thời gặp mưa lớn vào khoảng đầu tháng hàng năm − Nhiều trạm bơm tiêu Chất Thành (8 máy x 4.000m3/h), Quy Hậu (11 máy P P x 4.000m3/h), Chính Tâm (11 máy x 4.000m3/h) xây dựng từ P P P P năm 70 kỷ trước tu bảo dưỡng thường xuyên bị xuống cấp nghiêm trọng… Từ tồn hệ thống tiêu yêu cầu phát triển toàn vùng nhằm đáp ứng mục tiêu phát kinh tế xã hội tỉnh, đảm bảo an ninh lương thực, việc nghiên cứu rà soát quy hoạch, đề xuất phương án tiêu nước cho vùng Nam Ninh Bình cần thiết - 88 (10,9km); sông Yêm (8km); trục tiêu Ơng Đốc (8,9km); trục tiêu Hồi Thuần (8,0km); sơng Hồnh Trực (5km); sơng Cà Mâu (16km) Bảng 3.9: Tổng hợp quy hoạch tiêu khu Nam Ninh Bình Chỉ tiêu TT I Hiện Số cơng trình F TK Ftt II Quy hoạch Diện tích cần tiêu Quy hoạch dự kiến Đơn vị Cơng trình Trạm bơm Cống Tổng cộng 75 139 214 42.973 27.920 70.893 26.150 23.806 49.956 Số cơng trình Cơng trình Diện tích tiêu Tỷ lệ% % 60.795 105 146 251 43.718 17.077 60.795 100,0 Trong đó: a b c d HT giữ ngun Số cơng trình Cơng trình Diện tích tiêu 36 115 151 10.858 9.694 20.552 42 24 66 20.862 6.033 26.895 27 34 Cải tạo Số cơng trình Cơng trình Diện tích tiêu Làm Số cơng trình Cơng trình Diện tích tiêu 11.998 1.350 13.348 Sơng ngồi 18.384 8.646 27.030 Nội đồng 25.334 8.431 33.765 Hướng tiêu: 3.4 GIẢI PHÁP TIÊU ÚNG XÉT ĐẾN ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG 3.4.1 Biến đổi mưa: Qua phân tích biến đổi mưa ta thấy vùng nghiên cứu có lượng mưa trận mưa lớn năm thời đoạn ngày, ngày, ngày tổng lượng mưa năm có xu hướng giảm với mức độ giảm trung bình 3,0 mm/năm trận mưa lớn - 89 năm, 10 mm/năm tổng lượng mưa năm Tại trạm Hải Dương lượng mưa ngày lớn có xu hướng tăng khơng đáng kể, trung bình khoảng 0,6 mm/năm trận mưa ngày, ngày lớn năm tổng lượng mưa năm không thay đổi Riêng trạm Hà Đông xét trận mưa lịch sử tháng 11/2008 có xu hướng tăng Nếu liệt tài liệu tính tốn xét đến năm 2007 trạm Hà Đơng có xu hướng giảm phần lớn trạm khác Đại đa số trận mưa lớn năm có thời đoạn ngắn ngày nằm trận mưa dài ngày hơn, điểm làm tăng tính bất lợi mơ hình mưa Do vậy, lựa chọn trận mưa có xu hướng dài ngày để tính tốn tính toán tiêu nước trận mưa dài ngày đảm bảo có khả đảm bảo tiêu cho trận mưa ngắn ngày quy định đặc điểm phát triển đối tượng tiêu nước lúa Mặc dù năm gần xuất số trận mưa lịch sử song kết nghiên cứu mưa lớn thời đoạn ngắn trạm đo mưa đồng Bắc Bộ từ năm 1956 đến cho thấy mức độ biến động tổng lượng không lớn lại tăng cao cường độ xuất đồng thời diện rộng làm tăng cao nhu cầu tiêu úng 3.4.2 Biến đổi mực nước trường hợp cụ thể đến năm 2020: Tính tốn sơ mức độ tác động biến đổi khí hậu đến tiêu, nước phòng chống lũ cho đồng Bắc Bộ thời điểm năm 2020 cho kết sau: Hiện mực nước thiết kế tiêu cho công trình xây dựng dọc theo triền sơng xác định tính tốn thủy văn tương ứng với tần suất 10% Tuy nhiên với trường hợp xảy kịch mưa lớn với mực nước biển dâng hầu hết triền sông mực nước dâng cao mức tần suất 10% mực nước báo động cấp III Đặc biệt khu vực tiêu động lực Phả Lại, Cát Khê, Bến Bình, Hà Nội, Bến Đế tăng mực nước 10% từ 0,4 m đến 1,1m cao mực nước báo động III Do mà hệ thống thủy lợi có biện pháp tiêu chủ yếu động lực Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, Bắc Ninh Bình, Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống, Nam Thanh, Kinh Môn…, trạm bơm có khơng cải tạo nâng cấp (nâng cao cột nước bơm làm việc ổn định với mực nước bể xả cao) hoạt động gây úng ngập đồng khoảng 450.000 Các hệ thống thủy - 90 lợi nằm khu vực ven biển Thủy Nguyên, Đa Độ, An Kim Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Bắc Thái Bình, Nam Thái Bình, Trung Nam Định, Nam Nam Định Nam Ninh Bình tiêu chủ yếu cống đê hạ du tiêu trực tiếp biển bị ảnh hưởng mực nước gia tăng từ 0,2 m đến 0,3 m Tuy nhiên khu vực tiêu tranh thủ lúc chân triều Vào thời điểm năm 2020, vùng Nam Ninh Bình có khoảng 10.000 trũng thấp nằm ven sông, ven biển bị úng chuyển thành vùng tiêu động lực - 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Nghiên cứu đánh giá thực trạng, nguyên nhân gây tình trạng ngập úng vùng nghiên cứu do: - Do ảnh hưởng mưa bão, áp thấp nhiệt đới, địa hình bị chia cắt, địa hình cao thấp xen kẽ khơng đồng đều, đặc biệt có nhiều vùng trũng thấp ven sông, cửa sông ven biển như: Ven sông Đáy, ven sông Vạc (Huyện Kim Sơn, Yên Khánh)…; - Những biến động bất thường thời tiết ngày khốc liệt làm cho tình trạng ngập úng vùng nghiên cứu ngày trở nên nghiêm trọng hơn: Tuy tổng lượng mưa toàn vụ không biến đổi nhiều, xu hướng xảy trận mưa lớn với cường độ cao xảy nhiều gây áp lực lên hệ thống tiêu hiên - Những thay đổi mực nước thủy triều, đặc biệt xu hướng tăng lên thủy triều ảnh hưởng đáng kể đến việc tiêu thoát huyện ven biển, nơi mà cơng trình tiêu chủ yêu tiêu tự chảy - Do lực tiêu cơng trình khơng đáp ứng u cầu tiêu tại: Cơng trình đầu tư lâu bị xuống cấp, hệ thống sơng trục tiêu bị bồi lắng không nạo vét thường xuyên, nhu cầu tiêu nước cho cơng, nơng nghiệp, sinh hoạt ngày tăng… Từ nguyên nhân trên, khuôn khổ luận văn tác giả tìm đề xuất giải pháp tiêu nước cho vùng Nam Ninh Bình sau: a Nạo vét sông trục: Nạo vét 158,5 km kênh trục tiêu với Btb từ 4-30m, cao trình đáy từ (-0,5m) đến (2,0m), đặc biệt trục tiêu lớn như: Thống Nhất, Trục 30 (Nho Quan); trục Đô Thiên, Thống Nhất (Hoa Lư); Trục Khai Khẩn, Cống Hốc, Vĩnh Lợi (n Mơ); trục Tiên Hồng, Sơng Điềm (n Khánh); trục sông Yêm, Sông Ân, Lạc Thiện, Hồi - 92 Thuần, Phát Diệm (Kim Sơn)… nhằm tăng khả tập trung dòng chảy, cải thiện khả tiêu tiểu khu b Đề xuất xây dựng, đầu tư dự án tiêu động lực diện tích vùng trũng thấp, vùng bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu khơng thể tiêu tự chảy: Cải tạo 42 trạm bơm, 23 cống tiêu tưới tiêu kết hợp, xây dựng 27 trạm bơm, cống tiêu tưới tiêu kết hợp c Đề xuất danh mục cải tạo, nâng cấp trạm bơm có đảm bảo đủ lực tiêu lưu lượng, cải tạo cột nước bơm để đáp ứng với điều kiện nước biển dâng tương lai KIẾN NGHỊ: Để giải việc tiêu nước cho vùng Nam Ninh Bình với điều kiện nguồn vốn có hạn để thực giải pháp tiêu úng cách có hiệu quả, tác giả đề xuất ưu tiên bố trí đầu tư nạo vét kênh trục chính, trạm bơm tiêu bị xuống cấp hư hỏng nặng Mặt khác, trình thực cần tiếp tục cập nhật nghiên cứu nhất, kịch biên đổi khí hậu điều chỉnh cho Việt Nam để có giải pháp phù hợp - 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tuấn Anh, Tống Đức Khang (2004), “Các phương pháp tính toán quy hoạch hệ thống thuỷ lợi”, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh nnk (2005), “Xây dựng quy trình vận hành liên hồ Hồ Bình, Tun Quang, Thác Bà đảm bảo an tồn chống lũ phát điện” Đặng Văn Bảng (2005) Đại học Thuỷ Lợi, “Mơ hình tốn thuỷ văn” Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2001), “Tuyển chọn số văn quy phạm pháp luật Tài nguyên nước”, Tập Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2010), “Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2020” Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), “Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam” Cục Quản lý nước cơng trình thủy lợi, Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn (2004), “Báo cáo thực trạng phát triển hiệu sách quản lý khai thác đầu tư sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi” Nguyễn Thế Hùng Lê Hùng (2011), “Mơ hình tốn điều tiết tối ưu vận hành hồ chứa đa mục đích (với mục đích tưới, phát điện, phòng lũ, đảm bảo môi trường sinh thái cấp nước cho hạ du)”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà nẵng, số 2, 2011 Vũ Tất Uyên (1998), “Tổng quan nghiên cứunước ngồi, tổng hợp tài liệu Liên Xô cũ” 10 Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam (2009), “Tuyển tập khoa học công nghệ 50 năm xây dựng phát triển (1959-2009)” 11 Bùi Nam Sách (2010), “Nghiên cứu biến đổi nhu cầu tiêu biện pháp tiêu cho hệ thống thủy nơng Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng biến đổi khí hậu tồn cầu” - 94 - PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MẠNG LƯỚI TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG 1.1 Lưới trạm quan trắc: Các trạm khí tượng thuỷ văn đo mưa vùng nghiên cứu phân bố tương đối Một số trạm xây dựng từ thời Pháp thuộc, số liệu bị thất lạc gián đoạn Sau hồ bình (1954) cơng tác tái thiết mở rộng lưới trạm khí tượng, thuỷ văn ý đến năm 1958 ÷1960 cơng việc thực vào ổn định có chỉnh lý nghiêm ngặt Chúng chọn liệt tài liệu thống từ 1960 trở lại để phân tích, tính tốn đặc trưng cần thiết phục vụ cho công tác quy hoạch thuỷ lợi lần 1.2 Chất lượng tài liệu quan trắc: Số liệu quan trắc có tương đối đủ bảo đảm chất lượng phục vụ tính tốn nghiên cứu đặc trưng địa lý thuỷ văn phục vụ cho giai đoạn quy hoạch thuỷ lợi đáp ứng yêu cầu đặt Bảng 1: Các trạm đo khí tượng, mưa vùng nghiên cứu Trạm TT 10 11 12 Vị trí Vĩ độ Kinh độ Bắc Đông 20 40’ 106048’ 20027’ 106021’ 20026’ 106010’ 20016’ 105059’ 20007’ 106018’ 20005’ 106006’ Hòn Dấu Thái Bình Nam Định Ninh Bình Văn Lý Kim Sơn Tài Chi Đầm Hà Thuỷ Nguyên Tiên Lãng Vĩnh Bảo Tiền Hải Ghi chú: H – Giờ nắng U P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Độ cao (m) 38 3 3 U V – Vận tốc gió (m/s) T – Nhiệt độ không khí (0C) P P Các yếu tố quan trắc Thời gian V,T,R,E,X H,V,T,R,E,X H,V,T,R,E,X H,V,T,R,E,X H,V,T,R,E,X T,X X X X X X X 1960 – 2000 1960 – 2000 1960 – 2000 1960 – 2000 1960 – 2000 1961 – 2000 1971 – 2000 1961 – 2000 1959 – 1996 1959 – 1991 1960 – 2000 1960 – 2000 - 95 R - Độ ẩm tương đối của không khí (%) E – Bốc Piche (mm) X – Lượng mưa (mm) - Các yếu tố khí tượng khác Bảng 2: Các trạm thủy văn thuộc tỉnh Ninh Bình Vị trí địa lý Trạm Sông Ninh Bình Đáy Độc Bộ Đáy Như Tân Ghi chú: TT U U Thời gian H,T 1960 – 2000 20 15’ H,T 1957 – 2000 H,T 1957 ÷ 2000 Kinh đợ Đơng 105058’ Vĩ độ Bắc 20016’ 0 P P 106 05’ P P Đáy 106 06’ H – Mực nước P T – Nhiệt độ Yếu tố quan trắc P P P P P 20 00’ P P - 96 PHỤ LỤC 2: MỨC CHUYỂN CÁT TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM TẠI CÁC TRẠM Mức chuyển cát trung bình nhiều năm (1961÷1970) của sơng Nam Định tại trạm Nam Định , của sông Bôi tại Hưng Thi (đơn vị : kg/s) Tháng Trạm Nam Định (61 ÷70) Hưng Thi 74 ÷76 61 ÷70 1973 41,4 28,6 24,0 49,0 10 152 850 2300 2850 1350 600 11 139 726 0,025 0,039 0,035 0,414 0,269 10,60 1,64 6,31 21,1 6,84 0,513 0,022 3,97 0,020 0,015 0,015 0,030 29,8 31,0 2,0 0,007 0,015 5,20 0,024 0,026 0,019 0,085 0,500 13,54 23,26 53,84 54,7 0,41 0,093 0,029 12,2 0,50 0,50 0,50 354 12 Năm Độ đục bình quân tháng Đơn vị g /m3 P Trạm/ Sông Tháng Hưng Thi/ Bôi 10 11 12 4,73 8,83 9,87 42,6 24,3 86,1 83,0 121 175 100 27,0 4,50 Đặc trưng Max Min 886 0,800 14-VI-74 12-III-76 - 97 PHỤ LỤC 3: CÁC BẢN ĐỒ VÙNG NGHIÊN CỨU BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG VÙNG NAM NINH BÌNH BẢN ĐỒ HƯỚNG TIÊU HIỆN TẠI VÀ QUY HOẠCH VÙNG NAM NINH BÌNH BẢN ĐỒ PHÂN KHU TIÊU VÙNG NAM NINH BÌNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH VÙNG NAM NINH BÌNH - 98 - - 99 - - 100 - - 101 - - 102 - ... nước biển dâng tới vận hành tiêu nước hệ thống thủy lợi 64 2.2.2 Dự báo tình hình ngập lụt điều kiện BĐKH, nước biển dâng 69 Chương 3: GIẢI PHÁP TIÊU THOÁT LŨ, ÚNG CHO VÙNG NAM NINH. .. tiêu vùng nghiên cứu 76 3.3.3 Rà soát quy hoạch tiêu úng 80 3.3.4 Dự kiến cơng trình tiêu vùng nghiên cứu 85 3.4 GIẢI PHÁP TIÊU ÚNG XÉT ĐẾN ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC... Ninh Bình cần thiết -2Vì vậy, luận văn tác giả muốn đề cập tới vấn đề qua đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tiêu thoát nước cho vùng Nam Ninh Bình điều kiện biến đởi khí hậu, nước biển dâng”
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu giải pháp tiêu thoát nước cho vùng Nam Ninh Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng” , “Nghiên cứu giải pháp tiêu thoát nước cho vùng Nam Ninh Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay