Xây dựng cơ sở khoa học để lựa chọn các thông số năng lượng của công trình thủy điện tích năng trên cơ sở phân tích tối ưu các điều kiện kinh tế năng lượng của hệ thống điện lực Việt Nam

251 3 0
  • Loading ...
1/251 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:01

LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, PGS TS Hồ Sỹ Dự, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, giúp đỡ suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, giáo Bộ môn Thủy điện & Năng lượng tái tạo, Khoa Năng lượng, Trường Đại học Thủy lợi tạo điều kiện giúp đỡ chuyên môn phương tiện tính tốn, nghiên cứu để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cán kỹ thuật, kĩ sư thiết kế Công ty tư vấn Điện cung cấp cho tơi tài liệu, số liệu cơng trình để làm sở áp dụng nghiên cứu đề tài nghiên cứu Cuối lòng biết ơn sâu sắc xin gửi đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ, giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập thực luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn ! Tác giả luận văn PL.02-PHÂN TÍCH HIỆU ÍCH KINH TẾ PHÙ YÊN ĐÔNG ĐỒ TĐTN THƯỜNG THÔNG SỐ NĂNG LƯỢNG Nhà máy tích thường MNDBT/MNC: 880/850 Nlm(MW) 1400 Eo (Tr.kWh) 2555 Ep ( Tr.kWh) 2555 Nbom(MW) 1725 Ebom (Tr.kWh) 3777,1 Nhà máy tích kết hợp MNDBT/MNC: 880/850 Nlm(MW) 1400 Eo (Tr.kWh) Ep ( Tr.kWh) Nbom(MW) Ebom (Tr.kWh) Năm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2555 2555 1720 3766,35 Nhà máy TĐ thường MNDBT/MNC: 276/270 Nlm(MW) 45 Eo (Tr.kWh) 219 Ep ( Tr.kWh) 79,79 Eb(Tr.kWh) 114,27 Eth (Tr.kWh) 25,34 Giá bán điện gp(đ/kWh) 1862 gb(đ/kWh) 1043 gth(đ/kWh) 646 THƠNG SỐ TÀI CHÍNH Tổng vốn (tỉ đồng) 18111,2 O&M 1.0%K C thay 30%K Tgian XD năm Tgian VH 40 năm CHỈ TIÊU KINH TẾ Tỷ lệ chiết khấu 10,00% NPV 456,72 EIRR B/C 10,34% 1,022 Giá mua điện bơm nước gm(đ/kWh) 497 Chi phí Hiệu ích điện Vốn ĐT O&M Thay Mua điện Tổng C Cao điểm Trung bìnThấp điểm Tổng B B-C NPV ( Tỷ đồng (Tỉ đồng) (Tỉ đồng)(Tỉ đồng) (Tỉ đồng) (Tỉ đồng) (Tỉ đồng) (Tỉ đồng) (Tỉ đồng) (Tỉ đồng) (Tỉ đồng) 843,15 843,15 -843,15 -766,50 1268,88 1268,88 -1268,88 -1048,66 1696,69 1696,69 -1696,69 -1274,75 2107,89 2107,89 -2107,89 -1439,71 3472,30 3472,30 -3472,30 -2156,03 3609,36 3609,36 -3609,36 -2037,39 3486,84 3486,84 -3486,84 -1789,30 1626,10 1626,10 -1626,10 -758,59 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 1124,50 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 1022,27 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 929,34 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 844,85 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 768,05 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 698,22 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 634,75 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 577,04 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 524,59 181,11 0,00 1877,22 2058,33 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 476,90 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 433,54 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 394,13 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 358,30 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 325,73 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 296,12 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 269,20 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 244,72 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 222,48 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 202,25 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 183,86 0,00 0,00 4709,84 -3194,34 -201,37 181,11 5845,85 1877,22 7904,18 4709,84 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 151,95 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 138,14 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 125,58 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 114,17 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 103,79 181,11 0,00 1877,22 2058,33 4709,84 0,00 0,00 4709,84 2651,51 94,35 - 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tổng 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 1877,22 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 2058,33 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 4709,84 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 2651,51 85,77 77,98 70,89 64,44 58,58 53,26 48,42 44,02 40,01 36,38 33,07 30,06 27,33 456,72 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG TT Đơn vị 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Tần suất % 0,27 0,55 0,82 1,10 1,37 1,64 1,92 2,19 2,47 2,74 3,01 3,29 3,56 3,84 4,11 4,38 4,66 4,93 5,21 5,48 5,75 6,03 6,30 6,58 6,85 7,12 7,40 7,67 7,95 8,22 8,49 8,77 9,04 9,32 9,59 9,86 10,14 10,41 10,69 10,96 11,23 11,51 11,78 12,06 12,33 12,60 12,88 13,15 13,43 13,70 13,97 14,25 14,52 Qtn m3/s 1977,62 1784,48 1581,72 1418,32 1327,90 1237,48 1147,06 1088,70 1044,04 999,38 955,25 921,00 886,75 852,50 823,31 801,66 780,02 758,37 741,05 725,16 709,27 693,54 679,30 665,05 650,80 638,41 628,27 618,14 608,00 596,54 584,76 572,98 561,78 553,84 545,89 537,94 530,14 522,46 514,79 507,12 500,15 493,30 486,45 479,77 473,74 467,71 461,68 455,35 448,78 442,20 435,62 431,03 426,65 Qbh m3/s 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Qth m3/s 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Qtn* m3/s 1977,46 1784,32 1581,56 1418,16 1327,74 1237,32 1146,90 1088,54 1043,88 999,22 955,09 920,84 886,59 852,34 823,15 801,50 779,85 758,21 740,89 725,00 709,10 693,38 679,13 664,88 650,64 638,25 628,11 617,97 607,83 596,38 584,59 572,81 561,62 553,67 545,73 537,78 529,97 522,30 514,63 506,96 499,99 493,14 486,29 479,60 473,58 467,55 461,52 455,19 448,61 442,04 435,46 430,87 426,48 Tb Giờ 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Tt Giờ 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 QTD1 m3/s 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG Vhi(đ) 106m3 10 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Vhi(s) 106m3 11 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Ztl(đ) m 12 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl(s) m 13 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl(tb) m 14 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Qx m3/s 15 1977,46 1784,32 1581,56 1418,16 1327,74 1237,32 1146,90 1088,54 1043,88 999,22 955,09 920,84 886,59 852,34 823,15 801,50 779,85 758,21 740,89 725,00 709,10 693,38 679,13 664,88 650,64 638,25 628,11 617,97 607,83 596,38 584,59 572,81 561,62 553,67 545,73 537,78 529,97 522,30 514,63 506,96 499,99 493,14 486,29 479,60 473,58 467,55 461,52 455,19 448,61 442,04 435,46 430,87 426,48 Zhl m 16 264,91 264,40 263,84 263,36 263,10 262,81 262,52 262,32 262,18 262,03 261,87 261,75 261,62 261,49 261,39 261,31 261,23 261,15 261,08 261,02 260,96 260,89 260,83 260,77 260,71 260,66 260,61 260,57 260,53 260,48 260,43 260,38 260,33 260,30 260,26 260,23 260,19 260,16 260,13 260,10 260,07 260,04 260,01 259,97 259,94 259,91 259,88 259,85 259,81 259,78 259,75 259,72 259,70 Hw m 17 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 H m 18 10,40 10,92 11,47 11,95 12,22 12,50 12,80 12,99 13,14 13,28 13,44 13,57 13,69 13,82 13,93 14,01 14,09 14,17 14,23 14,29 14,35 14,42 14,48 14,54 14,61 14,66 14,70 14,74 14,79 14,84 14,89 14,94 14,99 15,02 15,05 15,09 15,12 15,15 15,19 15,22 15,25 15,28 15,31 15,34 15,37 15,40 15,43 15,47 15,50 15,53 15,57 15,59 15,61 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG Nb MW 19 30,28 31,78 33,39 34,79 35,56 36,39 37,25 37,80 38,23 38,65 39,12 39,48 39,85 40,22 40,53 40,77 41,00 41,23 41,42 41,59 41,78 41,97 42,15 42,33 42,50 42,66 42,78 42,91 43,04 43,18 43,33 43,47 43,61 43,71 43,81 43,91 44,01 44,10 44,20 44,29 44,38 44,47 44,55 44,65 44,74 44,83 44,92 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Eb kWh 20 166538,35 174777,17 183661,45 191340,48 195589,81 200145,49 204873,74 207925,30 210260,77 212596,24 215136,18 217161,35 219186,53 221211,70 222937,69 224217,60 225497,51 226777,42 227801,53 228741,22 229767,55 230844,48 231820,32 232796,16 233772,00 234620,44 235314,79 236009,14 236703,49 237488,24 238295,18 239102,12 239868,80 240413,02 240957,23 241501,45 242036,22 242561,67 243087,12 243612,57 244089,95 244559,10 245028,25 245555,37 246051,09 246546,81 247042,54 247500,00 247500,00 247500,00 247500,00 247500,00 247500,00 Tp1 Giờ 21 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Tt Giờ 22 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 QTD2 m3/s 23 307,44 314,75 322,45 328,97 332,51 336,28 340,14 342,61 344,49 346,35 348,37 349,98 351,57 353,16 354,50 355,50 356,49 357,48 358,27 359,00 359,79 359,60 358,10 356,65 355,20 353,90 352,90 351,90 350,85 349,75 348,55 347,40 346,30 345,55 344,80 344,05 343,30 342,55 341,80 341,10 340,45 339,80 339,15 338,45 337,80 337,10 336,45 335,75 335,05 334,30 333,60 333,10 332,65 Vhi(đ) Giờ 24 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Vhi(s) m3/s 25 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Ztl(đ) 106m3 26 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl(s) 106m3 27 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG Ztl(tb) m 28 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Qx m3/s 29 1977,46 1784,32 1581,56 1418,16 1327,74 1237,32 1146,90 1088,54 1043,88 999,22 955,09 920,84 886,59 852,34 823,15 801,50 779,85 758,21 740,89 725,00 709,10 693,38 679,13 664,88 650,64 638,25 628,11 617,97 607,83 596,38 584,59 572,81 561,62 553,67 545,73 537,78 529,97 522,30 514,63 506,96 499,99 493,14 486,29 479,60 473,58 467,55 461,52 455,19 448,61 442,04 435,46 430,87 426,48 Zhl m 30 264,91 264,40 263,84 263,36 263,10 262,81 262,52 262,32 262,18 262,03 261,87 261,75 261,62 261,49 261,39 261,31 261,23 261,15 261,08 261,02 260,96 260,89 260,83 260,77 260,71 260,66 260,61 260,57 260,53 260,48 260,43 260,38 260,33 260,30 260,26 260,23 260,19 260,16 260,13 260,10 260,07 260,04 260,01 259,97 259,94 259,91 259,88 259,85 259,81 259,78 259,75 259,72 259,70 Hw m 31 0,61 0,63 0,64 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,80 0,78 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 H m 32 10,47 10,97 11,51 11,98 12,24 12,52 12,80 12,99 13,13 13,27 13,43 13,55 13,66 13,77 13,87 13,94 14,01 14,08 14,13 14,19 14,24 14,31 14,39 14,46 14,54 14,60 14,66 14,71 14,76 14,82 14,88 14,93 14,98 15,01 15,05 15,08 15,12 15,15 15,19 15,22 15,25 15,28 15,31 15,35 15,38 15,41 15,45 15,48 15,52 15,55 15,59 15,61 15,63 Np MW 33 27,93 29,98 32,23 34,22 35,34 36,56 37,83 38,66 39,30 39,94 40,64 41,21 41,77 42,34 42,83 43,19 43,55 43,92 44,21 44,48 44,77 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Ep kWh 34 55866,98 59950,43 64460,08 68444,84 70683,88 73110,87 75658,52 77318,13 78596,36 79881,57 81287,16 82413,72 83545,44 84682,30 85655,23 86379,10 87105,00 87832,92 88416,82 88953,71 89541,34 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 QTN1 m3/s 35 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 285,85 Vhi2(đ) 106m3 36 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG Vhi2(s) 106m3 37 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 Vhi1(đ) 106m3 38 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Vhi1(s) 106m3 39 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Ztl2(đ) m 40 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 Ztl2(s) m 41 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 868,64 Ztl2(tb) m 42 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 874,32 Ztl1(đ) m 43 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl1(s) m 44 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl1(tb) m 45 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG Hwtn m 46 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 Htn m 47 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 564,02 Ntn MW 48 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 Etn kWh 49 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 Tb 50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Tt 51 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 QTD3 m3/s 52 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 Vhi(đ) 106m3 53 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 PL.03-BẢNG TÍNH TỐN THỦY NĂNG TĐTN KẾT HỢP TĐ THƯỜNG Vhi(s) 106m3 54 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 Ztl(đ) m 55 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl(s) m 56 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Ztl(tb) m 57 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Qx m3/s 58 1977,46 1784,32 1581,56 1418,16 1327,74 1237,32 1146,90 1088,54 1043,88 999,22 955,09 920,84 886,59 852,34 823,15 801,50 779,85 758,21 740,89 725,00 709,10 693,38 679,13 664,88 650,64 638,25 628,11 617,97 607,83 596,38 584,59 572,81 561,62 553,67 545,73 537,78 529,97 522,30 514,63 506,96 499,99 493,14 486,29 479,60 473,58 467,55 461,52 455,19 448,61 442,04 435,46 430,87 426,48 Zhl m 59 264,91 264,40 263,84 263,36 263,10 262,81 262,52 262,32 262,18 262,03 261,87 261,75 261,62 261,49 261,39 261,31 261,23 261,15 261,08 261,02 260,96 260,89 260,83 260,77 260,71 260,66 260,61 260,57 260,53 260,48 260,43 260,38 260,33 260,30 260,26 260,23 260,19 260,16 260,13 260,10 260,07 260,04 260,01 259,97 259,94 259,91 259,88 259,85 259,81 259,78 259,75 259,72 259,70 Hw m 60 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 H m 61 10,40 10,92 11,47 11,95 12,22 12,50 12,80 12,99 13,14 13,28 13,44 13,57 13,69 13,82 13,93 14,01 14,09 14,17 14,23 14,29 14,35 14,42 14,48 14,54 14,61 14,66 14,70 14,74 14,79 14,84 14,89 14,94 14,99 15,02 15,05 15,09 15,12 15,15 15,19 15,22 15,25 15,28 15,31 15,34 15,37 15,40 15,43 15,47 15,50 15,53 15,57 15,59 15,61 Nb MW 62 30,28 31,78 33,39 34,79 35,56 36,39 37,25 37,80 38,23 38,65 39,12 39,48 39,85 40,22 40,53 40,77 41,00 41,23 41,42 41,59 41,78 41,97 42,15 42,33 42,50 42,66 42,78 42,91 43,04 43,18 43,33 43,47 43,61 43,71 43,81 43,91 44,01 44,10 44,20 44,29 44,38 44,47 44,55 44,65 44,74 44,83 44,92 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 -73- Giờ thấp điểm 646 Giờ cao điểm 1862 Cấp điện áp từ 22KV đến 110 KV Giờ bình thường 1068 Giờ thấp điểm 670 Giờ cao điểm 1937 Bảng 4-17 Biểu giá bán lẻ điện cho bơm nước Đối tượng áp dụng STT Giá bán điện ( đồng/ KWh) Cấp điện áp từ 6KV trở lên Giờ bình thường 956 Giờ thấp điểm 497 Giờ cao điểm 1415 Cấp điện áp 6KV Giờ bình thường 1023 Giờ thấp điểm 521 Giờ cao điểm 1465 4.3.1 Hiệu kinh tế thủy điện tích Đối với thủy điện tích năng, mua điện để bơm nước vào thấp điểm với cấp điện áp KV nên áp dụng khung giá: 497 đồng/KWh Bán điện cho thị trường vào cao điểm áp dụng cho cấp điện áp 110 KV nên giá bán điện: 1862 đồng/ KWh Hiệu kinh tế năm vận hành việc bán mua điện: ∆B = E p xg p - E b xg b R R R R R R R Trong đó: E p = 2555.106 KWh bán điện R R P P E b = 3777.1.106 KWh mua điện R R P P E b = 3766.35 KWh mua điện trạm kết hợp R R -74- g p = 1862 đ/KWh giá bán điện cao điểm R R g b = 497 đ/KWh giá bán điện thấp điểm R R ∆B1 = 2555.106.1862 – 3777.1.106.497 = 2880,2.109 đồng P P P P P P ∆B2 = 2555.106.1862 – 3766,35.106.497 = 2885,5.109 đồng P P P P P P So sánh dựa chênh lệch giá bán điện ta thấy hiệu kinh tế trạm thủy điện tích 4.3.2 Phân tích kinh tế lựa chọn đồ tích 4.3.2.1 Đặc điểm cơng trình thiết kế + Các đặc điểm cơng trình thủy điện tích Phù Yên Đông công ty điện lực TEPCO thiết kế sở với tổng vốn xây dựng công trình 872.2 triệu USD (1 USD = 20765 VNĐ) khoảng 18111.2 tỷ VNĐ + Đặc điểm đập hồ Bảng 4-18 Đặc điểm đập hồ Hạng mục Diện tích lưu vực Diện tích hồ chứa Dung tích tồn Dung tích hữu ích Kiểu hồ chứa Đơn vị km2 km2 106m3 106m3 Chiều dài theo đỉnh đập Chiều rộng đỉnh đập Chiều cao đập Dung tích đập Mái thượng lưu Mái hạ lưu Cao trình đỉnh đập MNDBT MNC m m m 106m3 P P P P P P P P P P P m m m 0,7 0,3 5.58 5.5 kiểu hồ đào nhân tạo lát mặt átphan 2.139 10 43 3,7 (V) : 2,0 (H) (V) : 1,5 (H) 885 880 850 + Đặc điểm đập hồ Bảng 4-19 Đặc điểm đập hồ Hạng mục Diện tích lưu vực Đơn vị km2 P 16,7 -75- Hạng mục Đơn vị Diện tích hồ chứa km2 Dung tích tồn 10 m P P Dung tích hữu ích P P 2.9 P P 10 m P Kiểu đập 9.112 6.02 Bê tông mặt CFRD Chiều dài theo đỉnh đập m 168,6 Chiều rộng đỉnh đập m 10 Chiều cao đập m Dung tích đập P P 25 10 m P 0,58 Mái thượng lưu (V) : 1,5 (H) Mái hạ lưu (V) : 1,5 (H) Cao trình đỉnh đập m 281 Mực nước lũ kiểm tra m 277 Mực nước lũ thiết kế m 276 MNDBT m 272.8 MNC m 268 Cao trình bùn cát thiết kế m 259 Cao trình đáy đập m 256 Lũ kiểm tra (1.000 năm) m /s 5800 Lũ thiết kế (200 năm) m3/s 4750 Lũ thi công (20 năm) 3 P P P P m /s P P 550 Loại đập tràn - cửa van (cửa van cung) Cao trình ngưỡng tràn xả mặt m 258.5 4.3.2.2 Đặc điểm cơng trình kết hợp thủy điện thường + Đặc điểm đập, hồ trên, nhà máy thủy điện tích khơng thay đổi kích thước, thay đổi cao trình lắp máy, cao trình lien quan đến mực nước hồ + Đập hồ thay đổi, cụ thể chiều cao đập tăng lên 3.8 m, chiều dài đập tăng lên 24.5 m, cao trình thay đổi + Nhà máy thủy điện sau đập hồ với công suất 45 MW, lắp đặt hệ tuabin chảy thẳng kiểu CAPXUN cột nước thấp nằm phần thân đập đá đổ -76- + Đặc điểm đập hồ Bảng 4-20 Đặc điểm đập hồ Hạng mục Đơn vị Diện tích lưu vực km2 Diện tích hồ chứa km Dung tích tồn 106m3 Dung tích hữu ích P P 16,7 P 4.2 P P P P 10 m P Kiểu đập 14.375 9.692 Bê tông mặt CFRD Chiều dài theo đỉnh đập m 193.1 Chiều rộng đỉnh đập m 10 Chiều cao đập m Dung tích đập P P 29 10 m P 0,766 Mái thượng lưu (V) : 1,5 (H) Mái hạ lưu (V) : 1,5 (H) Cao trình đỉnh đập m 285 Mực nước lũ kiểm tra m 280.8 Mực nước lũ thiết kế m 279.8 MNDBT m 276 MNC m 270 Cao trình bùn cát thiết kế m 259 Cao trình đáy đập m 256 Lũ kiểm tra (1.000 năm) m /s 5800 4750 P P Lũ thiết kế (200 năm) m /s Lũ thi công (20 năm) P P m /s P P 550 Loại đập tràn - cửa van (cửa van cung) Cao trình ngưỡng tràn xả mặt m 258.5 4.3.2.3 Sự thay đổi vốn đầu tư ban đầu + Sự thay đổi vốn đầu tư ban đầu chọn đồ kết hợp, ta gọi K2 vốn đầu tư ban đầu đồ kết hợp, K1 vốn đầu tư ban đầu đồ TEPCO tính, ∆K chênh lệch vốn đầu tư Ta có: K2 = K1 + ∆K -77- + Tính ∆K: ta xem thay đổi ∆K chủ yếu chiều cao chiều dài đập U U đá đổ tăng lên them NMTĐ cơng suất 45 MW, phần chi phí khối lượng đào, chiều cao cửa van, diện tích ngập lụt tăng nhân hệ số an toàn lấy 1.05 tổng vốn… ∆K = 1.05*(∆Kđập + KNMTĐ ) R R R R Trong đó: + ∆Kđập – vốn đầu tư tăng lên khối lượng đập tăng: ∆Kđập = R R R R g đá *∆Vđá R R R + g đá – đơn giá xây dựng 1m3 đá đổ: lấy g đá = 220000 R R P P R R VNĐ/1m3 P + ∆V đá – thể tích đá đổ tăng lên chiều dài than đập tăng lên R R 24.5 m, lấy theo tỷ lệ đập cũ tăng 1m chiều dài tăng 0.00344 triệu m3 đá P P đổ, đồng thời diện tích hệ số mái chiều cao tăng lên 628.5 m2 tính tồn P P chiều dài đập 0.102 triệu m3: tính được: ∆V đá = 0.186 triệu m3 P P R R P Ta được: ∆Kđập = 220.000x0.186*106 = 40.92 tỷ VNĐ R R P P + KNMTĐ – vốn đầu tư xây dựng NMTĐ thường hệ tuabin CAPXUN, R R ta lấy vốn đầu tư NMTĐ tương đương NMTĐ Bắc Mê – Hà Giang chủ đầu tư Tổng công ty Thương mại Xây dựng VIETRACIMEX thuê tư vấn thủy lợi, thủy điện Triết Giang- Trung Quốc thiết kế thi công với công suất 45 MW lắp hệ tuabin CAPXUN vốn đầu tư cho nhà máy 530.5 tỷ VNĐ Vậy ta được: ∆K = 40.92 + 530.5 = 571.42 tỷ VNĐ + Tổng vốn đầu tư ban đầu cho đồ tính đến hệ số an toàn 1.05 ta được: K2 = 1.05*(K1 + ∆K) = 1.05*( 18111.2 + 571.42) = 19616.75 tỷ VNĐ 4.3.2.4 Tính số kinh tế để so sánh Phân tích hiệu kinh tế cơng trình nhằm đánh giá hiệu việc đầu tư dự án quan điểm toàn kinh tế quốc dân Phương pháp áp dụng tính tốn phương pháp phân tích hiệu ích chi phí Các tiêu hiệu ích kinh tế đưa xem xét bao gồm: - Giá trị lợi nhuận qui tại: NPV -78- - Tỉ lệ hoàn vốn nội tại: EIRR - Hệ số sinh lợi kinh tế: B/C - Thời đoạn phân tích: 40 năm - Tỉ lệ chiết khấu : Ick = 10% - Tỷ suất đô la Mỹ: 20765 đồng Phương án đánh giá mang lại hiệu tiêu NPV > 0; EIRR > Ick B/C > a) Chi phí kinh tế + Chi phí đầu tư ban đầu: Chi phí đầu tư ban đầu gồm chi phí chuẩn bị đầu tư cơng trình, chi phí cho cơng tác xây lắp, mua sắm thiết bị, đền bù tái định cư, không bao gồm khoản chuyển giao nội kinh tế thuế chi phí tài Theo tiến độ xây dựng cơng trình thủy điện tích Phù Yên Đông, phân bổ vốn đầu tư theo năm xây dựng trình bày bảng 4.2 Bảng 4-21 Phân vốn đầu tư theo năm xây dựng Đơn vị: tỷ đồng Tổng vốn 19,616.75 Năm thứ 913.24 Năm thứ 2283.11 Năm thứ 3776.69 + Chi phí vận hành bảo dưỡng: Năm thứ 1374.36 Năm thứ 3760.95 Năm thứ 1761.27 Năm thứ 1837.73 Năm thứ 3909.40 Chi phí vận hành bảo dưỡng bao gồm lương công nhân nhân viên quản lý vận hành, chi phí tu bổ sửa chữa thường xun định kỳ Các cơng trình thuỷ điện qui mơ thuỷ điện Bắc Mê chi phí vận hành bảo dưỡng tính mức 1% vốn đầu tư, tương đương 196.17 tỷ đồng + Chi phí thay thiết bị: Các cơng trình thuỷ điện qui mơ thuỷ điện tích Phù n Đơng sau 20 năm vân hành thay thiết bị Chi phí thay thiết bị vào năm thứ 21 6331.80 tỷ đồng + Chi phí mua điện: -79- Hàng năm trạm thủy điện tích phải mua điện bơm nước vào thấp điểm với điện lượng mua tính 2989.8 triệu kWh mua với giá điện bơm nước 497 đ/kWh tương ứng với 1485.93 tỷ VNĐ b) Hiệu ích lượng Sau xây dựng, hàng năm nhà máy thủy điện tích Phù Yên Đông sản xuất 2555 triệu kWh điện cao điểm thủy điện thường sản xuất 219 triệu kWh điện lượng cao điểm 79.79 triệu kWh, trung bình 114.27 triệu kWh, thấp điểm 25.33 triệu kWh Đời sống kinh tế dự án 40 năm Tổn thất tự dùng : 1.0% + Hiệu ích kinh tế thủy điện tích Phù n Đơng tính tốn thơng qua giá bán điện ngày theo Bộ Công Thương: Biểu giá bán lẻ điện STT Đối tượng áp dụng Giá bán điện ( đồng/ KWh) Cấp điện áp từ 110KV trở lên Giờ bình thường 1043 Giờ thấp điểm 646 Giờ cao điểm 1862 + Hiệu ích kinh tế khác Kết phân tích hiệu ích kinh tế cơng trình thủy điện Phù n Đơng cho phương án chọn thực dựa chi phí hiệu ích nêu c) Kết tính toán Tính toán hiệu ích kinh tế cơng trình thủy điện tích kết hợp Phù Yên Đông thực dựa chi phí hiệu ích nêu Nhằm đánh giá tính hiệu dự án trường hợp biến động bất lợi cho dự án xảy ra, phân tích độ nhạy thực nhằm mục đích khảo sát mức tăng vốn đầu tư tối đa mức giảm lượng tối đa -80- Bảng 4-22 Kết phân tích kinh tế đồ TN+TĐ TN MND/MNC ( Hồ trên) 880/850 880/850 MND/MNC ( Hồ dưới) 276/270 272.8/268 Công suất lắp máy TN (MW) 1400 1400 Công suất lắp máy TĐ (MW) 45.00 0.00 Điện lượng cao điểm (tr.kWh) 2634.79 2555 Điện lượng trung bình điểm (tr.kWh) 114.27 0.00 Điện lượng thấp điểm (tr.kWh) 25.34 0.00 Điện lượng bơm nước (tr.kWh) 3766.35 3777.10 Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ) 19616.75 18111.2 Chi phí thay thiết bị (tỷ VNĐ ) O&M (tỷ VNĐ): 6331.80 5845.85 191.16 181.11 Chi phí mua điện ( tỷ VNĐ) 1871.9 1877.2 Giá bán điện cao điểm (đ/kWh) 1862 1862 Giá bán điện TB điểm (đ/kWh) 1043 1043 Giá bán điện thấp điểm (đ/kWh) 646 646 Giá mua điện thấp điểm (đ/kWh) NPV (Tỷ đồng) 497 728.05 497 456.72 IRR 10.50 % 10.34% B/C III Kết luận 1.033 Chọn 1.022 Phương án I II Thông số kĩ thuật Chỉ tiêu kinh tế Kết phân tích kinh tế cho thấy đồ kết hợp hiệu kinh tế -81- Chương V DEMO PHẦN MỀM TÍNH TỐN THỦY NĂNG 5.1 đồ khối chương trình 5.2 Phần mềm tính tốn Tác giả xây dựng phần mềm tính tốn thủy tự động ngơn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 Với phần mềm cần nhập dự kiện đầu vào, chương -82- trình tự động tính tốn Ngồi tính tốn thủy năng, phần mềm tính tốn mực nước đập tràn, điều tiết lũ, tính tốn phân tích kinh tế lượng… Hình 5.1- Giới thiệu phần mềm Hình 5.2- Page nhập dự liệu -83- Hình 5.3- Page tính tốn Hình 5.4- Page kết tính tốn dạng bảng -84- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những kết đạt trình nghiên cứu - Đề tài thể tầm quan trọng tính hiệu kinh tế TTĐ tích hệ thống phụ tải điện Việt Nam tương lai - Giới thiệu TTĐ tích lớn xây dựng giới - Giới thiệu lược đặc điểm công trình, đồ, thiết bị TTĐ tích - Tính tốn thủy cho đồ khai thác thủy điện tích năng, đồ thủy điện tích thường đồ NMTĐ tích kết hợp với NMTĐ điều tiết ngày đêm từ đưa thông số lượng cho TTĐ công suất lắp máy, điện lượng trung bình năm - Phân tích kinh tế, hiệu việc sử dụng đồ NMTĐ tích thường so với đồ NMTĐ tích kết hợp trường hợp sử dụng giá bán điện theo ngày Bộ Công Thương - Lập phần mềm tính tốn ngơn ngữ Visual Basic 6.0 Những vấn đề tồn - TTĐ tích Việt Nam vấn đề mẻ nên việc đầy đủ tài liệu để nghiên cứu sử dụng vấn đề khó khăn - Trong bảng tính thủy tác giả chưa tính đến khả thiết bị phải kể đến hiệu suất tuabin, điểm làm việc đường đặc tính tuabin nên kết bảng tính mang tính tương đối - Phân tích kinh tế để chọn đồ khai thác mang tính chủ quan, việc PTKT xác phải dựa việc thiết kế cơng trình xác đưa thơng số khối lượng hạng mục cơng trình xác Hướng nghiên cứu, mở rộng đề tài - Nghiên cứu đưa số liệu khả thiết bị đường đặc tính tuabin - Xây dựng phần mềm hồn chỉnh tính tốn thủy cho TTĐ điều tiết ngày đêm độc lập, TTĐ tích năng, TTĐ tích kết hợp với TTĐ điều tiết ngày -85- đêm Kết hợp với Module tính tốn khả xả tràn, điều phối hồ chứa, điều tiết lũ phân tích kinh tế lượng cho dự án - Phần mềm phần mềm vận hành dự báo thủy văn ứng dụng NMTĐ thực tế thương mại -86- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Cơng Thương (2010), Phân tích Kinh tế & Tài cho phát triển nguồn điện nối lưới từ lượng tái tạo, World bank, Hà nội Bộ mơn Thiết bị thủy (2005), Giáo trình Tuabin thủy lực, Nhà xuất Xây dựng, Hà nội Bộ mơn thủy điện (1975), Giáo trình thủy năng, Nhà xuất Nông thôn, Hà nội Công ty tư vấn Điện – Pecc1 (2010), Báo cáo dự án đầu tư thủy điện tích Phù n Đơng – Tỉnh Sơn La, Công ty điện TEPCO Nhật Bản PGS.TS Hồ Sỹ Dự, PGS.TS Nguyễn Duy Hạnh, TS Huỳnh Tấn Lượng, PGS.TS Phan Kỳ Nam (2003), Cơng trình trạm thủy điện, Nhà xuất Xây dựng, Hà nội Vũ Đăng Giang, Phạm Diệu Huyền (2007), Tự học Microsoft Office Excel 2003 chương trình nâng cao, Nhà xuất lao động xã hội, Hà nội P.G Kixêlep, A.D.Altsul, N.V Danhitsenkơ (2010), , Sổ tay tính tốn thủy lực, Nhà xuất Xây dựng, Hà nội Nguyễn Thị Ngọc Mai (1998), Microsoft Visual Basic 6.0 lập trình sở dự liệu, Nhà xuất Giáo dục, Hà nội Tiếng Anh Meier, P (2006), Phân tích tài kinh tế lượng tái tạo nối lưới, Báo cáo đệ trình lên Bộ Cơng Thương, Hà nội 10 Meier, P (2009), Chi phí xã hội tránh nhà máy nhiệt điện, Báo cáo đệ trình lên Bộ Công Thương, Hà nội Tiếng Nga 11 Arsenhepski N.N, Kripchenko G.I (1985), Nghiên cứu trình chuyển tiếp TTĐ tích với tổ máy thuận nghịch máy tính, Nhà xuất Năng lượng Mátxcva -87- PHỤ LỤC U CÁC BẢNG PL TÍNH TỐN ... PL.02-PHÂN TÍCH HIỆU ÍCH KINH TẾ PHÙ YÊN ĐÔNG SƠ ĐỒ TĐTN THƯỜNG THÔNG SỐ NĂNG LƯỢNG Nhà máy tích thường MNDBT/MNC: 880/850 Nlm(MW) 1400 Eo (Tr.kWh)... (Tr.kWh) 25,34 Giá bán điện gp(đ/kWh) 1862 gb(đ/kWh) 1043 gth(đ/kWh) 646 THƠNG SỐ TÀI CHÍNH Tổng vốn (tỉ đồng) 18111,2 O&M 1.0%K C thay 30%K Tgian XD năm Tgian VH 40 năm CHỈ TIÊU KINH TẾ Tỷ lệ chiết... lệ chiết khấu 10,00% NPV 456,72 EIRR B/C 10,34% 1,022 Giá mua điện bơm nước gm(đ/kWh) 497 Chi phí Hiệu ích điện Vốn ĐT O&M Thay Mua điện Tổng C Cao điểm Trung bìnThấp điểm Tổng B B-C NPV ( Tỷ đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ sở khoa học để lựa chọn các thông số năng lượng của công trình thủy điện tích năng trên cơ sở phân tích tối ưu các điều kiện kinh tế năng lượng của hệ thống điện lực Việt Nam, Xây dựng cơ sở khoa học để lựa chọn các thông số năng lượng của công trình thủy điện tích năng trên cơ sở phân tích tối ưu các điều kiện kinh tế năng lượng của hệ thống điện lực Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay