NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ

143 3 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI LÊ THỊ NGỌC XUÂN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước số: 60.62.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thế Hải Hà Nội – 2012 LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tổng hợp bền vững nguồn nước lưu vực sơng Mã” hồn thành ngồi phấn đấu nỗ lực thân tác giả có bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp, bạn bè Trước hết xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thuỷ Lợi, thầy giáo, cô giáo Khoa sau đại học, thầy giáo, cô giáo môn truyền đạt kiến thức chuyên môn thời gian học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn TS Vũ Thế Hải tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân thành cảm ơn lãnh đạo Viện Nước, Tưới tiêu & Môi trường - Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập làm luận văn Xin cảm ơn các cán Viện Nước, Tưới tiêu & Môi trường, quan, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ tơi q trình điều tra thu thập tài liệu đề tài, ý kiến góp ý để tơi hoàn thành luận văn Hà nội, tháng năm 2012 TÁC GIẢ Lê Thị Ngọc Xuân LỜI CAM ĐOAN Tên là: Lê Thị Ngọc Xuân Học viên: Lớp CH18Q Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước Trường: Đại học Thủy lợi Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hướng dẫn thầy giáo TS Vũ Thế Hải với đề tài nghiên cứu luận văn là: ““Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tổng hợp bền vững nguồn nước lưu vực sông Mã”, đề tài nghiên cứu mới, không giống với đề tài luận văn trước đây, khơng có chép luận văn Nội dung luận văn thể theo quy định, nguồn tài liệu, tư liệu nghiên cứu sử dụng luận văn trích dẫn nguồn Nếu xảy vấn đề nội dung luận văn này, tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định Người viết cam đoan Lê Thị Ngọc Xuân PHỤ LỤC MỞ ĐẦU .1 T T TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI I T T T MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI II T T T T T T CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV T T ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU III T T T T T 4.1 Cách tiếp cận T T T T 4.2 Phương pháp nghiên cứu T T T T CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TỔNG HỢP NGUỒN NƯỚC T TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 1.1 T T T T 1.1.1 Tình hình sử dụng nước giới T T 4 T T 1.1.2 Quản lý tổng hợp nguồn nước giới T T 4 T TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC TẠI VIỆT NAM 1.2 T T T T T 1.2.1 Tài nguyên nước Việt Nam T T 4 T T 1.2.2 Quản lý tổng hợp nguồn nước Việt Nam T T 4 T MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC HIỆN NAY 10 1.3 T T T T T CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG 13 T ĐẶC ĐIỂM CHUNG 13 2.1 T T T T 2.1.1 Vị trí, giới hạn lưu vực, giới hạn nghiên cứu 13 T T 4 T T 2.1.2 Đặc điểm địa hình 14 T T 4 T T 2.1.2.1 T T 2.1.2.2 T T 2.1.2.3 T T Địa hình núi cao 14 T T Địa hình đồi 14 T T Địa hình đồng đồng ven biển 14 T T 2.1.3 Đặc điểm sơng ngòi, lòng dẫn 15 T T 4 T T 2.1.3.1 T T 2.1.3.2 T T 2.1.3.3 T T 2.1.3.4 T T 2.1.3.5 T T 2.1.3.6 T T 2.1.3.7 T T 2.1.3.8 T T Hình thái lưới sơng 15 T T Dòng sơng 16 T T Sông Chu 16 T T Sông Bưởi 17 T T Sông Cầu Chày 17 T T Sông Hoạt 17 T T Sông Lèn 18 T T Sông Lạch Trường 18 T T ĐẶC ĐIỂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 18 2.2 T T T T 2.2.1 Đặc điểm khí hậu, khí tượng 18 T T 4 T T Đặc điểm thời tiết , khí hậu 18 2.2.1.1 T T T Đặc điểm mưa 19 2.2.1.2 T T T T T T T T Bốc 25 2.2.1.5 T T Độ ẩm không khí 25 2.2.1.4 T T Nhiệt độ 24 2.2.1.3 T T T T T 2.2.2 Đặc điểm thủy văn 26 T T 4 T T Dòng chảy năm 26 2.2.2.1 T T T Dòng chảy kiệt 27 2.2.2.2 T T T T ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI TRÊN LƯU VỰC 28 2.3 T T T T T 2.3.1 Dân số 28 T T 4 T T 2.3.2 Tổ chức xã hội lưu vực 28 T T 4 T T 2.3.3 Đời sống văn hoá xã hội lưu vực 29 T T 4 T HIỆN TRẠNG CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN LƯU VỰC 30 2.4 T T T T T 2.4.1 Hiện trạng kinh tế nông nghiệp 30 T T 4 T T 2.4.2 Thuỷ, hải sản 33 T T 4 T T 2.4.3 Lâm nghiệp 33 T T 4 T T 2.4.4 Công nghiệp 34 T T 4 T T 2.4.5 Các ngành giao thông vận tải, y tế, giáo dục du lịch 35 T T 4 T T 2.4.5.1 T T 2.4.5.2 T T 2.4.5.3 T T 2.4.5.4 T T T Y tế 35 T T Giáo dục 35 T T Du Lịch 36 T T HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SÔNG 36 2.5 T Giao thông vận tải 35 T T T T 2.5.1 Sử dụng nguồn nước không tiêu hao 36 T T 4 T T 2.5.1.1 T T 2.5.1.2 T T Sử dụng nguồn nước cho giao thông thuỷ 36 T T Sử dụng nguồn nước phát điện 36 T T 2.5.2 Sử dụng nước cho dân sinh công nghiệp tập trung 37 T T 4 T T 2.5.2.1 T T 2.5.2.2 T T Sử dụng nước ngầm 37 T T Sử dụng nước mặt cho công nghiệp tập trung (Bảng 2.12) 37 T T 2.5.3 Sử dụng nước cho nông nghiệp 38 T T 4 T T Phân vùng để đánh giá nguồn nước 38 2.5.3.1 T T T ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN LƯU VỰC SÔNG 43 2.6 T T T T T 2.6.1 Những tiêu định hướng phát triển kinh tế lưu vực 43 T T 4 T T Chỉ tiêu về dân số 43 2.6.1.1 T T T Chỉ tiêu kinh tế bản 43 2.6.1.2 T T T T T 2.6.2 Định hướng phát triển nông nghiệp 45 T T 4 T T Chỉ tiêu lương thực và sản lượng nông nghiệp lưu vực , bảng 2.17 45 2.6.2.1 T T T Diện tích sản xuất nông nghiệp 46 2.6.2.2 T T T T T T Thủy sản 48 2.6.2.4 T T Phát triển kinh tế Lâm Nghiệp 47 2.6.2.3 T T T T T 2.6.3 Định hướng phát triển Công nghiệp 48 T T 4 T T 2.6.4 Định hướng phát triển sở hạ tầng nông thôn 50 T T 4 T T CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG 51 T GIỚI THIỆU MƠ HÌNH 51 3.1 T T T SỐ LIỆU ĐẦU VÀO MƠ HÌNH 52 3.2 T T T T KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC HIỆN 3.3 T T T T TRẠNG TƯƠNG LAI 54 T 3.3.1 Sơ đồ tính tốn 54 T T 4 T T 3.3.2 Phân vùng tưới 56 T T 4 T T Vùng thượng nguồn sông Vùng I 56 3.3.2.1 T T T Vùng Mộc Châu - Mường Lát – Vùng II 57 3.3.2.2 T T T 3.3.2.3 T T T T T T T T T T T Vùng lưu vực sông Âm – Vùng VIII 59 3.3.2.8 T T T Vùng lưu vực sông Chu – Vùng IX 59 3.3.2.9 T T Vùng Bá Thước, Cẩm Thuỷ – Vùng VII 59 3.3.2.7 T T Vùng lưu vực sông Cầu Chày – Vùng VI 59 3.3.2.6 T T Vùng bắc sông - Vùng V 58 3.3.2.5 T T Vùng lưu vực sông Bưởi – Vùng IV 58 3.3.2.4 T T Vùng Quan Hoá, Mai Châu – Vùng III 57 T T T T T T 3.3.2.10 Vùng Nam Sông Chu, Bắc Tĩnh Gia – Vùng X 60 T T T T 3.3.3 Tần suất cấp nước tưới 60 T T 4 T T 3.3.4 Hệ số sử dụng kênh mương 61 T T 4 T T 3.3.5 Nhu cầu nước cho nông nghiệp 61 T T 4 T T 3.3.6 Số liệu đầu vào cho mơ hình dòng chảy NAM 61 T T 4 T T 3.3.7 Tính tốn modul dòng chảy 62 T T 4 T CÂN BẰNG NƯỚC HIỆN TRẠNG PHƯƠNG ÁN TƯƠNG LAI 64 3.4 T T T T T 3.4.1 Cân nước (CBN) trạng 64 T T 4 T T 3.4.2 Cân nước phương án 2020 67 T T 4 T T CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP T BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC SÔNG 71 PHÂN TÍCH NHỮNG NGUYÊN NHÂN 71 4.1 T T T T 4.1.1 Xét yếu tố nguồn nước 71 T T 4 T T 4.1.2 Yếu tố hộ dùng nước 72 T T 4 T QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỦY LỢI 73 4.2 T T T T CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP HIỆU QUẢ NGUỒN NƯỚC 75 4.3 T T T T T 4.3.1 Giải pháp công trình 75 T T 4 T T 4.3.1.1 T T 4.3.1.2 T T 4.3.1.3 T T 4.3.1.4 T T 4.3.1.5 T T 4.3.1.6 T T 4.3.1.7 T T 4.3.1.8 T T Vùng Thượng nguồn sông 76 T T Vùng II : Mộc Châu-Mường Lát 77 T T Vùng III : Quan Hóa + Mai Châu 78 T T Vùng IV : Lưu vực sông Bưởi 79 T T Vùng V : Vùng Bắc Sông 81 T T Vùng VII: Bá Thước + Cẩm Thủy 85 T T Vùng VI, VIII, IX: Nam sông Mã-Bắc sông Chu 87 T T Vùng X: Nam sông Chu 88 T T 4.3.2 Giải pháp phi cơng trình 90 T T 4 T T 4.3.2.1 T T 4.3.2.2 T T 4.3.2.3 T T Các giải pháp chung cho vùng nghiên cứu 90 T T Giải pháp cho Vùng Thượng lưu 95 T T Giải pháp cho Vùng Hạ lưu sông 97 T T CHƯƠNG V: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 100 T 5.1 T T 5.2 T T KẾT LUẬN 100 T T KIẾN NGHỊ 101 T T CÁC CHỮ VIẾT TẮT B CTTL: Cơng trình thủy lợi CBN: Cân nước LVS: Lưu vực sông FAO: Tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc TNN: Tài nguyên nước BQL: Ban Quản lý NVTK: Nhiệm vụ thiết kế IWMI: Viện Quản lý Nước Quốc tế CN: Công nghiệp TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam EM: T NAM: Effective microorganisms T Nedbor - afstromnings – Mode T MỞ ĐẦU B I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI B Nước ta nước ta nằm khu vực nhiệt đới gió mùa với lượng mưa bình qn hàng năm cao (1960mm), mật độ sơng suối dày đặc, có 60% lượng nước sơng lớn lại từ lãnh thổ bên ngồi chảy vào nên tài nguyên nước phụ thuộc nhiều vào mức độ sử dụng nghành giải pháp quản lý sử dụng tài nguyên nước hợp lý Mặt khác, sức ép tăng trưởng kinh tế dân số nên tài nguyên nước đứng trước sức ép việc sử dụng không hợp lý, nguy suy thối nhiễm cạn kiệt ln thách thức lớn Sông hệ thống sông lớn nước ta, nằm vùng Bắc Trung Bộ, lưu vực sông trải rộng lãnh thổ Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào tỉnh thuộc Việt Nam Lai Châu, Sơn La, Hồ Bình, Thanh Hố Nghệ An Tổng diện tích lưu vực sơng 28.490 km2 Lưu vực sơng có tiềm P P lớn đất đai, tài nguyên nước, thuỷ năng, rừng thủy hải sản Sơng nằm vùng khí hậu khác nhau, phần thượng nguồn thuộc vùng khí hậu Tây Bắc Bắc bộ, phần hạ du nằm vùng khí hậu khu Thời tiết khí hậu lưu vực thuận lợi cho đa dạng hoá trồng, thâm canh tăng vụ nông nghiệp Hiện nay, với tốc độ tăng trưởng nhanh, kinh tế lưu vực đà phát triển phát triển theo xu chuyển dịch cấu kinh tế chuyển đổi cấu trồng Vùng có tốc độ phát triển kinh tế cao chuyển dịch mạnh cấu kinh tế thuộc hạ du, nằm địa phận tỉnh Thanh Hố Ở hình thành khu cơng nghiệp lớn, mở rộng thành phố, thị xã Do đó, ngồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nguyên nhân: i) Nguồn nước ngày cạn kiệt tác động Biến đổi khí hậu, ngày có nhiều vùng trở nên hạn hán, trận mưa với cường độ lớn lại tập trung thời gian ngắn, phân bố mưa năm không tập trung vào mùa mưa với trận mưa lớn Do tạo thành dòng chảy mặt lớn chảy biển, khả giữ nước thảm phủ thực vật bị hạn chế ii) Cùng với gia tăng dân số tốc độ thị hóa, người ngày khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên nước, thảm phủ thực vật Điều tác động ảnh hưởng lớn tới thay đổi chất lượng số lượng, đồng thời, thay đổi yếu tố dòng chảy thượng lưu hạ lưu sông iii) Nguồn nước ngày ô nhiễm nghiêm trọng, sức ép tăng dân số phát triển đô thị, nhu cầu nguồn nước lưu vực, đặc biệt nguồn nước mặt trở nên gay gắt Chính vậy, việc đánh giá tiềm nguồn nước lưu vực sông cân đối nhu cầu dùng nước ngành kinh tế nói riêng đối tượng dùng nước nói chung cấp thiết thời điểm Từ Nghiên cứu đề xuất số giải pháp phát triển tài nguyên nước, khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước sở phát triển bền vững Vì luận văn nghiên cứu đề cập tới vấn đề qua đề tài: ’’Nghiên cứ u đề xuất giải giải pháp sử dụng tổng hợp bền vững nguồn nước lưu vực Sơng Mã’’ II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI B Đề xuất số giải pháp tổng hợp nhằm sử dụng nước bền vững điều kiện nguồn nước thiếu nhu cầu sử dụng nước tăng Trên sở đánh giá diễn biến thay đổi lượng dòng chảy nhu cầu nước lưu vực III ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU B − Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông − Phạm vi nghiên cứu: Nguồn nước lưu vực sông IV CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU B 4.1 Cách tiếp cận B − Kế thừa có chọn lọc; − Phân tích hệ thống; 18 Đơn vị:: 106m3 P Tháng 10 P P 11 12 Vùng Vùng I 19,533 18,039 27,278 26,506 28,024 18,509 5,979 8,064 12,045 15,108 12,446 19,561 Tiểu vùng I-1 3,702 3,746 5,732 4,767 5,662 4,179 1,637 2,580 3,496 1,357 1,673 5,205 Tiểu vùng I-2 Tiểu vùng I-3 3,587 3,978 6,514 5,693 7,356 4,211 1,519 3,201 3,244 1,650 1,856 4,943 5,297 4,249 6,227 6,666 6,340 4,312 1,218 0,984 2,293 4,944 3,608 3,874 Tiểu vùng I-4 3,848 3,433 4,722 4,401 3,466 2,500 0,951 0,817 1,519 3,869 2,743 2,841 Tiểu vùng I-5 3,099 2,632 4,084 4,979 5,200 3,307 0,653 0,481 1,493 3,288 2,567 2,699 Vùng II Tiểu vùng II-1 1,490 1,184 1,843 2,611 3,350 4,559 1,851 1,247 0,755 0,763 0,738 1,715 0,669 0,611 0,821 0,967 1,032 1,639 0,786 0,579 0,356 0,571 0,467 0,805 Tiểu vùng II-2 0,822 0,573 1,023 1,644 2,318 2,920 1,065 0,669 0,400 0,191 0,271 0,911 Vùng III 2,316 2,8324 3,243 5,108 3,967 7,764 5,719 3,2534 3,1191 1,039 2,705 5,54 Tiểu vùng III-1 0,059 0,0574 0,109 0,17 0,335 0,644 0,285 0,2044 0,9331 0,245 0,958 1,984 Tiểu vùng III-2 2,257 2,775 3,134 4,938 3,632 7,120 5,434 3,049 2,186 0,794 1,747 3,556 Vùng IV 11,866 10,114 11,971 20,242 14,762 6,227 18,626 10,622 8,984 5,941 0,607 0,5931 Tiểu vùng IV-1 11,05 8,84 Tiểu vùng IV-2 0,816 1,274 2,521 4,842 2,142 1,537 7,016 1,842 2,284 0,611 0,442 0,432 Vùng V 35,005 33,95 35,977 31,666 45,663 40,467 34,025 36,982 1,429 2,748 68,444 39,959 Tiểu vùng V-1 2,983 2,922 3,150 2,752 3,916 3,429 2,951 3,218 0,132 0,237 5,827 3,403 Tiểu vùng V-2 7,613 7,661 8,679 8,004 10,387 8,868 8,880 8,753 0,765 0,708 14,652 8,589 Tiểu vùng V-3 19,450 18,053 17,612 15,566 24,097 22,468 16,928 18,708 0,347 1,418 38,260 22,302 Tiểu vùng V-4 4,959 5,314 6,536 5,344 7,263 5,702 5,266 6,303 0,185 0,385 9,705 5,665 Vùng VI 30,002 31,908 35,694 12,242 39,645 49,414 53,802 9,048 4,009 0,496 49,954 31,596 9,45 15,40 12,62 4,69 11,61 8,780 6,70 5,33 0,165 0,1611 Vùng VII 9,76 10,36 16,84 15,54 7,17 14,17 8,43 8,68 5,96 8,42 6,02 22,81 Tiểu vùng VII-1 Tiểu vùng VII-2 Vùng VIII Vùng IX 3,61 6,15 3,25 3,27 4,40 4,28 3,72 7,40 2,40 3,56 0,27 2,99 4,27 4,15 0,09 0,77 2,50 8,74 3,51 14,07 0,55 5,38 0,46 7,46 Vùng X 52,20 50,11 75,72 68,09 82,45 35,76 76,79 34,50 3,12 1,12 5,71 113,73 Tiểu vùng X-1 3,06 2,93 0,53 0,03 0,55 Tiểu vùng X-2 12,72 11,13 17,20 15,69 18,58 7,63 20,33 9,07 0,89 0,06 1,20 29,11 Tiểu vùng X-3 33,38 32,34 47,83 41,13 47,22 20,18 38,63 17,61 1,34 0,90 3,45 70,71 Tiểu vùng X-4 3,04 0,13 0,51 4,04 6,32 3,81 4,27 3,18 3,47 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 7,28 9,56 5,17 8,72 5,10 5,58 7,12 8,43 5,98 9,44 4,62 3,92 3,25 9,10 6,85 6,43 5,83 3,30 8,34 5,13 7,29 4,64 5,21 12,37 3,04 6,78 6,65 10,22 4,91 11,05 4,90 0,36 6,65 7,26 Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 19 Bảng 2.5: Nhu cầu nước tưới cho chăn ni Đơn vị: 106m3 Th¸ng 10 11 12 H¹ng mơc Vùng I 0,585 0,532 0,585 0,567 0,585 0,567 0,585 0,585 0,567 0,585 0,567 0,585 Tiểu vùng I-1 0,175 0,158 0,175 0,169 0,175 0,169 0,175 0,175 0,169 0,175 0,169 0,175 Tiểu vùng I-2 0,145 0,131 0,145 0,140 0,145 0,140 0,145 0,145 0,140 0,145 0,140 0,145 Tiểu vùng I-3 0,117 0,109 0,117 0,114 0,117 0,114 0,117 0,117 0,114 0,117 0,114 0,117 Tiểu vùng I-4 0,0670 0,0605 0,0670 0,0648 0,0670 0,0648 0,0670 0,0670 0,0648 0,0670 0,0648 0,0670 Tiểu vùng I-5 0,081 0,074 0,081 0,079 0,081 0,079 0,081 0,081 0,079 0,081 0,079 0,081 Vùng II 0,090 0,081 0,090 0,087 0,090 0,087 0,090 0,090 0,087 0,090 0,087 0,090 Tiểu vùng II-1 0,025 0,023 0,025 0,024 0,025 0,024 0,025 0,025 0,024 0,025 0,024 0,025 Tiểu vùng II-2 0,065 0,059 0,065 0,063 0,065 0,063 0,065 0,065 0,063 0,065 0,063 0,065 Vùng III 0,166 0,155 0,166 0,160 0,166 0,160 0,166 0,166 0,160 0,166 0,160 0,166 Tiểu vùng III-1 0,095 0,090 0,095 0,092 0,095 0,092 0,095 0,095 0,092 0,095 0,092 0,095 Tiểu vùng III-2 0,071 0,065 0,071 0,068 0,071 0,068 0,071 0,071 0,068 0,071 0,068 0,071 Vùng IV 1,097 1,010 1,097 1,062 1,097 1,062 1,097 1,097 1,062 1,097 1,062 1,097 Tiểu vùng IV-1 0,676 0,630 0,676 0,655 0,676 0,655 0,676 0,676 0,655 0,676 0,655 0,676 Tiểu vùng IV-2 0,421 0,380 0,421 0,407 0,421 0,407 0,421 0,421 0,407 0,421 0,407 0,421 Vùng V 2,926 2,748 2,926 2,832 2,926 2,832 2,926 2,926 2,832 2,926 2,832 2,926 Tiểu vùng V-1 0,345 0,324 0,345 0,334 0,345 0,334 0,345 0,345 0,334 0,345 0,334 0,345 Tiểu vùng V-2 0,603 0,564 0,603 0,584 0,603 0,584 0,603 0,603 0,584 0,603 0,584 0,603 Tiểu vùng V-3 1,477 1,390 1,477 1,429 1,477 1,429 1,477 1,477 1,429 1,477 1,429 1,477 Tiểu vùng V-4 0,501 0,470 0,501 0,485 0,501 0,485 0,501 0,501 0,485 0,501 0,485 0,501 Vùng VI 1,894 1,772 1,894 1,832 1,894 1,832 1,894 1,894 1,832 1,894 1,832 1,894 Vùng VII 0,298 0,269 0,298 0,289 0,298 0,289 0,298 0,298 0,289 0,298 0,289 0,298 Tiểu vùng VII-1 0,143 0,129 0,143 0,139 0,143 0,139 0,143 0,143 0,139 0,143 0,139 0,143 Tiểu vùng VII-2 0,155 0,140 0,155 0,150 0,155 0,150 0,155 0,155 0,150 0,155 0,150 0,155 Vùng VIII 0,096 0,087 0,067 0,093 0,096 0,093 0,096 0,096 0,093 0,096 0,093 0,096 Vùng IX 0,158 0,143 0,158 0,153 0,158 0,153 0,158 0,158 0,153 0,158 0,153 0,158 Vùng X 1,224 1,106 1,224 1,185 1,224 1,185 1,224 1,224 1,185 1,224 1,185 1,224 Tiểu vùng X-1 0,110 0,099 0,110 0,106 0,110 0,106 0,110 0,110 0,106 0,110 0,106 0,110 Tiểu vùng X-2 0,208 0,188 0,208 0,201 0,208 0,201 0,208 0,208 0,201 0,208 0,201 0,208 Tiểu vùng X-3 0,777 0,702 0,777 0,752 0,777 0,752 0,777 0,777 0,752 0,777 0,752 0,777 Tiểu vùng X-4 0,130 0,117 0,130 0,125 0,130 0,125 0,130 0,130 0,125 0,130 0,125 0,130 B Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 20 Bảng 2.6: Nhu cầu nước cho chăn nuôi giai đoạn 2020 Đơn vị: 106m3 Th¸ng 10 11 12 0,847 0,231 0,294 0,133 0,0976 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,156 0,263 1,673 0,186 0,272 1,068 0,147 0,769 0,209 0,266 0,124 0,0881 0,082 0,199 0,089 0,110 0,165 0,089 0,076 0,645 0,417 0,228 0,929 0,152 0,172 0,463 0,142 0,750 0,392 0,186 0,206 0,141 0,238 1,511 0,168 0,245 0,965 0,133 0,847 0,231 0,294 0,133 0,0976 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,067 0,263 0,801 0,096 0,112 0,445 0,147 0,821 0,224 0,285 0,130 0,0944 0,088 0,213 0,095 0,118 0,171 0,093 0,078 0,667 0,432 0,234 0,960 0,157 0,178 0,478 0,147 0,770 0,420 0,199 0,221 0,151 0,255 1,619 0,180 0,263 1,034 0,142 0,847 0,231 0,294 0,133 0,0976 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,156 0,263 1,673 0,186 0,272 1,068 0,147 0,821 0,224 0,285 0,130 0,0944 0,088 0,213 0,095 0,118 0,171 0,093 0,078 0,667 0,432 0,234 0,960 0,157 0,178 0,478 0,147 0,770 0,420 0,199 0,221 0,151 0,255 1,619 0,180 0,263 1,034 0,142 0,847 0,231 0,294 0,133 0,0976 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,156 0,263 1,673 0,186 0,272 1,068 0,147 0,847 0,231 0,294 0,133 0,097 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,156 0,263 1,673 0,186 0,272 1,068 0,147 0,821 0,224 0,285 0,130 0,0944 0,088 0,213 0,095 0,118 0,171 0,093 0,078 0,667 0,432 0,234 0,960 0,157 0,178 0,478 0,147 0,770 0,420 0,199 0,221 0,151 0,255 1,619 0,180 0,263 1,034 0,142 0,847 0,231 0,294 0,133 0,0976 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,156 0,263 1,673 0,186 0,272 1,068 0,147 0,821 0,224 0,285 0,130 0,0944 0,088 0,213 0,095 0,118 0,171 0,093 0,078 0,667 0,432 0,234 0,960 0,157 0,178 0,478 0,147 0,770 0,420 0,199 0,221 0,151 0,255 1,619 0,180 0,263 1,034 0,142 0,847 0,231 0,294 0,133 0,0976 0,091 0,220 0,099 0,122 0,177 0,097 0,080 0,689 0,447 0,242 0,992 0,162 0,184 0,493 0,152 0,795 0,434 0,206 0,228 0,156 0,263 1,673 0,186 0,272 1,068 0,147 H¹ng mơc Vùng I Tiểu vùng I-1 Tiểu vùng I-2 Tiểu vùng I-3 Tiểu vùng I-4 Tiểu vùng I-5 Vùng II Tiểu vùng II-1 Tiểu vùng II-2 Vùng III Tiểu vùng III-1 Tiểu vùng III-2 Vùng IV Tiểu vùng IV-1 Tiểu vùng IV-2 Vùng V Tiểu vùng V-1 Tiểu vùng V-2 Tiểu vùng V-3 Tiểu vùng V-4 Vùng VI Vùng VII Tiểu vùng VII-1 Tiểu vùng VII-2 Vùng VIII Vùng IX Vùng X Tiểu vùng X-1 Tiểu vùng X-2 Tiểu vùng X-3 Tiểu vùng X-4 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 21 Bảng 2.7: Nhu cầu nước cho sinh hoạt Đơn vị: 106m3 Tháng 10 11 12 Hạng mục Vùng I 0,973 0,878 0,973 0,941 0,973 0,941 0,973 0,973 0,941 0,973 0,941 0,973 Tiểu vùng I-1 0,314 0,284 0,314 0,304 0,314 0,304 0,314 0,314 0,304 0,314 0,304 0,314 Tiểu vùng I-2 0,185 0,168 0,185 0,179 0,185 0,179 0,185 0,185 0,179 0,185 0,179 0,185 Tiểu vùng I-3 0,220 0,199 0,220 0,213 0,220 0,213 0,220 0,220 0,213 0,220 0,213 0,220 Tiểu vùng I-4 0,130 0,117 0,130 0,126 0,130 0,126 0,130 0,130 0,126 0,130 0,126 0,130 Tiểu vùng I-5 0,123 0,111 0,123 0,119 0,123 0,119 0,123 0,123 0,119 0,123 0,119 0,123 Vùng II 0,1237 0,1117 0,1237 0,1197 0,1237 0,1197 0,1237 0,1237 0,1197 0,1237 0,1197 0,1237 Tiểu vùng II-1 0,047 0,042 0,047 0,045 0,047 0,045 0,047 0,047 0,045 0,047 0,045 0,047 Tiểu vùng II-2 0,08 0,07 0,08 Vùng III 0,311 0,296 0,311 0,301 0,311 0,301 0,311 0,311 0,301 0,311 0,301 0,311 Tiểu vùng III-1 0,059 0,056 0,059 0,057 0,059 0,057 0,059 0,059 0,057 0,059 0,057 0,059 Tiểu vùng III-2 0,252 0,240 0,252 0,244 0,252 0,244 0,252 0,252 0,244 0,252 0,244 0,252 Vùng IV 1,097 1,070 1,097 1,062 1,097 1,062 1,097 1,097 1,062 1,097 1,062 1,097 Tiểu vùng IV-1 0,676 0,660 0,676 0,655 0,676 0,655 0,676 0,676 0,655 0,676 0,655 0,676 Tiểu vùng IV-2 0,421 0,410 0,421 0,407 0,421 0,407 0,421 0,421 0,407 0,421 0,407 0,421 Vùng V 2,926 2,723 2,926 2,832 2,926 2,822 2,926 2,926 2,822 2,926 2,822 2,926 Tiểu vùng V-1 0,345 0,324 0,345 0,334 0,345 0,334 0,345 0,345 0,334 0,345 0,334 0,345 Tiểu vùng V-2 0,603 0,560 0,603 0,584 0,603 0,584 0,603 0,603 0,584 0,603 0,584 0,603 Tiểu vùng V-3 1,477 1,379 1,477 1,429 1,477 1,429 1,477 1,477 1,429 1,477 1,429 1,477 Tiểu vùng V-4 0,501 0,460 0,501 0,485 0,501 0,485 0,501 0,501 0,485 0,501 0,485 0,501 Vùng VI 1,894 1,770 1,894 1,832 1,894 1,832 1,894 1,894 1,832 1,894 1,832 1,894 Vùng VII 0,553 0,500 0,553 0,535 0,553 0,535 0,553 0,553 0,535 0,553 0,535 0,553 Tiểu vùng VII-1 0,269 0,243 0,269 0,260 0,269 0,260 0,269 0,269 0,260 0,269 0,260 0,269 Tiểu vùng VII-2 0,284 0,257 0,284 0,275 0,284 0,275 0,284 0,284 0,275 0,284 0,275 0,284 Vùng VIII 0,194 0,175 0,194 0,188 0,194 0,188 0,194 0,194 0,188 0,194 0,188 0,194 Vùng IX 0,262 0,237 0,262 0,254 0,262 0,254 0,262 0,262 0,254 0,262 0,254 0,262 Vùng X 3,713 3,354 3,713 3,593 3,713 3,593 3,713 3,713 3,593 3,713 3,593 3,713 Tiểu vùng X-1 0,210 0,189 0,210 0,203 0,210 0,203 0,210 0,210 0,203 0,210 0,203 0,210 Tiểu vùng X-2 0,569 0,514 0,569 0,551 0,569 0,551 0,569 0,569 0,551 0,569 0,551 0,569 Tiểu vùng X-3 2,595 2,343 2,595 2,511 2,595 2,511 2,595 2,595 2,511 2,595 2,511 2,595 Tiểu vùng X-4 0,340 0,307 0,340 0,329 0,340 0,329 0,340 0,340 0,329 0,340 0,329 0,340 B Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 22 Bảng 2.8: Nhu cầu nước cho sinh hoạt giai đoạn 2020 Đơn vị: 106m3 Tháng 10 11 12 Vùng I 1,391 1,256 1,391 1,346 1,391 1,346 1,391 1,391 1,346 1,391 1,346 1,391 Tiểu vùng I-1 0,449 0,405 0,449 0,434 0,449 0,434 0,449 0,449 0,434 0,449 0,434 0,449 Tiểu vùng I-2 0,270 0,244 0,270 0,262 0,270 0,262 0,270 0,270 0,262 0,270 0,262 0,270 Tiểu vùng I-3 0,310 0,280 0,310 0,300 0,310 0,300 0,310 0,310 0,300 0,310 0,300 0,310 Tiểu vùng I-4 0,186 0,168 0,186 0,180 0,186 0,180 0,186 0,186 0,180 0,186 0,180 0,186 Tiểu vùng I-5 0,176 0,159 0,176 0,170 0,176 0,170 0,176 0,176 0,170 0,176 0,170 0,176 Vùng II 0,1404 0,1268 0,1404 0,1358 0,1404 0,1358 0,1404 0,1404 0,1358 0,1404 0,1358 0,1404 Tiểu vùng II-1 0,067 0,061 0,067 0,065 0,067 0,065 0,067 0,067 0,065 0,067 0,065 0,067 Tiểu vùng II-2 0,073 0,066 0,073 0,071 0,073 0,071 0,073 0,073 0,071 0,073 0,071 0,073 Vùng III 0,341 0,318 0,341 0,330 0,341 0,330 0,341 0,341 0,330 0,341 0,330 0,341 Tiểu vùng III-1 0,065 0,061 0,065 0,063 0,065 0,063 0,065 0,065 0,063 0,065 0,063 0,065 Tiểu vùng III-2 0,276 0,257 0,276 0,267 0,276 0,267 0,276 0,276 0,267 0,276 0,267 0,276 Vùng IV 1,205 1,131 1,205 1,166 1,205 1,166 1,205 1,205 1,166 1,205 1,166 1,205 Tiểu vùng IV-1 0,742 0,696 0,742 0,718 0,742 0,718 0,742 0,742 0,718 0,742 0,718 0,742 Tiểu vùng IV-2 0,462 0,435 0,462 0,447 0,462 0,447 0,462 0,462 0,447 0,462 0,447 0,462 Vùng V 3,219 3,032 3,219 3,115 3,219 3,115 3,219 3,219 3,115 3,219 3,115 3,219 Tiểu vùng V-1 0,380 0,343 0,380 0,367 0,380 0,367 0,380 0,380 0,367 0,380 0,367 0,380 Tiểu vùng V-2 0,664 0,622 0,664 0,642 0,664 0,642 0,664 0,664 0,642 0,664 0,642 0,664 Tiểu vùng V-3 1,624 1,552 1,624 1,572 1,624 1,572 1,624 1,624 1,572 1,624 1,572 1,624 Tiểu vùng V-4 0,551 0,515 0,551 0,534 0,551 0,534 0,551 0,551 0,534 0,551 0,534 0,551 Vùng VI 2,083 1,949 2,083 2,016 2,083 2,016 2,083 2,083 2,016 2,083 2,016 2,083 Vùng VII 0,877 0,792 0,877 0,848 0,877 0,848 0,877 0,877 0,848 0,877 0,848 0,877 Tiểu vùng VII-1 0,426 0,385 0,426 0,412 0,426 0,412 0,426 0,426 0,412 0,426 0,412 0,426 Tiểu vùng VII-2 0,451 0,407 0,451 0,436 0,451 0,436 0,451 0,451 0,436 0,451 0,436 0,451 Vùng VIII 0,328 0,296 0,328 0,318 0,328 0,318 0,328 0,328 0,318 0,328 0,318 0,328 Vùng IX 0,418 0,377 0,418 0,404 0,418 0,404 0,418 0,418 0,404 0,418 0,404 0,418 Vùng X 6,231 5,628 6,231 6,030 6,231 6,030 6,231 6,231 6,030 6,231 6,030 6,231 Tiểu vùng X-1 0,348 0,314 0,348 0,337 0,348 0,337 0,348 0,348 0,337 0,348 0,337 0,348 Tiểu vùng X-2 0,965 0,872 0,965 0,934 0,965 0,934 0,965 0,965 0,934 0,965 0,934 0,965 Tiểu vùng X-3 4,351 3,930 4,351 4,211 4,351 4,211 4,351 4,351 4,211 4,351 4,211 4,351 Tiểu vùng X-4 0,566 0,511 0,566 0,548 0,566 0,548 0,566 0,566 0,548 0,566 0,548 0,566 Hạng mục Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 23 Bảng 2.9: Nhu cầu nước cho thủy sản Đơn vị: 106m3 Tháng 10 11 12 Hạng mục Vùng I 0,547 0,547 1,094 0,547 0,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,641 0,547 Tiểu vùng I-1 0,246 0,246 0,491 0,246 0,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,737 0,246 Tiểu vùng I-2 0,075 0,075 0,150 0,075 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225 0,075 Tiểu vùng I-3 0,112 0,112 0,224 0,112 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,336 0,112 Tiểu vùng I-4 0,064 0,064 0,127 0,064 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191 0,064 Tiểu vùng I-5 0,051 0,051 0,102 0,051 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,152 0,051 Vùng II 0,030 0,030 0,060 0,030 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,030 Tiểu vùng II-1 0,014 0,014 0,029 0,014 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,014 Tiểu vùng II-2 0,016 0,016 0,031 0,016 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,016 Vùng III 0,242 0,242 0,242 0,177 0,177 0,177 0 0,247 0,145 0,145 Tiểu vùng III-1 0,081 0,081 0,081 0,059 0,059 0,059 0 0,066 0,049 0,049 Tiểu vùng III-2 0,161 0,161 0,161 0,118 0,118 0,118 0 0,181 0,096 0,096 B Vùng IV 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng IV-1 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng IV-2 0 0 0 0 0 0 Vùng V 0 9,792 2,864 2,864 2,864 0 6,38 2,344 2,344 Tiểu vùng V-1 0 0,279 0,102 0,102 0,102 0 0,228 0,084 0,084 Tiểu vùng V-2 0 2,496 0,915 0,915 0,915 0 2,038 0,749 0,749 Tiểu vùng V-3 0 5,538 1,305 1,305 1,305 0 2,906 1,067 1,067 Tiểu vùng V-4 0 1,479 0,542 0,542 0,542 0 1,208 0,444 0,444 Vùng VI 1,104 1,104 1,104 1,225 1,225 1,225 0 1,364 1,003 1,003 Vùng VII 0,000 0,000 0,255 0,383 0,383 0,255 0,000 0,000 0,255 0,383 0,383 0,255 Tiểu vùng VII-1 0,000 0,000 0,093 0,139 0,139 0,093 0,000 0,000 0,093 0,139 0,139 0,093 Tiểu vùng VII-2 0,000 0,000 0,163 0,244 0,244 0,163 0,000 0,000 0,163 0,244 0,244 0,163 Vùng VIII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vùng IX 0,000 0,000 0,113 0,170 0,170 0,113 0,000 0,000 0,113 0,170 0,170 0,113 Vùng X 0,000 0,000 4,274 6,411 6,411 4,274 0,000 0,000 4,274 6,411 6,410 4,274 Tiểu vùng X-1 0,000 0,000 0,200 0,300 0,300 0,200 0,000 0,000 0,200 0,300 0,300 0,200 Tiểu vùng X-2 0,000 0,000 0,829 1,244 1,244 0,829 0,000 0,000 0,829 1,244 1,244 0,829 Tiểu vùng X-3 0,000 0,000 2,422 3,633 3,633 2,422 0,000 0,000 2,422 3,633 3,633 2,422 Tiểu vùng X-4 0,000 0,000 0,823 1,234 1,234 0,823 0,000 0,000 0,823 1,234 1,234 0,823 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 24 Bảng 2.10:Nhu cầu nước cho thủy sản giai on 2010 - 2020 Đơn vị: 106m3 Tháng 10 11 12 H¹ng mơc Vùng I 0,613 0,613 1,226 0,613 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,839 0,613 Tiểu vùng I-1 0,260 0,260 0,519 0,260 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,779 0,260 Tiểu vùng I-2 0,111 0,111 0,221 0,111 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,332 0,111 Tiểu vùng I-3 0,116 0,116 0,232 0,116 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,348 0,116 Tiểu vùng I-4 0,068 0,068 0,137 0,068 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,205 0,068 Tiểu vùng I-5 0,058 0,058 0,117 0,058 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,175 0,058 Vùng II 0,032 0,032 0,064 0,032 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,032 Tiểu vùng II-1 0,014 0,014 0,029 0,014 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,014 Tiểu vùng II-2 0,018 0,018 0,036 0,018 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,018 Vùng III 0,322 0,322 0,322 Tiểu vùng III-1 0,102 0,102 0,102 0,059 0,059 0,059 0,000 0,000 0,132 0,049 0,049 0,000 Tiểu vùng III-2 0,22 Vùng IV 0,000 0,000 0,565 0,549 0,549 0,549 0,000 0,000 0,506 0,45 0,45 0,000 Tiểu vùng IV-1 0,000 0,000 0,311 0,306 0,306 0,306 0,000 0,000 0,306 0,25 0,25 0,000 Tiểu vùng IV-2 0,000 0,000 0,254 0,243 0,243 0,243 0,000 0,000 0,2 0,000 Vùng V 0,000 0,000 Tiểu vùng V-1 0,000 0,000 0,465 0,107 0,107 0,107 0,000 0,000 0,38 0,139 0,139 0,000 Tiểu vùng V-2 0,000 0,000 3,39 1,243 1,243 1,243 0,000 0,000 2,769 1,017 1,017 0,000 Tiểu vùng V-3 0,000 0,000 7,5 2,75 Tiểu vùng V-4 0,000 0,000 1,74 0,638 0,638 0,638 0,000 0,000 1,421 0,522 0,522 0,000 Vùng VI 1,143 1,143 1,143 1,582 1,582 1,582 0,000 0,000 3,969 1,158 1,158 0,000 Vùng VII 0,0000 0,0000 0,2596 0,3893 0,3893 0,259 0,000 0,000 0,259 0,389 0,389 0,259 Tiểu vùng VII-1 0,0000 0,0000 0,0926 0,1389 0,1389 0,092 0,000 0,000 0,092 0,138 0,138 0,092 Tiểu vùng VII-2 0,0000 0,0000 0,1669 0,2504 0,2504 0,166 0,000 0,000 0,166 0,250 0,250 0,166 Vùng VIII 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vùng IX 0,0000 0,0000 0,1217 0,1826 0,1826 0,121 0,000 0,000 0,121 0,182 0,182 0,121 Vùng X 0,0000 0,0000 7,6017 11,403 11,403 7,601 0,000 0,000 7,601 11,40 11,40 7,601 Tiểu vùng X-1 0,0000 0,0000 0,3110 0,4665 0,4665 0,311 0,000 0,000 0,311 0,466 0,4665 0,311 Tiểu vùng X-2 0,0000 0,0000 1,9701 2,9552 2,9552 1,970 0,000 0,000 1,970 2,955 2,9552 1,970 Tiểu vùng X-3 0,0000 0,0000 4,4645 6,6968 6,6968 4,464 0,000 0,000 4,464 6,696 6,6968 4,464 Tiểu vùng X-4 0,0000 0,0000 0,8561 1,2842 1,2842 0,856 0,000 0,000 0,856 1,284 1,2842 0,856 B 0,22 0,22 13,1 0,18 0,18 0,18 0,000 0,000 0,301 0,148 0,148 0,000 0,121 0,121 0,121 0,000 0,000 0,169 0,099 0,099 0,000 0,2 0,2 4,738 4,738 4,738 0,000 0,000 10,7 3,928 3,928 0,000 2,75 2,75 0,000 0,000 6,125 2,25 2,25 0,000 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 25 Bảng 2.11: Nhu cầu nước cho công nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 Đơn vị: 106m3 Tháng 10 11 12 Hạng mục Vùng I 0,4654 0,4204 0,4654 0,4504 0,4654 0,4504 0,4654 0,465 0,4504 0,4654 0,4504 0,4654 Tiểu vùng I-1 0,0013 0,0011 0,0013 0,0012 0,0013 0,0012 0,0013 0,001 0,0012 0,0013 0,0012 0,0013 Tiểu vùng I-2 0,0232 0,0210 0,0232 0,0225 0,0232 0,0225 0,0232 0,023 0,0225 0,0232 0,0225 0,0232 Tiểu vùng I-3 0,3241 0,2927 0,3241 0,3136 0,3241 0,3136 0,3241 0,324 0,3136 0,3241 0,3136 0,3241 Tiểu vùng I-4 0,1169 0,1056 0,1169 0,1131 0,1169 0,1131 0,1169 0,116 0,1131 0,1169 0,1131 0,1169 Tiểu vùng I-5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vùng II 0,047 0,042 0,047 0,045 0,047 0,045 0,047 0,047 0,045 0,047 0,045 0,047 Tiểu vùng II-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tiểu vùng II-2 0,0465 0,042 0,0465 0,045 0,0465 0,045 0,0465 0,046 0,045 0,0465 0,045 0,0465 Vùng III 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 Tiểu vùng III-1 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 Tiểu vùng III-2 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Vùng IV 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 Tiểu vùng IV-1 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 Tiểu vùng IV-2 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 Vùng V 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 Tiểu vùng V-1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Tiểu vùng V-2 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 Tiểu vùng V-3 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 Tiểu vùng V-4 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 Vùng VI 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 Vùng VII 0,088 0,079 0,088 0,085 0,088 0,085 0,088 0,088 0,085 0,088 0,085 0,088 B Tiểu vùng VII-1 0,043 0,038 0,043 0,041 0,043 0,041 0,043 0,043 0,041 0,043 0,041 0,043 Tiểu vùng VII-2 0,045 0,041 0,045 0,044 0,045 0,044 0,045 0,045 0,044 0,045 0,044 0,045 Vùng VIII 0,048 0,044 0,048 0,047 0,048 0,047 0,048 0,048 0,047 0,048 0,047 0,048 Vùng IX 1,339 1,210 1,339 1,296 1,339 1,296 1,339 1,339 1,296 1,339 1,296 1,339 32,61 32,613 29,456 32,613 31,560 32,613 31,560 32,613 31,560 32,613 31,560 32,613 0,035 0,031 0,035 0,034 0,035 0,034 0,035 0,035 0,034 0,035 0,034 0,035 Vùng X Tiểu vùng X-1 Tiểu vùng X-2 Tiểu vùng X-3 Tiểu vùng X-4 0,097 0,087 0,097 0,093 0,097 0,093 0,097 0,097 0,093 0,097 0,093 0,097 30,66 30,668 27,700 30,668 29,678 30,668 29,678 30,668 29,678 30,668 29,678 30,668 1,814 1,638 1,814 1,755 1,814 1,755 1,814 1,814 1,755 1,814 1,755 1,814 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 26 Bảng 2.12: Nhu cầu nước cho môi trường hạ lưu tương lai Đơn vị: 106m3 Th¸ng 10 11 12 H¹ng mơc Vùng I 70,34 63,53 70,34 68,06 70,34 68,06 70,34 70,34 68,06 70,34 68,06 70,34 Tiểu vùng I-1 14,49 13,09 14,49 14,02 14,49 14,02 14,49 14,49 14,02 14,49 14,02 14,49 Tiểu vùng I-2 22,10 19,96 22,10 21,38 22,10 21,38 22,10 22,10 21,38 22,10 21,38 22,10 Tiểu vùng I-3 9,40 9,10 9,40 9,10 9,40 9,40 9,40 Tiểu vùng I-4 14,25 12,87 14,25 13,79 14,25 13,79 14,25 14,25 13,79 14,25 13,79 14,25 Tiểu vùng I-5 10,10 9,12 10,10 9,77 10,10 9,77 10,10 10,10 9,77 10,10 9,77 10,10 Vùng II 9,83 8,88 9,83 9,51 9,83 9,51 9,83 9,83 9,51 9,83 9,51 9,83 Tiểu vùng II-1 3,75 3,39 3,75 3,63 3,75 3,63 3,75 3,75 3,63 3,75 3,63 3,75 Tiểu vùng II-2 6,08 5,49 6,08 5,88 6,08 5,88 6,08 6,08 5,88 6,08 5,88 6,08 Vùng III 5,22 4,72 5,22 5,05 5,22 5,05 5,21 5,21 5,04 5,21 5,05 5,22 Tiểu vùng III-1 3,46 3,12 3,45 3,34 3,45 3,34 3,45 3,45 3,33 3,44 3,34 3,46 Tiểu vùng III-2 1,77 1,60 1,77 1,71 1,77 1,71 1,77 1,77 1,71 1,77 1,71 1,77 Vùng IV 14,49 13,09 14,49 14,02 14,49 14,02 14,49 14,49 14,02 14,49 14,02 14,49 Tiểu vùng IV-1 9,32 8,42 9,32 9,02 9,32 9,02 9,32 9,32 9,02 9,32 9,02 9,32 Tiểu vùng IV-2 5,17 4,67 5,17 5,00 5,17 5,00 5,17 5,17 5,00 5,17 5,00 5,17 Vùng V 3,62 3,26 3,61 3,49 3,61 3,49 3,60 3,60 3,48 3,59 3,47 3,59 Tiểu vùng V-1 0,46 0,41 0,46 0,44 0,45 0,43 0,44 0,44 0,42 0,43 0,42 0,43 Tiểu vùng V-2 1,05 0,94 1,05 1,01 1,05 1,01 1,05 1,05 1,01 1,05 1,01 1,05 Tiểu vùng V-3 1,56 1,40 1,56 1,50 1,56 1,50 1,56 1,56 1,50 1,56 1,50 1,56 Tiểu vùng V-4 0,56 0,50 0,56 0,54 0,56 0,54 0,56 0,56 0,54 0,56 0,54 0,56 Vùng VI 5,21 4,71 5,21 5,04 5,21 5,04 5,21 5,21 5,04 5,21 5,04 5,21 Vùng VII 14,02 12,66 14,02 13,56 14,02 13,56 14,02 14,02 13,56 14,02 13,56 14,02 B 8,49 9,40 9,10 9,10 9,40 Tiểu vùng VII-1 9,46 8,55 9,46 9,16 9,46 9,16 9,46 9,46 9,16 9,46 9,16 9,46 Tiểu vùng VII-2 4,55 4,11 4,55 4,41 4,55 4,41 4,55 4,55 4,41 4,55 4,41 4,55 Vùng VIII 11,95 10,79 11,95 11,56 11,95 11,56 11,95 11,95 11,56 11,95 11,56 11,95 Vùng IX 24,37 22,01 24,37 23,59 24,37 23,59 24,37 24,37 23,59 24,37 23,59 24,37 Vùng X 13,78 12,45 13,78 13,34 13,78 13,34 13,78 13,78 13,34 13,78 13,34 13,78 Tiểu vùng X-1 1,32 1,19 1,32 1,27 1,32 1,27 1,32 1,32 1,27 1,32 1,27 1,32 Tiểu vùng X-2 4,85 4,38 4,85 4,70 4,85 4,70 4,85 4,85 4,70 4,85 4,70 4,85 Tiểu vùng X-3 5,85 5,28 5,85 5,66 5,85 5,66 5,85 5,85 5,66 5,85 5,66 5,85 Tiểu vùng X-4 1,77 1,59 1,77 1,71 1,77 1,71 1,77 1,77 1,71 1,77 1,71 1,77 T Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 27 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG MÔ HÌNH NAM Bảng 3.1: Bộ thơng số tiểu lưu vực I Bộ thông số lưu vực Số liệu đầu vào Thông số Tên tiểu lưu vực I (Thượng nguồn sơng Mã) Umax Diện tích (km2) 25.375 Lmax Số liệu bốc Trạm Sông CQOF Số liệu lưu lượng Trạm Xã Là CKIF Thời gian thẩm định 1980 - 2008 CK1,2 Tỷ trọng tính tốn mưa Tên trạm Tỷ trọng TOF Sông 0,5 TIF Sốp Cộp 0,5 TG CKBF Giá trị 13,5 190 0,181 517,3 24,1 0,0639 0,977 0,075 1813 Bảng 3.2: Bộ thông số tiểu lưu vực II, III, IV, V, VI, X, XI Bộ thông số lưu vực Số liệu đầu vào Thông số Tên tiểu lưu vực II - III - IV - V -VI - X - XI Diện tích (km2) Umax Lmax Số liệu bốc Trạm Hồi Xuân CQOF Số liệu lưu lượng Trạm Cẩm Thủy CKIF 1995 - 2007 CK1,2 Thời gian thẩm định Tỷ trọng TOF Hồi Xuân 0,3 TIF Bá Thước 0,35 TG Cẩm Thủy 0,35 CKBF Tên trạm Tỷ trọng tính tốn mưa Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Giá trị 18,9 154 0,162 236,3 10 0,518 0,947 0,312 2003 Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 28 Bảng 3.3: Bộ thông số tiểu lưu vực VII, VIII, IX Bộ thông số lưu vực Số liệu đầu vào Tên tiểu lưu vực VII - VIII - IX Diện tích (km2) Số liệu bốc Số liệu lưu lượng Thời gian thẩm định Giá trị Umax 18,2 Lmax 173 Trạm Như Xuân CQOF Trạm Cửa Đạt CKIF 304,6 CK1,2 44,6 Tỷ trọng TOF 0,851 Bái Thượng 0,4 TIF 0,831 Cửa Đạt 0,6 TG 0,145 1980 - 2008 Tên trạm Tỷ trọng tính tốn mưa Thơng số CKBF 0,113 1521 T Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 29 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ MƠ PHỎNG MƠ HÌNH MIKE BASIN CÂN BẰNG NƯỚC HIỆN TRẠNG ĐẾN NĂM 2020 T Kết cân nước trạng, tần suất P = 75% 4.1 T Bảng 4.1 Lượng nước thiếu tính theo (%) năm 2010 T Relative deficit [percent] GOTO TOP OF PAGE T Node Jan Feb Mar TU Apr T U May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean Min Max I2 0 11.720 39.752 72.698 0 0 0 11.288 72.698 I3 0 16.166 42.739 73.952 0 0 0 12.078 73.952 I4 0 35.125 60.768 76.616 0 0 0 15.683 76.616 I-5 0 60,8 80,5 89,2 0 0 0 18,9 20,79 89,23 I-6 0 0 0 0 0 0 0 I-7 0 0 27,1 0 0 0 2,258 27,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 I-12 96,8 97,4 98,9 99,4 99,6 98,5 76,8 79,73 38,98 99,6 I-14 24,3 20,6 61,5 78,8 86,5 42,4 15,8 22,1 0 57,9 34,15 86,51 I-15 0 99,3 99,6 99,6 0 0 0 24,87 99,63 I-17 33,7 85,4 95,9 83,7 0 0 0 24,89 95,89 I-20 0 0 0 0 0 0 I-21 0 8,17 0 0 0 0 0,681 8,167 I-23 12,3 70,7 83,1 78,9 0 0 0 20,41 83,09 I-24 0 61,8 72,5 87,2 0 0 0 18,46 87,19 I-26 0 0 0 0 0 0 Min 0 0 0 0 0 0 Max 100 100 100 100 I-8 39 78,9 86,7 84,9 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 T Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 30 Bảng 4.2: Lượng nước thiếu tính theo(ft3/s) năm 2010 Water demand deficit [ft^3/s] GOTO TOP OF PAGE T Node Jan Feb Mar Apr TU T U May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean Min Max I2 0 8.290 24.69 59.15 0 0 0 8.376 59.151 I3 0 11.43 26.54 60.17 0 0 0 8.923 60.171 I4 0 18.04 30.94 38.85 0 0 0 7.986 38.853 I5 0 43.60 69.7 82.9 0 0 0 17.844 82.909 I6 0 0 0 0 0 0 I-7 I-8 0 0 4,727 0 0 0 162 124,9 121,4 183,4 163,8 85,9 171 156,8 117 103,4 14,87 0 0,39 4,73 117,02 14,87 183,39 I-12 56,6 45,01 70,96 86,14 92,54 58,9 11,22 4,432 24,09 48,97 40,92 44,99 4,43 92,54 I-14 57,5 46,08 186,7 183,2 294,2 133 35,13 53,22 0 267,1 104,6 0,00 294,2 I-15 0 98,52 88,18 124,3 0 0 0 25,92 I-17 256,4 959,5 927,3 872,3 0 0 0 251,29 0,00 959,52 I-20 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 I-21 0 7,496 0 0 0 0 0,62 0,00 7,50 I-23 23,58 210,5 224 274,2 0 0 0 61,02 0,00 274,1 I-24 0 72,28 70,74 108,3 0 0 0 20,94 0,00 108,30 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 124,34 Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 31 4.2 Kết cân nước phương án 2020, tần suất P = 75% Bảng 4.3 Lượng nước thiếu tính theo (%) năm 2020 T Relative deficit [percent] GOTO TOP OF PAGE T Node Jan Feb Mar TU Apr T U May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean Min Max I-2 0 56,2 69,8 85,8 0 0 0 17,65 85,83 I-3 0 57,8 75,7 84,9 0 0 0 18,21 84,92 I-4 25,5 67,4 78,9 84,5 0 0 0 21,36 84,51 I-5 17,2 67,7 83,7 90,7 0 0 0 0 I-7 0 42,1 74,7 0 0 0 9,729 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91,67 I-8 I-14 0 10 I-15 39,6 99,7 99,8 I-17 42,9 85,1 97 89 I-20 0 2,8 I-21 0 I-23 12,3 I-24 16,4 I-26 Min Max 51 21,6 90,7 74,66 100 100 0 0 0 5,09 51,05 99,8 26,3 0 0 0 30,42 99,77 0 0 0 26,17 97,04 0 0 0 0 0,233 11,9 0 0 0 0 0,994 11,93 70,7 83,1 78,9 0 0 0 20,41 83,09 66,9 75,8 87,6 0 0 0 20,56 87,62 0 13,4 0 0 0 0 1,114 13,37 0 2,8 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,8 T Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước 32 Bảng 4.4: Lượng nước thiếu tính theo(ft3/s) năm 2020 Water demand deficit [ft^3/s] GOTO TOP OF PAGE T TU T U Node Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean Min Max I-2 0 80,1 86,6 135 0 0 0 25,103 I-3 0 81,4 111 119 0 0 0 25,972 119,39 I-4 19,2 69 74,6 64,7 0 0 0 18,952 74,559 I-5 9,81 58,8 86,2 97,6 0 0 0 21,035 97,565 I-7 0 15,5 37,5 0 0 0 4,4163 37,464 38,8 45,6 50,8 73,8 56,3 104 79,2 46,7 37 17,3 30,1 48,287 103,68 I-8 86,6 I-14 0 4,62 31,8 0 0 0 3,0337 I-15 57,4 205 167 199 47 0 0 0 56,267 205,06 I-17 42,9 85,1 97 89 0 0 0 26,172 97,038 I-20 0 4,36 0 0 0 0 0,3629 4,355 I-21 0 8,49 0 0 0 0 0,7071 8,485 I-23 23,6 210 224 274 0 0 0 61,017 274,16 I-24 14,8 90,2 83,8 113 0 0 0 25,122 I-26 0 14,2 0 0 0 0 1,1813 14,176 Mean 2,77 15,2 66,5 75 0 38,8 57,4 210 224 Min Max Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 86,9 10,8 5,66 3,34 2,65 1,24 2,15 0 0 274 104 79,2 46,7 0 31,78 112,6 0 37 17,3 30,1 Chuyên ngành Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước ... cứ u đề xuất giải giải pháp sử dụng tổng hợp bền vững nguồn nước lưu vực Sơng Mã ’ II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI B Đề xuất số giải pháp tổng hợp nhằm sử dụng nước bền vững điều kiện nguồn nước thiếu... TS Vũ Thế Hải với đề tài nghiên cứu luận văn là: “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tổng hợp bền vững nguồn nước lưu vực sông Mã , đề tài nghiên cứu mới, không giống với đề tài luận văn trước... Từ Nghiên cứu đề xuất số giải pháp phát triển tài nguyên nước, khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước sở phát triển bền vững Vì luận văn nghiên cứu đề cập tới vấn đề qua đề tài: ’ Nghiên cứ u đề
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ , NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay