MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NNPTNT PHÚ THỌ

108 3 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN MINH TUẤN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NN&PTNT PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN MINH TUẤN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NN&PTNT PHÚ THỌ Chuyên ngành: Kinh tế TNTN môi trường Mã số : 60 - 31 - 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HDKH: PGS.TS NGUYỄN BÁ UÂN Hà Nội - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình trước Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Tuấn LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả nhận hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Bá Uân, ý kiến chuyên môn quý báu thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản - Trường Đại học Thủy lợi, giúp đỡ tận tình Ban giám đốc phòng ban chun mơn Ban Quản dự án Cơng trình xây dựng NN&PTNT Phú Thọ Tác giả xin chân thành cám ơn sự bảo thầy giáo hướng dẫn khoa học, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, quan cung cấp số liệu trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Do trình độ, kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Luận văn hồn thành Khoa Kinh tế Quản Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Tuấn DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mục tiêu tổng thể dự án Hình 1.2: đồ nội dung quản dự án đầu xây dựng Hình 1.3: Các giai đoạn dự án đầu xây dựng Hình 2.1: Bản đồ hành tỉnh Phú Thọ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Sự khác quản SX kinh doanh quản dự án B Bảng 3.1: Kế hoạch đầu xây dựng cơng trình thuỷ lợi tương lai B DANH CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng phát triển Châu Á BVTC: Bản vẽ thi công CNVC: Công nhân viên chức CT: Cơng trình ĐTXD: Đầu xây dựng GPMB: Giải phóng mặt HC: Hành ISO: International Oganization for Standardization NĐ-CP: Nghị định Chính phủ NN&PTNT: Nơng nghiệp Phát triển nông thôn NQ: Nghị NSNN: Ngân sách nhà nước ODA: Quỹ hỗ trợ phát triển thức QĐ: Quyết định QLDA: Quản dự án TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TDT: Tổng dự toán TH: Tổng hợp TKKT: Thiết kế kỹ thuật TTg: Thủ tướng phủ TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân WB: Ngân hàng Thế giới XD: Xây dựng XDCT: Xây dựng công trình Lời cam đoan Lời cám ơn Danh mục hình Danh mục bảng Danh mục chữ viết tắt MỤC LỤC Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng nhân tố quan trọng định tăng trưởng hay phát triển kinh tế xã hội quốc gia Nguồn vốn đầu xây dựng thường chiếm tỷ lệ lớn tổng chi ngân sách hàng năm Sản phẩm lĩnh vực xây dựng có đặc thù riêng khơng giống với sản phẩm khác, sản xuất đơn chiếc, điều kiện khác nhau, thời gian xây dựng dài, trải qua nhiều giai đoạn quản có tính đặc thù, đặc biệt có nhiều tổ chức cá nhân tham gia quản đầu xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu đến kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng Chính vậy, việc quản chất lượng hiệu dự án đầu xây dựng có ý nghĩa quan trọng nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước Ở nước ta nay, với đổi chế quản đầu xây T dựng, công tác quản dự án đầu xây dựng ban quản dự án có đổi mới, bước đầu phát huy tác dụng công quản hoạt động xây dựng theo định hướng kinh tế thị trường có quản nhà nước Nhà nước ban hành quy định, hướng dẫn kiểm tra quản dự án đầu xây dựng nhằm bảo đảm bảo trình đầu thủ tục, quy trình, sử dụng hiệu vốn, đảm bảo chất lượng cơng trình xây dựng, đảm bảo đưa cơng trình vào sử dụng tiến độ Nhà nước phân cấp quản phù hợp với nguồn vốn đầu xây dựng cơng trình, giảm dần can thiệp trực tiếp nhà nước, tạo chủ động cho chủ thể tham gia quản hoạt động xây dựng cơng trình Những thay đổi mang lại cho hoạt động xây dựng diện mạo thành tựu đáng kể T Tuy vậy, thực tiễn, công tác quản dự án đầu ban quản dự án nhiều vấn đề bất cập, tồn đọng chí tiêu cực Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, song nguyên nhân cơng tác quản dự án ban quản dự án đầu xây dựng nhiều yếu Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi Để góp phần tìm giải pháp góp phần tăng cường công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình thuộc ngành Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, nơi cơng tác, tác giả lựa chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác quản đầu xây dựng Ban Quản dự án Cơng trình xây dựng NN&PTNT Phú Thọ“ làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề luận dự án đầu quản dự án đầu xây dựng, vai trò bên tham gia trình chuẩn bị, thực đầu cần thiết phải nâng cao lực quản thực dự án đầu xây dựng điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Trên sở đánh giá mặt hạn chế công tác quản dự án, phân tích nguyên nhân từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản dự án dự án đầu xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Phú Thọ Phương pháp nghiên cứu Dựa sở luận chung dự án đầu xây dựng, hệ thống văn pháp quy quản đầu xây dựng Nhà nước thực trạng triển khai thực dự án đầu xây dựng nước nói chung, địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng thời gian qua Đề tài tiếp cận phương pháp vật biện chứng để phân tích để giải vấn đề liên quan đến trình quản dự án đầu xây dựng Luận văn sử dụng kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau: - Phân tích hệ thống hóa luận; - Điều tra thu thập xử thơng tin thứ cấp; - Phân tích định tính kết hợp với định lượng; - Tổng kết kinh nghiệm thực tế Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Trường Đại học Thuỷ lợi a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài giải pháp quản dự áẳinhmf nâng cao chất lượng, hiệu đầu xây dựng cơng trình xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Phú Thọ từ giai đoạn quy hoạch đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng b Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác quản đầu xây dựng dự án đầu xây dựng Ban Quản dự án Cơng trình xây dựng NN & PTNT Phú Thọ Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Ý nghĩa khoa học Đề tài nghiên cứu hệ thống vấn đề luận dự án đầu xây dựng, quản dự án đầu xây dựng để làm sở khoa học cho phân tích đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản dự án đầu xây dựng b Ý nghĩa thực tiễn Những kết nghiên cứu , đề xuất biện pháp của luận văn tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc nâng cao h ơn chất lượng, hiệu công tác quản nhà nước đầu xây dựng nói chung địa bàn nước, Ban Quản dự án Cơng trình xây dựng NN & PTNT Phú Thọ nói riêng Kết dự kiến đạt Nghiên cứu đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản đầu xây dựng dự án đầu xây dựng nông nghiệp phát triển nơng thơn nước nói chung địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng Nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, Luận vân gồm có chương Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi (2) Khả định: Khả đưa định phẩm chất lãnh đạo Trong quản dự án nhiều vấn đề nảy sinh cần giải kịp thời Giám đốc dự án phải nắm bắt vấn đề, có phân tích, đánh giá, nhận định vấn đề định xử vấn đề để giải nhiệm vụ thời gian, có chất lượng phạm vi chi phí quy định; (3) Các kỹ ứng xử: Trong quan hệ công việc giám đốc dự án cần phải hoàn thành nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn thông qua người khác Cán quản phải làm việc với cán cấp mình, thành viên nhóm dự án, cán quản chức khác, phận bên liên quan, nhà thầu, quan quản nhà nước, nên việc thiết lập trì quan hệ cá nhân tốt với tất bên quan trọng việc thực nhiệm vụ mục tiêu dự án (4) Các kỹ xử truyền đạt thơng tin: Sự tương tác nhóm tham gia vào dự án với giám đốc dự án diễn kết hợp giao tiếp lời nói với văn Giám đốc dự án buộc phải nắm bắt tiến triển qua khả thu thập, xử thông tin có khả truyền đạt dẫn theo cách thức rõ ràng, chuẩn xác dễ hiểu Thông qua việc thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy, giám đốc dự án đạt phản hồi nhanh chóng xác từ nhóm dự án Thơng tin cập nhật tồn diện khả nắm bắt vấn đề người truyền đạt cao; (5) Đàm phán giải xung đột: Trong quản dự án có tranh chấp, xung đột xảy như: xung đột lợi ích, xung đột hội, xung đột quan hệ, những bất đồng nảy sinh nhân viên cấp quản với nhân viên kỹ thuật, bất đồng nảy sinh liên quan đến cách thức quản dự án, bất đồng nảy sinh từ việc khơng có mục tiêu mục tiêu dự án không xác định rõ ràng, bất đồng cạnh tranh nguồn lực thành viên dự án nhóm, Vì vậy, giám đốc dự án phải có kỹ đàm phán cần thiết để giải tranh chấp cách thỏa đáng có lý, có tình, ngăn ngừa, giảm thiểu khả xung đột; Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 87 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi (6) Kỹ quản nhiệm vụ công tác quản dự án: Các dự án có mục tiêu: Thành quả, thời gian, nguồn lực Các mục tiêu đơi có mâu thuẫn, xung đột đối nghịch nhau, giám đốc dự án thường phải thực phân tích đánh đổi để có kết mang tính dung hòa Một giám đốc dự án giỏi phải có kỹ tổ chức tốt, khả quản thời gian, chi phí cách có hiệu quả, mức; - Lựa chọn giám đốc quản dự án có lực: (1) Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn quản điều hành dự án: Quản dự án lĩnh vực khoa học, chun mơn có nhiều khác biệt so với quản sản xuất kinh doanh Do đó, để quản dự án tốt thiết nhà quản dự án phải đào tạo chun mơn dự án qua khố học đào tạo quản dự án trường đại học ngồi nước, khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản dự án, quản xây dựng Những kiến thức trang bị khóa học tiền đề để nhà quản dự án vận dụng vào thực tế quản dự án, điều kiện trình độ kiến thức quản dự án cán ban mức khiêm tốn; (2) Bồi dưỡng nâng cao cập nhật kiến thức quản dự án: Khoa học quản dự án ln có thay đổi, dự án có tính nhất, khơng lặp lại, điều đòi hỏi đội ngũ quản dự án phải liên tục cập nhật kiến thức quản dự án để bổ sung cho vốn kiến thức sẵn có đào tạo Việc bồi dưỡng kiến thức quản dự án thực thơng qua nhiều hình thức khác tham gia lớp học chuyên đề, tham gia học hỏi dự ánquản nước tiên tiến, bồi dưỡng chuyên gia có kinh nghiệm, Tăng cường sở vật chất phục vụ công tác quản điều hành dự án Trong thời gian qua, Ban quản dự án công trình xây dựng NN PTNT Phú Thọ thực quan tâm đến việc xây dựng sở vật chất để phục vụ cho công tác hoạt động chuyên môn Tuy vậy, phần trang thiết bị, điều kiện sở vật chất tiến khoa học kỹ thuật khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động quản Ban chưa theo kịp mặt Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 88 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi chung Ban quản dự án đầu xây dựng chuyên ngành nhiều địa phương Vì vậy, việc tập trung đầu nâng cao điều kiện sở vật chất trang thiết bị, tiến khoa học để phục vụ nâng cao chất lượng công tác quản dự án Đơn vị việc làm cấp thiết 3.5.6 Nâng cao chất lượng công tác quản giai đoạn chuẩn bị đầu Trong giai đoạn chuẩn bị đầu dự án, định chủ đầu có ý nghĩa quan trọng hàng đầu tác động đến chất lượng, chi phí cơng trình xây dựng Như biết, công tác quản dự án, việc chủ đầu định lựa chọn nhà thầu tham gia vấn xây dựng cơng trình quan trọng Trong hầu hết cơng trình có vấn đề chất lượng có nguyên nhân khởi nguồn từ lực nhà thầu khơng đáp ứng u cầu gói thầu Việc lựa chọn tiêu chuẩn dự án việc áp dụng quy chuẩn có ý nghĩa quan trọng hiệu chất lượng cơng trình Trong thời gian qua, dự án có vấn đề chất lượng đơn vị quản thường có chung nguyên nhân tiêu chuẩn dự án phê duyệt có nội dung chưa chặt chẽ, nhiều hở Việc xác định hình thành mơ hình tổ chức quản dự án nguyên nhân dẫn đến tình hình chất lượng cơng trình tốt hay xấu Các chủ đầu thường tự tổ chức máy quản dự án mà lực lại không đáp ứng Các ban quản dự án lập thường triển khai bước quy trình quản chất lượng hình thức, nguyên nhân phần bị sức ép từ cấp trên, từ luận tiến độ, lực hoàn thành nhiệm vụ hạn chế, Bố trí, lựa chọn địa điểm, lựa chọn phương án quy trình cơng nghệ, quy trình sử dụng khơng hợp phải bổ sung, sửa đổi, thay chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn phương án, chất lượng thẩm định, trình độ lực chủ đầu tư, người định đầu tư, vậy, cần phải có nghiên cứu điều chỉnh tăng cường quản chất lượng công việc Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 89 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi Bên cạnh ưu điểm, thành đạt lĩnh vực khảo sát, thiết kế cơng trình thủy lợi, số đơn vị vấn tham gia dự án Ban quản hạn chế lực dẫn đến chất lượng hồ khảo sát, thiết kế chưa tốt Trên thực tế, cơng trình địa phương quản lý, Ban thường ưu tiên cho công ty vấn địa phương công ty nhân đóng địa bàn để dễ quản lý,…trong trình độ, kinh nghiệm non kém, hạn chế, thiết bị không đầy đủ dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng phải xử tốn kém, kéo dài thời gian xây dựng chí gây cố cơng trình Để khắc phục tình trạng này, Ban quản dự án cần loại, từ chối nhà thầu vấn: Có thiết bị khảo sát lạc hậu, chậm đổi mới; Thiếu cán có trình độ chun mơn cao làm chủ nhiệm cơng trình lớn có kỹ thuật phức tạp Cơng tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu cần chấn chỉnh, cần quy định, kiểm tra kỹ thành phần, nội dung công việc giai đoạn này, đặc biệt thành phần khảo sát phục vụ công tác thiết kế, chủ yếu để xác định vùng tuyến, giải pháp kết cấu, công nghệ thi công giá thành dự án Tránh làm ẩu, để đến chuyển sang giai đoạn thực dự án, phát nhiều bất cập, không với yêu cầu thiết kế kỹ thuật, lại phải điều chỉnh dự án, làm dự án kéo dài, tống kinh phí làm chậm tiến độ hồn thành dự án 3.5.7 Nâng cao chất lượng công tác quản giai đoạn thực đầu Tăng cường công tác quản giám sát, giai đoạn khảo sát thiết kế Do công tác vấn khảo sát thiết kế giai đoạn vừa qua nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đảm bảo chất lượng, nên thường phải điều chỉnh, bổ sung, nhiều trường hợp phải điều chỉnh quy mô, giải pháp kỹ thuật, kéo dài thời gian thực Vì vậy, Ban cần tập trung kiểm tra kỹ từ bước khảo sát phục vụ thiết kế sở Cần kiểm tra kỹ từ khâu lập đề cương, nhiệm vụ việc kiểm tra chứng người làm công tác khảo sát thiết kế, thiết bị khảo sát, quy trình, khối lượng, chất lượng cơng tác khảo sát, thí nghiệm, phân tích mẫu, Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 90 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi Tăng cường nghiêm túc công tác thẩm tra, thẩm định hồ thiết kế, dự toán để phát sai sót bất hợp Trên thực tế, thường nhiều vấn đề chi phối, đặc biệt vấn đề thủ tục, nên giai đoạn thiết kế vấn thường bị thúc ép, hồ tính tốn thiết kế thường bị sai, không phù hợp (Kết cấu, giải pháp lựa chọn thiết kế khơng phù hợp, tính thiếu sót tải trọng, tính tốn tổ hợp sai nội lực, khơng tính độ ổn định theo quy phạm, vi phạm quy định cấu tạo, sử dụng phần mềm tính tốn khơng có quyền, ) Tăng cường chất lượng công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thực cơng tác đấu thầu có chất lượng góp phần nâng cao hiệu vốn đầu tư, giảm giá thành cơng trình, tránh thất lãng phí, đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình dự án Trên thực tế, hầu hết dự án có vấn đề chất lượng, tiến độ chi phí lỗi khâu trình chuẩn bị đầu việc khảo sát, thiết kế, lập hồ mời thầu khơng xác, dẫn đến kết thực đấu thầu không mong muốn, dự án đấu thầu mà phát sinh khối lượng dẫn đến việc thực toán sau khó khăn Bên cạnh đó, nhiều chất lượng vấn khơng tốt, người kiểm sốt trước định phê duyệt hồ trúng thầu khơng có nghiệp vụ cao dẫn đến gây lãng phí thất lớn Vì vậy, để nâng cao chất lượng cơng tác đấu thầu trước hết cần chấn chỉnh hồn thiện cơng tác lập kế hoạch đầu xây dựng Cần phải thực tốt công việc lập hồ mời thầu, việc soạn thảo yêu cầu ban đầu hồ mời thầu cần quan tâm thích đáng, tỉ mỉ, chi tiết liên quan đến tồn q trình triển khai thực sau dự án Mỗi sai sót, nhầm lẫn không rõ ràng hồ mời thầu dẫn đến tranh cải gây thiệt hại cho dự án Quá trình thương thảo hợp đồng bước định đưa cơng trình vào xây lắp Vì giai đoạn Ban quản dự án cần tập trung đạo để hợp đồng ký kết đảm bảo đầy đủ rõ ràng, có tính pháp khả thi cao Cần phải chấn chỉnh tổ chức nhân, nhận thầu xây lắp, cung ứng vật thiết bị phục vụ xây lắp, nhằm đảm bảo khả tham gia đấu thầu phù Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 91 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi hợp với lực kỹ thuật tài Kiểm tra kỹ hồ hành nghề, xác minh, kiểm tra tiêu chí cho ngành nghề nhà thầu Đối với nhà thầu xây lắp, thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng đề nghị chấm dứt hợp đồng giao nhà thầu khác tiếp tục thực phải đảm bảo giữ nguyên giá thầu, thời gian thi công hợp đồng ký trước Kiên loại bỏ, không chấp nhận nghiệm thu hạng mục cơng trình đơn vị thi công không thực cam kết chào thầu (thay đổi phẩm cấp vật tư, thiết bị), làm giảm chất lượng cơng trình, phát sinh khối lượng khơng đáng có Nhà thầu lựa chọn phải nhà thầu có uy tín q trình tổ chức thi cơng đảm bảo tiến độ, chất lượng cơng trình tương tự, lực thiết bị có hệ số khoản bảo đảm hồ dự thầu Kiên xử phạt, dừng thi cơng, chí hủy hợp đồng nhà thầu “bán lực” cho cá nhân, cho đội, cơng ty biết thu tỷ lệ, phó mặc cho đối tác thực hiện, thi công thuê mướn thiết bị, nhân lực không đảm bảo theo hồ dự thầu, chậm tiến độ dự án Nâng cao chất lượng giám sát q trình thi cơng xây dựng Như phân tích chương 2, cơng tác giám sát thi cơng cơng trình Ban có phần bng lỏng, hầu hết hạng mục cơng trình nằm dự án đầu công tác giám sát thi công cán Ban tự thực hiện, Ban lại chưa có đủ cán có đầy đủ lực chuyên môn làm công tác này, cán giám sát người làm công tác kiêm nhiệm có am hiểu đơi chút xây dựng Chính mà hầu hết phát sinh q trình thi cơng người giám sát khơng kiểm sốt được, dẫn đến việc không tránh khỏi đơn vị thi công cấu kết với đơn vị vấn thiết kế để nâng khối lượng cơng trình lên Để khắc phục điều thời gian để nâng cao chất lượng công tác Ban cần phải thực biện pháp sau: Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 92 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi Tổ chức bồi dưỡng, cử đào tạo đội ngũ người làm giám sát chuyên môn nghiệp vụ Tuyển thêm cán tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành xây dựng, có kinh nghiệm, có chứng hành nghề giám sát xây dựng để tham gia cơng tác giám sát cơng trình Đối với dự án lớn, hạng mục cơng trình lớn, Ban cần thuê đơn vị vấn có chức năng, lực kinh nghiệm giám sát, đơn vị vấn giám sát phải chịu trách nhiệm pháp chất lượng cơng trình Thực tốt cơng việc làm thất lãng phí, nâng cao chất lượng dự án, hạn chế rủi ro, đảm bảo việc quản dự án thành công Nâng cao lực theo dõi, giám sát trình thực dự án Giám sát dự án trình theo dõi, đo lường, đánh giá chấn chỉnh việc thực nhằm đảm bảo cho mục tiêu, kế hoạch dự án hoàn thành cách có hiệu Giám sát thực khơng nhằm phát sai sót, ách tắc hoạt động dự án để có giải pháp xử kịp thời mà nhằm tìm kiếm hội, tiềm khai thác để tận dụng, thúc đẩy dự án nhanh chóng đạt tới mục tiêu dự định Trong quản dự án đầu xây dựng, giám sát dự án thực nhà quản dự án, hoạt động tích cực nhà quản dự án để đảm bảo dự án hoàn thành thời hạn, phạm vi ngân sách cho đáp ứng yêu cầu chất lượng Theo tìm hiểu, thấy rằng, công tác giám sát, đánh giá đầu Ban chưa quán triệt đầy đủ, chưa cập nhật hết nội dung báo cáo cấp theo quy định, chưa thực nghiêm túc Để khắc phục tình trạng nêu theo dõi, giám sát trình thực dự án, Ban Quản dự án cần trọng đến việc yêu cầu đào tạo cán quản phải biết sử dụng thành thạo số công cụ giám sát, đánh giá dự án đơn giản Hiện nay, có số công cụ phục vụ cho việc giám sát dự án phổ biến tài liệu lưu hành nước ta Chúng giới thiệu mức độ định ban, mà chưa vận dụng để giám sát dự án nói chung Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 93 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi 3.5.8 Nâng cao chất lượng công tác quản chi phí dự án Một tiêu quan trọng đánh giá chất lượng công tác quản dự án đầu chí quản chi phí dự án phạm vi cho phép đạt mục tiêu dự án Để quản tốt chi phí dự án cơng tác quản chi phí phải quan tâm từ bước xác định chủ trương đầu Chủ trương đầu phải chọn dự án thực có hiệu quả, xem xét đầy đủ khía cạnh rủi ro xảy ra, cần nghiên cứu kỹ điều kiện môi trường, thị trường vùng nguyên liệu, tài liệu địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, Trong giai đoạn khảo sát, cần có kế hoạch, kiểm tra chi tiết để tránh việc phải khảo sát lại, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thiết kế, phương án thi công nhiều lần, làm thay đổi dự toán, làm chậm tiến độ thi cơng, gây lãng phí thời gian, tăng chi phí của dự án Trong thiết kế, cần có bàn bạc phương án cơng trình, quy mơ cơng trình phù hợp với yêu cầu sử dụng Tránh việc phê duyệt không quy định, qua loa thiết kế không đảm bảo chất lượng, không đồng bộ, phải phá làm lại, sử dụng vật tư, vật liệu không phù hợp với loại cơng trình, tính tốn khơng chặt chẽ gây lãng phí vật liệu xây dựng, Trong khâu triển khai điều hành kế hoạch đầu hàng năm cần bố trí vốn cho dự án theo sát tiến độ đầu thực dự án cấp thẩm quyền phê duyệt định đầu tư, tránh việc bố trí danh mục dự án đầu phân tán, dàn trải, không sát với tiến độ thi công dự án phê duyệt, bố trí kế hoạch đầu cho dự án không đủ điều kiện dẫn đến kéo dài thời gian thi công, chậm đưa vào sử dụng làm giảm hiệu đồng vốn đầu Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải thực trình tự đấu thầu Việt xét thầu, đánh giá để xếp loại nhà thầu lựa chọn nhà thầu cần xác, chuẩn mực Tuyệt đối nghiêm cấm tượng thông đồng nhà thầu tham gia đấu thầu khống chế giá trúng thầu cho đơn vị thoả thuận để thắng thầu đưa đến phá giá đấu thầu Trong khâu thi cơng xây lắp cơng trình phải quản giám sát đảm bảo khối lượng thi công theo thiết kế phê duyệt thi công không Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 94 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi thiết kế dẫn đến phải phá làm lại; sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng; khai khống khối lượng; ăn bớt vật liệu q trình thi cơng, Dùng biện pháp quản hành chính, pháp luật, kinh tế giáo dục để tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, công tâm, cán đạo, điều hành, quản dự án để họ thực nhiệm vụ quản dự án giao có chất lượng Ban quản dự án cần trọng nâng cao chất lượng cơng tác tốn cơng trình Thực tế nay, số hạng mục cơng trình dự án đầu xây dựng hồn thành từ đến năm mà chưa tốn Vì vậy, Ban cần quan tâm thực tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tăng cường chất lượng công tác khảo sát kỹ thuật thi công lập tổng dự toán để tạo tiền đề cho trình quản đầu thuận tiện giúp cho cơng tác tốn nhanh chóng đạt hiệu cao Đồng thời tạo điều kiện để thực tốt trình lập, thẩm tra duyệt tốn Các hạng mục có thay đổi thiết kế, bổ sung khối lượng q trình thi cơng nhà nước có thay đổi sách, chế độ, cần tiến hành nhanh chóng thủ tục để duyệt bổ sung dự toán điều chỉnh tổng mức đầu tư, không để kết thúc làm điều chỉnh 3.6 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ ĐẢM BẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG Công tác quản dự đầu xây dựng nói chung, dự án đầu xây dựng cơng trình NN PTNT nói riêng nước ta nhiều khó khăn, yếu kém, tượng tiêu thất xây dựng diễn số dự án Việc đưa giải pháp khắc phục yếu kếm, hạn chế tiêu cực nêu cần thiết Tuy nhiên để giải pháp mang lại cách hiệu quả, thiết thực, tác giả xin đưa khuyến nghị Ban quản dự án cơng trình xây dựng NN PTNT Phú Thọ quan quản Nhà nước giải pháp hỗ trợ sau: 3.6.1 Đối với Ban Quản dự án Cơng trình xây dựng NN&PTNT Phú Thọ Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 95 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi Để sớm đưa giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng vào thực tiễn hoạt động thực nhiệm vụ mình, Ban quản dự án cơng trình xây dựng NN PTNT Phú Thọ cần quan tâm triển khai thực số vấn đề sau: - Cần sớm hoàn thiện kế hoạch chiến lược phát triển Ban theo kế hoạch dài hạn Nắm vững kế hoạch đầu xây dựng Tỉnh lĩnh vực quản ngành NN PTNT Tích cực đầu cải tạo sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản dự án Hiện nay, khoa học cơng nghệ thơng tin có nhiều phần mềm chun dụng, ví dụ, phần mềm MS Project có nhiều tiện ích công tác lập quản tiến độ thực dự án đầu xây dựng cơng trình; - Tổ chức lại cấu tổ chức ban theo quan điểm gọn nhẹ, tăng cường phân cấp phân quyền, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thành viên Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực có đủ điều kiện, trình độ lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp quản dự án đầu xây dựng cơng trình 3.6.2 Đối với quan nhà nước Nhà nước cần có hành động thiết thực để đẩy mạnh nữ việc đổi chế quản kinh tế, tạo môi trường pháp ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác đầu nói chung cơng tác quản đầu xây dựng nói riêng Cụ thể cần sớm ban hành nghị định văn luật hướng dẫn cụ thể quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần đổi nâng cao chất lượng quy hoạch theo hướng: Gắn liền quy hoạch với chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng công tác dự báo, điều tra khảo sát đảm bảo độ tin cậy quy hoạch tổng thể chi tiết Tăng cường cấp quản đầu tư, cần ý tới lực chủ thể phân cấp quản lý, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm việc định đầu tư, quản tiến độ, chất lượng xây dựng hiệu dự án Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 96 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi Xây dựng bổ sung, hồn thiện định mức đơn giá thiếu, rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức, đơn giá khảo sát, thiết kế lạc hậu, không phù hợp với đặc thù ngành Tăng cường công tác quản giám sát chủ đầu tư, chủ nhiệm thiết kế giai đoạn khảo sát, thiết kế Tăng cường công tác kiểm tra tra đầu tất ngành, địa phương, chủ đầu tư, công ty vấn nhà thầu xây dựng, nhằm góp phần hạn chế tiêu cực, thất thốt, lãng phí, đảm bảo đầu tập trung đầu mục tiêu, quy hoạch, tiến độ Các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu cần tập trung lựa chọn dự án ưu tiên có hiệu quả, xác định rõ cơng trình cần huy động vốn năm nguồn vốn đảm bảo, xử triệt để nợ đọng đầu Kết luận chương Nâng cao chất lượng quản dự án đầu xây dựng đòi hỏi cấp bách cơng tác quản nhà nước đầu xây dựng Quản dự án đầu xây dựng hoạt động quản mẻ phức tạp gồm nhiều nội dung, công việc quản khác có liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau, bị ràng buộc nhiều quy định nhà nước, ngành, địa phương chủ đầu Trên sở kết hợp nghiên cứu luận thực tiễn quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án cơng trình xây dựng NN PTNT Phú Thọ, Chương nghiên cứu đề xuất số giải pháp phù hợp, khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình NN PTNT tỉnh Phú Thọ thời gian tới Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 97 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng dự án đầu xây dựng cơng trình nói chung, dự án đầu xây dựng cơng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn nói riêng đòi hỏi cấp bách thực tiễn quản đầu xây dựng nước ta Quản dự án đầu xây dựng lĩnh vực quản phức tạp, rộng, gồm nhiều nội dung quản khác nhau, q trình quản thường dài có liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau, chủ đầu tư, nhà thầu, quan quản chuyên môn Nhà nước, Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án đầu xây dựng công trình NN PTNT Phú Thọ Để đạt mục tiêu này, tác giả hoàn thành nghiên cứu sau đây: - Đã nghiên cứu, hệ thống hóa có phân tích số vấn đề luận dự án, quản dự án, quản dự án đầu xây dựng Chỉ đặc điểm đặc thù dự án đầu xây dựng Hệ thống phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng Làm rõ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quản dự án đầu đưa tranh khái quát thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng nước ta; - Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình NN PTNT thời gian qua Ban quản dự án đầu xây dựng cơng trình NN PTNT Phú Thọ mặt mặt quản nhà nước, quản chất lượng, quản chi phí quản tiến độ dự án Chỉ kết đạt tồn tại, hạn chế quản dự án đầu xây dựng tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn tại, hạn chế để có sở thực tiễn cho việc giải pháp khắc phục; Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 98 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi - Đã đề xuất số giải phápsở khoa học, có tính hiệu khả thi góp phần nâng cao chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng dự án đầu xây dựng cơng trình NN PTNT Ban quản dự án đầu xây dựng cơng trình NN PTNT Phú Thọ quản điều hành Kiến nghị Quản dự án đầu xây dựng hoạt động vơ khó khăn phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực Để quản tốt có chất lượng dự án đầu xây dựng cơng trình ngồi tăng cường lực trình độ quản dự án ban quản dự án cần quan tâm hiệp lực, tạo điều kiện, tạo môi trường cho hoạt động tất cấp, ngành Đặc biệt quan quản nhà nước cấp Nhà nước cần ban hành quy định, hướng dẫn kiểm tra quản T dự án đầu xây dựng cách thống nhất, có ổn định tương đối nhằm giúp bảo đảm bảo trình đầu thủ tục, quy trình, sử dụng hiệu vốn, đảm bảo chất lượng cơng trình xây dựng, đảm bảo đưa cơng trình vào sử dụng tiến độ Nhà nước cần phân cấp quản lý, giảm dần can thiệp trực tiếp, tạo chủ động cho chủ thể tham gia quản hoạt động xây dựng cơng trình Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 99 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế đầu xây dựng, NXB Xây dựng; Công ty Cổ phần Giá xây dựng (2010), Quản dự án đầu xây dựng, Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ; VS.I.I Madur (2004), Quản dự án, NXB Ô-Mê-Ga, Maxcova; Maurise Hamon (1966), Quản theo dự án, Trung tâm Thông tin liệu, Hà Nội; Luật đầu 59/2005/QH11 nước CHXHCN Việt Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định 12/NĐ - CP ngày 10/2/2009 phủ Quản dự án đầu xây dựng cơng trình; Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xây dựng; Luật số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đầu tư; Nghị định Chính phủ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản chi phí đầu xây dựng cơng trình; 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng cơng trình; 11 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu Lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng thay cho Nghị định 58/2008/NĐ-CP; 12 Jonh S Oakland (1994), Quản chất lượng đồng bộ, NXB Thống kê, Hà Nội; 13 Thế Nghĩa, Kinh Doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 1998; 14 Trịnh Quốc Thắng (2009), Quản dự án đầu xây dựng, NXB Xây dựng; Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 100 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi 15 Bùi Ngọc Toàn (2009), Quản dự án xây dựng - Lập thẩm định dự án, NXB Xây dựng; 16 Vũ Công Tuấn (1999), Quản dự án, NXB TP Hồ Chí Minh; 17 Nguyễn Bá Uân (2010), Quản dự án nâng cao, Bài giảng cao học Đại học Thủy lợi; 18 Một số trang web điện tử bộ, ngành, tỉnh Phú Thọ Học viên: Nguyễn Minh Tuấn - Lớp: Cao học 17K 101 ... sở lý luận dự án đầu tư quản lý dự án đầu tư Chương 2: Phân tích trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án Cơng trình Xây dựng NN & PTNT Phú Thọ Chương 3: Một số biện pháp. .. NGUYỄN MINH TUẤN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NN&PTNT PHÚ THỌ Chun ngành: Kinh tế TNTN môi trường Mã số : 60 - 31... Hình 1.2: Sơ đồ nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn xây dựng nhằm tăng cường phát
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NNPTNT PHÚ THỌ , MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NNPTNT PHÚ THỌ

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay