Phân tích nguyên nhân phát sinh sự cố trong công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

136 1 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 13:00

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn Đánh giá quản lý chất lượng thi công cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam, tác giả bày tỏ cảm ơn trân trọng đến Giáo sư, Tiến sĩ Lê Kim Truyền tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tác giả chuyên môn trình nghiên cứu Tác giả trân trọng cảm ơn giảng viên, khoa Cơng Trình, phòng đào tạo Đại học sau Đại học, Ban nghành đoàn thể, Ban Giám hiệu trường Đại Học Thủy Lợi tạo điều kiện cho tác giả học tập nghiên cứu hồn thành khóa học trường Tác giả trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo Công ty TNHHMTVKTCTTL tỉnh Hưng Yên, Xí nghiệp KTCTL Châu Giang tạo điều kiện cho tác giả học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ động viên để tác giả hoàn thành luận văn này./ Hà Nội, Ngày 28 tháng 05 năm 2012 Tác giả BẢN CAM ĐOAN Đề tài luận văn cao học Đánh giá quản lý chất lượng thi cơng cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam học viên nhà trường giao nghiên cứu theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHTL ngày 29 tháng năm 2011 Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi Trong thời gian học tập trường với định hướng giảng viên cộng với kinh nghiệm làm việc quan đơn vị, giúp đỡ bạn bè đặc biệt giúp đỡ, bảo GS.TS Lê Kim Truyền, học viên tự nghiên cứu thực đề tài Nó thành lao động, tổ hợp yếu tố mang tính nghề nghiệp tác giả./ Hà Nội, Ngày 28 tháng 05 năm 2012 Tác giả Đoàn Ngọc Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU I.Tính cấp thiết đề tài II.Mục tiêu đề tài III.Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu IV.Dự kiến kết đạt V Nội dung luận văn CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM THI CÔNGNGUYÊN NHÂN PHÁT SINH SỰ CỐ TRONG THI CƠNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 1.1 Đặc điểm cơng trình thủy lợi, thủy điện nước ta 1.2 Sự cố công trình thủy lợi, thủy điện nước ta 13 1.3 Nguyên nhân gây cố công trình thủy lợi, thủy điện 31 1.4 Các phương pháp đánh giá chất lượng cơng trình 36 Kết luận chương 40 CHƯƠNG II: MƠ HÌNH VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 41 2.1.Đặt vấn đề 41 2.2.Các mơ hình ngun tắc quản lí chất lượng thi cơng dự án 42 2.3.Q trình kiểm sốt chất lượng thi cơng dự án 46 2.4.Các yêu cầu quản lí chất lượng thi công dự án 57 2.5 Nội dung kiểm tra quản lí chất lượng thi công dự án 61 Kết luận chương 67 CHƯƠNG III: SỞ PHÁP LÍ ĐỂ QUẢN LÍ GIÁM SÁT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 69 3.1.Cơ sở pháp lí để quản lí giám sát chất lượng cơng trình xây dựng 69 3.2.Hệ thống đảm bảo chất lượng cơng trình 69 3.3 Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001-2008 80 3.4.Nộidung trình tự giám sát kiểm tra chất lượng cơng trình chủ đầu tư tổng thầu xây dựng 82 3.5 Đánh giá kiểm nghiệm chất lượng trình 85 Kết luận chương 88 CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG CƠNG TRÌNH ĐẤT 89 4.1 Mở đầu 89 4.2 Đất loại đất xây dựng 89 4.3 sở pháp lý quản lý, giám sát chất lượng thi cơng cơng trình đất 91 4.4.Nội dung quản lý giám sát chất lượng thi cơng cơng trình đất 93 Kết luận chương 113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 114 DANH MỤC HÌNH ẢNH Ảnh 1.1 Đền thờ Vua Lê năm 938 đào kênh dẫn nước sông Bà Hòa Ảnh 1.2 Cống lấy nước Xuân Quan hệ thống TN Bắc Hưng Hải ( 1958) Ảnh 1.3 Đập Thảo Long – tỉnh Thừa Thiên Huế kết hợp cầu giao thơng để ngăn mặn, âu thuyền đảm bảo giao thông thủy Ảnh 1.4 Sự cố đập Cửa Đạt cao trình 50 thi công bị phá hoại lũ ngày 4/10/2007 14 Ảnh 1.5 Vỡ đập thủy điện Khe Mơ- Hà Tĩnh năm 2010 14 Ảnh 1.6 Vỡ đập thủy điện Hố Hô- Hà Tĩnh năm 2010 15 Ảnh 1.7 Thấm nước qua đập bê tông trọng lực (đầm lăn) thủy điện sông Tranh 15 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1-1 Thống kê khối lượng cơng tác số cơng trình thủy lợi, thủy điện 10 Bảng 1-2 Thống kê cố cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam 23 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ quy trình đánh giá chất lượng cơng trình 39 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty xây dựng 43 Sơ đồ 2.2 sơ đồ q trình kiểm sốt chất lượng thi công dự án 47 Sơ đồ 2.3 Quá trình kiểm sốt chất lượng dự án thi cơng 48 Sơ đồ 2.4 Kiểm soát nhân tố chất lượng 48 MỞ ĐẦU I.Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua việc đầu tư cho phát triển thuỷ lợi, thuỷ điện Đảng Chính Phủ quan tâm, nhiều hệ thống cơng trình thi cơng thu hút hàng ngàn tỷ đồng Nhiều cơng trình với nhiệm vụ phục vụ đa mục tiêu phát huy hiệu tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội nước ta phát triển hội nhập Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác quản lý chất lượng thi công chưa đáp ứng u cầu thực tế đặt nên nhiều cơng trình hiệu đầu tư thấp, làm xong phải sửa chữa, nâng cấp thi công phát sinh cố…làm tăng kinh phí đầu tư kéo dài thời gian thi cơng gây lãnh phí, tốn cho nhân dân Nhiều ngun nhân làm cho cơng trình hư hỏng, xuống cấp, tuổi thọ cơng trình giảm, mỹ thuật khơng đảm bảo…nhưng ngun nhân chất lượng cơng trình chưa đạt u cầu so với thiết kế Chất lượng xây dựng công trình sống đơn vị thi cơng xây dựng cơng trình, hiệu đầu tư cho việc phát triển kinh tế, xã hội, an toàn cho nhân dân, cần phải quan tâm mức việc đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện Quản lý tốt chất lượng xây dựng cơng trình mang lại hiệu kinh tế lớn an toàn cao cho người dân vùng dự án hưởng lợi ý nghĩa cấp thiết đề tài II.Mục tiêu đề tài - Phân tích nguyên nhân phát sinh cố cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện từ nghiên cứu mơ hình, hệ thống sở pháp lý để quản lý đảm bảo chất lượng xây dựng cơng trình - Nghiên cứu biện pháp quản lý chất lượng thi cơng cơng trình đất III.Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu - Cách tiếp cận: Thơng qua cơng trình thực tế ấn phẩm phát hành nghiên cứu, phân tích để giải đáp mục tiêu đề đề tài - Phương pháp nghiên cứu: + Thu nhập thông tin liên quan, phân tích đánh giá lựa chọn giải pháp hợp lý + Phương pháp nhân + Phương pháp chuyên gia IV.Dự kiến kết đạt - Hệ thống nguyên nhân gây cố, hư hỏng cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện xây dựng Việt nam - Đề xuất phương pháp, chế, chế tài quản lý chất lượng cơng trình xây dựng thuỷ lợi, thuỷ điện Việt Nam V Nội dung luận văn Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Các nội dung chủ yếu: Chương 1: Đặc điểm thi công nguyên nhân phát sinh cố thi cơng cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện Chương 2: Mơ hình hệ thống quản lý chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình Chương 3: sở pháp lý để quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng Chương 4: Quản lý chất lượng thi cơng cơng trình đất Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM THI CÔNGNGUYÊN NHÂN PHÁT SINH SỰ CỐ TRONG THI CƠNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 1.1 Đặc điểm cơng trình thủy lợi, thủy điện nước ta 1.1.1 Khái nhiệm cơng trình thủy lợi Là cơng trình thuộc kết cấu hạ tầng xây dựng nhằm khai thác mặt lợi tài nguyên nước; phòng, chống ngăn chặn giảm thiểu tác hại nước gây ra, bảo vệ môi trường, cân sinh thái phục vụ đời sống người 1.1.2 Nhiệm vụ cơng trình thủy lợi Làm thay đổi, cải biến trạng thái tự nhiên dòng chảy sơng, hồ, biển, nước ngầm để sử dụng nước lợi bảo vệ môi trường xung quanh khỏi tác hại dòng nước gây phục vụ đời sống người 1.1.3 Phân loại cơng trình thủy lợi Theo mục đích sử dụng cơng trình thủy lợi chia thành loại: 1.1.3.1 Thủy năng: sử dụng lượng nước để phát điện; 1.1.3.2 Thủy nông: dùng biện pháp thủy lợi để tưới tiêu, thau chua rửa mặn phục vụ sản xuất nơng nghiệp; 1.1.3.3.Cơng trình phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai: dùng biện pháp cơng trình đê sơng, đê biển, biện pháp chỉnh trị sơng…; Cơng trình thủy lợi ngày với mục đích phục vụ đa mục tiêu với loại (1.1.3.1;1.1.3.2) kết hợp cấp nước cho khu công nghiệp, thành phố, nông thôn, trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; kết hợp giao thông thủy; phục vụ thể thao, du lịch giải môi trường Đối với loại (1.1.3.3) thời điểm biến đổi khí hậu thách thức lớn nhân loại kỷ 21 Biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống mơi trường tồn giới Nhiệt độ trái đất tăng gây ngập lụt, nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn công nghiệp hệ thống kinh tế xã hội tương lai Ở Việt Nam biến đổi khí hậu làm cho thiên tai, bão lũ, hạn hán ngày ác liệt Hậu biến đổi khí hậu Việt Nam nghiêm trọng, nguy hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho việc thực mục tiêu thiên niên kỷ phát triển bền vững đất nước Các công trình thủy lợi (cống ngăn mặn, đê sơng, đê biển…) phải đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế xã hội an sinh cho người điều kiện biến đổi khí hậu 1.1.4 Sự phát triển khoa học cơng trình thủy lợi 1.1.4.1 Trên giới Khoa học cơng trình thủy lợi phát triển từ lâu Các loại đập thấp, kênh mương cơng trình đơn giản để tưới nước cho trồng, cung cấp nước cho thành thị xây dựng Ai cập 4400 năm trước Công nguyên, Trung quốc 2280 năm trước Công nguyên Đập xây dựng sơng Lile cao 15m, dài 450m cốt đá đất sét Cùng với tiến loài người, khoa học kỹ thuật việc xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện phát triển mạnh mẽ số lượng, quy mơ hình thức Nói đến thủy lợi, thủy điện đặc trưng điển hình Hồ chứa (Hồ chứa cụm cơng trình đầu mối nhiều hạng mục cơng trình để tạo thành hệ thống phục vụ sản xuất: đập dâng; đập tràn; dốc nước; cống lấy nước; tiêu năng; hệ thống kênh dẫn, nhà máy thủy điện, hệ thống nhà quản lý…), tiếp sau là: hệ thống đại thủy nơng; trạm bơm tưới tiêu; cơng trình đê sông, đê biển; công ngăn triều… Đối với hồ chứa chiều cao đập từ chỗ vài mét buổi ban đầu, đến chiều cao đập (10 ÷15)m kỷ XV, đến 200 m kỷ XX 300 m kỉ XXI Vật liệu đắp đập từ chỗ làm vật liệu địa phương đến đập bê tơng thường, bê tơng đầm lăn… Về hình thức kế cấu đập từ đập 116 lực thật, người thật, máy móc thật, kinh nghiệm thật sát hạch, kiểm tra thực tế) để đảm bảo chất lượng cơng trình từ khâu kế hoạch đến khâu tốn cơng trình - Để đảm bảo chất lượng cơng trình xây dựng, ngồi việc th tư vấn giám sát, chủ đầu tư phải xây dựng trung tâm quản lý chất lượng độc lập đạt tiêu chuẩn, khả đánh giá, kiểm nghiệm chất lượng cơng trình, để làm số liệu nghiệm thu, toán - Vấn đề trách nhiệm lãnh đạo việc thực quản lý chất lượng cơng trình thể nào? Đây vấn đề nhạy cảm, chi phối tồn q trình thực kiểm sốt chất lượng dự án xây dựng cơng trình Tác giả luận văn đề xuất Chính Phủ Quyết định quy định cụ thể tỷ lệ Hoa Hồng sạch, công khai, minh bạch để thành viên, tổ chức biết, hưởng, tránh việc không rõ ràng dẫn đến làm ăn khuất tất, rút ruột cơng trình dẫn đến chất lượng, xảy cố cơng trình - Phải phân loại, phân cấp doanh nghiệp tư vấn, đầu tư xây dựng, công khai trang mạng địa phương (Huyện, tỉnh, nghành dọc) Chính Phủ cơng trình thi công; đánh giá hội đồng nghiệm thu chất lượng cơng trình từ lập kế hoạch đến khai thác sử dụng Nếu doanh nghiệp không đảm bảo chất lượng, để xảy cố quán thu hồi giấy đăng ký kinh doanh không cho hoạt động Tất biện pháp để hạn chế doanh nghiệp sân sau lãnh đạo quản lý dự án cơng trình./ 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng sau Đại học: chun đề thi cơng cơng trình đất TS Lê Xuân Roanh Bộ tiêu chuẩn nghành Nông nghiệp phát triển nông thôn; Bộ tiêu chuẩn Việt Nam; Định mức dự tốn xây dựng cơng trình Phần Xây dựng ban hành kèm theo văn số 1776/ BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng Đinh Tuấn Hải (2008), Quản lý dự án xây dựng Nhà xuất xây dựng, Hà Nội Vương Hách (2009), Sổ tay xử lý cố Cơng trình xây dựng tập I Nhà xuất bả xây dựng, Hà Nội Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ quy định hoạt động xây dựng Phan Sỹ Kỳ (2000), Sự cố số công trình thủy lợi Việt Nam biện pháp phòng tránh Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 quản lý chât lượng cơng trình xây dựng 10 GS.TS Phạm Ngọc Q Tràn cố đầu mối hồ chứa nước- Nhà xuất Nông nghiệp năm 2008 11 Trường Đại học Thủy lợi - Bộ môn Thi công (2004), Thi công cơng trình thủy lợi tập I Nhà xuất Xây dựng 12 Trịnh Quốc Thắng (2010), Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 13 Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh- Khoa xây dựng- Đặng Đình Minh- Thi cơng đất- Đào dắp, xử lý nền, nổ mìn- Nhà xuất Xây dựng năm 2009 118 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 hệ thống quản lý chất lượng Các yêu cầu 15 Tổng hội xây dựng Việt Nam, Bộ xây dựng (10/12/2009), Hội thảo khoa học tồn quốc Sự cố phòng ngừa cố cơng trình xây dựng, Hà Nội 16 Viện quản lý dự án (PMI) cẩm nang kiến thức quản lý dự án Nhà xuất khoa học kỹ thuật 17 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2007), Quản lý dự án cơng trình xây dựng Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội 18 Hình ảnh, tài liệu từ internet: - Những cố cơng trình thủy lợi, mối lo cộng đồng hạ du GS.PTS Nguyễn Tài – Đại học Phương Đông - PGS.TS Lê Bắc Huỳnh Hội bảo vệ thiên nhiên mơi trường Việt Nam - Các hình ảnh PHỤ LỤC Phụ lục 1.1 Các văn pháp lý để quản lý giám sát chất lượng công trình Luật văn luật - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính Phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng - Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 sửa đổi số điều Nghị định 209/2004/NĐ-CP - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP - Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 Hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Các tiêu chuẩn Việt nam tiêu chuẩn nghành * Tiêu chuẩn chung - TCVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng cơng trình xây dựng - TCVN 4055 : 1985 Tổ chức thi công * Công tác đất - TCVN 4447-1987 Công tác đất, Quy phạm thi công nghiệm thu - 14TCN 150-2006 đến 14TCN 153-2006 Xác định độ ẩm, độ chặt, độ thấm nước, khối lượng thể tích đất - TCVN 8216 -2009: Thiết kế đập đất đầm nén - TCVN 8217 -2009: Đất xây dựng cơng trình thủy lợi- Phân loại - TCVN 8223 -2009: Cơng trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu đo địa hình, xác định tim kênh cơng trình kênh - TCVN 8224 -2009: Cơng trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu lưới khống chế mặt địa hình - TCVN 8225 -2009: Cơng trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu lưới khống chế cao độ địa hình - TCVN 8297-2009: Cơng trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công phương pháp đầm nén - TCVN 8305-2009: Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công nghiệm thu - TCVN 8306-2009: Cơng trình thủy lợi – Kích thước lỗ nước cửa van chắn nước * Cơng tác xây lát đá, gạch - 14TCN 183-2006 đến 185-2006 Đá xây dựng cơng trình thủy lợi - 14TCN 12-2002 Cơng trình thủy lợi, Xây lát đá Yêu cầu kỹ thuật thi cơng nghiệm thu - 14TCN 120-2002 Cơng trình thủy lợi, Xây lát gạch, Yêu cầu kỹ thuật thi công nghiệm thu - TCVN 4085-1985 Kết cấu gạch đá, Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 6355-1998 Gạch xây, Phương pháp thử * Công tác bê tông bê tông cốt thép Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Xi măng TCVN 2682 : 1999 Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260 : 1997 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4033 : 1995 Xi măng Poóc lăng puzơlan TCVN 6067 : 2004 Xi măng Poóc lăng xỉ hạt lò cao – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6067 : 1995 Xi măng Poóc lăng bền sunfat – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4787 : 1989 Xi măng -Phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử TCVN 141 : 1986 Xi măng – Phương pháp phân tích thạch học TCVN 4030 : 1985 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn bột xi măng TCVN 4031 : 1985 Xi măng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian ninh kết tính ổn định thể tích TCVN 4032 : 1985 Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn nén TCVN 6016 : 1995 Xi măng – phương pháp thử xác định độ bền TCVN 6017 : 1995 Xi măng, phương pháp xác định thời gian đông kết, độ ổn định Cốt liệu TCXDVN 7570-2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 7572-2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử TCXDVN 302-2004 Nước trộn bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật 14TCN (63-73):2002 Bê tông thủy công vật liệu dùng cho bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử Phụ gia TCXDVN 325-2004 Phụ gia hóa học cho bê tơng 14TCN (103-109): Phụ gia cho bê tông vữa 1999 Thép TCVN 1651-2008 Thép cốt bê tông TCVN 197-2002 Vật liệu kim loại - thử kéo nhiệt độ thường TCVN 198-2008 Vật liệu kim loại – thử uốn Bê tông hỗn hợp bê tông TCVN 3118-1993 Bê tông nặng -Phương pháp xác định cường độ nén 14TCN 59-2002 Cơng trình thủy lợi - Kết cấu bê tơng bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công nghiệm thu TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu TCXDVN 305-2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công nghiệm thu TCXDVN 391-2007 Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên TCXDVN 390-2007 Bê tông bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công nghiệm thu * Vữa xây - 14TCN 80-2001 vữa thủy công, yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử - TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng, Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 3121-2003 Vữa xây dựng, Phương pháp thử * Cọc: - TCXD 190-1996 Móng cọc tiết diện nhỏ, Tiêu chuẩn thi cơng nghiệm thu - TCXDVN 286-2003 Đóng ép cọc, Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu - TCXDVN 269-2002 Cọc, Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục - TCXD 88-1982 Cọc, Phương pháp thí nghiệm trường * Vải địa kỹ thuật - TCVN 8222 : 2009 Vải địa kỹ thuật, Quy định chung lấy mẫu xử lý thống kê - TCVN 8220 : 2009 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định độ dày danh định - TCVN 8221 : 2009 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích - TCVN 8483 : 2010 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định độ dẫn nước - TCVN 8484 : 2010 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định sức bền kháng thủng phương pháp thử rơi côn - TCVN 8485 : 2010 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định cường độ chịu kéo độ dãn dài - TCVN 8486 : 2010 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc phép thử sàng ướt - TCVN 8487 : 2010 Vải địa kỹ thuật, Phương pháp xác định độ thấm xuyên * Đường giao thông - 22TCN 249-98 Quy trình cơng nghệ thi cơng nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật - 22TCN 271-2001 Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa - 22TCN 304-03 Quy trình thi cơng nghiệm thu lớp kết cấu áo đường cấp phối thiên nhiên - 22TCN 334-06 Quy trình kỹ thuật thi cơng nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường ô tô - 22TCN 16-79 Quy trình kỹ thuật đo độ phẳng mặt đường thước dài 3m - 22TCN 236-97 Quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu bấc thấm xây dựng đường đất yếu - 22TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime - 22TCN 354-06 Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axit – Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thí nghiệm * Một số tiêu chuẩn khác - 14TCN 90-1995 Cơng trình thủy lợi - Quy trình thi cơng nghiệm thu khớp nối biến dạng - 14TCN 1-2004 Quy trình kỹ thuật vữa gia cố đê - TCVN 5639-1991 Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong, Nguyên tắc - TCXD 79-1980 Thi công nghiệm thu cơng tác móng - TCVN 8298: 2009 Cơng trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật chế tạo lắp ráp thiết bị khí, kết cấu thép - TCVN 8300: 2009 Cơng trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao - TCVN 8301: 2009 Cơng trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật - TCXDVN 296-2004 Dàn giáo - Các yêu cầu an toàn - 14TCN 101-2001 Giếng giảm áp – Quy trình kỹ thuật thi công phương pháp kiểm tra, nghiệm thu - 14TCN 102-2002 Quy phạm khống chế cao độ sở cơng trình thủy lợi - 14TCN 22-2002 Quy phạm khống chế mặt sở cơng trình thủy lợi Phụ lục 1.2: Bảng phân cấp đất dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất thủ cơng Cấp Nhóm đất đất I Tên đất Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất - Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất Dùng xẻng xúc dễ đen, đất hoàng thổ dàng - Đất đồi sụt lở đất nơi khác đem đến đổ (thuộc đất nhóm trở xuống chưa bị nén chặt) -Đất cát pha sét đất sét pha cát Dùng xẻng cải tiến ấn - Đất màu ẩm ướt chưa đến trạng thái nặng tay xúc dính dẻo - Đất nhóm 3, nhóm sụt lở đất nơi khác đem đến đổ bị nén chặt chưa đến trạng thái nguyên thổ - Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn Đất nguyên thổ tơi xốp lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích 50 kg đến 100 kg m3 - Đất sét pha cát Dùng xẻng cải tiến - Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiểm đạp bình thường trạng thái mềm ẩm - Đất cát, đất đen, đất mùn lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ từ 10% đến 20% thể tích từ 150 kg đến 300 kg m3 - Đất cát lượng ngậm nước lớn từ 1,7 trở lên ngập xẻng II - Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính Dùng mai xắn - Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước chưa thành bùn - Đất thân cây, mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn, rời rạc xỉ - Đất sét nặng, kết cấu chặt - Đất mặt sườn đồi nhiều cỏ sim, mua, dành dành - Đất màu mền - Đất sét pha màu xám (gồm màu xanh lam, Dùng cuốc bàn cuốc màu xám vôi) - Đất mặt sườn đồi xỏi - Đất đỏ đồi núi - Đất sét pha sỏi non - Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc rễ đến 10% thể tích hoạch 50kg đến 150 kg 1m3 - Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích từ lớn 300 kg đến 500 III - Đất sét, đất nâu rắn cuốc Dùng cuốc bàn cuốc nhỏ thấy chối tay, phải - Đất chua, đất kiềm thổ cứng dùng cuốc chim to - Đất mặt đê, mặt đường cũ lưỡi để đào - Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, sim, mua, dành dành mọc dày - Đất kết cấu chặt lẫn cuội sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ lớn 10% đến 20% thể tích 150kg đến 300 kg 1m3 - Đá vơi phong hóa già nằm đất đào tẳng được, đất tương đối mềm, đào rắn dần lại, đập vỡ vụn xỉ - Đất đồi lẫn lớm sỏi, lượng sỏi từ 25% Dùng cuốc chim nhỏ đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể lưỡi nặng đến 2,5kg tích - Đất mặt đường, đá dăm đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ - Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ từ 20% đến 30% thể tích lớn 300kg đến 5000kg 1m3 IV - Đất lẫn đá tảng, đá trái lớn 20% đến Dùng cuốc chim nhỏ 30% thể tích lưỡi nặng 2,5kg - Đất mặt nhựa hỏng dùng xà beng - Đất lẫn vỏ trai, ốc, (đất sò) kết dính chặt đào tạo thành tảng (Vùng ven biển thường đào để xây tường rào) - Đất lẫn đá bọt - Đất lẫn đá tảng, đá trái lớn 30% thể Dùng tích, cuội sỏi giao kế đất sét mềm) - Đất sỏi đỏ rắn beng, choòng, búa đào - Đất lẫn vỉa đá,phiến đá ong xen kẽ (loại đá lòng đất tương đối xà Phụ lục 1.3: Bảng phân cấp đất dùng cho công tác đào, vận chuyển đắp đất máy Cấp Tên loại đất đất Công cụ tiêu chuẩn xác định I -Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn Các loại đất lẫn sỏi, sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, rễ to, độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ tơi xốp, từ nơi khác mang đến đổ bị nén chặt tự nhiên Cát mịn, cát vàng, độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống II Gồm loại đất cấp I lẫn sỏi, sạn, mảnh sành, gạch Dùng vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên Không lẫn dễ xẻng, mai to, độ ẩm tự nhiên hay khô Đất sét, cao lanh, đất sét cuốc trắng, sét vàng, lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai.gạch bàn sắn vỡ không 20% dạng nguyên thổ nơi khác đổ đến bị nén tự nhiên độ ẩm tự nhiên khô rắn miếng mỏng III Đất sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi Dùng cuốc núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% chim trở lên lẫn rễ Các loại đất trạng thái cuốc ngun thổ, độ ẩm tự nhiên khơ cứng đem đổ nơi khác đến đầm nén IV Các loại đất đất cấp III lẫn đá hòn, đá tảng Đá ong, đá phong hóa, đá vơi, phong hóa cuội sỏi kết dính đá vơi, xít non, đá quặng loại nổ mìn vỡ nhỏ ... THI CÔNG VÀ NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH SỰ CỐ TRONG THI CÔNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 1.1 Đặc điểm cơng trình thủy lợi, thủy điện nước ta 1.2 Sự cố cơng trình thủy lợi, thủy điện. .. cơng trình mang lại hiệu kinh tế lớn an toàn cao cho người dân vùng dự án hưởng lợi ý nghĩa cấp thiết đề tài II.Mục tiêu đề tài - Phân tích nguyên nhân phát sinh cố cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện. .. đạt - Hệ thống nguyên nhân gây cố, hư hỏng cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện xây dựng Việt nam - Đề xuất phương pháp, chế, chế tài quản lý chất lượng cơng trình xây dựng thuỷ lợi, thuỷ điện Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nguyên nhân phát sinh sự cố trong công trình thuỷ lợi, thuỷ điện , Phân tích nguyên nhân phát sinh sự cố trong công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay