NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN GIÁ CẢ BIẾN ĐỘNG, ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM – YÊN BÁI

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI - TRẦN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN GIÁ CẢ BIẾN ĐỘNG, ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI - TRẦN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN GIÁ CẢ BIẾN ĐỘNG, ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM YÊN BÁI Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường Mã số: 60-31-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trọng Hoan Hà Nội, 2012 -1- LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ em nhận giúp đỡ nhiệt tình, động viên sâu sắc nhiều nhân, quan nhà trường; em xin chân thành cảm ơn nhân, quan nhà trường tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Trọng Hoan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thủy lợi, Phòng Đào tạo đại học Sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quản lý thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản lý đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện giúp đỡ em mặt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường trường Đại học Thủy lợi, bạn học viên cao học 18KT11 gắn bó, chia sẻ khó khăn với em q trình học tập làm luận văn Cuối xin cảm ơn người thân yêu gia đình bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Do hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý, bảo thầy giáo đồng nghiệp Đó giúp đỡ quý báu mà em mong muốn để cố gắng hồn thiện q trình nghiên cứu công tác sau Em xin trân trọng cám ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2012 Người viết luận văn Học viên cao học Trần Anh Tuấn -2- MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ, VỐN ĐẦU TƯ, SUẤT VỐN ĐẦU TRONG XÂY DỰNGXÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN 13 1.1.Vai trò ngành xây dựng kinh tế quốc dân 13 1.2 Tổng quan đầu tư, vốn đầu tư, suất vốn đầu xây dựng 14 1.2.1 Tổng quan đầu 14 1.2.1.1 Khái niệm đầu 14 1.2.1.2 Đầu cho lĩnh vực thuỷ lợi, thủy điện 14 1.2.1.3 Dự án đầu 17 1.2.1.4 Phân loại đầu 18 1.2.2 Vốn đầu 19 1.2.2.1 Khái niệm vốn đầu 19 1.2.2.2 Vốn đầu cho hoạt động kinh tế 20 1.2.2.3 Phương pháp tính vốn đầu kinh tế 21 1.2.2.4 Tổng mức đầu 23 1.2.2.5 Dự toán xây dựng cơng trình 24 1.2.3 Suất vốn đầu 24 1.2.3.1 Khái niệm suất vốn đầu 24 1.2.3.2 Nội dung suất vốn đầu 25 1.3 Ý nghĩa, vai trò suất vốn đầu 25 1.4 Dự án đầu xây dựng thuỷ điện, vốn suất vốn đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện 27 1.4.1 Đặc điểm dự án đầu xây dựng thuỷ điện 27 1.4.2 Vốn suất vốn đầu cơng trình thuỷ điện 28 -3- CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN 31 2.1 Tổng quan phương pháp xác định sử dụng suất vốn đầu cơng trình xây dựng 31 2.2 Các ngun tắc tính tốn xác định suất vốn đầu tư, giai đoạn xác định vốn đầu 34 2.2.1 Nguyên tắc xác định suất vốn đầu 34 2.2.2 Căn để xác định suất vốn đầu 34 2.2.3 Các giai đoạn xác định suất vốn đầu 34 2.3 Nghiên cứu phân vùng tính tốn suất vốn đầu 35 2.3.1 Tổng quan đặc điểm địa hình, địa lý Việt Nam 35 2.3.2 Phân vùng tính tốn suất vốn đầu 39 2.3.2.1 Sự cần thiết phải phân vùng tính tốn 39 2.3.2.2 Căn để phân vùng tính tốn 39 2.3.2.2 Phân vùng tính toán 40 2.3.2.3 Tính tốn suất vốn đầu cho loại hình cơng trình theo vùng 41 2.4 Phương pháp xác định suất vốn đầu xây dựng thuỷ điện 42 2.4.1 Thu thập số liệu cần thiết .42 2.4.1.1 Thu thập số liệu tốn chi phí xây dựng cơng trình thuỷ điện 42 2.4.1.2 Thu thập số liệu thiết kế sở dự án 42 2.4.2 Phân tích xử lý số liệu 42 2.4.2.1 Phân tích nguồn số liệu thống kê lịch sử 42 2.4.2.2 Phân tích nguồn số liệu thiết kế sở 43 2.5 Phương pháp quy đổi chi phí đầu xây dựng cơng trình 44 2.5.1 Căn quy đổi 44 2.5.2 Trình tự quy đổi .45 2.5.3 Phương pháp tính tốn quy đổi 45 2.6 Đề suất phương pháp tính tốn tiêu suất vốn đầu cơng trình thuỷ điện 51 2.6.1 Trường hợp Bộ Xây dựng công bố số giá xây dựng công trình thuỷ điện năm cần tính suất vốn đầu 51 2.6.1.1 Tính tốn quy đổi số giá xây dựng cơng trình thuỷ điện thời điểm gốc tính tốn suất vốn đầu 51 -4- 2.6.1.2 Xác định suất vốn đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện cho năm (sau năm k) 52 2.6.2 Trường hợp Bộ Xây dựng chưa ban hành số giá xây dựng cơng trình thuỷ điện năm cần tính suất vốn đầu 53 2.6.2.1 Áp dụng phương pháp giá trị tương lai 53 2.6.2.2 Phương pháp xác định mức độ biến động số giá 53 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TÍNH TỐN SUẤT VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG 58 3.1 Xác định tiêu suất vốn đầu cơng trình thuỷ điện 58 3.1.1 Xác định tiêu suất vốn đầu 58 3.1.2 Tính tốn suất vốn đầu cho cơng trình điển hình 59 3.1.3 Tính tốn suất vốn đầu cho loại hình cơng trình vùng 59 3.1.3 Tính tốn hệ số quy đổi chi phí đầu xây dựng 60 3.1.3.1 Tính tốn hệ số quy đổi chi phí vật liệu (Kvl) 60 3.1.3.2 Tính tốn hệ số quy đổi chi phí nhân cơng (Knc) 60 3.1.3.3 Tính tốn hệ số quy đổi chi phí máy thi cơng (KM) 63 3.1.3.4 Tính tốn hệ số quy đổi chi phí thiết bị (KTB) 64 3.1.4 Tính tốn suất vốn đầu cơng trình thủy điện 65 3.1.4.1 Thu thập số liệu tổng mức đầu 03 (ba) cơng trình thủy điện 65 3.1.4.2 Tính tốn suất vốn đầu 69 3.2 Ứng dụng suất vốn đầu để xác định tổng mức đầu cho dự án thủy điện Mường Kim - Yên Bái 70 3.2.1 Giới thiệu công trình thuỷ điện Mường Kim 70 3.2.1 Ứng dụng suất vốn đầu để xác định tổng mức đầu cho dự án thủy điện Mường Kim - Yên Bái 72 3.2.1.1 Trong trường hợp có số giá 72 3.2.1.2 Trong trường hợp chưa có số giá năm 2012 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 Tổng kết, đánh giá nội dung luận văn thực 78 Kiến nghị 78 -5- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SVĐT : Suất vốn đầu CTTL : Cơng trình thuỷ lợi TKCS : Thiết kế sở DAĐT : Dự án đầu NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn SL : Số liệu MN&TDPB : Miền núi trung du phía Bắc ĐBBB : Đồng bắc DHMTTN : Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên ĐNB&ĐBSCL : Đông Nam đồng Sông Cửu Long BXD : Bộ Xây dựng CSGXD : Chỉ số giá xây dựng VL :Vật liệu NC :Nhân công MTC :Máy thi công NĐ : Nghị định NQ : Nghị QLDA : Quản lý dự án QĐ : Quyết định -6- DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 1.1 Tỷ trọng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu cho lĩnh vực 14 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 36 Bảng 2.2 Bảng kết phân vùng tính tốn 39 Bảng 2.3 Mẫu bảng phân tích số liệu tính tốn tính tốn quy đổi chi phí 40 xây dựng từ năm i năm k Bảng 2.4 Xác định tỷ trọng chi phí số loại vật liệu xây dựng chủ 46 yếu so với chi phí vật liệu chi phí xây dựng cơng trình thuỷ điện Bảng 2.5 Bảng xác định tỷ trọng chi phí mộ số loại MTC chủ yếu so với 48 chi phí MTC chi phí xây dựng cơng trình Bảng 2.6 Bảng tổng hợp giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân theo 54 vùng Bảng 3.1 Bảng tổng hợp giá trị vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân theo 59 vùng Bảng 3.2 Bảng tổng hợp kết tính tốn hệ số quy đổi chi phí vật liệu 60 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp kết tính tốn hệ số quy đổi chi phí nhân cơng 61 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp kết tính tốn đơn ca máy thi công chủ yếu 62 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp kết tính tốn hệ số quy đổi chi phí máy thi 63 công Bảng 3.6 Bảng tổng hợp kết tính tốn hệ số quy đổi chi phí thiết bị 64 Bảng 3.7 Số liệu tổng mức đầu theo hồ sơ thiết kế sở cơng trình 64 thủy điện Mường Kim Bảng 3.8 Số liệu tổng mức đầu theo hồ sơ thiết kế sở cơng trình thủy điện Nậm Cơng 66 -7- Tên bảng Trang Bảng 3.9 Số liệu tổng mức đầu theo hồ sơ thiết kế sở cơng trình 67 thủy điện Suối Hạp A Bảng 3.10 Chỉ số giá xây dựng cơng trình khu vực n Bái (năm 2006 = 71 100%) Bảng 3.11 Chỉ số giá xây dựng cơng trình khu vực n Bái (năm 2012 = 71 100%) Bảng 3.12 Suất vốn đầu xây dựng CT thuỷ điện Mường Kim năm 2012 72 Bảng 3.13 Tổng mức đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Mường Kim 73 trường hợp có số giá năm 2012 Bảng 3.14 Chỉ số giá xây dựng cơng trình thuỷ điện (khu vực n 73 Bái) Bảng 3.15 Mức độ biến động giá trung bình cộng từ năm 2009 đến năm 74 2012 (%) Bảng 3.16 Suất vốn đầu cơng trình thuỷ điện Mường Kim 74 Bảng 3.17 Tổng mức đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Mường Kim 75 trường hợp chưa có số giá năm 2012 -8- DANH MỤC HÌNH VẼ Tên hình vẽ Trang Hình 2.1 Sơ đồ quy đổi tổng mức đầu từ năm i năm k 44 Hình 2.2 Đồ thị đường hồi quy tổng thể 55 -67- Tổng mức đầu cơng trình thủy điện Nậm Cơng có chi tiết Bảng 3.8 Bảng 3.8 Số liệu tổng mức đầu theo hồ sơ thiết kế sở cơng trình thuỷ điện Nậm Cơng Đơn vị tính: 106 đồng TT Khoản mục chi phí Chi phí Thuế Chi phí trước thuế GTGT sau thuế Chi phí xây dựng 54.598 5.498 60.057 Chi phí thiết bị 39.519 3.951 43.471 Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 0 Chi phí quản lý dự án Chi phí vấn đầu xây dựng 856 856 2.534 253.4 2.787 Chi phí khác 21.827 2.182 24.009 Chi phí dự phòng 11.933 1.193 13.126 Tổng mức đầu 131.269 13.041 141.310 Trong đó: - Chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu; chi phí nhân cơng; chi phí máy thi cơng); chi phí trực tiếp khác; chi phí chung; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng) - Chi phí thiết bị bao gồm tồn chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị chính, thiết bị phụ trợ như: thiết bị khí thuỷ cơng, thiết bị điện, thiết bị phục vụ chung cơng trình thuỷ điện Từ bảng số liệu ta có: - TMĐT2 = Tổng mức đầu thủy điện Nậm Công = 141.310x106 đồng - P2= Công suất thủy điện Nậm Công = 7,6MW = 7,6x103 kW - Thời gian đầu cơng trình tháng năm 2008 -68- c) Cơng trình thủy điện suối Hạp A, tỉnh Hòa Bình Cơng trình thủy điện Suối Hạp A xây dựng sông Suối Hạp A, thuộc địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cơng suất phát 4MW Cơng trình thủy điện suối Hạp A thuộc loại nhà máy sau đập, có hồ chứa điều tiết mùa Cơng trình bao gồm: Đập dâng, đập tràn, cơng trình dẫn dòng, nhà máy thủy điện đường dây truyền tải trạm biến áp phân phối… Tổng mức đầu cơng trình thủy điện Suối Hạp A có chi tiết Bảng 3.9 Bảng 3.9 Số liệu tổng mức đầu theo hồ sơ thiết kế sở cơng trình thuỷ điện Suối Hạp A Đơn vị tính: 106 đồng TT Khoản mục chi phí Chi phí Thuế Chi phí trước thuế GTGT sau thuế Chi phí xây dựng 40.348 4.034 44.383 Chi phí thiết bị 22.115 2.211 24.327 Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.078 107.8 1.186 Chi phí quản lý dự án 944 94.4 1.038 Chi phí vấn đầu xây dựng 2.631 263.1 2.894 Chi phí khác 6.696 669.6 7.366 Chi phí dự phòng 7.381 738.1 8.119 Tổng mức đầu 81.197 8.119 89.317 Trong đó: - Chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu; chi phí nhân cơng; chi phí máy thi cơng); chi phí trực tiếp khác; chi phí chung; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng) -69- - Chi phí thiết bị bao gồm tồn chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị chính, thiết bị phụ trợ như: thiết bị khí thuỷ cơng, thiết bị điện, thiết bị phục vụ chung cơng trình thuỷ điện Từ bảng số liệu ta có: - TMĐT3 = Tổng mức đầu thủy điện Mường Kim = 89.317x106 đồng - P3= Công suất thủy điện Suối Hạp A = 4MW = 4x103 kW - Thời gian đầu công trình tháng năm 2010 3.1.4.2 Tính tốn suất vốn đầu a) Quy đổi suất vốn đầu thời điểm xác định suất vốn đầu Giả sử thời gian quy đổi SVĐT thời điểm k=2011, thời điểm khác tính toán tương tự Căn vào số liệu số lạm pháp, quy đổi tổng mức đầu số liệu thu thập tổng mức đầu thời điểm năm cần tính tốn năm 2011 Áp dụng công thức (2-13) quy đổi tổng mức đầu cơng trình năm k = 2011 sở lãi vay ta có TMĐT3 2011 = TMĐT3 2010 x (1+14%)2 = 89.317x106x(1+14%))2=96.605x106 đồng Trong đó: - Lãi vay cho kỳ vay 12 tháng j=14%; - Số kỳ vay lãi n=2, từ năm 2010 đến cuối kỳ năm 2011 TMĐT2 2011 = TMĐT2 2008 x (1+14%)4 = 141.310x106x(1+14%))4=165.312x106 đồng Trong đó: - Lãi vay cho kỳ vay 12 tháng j=14%; - Số kỳ vay lãi n=4, từ năm 2008 đến cuối kỳ năm 2011 Áp dụng cơng thức (3-2) tính suất vốn đầu trung bình cho cơng trình thời điểm năm 2011 ta có: -70- SVĐT TB = = =31.065 x 103 đồng/kW Trong trường hợp, cần tính tốn SVĐT năm (sau năm xác định SVĐT) theo phương pháp đề suất mục 2.6 Đề suất phương pháp tính tốn tiêu SVĐT cơng trình thủy điện 3.2 Ứng dụng suất vốn đầu để xác định tổng mức đầu cho dự án thủy điện Mường Kim - Yên Bái 3.2.1 Giới thiệu cơng trình thuỷ điện Mường Kim Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày tăng ngành kinh tế nước, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xây dựng Qui hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 gọi tắt Qui hoạch điện VI Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo định số: 110/2011/QĐ-TTg ngày18 tháng năm 2011 Cơng trình thủy điện Mường Kim có cơng suất 102MW Nhà máy thủy điện Mường Kim Công ty Thiết bị điện Hà Nội làm chủ đầu tư, xây dựng xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) Mục tiêu nhiệm vụ dự án thuỷ điện Mường Kim sản xuất điện cung cấp cho ngành điện theo hợp đồng kinh doanh bán điện cho Tổng công ty điện lực Việt Nam, phục vụ nhu cầu điện sản xuất sinh hoạt trực tiếp cho huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) vùng phụ cận với công suất lắp máy 102MW Lượng điện thuỷ điện Mường Kim hoà mạng vào lưới điện Quốc gia với lượng điện trung bình năm 390 triệu kWh Thuỷ điện Mường Kim trạm Thuỷ điện điều tiết ngày đêm Trong điều kiện yêu cầu trạm thuỷ điện Mường Kim đảm bảo phát điện hết cơng suất Ngồi thuỷ điện Mường Kim tăng thêm độ an tồn lưới điện khu vực -71- Cơng trình thủy điện Mường Kim cơng trình kiểu sau đập gồm: Tuyến đập dâng tràn Tuyến lượng gồm cửa lấy nước, đường ống dẫn nước, nhà máy thuỷ điện Nước sau phát điện theo kênh dẫn trả lại sơng Hồng Nhiệm vụ dự án phát điện Với công suất lắp máy 102 MW, điện lượng trung bình năm gần 390 triệu kWh, thuỷ điện Mường Kim nguồn điện đáng kể cho hệ thống điện miền Bắc hệ thống điện Quốc gia Ngoài việc xây dựng hồ chứa thủy điện Mường Kim tạo nguồn nước phục vụ sản xuất công nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp vùng Có tác động tốt cải tạo môi trường sinh thái sống xung quanh hồ, đảm bảo lưu lượng cho nhu cầu đẩy tưới mùa kiệt phát triển du lịch địa phương Các thơng số cơng trình + Quy mơ cơng trình : Cơng trình cấp II theo TCVN 285-2002 + Diện tích lưu vực (Flv) : 14.975 Km2 + Dòng chảy trung bình năm (Qo) : 244,1 m3/s + Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P=0,1% : 13.585 m3/s + Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P=0,5% : 10.175 m3/s + Mực nước lũ kiểm tra (lũ 0,1%) : 85,55 m + Mực nước lũ thiết kế (lũ 0,5%) : 81,96 m + Mực nước dâng bình thường : 80,0 m + Mực nước chết : 78,5 m + Dung tích tồn hồ chứa (Wtb) : 63,65 x 106 m3 + Dung tích hữu ích hồ chứa (Whi) : 7,73 x 106 m3 + Công suất lắp máy (Nlm) : 102 MW + Số tổ máy :3 + Điện lượng trung bình năm (Eo) : 432,61 x 106 kWh -72- 3.2.1 Ứng dụng suất vốn đầu để xác định tổng mức đầu cho dự án thủy điện Mường Kim - Yên Bái 3.2.1.1 Trong trường hợp có số giá a) Xác định suất vốn đầu cơng trình Tại định số 950/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 xây dựng ban hành số giá xây dựng cơng trình tháng 7, tháng 8, tháng quý III năm 2011 có số giá xây dựng loại cơng trình cơng trình thuỷ điện cơng trình đập bê tơng, kênh bê tông xi măng tường chắn bê tông cốt thép Các số giá nầy ban hành cho 12 tỉnh thành phạm vi nước, trình vận dụng thực tế tỉnh chưa có ta vận dụng tương tự tỉnh lân cận Tính tốn số giá năm 2011 cho địa bàn khu vực Mường Kim, Yên Bái Bảng 3.10 Chỉ số giá xây dựng cơng trình khu vực n Bái (năm 2006=100%) TT Loại cơng trình Tháng Tháng Tháng QIII/ 2011 Đập bê tông 176,66 176,67 176,67 176,67 Kênh bê tông xi măng 181,49 181,73 181,74 181,65 Tường chắn bê tông cốt thép 175,77 175,75 175,75 175,76 Từ Bảng 3.10 tính số giá trung bình năm 2012 bảng 3.11 Bảng 3.11 Chỉ số giá xây dựng cơng trình khu vực n Bái (năm 2009=100%) TT Loại cơng trình Tháng QIII/ 2011 Trung bình (*) Đập bê tơng 176,67 176,67 176,67 Kênh bê tông xi măng 181,74 181,65 181,69 Tường chắn bê tông cốt thép 175,75 175,76 175,75 Trung bình (**) Trong đó: - Trung bình (*) = trung bình nhân tháng quý III 178,04 -73- (ví dụ: 176,67 = ) - Trung bình (**) = trung bình cộng ba loại hình cơng trình (ví dụ: 178,04 = (176,67+181,69+175,75)/3) Từ bảng ta = 1,7804 Áp dụng công thức (2-12) thay = 1,7804 ta xác định giá trị SVĐT năm 2012 cho cơng trình thuỷ điện Mường Kim, chi tiết nêu bảng 3.12 Bảng 3.12 Suất vốn đầu xây dựng CT thuỷ điện Mường Kim năm 2012 Đơn vị tính: 103đồng/kW STT Khoản mục chi phí (1) (2) Suất vốn đầu Suất vốn đầu năm 2010 năm 2012 (3) (4) = (3) x 1,7804 Chi phí xây dựng 11.700 20.830 Chi phí thiết bị 10.820 19.263 Trong đó: Suất vốn đầu năm 2010 xác định theo số liệu tập suất vốn đầu xây dựng cơng trình năm 2010 cơng bố theo Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/3011 Bộ Xây dựng b) Xác định tổng mức đầu cho dự án thủy điện Mường Kim Cơng trình thủy điện Mường Kim Công ty cổ phần Thiết bị điện Hà Nội làm chủ đầu tư, xây dựng xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái Nhiệm vụ dự án phát điện Với cơng suất lắp máy 102 MW, điện lượng trung bình năm gần 390 triệu kWh, thuỷ điện Mường Kim nguồn điện đáng kể cho hệ thống điện miền Bắc hệ thống điện Quốc gia Áp dụng suất vốn đầu xác định tính tổng mức đầu cho cơng trình thuỷ điện Mường Kim, chi tiết nêu bảng 3.13 -74- Bảng 3.13 Tổng mức đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Mường Kim trường hợp có số giá năm 2012 Khoản mục chi phí STT Đơn vị tính Thành tiền Chi phí xây dựng 106 đồng 2.124.660 Chi phí thiết bị 106 đồng 1.964.826 Chi phí quản lý dự án 106 đồng 25.355 Chi phí vấn đầu xây dựng 106 đồng 30.450 Chi phí khác 106 đồng 556.215 Tổng mức đầu dự tính 106 đồng 4.701.506 3.2.1.2 Trong trường hợp chưa có số giá năm 2012 a) Xác định suất vốn đầu cơng trình Trường hợp ta phân tích từ số liệu thống kê lịch sử độ biến động số giá (từ năm 2003 đến năm 2012) Theo số liệu Bộ xây dựng công bố, số giá xây dựng công trinh thuỷ điện hai loại hình cơng trình đập bê tơng, tường chắn bê tông cốt thép ban hành cho khu vực Yên Bái nêu bảng 3.14 Bảng 3.14 Chỉ số giá xây dựng cơng trình thuỷ điện (khu vực Yên Bái) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Đập bê tông 101 105 109 115 121 128 142 186 195 Tường chắn bê 102 108 117 131 140 149 172 236 242 tông cốt thép Từ số liệu bảng trên, ta tính mức độ biến động giá trung bình hai loại hình cơng trình vả áp dụng cơng thức (2-14) tính tốn mức độ biến động năm ta giá trị nêu bảng 3.15 -75- Bảng 3.15 Mức độ biến động giá trung bình cộng từ năm 2003 đến năm 2010 (%) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Đập bê tông 73 135 145 158 165 186 195 215 Tường chắn bê tông cốt thép 75 157 165 187 244 256 255 262 Trung bình 74 146 155 172.5 204.5 221 225 238.5 97,30 6,16 11,29 18,55 8,07 1,81 6,00 Ji Từ kết bảng 3.15, áp dụng cơng thức (2-15) tính mức độ biến động giá bình quân năm thời gian từ năm 2003 đến năm 2011 (n=7) J= = 21,31% Áp dụng công thức (2-17) thay J = 21,31% mức độ biến động giá trung bình khoảng thời gian năm ta tính SVĐT năm 2012 cho cơng trình thuỷ điện Mường Kim nêu chi tiết bảng 3.16 Bảng 3.16 Suất vốn đầu công trình thuỷ điện Mường Kim Đơn vị tính:103 đồng/kW TT Suất vốn đầu theo năm Khoản mục chi phí 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Chi phí xây dựng 11.700 17.199 25.283 37.165 54.633 80.311 Chi phí thiết bị 10.820 15.905 23.381 34.370 50.524 7.427 Chi phí quản lý 140 205 302 444 652 544 Chi phí vấn đầu 168 246 362 533 783 653 Chi phí khác 3.063 4.503 6.619 9.730 14.303 11.933 25.890 38.058 55.947 82.241 120.894 100.869 Suất vốn đầu -76- Trong đó: Suất vốn đầu năm 2010 xác định theo số liệu tập suất vốn đầu xây dựng cơng trình năm 2010 cơng bố theo Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/3011 Bộ Xây dựng Trong chi phí quản lý dự án chi phí vấn đầu xây dựng xác định phương pháp nội suy theo hướng dẫn Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 22/9/2009 Bộ Xây dựng b) Xác định tổng mức đầu cho dự án thủy điện Mường Kim Cơng trình thủy điện Mường Kim có cơng suất 102MW Nhà máy thủy điện Mường Kim Công ty cổ phần thiết bị điện Hà Nội làm chủ đầu tư, xây dựng xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái Áp dụng suất vốn đầu xác định tính tổng mức đầu cho cơng trình thuỷ điện Mường Kim, nêu chi tiết bảng 3.17 Bảng 3.17 Tổng mức đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Mường Kim trường hợp chưa có số giá năm 2012 đến năm 2015 Đơn vị tính:106 đồng Suất vốn đầu (103 đồng/kW) Công suất (MW) Tổng mức đầu STT Năm 2010 25.890 2.640.808 2011 38.058 3.881.941 2012 55.947 102 5.706.584 2013 82.241 8.388.552 2014 120.894 12.331.236 2015 100.869 10.288.597 Qua việc tính tốn suất vốn đầu xác định tổng mức đầu trên, ta nhận thấy phương pháp số bất cập phương pháp sử dụng suất vốn đầu -77- đề tài áp dụng tính tốn Tổng mức đầu cho cơng trình thuỷ điện Mường Kim, n Bái cơng trình xây dựng khác nói chung sau: - Phương pháp chưa quy định rõ đặc điểm, quy mơ, tính chất, kết cấu thông số kỹ thuật công trình - Chưa đầy đủ cho loại cơng trình, hạng mục cơng trình - Mức chi phí tính chi phí xây dựng thiết bị (còn chưa đề cập: Thuế, chuyển nhượng đất đai, dự phòng, lãi vay, vốn lưu động ban đầu) - Việc điều chỉnh thường xuyên theo giá cả, tỷ suất lợi nhuận, tỷ giá hối đối, vùng địa lý khó khăn - Vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư vấn đề xã hội cần giải chưa tính đến Kết luận chương Do bất cập hạn chế tính tốn dự báo phương pháp nên số liệu tổng mức đầu cơng trình mang tính khái tốn để lập dự án đầu giai đoạn dự án Từ phương pháp đề suất ứng dụng để tính tốn cho suất vốn đầu xây dựng cơng trình thủy điện Ứng dụng tính tốn suất vốn đầu xác định tổng mức đầu cho cơng trình thủy điện Mường Kim - n Bái -78- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tổng kết, đánh giá nội dung luận văn thực Đề tài “Nghiên cứu phương pháp xác định suất vốn đầu xây dựng dự án xây dựng thuỷ điện điều kiện giá biến động, áp dụng xác định tổng mức đầu cho dự án thuỷ điện Mường Kim - Yên Bái” hoàn thành mục tiêu nội dung nghiên cứu mà theo đề cương xác đinh Nếu số liệu thu thập để tính tốn có tính xác cao, với phương pháp tính tốn đắn, kết nghiên cứu có tính ứng dụng cao, đóng góp công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực quản lý đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện ngành để tổ chức nhân có liên quan lập tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quà đầu tư, quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình thuỷ lợi, góp phần thực Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phù quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình Tuy nhiên, hạn chế tài liệu phục vụ tính tốn chưa đủ nên số số liệu lấy từ nguồn dự án tương tự để tính tốn, tổng hợp chưa xác Chưa tìm hiểu phương pháp tiên tiến khác tài liệu quốc tế so sánh kết tính toán so với phương pháp tiên tiến khác Kiến nghị Nghiên cứu tính tốn xác định suất vốn đầu xây dựng cơng trình nói chung cơng trình thuỷ điện thuỷ điện nói riêng cơng việc mang tính chất thường xuyên nhằm cung cấp cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Ngành, để giúp kết nghiên cứu đề tài vào thực tế nâng cao hiệu quản lý đầu xây dựng ngành, đề tài xin kiến nghị số vấn đề sau: Đối với quan quản lý nhà nước: -79- Tổ chức nghiên cứu tính tốn, thẩm định cho cơng bố đầy đủ tiêu suất vốn đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện kịp thời, thường xun nhằm làm phục vụ công tác quản lý đầu xây dựng ngành Quan tâm thường xuyên đến cơng tác nghiên cứu, cập nhật tính tốn bổ sung hồn thiện việc cơng bố ban hành cập nhật tiêu suất vốn đầu xây dựng thuỷ điện phù hợp với biến động thực tế q trình quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Đối với đơn vị nhân có liên quan: Các đơn vị nhân có liên quan cần sử dụng tiêu suất vốn đầu để lập tham khảo lập tổng mức đầu tư, khái tốn chi phí đầu xây dựng cơng trình, phân tích đánh giá hiệu đầu tư, quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình theo quy định Nhà nước Trong trình áp dụng suất vốn đầu xây dựng thuỷ điện cần nghiên cứu hoàn thiện, phát bất cập cần hoàn thiện tiêu suất vốn đầu nghiên cứu để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tiếp tục cung cấp sở liệu để hoàn thiện tiêu suất vốn đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện Tóm lại, đề tài nghiên cứu tổng quan đầu tư, vốn đầu tư, suất vốn đầu xây dựng xây dựng cơng trình; nghiên cứu phương pháp xác định suất vốn đầu xây dựng công trình thuỷ điện, tính tốn suất vốn đầu số cơng trình thuỷ điện có nhiệm vụ phát điện, phục vụ tưới, tiêu phạm vi lựa chọn Kết nghiên cứu đề tài có số liệu thu thập tính tốn xác kiểm chứng giúp ích cho tổ chức, nhân có liên quan cơng tác quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình thuỷ điện./ -80- TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ NN & PTNT, "Website : http://www.agroviet.gov.vn/Pages/home.aspx Cổng thông tin điện tử", Hà Nội PGS.TS Nguyễn Bá Uân (2010), "Quản lý dự án", Bài giảng, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội PGS TS Nguyễn Xuân Phú(2010), "Bài giảng kinh tế đầu xây dựng cơng trình thủy lợi", Bài giảng, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội Bộ NN & PTNT, Báo cáo tóm tắt nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu thường xuyên năm 2009 -2010, " Nghiên cứu xác định suất vốn đầu xây dựng thủy lợi", Hà Nội Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/03/2011 Bộ Xây dựng việc công bố Suất vốn đầu xây dựng cơng trình năm 2011 Thơng 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình ngày 26 tháng năm 2010 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quy định Quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình http://www.vnlink.net/Dia_Phuong/ Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003, quy định mức lương tối thiểu năm 2003 10 Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/02/2004, điều chỉnh hệ số lương năm 2004 11 Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, quy định mức lương tối thiểu năm 2005 12 Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, quy định mức lương tối thiểu năm 2006 13 Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, quy định mức lương tối thiểu năm 2007 -81- 14 Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, quy định mức lương tối thiểu năm 2008 15 Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009, quy định mức lương tối thiểu năm 2009 16 Nghị định 28/2010/ NĐ-CP ngày 25/3/2010, quy định mức lương tối thiểu năm 2010 17 Nghị định 70/2011/ NĐ-CP ngày 22/8/2011, quy định mức lương tối thiểu năm 2011 năm 2012 18 Công văn số 208/BXD-VP ngày 31/12/2007 Bộ Xây dựng việc công bố số giá năm 2007 19 Công văn số 208/BXD-VP ngày 19/2/2009 Bộ Xây dựng việc công bố số giá xây dựng quý 3, quý năm 2008 20 Công văn số 2615/BXD-VP ngày 31/12/2007 Bộ Xây dựng quý năm 2009 21 Quyết định số 411 QĐ/BXD ngày 31/3/2010 Bộ Xây dựng suất vốn đầu xây dựng cơng trình năm 2009 22 Quyết định số 295 QĐ/BXD ngày 22/3/2011 Bộ Xây dựng suất vốn đầu xây dựng cơng trình năm 2010 23 Quyết định số 778/QĐ-BXD ngày 20/8/2010 xây dựng ban hành số giá xây dựng cơng trình q I q II năm 2010 24 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 22/9/2009 Bộ Xây dựng cơng bố định mức chi phí quản lý dự án vấn đầu xây dựng cơng trình 25 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phù quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình 26 Báo cáo số 28/BC-BCT Kết kiểm tra, rà soát, đánh giá quy hoạch, đầu vận hành dự án thủy điện ngày 19/3/2010 Bộ Công thương 27 http://www.usinflationcalculator.com ... Nghiên cứu phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng dự án xây dựng thủy điện điều kiện giá biến động, áp dụng xác định tổng mức đầu tư cho số dự án thủy điện vừa nhỏ Đối tư ng phạm vi nghiên cứu. .. Đối tư ng nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan đầu tư, vốn đầu tư, suất vốn đầu tư xây dựng xây dựng thủy điện b) Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu phương pháp tính tốn xác định suất vốn đầu tư xây dựng. .. 1: Tổng quan đầu tư, vốn đầu tư, suất vốn đầu tư xây dựng xây dựng thủy điện Chương 2: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính tốn suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện Chương 3: Ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN GIÁ CẢ BIẾN ĐỘNG, ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM – YÊN BÁI , NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN GIÁ CẢ BIẾN ĐỘNG, ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM – YÊN BÁI

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay