“Nghiên cứu bố trí vật liệu hợp lý đập bê tông trọng lực trên nền đá phong hóa”

145 6 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy với đề tài “Nghiên cứu bố trí vật liệu hợp đập tơng trọng lực đá phong hóa” hồn thành với kết nhiều khiêm tốn, tác giả hy vọng đóng góp phần nhỏ cho việc nghiên cứu, thiết kế xây dựng cơng trình Thủy lợi Thủy điện nước ta Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo môn Thủy công, Thi công, Khoa sau đại học, Khoa công trình - Trường đại học Thủy lợi, Viện đào tạo Khoa học ứng dụng miền trung tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập thu thập tài liệu, thông tin khoa học kỹ thuật, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ bảo tác giả trình học tập hoàn thành luận văn Cuối tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn đồng nghiệp động viên tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Do trình độ thời gian có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp Tác giả xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, tháng năm 2012 Tác giả MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình vẽ Danh mục bảng biểu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Kết đạt Chương 1: Giới thiệu tổng quan đặc điểm địa chất cơng trình tình hình xây dựng đập tông trọng lực giới nước ta 1.1 Đặc điểm đá 1.2 Các tiêu 1.3 Tình hình xây dựng đập tông trọng lực giới 1.4 Tình hình xây dựng đập tơng trọng lực Việt Nam 1.5 Kết luận chương Chương 2: luận thiết kế mặt cắt đập 2.1 Đặc điểm làm việc đập tông trọng lực 11 2.2 Cơ sở tính tốn mặt cắt 11 2.2.1 Điều kiện ổn định Error! Bookmark not defined 2.2.2 Điều kiện cường độ Error! Bookmark not defined 2.2.3 Điều kiện kinh tế Error! Bookmark not defined 2.2.4 Điều kiện sử dụng Error! Bookmark not defined 2.3 Ảnh hưởng đá phong hóa đến mặt cắt đập 13 2.4 Một số đập tông tông Việt Nam xây dựng đá phong hóa 14 2.5 Tính tốn mặt cắt theo hai điều kiện ổn định ứng suất 15 2.5.1 Cơ sở thuyết toán xác định mặt cắt đập theo hai điều kiện ổn định ứng suất Error! Bookmark not defined 2.5.1.1 Xác định chiều rộng đáy đập theo điều kiện ứng suất Error! Bookmark not defined 2.5.1.2 Xác định chiều rộng đáy đập theo điều kiện ổn định trượt Error! Bookmark not defined 2.5.2 Kết tính tốn mặt cắt theo hai điều kiện ổn định ứng suất Error! Bookmark not defined 2.6 Kết luận chương 22 Chương 3: Cơ sở thuyết phương pháp tính ứng suất đập tơng trọng lực 3.1 Nội dung tính tốn 23 3.2 Cơ sở thuyết phương pháp tính 23 3.2.1 Phương trình cân tĩnh Navier Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phương trình hình học Cauchy Error! Bookmark not defined 3.2.3 Điều kiện tương thích biến dạng - Phương trình Saint VenantError! Bookmark not defined 3.2.4 Quan hệ ứng suất - Biến dạng - Định luật R.HookeError! Bookmark not defined 3.3 Lựa chọn phương pháp giải toán ứng suất 27 3.3.1 Các phương pháp tính ứng suất đập tơng trọng lựcError! Bookmark not defined 3.3.1.1 Phương pháp sức bền vật liệu Error! Bookmark not defined 3.3.1.2 Xác định ứng suất thân đập theo phương pháp chia lưới Error! Bookmark not defined 3.3.1.3 Phương pháp thuyết đàn hồi Error! Bookmark not defined 3.3.1.4 Phương pháp sai phân hữu hạn Error! Bookmark not defined 3.3.1.5 Phương pháp Phần tử hữu hạn Error! Bookmark not defined 3.3.2 Lựa chọn phương pháp giải Error! Bookmark not defined 3.3.2.1 Nội dung phương pháp Phần tử hữu hạn để phân tích ứng suất biến dạng đập tơng trọng lực Error! Bookmark not defined 3.3.2.2 Tính tốn kết cấu với mơ hình tương thích Error! Bookmark not defined 3.3.2.3 Cách giải hệ phương trình phương pháp Phần tử hữu hạn .Error! Bookmark not defined 3.3.3 Chương trình tính tốn Error! Bookmark not defined 3.4 Kết luận chương 50 Chương 4: Ứng dung tính tốn ứng suất mặt cắt đập tông 4.1 Các phương án tính tốn tiêu kỹ thuật 51 4.2 Kiểm tra ứng suất cho mặt cắt dạng tam giác theo phương pháp Sức bền vật liệu Phần tử hữu hạn 51 4.3 Kiểm tra ứng suất cho mặt cắt thực dụng theo phương pháp Sức bền vật liệu Phần tử hữu hạn 65 4.4 Kết luận chương 84 Chương 5: Ứng dụng vào tính tốn thiết kế cơng trình hồ chứa suối nước 5.1 Thơng số kỹ thuật cơng trình, tiêu tính tốn địa chất vật liệu làm đập 85 5.1.1 Thông số kỹ thuật cơng trình Error! Bookmark not defined 5.1.2 Các tiêu tính tốn địa chất vật liệu làm đậpError! Bookmark not defined 5.2 Phân vùng vật liệu tính tốn lại ứng suất theo phương pháp PTHH 87 5.4 Kết luận chương 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 100 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………….101 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2-1: Sơ đồ tính tốn mặt cắt đập dạng tam giácError! Bookmark not defined Hình 2-2: Quan hệ f B theo điều kiện ổn định H1, H2, H3 Error! Bookmark not defined Hình 2-3: Quan hệ f B theo điều kiện ổn định ứng suất H1Error! Bookmark not defined Hình 2-4: Quan hệ f B theo điều kiện ổn định ứng suất H2Error! Bookmark not defined Hình 2-5: Quan hệ f B theo điều kiện ổn định ứng suất H3Error! Bookmark not defined Hình 3-1 Ứng suất mặt phân tố Error! Bookmark not defined Hình 3-2: Sơ đồ lực tác dụng lên đập Error! Bookmark not defined Hình 3-3: Sơ đồ xác định loại ứng suất biên Error! Bookmark not defined Hình 3-4: Sơ đồ xác định ứng suất biên Error! Bookmark not defined Hình 3-5: Sơ đồ vòng tròn Mo ứng suất điểm Error! Bookmark not defined Hình 3-6: Sơ đồ tính tốn dạng hình nêm vơ hạn Error! Bookmark not defined Hình 3-7: Sơ đồ tính tốn ứng suất theo thuyết đàn hồiError! Bookmark not defined Hình 3-8: Sơ đồ tính tốn ứng suất mặt đập chịu tải trọng phân bố đều………… 35 Hình 3-9: Sơ đồ tính tốn ứng suất đập chịu tác dụng mô men M đỉnh gây Error! Bookmark not defined Hình 3-10: Sơ đồ tính tốn ứng suất đập chịu lực tập trung mô men đặt đỉnh…37 Hình 3-11: Sai phân lùi Error! Bookmark not defined Hình 3-12: Sai phân hóa phương trình vi phân Error! Bookmark not defined Hình 3-13: Sơ đồ giải tốn theo phương pháp PTHH Error! Bookmark not defined Hình 3-14: Sơ đồ khối chương trình SIGMA/W Error! Bookmark not defined Hình 4-1: Sơ đồ tính tốn vị trí ứng suất mặt cắt Error! Bookmark not defined Hình 4-2 đến 4-7: Biểu đồ ứng suất mặt cắt đáy đập (CD) mặt cắt Error! Bookmark not defined.-60 Hình 4-8 đến 4-13: Biểu đồ ứng suất mặt cắt cách đáy đập 1/3H (C1D1) mặt cắt Error! Bookmark not defined.-63 Hình 4-14: Sơ đồ tính tốn vị trí ứng suất mặt cắt tràn Error! Bookmark not defined Hình 4-15 đến 4-20: Biểu đồ ứng suất mặt cắt đáy đập (CD) mặt cắt tràn Error! Bookmark not defined.-73 Hình 4-21 đến 4-26: Biểu đồ ứng suất mặt cắt cách đáy đập 1/3H (C1D1) mặt cắt tràn Error! Bookmark not defined.-76 Hình 4-27 đến 4-32 : Biểu đồ quan hệ ứng suất σ y CD mặt cắt với mặt cắt tràn Error! Bookmark not defined.-79 Hình 4-33 đến 4-38 : Biểu đồ quan hệ ứng suất σ y C1D1 mặt cắt với mặt cắt tràn 80-82 Hình 5-1: Sơ đồ phân vùng vật liệu mặt cắt Error! Bookmark not defined Hình 5-2: Sơ đồ phân vùng vật liệu mặt cắt tràn Error! Bookmark not defined Hình 5-3 đến 5-5: Biểu đồ ứng suất CD mặt cắt trường hợp TH1, TH2, TH3 Error! Bookmark not defined.-92 Hình 5-6 đến 5-8: Biểu đồ ứng suất CD mặt cắt tràn trường hợp TH1, TH2, TH3 92-93 Hình 5-9 đến 5-11: Biểu đồ ứng suất C1D1 mặt cắt trường hợp TH1, TH2, TH3 Error! Bookmark not defined.-95 Hình 5-12 đến 5-14: Biểu đồ ứng suất C1D1 mặt cắt tràn trường hợp TH1, TH2, TH3 Error! Bookmark not defined.5-96 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Sức chống nén tức thời trục R n Error! Bookmark not defined Bảng 1-2: Hệ số hoá mềm K m Error! Bookmark not defined Bảng 1-3: Phân loại đá theo mức độ phong hoá Việt NamError! Bookmark not defined Bảng 1-4: Bảng thống kê số lượng đập châu lục Error! Bookmark not defined Bảng 1-5: Bảng thống kê đập tông cao thới Error! Bookmark not defined Bảng 1-6: Một số đập tông lớn xây dựng Việt NamError! Bookmark not defined Bảng 1-7: Một số đập tông trọng lực lớn thi công nước ta Error! Bookmark not defined Bảng 2-1: Một số đập xây dựng đá phong hóa Việt NamError! not defined Bookmark Bảng 2-2: Dữ liệu tính tốn chiều rộng đáy đập (B) Error! Bookmark not defined Bảng 2-3: Kết tính B theo hai điều kiện ổ định ứng suấtError! Bookmark not defined Bảng 4-1: Phương án tính tốn Error! Bookmark not defined Bảng 4-2: Ứng suất σ x biên mặt cắt theo phương SBVL Error! Bookmark not defined Bảng 4-3: Ứng suất σ y biên mặt cắt theo phương pháp SBVL Error! Bookmark not defined Bảng 4-4: Ứng suất N biên mặt cắt theo phương pháp SBVL Error! Bookmark not defined Bảng 4-5: Ứng suất σ x biên mặt cắt theo phương pháp PTHH PAI Error! Bookmark not defined Bảng 4-6: Ứng suất σ y biên mặt cắt theo phương pháp PTHH PAI Error! Bookmark not defined Bảng 4-7: Ứng suất N biên mặt cắt theo phương pháp PTHH PAI Error! Bookmark not defined Bảng 4-8: Ứng suất σ x biên mặt cắt theo phương pháp PTHH PAII Error! Bookmark not defined Bảng 4-9: Ứng suất σ y biên mặt cắt theo phương pháp PPTHH PAII Error! Bookmark not defined Bảng 4-10: Ứng suất N biên mặt cắt theo phương pháp PTHH PAII Error! Bookmark not defined Bảng -11: Ứng suất σ x biên mặt cắt tràn theo phương pháp SBVL Error! Bookmark not defined Bảng 4-12: Ứng suất σ y biên mặt cắt tràn theo phương pháp SBVL Error! Bookmark not defined Bảng 4-13: Ứng suất N biên mặt cắt tràn theo phương pháp SBVLError! Bookmark not defined Bảng 4-14: Ứng suất σ x biên biên mặt cắt tràn theo phương pháp PTHH PAI Error! Bookmark not defined Bảng 4-15: Ứng suất σ y biên biên mặt cắt tràn theo phương pháp PTHH PAI Error! Bookmark not defined Bảng 4-16: Ứng suất N biên mặt cắt tràn theo phương pháp PTHH PAI Error! Bookmark not defined Bảng 4-17: Ứng suất σ x biên mặt cắt tràn theo phương pháp PTHH PAII Error! Bookmark not defined Bảng 4-18: Ứng suất σ y biên mặt cắt tràn theo phương pháp PTHH PAII Error! Bookmark not defined Bảng 4-19: Ứng suất N biên mặt cắt tràn theo phương pháp PTHH PAII Error! Bookmark not defined Bảng 5-1: Thông số kỹ thuật Error! Bookmark not defined Bảng 5-2: Chỉ tiêu vật liệu làm đập Error! Bookmark not defined Bảng 5-3: Chỉ tiêu địa chất Error! Bookmark not defined Bảng 5-4: tông vùng trường hợp Error! Bookmark not defined Bảng 5-5: Phân bố lại ứng suất σ y biên mặt cắt sau phân vùng vật liệu TH2 Error! Bookmark not defined Bảng 5-6: Phân bố lại ứng suất σ y biên mặt cắt tràn sau phân vùng vật liệu TH3 Error! Bookmark not defined Bảng 5-7: Phân bố lại ứng suất σ y biên mặt cắt sau phân vùng vật liệu TH2 Error! Bookmark not defined Bảng 5-8: Phân bố lại ứng suất σ y biên mặt cắt tràn sau phân vùng vật liệu TH3 Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều phân bố không theo thời gian khơng gian Lượng mưa bình qn năm 1960mm Lượng mưa tập trung vào tháng đến tháng 6, chiếm 70%~80% lượng mưa năm Các tháng lại chiếm 20%~30% Có năm, lượng mưa tháng mùa kiệt đạt 1% lượng mưa năm Về không gian phân bố khơng Có vùng Bắc Quang, lượng mưa bình qn năm tới 4760mm, Phan Rang có 650mm Nước ta có 2360 sơng có chiều dài 10km Trong có hệ thống sơng có diện tích lưu vực 10.000 km2, tổng lượng dòng chảy năm 835 tỷ m3 Đây nguồn tài nguyên nước dồi phân bố không không gian thời gian Thêm vào ba phần tư diện tích đồi núi, thường có dạng dải, khối kéo dài từ Bắc vào Nam thấp dần phía biển Với đặc điểm thời tiết, dòng chảy địa nên việc xây dựng hồ chứa cần thiết Vì vừa đảm bảo cho cầu dừng nước mùa kiệt, đảm bảo nhu cầu phòng lũ nguồn lượng dự trữ dồi để phát điện Từ năm 1960 trở lại xây dựng nhiều hồ chứa Nhưng hầu hết đập xây dựng nước ta đập đất, đập đá đổ, đập đất đá hỗ hợp (hay gọi đập vật liệu địa phương) Từ năm 1975 đến nay, nước ta bước vào nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa nên cơng trình thủy lợi thủy điện xây dựng khắp nước Đập tông trọng lực tông truyền thống tông đầm lăn trở nên phổ biến với quy mô hính thức ngày phong phú Đầu mối cơng trình thủy lợi, thủy điện như: PlêiLrơng, Sê San Sê San 4, Bản vẽ, Thạch Nham, Tân Giang, Lòng Sơng Với ưu điểm vượt trội đập tông trọng lực như: khối lượng nhỏ so với đập đất, ổn định mặt kết cấu, có khả bố trí cơng trình tháo lũ thân đập, phối hợp dễ dàng với cơng trình khác (tháo lũ, cơng trình lấy nước) xây dựng thủy điện thân đập Thêm Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng mà nguồn vật liệu chỗ ngày hạn chế, mức độ cơng nghiệp hóa kỹ thuật xây dựng cơng trình ngày phát triển, xây dựng đập tơng dự án thủy lợi, thủy điện có xu hướng tăng lên Do yêu cầu xây dựng hồ chứa ngày nhiều, nên để tìm nơi có địa chất tốt đá gốc khơng đứt gẫy, khơng phong hóa khó Do việc nghiên cứu lựa chọn loại cơng trình phù hợp với điều kiện địa chất yếu vị trí xây dựng cần thiết Đập tơng trọng lực có nhược điểm khối lượng tông lớn làm cho vốn đầu tư dự án cao Mặt khác đập làm việc không tận dụng hết cường độ vật liệu Vì để tận dụng hết khả làm việc vật liệu, cần phải nghiên cứu tính tốn để phân vùng vật liệu hợp lý, vị trí ứng suất lớn vượt khả chịu lực cho phép vật liệu cần phải bố trí tông mác cao tông cốt thép để tăng cường khả chịu lực, vùng ứng suất nhỏ sử dụng tơng có mác thấp để giảm giá thành cơng trình Đề tài “Nghiên cứu bố trí vật liệu hợp đập tơng trọng lực đá phong hóa” phần làm sáng tỏ vấn đề phải ứng sử mặt cắt đập xây dựng tuyến đập đá phong hóa Từ bố trí vật liệu hợp để vừa đảm bảo điều kiện làm việc ổn định, điều kiện kinh tế mà di chuyển tuyến đập MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá ảnh hưởng đá phong hóa đến ứng suất phân bố thân đập tông trọng lực từ lựa chọn mặt cắt hợp hình học, tối ưu thể tích đảm bảo khả chịu lực vật liệu xây dựng đập Từ phân vùng bố trí lại vật liệu thân đập để giảm giá thành xây dựng đập mà đảm bảo điều kiện ổn định PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tổng hợp, kế thừa kết nghiên cứu từ trước đến lĩnh vực thiết kế đập tông - Dựa sở thuyết phương pháp phần tử hữu hạn số phương pháp khác để tính tốn, nghiên cứu ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=35M, TH1 (MNTL=35m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 35 30 25 20 15 10 200 400 Cao (m) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=35M, TH1 (MNTL=35m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 35 30 25 20 15 10 200 40 Cao (m) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=40M, TH1 (MNTL=40m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 15 600 Cao (m) 200 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=40M, TH1 (MNTL=40m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 Cao (m) 15 10 20 400 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=40M, TH1 (MNTL=40m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 55 50 45 40 35 30 25 15 400 20 Cao (m) 20 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=45M, TH1 (MNTL=45m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 60 55 50 45 40 35 30 25 60 15 20 Cao (m) 20 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=45M, TH1 (MNTL=45m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 60 55 50 45 40 35 30 25 15 20 600 Cao (m) 20 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=45M, TH1 (MNTL=45m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 60 55 50 45 40 35 30 25 15 600 Cao (m) 20 20 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=35M, TH2 (MNTL=35m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 40 35 30 25 20 15 10 Cao (m) 400 200 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=35M, TH2 (MNTL=35m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 40 35 30 25 20 15 10 250 Cao (m) 450 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 Khoang cach (m) 89 94 99 104 109 114 119 124 129 134 139 144 ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=35M, TH2 (MNTL=35m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 40 35 30 25 20 15 10 200 Cao (m) 400 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 113 128 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=40M, TH2 (MNTL=40m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 45 40 35 30 25 20 15 400 10 200 Cao (m) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 118 123 133 138 ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=40M, TH2 (MNTL=40m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 45 40 35 30 25 20 15 400 10 200 Cao (m) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=40M, TH2 (MNTL=40m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 45 40 35 30 25 20 15 Cao (m) 10 350 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=45M, TH2 (MNTL=45m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Cao (m) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=45M, TH2 (MNTL=45m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 600 Cao (m) -5 200 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT CƠ BẢN H=45M, TH2 (MNTL=45m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 15 400 10 Cao (m) -5 40 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=35M, TH2 (MNTL=35m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 35 30 25 20 15 10 40 0 -5 20 Cao (m) -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=35M, TH2 (MNTL=35m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 35 30 25 20 15 10 20 0 400 Cao (m) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=35M, TH2 (MNTL=35m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 35 30 25 20 15 10 40 Cao (m) 20 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=40M, TH2 (MNTL=40m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 15 600 Cao (m) 10 200 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=40M, TH2 (MNTL=40m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 50 45 40 35 30 25 20 Cao (m) 15 10 20 400 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=40M, TH2 (MNTL=40m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 55 50 45 40 35 30 25 15 400 20 Cao (m) 20 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=45M, TH2 (MNTL=45m; F=0,45; E n =2.107 KN/m) 60 55 50 45 40 35 30 25 60 Cao (m) 20 15 200 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=45M, TH2 (MNTL=45m; F=0,50; E n =2.107 KN/m) 60 55 50 45 40 35 30 25 15 200 60 Cao (m) 20 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 Khoang cach (m) ĐẬP MẶT CẮT TRÀN H=45M, TH2 (MNTL=45m; F=0,55; E n =2.107 KN/m) 60 55 50 45 40 35 30 25 Cao (m) 20 15 200 60 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Khoang cach (m) 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Xuân Bảo (1997), Tính tốn kết cấu cơng trình phương pháp sai phân hữu hạn (Bài giảng dùng cho lớp cao học nghành cơng trình), Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội Bộ môn Thủy công - Trường Đại học Thủy lợi (1998), Thủy công tập I, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Vụ khoa học công nghệ chất lượng sản phẩm (1998), Tài liệu dịch Nguyên tắc đạo thiết kế đập tông đầm lăn DL/T 5005 - 92, Hà Nội Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Chiến, Nguyễn Phương Mậu, Phạm Ngọc Quý (2004), Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Cơng trình thủy lợi - Tập 2, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Khánh (1998), Cơ học kết cấu - Phương pháp Phần tử hữu hạn- Bài giảng cao học, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Mạo (2002), Đập tông trọng lực đập vòm (Bài giảng dùng cho lớp cao học) - Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội Trịnh Đình Trâm (1999), Một số toán đàn hồi (Tài liệu tham khảo dành cho lớp cao học nghành công trình), Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội Trường Đại học Thủy Lợi (1989), Giáo trình Sức bền vật liệu, Hà Nội Viện đào tạo và Khoa học ứng dụng miền trung (2006), Hồ sơ thiết kế cơng trình hồ chứa Suối nước - Khánh Hòa - Giai đoạn dự án đầu tư, Phan Rang 10 TCXD VN 285:2002, Cơng trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu thiết kế 11 14TCN 56-88, Thiết kế đập tông tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn, kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa người cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ... trình Đề tài “Nghiên cứu bố trí vật liệu hợp lý đập bê tơng trọng lực đá phong hóa” phần làm sáng tỏ vấn đề phải ứng sử mặt cắt đập xây dựng tuyến đập đá phong hóa Từ bố trí vật liệu hợp lý để vừa... bê tông + Đập bê tông loại đập sử dụng tràn nước không tràn nước + So với đập vật liệu địa phương, đập bê tơng trọng lực có chiều cao yêu cầu chất lượng cao + Đập bê tơng trọng lực xây dựng đá. .. đồ bố trí vật liệu để kiểm tra điều kiện bền đập 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐÁ PHONG HÓA ĐẾN MẶT CẮT ĐẬP Nếu có tiết diện đập bê tơng đá phong hóa ổn định so với đập bê tông đá tốt hệ số ma sát bê
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu bố trí vật liệu hợp lý đập bê tông trọng lực trên nền đá phong hóa” , “Nghiên cứu bố trí vật liệu hợp lý đập bê tông trọng lực trên nền đá phong hóa”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay