NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHỌN KẾT CẤU MŨI PHUN 2 TẦNG CHO TRÀN XẢ LŨ CÓ DỐC NƯỚC

144 6 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TÔ VĨNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHỌN KẾT CẤU MŨI PHUN TẦNG CHO TRÀN XẢ DỐC NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội, 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TÔ VĨNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHỌN KẾT CẤU MŨI PHUN TẦNG CHO TRÀN XẢ DỐC NƯỚC Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Mã số: 60 – 58 – 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Quốc Thưởng Hà Nội, 2011 LỜI CẢM ƠN! Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chun ngành cơng trình thủy lợi với đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm chọn kết cấu mũi phun tầng cho tràn xả dốc nước” hồn thành với cố gắng nổ lực thân với giúp đỡ nhiệt tình Phòng đào tạo đại học & sau đại học, khoa Cơng trình, thầy giáo trường Đại học Thủy lợi Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu thủy lực phòng ban khác Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia động lực học Sông biển – Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam tạo điều kiện động viên giúp đỡ mặt Tác giả xin chân thành cảm ơn quan đơn vị cá nhân nói Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Quốc Thưởng trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình suốt trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Thủy lực – Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia động lực học Sông biển (nơi tác giả làm việc) động viện, tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập, cơng tác hoàn thành phần nghiên cứu thực nghiệm luận văn Xin cảm ơn nhóm nghiên cứu đề tài: “Chọn kết cấu mũi phun hợp lý cho tràn xả dốc nước” tạo điều kiện giúp đỡ, góp ý kiến quý báu cho việc hoàn thành luận văn Sau xin cảm ơn người thân, gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ cổ vũ động viên, khích lệ tơi q trình làm luận văn Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, điều kiện luận văn hạn nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, mong giúp đỡ chân thành thầy giáo, anh chị bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Hà nội, ngày 30 tháng năm 2011 TÁC GIẢ MỤC LỤC MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: .1 II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: .2 III CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .2 IV KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRÀN XẢ 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRÀN XẢ CĨ HÌNH THỨC TIÊU NĂNG PHÓNG XA .4 1.2 MỘT SỐ TRÀN XẢ DỐC NƯỚC 10 1.2.1 Cơng trình thuỷ điện Kanak – Gia Lai .10 1.2.2 Cơng trình Cửa Đạt – Thanh Hố 11 1.2.3 Cơng trình thuỷ điện Tuyên Quang 12 1.2.4 Cơng trình thuỷ điện Sơn La 12 1.2.5 Cơng trình Krơng Pách Thượng 13 1.3 CÁC THÔNG SỐ THỦY LỰC BẢN VỀ MŨI PHUN 13 1.3.1 Chiều dài dòng phun 14 1.3.2 Góc nghiêng θ 18 1.3.3 Vận tốc bình qn dòng chảy mũi phun 19 1.3.4 Bán kính cong đoạn cong ngược 21 1.3.5 Độ sâu hố xói .21 1.4 LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ MŨI PHUN DẠNG TẦNG .26 1.4.1 Các dạng mũi phun tầng 26 1.4.2 Một số hình thức mũi hất ứng dụng .29 1.4.3 Thông số dạng mũi phun tầng 32 1.5 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ TRÀN XẢ DẠNG MŨI PHUN TẦNG 34 1.5.1 Kết nghiên cứu nước: 34 1.5.2 Kết nghiên cứu giới: .35 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH HĨA VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH .36 2.1 LÝ THUYẾT TƯƠNG TỰ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 36 2.1.1 Lý thuyết tương tự 36 2.1.2 Các tiêu chuẩn tương tự .38 2.1.3 Phương trình quỹ đạo chuyển động liên hệ yếu tố nghiên cứu .38 2.2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH 40 2.2.1 Thiết kế mơ hình 40 2.2.2 Xây dựng mơ hình 42 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THỦY LỰC CHO MŨI PHUN TẦNG .47 3.1 TÍNH TỐN XÁC ĐỊNH CÁC THƠNG SỐ BẢN 47 3.1.1 Sơ đồ tính tốn 47 3.1.2 Xác định dạng đường mặt nước dốc 48 3.1.3 Tính tốn vẽ đường mặt nước thân dốc 49 3.1.4 Tính tốn xác định đường mặt nước mũi phun 52 3.1.5 Tính chiều dài dòng phun xa 58 3.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 61 3.2.1 Vận tốc dòng chảy: 66 3.2.2 Dòng phun xa .67 3.2.3 Áp suất dòng chảy: .69 3.2.4 Xói hạ lưu cơng trình: .71 3.2.5 Lựa chọn mũi phun dạng 3: .74 3.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM .76 I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 85 II TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ .87 Tồn hạn chế 87 Kiến nghị 87 III NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU TIẾP 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC Trang MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Trong cơng trình thủy lợi, thủy điện lớn, cơng trình làm việc với cột nước cao dòng chảy qua thân tràn, dốc nước, mũi phun thường dòng chảy rối, lưu tốc dòng chảy cao lượng dòng chảy lớn v.v… để tăng cường hiệu tiêu hao lượng thừa, thường sử dụng biện pháp công trình sử dụng thiết bị tiêu phụ loại mũi phun Tuy nhiên đề cập dòng chảy thường dòng lưu tốc cao nên tính tốn thiết kế cần phải ý đến tượng xâm thực khí thực, mài mòn xảy xung quanh thiết bị tiêu phụ, tính tốn thơng số thiết bị tiêu dựa vào cơng thức thực nghiệm Chính cần phải thơng qua thí nghiệm mơ hình để tạo hình dáng, kích thước bố trí cho hợp lý Mỗi loại vật liệu dùng để xây dựng tràn chịu tác dụng giới hạn vận tốc, gọi vận tốc cho phép [V cp ] Chẳng hạn vận tốc chống xói cho phép [V cp ] ứng với vật liệu Nếu vận tốc qua tràn lớn vận tốc chống xói cho phép vật liệu xây dựng tràn tràn bị phá hoại mũi phun bị phá hoại Như vậy, để đảm bảo tràn không bị phá hoại hay mũi phun không bị phá hoại phải xác định vận tốc mặt mũi phun ứng với cấp lưu lượng khác việc làm cần thiết để từ xác định kết cấu tiêu hợp lý cho tràn xả Quy phạm tính tốn thuỷ lực nêu tính tốn mặt cắt tràn, tính tốn mũi phun chưa đề cập đến Vì tính tốn tham khảo tài liệu Do nhiều phương pháp cách tính khác Trang Tuy nhiên tính tốn nhiều yếu tố khơng thể xác định lý thuyết, nên việc tính tốn thường phải kết hợp với thí nghiệm mơ hình thuỷ lực nhằm hiệu chỉnh số thông số thuỷ lực II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Ở nước ta, nhiều nước giới cơng trình thủy lợi, thủy điện tràn xả mà nối tiếp sau thân tràn theo nhiều hình thức khác nhau, dạng thân tràn kết hợp với dốc nước chiếm tỷ lệ lớn, dùng hình thức tiêu dòng phun chủ yếu, dựa vào khuyếch tán phần tử nước với với khơng khí làm tiêu hao bớt lượng thừa Do hầu hết dòng chảy dốc nước đầu dốc nước dòng xiết lưu tốc lớn, chảy xuống hạ lưu gây xói lở lòng dẫn hạ lưu không gia cố đảm bảo, từ gây ổn định đến cơng trình Nghiên cứu chế độ thủy lực nối tiếp hạ lưu nhằm nắm rõ tình hình làm việc thân để hạn chế tối đa ảnh hưởng dòng xiết vấn đề khoa học mang ý nghĩa thực tiễn cao Bài toán đặt phải để lượng thừa sau khỏi mũi phun chuyển đến hạ lưu nhỏ nhất, dựa vào đặc trưng dòng phun khuyếch tán để làm tiêu hao bớt lượng thừa thiết bị tiêu phụ Qua thực nghiệm mơ hình xác định mũi phun hợp lý cho tràn xả nối tiếp sau tràn dốc nước độ dốc (i = 20% ÷ 30%) III CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ● Nghiên cứu lý thuyết Tổng quan phân tích kết nghiên cứu dạng mũi phun, tính tốn theo cơng thức xác định chiều sâu vận tốc dòng chảy mũi phun Trang ● Nghiên cứu thí nghiệm mơ hình thủy lực - Kiểm tra kết tính tốn; - Nghiên cứu kiểm tra áp suất, mạch động áp suất mũi phun tầng; - Nghiên cứu bố trí kích thước kết cấu mũi phun tầng để tối ưu hiệu tiêu IV KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC: Mũi phun hai tầng phận nối tiếp cuối dốc nước Đối với dốc nước mà dòng chảy lưu tốc lớn, độ xiết cao giải pháp nối tiếp, tiêu hợp lý bố trí mũi phun hai tầng cuối dốc nước, dòng chảy mũi phun hai tầng phân thành hai dòng: đỉnh khe, cho phép dòng chảy khuếch tán nhiều theo phương thẳng đứng, đồng thời va chạm dòng tia, trộn khí tốt hơn, ma sát với khơng khí nhiều hơn… nên lượng dòng phun tiêu hao nhiều, giảm khả xói lở hạ lưu, giảm chiều sâu hố xói Qua phân tích tính tốn lý thuyết so sánh với thực nghiệm số thông số thủy lực vận tốc, vận tốc mạch động, áp suất, áp suất mạch động, chiều dài phun xa… để lựa chọn đưa dạng mũi phun hai tầng hợp lý cho tràn xả dốc nước (i = 20% ÷ 30%) Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRÀN XẢ 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRÀN XẢ CĨ HÌNH THỨC TIÊU NĂNG PHĨNG XA Cơng trình xả phận quan trọng thiếu đầu mối thuỷ lợi - thuỷ điện hồ chứa nước nhiệm vụ xả lưu lượng thừa mùa lũ, xả lưu lượng cần dùng cho nhu cầu hạ lưu xả cạn hồ chứa cần thiết hay để kết hợp xả bùn cát đáy nhằm nâng cao tuổi thọ hồ chứa, xả nước thi cơng,… Các nhiệm vụ hay nhiều loại cơng trình xả thực hiện, nói chung cơng trình xả nước ln thành phần quan trọng đảm bảo an toàn cho toàn cơng trình đầu mối hạ du Tuỳ theo đặc điểm địa hình, địa chất khu vực tuyến cơng trình, bố trí tổng thể cơng trình đầu mối nhiệm vụ cơng trình xả nước, bố trí theo nhiều hình thức khác nhau, cơng trình xả nước mặt: tràn dọc, tràn ngang, tháo nước kiểu xi phông, kiểu giếng,… công trình tháo nước sâu: cống ngầm, đường hầm Trong đó, hình thức cơng trình xả mặt chiếm đa số nước ta Trong năm gần đây, đặc biệt từ năm 2002, nước ta triển khai thiết kế xây dựng nhiều cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiều cơng trình hồ chứa cơng trình xả quy mơ lớn thể nêu số dự án thuỷ điện Sê San 3, Na Hang (Tuyên Quang), Rào Quán (Quảng Trị), Plêikrông, Sê San 3A, Sê San 4, A Vương, Buôn Kướp, Đại Ninh, Sêrêpôk, Buôn Tua Sa, Bản Vẽ, Sông Ba Hạ, An Khê-Ka Năc, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sông Tranh 2, Bản Chát, Huội Quảng, Sơn La, Cửa Đạt, Bắc Hà,… Đây cơng trình quy mơ hồ chứa dung tích từ hàng triệu hàng chục tỷ m3 nước, khả tháo cơng trình xả nước từ Trang hàng ngàn vài chục ngàn m3/s thể nói khoảng 5÷6 năm trở lại đây, tốc độ xây dựng đập cao, hồ chứa lớn phát triển nhanh Chúng ta nhanh chóng áp dụng thành cơng công nghệ thiết kế, thi công tiên tiến giới để xây dựng cơng trình đầu mối Việt Nam đập đá đổ mặt bê tông (CFRD), đập bê tông đầm lăn (RCC), đập bê tông truyền thống (CVC) khối lớn cấp phối liên tục Trong số đập đưa vào vận hành an tồn, đập đá đổ mặt đập hồ chứa nước thuỷ lợi-thuỷ điện Quảng Trị, thuỷ điện Tuyên Quang; đập CVC đập Sê San 3, Sê San 3A; Về đập RCC đập Plêikrơng Trước đó, xây dựng số đập, hồ chứa lớn Hồ Bình, Thác Bà, Trị An, Thác Mơ, Ialy, Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Dầu Tiếng, A Yun Hạ, Phú Ninh,… Phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn cơng trình mà thiết kế nhiều dạng cơng trình tháo khác tổng thể bố trí cơng trình, bao gồm tràn xả mặt sông (Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Plêikrông, A Vương, Bản Chát, Huội Quảng, …), xả mặt kết hợp với xả sâu (Hồ Bình, Sơn La, Tun Quang), đường tràn dọc (Ialy, Sông Hinh, Hàm Thuận-Đa Mi, Tuyên Quang, Rào Quán, Đại Ninh,…) Về hình thức tiêu sau cơng trình tháo nước, thường dạng tiêu áp dụng: - Tiêu đáy: Đặc điểm tiêu dòng đáy lợi dụng sức cản nội nước nhảy thể áp dụng kiểu bể, hay tường + bể kết hợp Biện pháp tiêu đáy thường áp dụng cho cơng tình vừa nhỏ, mực nước hạ lưu tương đối lớn, địa chất công trình thường đá yếu (Trị An, A Lưới,…) Loại hình đảm bảo tiêu tán hết lượng dư đòi hỏi khối lượng xây lắp lớn, giá thành cao, đặc biệt cơng trình quy mô lớn Phụ lục 4.4- Kết đo vận tốc mạch động vận tốc Mũi phun 3; Q = 4000,0(m3/s); Dc nc i = 25% Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 Điểm đo M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) 21.42 1.12 20.99 0.94 20.89 0.93 22.09 0.16 20.83 1.07 25.12 0.55 23.31 1.61 24.31 0.43 23.55 1.27 23.90 1.61 24.23 0.51 23.45 1.88 24.57 0.83 24.43 0.20 23.86 0.93 26.38 0.40 24.60 0.30 26.05 0.14 24.83 1.10 26.50 0.30 4.19 0.21 3.65 2.03 6.71 2.36 3.92 0.47 2.77 0.78 5.77 1.77 3.56 0.10 3.32 0.63 3.52 1.34 4.30 0.09 2.68 0.23 3.52 0.18 4.66 0.22 2.42 0.20 3.87 0.09 2.76 0.24 1.63 0.08 2.84 0.39 3.93 0.21 5.08 0.10 3.86 0.14 4.21 0.06 4.21 0.31 3.69 0.22 1.37 0.19 σV Phụ lục 4.5- Kết đo vận tốc mạch động vận tốc Mũi phun 3; Q = 5000,0(m3/s); Dốc nước i = 25% MỈt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 Điểm ®o M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) (m/s) σV 22.47 0.03 22.18 0.13 22.33 0.07 22.57 0.16 23.69 0.11 25.01 0.48 24.91 1.65 25.51 0.70 24.09 1.07 25.03 0.48 25.03 0.52 26.13 0.28 25.50 0.21 25.87 0.12 24.37 0.19 27.35 0.57 25.80 1.10 27.50 0.66 26.19 0.34 27.60 1.05 6.86 1.05 4.24 1.01 6.17 1.49 5.60 0.44 4.20 0.43 5.95 0.74 3.55 0.33 3.58 1.10 2.90 0.30 7.23 1.04 4.76 2.74 5.81 0.85 2.11 0.43 1.76 0.52 5.39 0.74 3.34 0.10 0.60 0.09 2.56 0.25 3.93 0.21 3.91 0.18 5.08 0.10 3.86 0.14 2.79 0.20 4.21 0.06 4.21 0.31 1.37 0.19 3.69 0.22 Phụ lục 4.6- Kết đo vận tốc mạch động vận tốc Mũi phun 3; Q = 6000,0(m3/s); Dốc nc i = 25% Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 Điểm đo M G Đ M G § M G § M G § M G § M G § M G § Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV 22.58 0.42 21.91 1.57 21.98 1.10 22.09 1.24 22.15 1.48 25.43 0.29 25.40 0.51 25.55 0.34 25.41 0.12 25.20 0.46 26.11 0.32 25.79 0.98 26.72 0.12 26.17 0.19 26.63 0.06 29.22 0.49 26.87 0.07 29.51 0.54 27.76 1.18 29.55 1.28 4.81 0.88 2.18 1.36 7.80 1.74 4.62 0.92 1.82 0.49 1.20 0.21 3.36 0.11 1.53 0.22 0.93 0.27 4.30 1.88 4.00 1.24 7.97 0.70 3.60 0.44 3.04 0.53 2.02 0.65 2.54 0.28 0.78 0.34 2.64 0.21 5.55 0.19 5.67 1.39 5.65 0.40 4.85 0.09 3.28 0.24 4.57 0.06 2.58 0.14 0.92 0.03 2.88 0.32 Phụ lục 4.7- Kết đo vận tốc mạch động vận tốc Mũi phun 3; Q = 4000,0(m3/s); Dốc nước i = 30% MỈt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 Điểm ®o M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV 22.16 1.01 22.33 0.93 21.96 1.06 22.43 0.46 22.17 0.68 24.57 0.66 24.51 0.51 24.86 0.48 24.65 0.72 23.92 1.52 24.04 0.85 26.43 0.29 26.06 0.23 26.01 0.43 26.16 0.33 28.45 0.45 26.02 0.21 28.55 0.20 26.80 0.48 28.30 0.50 6.89 1.04 4.11 1.35 2.97 1.06 4.39 1.65 8.20 1.19 2.55 1.66 2.33 0.49 8.42 0.39 2.08 0.87 3.92 2.55 6.47 1.76 4.16 2.03 3.23 0.08 0.68 0.10 2.24 0.30 2.13 0.28 0.66 0.11 2.03 0.18 4.56 0.41 4.12 0.21 4.11 0.21 3.46 0.08 2.63 0.11 3.55 0.14 3.08 0.20 2.31 0.20 3.68 0.23 Phụ lục 4.8- Kết đo vận tốc mạch động vận tốc Mũi phun 3; Q = 5000,0(m3/s); Dốc nc i = 30% Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 Điểm đo M G Đ M G § M G § M G § M G § M G § M G § Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV Vtb (m/s) (m/s) σV 22.85 0.16 23.24 0.13 22.68 0.22 23.23 0.07 23.32 0.11 25.47 0.54 25.86 0.26 26.01 0.56 25.69 0.32 25.46 0.15 28.13 0.55 28.21 0.46 28.50 0.43 28.61 0.31 28.11 0.25 29.47 0.36 26.50 0.62 29.51 0.25 26.51 0.18 29.61 0.20 5.20 1.90 7.41 3.47 6.00 1.45 9.28 1.18 8.13 1.80 3.49 0.78 2.34 0.43 11.01 1.51 2.62 0.92 6.83 1.43 6.96 1.37 4.16 2.03 4.71 0.19 5.02 0.26 2.24 0.30 1.83 0.19 4.88 0.23 2.03 0.18 5.57 0.37 3.84 0.20 4.20 0.12 4.61 0.10 2.51 0.15 4.59 0.16 4.83 0.10 1.84 0.07 4.62 0.10 Phụ lục 4.9- Kết đo vận tốc mạch động vận tốc Mũi phun 3; Q = 6000,0(m3/s); Dốc nước i = 30% MỈt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 Điểm ®o M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) Vtb (m/s) σV (m/s) 23.05 0.39 22.90 0.69 23.63 0.29 23.28 0.74 23.68 0.84 27.87 0.27 27.78 0.20 28.28 0.25 27.80 0.30 28.07 0.20 29.21 0.19 28.33 0.18 29.34 0.14 28.40 0.14 29.60 0.10 31.95 5.91 4.21 3.35 4.96 3.67 3.01 4.19 4.47 3.88 0.14 1.09 1.20 0.40 0.61 0.33 0.43 0.26 0.08 0.12 28.00 0.58 31.90 6.06 4.55 3.03 5.07 2.65 2.83 4.98 2.77 2.18 0.10 2.27 4.29 0.93 3.42 0.43 0.16 0.62 0.17 0.11 28.15 0.39 31.96 4.97 4.84 3.45 3.03 3.05 2.86 5.03 3.44 2.90 0.25 0.91 0.46 1.13 3.38 0.27 0.57 0.21 0.33 0.16 Bảng 4.10: Kết đo áp suất trung bình Cao trình bảng đo áp (15.60) Độ dốc i = 20% Mi phun Q = 4000,0(m3/s) Tên ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB ¸p lùc + - 86.0 85.1 85.6 84.00 84.04 0.04 84.0 83.7 83.9 79.44 82.68 3.24 79.0 78.1 78.6 75.04 78.44 3.40 75.1 74.8 75.0 68.40 75.56 7.16 77.4 76.8 77.1 69.04 77.28 8.24 76.8 76.3 76.6 68.40 76.84 8.44 75.2 74.2 74.7 68.32 75.36 7.04 66.2 65.8 66.0 68.96 68.40 -0.56 77.2 76.7 77.0 68.40 68.26 -0.14 10 75.9 75.3 75.6 68.32 76.08 7.76 Ghi chó Dèc níc Mòi phun Bảng 4.11: Kết đo áp suất trung bình Cao trình bảng đo áp (15.60) Độ dốc i = 20% Mũi phun Q = 5000,0(m3/s) Tªn èng Sè đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB ¸p lùc + - 86.3 85.2 85.8 84.00 84.20 0.20 84.3 81.7 83.0 79.44 82.00 2.56 80.8 79.8 80.3 75.04 79.84 4.80 73.5 72.1 72.8 68.40 73.84 5.44 81.1 80.2 80.7 69.04 80.12 11.08 79.1 78.2 78.7 68.40 78.52 10.12 77.2 76.1 76.7 68.32 76.92 8.60 66.1 65.5 65.8 68.96 68.24 -0.72 79.2 78.5 78.9 68.40 68.18 -0.22 10 78.1 76.7 77.4 68.32 77.52 9.20 Ghi chó Dèc níc Mòi phun Bảng 4.12: Kết đo áp suất trung bỡnh Cao trình bảng đo áp (15.60) Độ dốc i = 20% Mũi phun Q = 6000,0(m3/s) Tªn èng Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB áp lực + - 87.0 86.8 86.9 84.00 85.12 1.12 84.9 84.4 84.7 79.44 83.32 3.88 81.3 80.9 81.1 75.04 80.48 5.44 81.1 79.6 80.4 68.40 79.88 11.48 84.6 83.0 83.8 69.04 82.64 13.60 80.5 80.0 80.3 68.40 79.80 11.40 78.7 77.5 78.1 68.32 78.08 9.76 66.8 64.5 65.7 68.96 68.12 -0.84 81.6 77.5 79.6 68.40 68.06 -0.34 10 80.8 78.6 79.7 68.32 79.36 11.04 Ghi chó Dèc níc Mòi phun Bảng 4.13: Kết đo áp suất trung bỡnh Cao trình bảng đo áp (15.60) Độ dốc i = 25% Mũi phun Q = 4000,0(m3/s) Tªn ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo ¸p Chªnh cao TB ¸p lùc + 86.0 85.5 85.8 84.00 84.20 0.20 84.0 83.7 83.9 79.44 82.68 3.24 76.0 75.5 75.8 75.04 76.20 1.16 75.5 75.0 75.3 68.40 75.80 7.40 77.8 77.0 77.4 69.04 77.52 8.48 77.0 76.5 76.8 68.40 77.00 8.60 75.5 74.5 75.0 68.32 75.60 7.28 66.5 66.0 66.3 68.96 68.60 77.5 77.0 77.3 68.40 77.40 9.00 10 76.0 75.5 75.8 68.32 76.20 7.88 - Ghi chó Dèc níc Mòi phun -0.36 Bảng 4.14: Kết đo áp sut trung bỡnh Cao trình bảng đo áp (15.60) Độ dèc i = 25% Mũi phun Q = 5000,0(m3/s) Tên ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB áp lực + - 86.5 85.5 86.0 84.00 84.40 0.40 84.5 82.0 83.3 79.44 82.20 2.76 81.0 80.0 80.5 75.04 80.00 4.96 74.0 72.5 73.3 68.40 74.20 5.80 81.5 80.5 81.0 69.04 80.40 11.36 79.5 78.5 79.0 68.40 78.80 10.40 77.5 76.5 77.0 68.32 77.20 8.88 66.5 65.8 66.2 68.96 68.52 -0.44 79.5 79.0 79.3 68.40 68.20 -0.20 10 78.5 77.0 77.8 68.32 77.80 9.48 Ghi chó Dèc níc Mòi phun Bảng 4.15: Kết đo ỏp sut trung bỡnh Cao trình bảng đo áp (15.60) §é dèc i = 25% Mũi phun Q = 6000,0(m3/s) Tên ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB áp lực + - 87.0 86.5 86.8 84.00 85.00 1.00 85.3 85.0 85.2 79.44 83.72 4.28 82.0 81.5 81.8 75.04 81.00 5.96 81.5 80.0 80.8 68.40 80.20 11.80 85.0 83.5 84.3 69.04 83.00 13.96 81.0 80.5 80.8 68.40 80.20 11.80 79.0 78.0 78.5 68.32 78.40 10.08 67.0 65.2 66.1 68.98 68.48 -0.50 82.0 78.0 80.0 68.40 68.14 -0.26 10 81.0 79.0 80.0 68.32 79.60 11.28 Ghi chó Dèc níc Mòi phun Bảng 4.16: Kết o ỏp sut trung bỡnh Cao trình bảng đo áp (15.60) §é dèc i = 30% Mũi phun Q = 4000,0(m3/s) Tên ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB áp lực + - 84.0 83.5 83.8 84.00 82.60 83.0 82.7 82.9 78.64 81.88 66.6 66.0 66.3 73.36 68.64 72.5 71.0 71.8 65.20 73.00 7.80 71.5 70.5 71.0 65.36 72.40 7.04 73.0 72.2 72.6 65.20 73.68 8.48 70.5 69.5 70.0 64.80 71.60 6.80 60.5 59.6 60.1 65.36 61.40 -3.96 74.5 73.6 74.1 65.20 64.88 -1.12 10 72.5 71.8 72.2 64.80 73.32 Ghi chó -1.40 3.24 Dèc níc -4.72 8.52 Mòi phun Bảng 4.17: Kết qu o ỏp sut trung bỡnh Cao trình bảng đo ¸p (15.60) §é dèc i = 30% Mũi phun Q = 5000,0(m3/s) Tên ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB áp lực + - 83.9 83.3 83.6 84.00 82.48 83.5 83.0 83.3 78.64 82.20 65.8 65.2 65.5 73.36 68.00 75.5 75.0 75.3 65.20 75.80 10.60 75.4 74.8 75.1 65.36 75.68 10.32 74.5 73.0 73.8 65.20 74.60 9.40 73.0 72.0 72.5 64.80 73.60 8.80 61.5 61.0 61.3 65.36 62.60 -2.76 76.5 76.0 76.3 65.20 64.23 -0.97 10 74.5 73.5 74.0 64.80 74.80 Ghi chó -1.52 3.56 Dèc níc -5.36 10.00 Mòi phun Bảng 4.18: Kt qu o ỏp sut trung bỡnh Cao trình bảng đo áp (15.60) Độ dốc i = 30% Mi phun Q = 6000,0(m3/s) Tên ống Số đọc Max Min TB Cao trình điểm đo áp Chênh cao TB áp lùc + - 83.6 83.2 83.4 84.00 82.32 84.5 84.2 84.4 78.64 83.08 63.5 63.0 63.3 73.36 66.20 77.5 76.5 77.0 65.20 77.20 12.00 78.5 78.0 78.3 65.36 78.20 12.84 77.0 76.5 76.8 65.20 77.00 11.80 76.0 74.0 75.0 64.80 75.60 10.80 62.0 61.0 61.5 65.36 64.80 -0.56 78.0 76.0 77.0 65.20 65.02 -0.18 10 77.0 75.5 76.3 64.80 76.60 Ghi chó -1.68 4.44 Dèc níc -7.16 11.80 Mòi phun ... Quang mũi phun 10 mũi phun Bể tiêu Dốc nước, mũi phun Dốc nước, mũi phun Dốc nước, mũi phun Đ.Lắc, Dốc nước, L Đồng mũi phun Dốc nước, mũi phun Đập tràn, mũi phun Dốc nước, mũi phun Q xả q Hình... 39.4 28 .76 167 3 824 0 23 6 Dốc nước, mũi phun Dốc nước, mũi phun Dốc nước, mũi phun q Q xả Bảng 1 .2 - Thông số kỹ thuật số tràn + dốc nước có quy mơ lớn Việt Nam TT Tên cơng trình Đặc trưng dốc nước. .. 120 20 090 139.5 Đập tràn, mũi phun Đập tràn, mũi phun Đập tràn, mũi phun Bể tiêu Gia Lai, Bể tiêu Kon Tum Thừa Thiên Đập tràn, Huế mũi phun Đập tràn, mũi phun Đập tràn, mũi phun Gia Lai, Đập tràn,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHỌN KẾT CẤU MŨI PHUN 2 TẦNG CHO TRÀN XẢ LŨ CÓ DỐC NƯỚC , NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHỌN KẾT CẤU MŨI PHUN 2 TẦNG CHO TRÀN XẢ LŨ CÓ DỐC NƯỚC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay