NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG

100 7 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CƠNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN SỞ NGUN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CƠNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Mã số: 60-58-40 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Trọng Hồng Hà Nội - 2012 BẢN CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nêu luận văn trung thực, không chép từ cơng trình nghiên cứu khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm./ TÁC GIẢ Nguyễn Trung Hiếu Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài: Hiện Việt Nam thiết kế triển khai thi công nhiều cơng trình thuỷ điện, thủy điện Sơn La, cơng suất 2400 MW; thuỷ điện Huội Quảng, công suất 520 MW; thủy điện A Lưới, công suất 170 MW; thuỷ điện Nho Quế 3, công suất 110 MW Để dẫn nước vào nhà máy thuỷ điện, nhiều cơng trình sử dụng đường hầm để tận dụng chiều cao cột nước đưa vào phát điện Trong phạm vi luận văn này, sâu nghiên cứu đường hầm dẫn nước nhà máy thuỷ điện Nho Quế (huyện Vèo Vạc, tỉnh Hà Giang) Chi phí xây dựng cơng trình ngầm cao nhiều so với thi công hở Gần chế độ xây dựng Bộ Xây dựng ban hành chi phí khấu hao, sửa chữa chi phí khác năm ca máy tính theo ngun giá mới, nghĩa làm tăng chi phí lên lúc định mức không thay đổi Sự thay đổi cần làm rõ mục đích Luận văn đưa tiêu chuẩn đánh giá kinh tế cơng trình xây dựng nhằm lựa chọn dây chuyền xe máy thi cơng hiệu Mục đích Đề tài: Đề tài NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CƠNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Tiếp cận thực tiễn từ cơng trình thi công, tiến hành cập nhật, thu thập tài liệu, làm sở cho việc tính tốn Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 -2Một số tài liệu chuyên ngành hướng dẫn để tính tốn, nghiên cứu để làm sở áp dụng cho việc lựa chọn thiết bị thi công Kết dự kiến đạt được: Đưa cách xác định chi phí máy thi cơng đường hầm sở nguyên giá khấu hao Sử dụng tiêu kinh tế để đánh giá lựa chọn việc đầu tư dây chuyền cơng nghệ lợi nhuận cao đưa vào tính tốn cụ thể cho đường hầm thuỷ điện Nho Quế Nội dung luận văn Luận văn gồm 86 trang, hình vẽ 12 bảng biểu Mở đầu Chương 1: Tổng quan công tác thi công đường hầm thuỷ điện Việt Nam Chương 2: Phương pháp xác định chi phí máy thi công đường hầm Chương 3: Áp dụng phương pháp xác định chi phí máy cho việc lựa chọn thiết bị thi công Chương 4: Vận dụng cho công trình đường hầm thuỷ điện Nho Quế Kết luận kiến nghị Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 -3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM THUỶ ĐIỆN Ở VIỆT NAM 1.1 Sự phát triển xây dựng đường hầm thuỷ điện Việt Nam 1.1.1 Một số phương pháp thi công đường hầm giới Hầm cơng trình nhân tạo nằm lòng đất hai đầu nối thơng với mặt đất Cơng trình xây dựng ngầm lòng đất đá nhằm tận dụng không gian ngầm để phục vụ mục tiêu kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng Ngày hầm sử dụng phổ biến lĩnh vực khác kinh tế quốc dân đặc biệt nước phát triển Trong giao thông, đường hầm xuyên qua núi, ngầm lòng thành phố, vượt sơng, vượt biển Trong thủy lợi, thủy điện đường hầm nhiệm vụ dẫn nước tưới, phục vụ phát điện Trong an ninh quốc phòng, hầm sử dụng để giữ an tồn bảo đảm mật Trong cơng nghiệp khai thác mỏ, đường hầm làm đường vận chuyển, khai thác, Ngày với phát triển khoa học kỹ thuật theo thời gian phương pháp thi công đường hầm giới bao gồm sau: Phương pháp khoan nổ (Drill and Blast) Phương pháp khoan nổ sử dụng đào tồn mặt cắt gương hầm đào chia nhỏ mặt cắt gương hầm Chu kỳ đào hầm theo phương pháp khoan nổ chia nhỏ thành công đoạn gồm khoan gương hầm, nạp thuốc mìn, nổ mìn, thơng gió, xúc chuyển bãi thải, dựng kết cấu chống đỡ, thi công vỏ Phương pháp NATM (New Austrian Tunnelling Method) Trình tự thi công phương pháp là: - Khoan gương hầm - Nạp thuốc mìn nổ mìn, thực theo phân đoạn Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 -4- Thơng gió - Xúc chuyển đất đá bãi thải - Đồng thời đo biến dạng đất đá để thiết kế gia cố chống đỡ cho phân đoạn đào - Chống đỡ bê tông phun lưới thép, neo, khung sườn thép cho phân đoạn đào - Thi công vỏ a Mặt cắt ngang hầm b Mặt cắt dọc hầm Hình 1.1: Phương pháp đào phân đoạn nổ mìn Phương pháp đào khiên (Shield - bảo vệ, khí nén) Khiên vỏ thép, tiến phía trước theo chu kỳ (độ dài chu kỳ phụ thuộc vào tốc độ đổ bê tông đoạn vỏ đường hầm bảo vệ khiên) nhờ kích thủy lực tựa lên đầu đoạn vỏ đường hầm thi cơng trước Đào tồn mặt cắt ngang lần nhờ vỏ thép bảo vệ Phương pháp đào khiên thường áp dụng đào đường hầm đá mềm không ổn định để tránh phải chống đỡ khung, ảnh hưởng đến không gian thi cơng Trình tự thi cơng: Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 -5- Lắp đặt khiên vào vị trí hầm - Thi công bê tông đoạn vỏ đầu hầm - Kích ép khiên vào vỏ đường hầm thi cơng trước - Đào đất đá thủ công - Đưa đất đá vào phễu rơi xuống băng chuyền đưa xe vận chuyển - Thi công lắp đặt vỏ bê tông hầm Phương pháp đào máy đào (Tunnell boring Machine TBM) Theo phương pháp tồn dây chuyền cơng nghệ giới hóa, khâu đào, xúc, vận chuyển thiết bị chuyên dùng thực Trình tự thi công: Đường hầm đào nhờ lực ép đầu mặt cắt máy đào vào đá đầu máy quay đá bị vò nát rơi Phế thải chui vào lỗ chừa sẵn đầu máy băng tải đặt thân máy chuyển phía sau cho ô tô vận chuyển bãi thải đường hầm Phương pháp đòi hỏi phải đào thêm hầm phụ để lắp máy đưa máy vào hầm muốn chuyển máy khỏi hầm Phương pháp đúc sẵn mặt cắt hầm dùng kích ép vào đất (Jacking Pit) Trình tự thi cơng lặp lặp lại sau: - Đào đất gương hầm - Ép ống vào khối đào - Xúc đất thải lên xe ray đặt đáy ống - Vận chuyển đất bãi thải Phương pháp đánh chìm hầm (Immersed Tubes) Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 - 81 Bên cạnh biện pháp thi cơng cải tiến lãi nhờ giảm chi phí nhân cơng vật tư Để giả định luận văn này, coi nhà thầu lãi tổng cộng 10% chi phí trực khối lượng hàng năm (phân bố năm) + Theo phương pháp thi công năm, tiền lãi theo sản lượng hàng năm là: = A1 27.283.894.384 = × 10% 909.463.146 đồng + Theo phương pháp thi công năm, tiền lãi theo sản lượng hàng năm là: = A2 29.876.068.210 = × 10% 1.493.803.410 đồng - Riêng phương pháp 2, vượt trước thời gian năm khơng cơng trình chi phí đầu tư cho số máy thi công phải nghỉ coi lỗ (-) Trường hợp cơng trình chi phí tính vào lãi (+), chi phí số máy thi cơng tính số vốn lại, sau khấu hao vào năm trước (thời gian so sánh năm) Còn lại là: C1tb = 23.971.700.000 = 7.990.566.667 đồng Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 - 82 Bảng 4.1: Bảng tiền lãi hàng năm (At) t=3 T A2 A1 t=0 -15.008.879.537 -7.630.831.685 t=1 +1.493.803.410 +909.463.146 t=2 +1.493.803.410 +909.463.146 Khơng cơng trình -7.990.566.667 +909.463.146 cơng trình +7.990.566.667 Bước 4: Qui trình hệ số hồn vốn tối thiểu chấp nhận MARR (hệ số lợi nhuận i) để làm sở tính kinh tế MARR = i = 0,2 cho hai phương pháp Bước năm: Chọn tiêu chuẩn giá trị thực (Net Present Value NPV) lúc ban đầu t = Công thức: NPV=NFV(1+i)-t Bước sáu: Ví dụ: Tính cho phương pháp Lúc ban đầu t = 0: NPV=-15.008.879.537x (1+0,2 ) −0 =-15.008.879.537 đồng Năm thứ t = 1: NPV=+1.493.803.410x (1+0,2 ) −1 =+1.244.836.175 đồng Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 - 83 - Kết thể cho phương pháp sau: Phương pháp 1: Tổng tiền lãi qui lúc ban đầu t=0 sau: [ NPV1 ]20% = -7.630.831.685+ +909.463.146 +909.463.146 +909.463.146 + + 1,2 1,44 1,728 [ NPV1 ]20% = -5.715.064.409 đồng Phương pháp 2: a Khi năm thứ khơng cơng trình tổng tiền lãi qui đổi ban đầu t=0 sau: [ NPV2 ]20% = -15.008.879.537+ +1.493.803.410 +1.493.803.410 + + ( -7.990.566.667 ) 1,2 1,44 [ NPV2 ]20% = -20.717.246.549 đồng b Khi năm thứ cơng trình tổng tiền lãi qui đổi ban đầu t=0 sau: [ NPV2 ]20% = -15.008.879.537+ +1.493.803.410 +1.493.803.410 + + ( +7.990.566.667 ) 1,2 1,44 [ NPV2 ]20% = -4.736.113.216 đồng Bước bảy: Kết luận - Trường hợp khơng cơng trình chọn phương pháp (tức chiều sâu khoan nổ cho chu kỳ 2m) lợi vì: NPV < NPV - Trường hợp cơng trình chọn phương án (tức chiều sâu khoan nổ cho chu kỳ 3m)là lợi vì: NPV > NPV Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 - 84 4.4 Kết luận Về công nghệ xây dựng đường hầm dẫn nước thủy điện Nho Quế cho phép nhà thầu lựa chọn phương pháp thiết bị thi công khác theo tốc độ thi công khác + Theo phương pháp 1, chiều sâu khoan nổ 2m, xúc chuyển máy xúc 1,6m3, vận chuyển ô tô 10T, máy ủi 110cv + Theo phương pháp 2, chiều sâu khoan nổ 3m, xúc chuyển máy xúc 2,3m3, vận chuyển ô tô 12T, máy ủi 180cv Phương pháp đánh giá kinh tế hai phương pháp lựa chọn thiết bị thi công trên, dựa theo tiêu giá trị thực (Net Present Value - NPV) giúp cho nhà thầu dựa vào nguồn tiền lãi đổ vào tài khoản năm để lựa chọn thiết bị thi công lợi nhuận cao Theo kết khơng cơng trình xây dựng cơng trình thủy điện Nho Quế nhà thầu nên chọn phương pháp thi công (chiều sâu khoan nổ 2m), ngược lại nên chọn phương pháp thi cơng (chiều sâu khoan nổ 3m) Trong thực tế số cơng trình xây dựng thuỷ điện Huội Quảng, thuỷ điện Đam’Bri, thuỷ điện A Lưới phía Chủ đầu tư yêu cầu dùng thiết bị lớn để thi công nhanh, xong không Nhà thầu chấp nhận mà thi công theo phương pháp thời gian kéo dài (thi công với thiết bị nhỏ) Với kết tinh toán phương pháp đánh giá kinh tế luận văn chứng tỏ Nhà thầu định đúng, muốn đẩy nhanh tiến độ chi phí máy thi cơng phải tăng sau phải cơng việc kế tiếp, ngược lại bị lỗ Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Học viên: Nguyễn Trung Hiếu - 85 - Khoa cơng trình Lớp: 18C21 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Phương pháp đào phân đoạn nổ mìn Trang Hình 1.2: Mơ hình Hầm Thủ Thiêm thi cơng theo cơng nghệ dìm hầm Trang 10 Hình 1.3: Máy khoan tự hành Trang 14 Hình 1.4: Máy xúc lật đổ bên Trang 15 Hình 1.5: Máy đào (Dùng chọc om hầm sau nổ mìn) Trang 16 Hình 1.6: Xe tô tự đổ vận chuyển đá hầm Trang 17 Hình 1.7: Tổ hợp bốc xúc thi công hầm Trang 18 Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Một số công trình thuỷ điện xây dựng Việt Nam Trang 8, Bảng 2.1: Bảng tính giá ca máy theo hai Thông tư Trang 24 Bảng 2.2: Bảng thông số phục vụ xây dựng số giá ca máy thiết bị thi công Trang 25 Bảng 2.3: Dữ liệu sở xác định số giá ca máy thiết bị thi công Trang 26 Bảng 2.4: Bảng tính giá số giá ca máy thiết bị thi công theo công thức (2-1) Thông tư 06/2005/TT-BXD Trang 34 Bảng 2.5: Bảng tính giá số giá ca máy thiết bị thi công theo công thức (2-1) Thông tư 06/2010/TT-BXD Trang 35 Bảng 2.6: Bảng tính giá số giá ca máy thiết bị thi công theo công thức (2-2) Thông tư 06/2005/TT-BXD Trang 36 Bảng 2.7: Bảng tính giá số giá ca máy thiết bị thi công theo công thức (2-1) Thông tư 06/2010/TT-BXD Trang 37 Bảng 3.1: Bảng tính giá số giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 06/2010/TT-BXD Trang 53, 54 Bảng 3.2: Bảng tính chi phí trực tiếp cho Phương pháp Trang 55 Bảng 3.3: Bảng tính chi phí trực tiếp cho Phương pháp Trang 57 Bảng 4.1: Bảng tiền lãi hàng năm (At) Trang 82 Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 - 85 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Công nghệ đào đường hầm ngày phát triển thành nhiều phương pháp thi công, nhiên công nghệ khoan nổ dùng rộng rãi 1.2 Chi phí đào đường hầm, khơng kể chi phí thi cơng vỏ bê tơng chi phí ca máy xúc ca máy ô tô vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn 1.3 Việc tăng nguyên giá so với nguyên giá (Giá tính hấu hao) trước dựa thực tế, giá thị trường biến động mạnh, tỷ lệ lạm phát lớn, giúp cho Chủ đầu tư sớm thu hồi vốn đầu tư xe máy, tiêu kỹ thuật dây chuyền hoạt động tốt 1.4 Đối với đường hầm thuỷ điện chi phí xây dựng đường hầm phần lớn định chi phí cơng tác đào Chi phí phụ thuộc vào giá ca máy máy móc thiết bị thi công dây chuyền 1.5 Về công nghệ xây dựng đường hầm dẫn nước thủy điện Nho Quế cho phép nhà thầu lựa chọn phương pháp thiết bị thi công khác theo tốc độ thi công khác + Theo phương pháp 1, chiều sâu khoan nổ 2m, xúc chuyển máy xúc 1,6m3, vận chuyển ô tô 10T, máy ủi 110cv + Theo phương pháp 2, chiều sâu khoan nổ 3m, xúc chuyển máy xúc 2,3m3, vận chuyển ô tô 12T, máy ủi 180cv 1.6 Phương pháp đánh giá kinh tế hai phương pháp lựa chọn thiết bị thi công trên, dựa theo tiêu giá trị thực (Net Present Value - NPV) giúp cho nhà thầu dựa vào nguồn tiền lãi đổ vào tài khoản năm để lựa chọn thiết bị thi công lợi nhuận cao Theo kết khơng cơng trình xây dựng cơng trình thủy điện Nho Quế nhà thầu nên chọn phương pháp Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 - 86 thi công (chiều sâu khoan nổ 2m), ngược lại nên chọn phương pháp thi công (chiều sâu khoan nổ 3m) 1.7 Trong thực tế số cơng trình xây dựng thuỷ điện Huội Quảng, thuỷ điện Đam’Bri, thuỷ điện A Lưới phía Chủ đầu tư u cầu dùng thiết bị lớn để thi công nhanh, xong không Nhà thầu chấp nhận mà thi công theo phương pháp thời gian kéo dài (thi công với thiết bị nhỏ) Với kết tinh toán phương pháp đánh giá kinh tế luận văn chứng tỏ Nhà thầu định đúng, muốn đẩy nhanh tiến độ chi phí máy thi cơng phải tăng sau phải cơng việc kế tiếp, ngược lại bị lỗ Kiến nghị 2.1 Nghiên cứu tiếp phương pháp xác định chi phí máy thi công đường hầm gặp rủi ro đứt gãy, sập hầm 2.2 Đưa vào giáo trình thi công phương pháp đánh giá kinh tế phương pháp lựa chọn thiết bị thi cơng cơng trình thuỷ lợi - thuỷ điện, thay cho phương pháp xác định chi phí thi cơng nhỏ Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 LỜI CẢM ƠN Dưới giúp đỡ vô quý báu thầy trường Đại học Thuỷ Lợi, bạn bè, đồng nghiệp, người thân với nỗ lực thân, tác giả mong muốn đóng góp đem lại giá trị khoa học - thực tiễn cho đề tài luận văn thạc sĩ kỹ thuật: “Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí máy thi cơng đường hầm sở nguyên giá khấu hao nhằm áp dụng cho việc lựa chọn thiết bị thi công” Để đạt vậy, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy GS.TS Vũ Trọng Hồng, người thầy cho ý tưởng quý giá, định hướng ban đầu nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành cơng việc nghiên cứu khoa học Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Thủy lợi, Phòng Đào tạo & sau đại học, Khoa Cơng trình, Bộ môn Thuỷ Công thầy tham gia giảng dạy khoá Cao học 18 trường Đại học Thủy lợi tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt khố học Xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Cơng ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Điện nơi công tác, Ban chủ nhiệm thiết kế công trình thủy điện Nho Quế giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn chân thành đến người thân, bạn bè đồng nghiệp khích lệ động viên tơi thực đề tài luận văn này./ TÁC GIẢ Nguyễn Trung Hiếu Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM THUỶ ĐIỆN Ở VIỆT NAM Trang 1.1 Sự phát triển xây dựng đường hầm thuỷ điện Việt Nam Trang 1.1.1 Một số phương pháp thi công đường hầm giới Trang 1.1.2 Giới thiệu số đường hầm xây dựng Việt Nam Trang 1.2 Công nghệ tổ chức thi công đường hầm thủy điện Trang 10 1.2.1 Đặc điểm đường hầm thủy điện phương pháp thi cơng thích hợp Trang 10 1.2.2 Những yêu cầu bố trí mặt thi công Trang 11 1.3 Những loại thiết bị, xe máy thường dùng thi công đường hầm thủy điện Trang 13 1.4 Kết luận Trang 18 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CƠNG ĐƯỜNG HẦM Trang 19 2.1 Nguyên tắc xác định giá ca máy sở nguyên giá Trang 19 2.2.1 Nội dung chi phí giá ca máy Trang 19 2.2.2 Trình tự xác định giá ca máy Trang 19 2.2.3 Lập danh mục máy bảng giá ca máy cơng trình Trang 20 2.2.4 Các chi phí xác định giá ca máy Trang 21 2.2 Sự khác biệt nguyên giá trước nguyên giá Trang 23 Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 2.3 Xây dựng phương pháp xác định chi phí máy thi cơng liên quan định mức giá ca máy Trang 27 2.3.1 Các cơng thức tính hao phí theo định mức giá ca máy Trang 27 2.3.2 Đặc điểm tính hao phí xây dựng đường hầm Trang 30 2.4 Cho ví dụ cụ thể tính giá ca máy thi công đường hầm Trang 32 2.5 Kết luận Trang 38 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG Trang 39 3.1 sở lựa chọn thiết bị thi công Trang 39 3.2 Thiết kế biện pháp nổ mìn tính tốn tiến độ thi công cho Phương pháp Trang 39 3.3 Thiết kế biện pháp nổ mìn tính tốn tiến độ thi cơng cho Phương pháp Trang 45 3.4 Xác định chi phí ca máy cho phương pháp thi cơng Trang 52 3.4.1 Chi phí ca máy theo phương pháp Trang 52 3.4.2 Chi phí ca máy theo phương pháp Trang 56 3.5 Kết luận Trang 58 CHƯƠNG IV: VẬN DỤNG CHO CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG HẦM THUỶ ĐIỆN NHO QUẾ Trang 59 4.1 Giới thiệu chung cơng trình Trang 59 4.1.1 Vị trí cơng trình Trang 59 4.1.2 Nhiệm vụ dự án Trang 59 Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 4.1.3 Các thơng số cơng trình Trang 59 4.1.4 Bố trí cơng trình Trang 60 4.2 Công nghệ, biện pháp thi cơng cơng trình Trang 66 4.2.1 Thi công đào gia cố tạm phần hầm Trang 66 4.2.2 Thi cơng đổ bê tơng phần hầm Trang 73 4.3 Vận dụng phương pháp xác định chi phí máy cho việc lựa chọn thiết bị thi công Trang 76 4.3.1 Tiêu chuẩn đánh giá việc lựa chọn thiết bị thi công Trang 76 4.3.2 Các bước chủ yếu để đánh giá kinh tế phương pháp lựa chọn thiết bị thi công Trang 77 4.3.3 Áp dụng phương pháp đánh giá tính kinh tế phương pháp lựa chọn thiết bị thi công cho đường hầm thủy điện Nho Quế Trang 78 4.4 Kết luận Trang 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 85 Kết luận Trang 85 Kiến nghị Trang 86 Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Định mức dự tốn xây dựng cơng trình: Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD, ngày 29/07/2005 số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2006 Bộ Xây dựng Giáo trình thi cơng tập tập - Bộ môn thi công - Trường Đại học Thuỷ lợi, nhà xuất xây dựng – 2004 GS.TS Vũ Trọng Hồng Thi công đường hầm thuỷ công, giảng cao học - Đại học thuỷ lợi Hà Nội 2004, 2010 Hồ thiết kế kỹ thuât giai đoạn Cơng trình thuỷ điện Nho Quế Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lập xuất Nghị định phủ 70/2011/NĐ-CP, ngày 22/08/2011 Về: Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác Việt Nam thuê mướn lao động Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương công ty nhà nước Nguyễn Thế Phùng: Thi cơng cơng trình ngầm phương pháp đặc biệt, Nhà Xuất Xây dựng, Hà Nội 2009 Nguyễn Thế Phùng - Nguyễn Ngọc Tuấn: Thi công hầm, Nhà Xuất Khoa học Kỹ thuật 2001 Thông tư “Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng cơng trình”: số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 Tiếng Anh 10 British Standards institution, British Standards code of pratice for ground anchorages 11 Economic Evaluation of Facility Investment, Project Management for Construction, http:pmbook.ce.cmu.edu/06 12 http://www.fhwa.dot.go.gov/bridge/tunnel/pubs/nhi09010/05ofni Học viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: 18C21 ... xe máy thi cơng có hiệu Mục đích Đề tài: Đề tài NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CƠNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THI T BỊ THI CÔNG... TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CƠNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THI T BỊ THI CÔNG Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình... quan công tác thi công đường hầm thuỷ điện Việt Nam Chương 2: Phương pháp xác định chi phí máy thi công đường hầm Chương 3: Áp dụng phương pháp xác định chi phí máy cho việc lựa chọn thi t bị thi
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG , NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO MỚI NHẰM ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay