“Phân tích thiệt hại do lũ trên hệ thống sông tỉnh Bắc Giang bằng mô hình HEC – FDA”

116 8 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên với đề tài “Phân tích thiệt hại hệ thống sơng tỉnh Bắc Giang hình HEC FDA” Có kết này, lời cảm ơn đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân, người trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo giảng dậy thời gian học cao học Trường Đại học Thuỷ lợi, thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi nơi làm luận văn tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức để tơi hồn thành luận văn Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011 Tác giả Vũ Ngọc Luân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Những thông tin, liệu, số liệu đưa luận văn trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc Những số liệu thu thập tổng hợp cá nhân đảm bảo tính khách quan trung thực Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011 Tác giả Vũ Ngọc Luân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHÂN TÍCH KINH TẾ THIỆT HẠI 1.1 Phương pháp tổng quát tính kinh tế thiệt hại 1.1.1 Mức độ thiệt hại 1.1.2 Cơ sở phạm vi phân tích kinh tế dự án phòng chống 1.1.3 Đánh giá thiệt hại lụt 19 1.1.4 Phương pháp tính toán tổng quát 20 1.2 Các nghiên cứu liên quan đến đánh giá thiệt hại 23 1.2.1 Nghiên cứu sử dụng viễn thám kết hợp GIS 23 1.2.2 Nghiên cứu Tổ chức khí tượng giới 24 1.2.3 Nghiên cứu đánh giá số nước EU 24 1.2.4 Nghiên cứu đánh giá thiệt hại Việt Nam 26 1.3 Nghiên cứu hình HEC-FDA 27 1.4 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THIỆT HẠI DO TẠI CÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN HỆ THỐNG SÔNG TỈNH BẮC GIANG 30 2.1 Khái quát tình hình lụt địa bàn vùng nghiên cứu 30 2.2 Nguyên nhân hình thành lũ, cường độ 32 2.3 Đánh giá thiệt hại khứ 33 2.4 Hiện trạng khu vực ngập tỉnh Bắc Giang 35 2.4.1 Tuyến sông Cầu 37 2.4.2 Lòng dẫn sơng Thương 39 2.4.3 Lòng dẫn sơng Lục Nam 42 2.5 Các đặc điểm thủy văn vùng nghiên cứu 43 2.5.1 Mạng lưới sơng ngòi 43 2.5.2 Các sông trục nội đồng 44 2.5.3 Đặc điểm thủy văn dòng chảy 45 2.6 Tình hình mưa thiệt hại 47 2.6.1 Nguyên nhân hình thành 47 2.6.2 Phân tích hình thời tiết gây cực lớn 48 2.6.3 Tình hình thời tiết gây xảy địa bàn Bắc Giang 49 2.6.4 Tình hình sông 50 2.6.5 Các trường hợp xảy khứ 55 2.6.7 Sự gặp gỡ mưa nội đồng ngồi sơng 57 2.7 Kết luận chương 57 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIỆT HẠI DO THEO CÁC KỊCH BẢN PHỊNG BẰNG HÌNH HEC FDA VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU 59 3.1 Phương pháp tính tốn thiệt hại hình HEC-FDA 59 3.1.1 Các bước tính tốn 59 3.1.2 Sơ đồ tính tốn 60 3.1.3 Phân tích thiệt hại gây 64 3.2 Ứng dụng hình tính tốn thiệt hại 65 3.2.1 Số liệu vào 65 3.2.3 Phân tích kết 72 3.3 Ứng dụng hình phân tích kinh tế 76 3.3.1 Phương án xây dựng hồ Vân Lăng+ hồ Nà Lạnh 76 3.3.2 Phương án lên đê 77 3.3.3 Phương án lên đê+ hồ chứa 78 3.3.4 Phân tích kinh tế 80 3.3.5 So sánh phương án phòng, chống 80 3.4 Đề xuất phương án chống tỉnh Bắc Giang 83 3.5 Kết luận phương án phòng, chống tỉnh Bắc Giang 87 3.5.1 Phương án cải tạo tuyến đê hạ du: 87 3.5.2 Phương án xây dựng hồ Nà Lạnh 89 3.5.3 Phương án nâng cấp, cải tạo cơng trình 89 3.6 Kết luận chương 89 DANH MỤC VIẾT TẮT NN GDP Nông nghiệp Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội CT Cơng trình PCLB Phòng chống lụt bão MNTK Mực nước thiết kế MNHT Mực nước DANH MỤC BẢNG, HÌNH Danh mục Bảng Bảng 2-1 Lưu lượng TBNN 46 Bảng 2-2 Lưu lượng lớn tháng mùa 47 Bảng 2-3 Mực nước báo động trạm 50 Bảng 2-4 Lưu lượng lớn tháng mùa 53 Bảng 3-5 Mực nước MAX- phương án (PA1) 81 Bảng 3-6 Mực nước MAX- phương án (PA2) 82 Bảng 3-7 Mực nước MAX- phương án (PA3) 83 Danh mục Hình Hình 1.1 Đường quan hệ P% ~ QMax 21 Hình 1.2 Quan hệ QMax~ ZHHạ Lưu 21 Hình 1.3 Quan hệ ZHạ Lưu với mức độ thiệt hại chưa có biện pháp phòng 22 Hình 1.4 Quan hệ mức độ thiệt hại chưa có biện pháp phòng P% 22 Hình 1.5 Xác định thu nhập từ biện pháp phòng P% 23 Hình 3-1 Sơ đồ khối tính kinh tế FDA 60 Hình 3-2 Mực nước theo thống kê năm 60 Hình 3-3 Xây dựng đường quan hệ tần suất xuất - mực nước (độ ngập) 61 Hình 3-4 Tính tốn thiệt hại ngập 61 Hình 3-5 Đường mực nước sơng tương ứng với tần suất 62 Hình 3-6 Quan hệ thiệt hại - độ ngập khu vực (hộ) 62 Hình 3-7 Đường cong tần suất- thiệt hại 63 Hình 3.9 Sơ đồ tính tốn 67 Hình 3-10 Các vùng ngập lũ- tỉnh Bắc Giang 68 Hình 3-11 Quan hệ Thiệt hai- độ ngập Lúa 70 Hình 3-12 Quan hệ Thiệt hai- độ ngập nhà cấp 70 Hình 3-13 Quan hệ Thiệt hai- độ ngập bối Vũ Xá 71 Hình 3-44 Quan hệ Thiệt hai- độ ngập bối Vân Hà 71 Hình 3-55 Quan hệ Thiệt hai- độ ngập bối Dương Đức 72 Hình 3-16 Thiệt hạido ngập thực phương án CT 73 Hình 3-17 Thiệt hạido ngập thực phương án xây hồ 74 Hình 3-18 Thiệt hại ngập thực phương án lên đê 75 Hình 3-19 Thiệt hại ngập thực phương án lên đê+ xây hồ 76 Hình 3-20 Mức giảm thiệt hại thực phương án xây hồ 77 Hình 3-21 Mức giảm thiệt hại thực phương án lên đê 78 Hình 3-22 Mức giảm thiệt hại thực phương án lên đê+ Xây hồ 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: lụt thiên tai đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng tài sản người nhiều nơi giới Ở nước Mỹ người ta lập chương trình để thống kê, ước tính thiệt hại lụt gây hàng năm cho địa phương, cho lưu vực sông Thời gian thống kê, ước tính từ năm 1933 Các số liệu thiệt hại ước tính chia thành hạng mục tài sản thuộc vùng đô thị (khu dân cư, khu thương mại, khu công cộng), tài sản vùng nông thôn (các thiệt hại nông nghiệp, chăn nuôi), tài sản sở hạ tầng (đường bộ, đường sắt, cầu cống ) Các số liệu thiệt hại khu vực điều tra sau tổng hợp lên cho địa phương lưu vực sông Các số liệu lưu trữ dạng số sử dụng phần mềm Microsoft Exel Nhìn chung phân tích kinh tế dự án quy hoạch thiết kế cơng trình nước có chung phương pháp luận tính tốn lợi ích cơng trình phòng chống mang lại với hiệu số thiệt hại gây trước sau có cơng trình Tuy nhiên tuỳ thuộc vào mức độ nghiên cứu số liệu điều tra mà dự án lại có cách tính tốn thiệt hại ngập gây khác Dự án Quy hoạch tổng hợp lưu vực sơng Hồng ước tính giá trị thiệt hại ứng với mức nước khác dựa số liệu điều tra năm có số liệu thống kê từ 1996 đến 2000 Từ xây dựng lên đường quan hệ mực nước thiệt hại Dự án xem xét thiệt hại vật chất tài sản cố định giá trị sản xuất khu vực (GDP) mà không đưa thiệt hại người vào để tính tốn Dự án Rà sốt quy hoạch đê điều sơng Đáy phân tích, đánh giá, dự báo thiệt hại từ số liệu thống kê, điều tra địa bàn vùng nghiên cứu Các loại thiệt hại đưa vào xem xét bao gồm thiệt hại người, thiệt hại tài sản cố định, thiệt hại sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch Tuy nhiên việc xác định thiệt hại đơn giản, chưa xem xét đến ảnh hưởng thời gian ngập lụt độ sâu ngập lụt đến giá trị bị thiệt hại Trên giới có nhiều phương pháp sử dụng để ước tính thiệt hại lụt Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm định chưa có phương pháp coi tiêu chuẩn thống để đánh giá thiệt hại Hiện nay, nhờ phát triển vượt bậc công nghệ viễn thám, cơng nghệ GIS ứng dụng để ước tính thiệt hại Phương pháp hình tổng hợp bao gồm hình: hình tính tốn ngập lụt hình ước tính thiệt hại phân tích kinh tế hình tính tốn ngập lụt hình tính tốn thuỷ lực nước ta có nhiều hình ứng dụng VRSAP, MIKE 11, MIKE 21… hình tính tốn thiệt hại phân tích kinh tế HEC-FDA, hình ứng dụng Nhật nước châu Á cung cấp cho cơng cụ tính tốn thiệt hại phân tích kinh tế đại Đây phần hình tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng luận văn Vì học viên chọn đề tài “Phân tích thiệt hại hệ thống sơng tỉnh Bắc Giang hình HEC FDA” để tính tốn, phân tích thiệt hại MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu hình phân tích thiệt hại HEC- FDA ứng dụng cho cho khu vực cụ thể : khu ngập Lục Ngạn Bắc Giang - Đề xuất số biện pháp giảm thiểu thiệt hại gây khu vực nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - - Thu thập, tổng hợp số liệu, phân tích kết - Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- FDA Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn tài liệu nghiên cứu hữu ích cho hoạt động đánh giá tác động phòng chống - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nghiên cứu đánh giá tác động thiệt hại cho khu ngập Lục Ngạn Bắc Giang đề xuất giải pháp giảm thiểu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN - Đối tượng nghiên cứu: hình HEC FDA hệ thống - Phạm vi nghiên cứu: Các thiệt hại gây lưu vực sông tỉnh Bắc Giang KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC  Về lý luận: Khái quát vấn đề lý luận tình tính phân tích thiệt hại lưu vực sông  Về thực tiễn: - Tổng quan thiệt hại lũ, trạng hồ chứa lưu vực sông tỉnh Bắc Giang - Trên sở phân tích thực trạng, luận văn đưa kịch phòng chống tính tốn thiệt hại cho kịch cho khu vực cụ thể : khu ngập Lục Ngạn Bắc Giang - Đề xuất số biện pháp giảm thiểu thiệt hại khu vực NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Để đạt mục tiêu đề ra, đề tài dự kiến thực nội dung nghiên cứu sau đây: 95 2) Tuyến sơng Cầu - Thương bao gồm tồn lòng bãi sơng giới hạn tuyến đê đảm bảo yêu cầu thoát thiết kế Tuy nhiên với khoảng 1.427 hộ dân sinh sống nằm ngồi tuyến lũ, hàng năm bị đe dọa mưa ảnh hưởng đến tính mạng tài sản nhân dân Để đảm bảo yêu cầu thoát lũ, cần phải di dời hộ dân đến nơi Trong tương lai việc khai thác sử dụng lòng bãi sơng cần đảm bảo khơng làm giảm lực sơng Các hoạt động kinh tế, dân sinh phạm vi tuyến thoát phải tuân theo Luật Đê điều 3) Tuyến đê hữu Lục Nam đê cấp IV (P=5%) Với trận lịch sử 7/1986 đặc biệt trận 9/2008 vừa qua, đỉnh vượt tần suất 5%, xấp xỉ 2% gây ngập lụt diện rộng với độ ngập sâu 0,5-1,0m, sạt mái đê, thẩm lậu, rò rỉ,vv Hệ thống đê cấp IV khơng đảm bảo an tồn PCL Cùng với quy vùng bảo vệ thay đổi (17.400ha, dân số 167.112 người năm 2020), q trình thị hố, khu cơng nghiệp, trung tâm thị trấn, thị tứ có xu tăng dần Xét theo tiêu chuẩn phân cấp đê QPTL A.6.77 đê hữu Lục Nam đê cấp III Việc xem xét nâng cấp đê hữu Lục Nam thành đê cần có phương án quy hoạch chống cụ thể + Ngoài khu vực TT Đồi Ngô vùng thấp huyện Lục Ngạn chưa có đê bảo vệ mùa mưa 9/2008 làm ngập úng khoảng 14.000ha 11 xã ven sông Lục Nam có TT Đồi Ngơ (khoảng 4.000ha) Đây khu vực trọng điểm cần xem xét, đầu tư KIẾN NGHỊ hình tính tốn kinh tế HEC –FDA có khả ứng dụng rộng rãi lĩnh vực phân tích, tính tốn thiệt hại phân tích kinh tế phương án phòng chống Do đề nghị nghiên cứu kỹ để áp dụng cho dự án phòng chống cách hiệu Đặc biệt hình dùng để dự 96 báo thiệt hại cho trận thực tế hình dùng kết hợp với hình thủy lực chiều (MIKE 21) để độ ngập thiệt hại vùng ngập Tuy nhiên để áp dụng hình tốt cần có nghiên cứu bổ trợ như: - Xây dựng quan hệ độ ngập sâu thiệt hại của: o Các khu ngập lũ, hoặc: o Cơng trình sở hạ tầng đường, điện, trường học, trạm xá, trạm bơm… o Nhà loại cấp 4,3,2… o Sản xuất nông nghiệp loại như: lúa, màu, thủy sản, chăn nuôi… - Các quan hệ thiệt hại cơng trình đồ đạc chứa bên trong… - Các quan hệ thiệt hại gián tiếp thiệt hại GDP, đình trệ sản xuất, xử lý mơi trường, bồi lấp, xói mòn đất… - Xây dựng đồ cao độ số vùng ngập lũ, cao trình cơng trình vùng ngập Bên cạnh HEC-FDA có vài hạn chế như: - Số liệu phải vào trực tiếp giao diện hình mà khơng thể dùng File copy từ Exel dễ dàng tốn nhiều thời gian để vào số liệu - Thiệt hại hình tính tốn phụ thuộc theo độ ngập sâu, thực tế thiệt hại phụ thuộc vào thời gian ngập Do thời gian số liệu nên việc ứng dụng hình HEC-FDA cho quy hoạch phòng chống Bắc Giang nhiều hạn chế, chủ yếu thiên việc khai thác tính chương trình có nhiều số liệu mà q trình tính tốn luận văn phải gỉa thiết 97 Qua trình nghiên cứu, thấy hình HEC- FDA có khả ứng dụng rộng rãi, tiện ích nhiên để mang lại hiệu cần nghiên cứu kỹ để áp dụng thực tế với quy luận văn cấp cao nghiên cứu sâu để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp hình HEC-FDA thích hợp việc phân tích kinh tế cho phương án phòng chống khu vực ngập tự nhiên khu vực miền trung…  98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chính phủ (2007), Quy hoạch phòng chống hệ thống sơng Hồng, sơng Thái Bình Tỉnh Bắc Giang, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang năm 2010 đến năm 2020 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (2005), Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sơng Hồng - Thái Bình Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (2003), Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cầu sông Thương Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (2005), Rà soát quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bắc Giang Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (2008), Điều chỉnh quy hoạch Thuỷ lợi phục vụ thoát nước khu vực phía Đơng đường 1A cũ, từ sơng Thương đến sông Cầu giai đoạn 2008 2015 Nguyễn Bá n, Ngơ Thị Thanh Vân, Giáo trình kinh tế thủy lợi Đại học Thủy Lợi Tiếng Anh HEC-FDA Flood Damage Reduction Analysis, User’s Manual- Version 1.2.4- 2008 99 PHẦN PHỤ LỤC 100 PHỤ LỤC Mực nước trạm đo sơng chưa có phương án Sông cầu Trạm đo 21500 30000 69353 98959 138000 0.5 Mực nước (ft) 32,81 26,52 19,81 7,89 7,48 7,18 0.2 Mực nước (ft) 33,66 27,06 20,27 8,27 7,69 7,20 0.1 Mực nước (ft) 34,51 27,60 20,72 8,65 7,90 7,21 0.05 Mực nước (ft) 35,36 28,14 21,17 9,03 8,11 7,23 0.02 Mực nước (ft) 36,22 28,68 21,63 9,40 8,31 7,24 0.01 Mực nước (ft) 37,07 29,22 22,08 9,78 8,52 7,26 0.005 Mực nước (ft) 37,92 29,76 22,54 10,16 8,73 7,27 0.001 Mực nước (ft) 38,78 30,30 22,99 10,53 8,94 7,29 0.02 Mực nước (ft) 20,79 13,02 8,87 7,98 7,25 7,24 0.01 Mực nước (ft) 22,48 14,43 9,56 8,42 7,27 7,25 0.005 Mực nước (ft) 24,17 15,84 10,25 8,86 7,29 7,27 0.001 Mực nước (ft) 25,86 17,25 10,95 9,29 7,32 7,28 Sông Thương Trạm đo 5058 46932 56848 89826 91235 0.5 Mực nước (ft) 14,02 7,38 6,10 6,23 7,17 7,18 0.2 Mực nước (ft) 15,71 8,79 6,79 6,67 7,19 7,19 0.1 Mực nước (ft) 17,40 10,20 7,49 7,11 7,21 7,21 0.05 Mực nước (ft) 19,09 11,61 8,18 7,54 7,23 7,22 101 Sông Lục Nam Trạm đo 10350 42160 60149 93537 113223 0.5 Mực nước (ft) 46,39 41,93 18,09 9,78 6,07 7,10 0.2 Mực nước (ft) 47,46 43,47 19,19 11,26 6,60 7,16 0.1 Mực nước (ft) 48,54 45,02 20,29 12,73 7,12 7,21 0.05 Mực nước (ft) 49,61 46,57 21,38 14,21 7,65 7,27 0.02 Mực nước (ft) 50,69 48,11 22,48 15,68 8,17 7,32 0.01 Mực nước (ft) 51,76 49,66 23,58 17,15 8,70 7,37 0.005 Mực nước (ft) 52,83 51,21 24,67 18,63 9,22 7,43 0.001 Mực nước (ft) 53,91 52,75 25,77 20,10 9,75 7,48 Mực nước trạm đo sơng có phương án lên đê Sơng cầu Trạm đo 21500 30000 69353 98959 138000 0.5 Mực nước (ft) 32,81 26,52 19,81 7,89 7,48 7,18 0.2 Mực nước (ft) 33,66 27,06 20,27 8,27 7,69 7,20 0.1 Mực nước (ft) 34,51 27,60 20,72 8,65 7,90 7,21 0.05 Mực nước (ft) 35,36 28,14 21,17 9,03 8,11 7,23 0.02 Mực nước (ft) 36,22 28,68 21,63 9,40 8,31 7,24 0.01 Mực nước (ft) 37,07 29,22 22,08 9,78 8,52 7,26 0.005 Mực nước (ft) 37,92 29,76 22,54 10,16 8,73 7,27 0.001 Mực nước (ft) 38,78 30,30 22,99 10,53 8,94 7,29 102 Sông Thương Trạm đo 5058 46932 56848 89826 91235 0.5 Mực nước (ft) 14,02 7,38 6,06 6,20 7,17 7,18 0.2 Mực nước (ft) 15,71 8,79 6,77 6,65 7,19 7,19 0.1 Mực nước (ft) 17,40 10,20 7,48 7,10 7,21 7,21 0.05 Mực nước (ft) 19,09 11,62 8,18 7,55 7,23 7,22 0.02 Mực nước (ft) 20,79 13,03 8,89 8,00 7,25 7,24 0.01 Mực nước (ft) 22,48 14,44 9,60 8,45 7,27 7,25 0.005 Mực nước (ft) 24,17 15,86 10,30 8,89 7,29 7,27 0.001 Mực nước (ft) 25,86 17,27 11,01 9,34 7,32 7,28 0.02 Mực nước (ft) 50,69 48,11 22,49 15,97 8,60 7,32 0.01 Mực nước (ft) 51,76 49,66 23,60 17,58 9,39 7,37 0.005 Mực nước (ft) 52,83 51,21 24,70 19,19 10,17 7,43 0.001 Mực nước (ft) 53,91 52,75 25,81 20,80 10,95 7,48 Sông Lục Nam Trạm đo 10350 42160 60149 33388 53874 0.5 Mực nước (ft) 46,39 41,93 18,07 9,53 5,47 7,10 0.2 Mực nước (ft) 47,46 43,47 19,18 11,14 6,25 7,16 0.1 Mực nước (ft) 48,54 45,02 20,28 12,75 7,04 7,21 0.05 Mực nước (ft) 49,61 46,57 21,39 14,36 7,82 7,27 103 Mực nước trạm đo sơng có phương án xây hồ Sơng Cầu Trạm đo 21500 30000 69353 98959 138000 0.5 Mực nước (ft) 32,18 25,87 19,08 7,89 7,48 7,18 0.2 Mực nước (ft) 33,05 26,51 19,66 8,27 7,69 7,20 0.1 Mực nước (ft) 33,92 27,15 20,24 8,65 7,90 7,21 0.05 Mực nước (ft) 34,80 27,79 20,82 9,03 8,11 7,23 0.02 Mực nước (ft) 35,67 28,43 21,40 9,40 8,31 7,24 0.01 Mực nước (ft) 36,54 29,07 21,98 9,78 8,52 7,26 0.005 Mực nước (ft) 37,41 29,71 22,56 10,16 8,73 7,27 0.001 Mực nước (ft) 38,28 30,35 23,14 10,53 8,94 7,29 0.02 Mực nước (ft) 20,79 13,02 8,87 7,98 7,25 7,24 0.01 Mực nước (ft) 22,48 14,43 9,56 8,41 7,27 7,25 0.005 Mực nước (ft) 24,17 15,84 10,25 8,85 7,29 7,27 0.001 Mực nước (ft) 25,86 17,26 10,94 9,28 7,32 7,28 Sông Thương Trạm đo 5058 46932 56848 89826 91235 0.5 Mực nước (ft) 14,02 7,38 6,09 6,23 7,17 7,18 0.2 Mực nước (ft) 15,71 8,79 6,79 6,67 7,19 7,19 0.1 Mực nước (ft) 17,40 10,20 7,48 7,10 7,21 7,21 0.05 Mực nước (ft) 19,09 11,61 8,17 7,54 7,23 7,22 104 Sông Lục Nam Trạm đo 10350 42160 60149 33388 53874 0.5 Mực nước (ft) 44,69 40,28 17,58 9,10 5,93 7,10 0.2 Mực nước (ft) 45,94 42,01 18,71 10,63 6,46 7,16 0.1 Mực nước (ft) 47,18 43,75 19,85 12,17 7,00 7,21 0.05 Mực nước (ft) 48,43 45,48 20,99 13,71 7,53 7,27 0.02 Mực nước (ft) 49,68 47,21 22,13 15,25 8,06 7,32 0.01 Mực nước (ft) 50,92 48,94 23,27 16,79 8,59 7,37 0.005 Mực nước (ft) 52,17 50,67 24,41 18,33 9,12 7,43 0.001 Mực nước (ft) 53,42 52,41 25,55 19,87 9,65 7,48 Mực nước trạm đo sơng có phương án lên đê + xây hồ Sông Cầu Trạm đo 21500 30000 69353 98959 138000 0.5 Mực nước (ft) 32,18 25,87 19,08 7,89 7,48 7,18 0.2 Mực nước (ft) 33,05 26,51 19,66 8,27 7,69 7,20 0.1 Mực nước (ft) 33,92 27,15 20,24 8,65 7,90 7,21 0.05 Mực nước (ft) 34,80 27,79 20,82 9,03 8,11 7,23 0.02 Mực nước (ft) 35,67 28,43 21,40 9,40 8,31 7,24 0.01 Mực nước (ft) 36,54 29,07 21,98 9,78 8,52 7,26 0.005 Mực nước (ft) 37,41 29,71 22,56 10,16 8,73 7,27 0.001 Mực nước (ft) 38,28 30,35 23,14 10,53 8,94 7,29 105 Sông Thương Trạm đo 5058 46932 56848 89826 91235 0.5 Mực nước (ft) 14,02 7,37 6,06 6,20 7,17 7,18 0.2 Mực nước (ft) 15,71 8,79 6,77 6,65 7,19 7,19 0.1 Mực nước (ft) 17,40 10,20 7,47 7,10 7,21 7,21 0.05 Mực nước (ft) 19,09 11,61 8,18 7,54 7,23 7,22 0.02 Mực nước (ft) 20,79 13,03 8,88 7,99 7,25 7,24 0.01 Mực nước (ft) 22,48 14,44 9,58 8,44 7,27 7,25 0.005 Mực nước (ft) 24,17 15,86 10,29 8,88 7,29 7,27 0.001 Mực nước (ft) 25,86 17,27 10,99 9,33 7,32 7,28 0.02 Mực nước (ft) 49,68 47,21 22,14 15,52 8,41 7,32 0.01 Mực nước (ft) 50,92 48,94 23,29 17,22 9,19 7,37 0.005 Mực nước (ft) 52,17 50,67 24,43 18,91 9,96 7,43 0.001 Mực nước (ft) 53,42 52,41 25,58 20,61 10,74 7,48 Sông Lục Nam Trạm đo 10350 42160 60149 33388 53874 0.5 Mực nước (ft) 44,69 40,28 17,56 8,74 5,31 7,10 0.2 Mực nước (ft) 45,94 42,01 18,70 10,44 6,09 7,16 0.1 Mực nước (ft) 47,18 43,75 19,85 12,13 6,86 7,21 0.05 Mực nước (ft) 48,43 45,48 20,99 13,83 7,64 7,27 106 PHỤ LỤC Cao trình hộ ngập Hộ Ngập Cao trình Đa Hội 9,3 Đồng Đạo 8,4 Vân Hà 6,5 Thắng Cương 6,8 Đồng Phúc-Đ.Việt 6,5-7 Hữu Thương Phú Khê Tân Liễu 7,5 Tả Thương Quang Thịnh 10,6 Nghĩa Hoà 8,5 Nghĩa Hưng 8,5 Đào Mỹ 8,1 Mỹ Hà 8,4 Dương Đức 8,9 Xuân Hương 8,9 Tân Tiến 7,6 Lãng Sơn Trí Yên 5,2 Lục Nam Vũ Xá Chợ Xa 8,3 Khu TT Đồi Ngô - Lục Nam 107 PHỤ LỤC Quan hệ Độ sâu ngập ~ Thiệt hại Nhà cấp Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại (%) 13 16 19 22 25 28 Nhà cấp Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại (%) 11 12 14 Lúa Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại (%) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0 33 67 100 100 100 108 Màu Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại (%) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 67 100 100 100 100 100 Vũ Xá Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại ($) 1000 2000 3000 5000 8000 11000 Vân Hà Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại ($) 1000 2000 3000 10000 15000 25000 109 Đồng Phúc Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại ($) 0 2515 3139 4521 4836 5152 Đa Hội Độ sâu ngập (ft) Thiệt hại ($) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 1,6 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2 3,4 3,6 3,8 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 7500 7600 7700 7800 7900 8000 ... chọn đề tài “Phân tích thiệt hại lũ hệ thống sơng tỉnh Bắc Giang mơ hình HEC – FDA” để tính tốn, phân tích thiệt hại lũ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu mơ hình phân tích thiệt hại lũ HEC- FDA ứng... tích kinh tế thiệt hại lũ Chương : Thực trạng thiệt hại lũ trạng cơng trình thủy lợi hệ thống sơng tỉnh Bắc Giang Chương 3: Phân tích thiệt hại lũ theo kịch phòng lũ mơ hình HEC – FDA đề xuất... 71 Hình 3-55 Quan hệ Thiệt hai- độ ngập bối Dương Đức 72 Hình 3-16 Thiệt hạido ngập lũ thực phương án CT 73 Hình 3-17 Thiệt hạido ngập lũ thực phương án xây hồ 74 Hình 3-18 Thiệt hại
- Xem thêm -

Xem thêm: “Phân tích thiệt hại do lũ trên hệ thống sông tỉnh Bắc Giang bằng mô hình HEC – FDA” , “Phân tích thiệt hại do lũ trên hệ thống sông tỉnh Bắc Giang bằng mô hình HEC – FDA”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay