“Nghiên cứu giải pháp hạn chế và khắc phục tình trạng xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình”

118 11 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

1 MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xâm nhập mặn thách thức thường gặp phải vùng ven biển Theo số liệu thống kê đầu năm 2011, độ mặn phần nghìn xâm nhập sâu tới 73 km sơng Sài Gòn - Đồng Nai; sơng Vàm Cỏ Tây 65 km; sông Cổ Chiên, Cửa Đại 45 km ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất người dân Tỉnh Trà Vinh có khoảng 10.000 héc ta/60.000 héc ta lúa đông xuân tỉnh có dấu hiệu úa vàng bị trắng mặn xâm nhập sâu vào đất liền Hàng chục ngàn đất trồng lúa tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang bị nhiễm mặn nên phải bố trí lại cấu trồng, vật ni… Theo báo cáo địa phương tỉnh Bến Tre, có khoảng 26.900 ăn trái, 4.000 ca cao, 4.000 lúa, 250 hoa kiểng, 450 hoa màu khác bị giảm suất Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn nguồn nước dự trữ hết Ni cá tra thâm canh sông bị ảnh hưởng nặng nề… Thái Bình tỉnh có 50 km bờ biển đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản sản xuất muối Hiện nay, trình nhiễm mặn vào khu vực nội đồng có ảnh hưởng to lớn thấy rõ đến đời sống, sản xuất người dân địa phương Các tượng nhiễm mặn giếng nước ăn, làm chết cối vườn, làm giảm suất lúa Thái Thượng, Thái Đô huyện Thái Thuỵ, Nam Cường huyện Tiền Hải số nơi khác thể mức độ lan rộng tác động theo chiều hướng tiêu cực trình nhiễm mặn vào nội đồng Trước thực trạng nêu trên, vấn đề “Nghiên cứu giải pháp hạn chế khắc phục tình trạng xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình” quan trọng mang tính thời thiết nhằm xây dựng luận khoa học để vừa tiếp tục phát triển ngành sản xuất, kinh tế mũi nhọn địa phương với hiệu kinh tế cao, đồng thời khắc phục, hạn chế tác động tiêu cực trình nhiễm mặn để đảm bảo phát triển bền vững chung vùng lãnh thổ rộng lớn ven biển Thái Bình II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU + Phân tích đánh giá để làm rõ trạng xâm nhập mặn khu vực đồng ven biển tỉnh Thái Bình + Dự báo q trình xâm nhập mặn hoạt động ni trồng thuỷ hải sản đánh giá ảnh hưởng trình đến dân sinh, phát triển sản xuất, kinh tế khu vực đồng ven biển tỉnh Thái Bình + Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trình xâm nhập mặn, định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế-xã hội khu vực dải ven biển tỉnh Thái Bình III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp điều tra, thu thập phân tích, xử lý, tổng hợp số liệu nhằm thu thập nguồn tài liệu, số liệu để xây dựng hệ thống sở liệu đầy đủ, chi tiết có độ tin cậy cao tài nguyên, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng hợp làm rõ thực trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, phát triển sản xuất để qua xây dựng định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT lãnh thổ, đồng thời đề xuất, lựa chọn ứng dụng mô hình, cấu phát triển ngành sản xuất cách hợp lý khu vực địa phương cách cụ thể − Phương pháp kế thừa; − Phương pháp chuyên gia; − Phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp thống kê xác xuất; − Phương pháp viễn thám, đồ hệ thống địa lý để xây dựng hệ thống đồ liệu tự nhiên kinh tế - xã hội, môi trường, trạng sử dụng đất, đồ cảnh quan sinh thái đồ biên mặn dải ven biển Thái Bình Phương pháp mơ hình tốn, thủy văn, thủy lực thực tốn tính tốn lan truyền nhiễm mặn dải ven biển nhằm xác định mức độ, phạm vi ảnh hưởng trình khu vực nghiên cứu IV PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU − Đối tượng nghiên cứu: Diễn biến xâm nhập mặn vào khu vực nội đồng vùng ven biển đề xuất giải pháp để hạn chế khắc phục trình xâm nhập mặn − Phạm vi nghiên cứu: Vùng ven biển tỉnh Thái Bình bao gồm bao xã ven biển thuộc hai huyện Thái Thụy Tiền Hải tỉnh Thái Bình, khu vực có diện tích ni trồng thủy sản lớn tỉnh có xu hướng tiếp tục mở rộng phát triển vào sâu nội đồng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Tỉnh Thái Bình tỉnh ven biển, huyện Thái Thụy, Tiền Hải huyện có biển tỉnh, với tổng diện tích tự nhiên 154.601 ha, vùng ven biển hai huyện có 28.792 (chiếm 18,62%) với 49,5km bờ biển bao bọc Toạ độ địa lý: - 20024’14’’ đến 20037’00’’ vĩ độ Bắc - 106034’30’’ đến 106037’00’’ kinh độ Đơng Với vị trí địa lý, vị khu vực lãnh thổ ven biển, mặt tự nhiên tổng quan huyện Thái Thụy Tiền Hải phân chia thành tiểu vùng tự nhiên với lợi sau: Ranh giới dải ven biển chia thành: - Vùng đê đất bãi bồi, mặt nước ven biển cửa sơng với diện tích 15.561 (từ cửa Thái Bình đến cửa Ba Lạt) Vùng thường bồi tụ phù sa hàng năm, có độ dốc từ 0-0.9m, trải dần biển Vùng thích hợp cho khả kết hợp phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trồng rừng ngập mặn vừa đảm bảo phát triển bền vững cho khả giữ đất chống xói mòn biển -Vùng đê (đất nội đồng) với tổng diện tích 13.231 ha, hàng năm khơng bồi tụ thêm phù sa Vị trí địa lý tạo cho hai huyện có nhiều tiềm phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp Đây khu vực có điều kiện thuận lợi khía cạnh giao lưu kinh tế, đặc biệt kinh tế biển; địa bàn gắn kết kinh tế với huyện tỉnh vùng phụ cận tỉnh Thái Bình 1.1.2 Đặc điểm địa chất - địa hình trình địa mạo 1.1.2.1 Đặc điểm địa chất Châu thổ sơng Hồng nói chung, khu vực nghiên cứu nói riêng, hình thành nhờ vào hệ thống sơng Hồng, sơng Thái Bình bồi tụ từ hàng ngàn năm Châu thổ trước miền võng rộng lớn núi, theo hệ thống núi Đông Bắc Đáy miền võng đá kết tinh Những dãy núi bị sụt lở từ thời kỳ đại cổ sinh trở thành vịnh biển Đáy biển lõm bồi lấp đầy vịnh trở thành đầm hồ ven biển Sự sụt chìm, hệ thống đứt gãy có hướng Tây Bắc - Đơng Nam hệ thống đứt gãy phụ có hướng Đơng Bắc - Tây Nam khống chế Cho đến giai đoạn Holoxen, đồng châu thổ thức hình thành mở rộng tận nay, phần vùng đất ướt ngập triều trầm tích hệ tầng Thái Bình tuổi Holoxen muộn gồm tập nguồn gốc khác chuyên tướng phức tạp 1.1.2.2 Đặc điểm địa hình q trình địa mạo Thái Bình nói chung hai huyện ven biển nói riêng phần biển đại delta sông Hồng sông Thái Bình Vì bề mặt nguồn gốc địa hình có tham gia sóng, sóng biển kết hợp nguồn gốc biển, bao gồm nhóm nguồn gốc sau: a) Nhóm địa hình có nguồn gốc sơng b) Nhóm địa hình có nguồn gốc sơng biển hỗn hợp c) Nhóm địa hình nguồn gốc biển 1.1.3 Thổ nhưỡng đặc điểm đáy khu vực đầm nuôi trồng thủy hải sản khu vực nghiên cứu 1.1.3.2 Đặc điểm loại đất tỉnh Thái Bình Từ kết điều tra khảo sát thực địa, số liệu phân tích mẫu đất phòng cho phép xây dựng bảng phân loại dẫn đồ đất cấp tỉnh, theo đất tỉnh Thái Bình có nhóm 14 loại đất nhóm (Bảng 1.1) Bảng 1.1: Bảng phân loại đất tỉnh Thái Bình Stt I II III IV 10 11 12 13 14 Ký hiệu C Cc C M M Mn S Sp1 Sp2 Sp1-M Sp2-M P Pbe Pe Pc Pg Pf P/C Tên đất Việt Nam Đất cát Cồn cát bãi cát Đất cát Đất mặn Đất mặn trung bình Đất mặn nhiều Đất phèn Đất phèn tiềm tàng nông Đất phèn tiềm tàng sâu Đất phèn tiềm tàng nông mặn Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn Đất Phù Sa Đất phù sa bồi trung tính chua Đất phù sa khơng bồi trung tính chua Đất phù sa không bồi chua Đất phù sa glây Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng Đất phù sa phủ cát biển Tổng Chuyên dùng Thổ cư Sơng suối Tổng diện tích tự nhiên Diện tích (ha) 7451,7 1751,7 5700,0 11429,8 10764,0 665,8 15372,6 310,1 9792,8 3759,4 1510,2 74195,9 5264,5 17908,4 7323,7 35773,7 1766,9 6158,7 108450,0 26569 12444,0 6379,0 153842,0 Tỷ lệ (%) 4,8 1,1 3,7 7,4 7,0 0,4 10,0 0,2 6,4 2,4 1,0 48,2 3,4 11,6 4,8 23,3 1,1 4,0 70,5 17,3 8,1 4,1 100,0 (Nguồn: Viện thiết kế Qui hoạch nông nghiệp, 2004) a) Nhóm đất cát Diện tích 7451,7 ha, chiếm 6,9% tổng diện tích tự nhiên tỉnh, phân bố hầu hết huyện (trừ huyện Quỳnh Phụ Đơng Hưng) Đất hình thành q trình bồi tích biển, độ phì tự nhiên thấp, hàm lượng sét đất dao động 2-3% nên khả giữ nước, giữ phân b) Nhóm đất mặn (M) Diện tích 11429,8 chiếm 10,5 % diện tích tự nhiên, phân bố hầu khắp huyện ven biển Nhóm đất mặn phân chia thành đơn vị nhóm : c) Nhóm đất Phèn Diện tích 15372,6 ha, chiếm 10 % diện tích tự nhiên, phân bố huyện ven biển Đất phèn hình thành từ bồi đắp hỗn hợp phù sa sơng - biển, nơi có ảnh hưởng qua lại nước phù sa nước thuỷ triều d) Nhóm đất phù sa Nhóm đất phù sa có diện tích 74195,9 ha, chiếm 48,2 % tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, phân bố tất xã, huyện địa bàn tỉnh Các loại đất nhóm đất phù sa hình thành q trình bồi tụ hệ thống sơng Tính chất đất chịu chi phối chất lượng phù sa hệ thống sông 1.1.4 Đặc điểm khí hậu Khí hậu dải ven biển Thái Bình mang tính chất chung khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đơng lạnh đặc trưng cho vùng ven biển delta sông Hồng, thể qua đặc trưng đây: 1.1.4.1 Mưa Chế độ mưa thay đổi rõ theo mùa: Lượng mưa trung bình năm 1520-1850 mm, phân bố không đều: Mùa mưa (tháng V - X) chiếm tới 85-90 tổng lượng mưa năm; tháng có lượng mưa lớn tháng VII VIII, tháng mưa XII I Trong đó, lượng bốc khơng khí trung bình 871 mm/năm Tùy thuộc vào chế độ xạ, nắng, mây chế độ gió lượng bốc khơng khí lớn 116,0 mm/tháng tháng VII, tương đối cao: 88,4 – 98,4 mm/tháng tháng V VI Bốc khơng khí thấp tháng II, III đạt 40,1 – 41,5 mm/tháng 400 338.7 350 314.9 L­ỵng m­a 300 264 250 200 172.3 132.5 150 100 50 189.8 68.8 19.2 28.7 37.8 II III 59 13.5 Th¸ng I IV V VI VII VIII IX X XI XII Hình 1.1: Biểu đồ phân bố lượng mưa trung bình tháng khu vực nghiên cứu 1.1.4.2 Nhiệt độ-độ ẩm Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23-24oC; tổng nhiệt năm 8.500oC; tháng nóng tháng VII (nhiệt độ trung bình nhiều năm tới 29,1oC), tháng lạnh tháng I (nhiệt độ trung bình 16,7oC); độ ẩm tương đối trung bình 85,2%, mùa đơng (tháng XI - IV) độ ẩm trung bình 77-81%, độ ẩm trung bình tháng mùa hè 84-86% + Mùa nóng kéo dài từ đến tháng, từ tháng V đến tháng IX tháng X, dao động trung bình tháng 24,7 - 29,40C Tháng VII có nhiệt độ khơng khí trung bình lớn (29,4 0C) + Mùa lạnh kéo dài tháng (XII, I, II), nhiệt độ dao động khoảng 17,517,70C Tháng I có nhiệt độ khơng khí lạnh đạt trung bình tháng 17,50C §é Èm 100 90 90 90 86 85 85 85 84 82 80 80 77 77 75 70 60 50 NhiƯt ®é 40 30 28 28.1 26.6 28 27 24.4 22.8 20 21.4 19.1 16.9 16.6 17.8 10 Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hình 1.2: Biểu đồ đặc trưng nhiệt ẩm dải ven biển Thái Bình 1.1.4.2 Chế độ gió Chế độ gió mang tính mùa rõ rệt Mùa đơng chịu chi phối rõ rệt gió mùa Đơng - Bắc với hướng gió thịnh hành Bắc, Đơng-Bắc Mùa hè chịu ảnh hưởng gió mùa Tây-Nam biến tính thổi vào vịnh Bắc Bộ có hướng Nam Đông-Nam Trong tháng chuyển tiếp (tháng IV tháng IX), hướng gió thịnh hành hướng Đơng, khơng mạnh hướng gió Bảng 1.2: Đặc trưng tốc độ gió (quan trắc trạm Hòn Dấu, đơn vị m/s) Tháng I II III Đặc trưng Tốc độ trung 4,8 4,6 4,4 bình Tốc độ cực đại 24 20 34 IV V VI VII VIII IX X XI XII 4,6 5,4 5,6 6,0 4,5 4,4 4,9 4,6 4,6 28 40 40 40 45 45 34 24 28 (Nguồn: Viện thiết kế Qui hoạch nông nghiệp) 1.1.5 Đặc điểm tài nguyên nước mặt khu vực ven biển Thái Bình Các số liệu khí tượng quan trắc cho thấy, lượng nước sinh chỗ khu vực nghiên cứu khơng lớn Hàng năm tồn vùng nghiên cứu (cả hai huyện Thái Thụy Tiền Hải) nhận 848 triệu m3 nước mưa sinh 382 triệu m3 nước đổ vào sông suối vùng tương ứng với moduyn dòng chảy 25,8l/s.km2 Xét theo tiêu sinh khí hậu khu vực đủ ẩm cho phát triển sinh vật Nằm dải đồng ven biển sông Hồng - sông Thái Bình, sơng chảy địa phận nghiên cứu đoạn hạ du cửa sông sông thuộc hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình, ngồi tài ngun nguồn nước nội (nước mưa rơi bề mặt, lượng nước trữ mạng lưới sông suối, ao hồ khu vực ) lượng nước lớn từ thượng nguồn qua vùng đổ biển Với lưu vực lớn nên hàng năm tổng lượng nước hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình dồi dào, trung bình tồn hệ thống 122,3.109m3, sơng Thái Bình chiếm khoảng 8,3.109m3 Như trình bày, khu vực nghiên cứu nằm hai cửa 10 sơng hệ thống sơng Hồng (cửa Ba Lạt) sơng Thái Bình (cửa Cát Khê), chế độ nước sơng khu vực chịu tác động sông lớn 1.1.6 Chế độ hải văn khu vực biển hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải Cũng toàn khu vực đồng Bắc Bộ, khu vực biển hai huyện Tiền Hải Thái Thụy trực tiếp chịu ảnh hưởng thủy triều Thủy triều khu vực nghiên cứu loại nhật triều với hệ số thủy triều (biểu tính nhật triều hệ số thủy triều 1) cửa Ba Lạt 0,95, khn khổ ngày thủy triều có đỉnh chân Mơt tháng có chu kỳ nước, chu kỳ có 14 nước, có giai đoạn triều cường giai đoạn triều Bảng 1.3: Biên độ triều lớn tháng cửa sông (cm) Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hòn Dấu 389 370 339 341 378 393 382 377 353 387 378 407 Văn Lý 286 265 240 250 305 280 284 310 305 290 297 313 (Nguồn: Viện thiết kế Qui hoạch nông nghiệp) 1.1.7 Đặc điểm tài nguyên nước ngầm vùng ven biển Thái Bình Trên lãnh thổ Thái Bình việc nghiên cứu địa chất, địa chất thuỷ văn tương đối chi tiết Căn vào tài liệu nghiên cứu cho thấy Thái Bình phận tam giác châu thổ sơng Hồng, thuộc trầm tích bở rời hệ thứ tư, có nguồn gốc sơng biển hỗn hợp Xét mặt tổng thể trầm tích có khả chứa nước lớn, mực nước ngầm nông rễ khai thác Ở huyện Thái Thụy, nước đất trầm tích Holoxen thượng, phần lớn bị nhiễm mặn Đây tập trầm tích Holoxen thường gọi tầng chứa nước Thái Bình ( Q3 IV tb) Kết phân tích nước giếng đào cồn cát thôn Cát Đông, xã Thái Đơ huyện Thái Thụy cho thấy độ khống hóa 0.25 g/l, thuộc kiểu thủy hóa Clorua - Bicacbonat - Magiê - Natri - Canxi Nhìn chung Hình 2.1: Sơ đồ tuyến đo Thái Bình Hình 2.2: Sơ đồ nhiễm mặn từ kết đo địa vật lý khu vực ven biển Thái Bình ... nghiên cứu 3 IV PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU − Đối tượng nghiên cứu: Diễn biến xâm nhập mặn vào khu vực nội đồng vùng ven biển đề xuất giải pháp để hạn chế khắc phục trình xâm nhập mặn − Phạm... điều, phục vụ sản xuất, dân sinh vùng 19 CHƯƠNG HIỆN TRẠNG DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN VÀO KHU VỰC NỘI ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN TỈNH THÁI BÌNH 2.1 Tổng quan Xâm nhập mặn gây ảnh hưởng trực tiếp tới vùng ven. .. dân sinh, phát triển sản xuất, kinh tế khu vực đồng ven biển tỉnh Thái Bình + Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trình xâm nhập mặn, định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu giải pháp hạn chế và khắc phục tình trạng xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình”, “Nghiên cứu giải pháp hạn chế và khắc phục tình trạng xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay