Xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá sau việc thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang

136 5 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:58

Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ em nhận giúp đỡ nhiệt tình, động viên sâu sắc nhiều cá nhân, quan nhà trường; em xin chân thành cảm ơn cá nhân, quan nhà trường tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Phạm Hùng trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thủy lợi, Phòng Đào tạo đại học Sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quản lý thầy giáo khoa Kinh tế Quản lý đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện giúp đỡ em mặt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn gia đình, Vụ Đầu tư, Phòng địa phương quan em công tác bạn bè chia sẻ em khó khăn, động viên giúp đỡ cho em học tập, nghiên cứu hoàn thành đồ án Do hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý, bảo thầy giáo đồng nghiệp Đó giúp đỡ quý báu mà em mong muốn để cố gắng hồn thiện q trình nghiên cứu công tác sau Em xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2011 Người viết luận văn Nguyễn Thị Mai Khanh Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng trình thuỷ điện Tun Quang Nhà nước đầu tư xây dựng năm 2003 hoàn thành đưa vào khai thác năm 2007, hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia 1.295,83 triệu KWh; tham gia chống lũ cho hạ du với dung tích phòng lũ tỷ m3 làm giảm lũ cho thị xã Tuyên Quang từ 2,5 – 2,7m giảm lũ cho Hà Nội từ 0,4 – 0,42m; Cung cấp nước mùa kiệt cho hạ du từ 49m3/s – 52m3/s Để hoàn thành xây dựng cơng trình, tỉnh Tun Quang phải tổ chức di rời tái định (TĐC) địa bàn tỉnh 4.116 hộ dân vùng lòng hồ mặt cơng trường Số dân TĐC bố trí 125 điểm thuộc địa bàn 34 xã huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn thành phố Tuyên Quang Về công tác di dân TĐC, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân TĐC dự án thuỷ điện Tuyên Quang Quyết định số 08/2007/QĐTTg ngày 12 tháng 01 năm 2007 Trong giao cho UBND tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư dự án địa bàn tỉnh Thưc nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Tuyên quang huy động hệ thống trị tham gia công tác di dân TĐC dự án thuỷ điện Tuyên Quang Đến nay, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành cơng tâc di dân khỏi vùng lòng hồ tiếp tục việc tổ chức sống cho người dân khu (điểm) TĐC kết cụ thể thực dự án TĐC sau: Thực xếp, di chuyển 4.116 hộ, 20,382 vùng lòng hồ mặt cơng trường đến khu (điểm) TĐC nơi TĐC tiến độ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tài sản suốt trình thực hiiện dự án Tất hộ dân TĐC địa bàn tỉnh giao đủ diện tích đất đợt gồm đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất theo quy định Hệ thống kết cấu hạ tầng TĐC thiết yếu theo quy hoạch đầu tư xây dựng bước đầu tạo điều kiện cho người dân TĐC điều kiện tốt trước lại, học hành, khám chữa bệnh Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Với cố gắng nỗ lực cấp uỷ Đảng, quyền đồng bào dân tộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hộ TĐC bước đầu ổn định sản xuất, thu nhập đảm bảo dược nhu cầu sinh hạt thiết yếu, cộng đồng dân TĐC dân sở phấn khởi đoàn kết giúp đỡ lẫn phát triển Tuy vậy, so với Mục tiêu dự án “ Phải tạo điều kiện để đồng bào TĐC nơi tốt nơi cũ, sở khai thác tiềm tài nguyên sức lao động, bước thay đổi cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, sống vật chất, tinh thần ngày tốt đẹp hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc theo hướng công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, giữ vững ổn định trị xã hội, quốc phòng, an ninh bảo vệ môi trường sinh thái” dự án TĐC thuỷ điện Tuyên Quang cần Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ Vì vậy, cần thiết phải đánh giá kết thực hiệu đầu tư dự án di dân TĐC thuỷ điện Tuyên Quang mục tiêu đạt được, đạt dự kiến ban đầu, chưa đạt so với mục tiêu ban đầu Bên cạnh đề xuất phương án, giải pháp chế sách dự án đầu tư pha để khắc phục mặt chưa đạt được, mặt cần bổ sung phát huy hiệu Mục đích đề tài Xây dựng sở khoa học cho việc đánh giá sau việc thực dự án di dân tái định thủy điện Tuyên Quang đề xuất phương án, giải pháp thông qua chế sách tiếp tục hỗ trợ tái định nhằm phát huy tối đa mặt đạt hiệu quả, khắc phục mặt tồn Đối tượng phạm vi nghiên cứu: + Đánh giá tình hình thực dự án di dân tái định thủy điện Tuyên Quang + Đề xuất phương án, giải pháp nhằm khắc phục tồn dự án di dân tái định dự án thủy điện nói chung dự án thủy điện Tuyên Quang nói riêng Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê tài liệu liên quan đến dự án di dân tái định thủy điện Tuyên Quang, văn pháp quy đầu tư xây dựng bản; - Các phương pháp khoa học khác Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT QLDA : Quản lý dự án QĐ : Quyết định Bộ NN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng NSNN : Ngân sách Nhà nước TĐC : Tái định UBTVQH : Ủy ban Thường vụ Quốc hội NĐ : Nghị định NQ : Nghị Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Trang Hình 1.1: đồ nội dung giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 14 Hình 1.2: đồ trình tự giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 17 Hình 1.3: Quy trình TĐC 22 Hình 3.1: Phương án chuyển đổi nghề sang phi nơng nghiệp 84 Hình 3.2: Chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp phi nông nghiệp 86 Hình 4.1: Mối quan hệ số lao động việc làm mức thu nhập/hộ Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh 129 Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 1.1: Ảnh hưởng cơng trình thủy điện sông Đà 24 Bảng 2.1: Tổng hợp đầu tư xây dựng điểm TĐC so với Quyết định số 37 08/QĐ-TTg Bảng 2.2: Tổng hợp khối lượng thực đầu tư hệ thống giao thông so với 44 Quyết định số 08/QĐ-TTg Bảng 2.3: Tổng hợp khối lượng thực đầu tư hệ thống thủy lợi so với 46 Quyết định số 08/QĐ-TTg Bảng 2.4: Tổng hợp khối lượng thực đầu tư hệ thống cấp nước sinh 47 hoạt phục vụ TĐC so với Quyết định số 08/QĐ-TTg Bảng 2.5: Tổng hợp khối lượng thực đầu tư hệ thống điện sinh hoạt 48 phục vụ TĐC so với Quyết định số 08/QĐ-TTg Bảng 2.6: Tổng hợp khối lượng thực đầu tư cơng trình kiến trúc công 50 cộng phục vụ TĐC so với Quyết định số 08/QĐ-TTg Bảng 2.7: Tổng hợp khối lượng thực đầu tư khai hoang đồng ruộng 51 phục vụ TĐC so với Quyết định số 08/QĐ-TTg Bảng 2.8: Tổng hợp tình hình sử dụng vốn đầu tư 53 Bảng 3.1: Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ hộ dân cao trình 120m 67 Bảng 3.2: Tổng hợp đầu tư di dãn dân dự án Phú Lâm xã Bình An 69 (Chiêm Hóa) Bảng 3.3: Tổng hợp đầu tư bổ sung mở rộng đất điểm TĐC 72 Bảng 3.4: Tổng hợp khả bổ sung quỹ đất sản xuất nông nghiệp 75 Bảng 3.5: Tổng hợp khả bổ sung quỹ đất lâm nghiệp 80 Bảng 3.6: Tổng hợp đầu tư tạo quỹ đất ở, đất sản xuất bổ sung cho hộ TĐC 82 Bảng 3.7: Tổng hợp khả chuyển đổi nghề sang phi nông nghiệp 86 Bảng 3.8: Tổng hợp đầu tư hỗ trợ chuyển đổi nghề phi nông nghiệp 90 Bảng 3.9: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung hệ thống giao thông TĐC 95 Bảng 3.10: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung hệ thống giao thông liên vùng 97 Bảng 3.11: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung hệ thống thủy lợi phục vụ 102 TĐC Bảng 3.12: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung hệ thống thủy lợi liên vùng 103 thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung địa phương Bảng 3.13: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt 104 Bảng 3.14: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung hệ thống điện sinh hoạt 106 Bảng 3.15: Tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung cơng trình kiến trúc cơng cộng 108 Bảng 3.16: Tổng hợp đầu tư bổ sung cơng trình nước vệ sinh môi 111 trường Bảng 4.1: Tổng mức vốn đầu tư bổ sung để ổn định đời sống nhân dân vùng 119 TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang Bảng 4.2 Nguồn vốn dự kiến huy động 122 Bảng 4.3: Kết thực hỗ trợ tạo việc làm lao động TĐC 128 Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ VẤN ĐỀ DI DÂN TÁI ĐỊNH THUỶ ĐIỆN 1.1 Khái quát chung dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư Dự án đầu tư tập hợp đề xuất liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian xác định Trước hết, dự án đầu tư phải thể rõ mục tiêu đầu tư gì, mục tiêu dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn mục tiêu chiến lược hay mục tiêu trước mắt Mục tiêu trước mắt biểu thông qua tiêu kinh tế cụ thể lực sản xuất, quy mô sản xuất hay hiệu kinh tế Còn mục tiêu dài hạn lợi ích kinh tế cho xã hội mà dự án đầu tư phải mang lại Hai là, nguồn lực cách thức để đạt mục tiêu Nó bao gồm điều kiện biện pháp vật chất để thực vốn, nhân lực, công nghệ… Ba là, với khoảng thời gian mục tiêu đạt cuối thực hoạt động đầu tư kết dự án Vậy đặc trưng chủ yếu dự án đầu tư là: - Xác định mục tiêu, mục đích cụ thể; - Xác định hình thức tổ chức để thực hiện; - Xác định nguồn tài để tiến hành hoạt động đầu tư; - Xác định khoảng thời gian để thực mục tiêu dự án Một cách chung hiểu dự án lĩnh vực hoạt động đặc thù, nhiệm vụ cụ thể cần phải thực với phương pháp riêng, nguồn lực riêng theo kế hoạch tiến độ xác định 1.1.2 Các đặc trưng dự án: 1.1.2.1 Dự án mục đích, mục tiêu rõ ràng Mỗi dự án một tập hợp nhiệm vụ cần thực để đạt tới kết xác định nhằm thỏa mãn nhu cầu Dự án hệ thống Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng phức tạp nên chia thành nhiều phận khác để quản lí thực cuối phải đảm bảo mục tiêu thời gian, chi phí chất lượng Bất dự án cuối phải thực mục tiêu định, kết sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng mong muốn Khi mục tiêu dự án xác định khó thay đổi hay sửa chữa Tuy nhiên, biến đổi hoàn cảnh dự án (hoàn cảnh bên hoàn cảnh bên ngồi) mục tiêu dự án thay đổi điều chỉnh theo Khi mục tiêu dự án biến đổi tính chất khơng dự án ban đầu mà trở thành dự án 1.1.2.2 Dự án chu kỳ riêng thời gian tồn hữu hạn Nghĩa dự án phải trải qua giai đoạn: hình thành, phát triển, thời điểm bắt đầu kết thúc Dự án xem chuỗi hoạt động thời Tổ chức dự án mang tính chất tạm thời, sau đạt mục tiêu đề ra, tổ chức giải tán hay thay đổi cấu tổ chức cho phù hợp với mục tiêu Mỗi dự án chu kỳ hoạt động, chu kỳ hoạt động dự án bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau: * Giai đoạn khởi đầu dự án (Initiation Phase) - Khái niệm (Conception) - Định nghĩa dự án (Definition) - Thiết kế (Design) - Thẩm định (Appraisal) - Lựa chọn (Selection) - Bắt đầu triển khai * Triển khai (Implementation Phase) - Hoạch định (Planning) - Lập tiến độ (Scheduling) - Tổ chức công nghệ (Organizing) - Giám sát (Monitoring) Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ - 10 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Kiểm soát (Controlling) * Kết thúc (Termination Phase) - Chuyển giao (Handover) - Đánh giá (Valuation) 1.1.2.3 Dự án liên quan đến nhiều bên tương tác phức tạp phận quản lí chức quản lí dự án Dự án tham gia nhiều bên hữu quan chủ đầu tư, người hưởng lợi dự án, nhà thầu, nhà tư vấn, quan quản lí nhà nước… Tùy theo tính chất dự án yêu cầu chủ đầu tư mà tham gia thành phần khác Ngoài ra, phận quản lý chức nhóm quản lý dự án thường phát sinh công việc yêu cầu phối hợp thực mức độ tham gia phận không giống Vì mục tiêu dự án, nhà quản lý dự án cần trì mối quan hệ với phận quản lý khác 1.1.2.4 Sản phẩm dự án mang tính đơn chiếc, độc đáo Khác với trình sản xuất liên tục gián đoạn, sản phẩm dự án sản phẩm hàng loạt mà tính khác biệt khía cạnh Kể q trình sản xuất liê tục thực theo dự án , ví dụ dự án phục vụ đơn hàng đặc biệt, dự án nâng cao chất lượng sản phẩm… Sản phẩm dự án sản xuất hàng loạt điểm khác biết (về đơn đặt hàng, chất lượng sản phẩm…) thể nói sản phẩm dịch vụ dự án đem lại nhất, lao động đòi hỏi kỹ chuyên môn với nhiễm vụ không lặp lại 1.12.5 Dự án bị hạn chế nguồn lực Mỗi dự án cần dùng nguồn lực định để thực Nó bao gồm nhân lực (giám đốc dự án, thành viên dự án), vật lực (thiết bị, nguyên liệu) tài lực Ví dụ, muốn xây dựng cơng trình nhà nguồn lực bao gồm cơng ty xây dựng uỷ quyền, cửa hàng cung ứng nguyên liệu, thiết bị, máy móc phục vụ cho xây dựng cơng trình Tuy cơng trình xây dựng cơng ty xây dựng khác nhau, cửa hàng cung ứng nguyên liệu, thiết bị, máy móc khác nhau, nguồn nhân, tài, vật lực khác nên cơng trình kiến trúc kiểu dáng, phong cách, chất lượng khơng giống Ngoài ra, Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 122 Hạng mục TT 2.1 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Cơng trình bổ sung phục vụ khu, điểm TĐC Cơng trình giao thơng, thủy lợi liên vùng phục vụ phát 2.2 D triển kinh tế - xã hội chung địa phương CHI PHÍ KHÁC (quy hoạch, quản lý dự án, chi khác….) E CHI PHÍ DỰ PHỊNG Dự phòng khối lượng phát sinh Dự phòng trượt giá thời gian thực TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (C+D+E) Vốn đầu tư (Triệu cấu đồng) (%) 467.871 346.990 136.471 6,9 330.564 16,7 82.641 247.923 1.983.385 100,0 4.1.4 Phân nguồn vốn đầu tư: + Dự kiến huy động phân bổ nguồn vốn đầu tư sau di dân tái định dự án thủy điện Tuyên Quang: Bảng 4.2 Nguồn vốn dự kiến huy động Nguồn vốn dự kiến huy động TT Tỷ lệ (%) Ngân sách Trung Ương 70 Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ 10 Lồng ghép dự án đầu tư Bộ, ngành ưu tiên vào dự án đầu tư sau di dân tái định thủy điện Tuyên Quang Doanh nghiệp đầu tư thơng qua hình thức BT 5 Nguồn vốn ODA Nguồn từ trích phần lợi nhuận từ nhà máy thủy điện Tuyên Quang Tổng cộng Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh 100 Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 123 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 4.1.5 Phân kỳ đầu tư a) Lộ trình đầu tư: Lộ trình đầu tư xác định theo thứ tự ưu tiên đầu tư cụ thể là: Trước tiên thực bồi thường, di chuyển hộ Cos 120m không bị ngập nhà ngập phần lớn đất sản xuất; tổ chức di dãn hộ TĐC dự án Phú Lâm; đầu tư tạo quỹ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp bổ sung, xây dựng kết cấu hạ tầng thực hỗ trợ phát triển sản xuất b) Phân kỳ vốn đầu tư: Dự kiến kế hoạch đầu tư thực 05 năm Tổng vốn đầu tư 1.983.385 triệu đồng, phân theo năm sau: - Năm thứ nhất: 400.483 triệu đồng, chiếm 20,2% tổng vốn đầu tư - Năm thứ 2: 518.076 triệu đồng, chiếm 26,1% tổng vốn đầu tư - Năm thứ 3: 475.597 triệu đồng, chiếm 24% tổng vốn đầu tư - Năm thứ 4: 324.327 triệu đồng, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư - Năm thứ 5: 264.992 triệu đồng, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư 4.1.6 Tổ chức thực 4.1.6.1 Các Bộ, ngành Trung ương a) Bộ Kế hoạch Đầu tư: - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài cân đối, bố trí đảm bảo đủ vốn đầu tư, theo tiến độ phân kỳ đầu tư dự án trình Thủ tướng định; - Tổ chức thực giám sát, đánh giá đầu tư Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định hành b) Bộ Tài chính: Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 124 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng - Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ quy định thực Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang quản lý, toán vốn Dự án theo quy định Pháp luật; - Phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư cân đối, đảm bảo nguồn vốn đầu tư Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo tiến độ, phân kỳ hàng năm cho tỉnh Tuyên Quang c) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực chế sách áp dụng cho Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang d) Bộ Tài ngun Mơi trường: Chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang thực công tác thu hồi, giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bổ sung cho hộ tái định e) Bộ Giao thơng - Vận tải: Bố trí đủ vốn để thực đầu tư dự án xây dựng cầu Bà Đạo thị trấn Na Hang huyện Na Hang, đáp ứng tiến độ thực Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang 4.1.6.2 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang a Tổ chức máy đạo điều hành (1) Cấp tỉnh: - Thành lập Ban đạo thực Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang bao gồm thành viên lãnh đạo chủ chốt Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức trị xã hội khác tỉnh đồng chí Chủ tịch phó Chủ tịch UBND Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 125 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng tỉnh làm trưởng Ban Nhiệm vụ tham mưu trực tiếp với thường trực tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ đạo thống tồn tỉnh cơng tác đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, tiến độ theo đạo Trung ương - UBND tỉnh định thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh (Ban QLDA) sở kiện toàn Ban di dân TĐC thủy điện Tuyên Quang trực tiếp thực dự án Ban QLDA tỉnh quan giúp việc cho UBND tỉnh, chủ đầu tư UBND tỉnh uỷ quyền thực số nhiệm vụ quản lý, điều hành tổng toán Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Thành lập Hội đồng thẩm định dự án Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư làm chủ tịch hội đồng, Sở, Ban Ngành liên quan thành viên Nhiệm vụ hội đồng tham mưu cho Ban đạo, UBND tỉnh thẩm định dự án thành phần theo phân cấp địa bàn tỉnh (2) Cấp huyện: - Thành lập Ban đạo thực Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang cấp huyện bao gồm phòng ban chun mơn, đại diện đồn thể xã hội huyện thành viên đồng chí Chủ tịch phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng Ban Nhiệm vụ tham mưu cho Ban thường vụ huyện, BCH đảng lãnh đạo, đạo thực đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC địa bàn huyện - Thành lập Ban quản lý dự án huyện sở kiện toàn Ban di dân TĐC cấp huyện Chức Ban QLDA huyện quan giúp việc UBND huyện, UBND huyện uỷ quyền thực nhiệm vụ quản lý, điều hành, tổ chức thực toán dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC địa bàn theo phân cấp UBND tỉnh; chịu đạo chuyên môn Ban quản lý dự án tỉnh b) Về phân cấp quản lý, điều hành: Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 126 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng - Chủ đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án tỉnh giúp chủ đầu tư quản lý thực dự án - Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện làm chủ đầu tư công tác bồi thường thiệt hại đất, tài sản hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất địa bàn huyện - Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở chuyên ngành, Ban Quản lý dự án tỉnh, Chủ tịch UBND huyện làm chủ đầu tư dự án thành thể định phê duyệt Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn theo phân cấp chế hành Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình c) Trách nhiệm UBND tỉnh Tuyên Quang: - Thực công tác tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy mô, khối lượng, tổng mức vốn đầu tư Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo với chế, sách quy định hành khác Được phép điều chỉnh quy mơ cơng trình kết cấu hạ tầng phù hợp với điều kiện thực tế phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình không làm tăng tổng mức vốn đầu tư; - Thực công tác thu hồi đất, giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bổ sung cho hộ TĐC theo quy định hành; hướng dẫn nhân dân ổn định đời sống tổ chức lại sản xuất; - Được phép lồng ghép chương trình, dự án khác địa bàn tỉnh với Dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng TĐC thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo thẩm quyền, nhằm phát huy hiệu đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực Dự án, nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư; thực tốt quy chế dân chủ sở, phát huy quyền làm chủ giám sát nhân dân tổ chức thực Dự án; đảm bảo an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 127 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng 4.2 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội Thực đồng giải pháp để tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng tái định thủy điện Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước hết nhằm đảm mục tiêu đề Quyết định 08/QĐ-TTg cụ thể tạo điều kiện để đồng bào TĐC đời sống tốt nơi cũ, sở khai thác tiềm tài nguyên sức lao động, bước thay đổi cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, sống vật chất, tinh thần ngày tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc theo hướng công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, giữ vững ổn định trị - xã hội, quốc phòng, an ninh bảo vệ môi trường sinh thái Thực đồng giải pháp để tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người dân TĐC gồm: giao bổ sung đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hỗ trợ chuyển đổi sản xuất phi nông nghiệp mang tính thiết thực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân vùng tái định Phân tích cụ thể cho thấy, hiệu việc thực tăng thêm khoảng 5.794 lao động việc làm ổn định, đưa tổng số lao động việc làm thu nhập ổn định lên khoảng 10.080 lao động, chiếm 88% tổng số người độ tuổi lao động (gồm 10.611 lao động 847 học sinh lao động bán thời gian) Trong đó: Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 128 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Bảng 4.3: Kết thực hỗ trợ tạo việc làm lao động TĐC Lao động Vùng TĐC TT Sản xuất giải quyêt nông việc làm nghiệp Tổng số lao động Tỷ lệ (%) Huyện Na Hang Tỷ lệ (%) Huyện Chiêm Hóa Tỷ lệ (%) Huyện Hàm Yên Tỷ lệ (%) Huyện Yên Sơn Tỷ lệ (%) Trong T phố Tuyên Quang Tỷ lệ (%) Lâm nghiệ p Chăn Phi NN nuôi chuyển đổi 5.794 736 1.554 988 2.516 100 12,7 26,8 17,1 43,4 1.798 367 169 184 1.078 100 20,4 9,4 10,2 59,9 1.379 104 655 314 306 100 7,5 47,5 22,7 22,2 898 47 322 166 363 100 5,3 35,9 18,5 40,4 1.615 192 408 302 713 100 11,9 25,3 18,7 44,1 104 26 22 56 100 24,7 0,0 21,2 54,1 - Giải pháp bổ sung thêm đất sản xuất nông nghiệp để đảm bảo 500 m2/khẩu (tổng số 92 ha), tạo thêm việc làm cho 406 lao động; Diện tích đất lao động nông nghiệp chuyển sang sản xuất phi nông nghiệp (khoảng 82 ha) tạo thêm việc làm cho 330 hộ Tổng số lao động sản xuất nông nghiệp tạo việc làm 736 người, chiếm 12,7% tổng số lao động giải việc làm - Giải pháp bổ sung đất lâm nghiệp cho hộ (khoảng 3.674 gồm 1.554 rừng sản xuất 2.120 rừng phòng hộ) tạo thêm việc làm cho 1.554 lao động, chiếm 26,8% tổng số lao động giải việc làm Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 129 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng - Đầu tư khuyến nông hỗ trợ phát triển chăn ni hộ gia đình tạo thêm việc làm cho khoảng 988 lao động (chiếm khoảng 20% số lao động nông nghiệp việc làm ổn định), chiếm 17,1% tổng số lao động giải việc làm - Đầu tư hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề sang sản xuất phi nông nghiệp tạo thêm việc làm ổn định cho 2.516 lao động, chiếm 43,4% tổng số lao động giải việc làm Với số lao động việc làm ổn định tăng thêm (5.794 lao động), với 43,4% số việc làm, lao động tăng thêm phi nơng nghiệp, thu nhập bình qn hộ TĐC sau thực dự án tăng lên khoảng 20 -25 triệu đồng/hộ/năm, so với 10-13 triệu đồng/hộ Mối quan hệ số lao động việc làm mức thu nhập bình quân/hộ/năm 12.000 25 10.081 10.000 22 20 8.000 Thu nhập (triệu) Lao động biểu thị qua Hình 4.1 15 6.000 12 4.287 10 4.000 2.000 Lao động ổn định 0 Hiện Thu nhập Sau dự án Hình 4.1: Mối quan hệ số lao động việc làm mức thu nhập/hộ Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 130 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng a Về kinh tế - xã hội - TĐC mang lại cho người dân sống văn minh Nhà cửa khang trang, hệ thống giao thông, điện nước, ngày hoàn thiện - sở y tế, bệnh viện trình xây dựng, tương lai người dân chăm sóc sức khỏe sở đầy đủ trang thiết bị, giảm chi phí lại tới bệnh viện lớn xa - Trường đào tạo nghề xây dựng, mở hướng sản xuất đa dạng, nhiều ngành nghề cho toàn thị xã, nâng cao lực phát triển kinh tế tương lai - Sau tích nước, thị xã tiềm phát triển thủy sản du lịch, tạo nhiều nguồn thu nhập lớn cho người dân b Về văn hóa - Giáo dục trọng phát triển, trường học tất cấp xây dựng khang trang, đầu tư trang thiết bị đầy đủ, hầu hết trẻ em đến trường đầy đủ, dân trí ngày nâng cao - Bản sắc văn hóa bảo tồn, trừ phong tục lạc hậu - Giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc năm yêu cầu Dự án TĐC Quốc hội định đầu tư, đó, việc bảo tồn phát huy nét văn hóa dân tộc trọng hơn, sở vật chất nhằm lưu giữ bảo tồn nét văn hóa truyền thống đầu tư quan tâm Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 131 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1) Những kết đạt Đề tài phân tích, đánh giá trạng TĐC dự án thủy điện Tuyên Quang, kết thực Quyết định 08 bổ xung đề xuất, giải pháp tổng thể chi tiết vấn đề tồn Mục tiêu dự án “ Phải tạo điều kiện để đồng bào TĐC nơi tốt nơi cũ, sở khai thác tiềm tài nguyên sức lao động, bước thay đổi cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, sống vật chất, tinh thần ngày tốt đẹp hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, giữ vững ổn định trị xã hội, quốc phòng, an ninh bảo vệ mơi trường sinh thái” dự án TĐC thuỷ điện Tuyên Quang cần Nhà nước, Nhà tài trợ nước tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ Bên cạnh đề xuất phương án, giải pháp chế sách đầu tư đồng bộ, lồng ghép đưa dự án đầu tư pha để khắc phục mặt chưa đạt được, mặt cần bổ sung phát huy hiệu 2) Những tồn trình thực luận văn Do tài liệu phục vụ tính tốn chưa đủ nên số số liệu lấy từ nguồn dự án tương tự để tính tốn, tổng hợp Chưa tìm hiểu mơ hình tái định số nước giới để vận dụng áp dụng vào TĐC Việt Nam dự án TĐC Việt Nam ngày hiệu 3) Những kiến nghị hướng nghiên cứu Đề nghị phía địa phương hộ vùng di dân tái định cần phải thay đổi nhận thức, ý thức cộng đồng, tích cực lao động sản xuất chung tay với Nhà nước xã hội để cải thiện văn hóa, kinh tế cho giảm bớt gánh nặng cho xã hội Tiến tới sống văn minh, hạnh phúc Hướng nghiên cứu nghiên cứu giải pháp đầu tư hiệu cho việc di dân tái định dự án thủy điện giai đoạn chuẩn bị đầu tư Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ 132 GVHD: PGS.TS Phạm Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt TS Đặng Nguyên Anh (2007) ‘Chính sách di dân trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh miền núi phía Bắc’, , NXB Thế Giới – 2007 Bộ Kế Hoạch Đầu tư (2003), "Thông tư số 03/2003/TT – BKH ngày 19/05/2003 hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư", Hà Nội Chính Phủ (2007), "Nghị định số 84/2007/NĐ – CP ngày 25/05/2007 quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất" Bộ NN & PTNT (2011), "Báo cáo kết thực công tác di dân, tái định dự án thủy điện Sơn La đến quý I năm 2011", Hà Nội Bộ NN & PTNT, "Website : http://www.agroviet.gov.vn/Pages/home.aspx Cổng thông tin điện tử", Hà Nội Sở văn hóa thể thao du lịch (2009), "Báo cáo thực trạng đời sống văn hóa nơng dân vùng tái định thủy điện Sơn La", Sơn La Thủ tướng Chính phủ (2007), "Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân TĐC dự án thủy điện Tuyên Quang" Thủ tướng Chính phủ (2009), "Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí phát triển nơng thơn mới" PGS.TS Nguyễn Bá Uân (2010), "Quản lý dự án", Bài giảng, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội 10 UBND thị xã Mường Lay (2011), "Báo cáo kết thực công tác di dân tái định Dự án thủy điện Sơn La địa bàn thị xã Mường Lay", Sơn La Tiếng Anh 11 Cao Thi Thu Yen (2003), Stockholm, October, Towards sustainability of VietNam’s large Dams : Resettlement in hydropwer project Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ VẤN ĐỀ DI DÂN TÁI ĐỊNH THUỶ ĐIỆN 1.1 Khái quát chung dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.2 Các đặc trưng dự án: 8 1.2 Tổng quan đánh giá dự án đầu tư 1.2.1 Nhiệm vụ, mục tiêu đánh giá 1.2.2 Nội dung đánh giá 12 12 13 1.3 Vấn đề di dân, tái định thuỷ điện 1.3.1 Tổng quan vấn đề di dân tái định 1.3.1.1 Khái niệm di dân 1.3.1.2 Tái định 1.3.1.3 Tái định tự nguyện không tự nguyện 1.3.2 Di dân tái định cơng trình thuỷ điện 1.3.3 Đặc điểm di dân tái định cơng trình thuỷ điện CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SAU THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN TÁI 18 18 18 19 20 21 22 25 ĐỊNH THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 2.1 Giới thiệu Dự án Di dân, tái định thuỷ điện Tuyên Quang 2.1.1 Mục tiêu dự án 2.1.2 Yêu cầu Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh 25 25 25 Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Nội dung Trang 2.1.3 Phương án Quy hoạch di dân, tái định 25 2.1.4 Tổ chức thực 28 2.2 Các cứ, nội dung đánh giá sau Dự án di dân tái định thuỷ điện Tuyên Quang 2.2.1 Các đánh giá sau dự án di dân tái định thủy điện Tuyên Quang 29 29 2.2.2 Nội dung đánh giá sau dự án di dân tái định thủy điện Tuyên Quang 2.3 Tình hình thực Dự án 2.3.1 Công tác tổ chức triển khai thực dự án: 29 (1) Xây dựng máy làm công tác di dân, tái định cư: (2) Cơng tác xây dựng, ban hành cụ thể hóa chế, sách 30 31 (3) Việc xây dựng ban hành sách Tỉnh (4) Cơng tác tuyên truyền, vận động nhân dân (5) Công tác điều tra thống kê thiệt hại vùng lòng hồ 31 32 32 (6) Thực việc bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân 2.3.2 Kết thực dự án 2.3.2.1 Thực việc di chuyển dân đến khu, điểm TĐC: 2.3.2.2 Xây dựng điểm tái định di chuyển bố trí dân: 2.3.2.3 Thực việc giao đất cho hộ TĐC: 2.3.2.4 Thực giao đất sản xuất nông nghiệp 2.3.2.5 Thực giao đất sản xuất lâm nghiệp 2.3.2.6 Hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân tái định 2.3.2.7 Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TĐC 33 34 34 36 38 39 41 42 43 2.3.2.8 Đầu tư xây dựng cơng trình phục hồi vùng ven hồ 2.3.3 Kinh phí đầu tư xây dựng tình hình sử dụng nguồn vốn 2.3.3.1 Kinh phí đầu tư xây dựng 2.3.3.2 Tình hình tốn, tạm ứng, tốn vốn đầu tư 2.3.4 Cơng tác xây dựng củng cố quyền, đồn thể đời sống văn hóa, xã hội khu TĐC 52 53 53 55 56 2.4 Đánh giá chung kết thực Dự án di dân tái định thủy điện Tuyên Quang 2.4.1 Những kết đạt dự án Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh 30 30 57 57 Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Nội dung Trang 2.4.2 Những tồn 59 2.4.3 Nguyên nhân tồn CHƯƠNG : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 61 65 QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH THUỶ ĐIỆN TUYÊN QUANG 3.1 Giới thiệu mơ hình dự án thực đề xuất tiếp tục đầu tư sau dự án nhằm nâng cao hiệu đầu tư 3.2 Đề xuất giải pháp cụ thể nâng cao hiệu đầu tư Dự án di dân tái định thuỷ điện Tuyên Quang 3.2.1 Bổ sung việc di chuyển số hộ dân cao trình 120 bị ngập phần lớn diện tích đất sản xuất 3.2.2 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch điểm TĐC xã Phú Lâm (huyện Yên Sơn) để di dãn dân TĐC đến điểm TĐC mới: 3.2.3 Đầu tư hỗ trợ tạo quỹ đất ở, đất sản xuất bổ sung cho hộ TĐC 3.2.3.1 Đầu tư hỗ trợ tạo quỹ đất bổ sung cho hộ TĐC 3.2.3.2 Đầu tư hỗ trợ tạo quỹ đất sản xuất nông nghiệp bổ sung cho hộ TĐC 3.2.3.3 Đầu tư bổ sung quỹ đất lâm nghiệp cho hộ TĐC 3.2.4 Phương án đầu tư hỗ trợ chuyển đổi nghề sản xuất phi nông nghiệp cho hộ TĐC 3.2.5 Đầu tư hỗ trợ TĐC khác để ổn định đời sống phát triển sản xuất cho hộ TĐC: 3.2.6 Phương án đầu tư hệ thống sở hạ tầng: 3.3 Đề xuất sách đầu tư hỗ trợ sau di dân, tái định dự án thủy điện Tuyên Quang 3.3.1 Chính sách đầu tư địa phương đề xuất 3.3.2 Đề xuất đề tài sách đầu tư cụ thể cho hỗ trợ sau di dân, tái định dự án thủy điện Tuyên Quang 3.3.3 Các kiến nghị với Chính phủ thực chế sách sau di dân, tái định dự án thủy điện Tuyên Quang CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ 65 66 66 68 69 69 72 78 83 90 92 113 113 113 114 116 HỘI CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SAU TÁI ĐỊNH THUỶ ĐIỆN TUYÊN QUANG Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Phạm Hùng Nội dung Trang 4.1 Xác định tổng mức đầu tư phương án 4.1.1 Căn xác định tổng mức đầu tư: 116 116 4.1.2 Phương pháp xác định tổng mức đầu tư: 116 4.1.3 Tổng mức vốn đầu tư 117 4.1.4 Phân nguồn vốn đầu tư: 122 4.1.5 Phân kỳ đầu tư 4.1.6 Tổ chức thực 123 123 4.2 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 Học viên: Nguyễn Thị Mai Khanh Lớp CH17KT ... CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SAU THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 2.1 Giới thiệu Dự án Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang Dự án di dân tái định cư (TĐC) thuỷ điện Tuyên Quang. .. dự án đầu tư pha để khắc phục mặt chưa đạt được, mặt cần bổ sung phát huy hiệu Mục đích đề tài Xây dựng sở khoa học cho việc đánh giá sau việc thực dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. .. di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang + Đề xuất phương án, giải pháp nhằm khắc phục tồn dự án di dân tái định cư dự án thủy điện nói chung dự án thủy điện Tuyên Quang nói riêng Học viên: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá sau việc thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá sau việc thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay