“Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội”.

112 3 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:07

Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn trường Đại học Thủy lợi suốt thời gian nghiên cứu vừa qua, tác giả trang bị thêm kiến thức cần thiết vấn đề kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Thuỷ lợi phục vụ tổng hợp Cùng hướng dẫn nhiệt tình thầy trường giúp tác giả hồn thiện trình độ chun mơn Đó mong muốn mà tác giả trang bị cho thời gian nghiên cứu trường để phục vụ cho công việc thực tế Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn tới Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Bá Uân trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả tận tình suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Kinh tế Quản lý cung cấp kiến thức chuyên ngành, giúp tác giả đủ sở lý luận thực tiễn để hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tới người thân, bạn bè luôn động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình thực luận văn TÁC GIẢ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn luận văn sản phẩm nghiên cứu cá nhân Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố Tất trích dẫn rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2012 Học viên Nguyễn Thị Hoài Thu Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 - Bảng báo cáo tài Cơng ty năm gần 59 Bảng 2.2 - Tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước 60 Bảng 2.3 - Số lượng cơng trình dự thầu trúng thầu giai đoạn 2008- 2010 61 Bảng 2.4 - Tỷ lệ cơng trình trúng thầu giai đoạn 2008 - 2010 61 Bảng 2.5 - Khả cạnh tranh nguồn lực Công ty năm 2009 68 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 - đồ tổ chức Công ty 42 Hình 2.2 - đồ tổ chức trường 44 Hình 2.3 - đồ giai đoạn đầu dự án 55 Hình 2.4 - Một số thiết bị, máy móc Cơng ty 60 Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN TT : Thông QĐ : Quyết định NĐ : Nghị định QH : Quốc hội CP : Chính phủ TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam BXD : Bộ Xây dựng Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU NĂNG LỰC ĐẤU THẦU 1.1 Những vấn đề lý luận đấu thầu 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Trình tự thực đấu thầu .6 1.1.3 Một số tính chất nguyên tắc đấu thầu xây dựng 13 1.1.4 Vai trò đấu thầu xây dựng 15 1.2 Năng lực đấu thầu 16 1.2.1 Khái niệm lực đấu thầu 16 1.2.2 Những tiêu chí thể lực đấu thầu 19 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến lực đấu thầu 24 1.2.4 Những học nâng cao lực đấu thầu 31 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU NỘI 40 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 40 2.1.2 cấu tổ chức Công ty 42 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội 54 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Công ty thời gian qua 59 2.2 Thực trạng hoạt động đấu thầu đánh giá lực đấu thầu công ty60 2.2.1 Thực trạng hoạt động đấu thầu Công ty thời gian qua 60 2.2.2 Thực trạng lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội 62 2.2.3 Những kết đạt vấn đề tồn đấu thầu 70 Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU NỘI 74 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội thời gian tới 74 3.1.1 Mục tiêu phát triển Công ty 74 3.1.2 Phương hướng phát triển Công ty 74 3.2 Những hội thách thức 75 3.2.1 hội 75 3.2.2 Thách thức 76 3.3 Một số biện pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội 76 3.3.1 Nâng cao lực tài doanh nghiệp 76 3.3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 78 3.2.3 Nâng cao uy tín phát triển thương hiệu 79 3.3.4 Hoàn thiện máy tổ chức thực đấu thầu 83 3.3.5 Tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công cơng trình 85 3.3.6 Tăng cường liên doanh, liên kết 86 3.4 Một số kiến nghị với Nhà nước, Bộ Xây dựng 87 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá n LỜI NĨI ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, với phát triển không ngừng kinh tế, quy mô tốc độ hoạt động ngành xây dựng nước ta ngày mở rộng, thị trường xây dựng ngày trở nên sôi động hơn, cạnh tranh xây dựng ngày liệt Đất nước ta đường cơng nghiệp hố đại hố điều kiện kinh tế thị trường, ngành xây dựng tất yếu cần phải phát triển không ngừng ngày phải lớn mạnh Với mục đích tạo hệ thống sở hạ tầng hoàn thiện, Nhà nước thực quan tâm đến hoạt động đầu xây dựng thông qua việc ban hành hàng loạt văn nhằm thống quản lý hoạt động đầu xây dựng Trước đây, kinh tế kế hoạch hoá tập trung, Nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế Chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp độc lập tự chủ sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu xây dựng mà thơng thống Đã nhiều “sân chơi” cho ngành xây dựng hoạt động, tự hướng phát triển Để sử dụng hiệu nguồn vốn đầu xã hội, đáp ứng đòi hỏi tiến độ thi công, nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm bên mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, phát huy tối đa vai trò tự chủ, tính động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng, lĩnh vực xây dựng xuất phương thức mới, đảm bảo tốt hiệu thành cơng cơng trình Phương thức đấu thầu áp dụng rộng rãi hầu giới, hình thức thể tính cạnh tranh thị trường xây dựng Phương thức đấu thầu phương pháp tiên tiến nay, nhằm chống lãng phí, thất tiền bạc giảm tối đa tiêu cực xã hội, nhiều nước giới nghiên cứu áp dụng từ lâu Cùng với đòi hỏi ngày cao chủ đầu chất lượng cơng trình tiến độ thi cơng đòi hỏi Các nhà thầu phải luôn nỗ lực để nâng cao lực Hoạt động đấu thầu ngày trở nên tính định đến tồn phát triển doanh nghiệp xây dựng, việc tìm giải pháp nâng cao lực đấu thầu, tăng khả cạnh tranh, tăng hiệu đấu thầu ý nghĩa sống chiến lược phát triển doanh nghiệp Tính cấp thiết vấn đề nêu lý để tác giả Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ “Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Trên sở hệ thống hóa sở lý luận hoạt động đấu thầu, lực đấu thầu, từ phân tích thực trạng hoạt động đấu thầu đánh giá lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội thời gian vừa qua cách khách quan, luận văn đưa số giải pháp khả thi, sở khoa học thực tiễn nhằm nâng cao lực đấu thầu Công ty thời gian tới CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dựa cách tiếp cận phép vật biện chứng, đề tài áp dụng phương pháp nghiên như: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; phương pháp thống kê; phương pháp tổng hợp; phương pháp phân tích so sánh số phương pháp kết hợp khác để giải vấn đề đề tài ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài: Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động đấu thầu lực nhà thầu hoạt động đấu thầu 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài: Các vấn đề luận văn tập trung nghiên cứu giới hạn lĩnh vực đấu thầu xây lắp doanh nghiệp xây dựng nước ta Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 5.1 Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hoá sở lý luận hoạt động đấu thầu lực đấu thầu doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng từ tìm số giải pháp nhằm nâng cao lực đấu thầu, tăng khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp doanh nghiệp 5.2 Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích, khả thi cho doanh nghiệp xây dựng nói chung, cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội nói riêng hoạt động đấu thầu xây lắp Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC: • Khái qt hóa mặt lý luận vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu lực đấu thầu đấu thầu xây lắp; • Phân tích, đánh giá thực trạng lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội thời gian vừa qua Đánh giá tiến yếu cần khắc phục hoạt động đấu thầu đơn vị; • Đề xuất số giải pháp điều kiện liên quan tới chủ thể chính: nhà thầu, Chủ đầu tư, Nhà nước tổ chức khác liên quan nhằm nâng cao lực đấu thầu Công ty NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN Nội dung đề tài bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung đấu thầu lực đấu thầu Chương Phân tích thực trạng hoạt động lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội thời gian vừa qua Chương 3: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU NĂNG LỰC ĐẤU THẦU 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU 1.1.1 Các khái niệm Theo chương I Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nêu rõ nội dung số thuật ngữ đấu thầu: Đấu thầu (Bidding) trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu để thực gói thầu thuộc dự án sở bảo đảm tính cạnh tranh, cơng bằng, minh bạch hiệu kinh tế Dự án (Project) tập hợp đề xuất để thực phần hay tồn cơng việc, mục tiêu, u cầu Dự án phân loại sau: • Theo nguồn vốn: Theo nguồn vốn chia dự án thành dự án đầu vốn ngân sách Nhà nước; vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước; vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh; vốn huy động doanh nghiệp nguồn vốn khác; dự án đầu nguồn vốn hốn hợp…; • Theo luật chi phối: Dự án chia thành dự án đầu theo Luật Đầu tư; theo Luật Đầu trực tiếp nước Việt Nam (FDI)…; • Theo hình thức đầu tư: Tự đầu tư, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, BOT, BTO, BT…; • Theo hình thức thực đầu tư: Xây dựng, mua sắm, thuế…; • Theo lĩnh vực đầu tư: Dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển sở hạ tầng, văn hoá xã hội…; • Phân loại theo thẩm quyền định cấp giấy phép đầu tư:  Đối với đầu nước chia làm loại: Dự án quan cấp quốc gia Quốc hội thông qua chủ trương cho phép đầu tư; dự án lại phân thành nhóm A, B, C theo quy định quản lý đầu xây dựng;  Đối với dự án đầu nước ngoài, gồm loại A, B loại phân cấp cho địa phương Hoạt động đấu thầu bao gồm hoạt động bên liên quan trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu nước (Domestic bidding) trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu với tham gia nhà thầu nước Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ 89 GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với tình hình thực tế thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế Nhà nước cần quy định trường hợp, vấn đề cần đăng tải trang thông tin điện tử đấu thầu quan quản lý Nhà nước quản lý Thông báo rộng rãi thông tin đấu thầu: kế hoạch đấu thầu, mời thầu đấu thầu rộng rãi, thông báo mời tuyển… Việc công khai thủ tục đấu thầu hạn chế tiêu cực cơng tác đấu thầu Ngồi ra, Nhà nước cần đăng tải trường hợp vi phạm tổ chức, cá nhân báo chí website đấu thầu Với trường hợp vi phạm luật đấu thầu, luật đầu tư… Nhà nước cần chế tài xử phạt nghiêm khắc, xử phạt khơng nghiêm tiêu cực xảy ngày nhiều Nhà nước cần tăng cường kiểm tra giám sát, tra hoạt động đầu tư, xây dựng để phát ngăn chặn kịp thời trường hợp vi phạm, làm thất thoát vốn Nhà nước Kết luận chương Là nước phát triển đẩy mạnh trình hội nhập kinh tế giới, Vỉệt Nam tiếp cận với nhiều phương pháp làm việc Trong điều kiện nay, việc hạn chế hình thức định thầu chuyển dần sang hình thức đấu thầu việc làm cần thiết Chính phủ, ngành quan tâm Việc tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu dự án lợi khơng nâng cao chất lượng cơng trình mà tiết kiệm chi phí chống lãng phí xây dựng Thực tế cho thấy, năm qua Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội nhiều nỗ lực nhằm nâng cao lực để ngày hoạt động chuyên nghiệp hiệu dành nhiều thành công hoạt động: nguồn nhân lực ngày trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao, hoạt động kinh doanh ngày hiệu tạo bước phát triển vững Tuy nhiên, tổ chức thực hoạt động Cơng ty tồn số hạn chế cần khắc phục thời gian tới Cho nên, Cơng ty phải giải pháp tích cực phát triển mơi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 90 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ thể nói đấu thầu hoạt động ý nghĩa to lớn kinh tế nói chung lĩnh vực xây dựng nói riêng Trong lĩnh vực xây dựng, hoạt động đấu thầu giúp Chủ đầu lựa chọn nhà thầu đắn, đáp ứng tốt yêu cầu giúp nhà thầu nhận nhiều cơng trình, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận từ mở rộng quy mô kinh doanh Trong luận văn này, tác giả tập trung hồn thành số cơng việc sau: - Hệ thống hoá lý luận liên quan đến đầu thầu xây dựng, lực đấu thầu doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội cách trung thực, khách quan Rút kết đạt được, tồn thiếu sót cần khắc phục Đây vấn đề quan trọng làm sở cho việc đề giải pháp, nhằm hồn thiện cơng tác đấu thầu nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp - Đề xuất phương hướng, chiến lược đầu phát triển, số giải pháp nâng cao lực đấu thầu tính thiết thực nhằm nhằm hồn thiện công tác đấu thầu, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới Từ sức ép cạnh tranh gay gắt nhà thầu buộc nhà thầu phải tập trung hết nguồn lực, cố gắng phấn đấu nỗ lực không ngừng, cập nhập thông tin liên tục, biết nắm lấy hội kinh doanh thị trường Sự cạnh tranh gay gắt đặc điểm thấy rõ đấu thầu xây dựng, nhiên nước ta quy định, điều luật đấu thầu chưa chặt chẽ rõ ràng gây khó khăn cản trở nhiều cho doanh nghiệp việc điều hành hoạt động kinh doanh Sự thiếu chặt chẽ minh bạch luật đấu thầu gây nhiều tượng tiêu cực cơng tác đấu thầu, dẫn đến tính hiệu công tác đấu thầu doanh nghiệp xây dựng chưa thật cao Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội doanh quy mô tương đối nhỏ so với nhu cầu thị trường xây dựng lĩnh vực mà công ty hoạt động Cơng ty nhiều hội để phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh quan trọng cơng ty nắm bắt hội kinh doanh thực Trong năm vừa qua, công ty đạt số kết đáng khích lệ, cơng trình trúng thầu ngày nhiều song mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Cơng ty cần phải cố gắng nhiều để nâng Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ 91 GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân cao lực công ty mặt, nâng cao khả cạnh tranh công ty đấu thầu xây dựng Trong điều kiện nay, nhà thầu cần đủ lực để cạnh tranh với nhà thầu nước nhà thầu mạnh nước, chí cạnh tranh các công ty thành viên tổng cơng ty Vì việc nâng cao lực đấu thầu xây dựng cơng trình đặt cấp thiết doanh nghiệp xây dựng Như vậy, việc thực tốt biện pháp nhằm nâng cao lực đấu thầu nêu giúp doanh nghiệp chủ động việc thi công công trình Học viên: Nguyễn Thị Hồi Thu Lớp: CH18KT21 92 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1999) Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/2009 Ban hành Quy chế Đấu thầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2001) Nghị định 14/2001/NĐ-CP ngày 05/5/2000 Sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế Đấu thầu kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/2009 Ban hành Quy chế Đấu thầu; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003) Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 Sửa đổi Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/2009 Nghị định 14/2001/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005) Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 Quy chế quản lý đầu xây dựng; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005) Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 Quy chế quản lý đầu xây dựng; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009) Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 10 Bộ Xây dựng (2010) Thông 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình II CÁC LOẠI SÁCH, BÁO TẠP CHÍ Nguyễn Bá Uân, Quản lý dự án nâng cao (2010), tập giảng cao học Trường Đại học Thủy lợi, Nội; Nguyễn Văn Nghiến, Quản lý sản xuất (2000), NXB Đại học Quốc Gia Nội; Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ 93 GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Nguyễn Văn Chọn, Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng (1996), NXB Khoa học kỹ thuật; Hoàng Thọ Vĩnh, Quy định bỏ giá thầu hợp lý nào, tạp chí pháp luật năm 2007; Nguyễn Minh Đức, Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thực dự án xây dựng Nhà thầu xây dựng, tạp chí xây dựng năm 2005 III NGUỒN TÀI LIỆU KHÁC Các trang web: - http://www.google.com.vn; - http://www.taichinhvietnam.com; - http://dauthau.mpi.gov.vn; - http://www.thongtindauthau.com.vn Bản điều lệ thành lập Công ty; Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng Đầu Nội; Kết hoạt động đấu thầu Cơng ty hàng năm Học viên: Nguyễn Thị Hồi Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân PHẦN PHỤ LỤC BẢNG BIỂU Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Phụ lục 2.1: cấu nhân lực Trình độ chun mơn TT Số lượng Kỹ sư xây dựng 08 người Kiến trúc sư 05 người Kỹ sư thuỷ lợi 20 người Kỹ sư điện 05 người Kỹ sư cầu đường 10 người Cử nhân kinh tế 05 người Trung cấp 08 người Công nhân kỹ thuật (từ bậc trở lên) Thợ nề (ký hợp đồng từ tháng trở) 300 người Thợ sắt 18 người Thợ máy 25 người Kỹ thuật khác (gò, sơn, vơi, hàn ) 18 người Thợ mộc 15 người Nguồn: Phòng kỹ thuật Công ty Phụ lục 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2008 Đơn vị: VNĐ Mã số Năm Năm trước (1) (2) (3) (4) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 72.341.938.740 35.765.398.900 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 72.341.938.740 35.765.398.900 Giá vốn hàng bán 11 70.014.653.674 33.603.726.680 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 2.327.285.066 2.161.672.220 Doanh thu hoạt động tài 21 9.709.900 11.762.536 Chi phí hoạt động tài 22 695.179.267 216.726.376 Chỉ tiêu Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Mã số Năm - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 695.179.267 216.726.376 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 858.024.499 1.282.736.726 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 783.791.200 673.971.654 Thu nhập khác 31 51.960.000 10 Chi phí khác 32 51.960.000 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 783.791.200 673.971.654 12 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 219.461.536 188.712.063 13 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 564.329.664 485.259.591 Chỉ tiêu Năm trước Nguồn: Phòng kế tốn Công ty Phụ lục 2.3: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Năm Năm trước (1) (2) (3) (4) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 93.992.567.039 72.341.938.740 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 93.992.567.039 72.341.938.740 Giá vốn hàng bán 11 90.549.021.398 70.014.653.674 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 3.443.545.641 2.327.285.066 Doanh thu hoạt động tài 21 20.662.918 9.709.900 Chi phí hoạt động tài 22 301.643.341 695.179.267 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 301.643.341 695.179.267 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.360.140.862 858.024.499 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 1.802.424.356 783.791.200 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 1.802.424.356 783.791.200 10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 450.606.089 219.461.536 11 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 1.351.818.267 564.329.664 Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Phụ lục 2.4: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Năm Năm trước (1) (2) (3) (4) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 116.168.937.289 93.992.567.039 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 116.168.937.289 93.992.567.039 Giá vốn hàng bán 11 110.384.237.092 90.549.021.398 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 5.784.700.197 3.443.545.641 Doanh thu hoạt động tài 21 30.608.893 20.662.918 Chi phí hoạt động tài 22 1.015.202.539 301.643.341 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1.015.202.539 301.643.341 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.195.559.798 1.360.140.862 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 1.604.546.753 1.802.424.356 Chi phí khác 32 892.651 _ 10 Lợi nhuận khác 40 (892.651) _ 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 1.603.654.102 1.802.424.356 12 Chi phí thuế TNDN hành 51 400.913.526 28.370.879 13 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 1.202.740.576 1.351.818.267 Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty Phụ lục 2.5: Các gói thầu Cơng ty trúng thầu giai đoạn năm 2008 - 2010 TT Tên cơng trình Giá trị hợp đồng Cơng trình ký 82.972.406.174 năm 2008 Tu sửa nâng cấp cơng trình thuỷ lợi Nà Thuỷ, Nà Leo, Lũng 2.602.151.000 Piang, Pắc Cá, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang Thời gian Chủ đầu I Học viên: Nguyễn Thị Hồi Thu 2008 2008 BQL tín dụng chuyện ngành vốn JIBIC huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Giá trị hợp đồng Tên cơng trình Sửa chữa, nâng cấp đường Trạm Tấu - Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 5.452.429.000 2008 2008 Kè chống sạt lở trường THPT Cẩm Nhân, tỉnh Yên Bái 1.285.025.000 2008 2008 3.620.000.000 2008 2008 Chi cục PTNT tỉnh Hưng Yên Thi công xây dựng khu di dân tái định cư vùng nguy sạt lở xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (Giai đoạn 2005-2008) Cơng trình đê kè Ngòi Dong phường Thịnh Lang, thành phố Hồ Bình, tỉnh Hồ Bình Xây dựng nâng cấp cụm Cơng trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (gói 08, 09) Cơng trình đường Chiêm Hố – Linh Phú (gói thầu số 03) huyện Chiêm Hố, tỉnh Tun Quang Cơng trình thủy lợi xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tun Quang (gói thầu 04 gồm Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Thời gian Chủ đầu TT Ban QLDA khắc phục khẩn cấp hậu thiên tai năm 2005 tỉnh Yên Bái BQLDA đầu xây dựng trường học thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái 40.106.770.000 2008 2010 Ban QLDA XDCB ngành NN PTNT Hồ Bình 4.248.551.000 2008 2009 Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái 4.926.000.000 Ban QLDA vùng Cách 12/2008 9/2009 Mạng tỉnh Tuyên Quang 1.115.000.000 Ban QLDA vùng cách mạng tỉnh Tuyên Quang 12/2008 Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ TT 10 11 12 13 14 Tên cơng trình hạng mục: thủy lợi Khuổi Lươm, thôn Đèo Lang, thủy lợi Thôm ỏ thủy lợi Nà Thiểu thôn Khuổi Pài) Trường PTCS Minh Hoà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Trường tiểu học II Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Trường tiểu học Yên Trạch Mầm non Tân Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Nhà phòng Bậc tiểu học nhà phòng bậc THCS Trường PTCS Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn Thuỷ lợi hồ Hoàng Tân, tỉnh Tuyên Quang Kè chống sạt lở bờ suối Thia, tỉnh Yên Bái GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Giá trị hợp đồng Thời gian 5.490.294.000 2009 2009 1.550.744.000 2008 2009 1.833.781.000 3.929.634.000 2.533.933.000 4.278.094.174 2008 2009 2008 Chủ đầu Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Lạng Sơn 2009 Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Lạng Sơn 2009 Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Lạng Sơn 2009 Ban QLDA đầu xây dựng Hệ thống thuỷ lợi Nam Sơn Dương Ban QLDA đầu xây dựng 12/2008 10/2010 cơng trình thuỷ lợi Cơng trình ký 50.911.418.500 năm 2009 Kè chống sạt lở bảo vệ Ban QLDA đầu khu dân cư khu vực suối 15.261.403.000 05/2009 03/2010 xây dựng huyện Trạm Tấu Tung Hát, huyện Trạm II Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ TT Tên cơng trình GVHD: PGS TS Nguyễn Bá n Giá trị hợp đồng Thời gian Chủ đầu Tấu, tỉnh Yên Bái Trường THCS thị trấn Chi Lăng, huyện Chi 4.001.323.000 Lăng, tỉnh Lạng Sơn 10/6/200 10/2/201 Sở giáo dục đào tạo Lạng Sơn Kênh đông đoạn K8 + 698 -:- K12 + 073 Công ty TNHH thành viên thuộc tiểu dự án đại 13.071.675.500 hoá thuỷ lợi Dầu tiếng, 7/2009 3/2011 tỉnh Tây Ninh (gói 04) khai thác Thuỷ lợi Dầu Tiếng (Ban SIO) Gói thầu số 04 : Xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 5.105.109.000 7/2009 3/2010 Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp, tỉnh Bình Phước 5.787.721.000 8/2009 9/2010 Sở NN&PTNT Tỉnh Bình Phước Xây dựng cơng trình đê bao kết hợp đường giao thông làng nghề (Đê chống lũ xã Tuy Lộc) xã 7.684.187.000 Tuy Lộc, TP Yên Bái , tỉnh Yên Bái (đoạn từ cọc TĐ1 -:- cọc 80) gói thầu số 03 9/2009 5/2010 UBND thành phố n Bái III Cơng trình ký năm 2010 Gói thầu xây lắp số 02 từ Km5+00m đến Km11+00m Cơng trình đường Chiêm Hóa – Trung Hòa – Nhân Lý Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Sở Y tế tỉnh Yên Bái 176.338.379.000 7.383.613.000 UBND huyện 04/2010 4/2011 Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ TT Tên cơng trình GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Giá trị hợp đồng Thời gian Chủ đầu Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư khu vực suối UBND huyện Tung Hát giai đoạn 2, 11.000.000.000 09/2010 12/2011 Trạm Tấu –Yên huyện Trạm Tấu, tỉnh Bái Yên Bái Kè chống sạt lở thoát BQLDA đầu lũ suối Hào Gia, thành xây dựng phố Yên Bái, tỉnh Yên 30.632.149.000 09/2010 12/2011 Thành phố Yên Bái (Gói thầu xây lắp số Bái 03 & 05) Kè chống sạt lở thoát lũ suối Cầu Dài (Đoạn BQLDA đầu từ bệnh viện tỉnh đến xây dựng 12.085.901.000 09/2010 09/2011 cầu D1, đường Lê Lợi), Thành phố Yên thành phố Yên Bái, tỉnh Bái Yên Bái (Gói thầu 03) Di dân tái định cư thôn Xẻ, thôn Tành Hanh BQLDA đầu xã Sơn Lương Thôn xây dựng 33.024.096.000 05/2010 05/2011 Tặc Tè, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn huyện Văn Chấn, tỉnh – Yên Bái Yên Bái Kè chống sạt lở thoát BQLDA đầu lũ suối Cầu Dài, thành xây dựng phố Yên Bái, tỉnh Yên 12.085.901.000 09/2010 09/2011 Thành phố Yên Bái (Gói thầu xây lắp số Bái 03) Kè chống sạt lở suối BQLDA đầu Thia, tỉnh Yên Bái 27.387.249.000 09/2010 03/2012 xây dựng cơng (Gói thầu xây lắp số 33) trình thuỷ lợi Kè chống sạt lở suối BQLDA đầu Thia, tỉnh Yên Bái 24.376.170.000 09/2010 02/2012 xây dựng cơng (Gói thầu xây lắp số 34) trình thuỷ lợi Học viên: Nguyễn Thị Hồi Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá n TT Tên cơng trình Cơng trình Hồ chứa nước Tân Hưng, tỉnh Bình Phước) Giá trị hợp đồng Chủ đầu Thời gian 18.363.300.000 11/2010 11/2011 BQL DA ngành NN PTNT Nguồn: Phòng kỹ thuật Công ty Phụ lục 2.6: Danh sách thiết bị thi công Công ty TT Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất A - Thiết bị thi công Máy xúc đào MS 120 Nhật Máy xúc đào HD 400 GS Nhật Máy xúc SUMITOMO Nhật Máy xúc gầu thuận Nhật Máy ủi 110CV Liên Xô Máy ủi D50 Nhật Máy ủi D75 Nhật Máy xúc KOBELCO Nhật Máy lu rung SAKAI 25 Nhật Máy lu tĩnh SAKAI Nhật 10 Cần cẩu hiệu KATO 16 Nhật 11 Máy trộn bê tơng 250 lít 350 lít Việt Nam 12 Máy trộn vữa 250 lít Việt Nam 13 Máy đầm dùi 10 Trung Quốc 14 Máy đầm bàn Trung Quốc 15 Máy đầm cóc Nhật 16 Máy khoan đá Trung Quốc 17 Máy hàn Việt Nam 10 Trung Quốc, Việt Nam, Italia 19 Máy cắt thép Đức 20 Máy kéo thép Trung Quốc 18 Máy bơm nước Học viên: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp: CH18KT21 Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS TS Nguyễn Bá Uân Số lượng Nước sản xuất 21 Máy cẩu vật liệu Trung Quốc 22 Máy kinh vĩ Đức 23 Máy thuỷ bình Tiệp 24 Máy phát điện MITSUBISHI Nhật 25 Dàn giáo Hoà Phát 300 Việt Nam 26 Cốt pha tơn định hình 600 m2 Việt Nam 27 Cốt pha FUVI 600 m2 Việt Nam 28 Cốt pha gỗ 900 m2 Việt Nam 29 Dụng cụ thí nghiệm 02 Nga 30 Khung nhà tạm 02 TT Tên thiết bị B - Phương tiện vận tải Ơtơ Hyundai Hàn Quốc Ơtơ IFA Đức Ơtơ KAMAZ Nga Ơ tơ Carmy Nhật Ơtơ chỗ SANTAFE Hàn Quốc Ơtơ chỗ Audi Q7 Đức Nguồn: Phòng kỹ thuật Cơng ty Học viên: Nguyễn Thị Hồi Thu Lớp: CH18KT21 ... 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 74 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Hà Nội... chung đấu thầu lực đấu thầu Chương Phân tích thực trạng hoạt động lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Hà Nội thời gian vừa qua Chương 3: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực đấu thầu Công. .. văn thạc sĩ “Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Hà Nội” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Trên sở hệ thống hóa sở lý luận hoạt động đấu thầu, lực đấu thầu, từ phân
- Xem thêm -

Xem thêm: “Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội”., “Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội”.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay