“Quản lý và nâng cao chất lượng thi công công trình bê tông và bê tông cốt thép trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam”

121 3 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:07

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn đến q thầy cô trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt thầy tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến NGDN.GS.TS Lê Kim Truyền dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thủy Lợi quý thầy Khoa Cơng trình, Ban lãnh đạo Cơng ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thơng thủy lợi Thanh Hóa tạo nhiều điều kiện để tơi học tập hồn thành tốt khóa học Cuối xin chân thành cảm ơn lòng người thân gia đình, bạn động viên giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2012 Học viên Nguyễn Văn Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài: II Mục đích đề tài: III Cách tiếp cận đề tài: IV Nội dung nghiên cứu: CHƯƠNG 1: SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RA SỰ CỐ TRONG CÔNG TRINH TÔNG TÔNG CỐT THÉP 1.1 Đặc điểm thi cơng cơng trình thủy lợi, thủy điện nước ta 1.2 Những nguyên tắc quản dự án xây dựng giai đoạn thi công 1.3 Đặc điểm thi công tông tông cốt thép cơng trình thủy lợi, thủy điện 1.3.1 Những yêu cầu tông thủy công .10 1.3.2 Những đặc điểm yêu cầu thi công tông 13 1.4.Sự cố nguyên nhân phát sinh cố cơng trình tơng 18 1.4.1.Khái niệm cố chất lượng cơng trình 18 1.4.2.Phân loại cố chất lượng công trình 18 1.4.3.Nguyên nhân chủ yếu cố chất lượng cơng trình 21 * Kết luận chương 1: 24 CHƯƠNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỰ CỐ CƠNG TRÌNH TÔNG 25 2.1 Đo kiểm tra thực tế đánh giá kết .25 2.1.1.Mở đầu .25 2.1.2 Khảo sát, đo kiểm tra đánh giá cố mắt thường 25 2.1.3 Đo kiểm tra cường độ tông trường 26 Luận văn thạc sĩ 2.2 Đo kiểm tra chất lượng cấu kiện tông 27 2.2.1 Đo kiểm tra tính đồng khuyết tật bên cấu kiện tơng27 2.2.2 Xác định vị trí cốt thép chiều dày lớp bảo vệ 28 2.2.3 Đo kiểm tra mức độ ăn mòn cốt thép cấu kiện tông 29 2.3 Đo kiểm tra vết nứt tông 31 2.3.1 Điều tra đo kiểm tra nứt bề mặt cấu kiện tông 31 2.3.2 Đo kiểm tra chiều sâu vết nứt tông 32 2.3.2.1 Đo kiểm tra chiều sâu vết nứt thẳng đứng 32 2.3.2.2 Đo kiểm tra vết nứt xiên tông .33 2.3.2.3 Đo kiểm tra vết nứt sâu 35 2.4 Quan trắc biến dạng cơng trình 36 2.4.1 Quan trắc nghiên cơng trình kiến trúc 36 2.4.2 Đo biến dạng cấu kiện kết cấu 38 2.4.3 Quan trắc lún cơng trình kiến trúc 38 * Kết luận chương 2: 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XỬ SỰ CỐ ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH 42 3.1 Mở đầu 42 3.2 Xử cố vết nứt tông 42 3.2.1 Xử sửa chữa vết nứt kết cấu tông 44 3.2.1.1 Gia cường vết nứt panel 44 3.2.1.2 Gia cường tông đổ chỗ 44 3.2.2 Xử sữa chữa vết nứt bề mặt tông 45 3.2.2.1 Nén chặt trát phẳng .45 3.2.2.2 Sơn dung dịch epoxy 46 3.2.3 Láng keo epoxy 47 Luận văn thạc sĩ 3.2.4 Các phương pháp xử sửa chữa vết nứt sâu tông 49 3.2.4.1 Phương pháp chèn lấp 49 3.2.4.1 Phương pháp ứng suất trước 49 3.2.4.2 Phương pháp đục bổ phần đổ tông lại 49 3.3 Xử cố bề mặt tông 60 3.3.1 Nguyên nhân cố lỗ rỗng, lộ cốt thép 60 3.3.2 Phương pháp xử cố 63 3.3.2.1 Nguyên tắc chung xử cố 63 3.3.2.2 Sữa chữa cục 63 3.3.2.3 Nhồi vữa 64 3.3.2.4 Đổ vữa .64 3.3.2.5 Phun tông 64 3.3.2.6 Gia cường tông êpôxy rêsin .65 3.3.2.7 Sữa chữa tơng bị phình to khơng phẳng phiêu 66 3.3.2.8 Tháo dở xây lại 66 3.4 Xử cố cường độ tông không đủ 66 3.4.1 Ảnh hưởng cường độ tông không đủ kết cấu khác 66 3.4.2 Nguyên nhân thường gặp cường độ tông không đủ 68 3.4.3 Phương pháp xử cố cường độ tông không đủ lựa chọn 73 3.5.Xử cố sập đổ cục .77 3.5.1.Tính chất, đặc trưng nguyên nhân sập đổ cục 77 3.5.1.1 Tính chất đặc trưng cố sập đổ cục 77 3.5.1.2 Nguyên nhân thường gặp cố sập đổ cục .77 3.5.2 Nguyên tắc chung xử cố sập đổ cục .78 3.5.3 Phương pháp xử cố sập đổ cục 79 Luận văn thạc sĩ * Kết luận chương .80 CHƯƠNG MƠ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG THI CƠNG CƠNG TRÌNH .81 4.1 Đặt vấn đề 81 4.2 Mô hình ngun tắc quản chất lượng thi cơng cơng trình 81 4.3 Quản chất lượng cơng trình thi công 87 4.4 Các yêu cầu quản chất lượng giai đoạn thi cơng .89 4.4.1 Kiểm sốt chất lượng trước việc 89 4.4.2 Kiểm sốt chất lượng thi cơng cơng trình 90 4.4.3 Kiểm soát chất lượng sau cơng việc hồn thành 91 4.5 Nội dung kiểm tra quản chất lượng công trình tơng 92 4.6 Cơ sở pháp để quản chất lượng cơng trình tơng, tông cốt thép .94 4.6.1 Cở sở quản chất lượng vật liệu đầu vào thi công tông khối lớn 98 4.6.2 Cơ sở quản quy trình thi cơng tông khối lớn 100 4.7 Hệ thống bảo đảm chất lượng cơng trình tơng 103 4.8 Nội dung quản giám sát chất lượng thi cơng cơng trình .105 * Kết luận chương 106 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .107 Kết luận: 107 Những vấn đề tồn tại, kiến nghị 108 2.1 Vấn đề tồn tại, hạn chế 108 2.2 Kiến nghị: 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 Luận văn thạc sĩ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Khối lượng tơng tơng dùng cơng trình thủy lợi Việt Nam 10 Bảng 1.2 : Mác chống thấm tông thủy công 12 Bảng 2.1: Tỉ lệ trạng thái phá hoại cấu kiện tông với 29 Bảng 3.1: Tỷ lệ tham khảo cấp phối epoxy 46 Bảng 3.2: Kích thước lớp keo epoxy sữa chữa vết nứt 48 Bảng 3.3: Tham khảo tỉ lệ trộn keo epoxy, hắc ín epoxy 48 Bảng 3.4: Nguyên nhân nứt chủ yếu tơng hình vẽ 51 Bảng 3.5: Nhận biết thời gian xuất vết nứt 59 Bảng 3.6: Nhận biết thay đổi phát triển vết nứt 59 Bảng 3.7: Đặc trưng nhận biết vết nứt tông khối lớn 61 Bảng 3.8: Bảng tham khảo chọn phương pháp xử cường độ tông không đủ 76 Luận văn thạc sĩ DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Biểu đồ cường độ đổ tông 14 Hình 1.2: Q trình sản xuất tơng tông cốt thép 17 Hình 1.3: Sự cố nứt bề mặt tơng thân đập Hồ Cửa Đạt .20 Hình 1.4: Sự cố lộ cốt thép cơng trình .20 Hình 1.5: Sự cố vỡ đập Z20 – Hương Khe Hà Tỉnh 28 Hình 2.1: Xác định vị trí lộ cốt thép lớp bảo vệ máy 30 R-METER MK III™ MODEL 30 30 Hình 2.2: Xác định tình trạng ăn mòn cốt thép máy đo 31 Hình 2.3: Vết nứt tơng mặt cơng trình Hồ chứa nước Cửa Đạt 33 Hình 2.4 : Đồ thị “thời gian – khoảng cách” đo ngang 33 Hình 2.5: Đo vượt qua vết nứt 35 Hình 2.6: Đo kiểm tra hướng xiên vết nứt 35 Hình 2.7: Xác định điểm đỉnh vết nứt .36 Hình 2.8: Đo kiểm tra vết nứt sâu 36 Hình 2.9: Biểu đồ quan hệ chiều sâu vết nứt biên độ sóng .37 Hình 2.10: Quan trắc độ nghiêng cơng trình .37 Hình 2.11: Phương pháp đo nghiêng cơng trình .47 Hình 3.1: Xử vết nứt phương pháp bơm dung dịch epoxy 48 Hình 3.2: Xử vết nứt phương pháp láng keo epoxy 49 Hình 3.5: Sự cố lộ cốt thép đập đá đầm nện phủ mặt tông 62 Shuibuya 62 Hình 3.6: Bơm vữa xử vết nứt .65 Hình 3.7: Gia cố tơng phương pháp phun vữa hóa chất 65 Hình 3.8: Sự cố chất lượng tông không đạt tiêu chuẩn 72 Luận văn thạc sĩ MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài: Quản dự án xây dựng lĩnh vực khoa học quản chun ngành xây dựng cơng trình tương đối mẻ nước ta nghiên cứu vấn đề liên quan đến quản dự án xây dựng cơng trình, mà mục tiêu đặc cho nhà quản xây dựng công trình là: Chất lượng tốt, tiến độ đạt, giá thành hạ, an tồn cao Trong khn khổ luận văn thạc sĩ tác giả đề cập đến phần công tác quản dự án xây dựng công trình quản chất lượng nâng cao chất lượng thi cơng cơng trình tơng tơng cốt thép xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam Để nâng cao chất lượng tuổi thọ cơng trình cần nghiên cứu cố (bệnh học cơng trình) xảy để có giải pháp chủ động phòng ngừa cố xảy Trong q trình xây dựng nói chung cơng trình thủy lợi, thủy điện nói riêng khó tránh khỏi cố q trình thi cơng sau đưa cơng trình vào dụng Khi xẩy cố gây nên thiệt hại người, tài sản nhà nước thật khó lường, nhiều cơng trình phải xử cố mà thời gian thi công phải kéo dài, làm chậm tiến độ đưa cơng trình vào sử dụng, trí phải phá làm lại gây tốn công của nhân dân Một nguyên nhân gây cố chất lượng cơng trình khơng đảm bảo sau cố xẩy việc xử lúng túng khơng bảo đảm chất lượng cơng trình Nghiên cứu ngun nhân gây cố cơng trình nghiên cứu giải pháp phòng ngừa cố cơng trình, nghiên cứu việc quản nâng cao chất lượng cơng trình Luận văn thạc sĩ Trong thi cơng cơng trình thủy lợi, thủy điện thường khơng thể thiếu công tác tông tông cốt thép, mà thường cơng trình trọng điểm vừa chiếm vị trí quan trọng, vừa chiếm tỷ trọng giá thành lớn hệ thống cơng trình đầu mối thủy lợi, thủy điện Quản chất lượng thi công nhiệm vụ trọng tâm quản dự án thi công ( quản chất lượng, quản tiến độ, quản tiền vốn, quản an tồn lao động …) Quản dự án thi cơng xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện nước ta mẻ khâu trọng yếu xây dựng bản; đề tài “Quản nâng cao chất lượng thi cơng cơng trình tơng tơng cốt thép xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam” có ý nghĩa lớn kỹ thuật kinh tế, đòi hỏi tính cấp bách trình xây dựng phát triển kinh tế nước ta II Mục đích đề tài: - Phân tích nguyên nhân phát sinh cố cơng trình tơng tơng cốt thép - Giải pháp xử cố để bảo đảm chất lượng cơng trình - Mơ hình quản chất lượng giải pháp bảo đảm nâng cao chất lượng thi công tông III Cách tiếp cận đề tài: - Kế thừa kết nghiên cứu nước giới liên quan đến lĩnh vực quản dự án xây dựng cơng trình - Phân tích, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn nước ta - Phương pháp thu thập thơng tin, chun gia có kinh nghiệm quản Luận văn thạc sĩ IV Nội dung nghiên cứu: Từ vấn đề trình bày trên, nội dung nghiên cứu thể bố cục luận văn sau: Từ vấn đề trình bày trên, nội dung nghiên cứu thể bố cục luận văn sau: Chương 1: Sự cố ngun nhân phát sinh cố cơng trình tông tông cốt thép 1.1 Đặc điểm thi cơng cơng trình thủy lợi, thủy điện nước ta 1.2 Đặc điểm thi công tông tơng cốt thép cơng trình thủy lợi, thủy điện 1.3 Sự cố nguyên nhân phát sinh cố cơng trình tơng Chương 2: Kiểm tra đánh giá chất lượng cố cơng trình tông 2.1 Đo kiểm tra thực tế đánh giá kết 2.2 Đo kiểm tra chất lượng cấu kiện tông 2.3 Đo kiểm tra vết nứt tơng 2.4 Quan trắc biến dạng cơng trình Chương 3: Giải pháp xử cố để bảo đảm chất lượng cơng trình 3.1 Mở đầu 3.2 Xử cố vết nứt tông 3.3 Xử cố bề mặt tông 3.4 Xử cố cường độ tông không đủ 3.5 Xử cố sập đổ cục Chương 4: Mơ hình hệ thống quản lý, bảo đảm chất lượng thi công cơng trình 4.1 Đặt vấn đề 4.3 Quản chất lượng cơng trình thi cơng 4.4 Các u cầu quản chất lượng giai đoạn thi công Luận văn thạc sĩ 100 Phụ gia khí; Phụ gia giảm nước (phụ gia dẻo hóa, dẻo hóa cao, hay siêu dẻo); Phụ gia chậm ninh kết Phụ gia sử dụng cần có chứng chất lượng nhà sản xuất, phải có thử nghiệm tính phụ gia q trình thiết kế thành phần tơng Phụ gia dùng cho tông khối lớn cần đạt hiệu sau hỗn hợp tông: - Tăng độ công tác giảm lượng nước trộn; - Kéo dài thời gian ninh kết tông; - Điều khiển độ tách nước; - Giảm độ phân tầng; - Giảm mức tổn thất độ sụt theo thời gian Phụ gia dùng cho tông khối lớn cần đạt hiệu sau tông trạng thái đóng rắn: - Giảm tốc độ phát nhiệt thủy hóa xi măng đóng rắn; - Giảm hàm lượng xi măng tông; - Tăng cường độ tông; - Tăng độ chống thấm nước tơng; - Tăng độ chống mài mòn tơng 4.6.2 Cơ sở quản quy trình thi cơng tông khối lớn Định lượng trộn tông Việc định lượng vật liệu cân đong trộn tông tiến hành trạm trộn thiết bị chuyên dùng Độ xác cân đong, thời gian trộn, chu kỳ trộn quy định theo kinh nghiệm trạm trộn Vận chuyển tông Luận văn thạc sĩ 101 tông vận chuyển đến cơng trình xe trộn, ống bơm, băng chuyền Khi vận chuyển ống bơm băng chuyền cần có biện pháp che chắn để tơng khơng bị nung nóng xạ mặt trời Thời gian chờ tông không nên 1,5h Được phép tối đa đến 4h Cứ sau 0,5 phải trộn lại lần trước đổ phải trộn lại tơng Nếu vận chuyển bơm thời gian chờ tông, 0,5 lại phải đẩy tông ống bơm dịch khoảng 20cm tông chuyển đến chỗ đổ xe trộn đổ trực tiếp, ống bơm, băng chuyền, cần cẩu Đổ đầm tông tông khối lớn đổ đầm theo phương pháp dùng cho tông nặng thơng thường (TCVN 4453 : 1995) Ngồi cần đảm bảo yêu cầu sau đây: Chiều cao đợt đổ: Một đợt đổ liên tục có chiều cao khơng 1,5m Thời gian chờ để đổ tiếp đợt phía khơng ngày đêm tính từ lúc đổ xong đợt đổ Chiều cao lớp đổ: Chiều cao lớp đổ quy định tùy theo đặc điểm kết cấu thiết bị thi công không nên vượt 50cm Các lớp đổ cần đổ đầm liên tục quay vòng đạt đủ chiều cao đợt đổ Thời gian quay vòng lớp đổ khơng nên q 1h vào mùa hè 2h vào mùa đông, tùy theo thời tiết Thi công ban đêm: Vào mùa hè, đổ tơng ban đêm có tác dụng hạn chế tốc độ phát nhiệt thuỷ hóa xi măng Đối với kết cấu dùng tơng đầm lăn quy trình thi công, chiều cao lớp đổ người thi công xác định tùy theo đặc tính thiết bị đầm lăn Luận văn thạc sĩ 102 Xử bề mặt tông đợt đổ trước: Bề mặt tông đợt đổ cần phải giữ gìn để tránh tác động học (như lại, kéo thiết bị qua, va đập v.v ), tránh làm bẩn bề mặt tông (như rơi vãi vật liệu, rác, dầu mỡ v.v ) Trước đổ tiếp đợt sau, bề mặt đợt trước cần làm nhám, rửa sạch, tưới nước + xi măng Xong trải lớp vữa xi măng cát dày  1,5 cm có thành phần giống vữa xi măng cát tông Đổ tông đến đâu, trải vữa xi măng + cát đến Khi dùng chất trợ dính để xử bề mặt tơng thực theo dẫn nhà sản xuất chất trợ dính Chú thích - Đối với cơng trình có u cầu chống thấm cao (thí dụ đập thủy lợi), nơi tiếp giáp đợt đổ phải khoan phun ép hồ xi măng sau dỡ cốp pha Bảo dưỡng tông Bảo dưỡng tưới nước thực theo yêu cầu TCVN 5592 : 1991 Việc tưới nước phải đáp ứng yêu cầu thoát nhiệt nhanh khỏi khối tơng Vì chu kỳ tưới nước cần đảm bảo cho bề mặt tông ướt Nhiệt độ nước tưới nhiệt độ bề mặt tông không nên chênh 150C Vào mùa hè, để hạn chế việc thúc đẩy trình thủy hóa xi măng làm tăng nhiệt độ tông, khối tông đổ xong cần che chắn nắng chiếu trực tiếp thời gian khoảng tuần lễ Công tác cốp pha Cốp pha cho tơng khối lớn, ngồi việc đảm bảo độ xác hình học, vị trí, độ kín khít để chống nước xi măng, độ cứng độ ổn định tải trọng thi công theo yêu cầu TCVN 4453:1995, cần đảm bảo yêu cầu sau đây: Luận văn thạc sĩ 103 Đối với kết cấu tông bảo dưỡng tưới nước, để nhiệt nhanh nên dùng cốp pha thép cốp pha hợp kim Cốp pha gỗ, thép hợp kim dùng cho kết cấu có yêu cầu giữ nhiệt thuỷ hóa q trình bảo dưỡng Cốp pha thành kết cấu tông khối lớn tháo tơng có tuổi khơng ngày đêm 4.7 Hệ thống bảo đảm chất lượng cơng trình tơng Hệ thống đảm bảo chất lượng dự án cơng trình thường lấy đảm bảo nâng cao chất lượng dự án cơng trình làm mục tiêu Tổ chức bên chức quản khâu, giai đoạn quản chất lượng, hình thành nên hệ thống thúc đẩy vừa phối hợp nhịp nhàng, vừa có chức trách, nhiệm vụ rõ ràng để tiêu chuẩn hóa chế độ hóa cơng tác quản chất lượng Hệ thống đảm bảo chất lượng cơng trình bao gồm nội dung sau:[20] Xác định mục tiêu chất lượng dự án cơng trình tiến hành trù tính điều chỉnh chất lượng Mục tiêu chất lượng kết dự tính trước phải đạt khoảng thời gian định triển khai công tác quản chất lượng Trong công tác quản hạng mục trên, cần đặc mục tiêu chất lượng rõ ràng cơng trình phận, cơng trình phân hạng dự án Thông qua dự trù, điều chỉnh chất lượng để tổ chức lại cách hiệu đội ngũ cho tồn cơng nhân viên chức tham gia thi cơng dự án cơng trình Lấy việc thực mục tiêu chất lượng làm mục tiêu cần phải đạt nhân viên công việc Lập chế độ trách nhiệm chất lượng Luận văn thạc sĩ 104 Phải xác định rõ ràng quyền hạn, chức trách nhiệm vụ đảm nhiệm thành viên ban lãnh đạo dự án cơng trình, ban ngành chức có liên quan, nhân viên tồn thể công nhân viên chức việc đảm bảo nâng cao chất lượng cơng trình Phải thực trách nhiệm, chức trách người, làm việc có tiêu chuẩn có kiểm tra Thực tiêu chuẩn hóa quản Coi biện pháp xử cơng tác quản dự án cơng trình chế độ quy tắc để chúng trở thành hoạt động tồn thể cơng nhân viên chức tham gia thi cơng dự án cơng trình, tránh việc chức trách nhiệm vụ không rỏ ràng để công việc quản tiêu chuẩn hóa Đồng thời, hoạt động nhóm quản chất lượng phải khơng ngừng tổng kết cơng việc bổ sung hồn thiện tiêu chuẩn công việc quản lý, bước nâng cao mức độ tiêu chuẩn hóa Mở hoạt động quản chất lượng có tính quần chúng Phải xoay quanh mục tiêu chất lượng cơng trình, khâu yếu chất lượng, xác định điểm quản chất lượng Tổ chức thành nhóm quản chất lượng với nhiều hình thức dựa vào điểm quản lý, mở hoạt động quản chất lượng có tính tập thể, không ngừng giành thành quả, không ngừng nâng cao chất lượng cơng trình Kịp thời tiến hành ý kiến phản hồi chất lượng Thành lập hệ thống phản hồi thông tin chất lượng có nhạy bén hiệu cao Quy định trình tự loại thơng tin chất lượng, kịp thời nắm bắt động thái chất lượng dự án nhân viên có liên quan kịp thời đưa đối sách tương ứng hợp Tất tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, quy định liên quan đến chất lượng cơng trình sở hệ thống pháp để quản bảo đảm chất lượng cơng trình Luận văn thạc sĩ 105 Đối với cơng trình đặc biệt quan trọng phận cơng trình quan trọng xây dựng tiêu chuẩn riêng để bảo đảm chất lượng công trình 4.8 Nội dung quản giám sát chất lượng thi cơng cơng trình Giám sát chất lượng cơng việc giám sát chủ quản đầu tư việc thực thi xây dựng cơng trình chất lượng Theo quy định có liên quan Nhà nước kiến trúc xây dựng, dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định pháp luật thông thường phải thiết lập đơn vị giám định chất lượng, tiến hành giám định chất lượng cơng trình khu vực nước ta có hai hình thức quản giám sát chất lượng ban quản dự án trực tiếp giám sát chất lượng thuê tư vấn giám sát chất lượng (gọi chung đơn vị giám sát chất lượng) Giám sát chất lượng phải đôn đốc, giúp đỡ doanh nghiệp thi công thiết lập hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng, tham gia xử cố chất lượng cơng trình lớn, tham gia thẩm định cấp độ doanh nghiệp tham gia công tác giám định kỹ thuật mới.[12] Việc giám định chất lượng cần tuân theo trình tự sau: Trước khởi cơng cơng trình, đơn vị xây dựng phải đem vẽ thiết kế, báo cáo thăm dò địa chất tình trạng cơng trình, giấy phép khởi cơng, giấy phép thi cơng thư giới thiệu đơn vị xây dựng đến quan chủ quản đầu tư làm thủ tục giám định đăng ký Đơn vị quản đầu tư xác định nhân viên giám định chất lượng cơng trình này, lập kế hoạch giám định chất lượng, xác định trọng điểm giám định chất lượng tiến hành bàn giao cơng việc giám định chất lượng vòng 15 ngày sau làm thủ tục đăng ký giám định Trong thi cơng cơng trình, đơn vị giám định chất lượng tiến hành kiểm tra dựa vào hạng mục vị trí kiểm tra xác định, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng thi công lúc Đơn vị giám định chất lượng phải xác định hạng mục vị trí kiểm tra, nhân viên thi công dự án xây dựng theo kế hoạch thông báo cho nhân viên giám định trước ngày đến trường để kiểm tra Luận văn thạc sĩ 106 Sau kiểm tra đạt tiêu chuẩn, bên thi cơng tiến hành thi cơng theo trình tự Cơng trình sau hồn công, giám đốc dự án trước tiên phải mời đơn vị xây dựng, đơn vị thiết kế lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành đánh giá kiểm nghiệm Trên sở đánh giá kiểm nghiệm, đơn vị xây dựng đơn vị thi công thông báo kiểm nghiệm với đơn vị giám định chất lượng, đồng thời, bàn giao tài liệu thiết kế cơng trình Sau kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn phê duyệt đơn vị giám định chất lượng bàn giao sử dụng Giám định chất lượng quan mang tính pháp luật đại diện cho chủ đầu tư, đó, giám đốc dự án phải thực loại thủ tục nêu * Kết luận chương Cơng trình thủy lợi thủy điện loại cơng trình có đặc điểm phức tạp so với loại công trình khác yêu cầu chất lượng sản phẩm cao coi cơng trình đặc biệt quan trọng (đầu tư lớn, phạm vi ảnh hưởng lớn đến xã hội, kinh tế người ) Để công trình an tồn đạt chất lượng cao luận văn đưa mơ hình hệ thống quản để bảo đảm chất lượng thi công công trình là: - Các mơ hình tổ chức, chế độ trách nhiệm nguyên tắc quản chất lượng thi cơng cơng trình - Những nội dung cần phải kiểm tra giám sát thi công - Các yêu cầu cần đạt quản chất lượng thời kỳ thi công - Cơ sở pháp để quản chất lượng cơng trình tơng - Hệ thống bảo đảm chất lượng cơng trình tông Những nội dung giải pháp để bảo đảm chất lượng cơng trình xây dựng, nhằm đặt mục tiêu dự án nêu Luận văn thạc sĩ 107 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận: Luận văn thực nội dung sau: Đã đưa nguyên tắc quản dự án xây dựng giai đoạn thi công ngun nhân gây cố cơng trình để đề phòng nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ cơng trình tơng, tơng cốt thép Đã nêu cấu kiện tông cơng trình tơng bị cố phải điều tra, phân tích đánh giá nguyên nhân gây cố để có giải pháp xử phù hợp Bản luận văn trình bày số cố thường gặp xây dựng cơng trình nứt nẻ tông, rỗ bề mặt, cường độ tông không đạt yêu cầu thiết kế sập cục Để cơng trình an tồn đạt chất lượng cao luận văn đưa mơ hình hệ thống quản để bảo đảm chất lượng thi cơng cơng trình là: - Các mơ hình tổ chức, chế độ trách nhiệm nguyên tắc quản chất lượng thi cơng cơng trình - Những nội dung cần phải kiểm tra giám sát thi công - Các yêu cầu cần đạt quản chất lượng thời kỳ thi công - Cơ sở pháp để quản chất lượng công trình tơng - Hệ thống bảo đảm chất lượng cơng trình tơng Cơng tác thi cơng tơng khâu định chiếm vị trí vô quan trọng nhân tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng kết cấu tông tuổi thọ cơng trình, cơng trình thủy lợi đầu mối Ngồi cơng tác quản lý, giám sát chất lượng cơng trình q trình thi cơng sau đưa cơng trình vào khai thác vân hành nói Luận văn thạc sĩ 108 quan trọng giấy khai sinh công trình Nếu làm tốt quy định hai việc nói góp phần nâng cao tuổi thọ cho cơng trình xây dựng thủy lợi, đảm bảo an toàn cho đời sống dân sinh vùng hạ lưu rộng lớn phía sau cơng trình Những vấn đề tồn tại, kiến nghị 2.1 Vấn đề tồn tại, hạn chế - Nguyên nhân gây cố cơng trình thủy lợi, thủy điện nói chung cơng trình tơng nói riêng có nhiều, thời gian có hạn nên luận văn đề cập đến cố nứt nẻ tông, rỗ bề mặt, cường độ tông không đạt yêu cầu thiết kế sập cục - Còn nhiều ngun nhân gây cố cơng trình mà tác giả chưa có điều kiện nghiên cứu - Mơ hình quản xây dựng vấn đề nên chưa có kinh nghiệm để đưa nhiều giải pháp quản lý, bảo chất lượng thi cơng cơng trình 2.2 Kiến nghị: Quản dự án coi ngành Việt Nam chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn, tham khảo, học viên tham gia nghiên cứu cần quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu đào tạo chuyên gia lĩnh vực - Tổng kết mô hình quản chất lượng cơng trình xây dựng nói chung cơng trình thủy lợi, thủy điện nói riêng - Cần thiết kế mơ hình quản đầu tư xây dựng dự án thuỷ lợi theo hướng tích cực động - Hệ thống quản cần thiết lập với yêu cầu tiêu chuẩn hoá ISO Luận văn thạc sĩ 109 - Hệ thống quản chất lượng cơng trình phải sơ đồ hóa vị trí cơng tác hệ thống - Cần có nghiên cứu mơ hình quản chất lượng thời ký kinh tế thị trường - Cần quan tâm “phòng bệnh từ xa, chữa bệnh kịp thời” cách thích đáng Do thời gian trình độ hạn chế nên q trình nghiên cứu đề tài luận văn khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận bảo, góp ý thầy giáo, bạn đồng nghiệp để với nghiên cứu có kết tốt Luận văn thạc sĩ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Xây Dựng (2009) Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000 hệ chất lượng xây dựng NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây Dựng (2001), Hội xây dựng Việt Nam, Hội thảo chất lượng xây dựng thời kỳ mới, Hà Nội Trần Chủng (2008), Sự cố cơng trình xây dựng – Điều tra xác định nguyên nhân, Hà Nội Vương Hách (2009), Sổ tay xử cố Cơng trình xây dựng tập I, II, III Nhà xuất bả xây dựng, Hà Nội Đinh Tuấn Hải (2008), Quản dự án xây dựng Nhà xuất xây dựng, Hà Nội Lê Văn Kiểm (2009) Thi công tông tông cốt thép Nhà xuất xây dựng, Hà Nội Lê Văn Kiểm (2009) Hư hỏng sửa chữa – Gia cường kết cấu tông cốt thép Nhà xuất xây dựng, Hà Nội Phan Sỹ Kỳ (2000), Sự cố số cơng trình thủy lợi Việt Nam biện pháp phòng tránh Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Luật số 16/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ quy định hoạt động xây dựng 10 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Chính phủ ngày 7/2/2005 quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình 11 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/9/2006 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình 12 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 quản chât lượng công trình xây dựng Luận văn thạc sĩ 111 13 Lê Trung Nghĩa (2005), Bài giảng Giám sát nghiệm thu kết cấu tơng cốt thép tồn khối 14 Trịnh Quốc Thắng (2010), Quản dự án đầu tư xây dựng Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 15 Bùi Ngọc Toàn (2010), Quản dự án xây dựng giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 16 Tổng hội xây dựng Việt Nam, Bộ xây dựng (10/12/2009), Hội thảo khoa học toàn quốc Sự cố phòng ngừa cố cơng trình xây dựng, Hà Nội 17 Tiêu chuẩn xây dựng (1999) Thiết kế kết cấu tông tông cốt thép Nhà xuất xây dựng Hà Nội 18 Viện nghiên cứu đào tạo quản (2007), Quản dự án cơng trình xây dựng Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội 19 Viện nghiên cứu đào tạo quản (2007), Tổ chức điều hành dự án Nhà xuất tài chính, Hà Nội 20 Viện nghiên cứu đào tạo quản (2008), Quản chất lượng dự án Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội Tài liệu lấy từ Internet 21 Hội đập lớn phát triển nguồn nước Việt Nam http://www.vncold.vn/Web/Zone.aspx?zoneid=37 22 http://www.ketcau.com/forum/ 23 Viện khoa học thủy lợi Miền Nam http://www.siwrr.org.vn/?id=lab Luận văn thạc sĩ 112 PHỤ LỤC Các tiêu chuẩn liên quan thiết kế thành phần tông  Xi măng phụ gia: - TCVN 2682 : 1999 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 6260 : 1997 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4033 : 1995 Xi măng pooc lăng Puzơlan - TCVN 6069 : 1995 Xi măng pooc lăng tỏa nhiệt - TCVN 4316 : 1986 Xi măng pooc lăng Xỉ hạt lò cao – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 6067 : 1995 Xi măng pooc lăng bền sunphát – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4316 : 1989 Xi măng phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử - TCVN 6015 : 1995 Xi măng phương pháp thử xác định độ bền - 14 TCN 114 : 2001 Xi măng phụ gia xây dựng thủy lợi – Hướng dẫn sử dụng - 14 TCN 103 ÷ 109 : 1999 Phụ gia cho tông vữa Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử - ASTM C 494 Phụ gia hóa học cho tông – Yêu cầu kỹ thuật - Cát Vàng: - TCVN 1770 : 1986 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 339 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng - TCVN 340 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp độ xốp - TCVN 341 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm - TCVN 342 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định thành phần hạt mô đun độ lớn - TCVN 343 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định bùn, bụi, sét - TCVN 345 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định tạp chất hữu - TCVN 4376 : 1986 Cát xây dựng – Phương pháp xác định hàm lượng mica Luận văn thạc sĩ 113 - Đá dăm sỏi: - TCVN 1771 : 1987 Đá dăm sỏi dùng xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 1772 : 1986 Đá, sỏi dùng xây dựng – Phương pháp thử  Nước: - TCVN 4506 : 1987 Nước cho tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật - Hỗn hợp tông tông: - TCVN 3105 : 1993 Hỗn hợp tông nặng tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử - TCVN 3106 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp thử độ sụt - TCVN 3107 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp Vebe xác định độ cứng - TCVN 3108 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích - TCVN 3109 : 1993 Hỗn hợp tơng nặng – Phương pháp xác định độ tách vữa độ tách nước - TCVN 3111 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí - TCVN 3113 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định độ hút nước - TCVN 3114 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định độ mài mòn - TCVN 3115 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích - TCVN 3116 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định độ chống thấm nước - TCVN 3118 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén Luận văn thạc sĩ 114 - TCVN 3119: 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định độ kéo uốn - TCVN 5726 : 1993 Hỗn hợp tông nặng – Phương pháp xác định cường độ lăng trụ mô đun đàn hồi nén tĩnh - TCVN 4453 : 1995 Kết cấu tơng cốt thép tồn khối – Thi cơng nghiệm thu - 14 TCN 63 ÷ 73 : 2001 tông thủy công vật liệu làm tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử  Các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thiết kế thi cơng tơng có liên quan: - TCVN 3993 : 1985 Chống ăn mòn xây dựng – Kết cấu tông, tông cốt thép – Nguyên tắc để thiết kế - TCVN 4116 : 1985 Kết cấu tông tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 5574 : 1991 Kết cấu tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4453 : 1995 Kết cấu tơng tơng cốt thép tồn khối –Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5724 : 1993 Kết cấu tông tông cốt thép – Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công nghiệm thu - TCVN 5592 :1981 tông nặng – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - TCVN 1651 :1985 Cốt thép tông - TCVN 4055 : 1985 Tổ chức thi công - TCVN 4252 : 1988 Quy trình lập thiết kế xây dựng tổ chức thi công – Quy phạm thi công nghiệm thu - QPTL – D6 – 78 Quy phạm kỹ thuật thi công nhiệm vụ thu kết cấu tơng tơng cốt thép cơng trình thủy lợi Luận văn thạc sĩ ... phần công tác quản lý dự án xây dựng cơng trình quản lý chất lượng nâng cao chất lượng thi công cơng trình bê tơng bê tơng cốt thép xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam Để nâng cao chất. .. Đặc điểm thi công bê tông bê tông cốt thép cơng trình thủy lợi, thủy điện Luận văn thạc sĩ 10 1.3.1 Những yêu cầu bê tông thủy công Công tác bê tông bê tông cốt thép xây dựng cơng trình thủy cơng... sinh cố cơng trình bê tơng bê tông cốt thép 1.1 Đặc điểm thi công công trình thủy lợi, thủy điện nước ta 1.2 Đặc điểm thi công bê tông bê tông cốt thép cơng trình thủy lợi, thủy điện 1.3 Sự cố
- Xem thêm -

Xem thêm: “Quản lý và nâng cao chất lượng thi công công trình bê tông và bê tông cốt thép trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam” , “Quản lý và nâng cao chất lượng thi công công trình bê tông và bê tông cốt thép trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay