“Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong khâu thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

99 4 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

1 Mở Đầu I Tính cấp thiết đề tài Đất nước muốn lớn mạnh phải có kinh tế phát triển Khi Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO hội đồng thời thách thức đặt cho kinh tế Việt Nam Cơ hội hợp tác, giao lưu, học hỏi với kinh tế lớn mạnh Tuy nhiên không tránh khỏi thách thức khó khăn, phải có chiến lược để cạnh tranh khơng bị thụt lùi với kinh tế động Dưới lãnh đạo Đảng Nhà nước bước xây dựng kinh tế ngày phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến kịp với kinh tế động bạn bè nước khu vực giới Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động quan trọng việc tổ chức thực dự án đầu xây dựng Sự thành công dự án phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ người quản dự án Trong việc quản chi phí đầu xây dựng cơng trình vấn đề cần thiết, đặc biệt cơng trình sử dụng vốn nhà nước Hàng năm nhà nước ta chi khoản vốn ngân sách lớn cho đầu xây dựng nhằm phát triển kinh tế xã hội Việc cân đối, phân bổ điều hành vốn bộ, ngành, địa phương thành phố trực thuộc trung ương để triển khai dự án đầu xây dựng góp phần vào cơng xố đói giảm nghèo cộng đồng, xố bỏ dần cách biệt thành thị nông thôn, miền ngược miền xuôi dần cải thiện Việc sử dụng nguồn vốn nhà nước vào xây dựng cơng trình thực bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí vấn đề lớn luận xã hội quan tâm Tuy nhiên, thực trạng xảy lãng phí, thất vốn ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng đặt cho cấp quản nhà nước phải tìm giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng vốn Để giảm thất thốt, lãng phí cần tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản chi phí đầu xây dựng cơng trình từ khâu chủ trương đầu tư, thực đầu khâu kết thúc đầu đưa vào sử dụng Trong khâu tốn, tốn vốn đầu có vị trí quan trọng mặt nhận thức, luận trình điều hành thực tiễn Để nâng cao chất lượng khâu toán, toán vốn đầu dự án hoàn thành cần đẩy mạnh việc phân cấp cho chủ đầu hoạt động đầu xây dựng, quy định rõ chủ đầu người chịu trách nhiệm tốn, tốn dự án hồn thành, giảm bớt hồ sơ tốn, làm rõ quy trình tốn, tốn dự án hồn thành Vì tác giả chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng quản chi phí đầu xây dựng cơng trình khâu tốn, tốn dự án hồn thành sử dụng vốn nhà nước" II Mục đich đề tài - Thông qua việc tìm hiểu vấn đề liên quan đến quản chi phí xây dựng cơng trình đặc biệt tốn, tốn dự án hồn thành sử dụng vốn nhà nước tác giả phân tích làm rõ thực trạng, hạn chế quản chi phí giai đoạn q trình đầu đặc biệt giai đoạn toán, toán , tìm nguyên nhân gây lãng phí, thất đầu xây dựng - Trên sở tìm nguyên nhân luận văn đưa giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng toán, toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Từ việc tìm giải pháp chung nhằm nâng cao chất lượng quản chi phí đầu xây dựng cơng trình khâu quan trọng tốn, tốn vốn, tác giả áp dụng vào cơng trình cụ thể III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp - Phương pháp thống kê: Khảo sát, thu thập thông tin xử thơng tin - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Các giải pháp khắc phục nguyên nhân làm giảm chất lượng toán, toán vốn đầu xây dựng cơng trình Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến quản chi phí đầu xây dựng cơng trình Đề tài tập trung vào khâu tốn, tốn dự án hồn thành sử dụng vốn nhà nước V Kết dự kiến đạt Phân tích đánh giá làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng quản chi phí khâu toán, toán Đề số giải pháp đồng cụ thể, tìm hướng nhằm nâng cao chất lượng quản chi phí khâu toán, toán sử dụng vốn nhà nước từ tiết kiệm ngân sách nhà nước, việc sử dụng vốn đầu xây dựng cơng trình có hiệu VI Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa luận quản chi phí toán, toán vốn đầu xây dựng dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy trình thực góp phần hồn thiện hệ thống hóa luận làm sở tổng hợp, phân tích, đánh giá quản chi phí đầu xây dựng cơng trình Ý nghĩa thực tiễn: Trên sở luận nêu, luận văn đề xuất số nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản chi phí khâu tốn, tốn vốn đầu dự án hồn thành để áp dụng vào thực tiễn việc giải vấn đề bất cập CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN CHI PHÍ TRONG THANH TỐN, QUYẾT TỐN VỐN ĐẦU DỰ ÁN HỒN THÀNH 1.1 Giải thích số khái niệm dự án, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Dự án: Dự án trình đơn nhất, gồm tập hợp hoạt động có phối hợp kiểm sốt, có thời hạn bắt đầu kết thúc, tiến hành để đạt mục tiêu phù hợp với yêu cầu quy định, bao gồm ràng buộc thời gian, chi phí nguồn lực Dự án đầu xây dựng công trình: Là tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng cải tạo cơng trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, trì, nâng cao chất lượng cơng trình sản phẩm, dịch vụ thời gian định Dự án đầu xây dựng cơng trình bao gồm phần thuyết minh phần thiết kế sở Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng cơng trình - Các dự án đầu sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm: Vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín dụng đầu phát triển Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phương), vốn Tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu phát triển Tổng Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên3 - Hiện dự án Việt Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án sử dụng vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước; dự án sử dụng vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước; dự án sử dụng vốn khác bao gồm vốn nhân sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn Theo định nghĩa tổ chức quốc tế tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn ISO 9000:2000 theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000:2000 Theo Luật xây dựng Việt Nam ngày 26-11-2003 Theo TT19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 – Thông quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Theo ND 12/2009/ND-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 quản dự án đầu xây dựng cơng trình - Vốn ngân sách nhà nước bao gồm vốn nước cấp ngân sách nhà nước, vốn vay nợ nước ngồi Chính phủ vốn viện trợ nước ngồi cho Chính phủ, cấp quyền quan nhà nước 1.2 Một số vấn đề luận chung chi phí quản chi phí 1.2.1 Khái niệm Chi phí đầu xây dựng cơng trình: Là tồn chi phí cần thiết để xây dựng sủa chữa, cải tạo, mở rộng cơng trình xây dựng Quản chi phí đầu xây dựng chịu ảnh hưởng quy luật kinh tế thị trường quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ, quy luật cung cầu giá cả, quy luật cạnh tranh chịu điều tiết hệ thống văn quy phạm pháp luật hoạt động xây dựng Quản chi phí thực chất kiểm sốt khống chế chi phí suốt trình đầu xây dựng từ chuẩn bị đầu tư, thực đầu kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng Quản chi phí tốn, tốn vốn đầu xây dựng khâu quản chi phi phí đầu xây dựng cơng trình Quản chi phí tốn, tốn vốn đầu xây dựng dự án hồn thành kiểm sốt chi phí giai đoạn từ kí kết hợp đồng kinh tế bên giao thầu bên nhận thầu đến lập báo cáo toán vốn đầu dự án hoàn thành 1.2.2 Nguyên tắc quản chi phí - Quản chi phí đầu xây dựng cơng trình phải bảo đảm mục tiêu hiệu dự án đầu xây dựng cơng trình yêu cầu khách quan kinh tế thị trường - Quản chi phí đầu xây dựng cơng trình theo cơng trình, phù hợp với giai đoạn đầu xây dựng cơng trình, bước thiết kế, loại nguồn vốn quy định Nhà nước - Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự tốn xây dựng cơng trình phải tính đúng, tính đủ phù hợp độ dài thời gian xây dựng cơng trình Tổng mức đầu chi phí tối đa mà Chủ đầu phép sử dụng để đầu xây dựng cơng trình Theo TT27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quản tốn vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - Nhà nước thực chức quản chi phí đầu xây dựng cơng trình thông qua việc ban hành, hướng dẫn kiểm tra thực quy định quản chi phí đầu xây dựng cơng trình - Chủ đầu xây dựng cơng trình chịu trách nhiệm tồn diện việc quản chi phí đầu xây dựng cơng trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu đến kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào khai thác sử dụng 1.2.3 Nội dung quản chi phí a Quản tổng mức đầu tư: Hướng dẫn phương pháp lập, quy định nội dung chi phí tổng mức đầu tư; quy định điều kiện điều chỉnh tổng mức đầu tư; quy định thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu Tổng mức đầu tồn chi phí dự tính để đầu xây dựng cơng trình ghi định đầu sở để chủ đầu lập kế hoạch quản vốn thực đầu xây dựng cơng trình Tổng mức đầu tính tốn xác định giai đoạn lập dự án đầu xây dựng cơng trình phù hợp với nội dung dự án thiết kế sở, trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu xác định phù hợp với thiết kế vẽ thi công Tổng mức đầu bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản dự án; chi phí vấn đầu xây dựng; chi phí khác chi phí dự phòng b Lập quản dự tốn xây dựng cơng trình: Hướng dẫn phương pháp lập, quy định nội dung chi phí dự toán; quy định điều kiện điều chỉnh dự toán; quy định thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự tốn Dự tốn xây dựng cơng trình tiêu biểu thị giá xây dựng cơng trình sở thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công xác định giai đoạn thực dự án đầu xây dựng cơng trình Dự tốn xây dựng cơng trình sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng để đàm phán, kí kết hợp đồng, tốn định thầu Đối với cơng trình quy mơ nhỏ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tổng mức đầu đồng thời dự tốn xây dựng cơng trình c Quản định mức, đơn giá xây dựng cơng trình, số giá xây dựng: Hướng dẫn phương pháp lập định mức, đơn giá xây dựng công trình số giá xây dựng Bộ xây dựng công bố loại định mức xây dựng (định mức tỷ lệ định mức kinh tế kỹ thuật), số giá xây dựng, suất vốn đầu Trên sở đặc thù cơng trình, định mức xây dựng cơng trình, tình hình giá thị trường (vật liệu, nhân công, thời điểm khu vực xây dựng cơng trình) chủ đầu xây dựng đơn giá cơng trình phục vụ việc lập tổng mưc đầu tư, dự toán, giá goi thầu, giá hợp đồng giá tốn, tốn vốn đầu xây dựng cơng trình d Quản hợp đồng xây dựng: Nhà nước ban hành quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng, thể thức văn hợp đồng, loại hợp đồng, nội dung hợp đồng xây dựng, khung thưởng phạt, tranh chấp hợp đồng Giá hợp đồng xây dựng không vượt giá trúng thầu e Quản tốn, tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 1.3 Quản chi phí khâu tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 1.3.1 u cầu quản chi phí tốn vốn đầu Quản chi phí tốn vốn đầu công việc phải thực thường xuyên, liên tục suốt trình thực đầu xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu quan cấp phát vốn phải bám sát khâu toán, đảm bảo giải ngân vốn kịp thời, tiến độ cho nhà thầu cụ thể là: - Xác định pháp liên quan đến công tác toán vốn đầu hệ thống văn hướng dẫn cơng tác tốn vốn, quy định quản chi phí, tn thủ quy trình toán - Xác định rõ nguồn vốn, nhu cầu sử dụng vốn, kế hoạch sử dụng để tạo chủ động cho quan cấp phát vốn, phân cấp quản vốn ngân sách mạnh cho chủ đầu tư, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát vốn toán cách chặt chẽ việc sử dụng tổ chức vấn chuyên nghiệp Điều chỉnh mức vốn đầu theo quý, năm sát với thực tế - Kiểm tra tính đắn, hợp việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng cơng trình, định mức tỷ lệ, dự tốn chi phí vấn dự tốn khoản mục chi phí khác dự tốn cơng trình Đảm bảo xác khối lượng dự tốn chủ yếu với thực tế - Ban hành định chế toán phù hợp, đồng với văn hành đầu xây dựng, rút ngắn thời gian toán, giảm bớt hồ sơ toán, thực toán trước kiểm soát sau lần toán, kiểm soát trước toán sau lần toán cuối - Trong hợp đồng kinh tế cần quy định đầy đủ, rõ ràng nội dung toán, thời hạn toán, giai đoạn toán, điều chỉnh giá hợp đồng, tạm ứng hợp đồng, tiến độ thực thời gian hoàn thành công việc, nghiệm thu công việc, phận, giai đoạn, bảo hành cơng trình 1.3.2 Tài liệu sở để quản chi phí tốn vốn đầu 1.3.2.1 Kế hoạch khối lượng, kế hoạch vốn • Kế hoạch khối lượng: Khối lượng công việc phải thực năm kế hoạch người định đầu phê duyệt Kế hoạch khối lượng chủ đầu lập, đăng kí với quan chủ quản, quan chủ quản kiểm tra, cân đối chung toàn ngành, sau có định phân bổ kế hoạch vốn cho dự án Kế hoạch khối lượng sở để lập kế hoạch tài chính, làm giải ngân vốn đầu xây dựng cho dự án q trình thực • Kế hoạch vốn: Là xác định lượng vốn đầu cần phải có để toán vốn dự án cho nhà thầu có khối lượng thực đầy đủ điều kiện toán Khối lượng thực đủ điều kiện toán khối lượng hoàn thành  Căn lập kế hoạch vốn: - Giá trị khối lượng thực dở dang đầu kỳ - Giá trị khối lượng kế hoạch dự án năm kế hoạch - Giá trị khối lượng dở dang cuối kỳ 1.3.2.2 Căn kiểm sốt khối lượng xây lắp hồn thành Mở tài khoản toán (đối với nước mở tài khoản KBNN, vốn nước mở tài khoản ngân hàng phục vụ) Dự án đầu xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) kèm theo định đầu cấp có thẩm quyền, định điều chỉnh dự án (nếu có) Dự toán định phê duyệt dự tốn cho cơng việc, hạng mục cơng trình, cơng trình trường hợp định thầu tự thực công việc thực không thông qua hợp đồng Văn lựa chọn nhà thầu theo quy định luật đấu thầu Hợp đồng bên giao thầu bên nhận thầu (bao gồm tài liệu kèm theo hợp đồng như: điều kiện hợp đồng, đề xuất nhà thầu, sửa đổi bổ sung văn ) Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể hợp đồng Khi có khối lượng hồn thành nghiệm thu theo giai đoạn toán điều kiện toán hợp đồng, chủ đầu lập hồ sơ đề nghị toán gửi kho bạc nhà nước bao gồm: - Biên nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng biên nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình cơng trình đưa vào sử dụng - Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng - Bảng tính giá trị đề nghị tốn - Giấy đề nghị toán vốn đầu - Giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu (nếu có tốn tạm ứng) - Giấy rút vốn đầu Ngồi ta cần phải kiểm sốt khối lượng thiết bị hồn thành; kiểm sốt khối lượng cơng tác vấn hoàn thành 1.3.3 Đánh giá chất lượng quản chi phí khâu tốn vốn đầu xây dựng cơng trình Để đánh giá chất lượng quản chi phí tốn vốn đầu xây dựng cơng trình chia làm giai đoạn chính: • Giai đoạn thứ nhất: Từ ký kết hợp đồng chủ đầu nhà thầu đến thực toán lần trước chuyển lên quan cấp phát vốn, chủ đầu phải đánh giá chất lượng giai đoạn này, nội dung đánh giá bao gồm: - Giá trị hợp đồng xây dựng: Là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu bên nhận thầu hồn thành khối lượng cơng việc theo u cầu 10 chất lượng, tiến độ yêu cầu khác quy định hợp đồng Trong cần thể khoản thuế, phí, trách nhiệm bên việc thực nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan - Tạm ứng hợp đồng: Là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước cho bên nhận thầu để triển khai thực công việc hợp đồng Việc tạm ứng phù thuộc vào loại hợp đồng, phải ghi hợp đồng mức tạm ứng, số lần tạm ứng việc thu hồi tạm ứng Tạm ứng hợp đồng xác định tỷ lệ tạm ứng so với giá trị hợp đồng, mức thu hồi tạm ứng, thời hạn thu hồi tạm ứng Số tiền tạm ứng thu hồi cách giảm trừ lần toán - Thanh toán lần: Tiến độ toán xác định hợp đồng hay xác định mức toán theo tiến độ thi cơng thực tế nhà thầu hồn thành cơng việc Hồ sơ toán phải thực theo biểu mẫu quy định, tài liệu kèm với hợp đồng, tài liệu bổ sung (nếu có) - Bên giao thầu bên nhận thầu phải quy định thời hạn toán sau nhận đủ hồ sơ hợp lệ, toán cho trường hợp bị chậm trễ: bồi thường tài cho khoản toán bị chậm trễ tương ứng với mức độ chậm trễ, mức độ bồi thường lần đầu không nhỏ mức lãi suất ngân hàng thương mại quy định tương ứng với thời kỳ - Xác định rõ nội dung điều chỉnh, bổ sung hợp đồng như: phạm vi áp dụng, phương pháp xác định, thời điểm áp dụng, thời hạn toán, khối lượng điều chỉnh, bổ sung • Giai đoạn thứ 2: Chủ đầu kiểm soát hồ sơ toán - Kiểm tra khối lượng theo vẽ thiết kế hồ sơ dự thầu so với khối lượng thực tế thi công nghiệm thu theo giai đoạn tốn - Kiểm tra tính đắn việc áp dụng, định mức, đơn giá vật liệu, nhân công máy thi công (kể giá điều chỉnh, bổ sung) - Kiểm tra việc tính tốn bảng xác định khối lượng hồn thành, bảng tính giá trị đề nghị toán - Xác định giá trị đề nghị toán sau giảm trừ giá trị tạm ứng tỷ lệ giảm trừ thư giảm giá, bảo đảm thực hợp đồng hay khoản 85 + Đối với gói thầu số 3, 4, 7, 20 cần kiểm tra lại khối lượng chào thầu, tìm ngun nhân sai khác với dự tốn duyệt (có thể sai số học) + Phải làm tốt công tác mở thầu, chấm thầu Tổ chuyên gia chấm thầu cần kiểm tra kỹ đơn giá hồ sơ dự thầu xem có phù hợp khơng, cần kiểm tra nhiều lần đảm bảo khơng có sai sót đề xuất giá trúng thầu có tìm nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu (cả giá, chất lượng, an tồn thi công, đảm bảo tiến độ đề ra) + Điều chỉnh lại thủ tục định thầu gói thầu số (gói thầu vấn khảo sát thiết kế gói thầu rà phá bom mìn) theo quy định Thông số 01/2004/TT-BKHĐT ngày 02/2/2004 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn thực Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 - Đối với công tác dự toán, định mức + Lập lại dự toán chi tiết biện pháp thi công số thành phần cơng việc (thi cơng ống khói cát lọc hạng mục đập phụ số 4) sở thực tế phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật; nghiên cứu đề xuất phương án thoát nước mặt khu I, tính tốn chịu lực cấu kiện bê tơng cốt thép hạng mục đập chính, tràn xả lũ đập phụ 2, để bố trí cốt thép tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, hợp tiết kiệm Xác định xác cự ly vận chuyển vật liệu đắp hạng mục đập để lập dự tốn bổ sung trình quan có thẩm quyền phê duyệt + Đề nghị thể tính bổ sung khối lượng phòng lún thiết kế vẽ thi cơng hạng mục đập chính, điều chỉnh khối lượng đắp khối thượng lưu phần tính trùng khối lượng gia cố mái đập + Đề nghị chủ đầu tư, vấn thiết kế, giám sát làm rõ phần khối lượng thay đổi bước thiết kế vẽ thi công với thiết kế kỹ thuật duyệt, phân tích nguyên nhân tăng, giảm khối lượng để làm trình duyệt theo khoản Điều 32 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày tháng 02 năm 2005 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng khoản Điều 27 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 Chính phủ quản chi phí đầu xây dựng - Đối với công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm soát 86 + Chỉ đạo đơn vị vấn thiết kế, thẩm định kiểm tra hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi cơng hạng mục (đập chính, tràn xả lũ, đường vào đập chính, đường vào đập phụ) để có sở thực bước nghiệm thu tốn khối lượng thực tế hồn thành + Kiểm tra rà soát lại hồ sơ thiết kế - dự toán, giá hợp đồng tất hạng mục, phát tồn thiếu sót để điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt + Chỉ đạo đơn vị vấn thiết kế, giám sát kiểm tra lại yếu tố bình đồ, trắc dọc, cắt ngang hạng mục đường quản lý, đường thi công, thống với đơn vị quản để bố trí biển báo, biển hạn chế tốc độ vị trí nguy hiểm có ảnh hưởng đến an tồn cho phương tiện giao thơng qua lại + Tăng cường lực Ban Quản đầu xây dựng thuỷ Lợi 5, đặc biệt công tác thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán; - Trách nhiệm quyền hạn đơn vị tham gia thực dự án Hồ Tả Trạch + Xác định trách nhiệm tập thể cá nhân: Các sai phạm công tác lập thiết kế - dự toán thuộc trách nhiệm đơn vị vấn; sai phạm công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế- dự toán, tổ chức đấu thầu phê duyệt kết trúng thầu thuộc trách nhiệm Cục Quản xây dựng cơng trình (Bộ NN&PTNT), Bộ NN&PTNT, Ban Quản đầu xây dựng Thuỷ lợi + Đối với cơng tác tốn cơng trình cần làm rõ trách nhiệm quyền hạn chủ thể: người định đầu tư, chủ đầu tư, kho bạc nhà nước, nhà thầu, Trách nhiệm quyền hạn chủ đầu tư, nhà thầu, kho bạc nhà nước cơng tác thanh, tốn cơng trình + Đối với chủ đầu tư: Bộ nơng nghiệp phát triển nông thôn Thực chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định Tiếp nhận sử dụng vốn mục đích, đối tượng, tiết kiệm Chấp hành quy định pháp luật chế độ quản tài đầu phát triển 87 Thực việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ toán đề nghị toán cho nhà thầu theo thời gian quy định hợp đồng Tự chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự tốn loại cơng việc, chất lượng cơng trình giá trị đề nghị tốn; đảm bảo tính xác, trung thực, hợp pháp số liệu, tài liệu hồ sơ cung cấp cho Kho bạc nhà nước quan chức nhà nước Cụ thể: Tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có hình thức xử tập thể cá nhân để xảy sai phạm, đặc biệt việc tính sai chi phí đầu dẫn đến tăng giá trúng thầu duyệt 128,609 tỷ đồng Chỉ đạo Cục quản xây dựng cơng trình, Ban Quản đầu xây dựng Thuỷ lợi 5, đơn vị vấn với chuyên gia ngành tính tốn lập lại biện pháp thi công, phương án điều phối vận chuyển vật liệu đào, đắp hạng mục; quy hoạch lại bãi trữ vật liệu cách hợp phù hợp với thực tế, sở quy trình quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hành nhằm đảm bảo an tồn cho đập chính, tiết kiệm vốn đầu mục tiêu dự án đề + Đối với Ban quản dự án: Ban Quản đầu xây dựng Thủy lợi 5, Ban Quản dự án Tả Trạch Chịu trách nhiệm toàn việc quản lý, sử dụng chi phí Quản dự án Thực phối hợp chủ đầu việc lập dự tốn, tốn chi phí quản dự án để chủ đầu thẩm định phê duyệt dự tốn tốn chi phí dự án thời gian theo quy định pháp luật + Đối với Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Chỉ kiểm soát toán sở tài liệu chủ đầu cung cấp theo ngun tắc tốn qui định, khơng chịu trách nhiệm tính xác khối lượng, định mức đơn giá chất lượng cơng trình Trường hợp phát định cấp có thẩm quyền trái với quy định hành, phải có văn đề nghị xem xét lại nêu rõ ý kiến đề xuất; Yêu cầu chủ đầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo chế độ quy định để phục vụ cho cơng tác kiểm sốt tốn vốn; 88 Thực giảm tốn khoản chi phí sai quy định, giảm cấp phát gói thầu có giá trúng thầu (giá hợp đồng) duyệt sai quy định Dự án đầu xây dựng hồ Tả Trạch Cần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đảm bảo khoản vốn toán chế độ thủ tục quy định + Đối với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng giám sát đầu nhằm chấn chỉnh kịp thời sai sót hoạt động đầu dự án + Đối với nhà thầu Thực theo cam kết hợp đồng ký kết với chủ đầu theo quy định Phối hợp vấn giám sát, chủ đầu tổ chức nghiệm thu chất lượng khối lượng, lập vẽ hồn cơng thực tế; Ghi đầy đủ, xác nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình; Kiến nghị đề xuất chủ đầu sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng hiệu cơng trình; bên liên quan xác định khối lượng phát sinh; Yêu cầu toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành; Cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan đến cơng tác tốn vốn cho Chủ đầu Cung cấp tài khoản ngân hàng để Kho bạc chuyển vốn toán Thực toán giá trị thực hợp đồng ký kết với chủ đầu theo quy định Hoàn chỉnh hồ sơ toán thuộc phạm vi trách nhiệm thực chịu trách nhiệm tính xác số liệu tính pháp tài liệu có liên quan cung cấp cho chủ đầu lập báo cáo tốn dự án hồn thành theo quy định Cùng chủ đầu xử dứt điểm vấn đề tồn theo hợp đồng ký kết Hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu chi trả sai chế độ quy định + Đối với quan thẩm tra, phê duyệt toán cần phải Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Chủ đầu thực công tác tốn dự án hồn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định 89 Hướng dẫn chủ đầu giải vướng mắc phát sinh q trình tốn dự án hồn thành; Tổ chức thẩm tra báo cáo toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định Chịu trách nhiệm trước pháp luật kết trực tiếp thẩm tra sở hồ sơ tốn chủ đầu cung cấp Hướng dẫn, đơn đốc, tạo điều kiện pháp để chủ đầu hồn thành việc giải cơng nợ tất tốn tài khoản dự án sau phê duyệt toán 90 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Những kết đạt Đề tài phân tích đánh giá làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng quản chi phí khâu tốn, tốn dự án hồn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước Từ tác giả đề xuất số giải pháp nhằm giải tồn vấn đề quản chi phí khâu thanh, tốn cơng trình Cụ thể: Đề tài hệ thống hóa luận quản chi phí đầu xây dựng cơng trình trọng tâm vấn đề tốn, tốn dự án hồn thành Từ góp phần hoàn thiện luận làm sở tổng hợp, phân tích, đánh giá cơng tác quản chi phí dự án đầu xây dựng cơng trình Làm rõ pháp quy trình lập, thẩm tra, phân bổ kiểm soát toán vốn đầu Xác định rõ nội dung báo cáo tốn vốn đầu dự án hồn thành Nêu rõ trách nhiệm quyền hạn chủ thể tham gia cơng tác thanh, tốn cơng trình Phân tích, đánh giá thực trạng ảnh hưởng đến chất lượng quản chi phí từ tìm ngun nhân ảnh hưởng đến quản chi phí Phân tích đánh giá nguyên nhân yếu làm chậm công tác toán, toán vốn bắt nguồn nguồn lực người lực quản lý, kiến thức chun mơn, nghiệp vụ hạn chế tác động khơng nhỏ đến chất lượng cơng tác thanh, tốn dự án hồn thành Việc lập báo cáo tốn cơng trình hồn thành quan trọng để cơng trình sớm đưa vào sử dụng Trách nhiệm thuộc chủ đầu Cơng tác tốn làm theo quy định nhà nước (áp dụng định mức, đơn giá theo quy định, kiểm tra khối lượng so với thực tế thi công) làm tốt công việc nâng cao hiệu vốn đầu tiết kiệm nhiều cho ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí vốn 91 Qua việc phân tích nguyên nhân tác giả đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tồn quản chi phí nói chung thanh, tốn cơng trình nói riêng Đó là: Chính Phủ, Bộ, Ngành, địa cần phối hợp chặt chẽ với việc triển khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đảm bảo mục tiêu đề ra, đồng thời phân bổ, cân đối nguồn vốn cho hợp Nâng cao lực cán làm cơng tác quản lý, tốn, tốn cơng trình…Cần thường xun mở lớp đào tạo, cử cán học tập nước để học hỏi kinh nghiệm, cải cách tiên tiến nước phát triển giới Cải cách thủ tục hành chính, tránh tượng chồng chéo Đảm bảo thống văn pháp luật Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí giai đoạn, cơng tác lập dự tốn Xem xét việc xã hội hóa công tác xây dựng định mức với tham gia tổ chức vấn chuyên ngành Bổ sung định mức chuyên ngành phù hợp với công tác đặc thù Tăng cường cơng tác tra, kiểm tốn cơng tác tốn, tốn dự án hồn thành nhằm tiết kiệm chống thất thoát vốn ngân sách nhà nước Từ việc phân tích sai phạm, tồn số cơng trình cụ thể Đó sai phạm hay gặp triển khai dự án chủ đầu rút kinh nghiệm cho Những tồn Do thời gian, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Luận văn nêu trọng tâm vấn đề toán, toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Kiến nghị - Chính phủ, ngành cần rà sốt lại tất văn pháp luật, xóa bỏ văn chồng chéo Một vấn đề nên quy định văn để có tính thống cao 92 - Cần có chế tài đủ mạnh việc quy định, phân cấp trách nhiệm chủ thể tham gia việc tốn, tốn dự án hồn thành sử dụng vốn nhà nước - Với tình giá ln biến đổi, việc điều chỉnh lương tối thiểu ảnh hưởng đến việc quản chi phí dự án đầu xây dựng cơng trình Đề nghị Sở tài tỉnh thường xuyên cập nhật giá vật liệu để thơng báo giá đồng thời có điều chỉnh mức lương tối thiểu tỉnh văn hướng dẫn điều chỉnh để chủ đầu thực - Việc nâng cao trình độ cán quản lý, kỹ định giá… việc cần làm trước mắt - Nhà nước cần quản nghiêm dự án đầu tư, nâng cao công tác tra, kiểm tốn có khơng gây thất thoát vốn 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2011), Thơng số 86/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngày 17 tháng 06 năm 2011 Thơng có hiệu lực từ ngày 05 tháng 08 năm 2011 Bộ tài (2007), Thơng số 27/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngày 03 tháng năm 2007 Bộ tài (2011), Thơng số 19/2011/TT-BTC hướng dẫn tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bộ tài (2007), Thơng số 33/2007/TT-BTC hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, ngày 09 tháng 04 năm 2007 Bộ tài (2007), Thơng số 98/2007/TT-BTC sửa đổi bổ xung số điểm thông 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Bộ tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bộ tài (2007), Thơng số 130/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2007 sửa đổi bổ xung số điểm thông 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 Bộ tài hướng dẫn quản toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ tài (2011), Thông số 10/2011/TT-BTC quy định quản sử dụng chi phí quản dự án dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ngày 26 tháng 01 năm 2011 Bộ xây dựng (2007), Thông số 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng cơng trình Bộ xây dựng (2010), Thơng số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng cơng trình 10 Chính Phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP quản chi phí đầu xây dựng cơng trình 94 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu 12 Nguyễn Văn Chọn (2001), Kinh tế đầu tư, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 13 Trương Mỹ Dung, Quản dự án đầu xây dựng cơng trình, Trường đại học khoa học tự nhiên-ĐHQG TP.Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Kim Định (1996), Quản chất lượng ISO 9000, TP.Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Xuân Phú (2007), Bài giảng kinh tế xây dựng, trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật xây dựng 16/2003/QH11, NXB xây dựng Hà Nội 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, NXB xây dựng Hà Nội 18 Trịnh Quốc Thắng (2009), Quản dự án đầu xây dựng, NXB Hà Nội 19 Dương Văn Tiển (2005), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nhà xuất xây dựng, Hà Nội 20 Trung tâm thông tin vấn doanh nghiệp (2007), Tổ chức điều hành dự án, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 21 Nguyễn Bá Uân (2010), Tập giảng quản dự án, trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội 95 LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xuân Phú, thầy Phòng Đào tạo Đại học sau đại học, thầy cô khoa Kinh tế Quản tồn thể thầy giáo trường đại học Thủy Lợi Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện giúp tác giả hoàn thành luận văn Do thời gian điều kiện chun mơn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận góp ý thầy giáo bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2011 Người viết luận văn Vũ Văn Điệp 96 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Hình 1.1: Các loại giá cơng trình xây dựng theo giai đoạn khảo sát thiết kế tiêu dùng để tính tốn dự án phải lập báo cáo đầu xây dựng Sơ đồ 3.1: Sơ đồ yêu cầu đặt với giải pháp nâng cao chất lượng quản nguồn vốn ngân sách nhà nước Sơ đồ 3.2: Quy trình bước lập, thẩm tra, phân bổ tốn vốn đầu Sơ đồ 3.3: Quy trình kiểm tra hồ sơ toán CÁC TỪ VIẾT TẮT KBNN : Kho bạc nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân BTC : Bộ tài BXD : Bộ xây dựng BKHĐT : Bộ kế hoạch đầu QLDA : Quản dự án TCN : Tiêu chuẩn ngành Bộ NN&PTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TKKT : Thiết kế kỹ thuật BTCT : Bê tông cốt thép BTCTDƯL : Bê tông cốt thép dự ứng lực NSNN : Ngân sách nhà nước GPMB : Giải phóng mặt TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TCN : Tiêu chuẩn ngành 97 MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt, bảng biểu I Tính cấp thiết đề tài I Mục đích để tài III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu V Kết dự kiến đạt VI Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương I: Một số vấn đề luận chung quản chi phí tốn, tốn vốn đầu dự án hồn thành 1.1 Giải thích số khái niệm dự án, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước 1.2 Một số vấn đề luận chung chi phí quản chi phí 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Nguyên tắc quản chi phí 1.2.3 Nội dung quản chi phí 1.3 Quản chi phí khâu tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 1.3.1 u cầu quản chi phí tốn vốn đầu 1.3.2 Tài liệu sở để quản chi phí tốn vốn đầu 1.3.3 Đánh giá chất lượng quản chi phí khâu tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 1.4 Quản chi phí khâu tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 11 1.4.1 u cầu quản chi phí khâu toán vốn đầu 11 1.4.2 Nội dung quản chi phí khâu tốn vốn đầu 12 1.4.3 Nội dung thẩm tra, phê duyệt toán dự án hồn thành 13 1.4.4 Giá tốn, giá tốn cơng trình 15 1.5 Ý nghĩa, vai trò mục tiêu chất lượng quản chi phí khâu 18 tốn, tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 1.6 Kinh nghiệm quản chi phí số nước giới học 18 rút cho Việt Nam 98 1.6.1 Mơ hình quản chi phí số nước giới 18 1.6.2 So sánh trình hình thành quản chi phí, giá xây dựng 20 số nước giới Việt Nam 1.6.3 Bài học rút cho Việt Nam Chương 2: Thực trạng toán tốn dự án hồn thành 22 23 cơng trình xây dựng thủy lợi 2.1 Chính sách đầu xây dựng liên quan đến chất lượng quản chi phí 23 khâu tốn, tốn dự án hoàn thành vài năm trở lại 2.2 Thực trạng quản chi phí đầu xây dựng cơng trình dự án xây 24 dựng thủy lợi 2.2.1 Thực trạng quản chi phí chủ trương đầu 24 2.2.2 Thực trạng quản chi phí triển khai điều hành kế hoạch đầu 26 2.2.3 Thực trạng quản chi phí giai đoạn thực đầu 26 2.3 Thực trạng công tác tốn, tốn vốn đầu xây dựng cơng 30 trình dự án xây dựng, thủy lợi 2.3.1 Thực trạng cơng tác tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 30 dự án xây dựng, thủy lợi 2.3.2 Thực trạng cơng tác tốn vốn đầu xây dựng cơng trình 35 dự án xây dựng, thủy lợi 2.4 Những yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến khâu 38 toán, toán vốn đầu xây dựng cơng trình dự án hồn thành 2.5 Ví dụ cụ thể: Về thực trạng cơng tác tốn dự án cơng trình 41 hồn thành Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản chi phí khâu 62 tốn, tốn dự án hồn thành áp dụng vào cơng trình cụ thể 3.1 Yêu cầu đặt giải pháp nâng cao chất lượng toán, 62 toán vốn đầu dự án hoàn thành 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản chi phí đầu xây dựng 64 cơng trình khâu tốn, toán 3.2.1 Giải pháp việc áp dụng văn nghị định, thông liên 64 quan đến tốn cơng trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 99 3.2.2 Đề xuất nhóm giải pháp chung quản vốn đầu từ nguồn vốn 76 ngân sách Nhà nước 3.2.3 Đề xuất nhóm giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng quản chi phí khâu tốn, tốn dự án hồn thành 3.3 Áp dụng cụ thể vào cơng trình 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 ... sử dụng Quản lý chi phí toán, toán vốn đầu tư xây dựng khâu quản lý chi phi phí đầu tư xây dựng cơng trình Quản lý chi phí toán, toán vốn đầu tư xây dựng dự án hồn thành kiểm sốt chi phí giai... xây dựng không vượt giá trúng thầu e Quản lý toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình 1.3 Quản lý chi phí khâu tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình 1.3.1 u cầu quản lý chi phí tốn vốn đầu tư Quản. .. Hiện dự án Việt Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án sử dụng vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước; dự án sử dụng vốn đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong khâu thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. , “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong khâu thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay