NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ ĂN MÒN HÓA HỌC CỦA BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĂN MÒN, TĂNG TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM

115 3 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TẠ DUY LONG NGHIÊN CỨU CHẾ ĂN MỊN HĨA HỌC CỦA TƠNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĂN MỊN, TĂNG TUỔI THỌ CƠNG TRÌNH TƠNG TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TẠ DUY LONG NGHIÊN CỨU CHẾ ĂN MỊN HĨA HỌC CỦA TƠNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĂN MỊN, TĂNG TUỔI THỌ CƠNG TRÌNH TƠNG TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM CHUN NGÀNH : XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY MÃ SỐ : 60-58-40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NHƯ OANH TS VŨ QUỐC VƯƠNG Hà Nội – 2012 TẠ DUY LONG + LUẬN VĂN THẠC SĨ + HÀ NỘI – 2012 MỤC LỤC MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẤN ĐỀ ĂN MỊN TƠNG, TÔNG CỐT THÉP VÙNG BIỂN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĂN MỊN TƠNG, TƠNG CỐT THÉP TRÊN THẾ GIỚI 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĂN MỊN TƠNG, TƠNG CỐT THÉPVIỆT NAM CHƯƠNG II 13 NGHIÊN CỨU CHẾ ĂN MỊN TƠNG, TƠNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM 13 2.1 ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM 13 2.1.1 Vùng ngập nước biển 13 2.1.2 Vùng khí biển ven biển 14 2.1.3 Vùng nước lên xuống sóng đánh 16 2.2 CHẾ PHÁ HỦY TÔNG TRONG NƯỚC BIỂN 16 2.2.1 Giới thiệu xi măng 16 2.2.2 Cấu trúc đá xi măng nguyên nhân ăn mòn xi măng 19 2.2.2.1 Cấu trúc đá xi măng 19 2.2.2.2 Ăn mòn xi măng 21 2.2.3 Tác động ăn mòn xi măng nước biển 21 2.2.3.1 Tác động CO 22 2.2.3.2 Tác động MgCl , MgSO 22 2.2.4 Hiện tượng mềm hóa tơng nước biển gây 24 2.2.4.1 sở đánh giá cường độ chịu nén tông theo thời gian 24 2.2.4.2 Đánh giá phát triển cường độ chịu nén tông môi trường nước biển Đồng Sông Cửu Long 26 2.3 CHẾ ĂN MÒN CỐT THÉP CỦA NƯỚC BIỂN 28 2.4 TUỔI THỌ CƠNG TRÌNH Q TRÌNH SUY GIẢM ĐỘ BỀN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN 38 CHƯƠNG III 43 CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĂN MỊN TƠNG, TƠNG CỐT THÉP VÙNG BIỂN 43 3.1 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT BẢN TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG NHẰM ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN LÂU CHO KẾT CẤU TÔNG, TÔNG CỐT THÉP VÙNG BIỂN 44 3.1.1 Yêu cầu vật liệu đầu vào lựa chọn thành phần tông 44 3.1.1.1 Chủng loại xi măng dùng môi trường biển 44 3.1.1.2 Cốt liệu dùng cho tông 44 3.1.1.3 Nước cho tông 50 3.1.1.4 Phụ gia cho tông 51 3.1.1.5 Cốt thép 53 3.1.2 Thiết kế kết cấu cấu tạo kiến trúc 54 3.1.3 Yêu cầu kỹ thuật thi công 56 3.1.3.1 Thiết kế thành phần tơng tính tới dao động chất lượng 56 3.1.3.2 Đảm bảo chiều dày lớp tông bảo vệ lắp dựng cốt thép 59 3.1.3.3 Đổ đầm tông 60 3.1.3.4 Kỹ thuật thi công mạch ngừng mối nối 62 3.1.3.5 Yêu cầu bảo dưỡng tông 64 3.2 CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CHO KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN 66 3.3 CÁC BIỆN PHÁP BẢO TRÌ SỬA CHỮA KẾT CẤU VÙNG BIỂN 74 CHƯƠNG IV NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA CHỐNG THẤM, CHỐNG XÂM THỰC BIFI-WP CHO TÔNG VÙNG BIỂN 82 4.1 GIỚI THIỆU PHỤ GIA BIFI-WP 82 4.2 THÍ NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC DỤNG MÀ PHỤ GIA BIFI-WP MANG LẠI 82 4.2.1 Các thí nghiệm 82 4.2.1.1 Thí nghiệm xác định độ lưu động 82 4.2.1.2 Thí nghiệm xác định cường độ 84 4.2.1.3 Thí nghiệm xác định hệ số thấm 84 4.2.2 Thành phần tông cấp phối thí nghiệm 86 4.2.2.1 Thành phần tông 86 4.2.2.2 Cấp phối thí nghiệm 86 4.2.2.3 Lựa chọn tỷ lệ phụ gia 86 4.2.3 Các kết thí nghiệm 88 4.2.3.1 Kết thí nghiệm cường độ 88 4.2.3.2 Kết thí nghiệm xác định hệ số thấm 88 4.2.3.3 Thí nghiệm ngâm mẫu vữa xi măng nước biển 91 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI Nước ta đường bờ biển dài 3600 km trải dài từ Móng Cái đến Hà Tiên Bên cạnh việc đem lại cho người giá trị tích cực kinh tế, tinh thần, biển mang đến tàn phá, huỷ hoại ghê gớm Từ bao đời nay, cơng trình mơi trường biển, bảo vệ bờ biển hình thành ngày nhiều với đóng góp đáng kể tiến khoa học kỹ thuật với mục đích lợi dụng tối đa lợi ích giảm tối thiểu tác động tiêu cực từ nước biển Đê biển cơng trình tơng vùng biển loại cơng trình ven bờ biển mơi trường biển, bị nước biển theo thời gian ăn mòn, phá hỏng kết cấu tông, tông cốt thép mặt học mà gây tượng ăn mòn hóa học Nó gây hư hỏng giảm tuổi thọ cơng trình Một đê biển cơng trình tơng tơng cốt thép bị phá hoại hậu tác động tới kinh tế kinh tế xã hội lớn Vì việc nghiên cứu chế ăn mòn hóa học tông môi trường biển đưa số giải pháp giảm thiểu ăn mòn, tăng tuổi thọ cơng trình trở thành vấn đề vơ cấp thiết với nước ta Những vấn đề cần giải luận văn - Nghiên cứu chế ăn mòn tơng, tơng cốt thép mơi trường biển Việt Nam - Các giải pháp khắc phục tình trạng ăn mòn tơng tơng cốt thép vùng biển - Nghiên cứu sử dụng phụ gia chống thấm, chống xâm thực để khắc phục tình trạng ăn mòn tơng tơng cốt thép CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẤN ĐỀ ĂN MỊN TƠNG, TƠNG CỐT THÉP VÙNG BIỂN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĂN MỊN TƠNG, TƠNG CỐT THÉP TRÊN THẾ GIỚI Kể từ báo cáo vào năm 1920 Hội nghị hải Quốc tế [22] nhiều tài liệu nghiên cứu vấn đề ăn mòn tơng tơng cốt thép vùng biển Xung quanh chế phá hủy tông tông cốt thép môi trường biển nhiều điều bàn luận, đặc biệt chất ăn mòn tơng nước biển nhiều yếu tố xâm thực tác động theo chế khác Q trình ăn mòn lại diễn chậm kết thí nghiệm nhanh mơ thường khơng lột tả chất phá hủy thực tế Trên đường xác định chất ăn mòn tơng tông cốt thép biển ta phải khảo sát nhiều cơng trình thực tế bị hư hỏng Năm 1980, báo cáo hội nghị khoa học độ bền lâu cơng trình biển New Brunswick[24], K.Mehta trích dẫn kết khảo sát thực tế nhiều cơng trình tồn từ 60-100 năm môi trường biển Thực tế chủ yếu hư hỏng ăn mòn cốt thép, vùng nước lên xuống Đối với tơng phát thấy tượng mềm hóa hàm lượng xi măng thấp Một số trường hợp tông nứt bề mặt, nguyên nhân đa phần phản ứng kiềm- silic nứt lý khác Trong thành phần tông lâu năm biển xác định số sản phẩm ăn mòn aragonite, brucite, ettringite, magnesium silicat hydrate,… Tuy số cơng trình, tơng giữ chất lượng cao sau nhiều năm biển (70 năm), chế tạo từ xi măng pooclang với hàm lượng C A tới 14,9% Trong hội nghị khoa học cơng trình biển lần thứ vào năm 1988[22] K.Mehta tiếp tục đưa dẫn chứng khác ăn mòn tơng, tơng cốt thép môi trường biển Bản chất tượng khơng khác biệt so với lần trước Odd E.Gjorv tài liệu [20] tổng kết nhiều kết khảo sát chất lượng cơng trình biển Nauy đưa kết luận phần lớn nguyên nhân hư hỏng rỉ cốt thép nhiều kết cấu sau 70-80 năm sử dụng tình trạng tốt thiết kế hợp lý thi công chuẩn xác Tại Nhật Bản, Sh.Toyama Y.Ishii[19] công bố kết khảo sát 494 cấu kiện đơn lẻ cảng biển Nhật Rất nhiều kết cấu bị ăn mòn cốt thép dẫn tới nứt vỡ tông bảo vệ Hàm lượng ion Cl- tơng cao Hình 1.1 Tình trạng ăn mòn tơng, cốt thép trụ cầu cảng Mỹ Hình 1.2 Tình trạng ăn mòn tơng Anh Hình 1.3 Tình trạng ăn mòn tơng Nam Phi Tại Nga việc nghiên cứu độ bền tông tông cốt thép nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Theo V.M Moskvin, cơng trình vica “nghiên cứu ngun nhân hóa học phá hủy biện pháp nâng cao khả chống ăn mòn chất kết dính rắn nước” cơng trình nghiên cứu khoa học ăn mòn Những năm đầu kỷ XX viện nghiên cứu độ bền cơng trình thủy lợi biển Nga kỹ sư xây dựng tiếng A.R Shuliachenko, V.I Charnomskij khảo sát cơng trình tơng tơng cốt thép hải cảng châu Âu Nga Họ đến kết luận xi măng pooclang chế tạo tông cốt thép bền vững môi trường biển Sự nâng cao độ đặc tông mang lại tuổi thọ cho cơng trình từ 20-30 năm Những nghiên cứu sử dụng tơng tơng cốt thép xí nghiệp công nghiệp thực vào đầu kỷ XX cơng trình nghiên cứu E.Rabal’d Đặc biệt cơng trình nghiên cứu A.A Bajkov cơng trình nghiên cứu giá trị lớn lĩnh vực Ơng phân tích ngun nhân gây ăn mòn tông biện pháp áp dụng thực tế chống ăn mòn Kavatosi cơng trình nghiên cứu đưa loại phụ gia tổng hợp siêu dẻo nghiệm Vật liệu xây dựng- Trường Đại học Thủy lợi để làm thí nghiệm cần thiết phục vụ cho nội dung luận văn Học viên ý thức nghiêm túc, tự giác học tập nghiên cứu thí nghiệm Trong q trình làm luận văn, học viên ln học hỏi tích cực nghiên cứu Người hướng dẫn khoa học đề nghị nhà trường cho phép học viên Tạ Duy Long bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học T/M người hướng dẫn khoa học TS Vũ Quốc Vương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày 28 tháng năm 2012 BẢN CAM KẾT Kính gửi: - Phòng đào tạo Đại học & sau Đại học - Khoa Cơng trình Tên học viên: Tạ Duy Long Sinh ngày: 18/10/1986 Lớp cao học: 18C21 Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu chế ăn mòn hóa học tơng mơi trường biển số giải pháp giảm thiểu ăn mòn, tăng tuổi thọ cơng trình tơng tông cốt thép môi trường biển Việt Nam” Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tơi hồn tồn tơi làm Những kết nghiên cứu, thí nghiệm khơng chép từ nguồn thơng tin khác chưa công bố cơng trình nghiên cứu Nếu vi phạm tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm, chịu hình thức kỷ luật nhà trường Học viên Tạ Duy Long CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO PHỤ LỤC 1: Bảng kết thí nghiệm nén mẫu tơng PHỤ LỤC 2: Hình ảnh thí nghiệm PHỤ LỤC 1: BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN CÁC MẪU TƠNG Cường độ tông ngày tuổi Tỷ lệ phụ gia Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) Diện tích mặt nén (cm2) Lực nén (KN) Lực nén (daN) Cường độ nén (daN/cm2) Cường độ nén Mpa Trung bình lít/m3 15x15x15 225 285 285 300 28500 28500 30000 126.7 126.7 133.3 12.7 12.7 13.3 12.9 1.2 lít/m3 15x15x15 225 295 300 305 29500 30000 30500 131.1 133.3 135.6 13.1 13.3 13.6 13.3 1.4 lít/m3 15x15x15 225 305 310 305 30500 31000 30500 135.6 137.8 135.6 13.6 13.8 13.6 13.6 Cường độ tông ngày tuổi PL1: Bảng quan hệ cường độ tông tỷ lệ phụ gia thời gian ngày tuổi Tỷ lệ phụ gia Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) Diện tích mặt nén (cm2) Lực nén (KN) Lực nén (daN) Cường độ nén (daN/cm2) Cường độ nén Mpa Trung bình 1.6 lít/m3 15x15x15 225 310 310 305 31000 31000 30500 1.8 lít/m3 15x15x15 225 305 300 310 30500 30000 31000 2.0 lít/m3 15x15x15 225 300 305 300 30000 30500 30000 137.8 13.8 135.6 13.6 133.3 13.3 137.8 13.8 13.7 135.6 13.6 133.3 13.3 13.6 137.8 13.8 135.6 13.6 13.4 133.3 13.3 PL2: Bảng quan hệ cường độ tông tỷ lệ phụ gia thời gian ngày tuổi Tỷ lệ phụ gia Cường độ tông ngày tuổi Cường độ tơng ngày tuổi Mẫu BT số lít/m3 1.2 lít/m3 1.4 lít/m3 Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 15x15x15 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 225 225 Lực nén (KN) 510 515 510 520 515 520 530 525 520 Lực nén (daN) 51000 51500 51000 52000 51500 52000 53000 52500 52000 Cường độ nén (daN/cm2) 226.7 228.9 226.7 231.1 228.9 231.1 235.6 233.3 231.1 Cường độ nén Mpa 22.7 22.9 22.7 23.1 22.9 23.1 23.6 23.3 23.1 Trung bình 22.7 23.0 23.3 Tỷ lệ phụ gia Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) Diện tích mặt nén (cm2) Lực nén (KN) Lực nén (daN) Cường độ nén (daN/cm2) Cường độ nén Mpa 1.6 lít/m3 15x15x15 225 530 525 530 53000 52500 53000 235.6 233.3 235.6 23.6 23.3 23.6 1.8 lít/m3 15x15x15 225 520 525 530 52000 52500 53000 231.1 233.3 235.6 23.1 23.3 23.6 2.0 lít/m3 15x15x15 225 520 515 525 52000 51500 52500 231.1 228.9 233.3 23.1 22.9 23.3 Trung bình 23.5 23.3 23.1 Cường độ tơng ngày tuổi khơng phụ gia Bảng PL3: Kết cường độ tơng khơng phụ gia ngày Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 Lực nén (KN) 255 265 260 Lực nén (daN) 25500 26500 26000 Cường độ nén (daN/cm2) 113.3 117.8 115.6 Cường độ nén Mpa 11.3 11.8 11.6 Trung bình 11.6 Cường độ tơng ngày tuổi khơng phụ gia Bảng PL4: Kết cường độ tơng khơng phụ gia ngày Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 Lực nén (KN) 460 465 465 Lực nén (daN) 46000 46500 46500 Cường độ nén (daN/cm2) 204.4 206.7 206.7 Cường độ nén Mpa 20.4 20.7 20.7 Trung bình 20.6 Cường độ tơng 28 ngày tuổi khơng phụ gia Bảng PL5: Kết cường độ tơng khơng phụ gia 28 ngày Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 Lực nén (KN) 795 790 790 Lực nén (daN) 79500 79000 79000 Cường độ nén (daN/cm2) 353.3 351.1 351.1 Cường độ nén Mpa 35.3 35.1 35.1 Trung bình 35.2 Bảng PL6: Kết cường độ tơng phụ gia ngày Cường độ tông ngày tuổi phụ gia Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 Lực nén (KN) 305 310 310 Lực nén (daN) 30500 31000 31000 Cường độ nén (daN/cm2) 135.6 137.8 137.8 Cường độ nén Mpa 13.6 13.8 13.8 Trung bình 13.7 Cường độ tơng ngày tuổi phụ gia Bảng PL7: Kết cường độ tơng phụ gia ngày Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 Lực nén (KN) 530 525 530 Lực nén (daN) 53000 52500 53000 Cường độ nén (daN/cm2) 235.6 233.3 235.6 Cường độ nén Mpa 23.6 23.3 23.6 Trung bình 23.5 Bảng PL8: Kết cường độ tơng phụ gia 28 ngày Cường độ tông 28 ngày tuổi phụ gia Mẫu BT số Kích thước mẫu (cm) 15x15x15 Diện tích mặt nén (cm2) 225 Lực nén (KN) 900 910 905 Lực nén (daN) 90000 91000 90500 Cường độ nén (daN/cm2) 400.0 404.4 402.2 Cường độ nén Mpa 40.0 40.4 40.2 Trung bình 40.2 PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình PL1: Trộn tơng thí nghiệm xác định độ sụt vữa tơng Hình PL2: Đúc mẫu thí nghiệm nén cường độ Hình PL3: Thí nghiệm xác định hệ số thấm Hình PL4: Ngâm mẫu xi măng Hình PL5: Mẫu xi măng khơng phụ gia Hình PL6: Mẫu xi măng phụ gia LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập làm luận văn cao học, giúp đỡ thầy, giáo trường Đại Học Thủy Lợi đặc biệt thầy giáo TS Nguyễn Như Oanh thầy giáo TS Vũ Quốc Vương, cố gắng thân đến tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Các kết đạt đóng góp nhỏ mặt khoa học q trình nghiên cứu tượng ăn mòn tơng tông cốt thép vùng biển giải pháp hạn chế điều Tuy nhiên khn khổ luận văn điều kiện thời gian trình độ hạn phương tiện máy móc thiếu thốn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến bảo, đóng góp thầy, đồng nghiệp Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn: TS Nguyễn Như Oanh, TS Vũ Quốc Vương hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp kiến thức khoa học cần thiết trình làm luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, Bộ môn Vật Liệu Xây Dựng, Khoa Công Trình, Phòng đào tạo đại học & sau đại học- Trường Đại học Thủy Lợi tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn thạc sỹ Hà Nơi, tháng năm 2012 Tác giả Tạ Duy Long LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH LƯỢC: Họ tên: Tạ Duy Long Giới tínhNam Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1986 Nơi sinh: Thái Bình Quê quán: Thụy Trình- Thái Thụy- Thái Binh Dân tộc:Kinh Chức vụ, đơn vị công tác trước học tập, nghiên cứu: Giảng viên môn Vật Liệu Xây Dựng- Khoa Cơng Trình Ảnh 4x6 Chỗ địa liên lạc: Phòng 227, ký túc xá K1, Đại học Thủy Lợi Điện thoại quan: 04.35636458 Điện thoại nhà riêng: Di động: 0988.858.122 Fax: Email: longtd@wru.edu.vn II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Trung học chuyên nghiệp: Hệ đào tạo: Thời gian từ: / đến / Nơi học (trường, thành phố): Ngành học: Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian từ: 9/2004 đến 6/2009 Nơi học (trường, thành phố): Đại học Thủy Lợi Hà Nội Ngành học: Công trình Thủy lợi Tên đồ án, luận án mơn thi tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước Sông Dinh tỉnh Ninh Thuận Ngày nơi bảo vệ đồ án, luận án thi tốt nghiệp:29/6/2009 Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Chiến Thạc sĩ: Hệ đào tạo: Tập trung Thời gian từ: 11/2010 đến 6/2011 Nơi học (trường, thành phố):Đại học Thủy Lợi Hà Nội Ngành học: Xây dựng cơng trình Thủy Tên luận văn:Nghiên cứu chế ăn mòn hóa học tơng mơi trường biển số giải pháp giảm thiểu ăn mòn, tăng tuổi thọ cơng trình tơng tơng cốt thép môi trường biển Việt Nam Ngày nơi bảo vệ : Người hướng dẫn: TS Nguyễn Như Oanh, TS Vũ Quốc Vương Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh B1 Châu Âu Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật thức cấp; số bằng, ngày cấp nơi cấp: III QUÁ TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 6/2009-6/2010 Viện Thủy Công- Viện Khoa học Thủy lợi Thiết kế viên 6/2010-nay Bộ môn Vật Liệu Xây Dựng Giảng viên VI KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH HỌC CAO HỌC: Khơng V CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ: Khơng XÁC NHẬN CỦA QUAN CỬ ĐI HỌC (Ký tên, đóng dấu) Ngày 28 tháng Năm 2012 Người khai ký tên Tạ Duy Long ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TẠ DUY LONG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ ĂN MỊN HĨA HỌC CỦA BÊ TƠNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĂN MỊN, TĂNG TUỔI THỌ CƠNG... nghiên cứu chế ăn mòn hóa học bê tông môi trường biển đưa số giải pháp giảm thiểu ăn mòn, tăng tuổi thọ cơng trình trở thành vấn đề vơ cấp thiết với nước ta Những vấn đề cần giải luận văn - Nghiên. .. thời gian ăn mòn, phá hỏng kết cấu bê tông, bê tông cốt thép khơng mặt học mà gây tượng ăn mòn hóa học Nó gây hư hỏng giảm tuổi thọ cơng trình Một đê biển cơng trình bê tơng bê tơng cốt thép bị
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ ĂN MÒN HÓA HỌC CỦA BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĂN MÒN, TĂNG TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM , NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ ĂN MÒN HÓA HỌC CỦA BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĂN MÒN, TĂNG TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay