NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI TẠI VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ LÀO

156 1 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN KIM BẰNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI TẠI VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ LÀO Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Mã số : 60 - 62 - 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫ khoa học: TS Vũ Kiên Trung TS Nguyễn Việt Anh HÀ NỘI- 2012 LỜI CẢM ƠN Luận văn tác giả hoàn thành phấn đấu nổ lực thân tác giả có bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp bạn bè Trước hết tác giả xin chân thành cảm ơn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội nói chung thầy, cô giáo khoa Kỹ thuật tài nguyên nước nói riêng truyền đạt kiến thức chuyên môn cho tác giả thời gian tác gia học tập làm luận văn trường Đặt biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn TS Vũ Kiên Trung, TS Nguyễn Việt Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tĩnh tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập làm luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho tác giả để hoàn chỉnh luận văn tốt Cuối xin cảm tạ lòng người thân gia đình, tin tưởng động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Do hạn chế trình độ thời gian tài liệu thu thập, luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận thơng cảm, góp ý chân tình thầy, giáo đồng nghiệp TÁC GIẢ Nguyễn Kim Bằng PHỤ LỤC Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Style Definition: TOC 1: Line spacing: Multiple 1,4 li Hà Tĩnh trải dài từ 17054’ đến 18050’ vĩ bắc từ 103048’ đến 108000’ kinh đơng Phía bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía tây giáp nước Lào, phía đơng giáp biển Đơng Là tỉnh nơng với diện tích đất nơng nghiệp 117.344ha, diện tích trồng lúa vụ đơng xn 54.000 ha, vụ thu 41.000 vụ mùa 6.000 Là khu vực nằm vùng nhiệt đới gió mùa, ngồi chịu ảnh hưởng khí hậu chuyển tiếp miền bắc miền nam, với đặc trưng khí hậu nhiệt đới điển hình miền nam có mùa đơng giá lạnh miền bắc, nên thời tiết, khí hậu khắc nghiệt Đặc biệt vào mùa khô từ tháng đến tháng năm sau Đây mùa nắng gắt, có gió Tây Nam (thổi từ Lào) khơ, nóng, lượng bốc lớn, Hà Tĩnh vùng chịu nhiều thiên tai bão lũ Để phục vụ công tác tưới tiêu, năm qua đảng nhân dân Hà Tĩnh quan tâm, giúp đỡ Đảng, Chính phủ Bộ, ngành Trung Ương xây dựng phát triển thuỷ lợi nhằm cung cấp nguồn nước tưới, hạn chế thiệt hại thiên tai, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống Bằng nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng 700 cơng trình thuỷ lợi lớn, nhỏ Có thể khẳng định cơng tác thuỷ lợi năm qua hướng tạo động lực tích cực việc tăng trưởng kinh tế nông thôn tỉnh nhà Tuy vậy, nhiều năm qua hệ thống cơng trình thủy lợi quy hoạch, thiết kế với mức tưới, hệ số tưới áp dụng theo hướng dẫn Bộ Thủy lợi (nay Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn) cũ áp dụng cho vùng có khí hậu tỉnh Hà Tĩnh không hợp lý nhiều nguyên nhân: cấu, giống thời vụ trồng thay đổi; khí hậu khu vực tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng gió tây nam khơ nóng đặc biệt điều kiện biến đổi khí hậu qua năm có diễn biến phức tạp nên nhu cầu nước trồng qua mùa vụ canh tác biến động lớn vùng chịu lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy Để xác định lượng nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đề kế hoạch tưới cho trồng phải xuất phát từ việc xác định nhu cầu nước Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt trồng điều kiện thời tiết, khí hậu chế độ canh tác cụ thể Việc xác định nhu cầu nước, tổng lượng nước tưới, hệ số tưới cho lúa vùng chịu ảnh hưởng gió Lào có ý nghĩa quan trọng cho việc quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi vùng; tài liệu phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế hệ thống cơng trình thuỷ lợi địa bàn tương tự Hà Tĩnh Mục tiêu nghiên cứu Xác định chế độ tưới cho lúa vùng chịu ảnh hưởng gió Lào Phạm vi nghiên cứu Chế độ tưới cho lúa số vùng thuộc tỉnh Hà Tĩnh Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp lý thuyết: Ứng dụng phần mềm tính toán chế độ tưới PGS.TS Trần Viết Ổn soạn thảo để xác định chế độ tưới - Phương pháp thực nghiệm Thực xác định có kích thước (1.5 x 1.5 x 0.45)m thực địa Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI CHO LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới Xác định nhu cầu nước tưới cho trồng nhiều tác giả giới nghiên cứu xây dựng số cơng thức tính tốn lượng bốc-thoát nước với yếu tố liên quan, như: Nhiệt độ, độ ẩm khơng khí, xạ, gió, trồng Trong đó, Thornthwaite (1948) xác định lượng bốc-thốt nước dựa vào hàm số nhiệt độ không khí bình qn tháng; Blaney-Criddle (1950) thấy rằng, lượng bốc-thốt nước tỷ lệ thuận với lượng nước bốc gây nhiệt độ trung bình số chiếu sáng năm vĩ độ khác nhau; Penman (1948) đưa công thức xác định lượng bốc-thoát nước tiềm năng, tác giả tổng hợp ảnh hưởng yếu tố thời tiết khác (năng lượng xạ mặt trời lượng gió); Kotchiacop (1951) cho rằng, lượng bốc-thốt nước có quan hệ chặt chẽ với suất trồng; Kapop (1958) đề suất cơng thức tính bốc-thốt nước dựa vào lượng bốc nước tự do; FAO (1977) nghiên cứu tổng hợp đề suất bổ sung cho phương án phổ biến là, phương pháp Blaney-Criddle, phương pháp xạ, phương pháp Penman, phương pháp thùng bốc Về nghiên cứu hệ số tưới nghiên cứu nước có nơng nghiệp phát triển Trung Quốc Nước xây dựng 400 trạm nghiên cứu thí nghiệm tưới toàn quốc, đặc biệt lúa nước Trong thập niên gần đây, nhà khoa học tập trung nghiên cứu chế độ tưới cho lúa điều kiện đặc biệt: thiếu nước, vùng có khí hậu, đất đai đặc trưng… Dưới tác giả xin giới thiệu số nghiên cứu giới chế độ tưới điều kiện đặc biệt Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt - Các nghiên cứu Philippines Trong giai đoạn từ 1968 đến 1995, Viện Nghiên cứu lúa quốc tế IRRI dã tiến hành số nghiên cứu nhằm nghiên cứu mối quan hệ lượng nước tưới suất lúa Thí nghiệm tiến hành ruộng với nội dung thí nghiệm sau: + Vụ khô năm 1968 Trong 60 ngày đầu (sau cấy đến kết thúc đẻ nhánh), tất ruộng thí nghiệm trì lớp nước 50 mm Sau tách làm nhóm với mức tưới nhóm mm/ngày; mm/ngày mm/ngày; ngày tưới lần Kết cho thấy thời gian thí nghiệm, độ ẩm đồng ruộng tất ruộng thí nghiệm không giảm xuống 50% sức chứa ẩm tối đa đồng ruộng mức tưới 2mm/ngày, suất lúa bị giảm không đáng kể so với tưới ngập liên tục + Vụ khơ năm 1969 Các thí nghiệm mở rộng thay đổi mức tưới áp dụng sau gieo cấy với mức tưới nhóm thay đổi từ 8mm/ngày đến 2mm/ngày, ngày tưới lần Kết cho thấy mức tưới 7mm/ngày trở lên suất lúa không giảm mức tưới mm ngày trở xuống, suất lúa giảm rõ rệt Năng suất không mức tưới 4mm/ngày Một số nghiên cứu khác Bhuiyan Tuong tiên hành năm 1995, kết cho thấy, lúa nước, khơng cần phải ln ln trì lớp nước ruộng nhằm đạt suất tối đa Với biện pháp tưới nông lộ phơi hợp lý áp dụng từ đầu vụ gieo cấy, giảm lượng nước tưới tối đa từ 40% đến 45% so với tưới ngập liên tục Tuy nhiên phương pháp có nhược điểm khơng hạn chế cỏ dại Có thể khắc phục hạn chế biện pháp việc áp dụng công thức tưới nông lộ phơi sau gieo cấy từ 35 đến 40 ngày (khi tán lúa phủ kín mặt đất) Trong trường hợp tiết kiệm lượng nước tối đa từ 25 dến 35% Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt - Các nghiên cứu Mỹ Nghiên cứu Mỹ tiến hành bang Texas, Missouri, Louisiana Arkansas đến kết luận lúa sinh trưởngường phát triển điều kiện tưới dải, tưới rãnh hay tưới phun không kinh tế điều kiện Mỹ Việc giảm suất yếu tố định biện pháp tưới ẩm Do trường hợp thiếu nước tốt nên theo phương pháp tưối nông lộ phơi tưới ẩm Kết luận quan trọng rút từ nghiên cứu là: + Cây lúa điều kiện tưới ẩm thường giảm suất tỷ lệ thuận với việc giảm lượng nước tưới, đặc biệt giai đoạn lúa nhạy cảm việc thiếu nước + Năng suất lúa trung bình tưới ẩm thường thấp suất lúa tưới ngập 20% điều kiện tương tự chăm sócđất đai bón phân Trong điều kiên tốt suất giảm từ 10% đến 15% + Tuy nhiên giống lúa suất thấp, khác tưới ngập tưới phun giảm nhỏ + Sự khác tưới ngập tưới không ngập thay đổi từ 20% đến 50% tuỳ thuộc vào loại đất, mưa, công tác quản lý nước hệ thống + Thời gian lần tưới quan trọng tưới khơng ngập áp dụng thời gian tưới hợp lý tránh stress lúa tăng lượng nước mưa hiệu - Các nghiên cứu Nhật Bản Phơi ruộng vào giai đoạn sinh trưởng lúa công nhận yếu tố tăng suất lúa Nhật Bản Biện pháp áp dụng từ năm cuối thập kỷ 60 ngày trở thành phổ biến Nhật Bản Tuy nhiên việc nghiên cứu biện pháp nông lộ phơi nhà khoa học Nhật Bản quan tâm nghiên cứu từ năm đầu thập kỷ 90 kỷ 20 Đáng ý nghiên cứu Anbumozhi công tiến hành vào năm 1998 Bằng biện pháp tưới nông lộ phơi với lớp nước mặt ruộng tối đa 90mm, áp dụng 30 ngày sau cấy Kết sau: Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt + Năng suất lúa không giảm so với tưới ngập + Chỉ số sản phẩm lúa đơn vị nước phương pháp tưới nông lộ phơi 1.26kg/m3 so với 0.96kg/m3 phương pháp tưới ngập + Việc tiết kiệm nước mà khơng làm giảm suất thực trì chế độ nước điều kiện ngập-lộ hợp lý - Các nghiên cứu Ấn Độ Các nghiên cứu Ấn Độ tiến hành thập kỷ qua loạt biện pháp tưới (gồm tưới ngập truyền thống, tưới nông lộ phơi số biện pháp khác) hầu hết khu vực thuộc hệ thống tưới tồn ấn Độ đến số kết luận sau đây: + Kết tất khu thí nghiệm cho thấy có tăng suất lúa giảm lượng nước tưới áp dụng biện pháp tưới nông lộ phơi so với biện pháp tưới ngập liên tục hay phương pháp khác Tuy nhiên tỷ lệ tăng suất hay tỷ lệ giảm mức tưới có khác lớn tuỳ theo kết thí nghiệm vùng địa phương Giải thích cho khác kết thí nghiệm gồm lý sau đây: Sự khác tăng suất khác không đồng yếu tố chi phối khác giống, khí hậu, loại đất, lượng phân bón, sâu bệnh vv Sự khác lượng nước tiết kiệm chế độ mưa (lượng phân bố), loại đất vị trí thí nghiệm khu vực tthí nghiệm yếu tố chi phối khác Các kết luận chung cho thí nghiệm chủ yếu xoay quanh việc khẳng định biện pháp tưới nông lộ phơi tiết kiệm lượng nước tưới từ 10% đến 77% so với tưới ngập truyền thống Năng suất lúa tăng từ 20% đến 87% - Các nghiên cứu Trung Quốc Các nghiên cứu Trung Quốc thời gian qua tiến hành hai phạm vi toàn hệ thống mặt ruộng Nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố thời kỳ từ thập kỷ 80, 90 kỷ XX đến năm đầu kỷ XXI Đáng ý nghiên cứu sau: Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Formatted: Space Before: pt Field Code Changed Formatted: Font: pt Bảng 1.1: Trung bình giá trị bốc hơi, thấm, mức tưới yêu cầu phương pháp tưới ngập tiết kiệm nước TT Biện pháp tưới Bốc (mm) Thấm (mm) Mức tưới (mm) Tưới ngập 765.4 514.9 1280.3 Tưới tiết kiệm (nông lộ phơi) 688.8 169.3 858.1 Trên phạm vi mặt ruộng: phương pháp tưới truyền thống năm cuối thập kỷ 70 kỷ 20 tưới nông thường xuyên Tuy nhiên phương pháp tưới thay đổi kể từ năm đầu thập kỷ 80 kỷ 20 Thời kỳ phương pháp gọi tưới tiết kiệm nước cho lúa tiến hành nghiên cứu (Mao Zhi, 1996) Cơ sở khoa học phương pháp khơng trì thường xuyên lớp nước ruộng lúa nhằm giảm thấm, giảm bốc hơi, giảm lượng nước tiêu từ ruộng lúa Kết nghiên cứu biện pháp tưới ngập thường xuyên tưới nông lộ phơi làm giảm đến 67% lượng nước tưới mà làm tăng suất lúa (Bảng 1.1) Theo Mao Zhi, việc giảm lượng nước tưới, tưới nơng lộ phơi làm giảm mực nước ngầm ruộng từ 0.3 đến 0.5 m Do lượng xy hồ tan đất tăng lên từ 120 đế 200% so với tưới ngập Cũng theo Mao Zhi, áp dụng biện pháp tưới cho 30.000 vùng Quangxi Autonomous, có khoảng 100 triệu m3 nước tưới tiết kiệm Tuy nhiên, trường hợp áp dụng phạm vi lớn trên, khó để xác định đâu lượng nước tưới tiết kiệm từ ruộng đâu lượng nước tưới tiết kiệm từ việc nâng cấp hệ thống kênh dẫn Dựa sở kết thí nghiệm diện rộng, lượng nước tưới tiết kiệm vào khoảng từ 20 đến 35% (lượng nước tưới giảm từ 4080-5780m3/ha/vụ xuống 3100-4500 m3/ha/vụ) Năng suất lúa tăng từ 15% đến 28% Lượng sản phẩm nông nghiệp đơn vị m3 nước tưới tăng từ 0.65-0.82 kg/m3 nước tưới trước lên 1.18-1.50 kg/m3 nước tưới Thí nghiệm tồn hệ thống tưới thuộc huyện Juankou cho kết tương tự, diện tích tưới hệ thống 2.100 Trước năm 1989, canh tác Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) 05/09/2008 06/09/2008 07/09/2008 08/09/2008 09/09/2008 10/09/2008 11/09/2008 12/09/2008 13/09/2008 14/09/2008 15/09/2008 16/09/2008 17/09/2008 18/09/2008 19/09/2008 20/09/2008 21/09/2008 22/09/2008 23/09/2008 24/09/2008 25/09/2008 26/09/2008 27/09/2008 28/09/2008 60 49 40 33 24 15 36 60 60 60 51 40 30 20 12 18 22 27 31 35 40 44 49 40 33 24 15 36 60 60 60 51 40 30 20 12 18 22 27 31 35 40 44 65 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0 0.8 3.9 1.4 2.3 31.7 37.8 78.1 25.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.0 0.0 0.8 3.9 1.4 2.3 31.7 34.2 10.6 10.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 67.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Bảng Vụ mùa năm 2009 Ngày 05/06/2009 06/06/2009 07/06/2009 08/06/2009 09/06/2009 10/06/2009 11/06/2009 12/06/2009 13/06/2009 14/06/2009 15/06/2009 16/06/2009 17/06/2009 18/06/2009 19/06/2009 20/06/2009 21/06/2009 22/06/2009 23/06/2009 24/06/2009 25/06/2009 26/06/2009 27/06/2009 28/06/2009 29/06/2009 30/06/2009 01/07/2009 Ho (mm) 16 22 27 33 60 60 60 60 49 37 26 15 10 47 51 54 57 60 60 59 48 36 24 Hc (mm) 16 22 27 33 60 60 60 60 49 37 26 15 10 47 51 54 57 60 60 59 48 36 24 13 K (mm) 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 E (mm) 5.4 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 Ptk (mm) 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 68.0 34.0 56.0 21.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 78.0 21.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Peff (mm) 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 36.1 9.1 11.4 11.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 14.3 11.7 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 q (l/s-ha) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M (m3/ha) 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 24.9 44.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02/07/2009 03/07/2009 04/07/2009 05/07/2009 06/07/2009 07/07/2009 08/07/2009 09/07/2009 10/07/2009 11/07/2009 12/07/2009 13/07/2009 14/07/2009 15/07/2009 16/07/2009 17/07/2009 18/07/2009 19/07/2009 20/07/2009 21/07/2009 22/07/2009 23/07/2009 24/07/2009 25/07/2009 26/07/2009 27/07/2009 28/07/2009 29/07/2009 30/07/2009 31/07/2009 01/08/2009 02/08/2009 03/08/2009 04/08/2009 05/08/2009 06/08/2009 07/08/2009 08/08/2009 09/08/2009 10/08/2009 11/08/2009 12/08/2009 13/08/2009 14/08/2009 15/08/2009 16/08/2009 17/08/2009 18/08/2009 19/08/2009 20/08/2009 21/08/2009 22/08/2009 23/08/2009 24/08/2009 25/08/2009 26/08/2009 13 1 24 60 60 48 37 25 13 60 49 38 26 14 10 14 23 29 32 35 38 41 44 47 50 53 57 69 58 47 35 24 12 56 59 66 54 42 31 19 11 14 17 21 24 28 32 35 38 42 1 24 60 60 48 37 25 13 60 49 38 26 14 10 14 23 29 32 35 38 41 44 47 50 53 57 69 58 47 35 24 12 56 59 66 54 42 31 19 11 14 17 21 24 28 32 35 38 42 45 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 12.0 34.0 54.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 0.9 0.0 0.0 0.0 7.8 15.0 0.2 0.0 15.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.7 0.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 34.0 48.2 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.9 0.0 0.0 0.0 7.8 15.0 0.2 0.0 15.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.7 0.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 146.88 146.88 146.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 0.0 0.0 0.0 5.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27/08/2009 28/08/2009 29/08/2009 30/08/2009 31/08/2009 01/09/2009 02/09/2009 03/09/2009 04/09/2009 05/09/2009 06/09/2009 07/09/2009 08/09/2009 09/09/2009 10/09/2009 11/09/2009 12/09/2009 13/09/2009 14/09/2009 15/09/2009 45 48 52 55 71 63 51 47 42 60 60 49 59 60 60 49 37 26 15 48 52 55 71 63 51 47 42 60 60 49 59 60 60 49 37 26 15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0 11.9 3.4 0.0 7.4 5.5 55.0 14.0 0.0 22.0 71.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 3.4 0.0 7.4 5.5 29.6 11.3 0.0 22.0 11.9 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 146.88 146.88 146.88 146.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 2.7 0.0 0.0 59.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ TÍNH TỐN CHẾ ĐỘ TƯỚI VỚI CÁC PHƯƠNG ÁN HỆ SỐ TƯỚI q = 1,8l/s-ha Bảng Vụ chiêm năm 2008 Ngày Ho Hc K E Ptk Peff 17/01/2008 18/01/2008 19/01/2008 20/01/2008 21/01/2008 22/01/2008 23/01/2008 24/01/2008 25/01/2008 26/01/2008 27/01/2008 28/01/2008 29/01/2008 30/01/2008 31/01/2008 01/02/2008 02/02/2008 03/02/2008 04/02/2008 05/02/2008 06/02/2008 07/02/2008 08/02/2008 09/02/2008 10/02/2008 11/02/2008 12/02/2008 13/02/2008 14/02/2008 15/02/2008 16/02/2008 17/02/2008 18/02/2008 19/02/2008 20/02/2008 21/02/2008 22/02/2008 23/02/2008 24/02/2008 25/02/2008 26/02/2008 27/02/2008 28/02/2008 29/02/2008 01/03/2008 02/03/2008 03/03/2008 04/03/2008 05/03/2008 (mm) 14 14 24 53 70 70 67 63 59 57 60 59 57 59 54 50 45 45 39 38 32 26 23 20 14 10 19 29 38 47 56 64 57 50 43 39 38 31 23 16 11 (mm) 14 14 24 53 70 70 67 63 59 57 60 59 57 59 54 50 45 45 39 38 32 26 23 20 14 10 19 29 38 47 56 64 57 50 43 39 38 31 23 16 11 19 (mm) 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 (mm) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 (mm) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 19.5 7.6 9.9 2.2 2.5 1.3 4.1 10.3 5.2 3.8 7.9 1.5 2.0 1.4 6.2 0.3 4.6 0.3 0.0 3.0 3.1 0.0 0.8 0.0 0.0 1.0 1.2 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (mm) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 19.5 7.6 5.8 2.2 2.5 1.3 4.1 8.9 5.2 3.8 7.9 1.5 2.0 1.4 6.2 0.3 4.6 0.3 0.0 3.0 3.1 0.0 0.8 0.0 0.0 1.0 1.2 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 q (l/sha) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 M C (m3/ha) 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06/03/2008 07/03/2008 08/03/2008 09/03/2008 10/03/2008 11/03/2008 12/03/2008 13/03/2008 14/03/2008 15/03/2008 16/03/2008 17/03/2008 18/03/2008 19/03/2008 20/03/2008 21/03/2008 22/03/2008 23/03/2008 24/03/2008 25/03/2008 26/03/2008 27/03/2008 28/03/2008 29/03/2008 30/03/2008 31/03/2008 01/04/2008 02/04/2008 03/04/2008 04/04/2008 05/04/2008 06/04/2008 07/04/2008 08/04/2008 09/04/2008 10/04/2008 11/04/2008 12/04/2008 13/04/2008 14/04/2008 15/04/2008 16/04/2008 17/04/2008 18/04/2008 19/04/2008 20/04/2008 21/04/2008 22/04/2008 23/04/2008 24/04/2008 25/04/2008 26/04/2008 27/04/2008 28/04/2008 29/04/2008 19 28 36 45 53 62 55 48 41 35 28 21 14 10 15 24 32 44 52 61 52 42 33 23 13 42 32 32 23 13 15 20 26 32 38 43 51 69 60 50 40 30 20 10 13 61 50 38 26 17 28 36 45 53 62 55 48 41 35 28 21 14 10 15 24 32 44 52 61 52 42 33 23 13 42 32 32 23 13 15 20 26 32 38 43 51 69 60 50 40 30 20 10 13 61 50 38 26 17 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8 0.2 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 0.0 9.4 0.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 44.8 1.0 0.3 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8 0.2 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 0.0 9.4 0.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 44.8 1.0 0.3 0.0 3.2 0.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30/04/2008 01/05/2008 02/05/2008 03/05/2008 04/05/2008 05/05/2008 06/05/2008 07/05/2008 08/05/2008 09/05/2008 10/05/2008 11/05/2008 12/05/2008 13/05/2008 14/05/2008 15/05/2008 13 17 21 25 28 38 43 46 50 60 54 44 32 21 13 17 21 25 28 38 43 46 50 60 54 44 32 21 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0 0.7 0.7 0.0 0.6 0.1 6.5 1.0 0.0 0.0 51.0 5.9 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.6 0.1 6.5 1.0 0.0 0.0 21.5 5.9 0.9 0.6 0.0 0.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M (m3/ha) 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Bảng Vụ chiêm năm 2009 Ngày 14/01/2009 15/01/2009 16/01/2009 17/01/2009 18/01/2009 19/01/2009 20/01/2009 21/01/2009 22/01/2009 23/01/2009 24/01/2009 25/01/2009 26/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 30/01/2009 31/01/2009 01/02/2009 02/02/2009 03/02/2009 04/02/2009 05/02/2009 06/02/2009 07/02/2009 08/02/2009 09/02/2009 10/02/2009 11/02/2009 12/02/2009 13/02/2009 14/02/2009 15/02/2009 16/02/2009 17/02/2009 Ho (mm) 14 14 25 36 47 58 69 69 69 65 59 53 47 41 35 29 24 18 12 15 25 34 44 54 63 56 49 41 34 27 Hc (mm) 14 14 25 36 47 58 69 69 69 65 59 53 47 41 35 29 24 18 12 15 25 34 44 54 63 56 49 41 34 27 19 K (mm) 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 E (mm) 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 Ptk (mm) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 27.1 6.5 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Peff (mm) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 4.7 4.7 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 q (l/s-ha) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/02/2009 19/02/2009 20/02/2009 21/02/2009 22/02/2009 23/02/2009 24/02/2009 25/02/2009 26/02/2009 27/02/2009 28/02/2009 01/03/2009 02/03/2009 03/03/2009 04/03/2009 05/03/2009 06/03/2009 07/03/2009 08/03/2009 09/03/2009 10/03/2009 11/03/2009 12/03/2009 13/03/2009 14/03/2009 15/03/2009 16/03/2009 17/03/2009 18/03/2009 19/03/2009 20/03/2009 21/03/2009 22/03/2009 23/03/2009 24/03/2009 25/03/2009 26/03/2009 27/03/2009 28/03/2009 29/03/2009 30/03/2009 31/03/2009 01/04/2009 02/04/2009 03/04/2009 04/04/2009 05/04/2009 06/04/2009 07/04/2009 08/04/2009 09/04/2009 10/04/2009 11/04/2009 12/04/2009 13/04/2009 19 13 15 24 32 40 48 57 65 58 52 54 51 45 40 32 28 29 22 20 13 14 22 30 39 47 55 63 56 55 50 41 32 25 24 16 14 21 43 54 71 66 57 48 40 34 25 16 14 21 28 13 15 24 32 40 48 57 65 58 52 54 51 45 40 32 28 29 22 20 13 14 22 30 39 47 55 63 56 55 50 41 32 25 24 16 14 21 43 54 71 66 57 48 40 34 25 16 14 21 28 35 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 1.1 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 9.9 3.7 2.0 1.5 0.0 2.8 8.7 0.0 5.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.8 0.0 0.0 0.9 7.8 1.0 0.0 0.0 0.0 15.3 4.5 10.1 3.1 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 9.9 3.7 2.0 1.5 0.0 2.8 8.7 0.0 5.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.8 0.0 0.0 0.9 7.8 1.0 0.0 0.0 0.0 15.3 4.5 10.1 3.1 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14/04/2009 15/04/2009 16/04/2009 17/04/2009 18/04/2009 19/04/2009 20/04/2009 21/04/2009 22/04/2009 23/04/2009 24/04/2009 25/04/2009 26/04/2009 27/04/2009 28/04/2009 29/04/2009 30/04/2009 01/05/2009 02/05/2009 03/05/2009 04/05/2009 05/05/2009 06/05/2009 07/05/2009 08/05/2009 09/05/2009 10/05/2009 11/05/2009 12/05/2009 13/05/2009 35 42 51 56 62 53 43 33 24 14 10 19 28 34 43 60 60 50 41 29 18 11 15 19 23 28 32 36 42 51 56 62 53 43 33 24 14 10 19 28 34 43 60 60 50 41 29 18 11 15 19 23 28 32 36 41 Ngày Ho (mm) 11 17 22 28 34 40 60 60 52 42 31 21 42 41 37 27 21 10 10 15 Hc (mm) 11 17 22 28 34 40 60 60 52 42 31 21 42 41 37 27 21 10 10 15 19 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6.2 6.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.5 0.1 2.9 27.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.5 0.1 2.9 26.6 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 q (l/s-ha) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 M (m3/ha) 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 C (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Bảng Vụ mùa năm 2008 20/06/2008 21/06/2008 22/06/2008 23/06/2008 24/06/2008 25/06/2008 26/06/2008 27/06/2008 28/06/2008 29/06/2008 30/06/2008 01/07/2008 02/07/2008 03/07/2008 04/07/2008 05/07/2008 06/07/2008 07/07/2008 08/07/2008 09/07/2008 10/07/2008 K (mm) 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 E (mm) 4.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 Ptk (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 21.0 2.5 1.2 0.0 0.0 32.0 10.0 7.0 0.0 6.3 0.4 12.2 1.3 0.0 Peff (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 10.7 2.5 1.2 0.0 0.0 32.0 10.0 7.0 0.0 6.3 0.4 12.2 1.3 0.0 11/07/2008 12/07/2008 13/07/2008 14/07/2008 15/07/2008 16/07/2008 17/07/2008 18/07/2008 19/07/2008 20/07/2008 21/07/2008 22/07/2008 23/07/2008 24/07/2008 25/07/2008 26/07/2008 27/07/2008 28/07/2008 29/07/2008 30/07/2008 31/07/2008 01/08/2008 02/08/2008 03/08/2008 04/08/2008 05/08/2008 06/08/2008 07/08/2008 08/08/2008 09/08/2008 10/08/2008 11/08/2008 12/08/2008 13/08/2008 14/08/2008 15/08/2008 16/08/2008 17/08/2008 18/08/2008 19/08/2008 20/08/2008 21/08/2008 22/08/2008 23/08/2008 24/08/2008 25/08/2008 26/08/2008 27/08/2008 28/08/2008 29/08/2008 30/08/2008 31/08/2008 01/09/2008 02/09/2008 03/09/2008 19 22 26 31 35 39 42 46 50 54 58 61 49 38 32 20 31 60 60 48 35 23 45 57 56 43 31 18 13 18 22 25 27 30 33 36 39 60 47 35 22 25 12 15 18 46 49 54 60 49 41 22 26 31 35 39 42 46 50 54 58 61 49 38 32 20 31 60 60 48 35 23 45 57 56 43 31 18 13 18 22 25 27 30 33 36 39 60 47 35 22 25 12 15 18 46 49 54 60 49 41 43 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.3 0.0 0.0 34.0 54.0 12.0 0.0 0.0 0.0 35.0 24.0 12.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.5 0.5 2.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 25.0 0.3 0.0 39.0 0.0 2.0 13.0 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.3 0.0 0.0 34.0 41.3 11.9 0.0 0.0 0.0 35.0 24.0 12.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.5 0.5 2.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 25.0 0.3 0.0 16.3 0.0 2.0 13.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0 04/09/2008 05/09/2008 06/09/2008 07/09/2008 08/09/2008 09/09/2008 10/09/2008 11/09/2008 12/09/2008 13/09/2008 14/09/2008 15/09/2008 16/09/2008 17/09/2008 18/09/2008 19/09/2008 20/09/2008 21/09/2008 22/09/2008 23/09/2008 24/09/2008 25/09/2008 26/09/2008 27/09/2008 28/09/2008 43 60 49 40 33 24 15 36 60 60 60 51 40 30 20 13 19 25 30 35 41 46 51 60 49 40 33 24 15 36 60 60 60 51 40 30 20 13 19 25 30 35 41 46 51 73 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 45.0 0.0 0.8 3.9 1.4 2.3 31.7 37.8 78.1 25.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.0 27.4 0.0 0.8 3.9 1.4 2.3 31.7 34.2 10.6 10.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 67.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 q (l/s-ha) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M (m3/ha) 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 24.9 44.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Bảng Vụ mùa năm 2009 Ngày 05/06/2009 06/06/2009 07/06/2009 08/06/2009 09/06/2009 10/06/2009 11/06/2009 12/06/2009 13/06/2009 14/06/2009 15/06/2009 16/06/2009 17/06/2009 18/06/2009 19/06/2009 20/06/2009 21/06/2009 22/06/2009 23/06/2009 24/06/2009 25/06/2009 26/06/2009 27/06/2009 28/06/2009 29/06/2009 30/06/2009 Ho (mm) 10 18 24 31 37 60 60 60 60 49 37 26 15 12 50 54 58 63 63 63 62 50 39 Hc (mm) 10 18 24 31 37 60 60 60 60 49 37 26 15 12 50 54 58 63 63 63 62 50 39 27 K (mm) 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 E (mm) 5.4 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 Ptk (mm) 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 68.0 34.0 56.0 21.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 78.0 21.0 11.0 0.0 0.0 0.0 Peff (mm) 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 31.7 9.1 11.4 11.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 11.7 11.7 11.0 0.0 0.0 0.0 01/07/2009 02/07/2009 03/07/2009 04/07/2009 05/07/2009 06/07/2009 07/07/2009 08/07/2009 09/07/2009 10/07/2009 11/07/2009 12/07/2009 13/07/2009 14/07/2009 15/07/2009 16/07/2009 17/07/2009 18/07/2009 19/07/2009 20/07/2009 21/07/2009 22/07/2009 23/07/2009 24/07/2009 25/07/2009 26/07/2009 27/07/2009 28/07/2009 29/07/2009 30/07/2009 31/07/2009 01/08/2009 02/08/2009 03/08/2009 04/08/2009 05/08/2009 06/08/2009 07/08/2009 08/08/2009 09/08/2009 10/08/2009 11/08/2009 12/08/2009 13/08/2009 14/08/2009 15/08/2009 16/08/2009 17/08/2009 18/08/2009 19/08/2009 20/08/2009 21/08/2009 22/08/2009 23/08/2009 24/08/2009 25/08/2009 27 15 26 60 60 48 37 25 13 60 49 38 26 14 10 14 25 31 35 39 43 47 51 55 59 63 52 49 39 27 15 11 17 69 58 49 38 26 14 11 15 19 23 28 32 37 41 45 15 26 60 60 48 37 25 13 60 49 38 26 14 10 14 25 31 35 39 43 47 51 55 59 63 52 49 39 27 15 11 17 69 58 49 38 26 14 11 15 19 23 28 32 37 41 45 49 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 0.0 12.0 34.0 54.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 0.9 0.0 0.0 0.0 7.8 15.0 0.2 0.0 15.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.7 0.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 34.0 45.6 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.9 0.0 0.0 0.0 7.8 15.0 0.2 0.0 15.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.7 0.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26/08/2009 27/08/2009 28/08/2009 29/08/2009 30/08/2009 31/08/2009 01/09/2009 02/09/2009 03/09/2009 04/09/2009 05/09/2009 06/09/2009 07/09/2009 08/09/2009 09/09/2009 10/09/2009 11/09/2009 12/09/2009 13/09/2009 14/09/2009 15/09/2009 49 54 58 62 51 52 44 32 28 23 60 60 49 59 60 60 49 37 26 15 54 58 62 51 52 44 32 28 23 60 60 49 59 60 60 49 37 26 15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 3.4 0.0 7.4 5.5 55.0 14.0 0.0 22.0 71.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 3.4 0.0 7.4 5.5 48.6 11.3 0.0 22.0 11.9 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 155.52 155.52 155.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 2.7 0.0 0.0 59.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tuấn Anh (1995), Chế độ tưới cho lúa chịu hạn, đậu tương, chè Sơn La tính dự báo lượng nước cần cho vùng Tây Bắc Luận án Phó tiến sỹ khoa học kỹ thuật, Viện nghiên cứu Thủy lợi, Hà nội Nguyễn Đức Châu (2001), Xác định nhu cầu nước mặt ruộng cho loại trồng vùng duyên hải Nam Trung Bộ Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội Nguyễn Việt Anh cs (2010), Nghiên cứu xác định hệ số tưới vùng ảnh hưởng gió Lào (gió tây khơ nóng) Đề tài NCKH cấp sở, Trường ĐH thủy lợi, Hà nội Nguyễn Quang Kim (2003), “ISPM-Một phần mềm hỗ trợ tính tốn chế độ tưới cho loại trồng”, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 5(26), tr34 Nguyễn Xuân Đông (2004), Quản lý nước mặt ruộng để giảm thiểu phát thải khí Mê tan ruộng lúa vùng đồng Sơng Hồng Luận văn Thạc sỹ, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội Nguyễn Văn Thắng (2000), Cân nước phát triển bền vững tài nguyên nước sông vùng ven biển miền Trung Luận án Tiến sỹ kỹ thuật, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội Nguyễn Văn Thắng (2004), Tính tốn dự báo nhu cầu sử dụng nước, Bài giảng cao học, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội Bùi Hiếu (1995), Lượng nước cần cho trồng, Tập giảng Cao học, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội Nguyễn Văn Dung (1998), Nghiên cứu lượng nước cần nhu cầu nước tưới cho trồng qua mùa vụ khác thuộc hệ thống tưới La khê - Hà Tây vùng Đồng Sông hồng, Luận án Tiến sỹ khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 10 Lê Đình Quyết (2000), Ảnh hưởng điều kiện khí tượng nơng nghiệp đến q trình sinh trưởng, phát triển hình thành suất lúa vụ Đơng - Xn Hồi Đức, Luận văn tốt nghiệp, Trường Cán Khí tượng Thuỷ văn Hà Nội 11 Đào Thế Tuấn (1962), Phương pháp thí nghiệm trồng trọt, Nhà xuất nông thôn, Hà Nội 12 Nguyễn Xuân Hiển, Đinh Văn Lữ, Nguyễn Văn Uyển (1970), Nghiên cứu lúa nước ngoài, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Nguyễn Quang Kim (2004), Nghiên cứu giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán tỉnh duyên hải Miền Trung, Chuyên đề No.10 - Các biện pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội 14 Nguyễn Tuấn Anh, Tống Đức Khang (2004), Các phương pháp tính toán quy hoạch Hệ thống thuỷ lợi Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 15 Hà Học Ngô (1978), Lượng nước cần lúa vùng Đồng Bắc cơng thức chuẩn đốn (Giống IR-8), Luận văn Phó tiến sỹ Nông học, Hà Nội 16 Lê Thị Nguyên (2003), Sinh thái học quan hệ đất-nước-cây trồng Bài giảng cao học, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội 17 Nguyễn Đình Tiến (1996), Khí tượng nơng nghiệp NXB Nơng nghiệp, Hà nội 18 Chương trình KC-12, Đề tài KC-12-03 (1994), “Nghiên cứu cân nước phục vụ phát triển dân sinh kinh tế vùng ven biển Miền Trung”, Trường đại học Thủy lợi, Hà nội 19 Viện Khoa học Thuỷ lợi (1999), Tuyển tập kết khoa học công nghệ 1994-1999 (tập 2) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 20 Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi (1984), Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Thuỷ nơng Cải tạo đất, Chương trình 06-01 Hà Nội 21 Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi (1989), Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học Thuỷ nơng – Cải tạo đất (Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện 1959-1989) Hà Nội 22 Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam (1998), Tuyển tập kết khoa học công nghệ Thuỷ nông cải tạo đất & Môi trường, Nhà xuất Nơng nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 23 Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi (1985), Một số kết nghiên cứu Thuỷ nông Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 24 Bộ Nông nghiệp - Bộ Thuỷ lợi (1978), Quy trình tưới tiêu nước cho lúa số trồng cạn QT-NN.TL-9-78, Hà Nội 25 Báo cáo rà soát quy hoạch thuỷ lợi Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình, năm 1998 26 M.G Bos, J Vos, R.A Feddes (1996), CRIWAR 2.0 Asiulation model on Crop Irrigation Water Requirements The Netherlands 27 Edited by Marvin E Jensen (2000) Consumptive use of water and irrigation water requirements Published by American society of civil engineers 345 East 47th Street New York, N.Y 10017 28 J Doorenbos and W.O.Pruitt (1994) "Guidelines for predicting crop water requirements" Fao Irrigation and drainage paper 24 Food and agriculture organization of the united nations Rome 29 Dr Derek Clarke Fao Cropwat for window 4.3: User guide, October 1998 ... thiết kế hệ thống cơng trình thuỷ lợi địa bàn tương tự Hà Tĩnh Mục tiêu nghiên cứu Xác định chế độ tưới cho lúa vùng chịu ảnh hưởng gió Lào Phạm vi nghiên cứu Chế độ tưới cho lúa số vùng thuộc... vực chịu ảnh hưởng gió Lào thường yêu cầu hệ số tưới tổng mức tưới lớn Do khu vực việc nghiên cứu điều chỉnh hệ số tưới phù hợp với điều kiện khí hậu đặc trưng cần nghiên cứu kết hợp quy trình tưới. .. tác cụ thể Việc xác định nhu cầu nước, tổng lượng nước tưới, hệ số tưới cho lúa vùng chịu ảnh hưởng gió Lào có ý nghĩa quan trọng cho việc quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi vùng; tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI TẠI VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ LÀO , NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI TẠI VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ LÀO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay