LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG – ÁP DỤNG CHO ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT

124 5 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI       NGÔ QUÝ SINH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG ÁP DỤNG CHO ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI       NGÔ QUÝ SINH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG ÁP DỤNG CHO ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT CHUN NGÀNH: XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY MÃ SỐ: 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ XUÂN ROANH HÀ NỘI, 2012 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn “ Lựa chọn công nghệ xử mềm yếu đập phá sóng Áp dụng cho đập phá sóng Dung Quất ” tơi nhận đuợc hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân, tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Trước hết tơi xin bày tỏ cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, khoa sau đại học thầy cô giáo môn Công nghệ Quản Xây Dựng, thầy cô khoa Kỹ thuật Biển Trường Đại học Thuỷ lợi tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu Có kết ngày hơm tơi vơ biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc PGS.TS Lê Xuân Roanh người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin gửi cảm ơn chân thành đến bố mẹ, gia đình bạn bè quan tâm, động viên giúp đỡ suốt trình học tập công tác Tuy nhiên khuôn khổ luận văn thạc sĩ, điều kiện thời gian hạn chế trình độ có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Qua luận văn tác giả mong nhận bảo, góp ý thầy cô giáo, đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, 26 tháng 02 năm 2012 Tác giả luận văn Ngô Quý Sinh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn ghi lời cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Ngô Quý Sinh Luận văn thạc sĩ i MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu .2 3.1 Cách tiếp cận .2 3.2 Phương pháp nghiên cứu .2 Kết dự kiến đạt Nội dung luận văn CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH VEN BIỂN, ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU 1.1.Khái quát chung hệ thống đê chắn sóng [5] .3 1.1.1 Một đê chắn sóng liền bờ 1.1.2 Hai đê chắn sóng liền bờ 1.1.3 Một đê chắn sóng tự (đê đảo) .4 1.1.4 Kết hợp đê chắn sóng liền bờ với đê chắn sóng tự (đê đảo) 1.2 Khái qt chung cơng trình biển .6 1.2.1 Điều kiện tự nhiên số kiểu bờ biển Việt Nam 1.2.2 Các giải pháp bảo vệ bờ 10 1.2.2.1 Cơng trình gia cố mái 14 1.2.2.2 Công trình ngăn cát, giảm sóng giữ bãi 15 1.3.Khái quát chung đất yếu 21 1.3.1 Khái quát chung .21 1.3.2 Một số đặc điểm đất yếu 22 1.3.3 Các loại đất mềm yếu thường gặp 22 1.4 Những giải pháp chung xử mềm yếu 22 1.4.1 Các phương pháp làm chặt đất biện pháp hóa 22 1.4.1.1 Gia cố đất phương pháp trộn vôi 22 Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ ii 1.4.1.2 Gia cố đất phương pháp trộn xi măng 23 1.4.1.3 Gia cố đất keo Polime tổng hợp .24 1.4.1.4 Phương pháp khoan áp lực cao (Jet -grouting) [2] 25 1.4.2 Biện pháp làm tăng độ chặt đất .29 1.4.2.1 Gia cố đất yếu thiết bị tiêu nước thẳng đứng 29 1.4.2.2 Giếng cát, cọc cát 30 1.4.2.3 Nén trước tải trọng tĩnh 31 1.4.2.4 Cọc xi măng đất .31 1.4.3 Gia cố đất yếu vải địa kỹ thuật 32 1.4.4 Gia cố đất yếu phương pháp học 33 1.4.3.1 Nén chặt đất chấn động .33 1.4.3.2 Nén chặt đất thuỷ chấn 33 1.4.3.3 Gia cố đất yếu lượng nổ .34 1.4.5 Gia cố đất yếu phương pháp bóc bỏ thay vật liệu 35 1.6 Kết luận chương I .35 CHƯƠNG II: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ THÔNG DỤNG XỬ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG 37 2.1 Giới thiệu chung kết cấu đập phá sóng [15] 37 2.1.1 Đê chắn sóng trọng lực tường đứng .37 2.1.1.1 Điều kiện áp dụng 37 2.1.1.2 Mặt cắt dọc đê chắn sóng .37 2.1.1.3 Các phận đê tường đứng 38 2.1.2 Đê chắn sóng mái nghiêng .44 2.1.2.1 Điều kiện áp dụng 44 2.1.2.2 Các phận đê chắn sóng mái nghiêng .44 2.1.2.3 Kết cấu thân đê 45 2.1.3 Đê chắn sóng hỗn hợp 46 2.2 Công nghệ xử mềm yếu đập phá sóng 47 Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ iii 2.2.1 Giới thiệu công nghệ cọc xi măng đất .47 2.2.1.1 Ưu nhược điểm cọc xi măng đất .48 2.2.1.2 Phương pháp tính tốn .48 2.2.1.3 Phạm vi ứng dụng 55 2.2.1.3 Các kiểu bố trí cọc XMĐ 55 2.2.1.4 Công nghệ thi công 57 2.2.1.5 Trình tự thi cơng cọc xi măng đất 58 2.2.2 Giới thiệu công nghệ dùng cọc đá BaLat để xử đất yếu 58 2.2.2.1 Phạm vi áp dụng 58 2.2.2.2 Phương pháp thi công .59 2.2.2.3 Vật liệu thi công 60 2.2.2.4 Nguyên hoạt động .60 2.2.2.5 Tính tốn thiết kế 60 2.2.3 Giới thiệu công nghệ cọc cát 62 2.2.3.1 Khái niệm cọc cát 62 2.2.3.2 Đặc điểm cọc cát 62 2.2.3.3 Phạm vi ứng dụng cọc cát 62 2.2.3.3 Biện pháp thi công gia cố đất yếu cọc cát .63 2.2.4 Phương pháp cố kết thấm 67 2.2.4.1 thuyết cố kết thấm 67 2.2.4.2 Các toán 70 2.2.5 Phương pháp bóc bỏ đất yếu thay vật liệu 71 2.2.5.1 Công nghệ thi công 72 2.2.5.2 Nguyên thay 73 2.3 Kết luận chương II 74 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP XỬ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT .75 3.1 Giới thiệu cơng trình cảng Dung Quất đập phá sóng Dung Quất [3] 75 3.1.1 Giới thiệu cảng Dung Quất-Quảng Ngãi 75 Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ iv 3.1.2 Giới thiệu đê chắn sóng Dung Quất 77 3.1.3 Sự cần thiết phải có đê chắn cát, yêu cầu che chắn .77 3.2 Quy mơ kết cấu đập phá sóng 78 3.2.1 Tuyến đập .78 3.2.2 Cấu tạo mặt cắt ngang 79 3.2.3 Túi bùn tuyến cơng trình .81 3.2.3.1 Vị trí khối lượng túi bùn 81 3.2.3.2 Các tiêu túi bùn Dung Quất .81 3.3 Lựa chọn giải pháp xử túi bùn Dung Quất 83 3.3.1 Phương pháp khoan áp lực cao cứng hóa túi bùn 83 3.3.2 Phương pháp dùng cọc cát đầm để xử túi bùn 83 3.4 Phương pháp tính toán cọc cát 84 3.4.1 thuyết tính tốn cọc cát .84 3.4.1.1 Xác định hệ số rỗng đất sau nén chặt cọc cát 84 3.4.1.2 Xác định diện tích nén chặt 84 3.4.1.3 Thiết kế cọc cát .85 3.4.2 Ứng dụng cọc cát xử đất yếu đập phá sóng Dung Quất 96 3.4.2.1 Đặc điểm cơng trình 96 3.4.2.2 Kết tính tốn thiết kế 97 3.5 Kết luận chương III 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .103 TÀI LIỆU THAM KHẢO .105 PHỤ LỤC 107 Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1- Mặt khu cảng nước với 01 đê chắn sóng kiểu liền bờ Hình 1.2 Mặt cảng khu nước với 02 đê chắn sóng kiểu liền bờ (Cảng Mai Lao, Đài Loan) Hình 1.3 Mặt cảng khu nước với 02 đê chắn sóng kiểu liền bờ (Cảng Elizebeth, Humewood, Nam Phi) Hình 1.4 Mặt khu cảng, khu nước với đê chắn sóng tự (Cảng Laem Chabang, Thai Lan) Hình 1.5 Một khu cảng nước với đê chắn sóng tự do( Cảng Arzew, Algeria) Hình 1.6 Một khu cảng, khu nước với đêc chắn sóng liền bờ kết hợp đê chắn tự ( Cảng Colombo, Srilanka) Hình 1.7- Một khu cảng Odessa, Ukraina Hình 1.8- Các đảo nhỏ vịnh Hạ Long có vai trò đập phá sóng Hình 1.9- Bãi biển Đồng Châu, Thái Bình Hình 1.10- Bãi biển cửa sơng Tiền Giang Gò Cơng Hình 1.11- Bãi biển cát Quảng Bình Hình 1.12-Bờ biển đá gốc chân đèo Hải Vân Hình 1.13- Mỏ hàn biển đơn giản có cao trình đỉnh thấp 16 Hình 1.14 - Mỏ hàn biển đơn giản có cao trình đỉnh cao 16 Hình 15- Một số hình ảnh đê phá sóng Hà Lan 16 Hình 1.16 - Mặt cắt ngang đê phá sóng 17 Hình 1.17 - Hình ảnh ba chiều đê phá sóng xa bờ( Detached breakwater) 17 Hình 1.18- Đê phá sóng ngồi khơi 17 Hình 1.19- Hình ảnh khối Teltrapod ,Accropode, Dolos sử dụng đê phá sóng mái nghiêng 19 Hình 1.20- Hình ảnh xây dựng đập chắn sóng tường đứng 19 Hình 1.21- Hình ảnh vị trí xây dựng đập chắn sóng điển hình 20 Hình 1.22- Công nghệ đơn pha 26 Hình 1.23- Cơng nghệ hai pha 26 Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ vi Hình 1.24- Cơng nghệ pha 27 Hình 1.26- Phạm vi ứng dụng hiệu loại công nghệ khoan 29 Hình 2.1- Mặt cắt dọc đê chắn sóng 38 Hình 2.2- Kết cấu đệm đá 40 Hình 2.3- Kết cấu phần 40 Hình 2.4- Kết cấu khối rỗng 42 Hình 2.5- Một kết cấu Cyclopit điển hình 42 Hình 2.6- Một kết cấu thùng chìm 43 Hình 2.7- Một kết cấu thùng chìm 44 Hình 2.8- Chân khay đê chắn sóng mái nghiêng 45 Hình 2.9- Đê mái nghiêng đá đổ 46 Hình 2.10- Đê mái nghiêng khối Tetrapote 46 Hình 2.11- Sơ đồ phá hoại đất dính gia cố cột xi măng-đất 49 Hình 2.12- Quan hệ ứng suất - biến dạng vật liệu XMĐ 50 Hình 2.13-Phá hoại khối 51 Hình 2.14-Phá hoại cắt cục 51 Hình 2.15- Sơ đồ tính tốn biến dạng 52 Hình 2.16 - Sơ đồ tải trọng truyền cho cột 55 Hình 2.17- Sơ đồ tải trọng truyền cho đất không ổn định cột 55 tải trọng vượt độ bền rão 55 Hình 2.18- Bố trí cọc trồn khơ: Dải, nhóm, lưới tam giác, lưới vng 56 Hình 2.19- Bố trí cọc trùng theo khối 56 Hình 2.20- Bố trí cọc trộn ướt mặt đất: Kiểu tường, Kiểu kẻ ô, Kiểu khối, Kiểu diện 56 Hình 2.21- Bố trí cọc trộn ướt biển: Kiểu khô, Kiểu tường, kiểu kẻ ô, Kiểu cột, Cột tiếp xúc Kẻ ô tiếp xúc, Khối tiếp xúc 56 Hình 2.22- Bố trí cọc trùng trộn ướt, thứ tự thi công 57 Hình 2.23- Mạng lưới cọc đá Balat 61 Hình 2.24- Các thơng số đặc trưng 61 Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 98 Luận văn thạc sĩ líp líp Tetrapod 7.2T haro 0.72t Đá lõi kè w = 80kg phía c¶ng 8.2 4.0 4.0 7.0 MNTK +3.2 3.2 3.2 4.0 4.0 -15.0 -15.0 h1 2.0 2.0 Z§ +8.2 h2 phÝa biÓn -15.0 Chân khay W = 40kg 100 Hình 3.12-Mặt cắt tính tốn đoạn B Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 99 Luận văn thạc sĩ Với chiều cao trung bình đê chắn sóng 29 m thì:[11] σ = ∑ γ i hi + q1 + q = γ h1 + γ h2 + q + q Trong đó: γ : Trọng lượng riêng đá ngập nước (lấy 1.4T/m3) γ : Trong lương riêng đá cạn (lấy 2.4T/m3) q1 : Trọng lượng khối Haro m q : Trọng lượng khối Terapod m = 1.4x18+2.4x4,5+ 25x0.72 5x7.2 + =41.4 T/m2 10 10 Áp lực tiêu chuẩn đế móng: Cơng trình đặt thiên nhiên nên có tiêu sau: ϕ = 50, c = 0.6(T/m2) , γ tn = 1.73(T/m3) Tra phụ lục φ = 5o ⇒ A= 0.08, B = 1.32, D = 3.61 R tc = m[(Ab + Bh)γ + Dc tc ]= 1(0.08 * 100 + 1.32 * 0)1.73+3.61*0.6 = 16.1 T/m2 Như vậy: σ = 41.4 t/m2 > R tc = 16.1 t/m2 Từ nhận xét rằng, móng khơng thể đặt trực tiếp thiên nhiên được, ta sử dụng phương pháp nén chặt đất cọc cát Hệ số rỗng e nc đất dùng cọc cát : enc = = Học viên: Ngô Quý Sinh ∆ ( wd + 0.5 I d ) 100.γ w 2.62 (24 + 0.5 * 15) =0.82 100.1 Ngành xây dựng cơng trình thủy 100 Luận văn thạc sĩ Diện tích nén chặt: F nc = 1.4b(a + 0.4b) = 1.4*100(250 + 0.4*100) = 40.600 m2 Số lượng cọc cát Chọn đường kính cọc cát dc = 0.7m: Ω= N= Fc e0 − enc 1.08 − 0.82 = = 0.13 = + 1.08 +e Fnc ΩFnc 0.13 * 40600 = = 13721.56 cọc π fc 0.7 * → Ta chọn 13722 cọc Trọng lượng thể tích đất nén chặt: γ nc = ∆ (1 + 0.01W ) = 2.62 (1 + 0.01 * 37.5) = 1.97 g/cm3 + 0.82 1+ e Xác định khoảng cách cọc cát: L = 0.952d c γ nc γ nc − γ = 0.952*0.7* 1.97 = 1.91 m 1.97 − 1.73 Trọng lượng cát 1m dài Cát cọc có đặc tính sau: G s = 2.65 g/cm3, W1 = 12 % f G  W  G = c s 1 +  = + enc  100  π * 0.7 * 2.65 (1 + 0.12) = 0.63 (T) + 0.82 Chiều sâu nén chặt: đập phá sóng Dung Quất có chiều rộng móng trung bình 100m, sét Ở H nc ≥ 9+0.15b ta chọn chiều rộng móng khu vực tính tốn B 100( m), ta có H nc ≥ 9+0.15*100=25(m) Ta chọn chiều sâu nén chặt H nc =25 (m) Để xét đến tượng đất bị tơi phần đóng cọc chiều dài tồn cọc cát lấy từ mặt đất thiên nhiên đến giới hạn chiều sâu vùng chịu nén L c =H nc =25m Các thông số cọc cát: Học viên: Ngô Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 101 Luận văn thạc sĩ - Đường kính cọc cát : d c = 0.7(m) - Chiều dài cọc cát 25(m) - Số lượng cọc cát : 13722 (cọc) - Khoảng cách cọc cát L =1.91 (m) - Bố trí theo sơ đồ dạng tam giác Kiểm nghiệm sức chịu tải đế móng sau nén chặt cọc cát : Dựa vào phụ lục 3, hệ số e nc , xác định trị số c tc , E , φ tc Khi e nc = 0.48, ta có c tc = 4.2 t/m2, E = 320 g/cm2, φ tc = 240 Đối với φ tc = 240, ta có A = 0.72, B = 3.87, D = 6.45 Áp lực tiêu chuẩn đất có cọc cát: R tc = m[(Ab + Bh)γ + Dc tc ] = 1[(0,72x100 + 3,87x0)2,46 + 6,45x4,2] = 204, 21 T/m2 Ta có: σ = 41,4 T/m2 < R tc = 204,21 T/m2 Như thỏa mãn điều kiện ứng suất trung bình đế móng nhỏ áp lực tiêu chuẩn có cọc cát, nên phương pháp nén chặt đất cọc cát hợp Độ lún dự tính đất sau nén chặt cọc cát : S c = a ph s Ta có: a0 = β E0 = 0.8 = 0,0025 cm2/kg 320  β Hệ số xét đến nở hông đất, β = 1 −  2µ   Do trường hợp tốn ta − µ  xét β = 0.8 μ Hệ số nở hông đất hay hệ số Poisson Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 102 Luận văn thạc sĩ p = σ γh = 40.6 1,73*0 = 41,4 t/m2 = 4,14 kg/cm2 S c = 0,0025x4,14x2500 = 25.88 cm Độ lún dự tính nhỏ so với độ lún cho phép, phương pháp nén chặt đất cọc cát áp dụng có hiệu rõ rệt hồn tồn hợp 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Cảng Dung Quất cảng lớn Việt Nam Việc thi công cửa cảng gặp khó khăn thi cơng thân đập túi bùn tích gần triệu m3 Giải pháp xử đất yếu nhiều song giải pháp phù hợp với điều kiện thi công kinh tế dự án giải pháp xử cọc cát đầm chặt Phương pháp có ưu điểm khơng làm ảnh hưởng nhiều tới mơi trường sinh thái biển Địa chất khu vực tính toán chia thành đoạn (A, B, C) tương ứng với chiều dài đoạn Trong Luận văn tác giả tính tốn xử đất yếu cho đoạn B, đoạn khac ( A, C) tính tốn tương tự Với thơng số thiết kế đoạn xử B sau: + Đường kính cọc cát: d c = 0,7 m + Chiều dài cọc cát : L c = 25 m + Khoảng cách tim cọc cát: L = 1,91 m + Số lượng cọc cát 13722 (cọc) + Bố trí theo sơ đồ dạng tam giác Độ lún dự tính đạt luận văn mang tính chất thuyết, để kiểm nghiệm xác độ lún cần có thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác đo đạc Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng công trình thủy 103 Luận văn thạc sĩ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.KẾT LUẬN Đất nước ta có đường bờ biển dài 3600 km, kéo dài từ thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) đến mũi Hà Tiên (Kiên Giang) Đặc điểm bờ biển biến đổi dọc theo chiều dài đất nước, có đoạn bờ đá, có đoạn bờ cát Các cơng trình xây dựng bồi tích đất yếu, sức chịu tải thấp Vì nhà thiết kế phải đưa giải pháp xử để cơng trình an tồn Cơng trình đê chắn sóng Dung Quất cơng trình quan trọng xây dựng vịnh Dung Quất thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Đê chạy dọc theo hướng Đông Tây với tổng chiều dài 1600 m Năm 2001 trình khảo sát địa chất móng bổ sung phát địa chất móng khơng đảm bảo điều kiện cho ổn định thân đê Đề tài đề xuất giải pháp xử cho đập phá sóng với công nghệ cọc cát Đây giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với công nghệ thi công, bảo vệ môi trường điều kiện khác Qua kết luận văn, xin đưa ý kiến kết luận sau: - Cơng nghệ xử đất yếu phương pháp sau: Làm chặt đất phương pháp hóa lý, phương pháp cố kết phương pháp học Với điều kiện địa chất biển Việt Nam, công nghệ thi cơng Việt Nam phương pháp cố kết có nhiều ưu điểm hơn, phương pháp thi cơng cọc cát ưu tiên trước, sau giải pháp khác có đủ vật liệu thiết bị thi công - Với địa chất đập phá sóng Dung Quất, kích thước kỹ thuật phương án xử cọc cát (cho đoạn B) sau: + Đường kính cọc cát: d c = 0,7 m + Chiều dài cọc cát : L c = 25 m + Khoảng cách tim cọc cát: L = 1,91 m Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ 104 + Bố trí theo sơ đồ dạng tam giác + Số lượng cọc cát 13722 (cọc) - Với điều kiện thi công khác nhau, mực nước khác mà sử dụng công nghệ phù hợp Phương pháp đóng cọc cát sử dụng khơ, mực nước ngầm thấp Phương pháp dùng sàn đạo áp dụng cho tương đối khơ Phương pháp máy đóng đặt sà lan sử dụng độ sâu nước đủ để sà lan KIẾN NGHỊ (1) Cơng trình biển Việt Nam xem đa số xây dựng đất yếu nên việc mở rộng nghiên cứu xử đất yếu biển quan trọng (2) Cần có nghiên cứu mở rộng phạm vi nghiên cứu công nghệ thi cơng cơng trinh biển nói chung thi cơng cọc cát biển nói riêng (3) Những vấn đề nêu luận văn bước đầu nghiên cứu, cần hồn thiện Vì kiến thức hạn chế điều kiện thực luận văn có hạn, nên tác giả chưa có đủ điều kiện để phân tích sâu khía cạnh thực tiễn, mong nhà khoa học, đồng nghiệp ủng hộ đóng góp ý kiến Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Châu Ngọc Ẩn (2005), móng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Dũng (2005), Cơng nghệ khoan cao áp xử đất yếu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Minh Công (2008), Thiết kế thi cơng đập chắn sóng Dung Quất, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội Lương Phương Hậu (2001), Cơng trình bảo vệ bờ biển hải đảo, Nxb Xây dựng, Hà Nội Lương Phương Hợp (TVTK số 3-2008), Đê chắn sóng số vấn đề thiết kế đê chắn sóng mái nghiêng Ngô Văn Hiếu, Phương án quan trắc độ lún đê chắn sóng Dung Quất Hồ Ngọc Luyện , Lương Phương Hậu, Nguyễn Văn Phúc (2003), Kỹ thuật thi cơng cơng trình cảng- đường thủy, Nxb Xây Dựng Đậu Văn Ngọ, Nguyễn Việt Kỳ (2009), móng cơng trình, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hà Phương (2002), Nghiên cứu công nghệ xây dựng cơng trình bảo vệ biển, Luận văn thạc sỹ khoa học, Trường Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Quảng NNK (2002), móng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, NXB Xây dựng 11 Phạm Văn Quốc (2006), Cơng trình bảo vệ bờ đáy, Giáo trình dự án Hà Lan, Khoa Kỹ thuật biển, Trường Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội 12 Hoàng Văn Tân nnk (1997), Những phương pháp xây dựng cơng trình đất yếu, NXB Xây dựng 13 Trần Văn Việt (2004), cẩm nang dành cho kỹ sư địa kỹ thuật, NXD Xây dựng Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ 106 14- Giáo trình: Cơng trình bảo vệ bờ đáy- Bộ môn Kỹ trhuạt công trình biển, Đại học Thủy lợi, 2004 15- Giáo trình: Cơng trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng- Khoa cơng trình thủy, Đại học hàng hải, 2005 Tiếng Anh 16- Ammar DHOUIB, Franỗis BLONDEAU ColonnesBalatộes Edition Presses de l’ENPC-LCPC Paris (2005) 17- Construction of Marine and Offshore Structures, 2007, Taylor & Francis Group, LLC Trang Web 18 - http://vntec.vn/forum/viewtopic.php?t=548&p=2782 19 - http://www.vi.ketcau.wikia.com/wiki/Nendatyeu Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 107 Luận văn thạc sĩ PHỤ LỤC Phụ lục - Hệ số tra A, B, D ϕ tc (độ) A B D ϕ tc (độ) A B D 0,00 1,00 3,14 24 0,72 3,87 6,45 0,03 1,12 3,32 26 0,84 4,37 6,90 0,06 1,25 3,51 28 0,98 4,93 7,40 0,10 1,39 3,71 30 1,15 5,59 7,95 0,14 1,55 3,93 32 1,34 6,35 8,55 10 0,18 1,73 4,17 34 1,55 7,21 9,21 12 0,23 1,94 4,42 36 1,81 8,25 9,98 14 0,29 2,17 4,69 38 2,11 9,44 10,80 16 0,36 2,43 5,00 40 2,46 10,84 11,73 18 0,43 2,72 5,31 42 2,87 12,50 12,77 20 0,51 3,06 5,66 44 3,37 14,48 13,96 22 0,61 3,44 6,04 46 3,66 15,64 14,64 Học viên: Ngơ Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 108 Luận văn thạc sĩ Phụ lục 2: Trị số lực dính c(t/m2), góc ma sát ϕ (độ), môđun biến dạng E (kG/cm2) cát không phụ thuộc vào nguồn gốc tuổi chúng.[12] Khi hệ số rỗng e nc Đặc Tên đất trưng Cát nhỏ Cát bụi 0,61 - 0,70 0,71 - 0,80 Tính Tiêu Tính Tiêu Tính Tiêu Tính chuẩn tốn chuẩn tốn chuẩn toán chuẩn toán c 0,2 - 0,1 - - - - - ϕ 43 41 40 38 38 36 - - E0 500 - 100 - 300 - - - c 0,3 - 0,2 - 0,1 - - - ϕ 40 38 38 36 35 33 - - E0 500 - 400 - 300 - - - c 0,6 0,1 0,4 - 0,2 - - - ϕ 38 36 36 34 32 30 28 26 E0 480 - 380 - 280 - 180 - c 0,8 0,2 0,6 0,1 0,4 - 0,2 - ϕ 36 34 34 32 30 28 26 24 E0 390 - 280 - 180 - 110 - cát to Cát trung 0,51 - 0,60 Tiêu đất Cát sạn 0,41 - 0,50 Học viên: Ngô Q Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 109 Luận văn thạc sĩ Phụ lục 3: Trị số lực dính c(t/m2), góc ma sát ϕ (độ) đất sét trầm tích kỷ thứ tư ( ≤ B ≤ ).[12] Khi hệ số rỗng e nc Giới Đặc hạn trưn dẻo g Wd Tiêu Tính (%) đất chuẩn toán 9,5 - c 1,2 0,3 0,8 0,1 12,4 ϕ 25 23 24 c 4,2 1,4 ϕ 24 c 0,41 - 0,5 0,51 - 0,6 Tiêu 0,61 - 0,7 Tiêu 0,71 - 0,8 0,81 - 0,95 Tiêu Tính 0,96 - 1,1 Tiêu Tính Tính Tiêu Tính tốn chuẩn toán 0,6 - - - - - - - 22 23 21 - - - - - - 2,1 0,7 1,4 0,4 0,7 0,2 - - - - 22 23 21 22 20 21 19 - - - - - - 5,0 1,9 2,5 1,1 1,9 0,8 1,1 0,4 0,8 0,2 ϕ - - 22 20 21 19 20 18 19 17 18 16 c - - - - 6,8 2,8 3,4 1,9 2,8 1,0 1,9 0,6 ϕ - - - - 20 18 19 17 18 16 17 15 22,5 c - - - - - - 8,2 3,6 4,1 2,5 3,6 1,2 - ϕ - - - - - - 18 16 17 15 16 14 12,5 15,4 15,5 18,4 18,5 22,4 Học viên: Ngô Quý Sinh chuẩ n Tính tốn chuẩ n chuẩ n tốn chuẩ n Ngành xây dựng cơng trình thủy tốn 110 Luận văn thạc sĩ 26,4 26,5 30,4 c - - - - - - - - 9,4 4,0 4,7 2,2 ϕ - - - - - - - - 16 14 15 13 Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 111 Luận văn thạc sĩ Phụ lục 4: Trị số môđun biến dạng E (kG/cm2) đất sét thuộc trầm tích kỷ thứ tư Khi hệ số rỗng e nc Nguồn gốc tuổi Tên đất độ sệt - đất (bồi tích) Pha tích (sườn tích) - 0,40 0,50 Phù sa ao hồ Phù sa ao hồ Cát pha sét : ≤ B ≤ 0,61 0,71 0,81 0,91 1,01 - - - - - - 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 0,31 0,41 0,51 - 320 240 160 100 70 - - Sét ≤ B ≤ 0.25 - 340 270 220 170 140 110 - pha 0,25 < B ≤ 0,5 - 320 250 190 140 110 80 - cát 0,5 < B ≤ - - - 170 120 80 60 50 ≤ B ≤ 0,25 - - 280 240 210 180 150 120 0,25 < B ≤ 0,5 - - - 210 180 150 120 90 0,5 < B ≤ - - - - 150 120 90 70 Sét Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng cơng trình thủy 112 Luận văn thạc sĩ Phụ lục 5- Phương pháp tính tốn độ lún đặc tính đất Phương pháp tính tốn độ lún đặc tính đất K1 K2 K3 5m 0,89 - - 10m 0,77 - - 15m 0,64 - - Khi tính toán độ lún theo phương pháp lớp tương đương 1,00 - - Khi tính tốn độ lún theo phưong pháp chiều dày chịu nén hữu hạn: 0,7 - - - Đối vối đất sét nặng - 0,70 0,85 - Đối với đất sét pha cát sét nhẹ - 0,80 0,95 - Đối với cát cát pha sét - - 1,00 Khi tính tốn độ lún theo phương pháp chia thành nhiều lớp nhỏ cộng lại theo chiều sâu: Học viên: Ngô Quý Sinh Ngành xây dựng công trình thủy ... PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI       NGÔ QUÝ SINH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG – ÁP DỤNG CHO ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY MÃ SỐ: 60... ROANH HÀ NỘI, 2012 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn “ Lựa chọn công nghệ xử lý mềm yếu đập phá sóng – Áp dụng cho đập phá sóng Dung Quất ” nhận đuợc hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân, tập... .35 CHƯƠNG II: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ THÔNG DỤNG XỬ LÝ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG 37 2.1 Giới thiệu chung kết cấu đập phá sóng [15] 37 2.1.1 Đê chắn sóng trọng lực tường đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG – ÁP DỤNG CHO ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT , LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN MỀM YẾU CỦA ĐẬP PHÁ SÓNG – ÁP DỤNG CHO ĐẬP PHÁ SÓNG DUNG QUẤT

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay