“Tính toán kết cấu đập trọng lực bê tông dạng tường ô”

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật với đề tài “Tính tốn kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô” hồn thành khoa Cơng Trình Phòng đào tạo Đại học & Sau đại học - Trường Đại Học Thủy Lợi Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Văn Lệ tận tình bảo, hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn Xin trân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Cơng Trình - Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, Viện thủy điện lượng tái tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt nam cấp số liệu cơng trình cho tác giả Tác giả chân thành cảm ơn quan đơn vị cá nhân chia sẻ khó khăn, truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả học tập hoàn thành luận văn Kết ngày hơm tác giả đạt nhờ bảo ân cần thầy giáo, động viên nhiệt tình quan, gia đình bạn đồng nghiệp năm qua Một lần tác giả xin ghi nhớ tất đóng góp to lớn Với thời gian trình độ có hạn, luận văn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận bảo góp ý q Thầy Cơ giáo bạn đồng nghiệp Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Tác giả Bùi Ngọc Lâm Chuyên ngành xây dựng công trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Kết dự kiến đạt Chương TỔNG QUAN 1.1 Kết cấu đập trọng lực dạng tường ô 1.2 Nguyên lý làm việc đập trọng lực tông dạng tường ô Chương TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA KẾT CẤU ĐẬP TRỌNG LỰC TÔNG DẠNG TƯỜNG Ơ 2.1 Tính tốn ổn định đập kiểm tra sức chịu tải 2.1.1 Xác định ngoại lực tác dụng vào đập 2.1.2 Kiểm tra ổn định trượt lật 2.1.3 Kiểm tra khả chịu tải 2.2 Tính tốn nội lực chuyển vị 10 2.2.1 Phương pháp đơn giản 10 2.2.2 Phương pháp phần tử hữu hạn 11 2.3 Phần mềm tính toán 23 2.3.1 Phần mềm tính tốn kết cấu 23 2.3.2 Lựa chọn phần mềm tính tốn SAP2000 23 Chương ỨNG DỤNG TÍNH TỐN KẾT CẤU ĐẬP TRỌNG LỰC TƠNG DẠNG TƯỜNG Ô CHO CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG CHỪNG 29 3.1 Giới thiệu cơng trình thủy điện Sơng Chừng 29 3.1.1 Vị trí cơng trình 29 3.1.2 Nhiệm vụ cơng trình 29 3.1.3 Thơng số cơng trình 30 3.2 Tính tốn lựa chọn kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô cho cơng trình thủy điện Sơng Chừng 32 3.2.1 Cấu trúc địa chất cơng trình tuyến đập 32 3.2.2 Đặc điểm địa chất thuỷ văn 34 3.2.3 Tính chất lý đất đá 35 3.3 Bố trí tuyến đập 40 3.3.1 Điều kiện địa chất tuyến đập 40 3.3.2 Bố trí tuyến đập gồm: 41 3.4 Trường hợp tổ hợp tính tốn 43 3.4.1 Trường hợp tính tốn 43 3.4.2 Tổ hợp tính tốn 43 3.5 Mơ hình tính kết tính tốn 44 Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 3.5.1 Sơ đồ tính tốn 44 3.5.2 Thơng số tính tốn 45 3.5.3 Kiểm tra ổn định trượt 45 3.5.4 Tính tốn ổn định lật 46 3.5.5 Kiểm tra ứng suất 46 3.5.6 Xác định thành phần lực 46 3.6 Kết tính tốn 50 3.6.1 Sơ đồ tính tốn ổn định 50 3.6.2 Tính tốn ổn định đập 50 3.7.3 Tính tốn kết cấu đập phần mềm SAP2000 54 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 4.1 Kết luận 82 4.2 Những tồn 82 4.3 Kiến nghị 82 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2-1: Mặt cắt điển hình đập trọng lực tông dạng tường ô Hình 2-2: Sơ đồ tính tốn nội lực mặt đập 10 Hình 2-3: Mơ hình Winkler 13 Hình 2-4: Mơ hình hai hệ số 14 Hình 2-5: Mơ hình nửa khơng gian vơ hạn đàn hồi tuyến tính 15 Hình 2-6: Chuyển vị nút đỉnh phần tử 20 Hình 2-7: Giao diện SAP xuất mở phần mềm 25 Hình 2-8: Cửa sổ khai báo loại phần tử 26 Hình 2-9: Cửa sổ khai báo vật liệu 26 Hình 2-10: Cửa sổ khai báo lực 27 Hình 2-11: Cửa sổ tính toán 27 Hình 2-12: Cửa sổ biểu thị kết 28 Hình 3-1: Mặt cắt dọc đập phương án tính tốn 42 Hình 3-2: Biểu đồ áp lực đất theo phương ngang 49 Hình 3-3: Mặt cắt ngang đập 50 Hình 3-4: Mơ hình tính toán kết cấu đập phần mềm SAP2000 54 Hình 3-5: Phổ màu ứng suất S11 mặt Y = Y = 11.6m 55 Hình 3-6: Phổ màu ứng suất S22 mặt Y = Y = 11.6m 55 Hình 3-7: Phổ màu ứng suất S12 mặt Y = Y = 11.6m 56 Hình 3-8: Phổ màu ứng suất Smax mặt Y = Y = 11.6m 56 Hình 3-9: Phổ màu ứng suất Smin mặt Y = Y = 11.6m 57 Hình 3-10: Phổ màu ứng suất S11 mặt Y = 5.8m 57 Hình 3-11: Phổ màu ứng suất S22 mặt Y = 5.8m 58 Hình 3-12: Phổ màu ứng suất S12 mặt Y = 5.8m 58 Hình 3-13: Phổ màu ứng suất Smax mặt Y = 5.8m 59 Hình 3-14: Phổ màu ứng suất Smin mặt Y = 5.8m 59 Hình 3-15: Phổ màu ứng suất S11 S22 mặt thượng lưu đập 60 Hình 3-16: Phổ màu ứng suất S12 mặt thượng lưu đập 60 Hình 3-17: Phổ màu ứng suất Smax Smin mặt thượng lưu đập 61 Hình 3-18: Phổ màu ứng suất S11 S22 đáy 61 Hình 3-19: Phổ màu ứng suất S12 đáy 62 Hình 3-20: Phổ màu ứng suất Smax Smin đáy 62 Hình 3-21: Chuyển vị đập theo phương Z phương X 63 Hình 3-22: Phổ màu ứng suất S11 mặt bên Y=0 Y= 11.6m 64 Hình 3-23: Phổ màu ứng suất S22 mặt bên Y = Y =11.6m 64 Hình 3-24: Phổ màu ứng suất S12 mặt bên Y = Y =11.6m 65 Hình 3-25: Phổ màu ứng suất Smax mặt bên Y = Y =11.6m 65 Chuyên ngành xây dựng công trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-26: Phổ màu ứng suất Smin mặt bên Y = Y =11.6m 66 Hình 3-27: Phổ màu ứng suất S11 mặt Y = 5.8m 66 Hình 3-28: Phổ màu ứng suất S22 mặt Y = 5.8m 67 Hình 3-29: Phổ màu ứng suất S12 mặt Y = 5.8m 67 Hình 3-30: Phổ màu ứng suất Smax mặt Y = 5.8m 68 Hình 3-31: Phổ màu ứng suất Smin mặt Y = 5.8m 68 Hình 3-32: Phổ màu ứng suất S11 S22 mặt thượng lưu đập 69 Hình 3-33: Phổ màu ứng suất S12 mặt thượng lưu đập 69 Hình 3-34: Phổ màu ứng suất Smax Smin mặt thượng lưu đập 70 Hình 3-35: Phổ màu ứng suất S11 S22 đáy 70 Hình 3-36: Phổ màu S12 đáy 71 Hình 3-37: Phổ màu ứng suất Smax Smin đáy 71 Hình 3-38: Chuyển vị đập theo phương Z phương X 72 Hình 3-39: Phổ màu ứng suất S11 mặt bên Y=0 Y= 11.6m 73 Hình 3-40: Phổ màu ứng suất S22 mặt bên Y=0 Y= 11.6m 73 Hình 3-41: Phổ màu ứng suất S12 mặ bênt Y = Y = 11.6m 74 Hình 3-42: Phổ màu ứng suất Smax mặt bên Y = Y = 11.6m 74 Hình 3-43: Phổ màu ứng suất Smin mặt bên Y = Y = 11.6m 75 Hình 3-44: Phổ màu ứng suất S11 mặt Y = 5.8m 75 Hình 3-45: Phổ màu ứng suất S22 mặt Y = 5.8m 76 Hình 3-46: Phổ màu ứng suất S12 mặt Y = 5.8m 76 Hình 3-47: Phổ màu ứng suất Smax mặt Y = 5.8m 77 Hình 3-48: Phổ màu ứng suất Smin mặt Y = 5.8m 77 Hình 3-49: Phổ màu ứng suất S11 S22 mặt thượng lưu đập 78 Hình 3-50: Phổ màu ứng suất S12 mặt thượng lưu đập 78 Hình 3-51: Phổ màu ứng suất Smax Smin mặt thượng lưu đập 79 Hình 3-52: Phổ màu phân bố S11 S22 đáy 79 Hình 3-53: Phổ màu phân bố S12 đáy 80 Hình 3-54: Phổ màu phân bố Smax Smin đáy 80 Hình 3-55: Chuyển vị đập theo phương Z phương X 81 Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thông số công trình 30 Bảng 3.2 Chỉ tiêu lý khối đá mẫu đá phiến loại: 38 Bảng 3.3 Chỉ tiêu lý bề mặt mềm yếu: 39 Bảng 3.4 Hệ số điều kiện làm việc tính theo TTGH thứ 44 Bảng 3.5 Tính tốn ổn định trường hợp 51 Bảng 3.6 Tính toán ổn định trường hợp 52 Bảng 3.7 Tính tốn ổn định trường hợp 53 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong cơng xây dựng đất nước ta, việc đầu tư xây dựng cơng trình, sở vật chất phục vụ cơng việc cơng nghiệp hóa, đại hóa quan tâm đầu tư đặc biệt Đảng Nhà nước Trong năm vừa qua, đặc biệt thời kì đổi mới, hàng ngàn cơng trình đầu tư xây dựng như: Nhà cao tầng, đường giao thông, bến cảng, cầu cống, khu công nghiệp, cơng trình thủy lợi thủy điện v.v Trong xây dựng cơng trình thủy lợi - thủy điện, cụm cơng trình đầu mối hạng mục có vị trí đặc biệt quan trọng Cụm cơng trình đầu mối bao gồm: Đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước v.v Trong cụm cơng trình đầu mối hạng mục đập đóng góp nhiều tác dụng nhiệm vụ cơng trình góp vai trò quan trọng việc bảo đảm an tồn ổn định tổng thể cơng trình Trong xây dựng cơng trình thủy lợi - thủy điện thường xử dụng loại đập như: Đập vật liệu địa phương, đập trọng lực tông, đập đất đá hỗn hợp v.v Tuy nhiên xây dựng cơng trình thuỷ lợi - thuỷ điện có đập khơng cao vai đập có địa chất mềm khơng thể bố trí đập trọng lực tơng thơng thường phải lựa chọn kết cấu đập khác kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô Đập trọng lực tơng dạng tường có ưu điểm giảm khối lượng tơng (có thể giảm từ 20 ÷ 70%), giảm vốn đầu tư, ngồi tốc độ thi cơng loại đập không phức tạp mặt khác điều kiện tỏa nhiệt tơng q trình thi công thuận lợi so với đập trọng lực tông thông thường Việc lựa chọn kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác như: phương pháp tính tốn, địa chất Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật móng, điều kiện làm việc thực tế đập, điều kiện cung cấp nguyên vật liệu, giải pháp thi công v.v Việc nghiên cứu, tính tốn đập trọng lực tơng dạng tường ô thu hút quan tâm lớn nhà khoa học nước giới Ở nước ta việc nghiên cứu kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô quan tâm từ sau năm 1980, kết nghiên cứu áp dụng số công trình phát huy tác dụng tốt mặt ổn định, an tồn giảm kinh phí xây dựng cơng trình Ngày với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin thúc đẩy ngành kinh tế phát triển cách đáng kể, nói đỉnh cao phát triển xã hội loài người từ trước đến Song song với đà phát triển đó, ngành xây dựng có bước phát triển khơng ngừng việc cải tiến kỹ thuật thiết kế kết cấu dự toán v.v Với hỗ trợ máy tính cơng nghệ phần mềm máy tính giúp nhà thiết kế thực cách nhanh chóng hiệu việc thiết kế thi công công trình xây dựng; tòa nhà cao tầng, cầu lớn vượt sơng cơng trình thuỷ lợi thuỷ điện lớn Ngày nay, người ta khơng tính tốn kết cấu hay thiết kế cơng trình kiến trúc theo phương pháp thủ công mà tất thiết kế với hỗ trợ máy tính thơng qua chương trình phần mềm, chẳng hạn AUTOCAD, SAP, STRUDCAD, STAADPRO, SAMCEF Mục đích đề tài - Tìm hiểu tiếp cận giải pháp kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô cách hợp lý vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo kinh tế - Tiếp cận phương pháp tính tốn kết cấu, phần mềm cơng cụ tính tốn - So sánh phân tích kết tính tốn, từ rút hạn chế phương pháp thiết kế đập thông thường Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tính toán trạng thái ứng suất - biến dạng đập trọng lực tông dạng tường ô - Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Thu thập tài liệu, tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động đập trọng lực tông dạng tường ô Sử dụng phương pháp PTHH phần mềm SAP 2000 để phân tích trạng thái ứng suất - biến dạng đập Kết dự kiến đạt - Lập mơ hình tính tốn theo thuật tốn phương pháp PTHH - Xác định trạng thái ứng suất, biến dạng đập trọng lực tông dạng tường ô cho đập cụ thể Ý nghĩa luận văn: Kết đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo tính tốn thiết kế đập trọng lực tơng dạng tường cho cơng trình thủy lợi - thủy điện Chuyên ngành xây dựng công trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chương TỔNG QUAN 1.1 Kết cấu đập trọng lực dạng tường Đập tơng trọng lực đập có khối lượng tơng lớn, trì ổn định nhờ trọng lượng khối tông Đập tông xây dựng sớm Cách 4000 năm Trung Quốc, Ai Cập bắt đầu xuất cơng trình thủy lợi Đập xây dựng đập xây sơng Nile cao 15m, dài 450m có cốt đá đổ đất sét Theo số thống kê Hội đập cao giới (ICOLD) tính đến năm 2000 giới có khoảng 45.000 đập lớn Nước có nhiều đập giới Trung Quốc với 22.000 đập, thứ hai Mỹ có 6.575 đập, đứng thứ Ấn Độ có 4.291 đập Việt Nam có gần 500 đập đứng thứ 16 số nước có nhiều đập cao giới Đập tông xây dựng nhiều Việt Nam như: Đập Tân Giang thuộc tỉnh Ninh Thuận cao 39,5m xem đập tông ngành thủy lợi nước ta thiết kế thi cơng Hiện có nhiều đập tơng trọng lực thi cơng như: Đập Định Bình, đập Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, đập Sơn La v.v Đập tông trọng lực thường yêu cầu điều kiện địa chất cao, điều kiện khống chế nhiệt thi công phức tạp, với đập tơng truyền thống v.v Khi xây dựng cơng trình có đập khơng cao đập có địa chất mềm dùng giải pháp đập trọng lực tơng thơng thường xem xét lựa chọn dạng kết cấu đập khác kết cấu đập trọng lực tông dạng tường ô Đối với công trình Việt Nam nay, đập trọng lực tông dạng tường ô xây dựng số cơng trình như: Phần đập hai bên bờ cơng trình hồ chứa nước Định Bình, cơng trình hồ chứa nước Thạch Nham v.v Chuyên ngành xây dựng công trình thủy 70 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-34: Phổ màu ứng suất Smax Smin mặt thượng lưu đập Hình 3-35: Phổ màu ứng suất S11 S22 đáy Chuyên ngành xây dựng công trình thủy 71 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-36: Phổ màu S12 đáy Hình 3-37: Phổ màu ứng suất Smax Smin đáy Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 72 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-38: Chuyển vị đập theo phương Z phương X c Tính tốn kết cấu theo trường hợp TH3: Thượng lưu MNLKT = 125,41m, hạ lưu khơng có nước, thiết bị nước làm việc bình thường Hình 3-55 Cho sơ đồ biến dạng đập Tại đỉnh đập chuyển vị theo phương ngang hướng phía hạ lưu có giá trị 3,2cm, Chuyển vị lún 2,9cm Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 73 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-39: Phổ màu ứng suất S11 mặt bên Y=0 Y= 11.6m Hình 3-40: Phổ màu ứng suất S22 mặt bên Y=0 Y= 11.6m Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 74 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-41: Phổ màu ứng suất S12 mặ bênt Y = Y = 11.6m Hình 3-42: Phổ màu ứng suất Smax mặt bên Y = Y = 11.6m Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 75 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-43: Phổ màu ứng suất Smin mặt bên Y = Y = 11.6m Hình 3-44: Phổ màu ứng suất S11 mặt Y = 5.8m Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 76 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-45: Phổ màu ứng suất S22 mặt Y = 5.8m Hình 3-46: Phổ màu ứng suất S12 mặt Y = 5.8m Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 77 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-47: Phổ màu ứng suất Smax mặt Y = 5.8m Hình 3-48: Phổ màu ứng suất Smin mặt Y = 5.8m Chuyên ngành xây dựng công trình thủy 78 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-49: Phổ màu ứng suất S11 S22 mặt thượng lưu đập Hình 3-50: Phổ màu ứng suất S12 mặt thượng lưu đập Chuyên ngành xây dựng công trình thủy 79 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-51: Phổ màu ứng suất Smax Smin mặt thượng lưu đập Hình 3-52: Phổ màu phân bố S11 S22 đáy Chuyên ngành xây dựng công trình thủy 80 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-53: Phổ màu phân bố S12 đáy Hình 3-54: Phổ màu phân bố Smax Smin đáy Chun ngành xây dựng cơng trình thủy 81 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-55: Chuyển vị đập theo phương Z phương X Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 82 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, tìm tòi học hỏi tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ kỹ thuật với đề tài “Tính tốn kết cấu đập trọng lực tơng dạng tường ơ”kết quả: Nắm bắt sở lý thuyết phương pháp phần tử hữu hạn tính tốn kết cấu Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn với trợ giúp phần mềm SAP2000 luận văn tính tốn ứng suất, biến dạng cho đơn nguyên đập trọng lực tông dạng tường ô Kết tính tốn phần mềm SAP2000 sử dụng làm sở để tính tốn cốt thép cho kết cấu đập 4.2 Những tồn + Chưa xét ảnh hưởng đơn nguyên với đơn nguyên bên cạnh Nếu giải tốn số ẩn lớn + Chưa xét đến tính phi tuyến 4.3 Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu để bước giải tồn toán ứng suất, biến dạng nêu trên, tức xét đến tính phi tuyến vật liệu Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 83 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Lệ, Phạm Hồng Giang, Vũ Thanh Hải (1993) Phương pháp PTHH ứng dụng để tính tốn cơng trình thủy lợi NXB Nơng nghiệp, Hà nội Bộ thủy lợi (1976) Chỉ dẫn tính tốn kết cấu tông tông cốt thép thủy công (theo quy phạm C.h55-59), Hà nội Cao Văn Chí (2000) Địa kỹ thuật cơng trình Bộ mơn địa kỹ thuật Trường Đại học thủy lợi Hà nội Hà nội Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương (2003) Cơ học đất NXB Xây dựng Hà nội Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Ngọc Oanh, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Công Thắng (1995) Cơ học kết cấu phần - Phương pháp PTHH NXB Nông nghiệp Hà nội Phạm Ngọc Khánh, Trịnh Đình Châm (2002) Lý thuyết Đàn hồi NXB Nông nghiệp Hà nội Nguyễn Văn Mạo (1997) Cơ sở tính tốn cơng trình thủy lợi Trường đại học thủy lợi Hà nội Phan Trường Phiệt (1976) Tính tốn cơng trình thủy lợi theo trạng thái giới hạn NXB Nơng nghiệp Hà nội Đoàn Hữu Quang, Lý Trường Thành, Dương Văn Thứ, Hồng Đình Chí, Phạm Khắc Thưởng (1999) Giáo trình học kết cấu NXB Nơng nghiệp Hà nội 10 Lý Trường Thành (1996) Phân tích chỉnh thể cống lộ thiên cống hộp có xét tới tương tác cống Luận án phó tiến sỹ khoa học kỹ thuật Hà nội 11 Lê Đức Thắng, Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt (2000) Nền móng NXB Giáo dục 12 Hồ Anh Tuấn, Trần Bình (1978) Phương pháp PTHH NXB khoa học kỹ thuật Hà nội Chun ngành xây dựng cơng trình thủy 84 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 13 Ngơ Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái (2005) Giáo trình thủy cơng (tập 1, 2) Trường đại học thủy lợi NXB Xây dựng Hà nội 14 Bùi Đức Vinh (2006) Phân tích thiết kế kết cấu phần mềm SAP2000 Nhà xuất Thống kê 15 R-Whitlow (1996) Cơ học đất (tập 1, 2) Nhà xuất Giáo dục Chun ngành xây dựng cơng trình thủy ... thể bố trí đập trọng lực bê tơng thơng thường phải lựa chọn kết cấu đập khác kết cấu đập trọng lực bê tông dạng tường ô Đập trọng lực bê tông dạng tường có ưu điểm giảm khối lượng bê tơng (có thể... ngoại lực đập trọng lực bê tông dạng tường ô giữ ổn định nhờ trọng lượng tường bê tông vật liệu đổ ô Về nguyên tắc, khác biệt chịu lực đập trọng lực dạng tường ô khác với đập bê tông trọng lực. .. 1.2 Nguyên lý làm việc đập trọng lực bê tông dạng tường ô Đập trọng lực bê tông dạng tường ô kết hợp với kết cấu cơng trình đầu mối đập tràn, cửa lấy nước v.v tạo thành đập chắn nước cho cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: “Tính toán kết cấu đập trọng lực bê tông dạng tường ô” , “Tính toán kết cấu đập trọng lực bê tông dạng tường ô”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay