NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG CHO ĐÊ BIỂN KIM SƠN – NINH BÌNH

156 2 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ĐINH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT - ỨNG DỤNG CHO ĐÊ BIỂN KIM SƠN NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ĐINH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT - ỨNG DỤNG CHO ĐÊ BIỂN KIM SƠN NINH BÌNH Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy Mã số:60-58-40 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH MINH THỤ Hà Nội 2011 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thực hiện, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp gia cường ổn định mái dốc cốt địa kỹ thuật - Ứng dụng cho đê biển Kim Sơn Ninh Bình” Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Trịnh Minh Thụ tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thủy Lợi; Phòng đào tạo Đại học sau đại học; Khoa Cơng trình cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Thủy lợi Tổng cục Thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập làm luận văn Xin cảm ơn Cơng ty Tư vấn xây dựng Ninh Bình giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu làm đề tài Xin cảm ơn đến đồng nghiệp, bạn bè, người thân gia đình động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, trình độ điều kiện thời gian có hạn, luận văn tránh khỏi tồn tại, hạn chế Tác giả mong muốn tiếp tục nhận bảo thầy, giáo góp ý bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011 Tác giả Đinh Thị Thanh Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu .2 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU ĐẤT CÓ CỐT TRONG XÂY DỰNG 1.1 Lịch sử hình thành cơng nghệ đất có cốt 1.2 Khái quát đất có cốt, chế làm việc ưu điểm công nghệ đất có cốt 1.2.1 Khái quát đất có cốt 1.2.2 Nguyên lý làm việc công nghệ đất có cốt 1.2.3 Ưu điểm cơng nghệ đất có cốt 1.3 Các loại cốt đất ứng dụng xây dựng 1.3.1 Vải địa kỹ thuật 1.3.2 Loại lưới địa kỹ thuật - Geogrids 1.3.3 Màng polime địa kỹ thuật 1.3.4 Ứng dụng đất có cốt xây dựng cơng trình đất 1.4 Khái quát chức tính chất vật lý vải địa kỹ thuật .9 1.4.1 Chức vải địa kỹ thuật 1.4.1.1 Chức phân cách ( Seperation) 1.4.1.2 Chức gia cường (Reinforcement) 10 1.4.1.3 Chức bảo vệ (Protection) 11 1.4.1.4 Chức lọc ( Filtration) 11 1.4.1.5 Chức tiêu thóat nước ( Drainage) 12 1.4.2 Tính chất vật lý vải địa kỹ thuật 13 1.4.2.1 Kích thước hình học vải địa kỹ thuật thương phẩm 13 1.4.2.2 Khối lượng đơn vị diện tích vải địa kỹ thuật (g/m2) 13 1.4.2.3 Chiều dày vải địa kỹ thuật 14 1.4.2.4 Tính rỗng vải địa kỹ thuật 14 1.4.2.5 Độ thưa vải địa kỹ thuật 15 1.4.2.6 Tính co ngắn tăng nhiệt độ vải địa kỹ thuật 15 1.5 Vấn đề ứng dụng vải địa kỹ thuật xây dựng 15 1.5.1 Các ứng dụng vải địa kỹ thuật xây dựng 15 1.5.2 Một số cơng trình ứng dụng vải địa kỹ thuật giới 18 1.5.3 Một số ứng dụng vải địa kỹ thuật Việt Nam .19 1.5.4 Đánh giá việc sử dụng vải địa kỹ thuật Việt Nam 21 15.4.1 Thực trạng việc sử dụng vải địa kỹ thuật Việt Nam .21 15.4.2 Nguyên nhân hư hỏng .22 15.4.3 Bài học từ việc sử dụng vải địa kỹ thuật Việt Nam .22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH KHỐI ĐẤT ĐẮP CÓ CỐT 24 2.1 Các đặc tính vật liệu làm cốt .24 2.1.1 Độ bền kéo vải địa kỹ thuật 24 2.1.2 Độ bền chọc thủng vải địa kỹ thuật 24 2.1.3 Độ bền lâu dài vải địa kỹ thuật 24 2.1.4 Ma sát dính kết vải địa kỹ thuật với đất .25 2.2 Các chế đất cốt .26 2.2.1 Các chế tương tác đất cốt .26 2.2.2 Cơ chế gia cường đất mái dốccốt .27 2.2.3 Cơ chế gia cường đất móng đắp .28 2.2.4 Tương tác đất cốt 29 2.3 Ngun tắc tính tốn cốt cơng trình mái đất 30 2.3.1 Các quan điểm đất có cốt 30 2.3.2 Bài toán lực neo lớn 30 2.3.2.1 Xác định vị trí mặt trượt 30 2.3.2.2 Xác định lực kéo neo T k : 33 2.3.3 Nguyên tắc bố trí cốt vải địa kỹ thuật .35 2.3.3.1 Tiêu chuẩn để chọn khoảng cách đứng lớp cốt 35 2.3.3.2 Khoảng cách đứng hợp lý lớp cốt điều kiện không đứt cốt 35 2.3.3.3 Chiều dài neo (l neo ) lực neo T neo 36 2.4 Sự ổn định mái dốccốt đất mềm yếu .37 2.4.1 Cơ chế phá hoại mái dốccốt đất mềm yếu 37 2.4.2 Những nguyên tắc tính tốn thiết kế cơng trình có cốt đất mềm yếu 38 2.5 Các phương pháp phân tích ổn định mái dốc thường dùng chưa có cốt 40 2.5.1 Phương pháp phân mảnh W.Fellenius 40 2.5.2 Phương pháp phân mảnh W.Bishop đơn giản 41 2.6 Các phương pháp phân tích ổn định mái đắp có cốt đất yếu 43 2.6.1 Các trạng thái giới hạn ổn định mái dốccốt 44 2.6.2 Tính tốn sơ chiều cao ổn định mái dốc chưa bố trí cốt 45 2.6.3 Phương pháp phân mảnh để tính tốn mặt trượt tròn mái dốc đắp có cốt 46 2.6.3.1 Sử dụng phương pháp phân mảnh W.Fllenius để kiểm tra ổn định mái dốccốt 47 2.6.3.2 Sử dụng phương pháp phân mảnh W.Bishop để kiểm tra ổn định mái dốccốt 50 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÀI TỐN ỨNG DỤNG .54 3.1 Giới thiệu phần mềm ReSSA (3.0) 54 3.2 Bài toán nghiên cứu 60 3.2.1 Mục đích nghiên cứu .60 3.2.2 Trường hợp tính ổn định 60 3.2.3 Lựa chọn thông số .61 3.2.3.1 Chọn mặt cắt đê nghiên cứu .61 3.2.3.2 Đặc trưng đất đắp đất 61 3.2.2.3 Đặc trưng cốt gia cường ( Vải địa kỹ thuật) 62 3.2.4 Các toán nghiên cứu 63 3.2.5 Kết tính tốn, phân tích đánh giá 64 3.3 Phân tích tốn ứng dụng 89 3.3.1 Phương pháp 1: Tính theo tra đường quan hệ 92 3.3.2 Phương pháp 2: Dùng phần mềm ReSSA (3.0) 93 3.3.3 So sánh hai kết tính 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .96 Các kết đạt luận văn 96 Một số vấn đề tồn .97 Kiến nghị .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC .100 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Một số hình ảnh vải địa kỹ thuật dệt Hình 1.2 Một số hình ảnh vải địa kỹ thuật không dệt Hình 1.3 Sử dụng phên tre nứa gia cố đất yếu Đồng sông Cửu Long .8 Hình 1.4 Cơng trình có cốt dải kim loại thép không rỉ Hình 1.5 Trải VĐKT thảm xơ dừa cho đê đồng Sơng Cửu Long Hình 1.6 Cơng trình sử dụng cốt lưới địa kỹ thuật, màng polime địa kỹ thuật Hình 1.7 Hình dạng kết cấu lưới địa kỹ thuật Tensar Hình 1.8 Gia cố đê qua vùng đầm lầy, lún sụt lưới Tensar Hình 1.9 Vải địa kỹ thuật làm chức phân cách 10 Hình 1.10 Vải địa kỹ thuật có chức gia cố mái dốc-Reinforced slope 10 Hình 1.11 Một số kết cấu điển hình ứng dụng xây dựng giao thơng 11 Hình 1.12 Vải địa kỹ thuật có chức bảo vệ dùng kè lát mái - Protection 11 Hình 1.13 Vải địa kỹ thuật có chức lọc 12 Hình 1.14 Cấu tạo mương tiêu nước ngầm có sử dụng vải địa kỹ thuật 12 Hình 1.15 Một số thiết bị tiêu nước có sử dụng vải điạ kỹ thuật 13 Hình 1.16 Tường chắn đất có cốt VĐKT khu biệt thự Sunrise-Đà Nẵng 16 Hình 1.17 Phân cách ổn định đường 16 Hình 1.18 Một số ứng dụng chức lọc vải địa kỹ thuật thủy lợi .17 Hình 1.19 Một số ứng dụng ống vải địa kỹ thuật 18 Hình 1.20 VĐKT dùng điều kiện đất thi cơng khó khăn vùng ĐBSCL 20 Hình 1.21 VĐKT dùng gia cố mái dốc 20 Hình 1.22 Kè lát mái Sông Hồng .20 Hình 1.23 Dự án hồn thành đường Láng - Hòa Lạc 20 Hình 1.24 Cơng trình khu xử lý chơn rác thải thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 21 Hình 2.1 Tác dụng cốt đất .27 Hình 2.2 Cơ chế gia cường tường mái dốc cốt 28 Hình 2.3 Mái đắp có cốt đất yếu 29 Hình 2.4 Sơ đồ xác định vị trí mặt trượt 31 Hình 2.5 Sơ đồ lực tác dụng lên khối trượt ABC .32 Hình 2.6 Sơ đồ xác định lực kéo neo T kéo 34 Hình 2.7 Cơ chế gia cường tường mái dốc cốt 36 Hình 2.8 Cơ chế phá hoại khối đất đắp máicốt đất mềm yếu (theo Fowler Koener, 1987) 38 Hình 2.9 Sơ đồ tính tốn theo phương pháp W.Fellenius 40 Hình 2.10 Sơ đồ tính theo phương pháp W.Bishop đơn giản 42 Hình 2.11 Các trạng thái giới hạn phá hoại ổn định 44 Hình 2.12 Các trạng thái giới hạn phá hoại ổn định nội 44 Hình 2.13 Các trạng thái giới hạn phá hoại ổn định hỗn hợp 45 Hình 2.14 Phương pháp phân mảnh với mặt trượt tròn để tính ổn định mái đốc đất có cốt 46 Hình 2.15 Phương pháp phân mảnh với mặt trượt tròn Bishop .50 Hình 3.1 Giao diện phần mềm ReSSA (3.0) 54 Hình 3.2 Menu phần mềm ReSSA (3.0) 55 Hình 3.3 Nhập liệu cho toán 56 Hình 3.4 Giao diện nhập số lượng lớp đất 57 Hình 3.5 Giao diện nhập liệu lớp đất 57 Hình 3.6 Giao diện nhập tải trọng 58 Hình 3.7 Giao diện nhập lựa chọn kiểu cốt 58 Hình 3.8 Giao diện nhập thông số cốt .59 Hình 3.9 Giao diện lựa chọn bán kính tính ổn định mái 60 Hình 3.10 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =20;c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =4 (KN/m2) 65 Hình 3.11 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =20; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =8 (KN/m2) 66 Hình 3.12 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =20; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =12 (KN/m2) 67 Hình 3.13 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =20; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =15 (KN/m2) 68 Hình 3.14 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =60; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =4 (KN/m2) 69 Hình 3.15 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =60; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =8 (KN/m2) 70 Hình 3.16 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =60; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =12 (KN/m2) 71 Hình 3.17 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =60; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =15 (KN/m2) 72 Hình 3.18 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =100; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =4 (KN/m2) 73 Hình 3.19 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =100; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =8 (KN/m2) 74 Hình 3.20 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =100; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =12 (KN/m2) 75 Hình 3.21 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =100; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =15 (KN/m2) 76 Hình 3.22 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =150; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =4 (KN/m2) 77 Hình 3.23 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =150; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =8 (KN/m2) 78 Hình 3.24 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =150; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =12 (KN/m2) 79 Hình 3.25 Biểu đồ quan hệ (Fs~S v ) trường hợp đất ϕ n =150; c n =6(KN/m2); tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =15 (KN/m2) 80 Hình 3.26 Biểu đồ quan hệ (Fs~ϕ n ) trường hợp khơng có cốt; tiêu đất đắp thay đổi ϕ đ =(50; 100; 150; 200) c đ =4 (KN/m2) 81 φđ φn=2, cn=6 φn=15, cn=6 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 1,67 0,98 0,83 0,76 4,85 2,74 2,29 2,05 10 15 20 1,98 2,24 2,4 φđ 10 2,64 3,07 1,1 0,9 1,19 0,97 1,28 1,02 φn=6, cn=6 1,52 1,28 1,66 1,37 0,83 0,88 0,93 1,18 1,27 5,53 6,08 6,52 3,61 4,15 2,94 2,43 3,09 2,55 3,24 2,65 φn=10, cn=6 2,05 1,73 2,23 1,84 Hệ số ổn định tổng (la bang 1a ngang) Hệ số ổn định tổng thể Fs cđ=4 2,22 2,33 2,42 2,0 1,5 1,0 0,5 1,57 1,7 0,0 15 20 3,43 3,73 1,78 1,89 1,46 1,53 1,34 1,4 4,59 4,96 2,39 2,49 1,94 2,03 1,78 1,85 Hệ số ổn định tổng thể Fs cđ=15 φđ 10 15 20 φđ φn=15, cn=6 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 2,88 1,36 1,08 0,99 7,66 3,34 2,67 2,44 3,09 1,44 1,13 1,03 7,98 3,46 2,76 2,52 3,3 1,51 1,18 1,07 8,29 3,58 2,85 2,6 3,49 1,59 1,5 1,1 8,84 3,7 2,93 2,67 φn=6, cn=6 φn=10, cn=6 4,35 1,97 1,57 1,44 5,81 2,57 2,06 1,88 10 15 4,59 4,84 2,07 2,16 1,64 1,7 1,49 1,55 6,08 6,36 2,68 2,79 2,14 2,21 1,95 2,01 20 5,06 2,25 1,76 1,6 6,61 2,89 2,28 2,08 3,5 3,0 Hệ số ổn định tổng thể Fs φn=2, cn=6 4,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 7,92 3,382 0,0 Hệ số ổn định tổng thể Fs cđ=8 φn=2, cn=6 φn=15, cn=6 10 15 20 φđ 10 15 20 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 2,21 1,14 0,93 0,85 6,2 3,02 2,48 2,23 2,45 1,24 0,99 0,9 6,65 3,17 2,57 2,34 2,66 1,32 1,04 0,95 7,02 3,3 2,66 2,43 2,89 1,39 1,09 0,99 7,4 3,42 2,75 2,51 φn=6, cn=6 φn=10, cn=6 3,43 1,71 1,4 1,29 4,64 2,29 1,87 1,71 3,74 1,83 1,48 1,35 5,02 2,42 1,96 1,79 4,01 1,93 1,55 1,41 5,34 2,54 2,04 1,86 4,29 2,03 1,61 1,47 5,66 2,65 2,12 1,93 3,5 3,0 Hệ số ổn định tổng thể Fs φđ 4,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Hệ số ổn định tổng thể Fs cđ=12 40 4,0 φn=2, cn=6 φn=15, cn=6 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 Sv=0.3 Sv=0.6 Sv=0.9 Sv=1.2 10 15 20 2,63 2,83 3,03 3,24 10 15 20 4,02 4,25 4,5 4,74 φđ 1,27 1,02 1,35 1,07 1,43 1,12 1,5 1,17 φn=6, cn=6 1,87 1,5 1,96 1,57 2,06 1,63 2,15 1,7 0,93 0,97 1,01 1,05 7,16 7,46 7,78 8,09 1,37 1,43 1,49 1,54 5,4 5,67 5,94 6,22 3,22 2,59 3,34 2,68 3,46 2,77 3,58 2,85 φn=10, cn=6 2,46 1,98 2,57 2,06 2,68 2,14 2,78 2,21 3,5 2,36 2,45 2,53 2,6 1,81 1,88 1,95 2,01 3,0 Hệ số ổn định tổng thể Fs φđ 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 (nhap) TH1a: đất g ệφn=2 ;cn=6 ị đất g đắp cđ=4 φ với loại đất đắp cđ=4 khoảng cách cốt khác Bước cốt Sv (m) Bước cốt Sv (m) 0,6 (1) (2) Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=4 φđ =50 φđ =100 φđ =150 φđ =200 (1) (2) (3) (4) 1,67 0,98 1,98 1,1 2,24 1,19 Sv=0.3,φn=2 2,48 Sv=0.6,φn=2 1,28 2a: đất gnền φn=ệ Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 (1) (2) 0,9 (3) Sv=0.9,φn=2 Sv=1.2,φn=2 Sv=0.6,φn=6 0,9 (3) 0,83 0,9 0,97 Sv=0.9,φn=6 1,02 Sv=1.2,φn=6 1,2 (4) 0,76 0,83 0,88 0,93 TH4a: gđất ệφn=15;cn=6 vàgđất đắp cđ= ị φ Sv=0.6,φn=10 Sv=0.9,φn=10 với loại đất đắp cđ=4 khoảng cách cốt khác Sv=1.2,φn=10 Hệ số ổn định tổng thể Fs Sv=0.6,φn=15 ứng với trường hợp tiêu lý đất Sv=0.9,φn=15 đắp cđ=4 Bước cốt Sv=1.2,φn=15 0 0 Sv (m) φđ =5 φđ =10 φđ =15 φđ =20 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) 4,85 2,74 2,29 2,05 (1) (2) (3) (4) 10 (2) 5,53 2,94 2,43 2,22 15 (3) 6,08 3,09 2,55 2,33 20 (4) 6,52 3,24 2,65 2,42 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) 25 tiêuđịnh đất đắp φđ (độ) Bảng 1d: Hệ Chỉ số ổn tổng thể Fs đất có φn=2 ;cn=6 Hệ số ổn định tổng thể Fs Bước cốt Sv (m) 1,2 (4) a: đất gnền φn=ệ TH2d: đất Bảng 2d: Hệ ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=15 φđ =50 φđ =100 φđ =150 (1) 2,88 1,36 1,08 0,99 (2) 3,09 1,44 1,13 1,03 (3) 3,3 1,51 1,18 1,07 φđ =200 (4) 3,49 1,59 1,23 Sv=0.3,φn=2 1,1 Sv=0.6,φn=2 Sv=0.9,φn=2 Bảng 4d: Hệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=15 ;cn=6 Sv=1.2,φn=2 Sv=0.6,φn=6 Bước cốt Sv (m) 0,3 (1) 0,6 (2) 0,9 (3) 1,2 (4) Bảng 3d: Hệ Sv=0.9,φn=6 Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) Hệ số ổn định tổng thể Fs Sv=1.2,φn=6 Sv=0.6,φn=10 ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=15 φđ =50 φđ =100 φđ =150 (1) 7,66 3,34 2,67 2,44 (2) 7,98 3,46 2,76 2,52 (3) 8,29 3,58 2,85 2,6 Sv=0.9,φn=10 φđSv=1.2,φn=10 =200 (4) 8,84 Sv=1.2,φn=15 3,7 2,93 2,67 Bước cốt Sv (m) Sv=0.6,φn=15 Sv=0.9,φn=15 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) 10 15 20 25 Chỉ tiêu đất đắp φđ (độ) Bảng 1b: Hệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=2 ;cn=6 với loại đất đắp cđ=8 khoảng cách cốt khác Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=8 φđ =5 (1) 2,21 1,14 0,93 0,85 φđ =10 (2) 2,45 1,24 0,99 0,9 φđ =15 (3) 2,66 1,32 1,04 0,95 φđ =20 (4) 2,89 1,39 Sv=0.3,φn=2 1,09 Sv=0.6,φn=2 Sv=0.9,φn=2 0,99 0 Bảng 3b: H với l Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) Sv=1.2,φn=2 Bảng 2b: Hệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=6 ;cn=6 Sv=0.9,φn=6 Hệ số ổn định tổng thể Fs Sv=1.2,φn=6 ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=8 Sv=0.6,φn=10 Bước cốt Sv=0.9,φn=10 Sv (m) φđ =50 φđ =100 φđ =150 φđ =20 Sv=1.2,φn=10 (1) (2) (3) (4) Sv=0.6,φn=15 0,3 (1) 3,43 3,74 4,01 4,29 Sv=0.9,φn=15 0,6 (2) 1,71 1,83 1,93 2,03 Sv=1.2,φn=15 0,9 (3) 1,4 1,48 1,55 1,61 1,2 (4) 1,29 1,35 1,41 1,47 Sv=0.6,φn=6 10 15 20 Bảng 4b: Hệ Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) 25 Chỉ tiêu đất đắp φđ (độ) Bảng 1c: Hệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=2 ;cn=6 Bảng 3c: Hệ s Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=12 φđ =5 (1) 2,63 1,27 1,02 0,93 φđ =10 (2) 2,83 1,35 1,07 0,97 (1) (2) (3) (4) φđ =15 (3) 3,03 1,43 1,12 1,01 0 φđ =20 (4) Sv=0.3,φn=2 3,24 Sv=0.6,φn=2 Sv=0.9,φn=2 1,5 Sv=1.2,φn=2 1,17 Sv=0.6,φn=6 1,05 Sv=0.9,φn=6 Sv=1.2,φn=6 Bảng 2c: Hệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=6 Sv=0.6,φn=10 ;cn=6 Sv=0.9,φn=10 Hệ số ổn định tổng thể Fs Sv=1.2,φn=10 ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=12 Bước cốt Sv=0.6,φn=15 0 Sv (m) φđ =5 φđ =100 φđ =150 φđ =20 Sv=0.9,φn=15 (1) (2) (3) (4) Sv=1.2,φn=15 0,3 (1) 4,02 4,25 4,5 4,74 0,6 (2) 1,87 1,96 2,06 2,15 0,9 (3) 1,5 1,57 1,63 1,7 1,2 (4) 1,37 1,43 1,49 1,54 10 15 Chỉ tiêu đất đắp φđ (độ) 20 25 Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) Bảng 4c: Hệ s Bước cốt Sv (m) 0,3 0,6 0,9 1,2 (1) (2) (3) (4) ệ=6 ;cn=6ị đất gđắp c ;cn=6 φ Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ= φđ =50 φđ =100 φđ =150 φđ =200 (1) (2) (3) (4) 2,64 1,52 3,07 1,66 3,43 1,78 3,73 1,89 1,28 1,37 1,46 1,53 Noi suy φ 1,18 1,27 10 ;cn=6ị đấtg đắp c 1,34 1,4 φ 3,5 ;cn=6 Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ= φđ =10 (2) 4,15 2,23 1,84 1,7 φđ =15 (3) 4,59 2,39 1,94 1,78 φđ =20 (4) 4,96 2,49 2,03 1,85 3,0 φn=6 ;cn=6 đất đắp cđ=15 ệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=6 Hệ số ổn định tổng thể Fs ng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=1 φđ =50 φđ =100 φđ =150 φđ =200 (1) (2) (3) (4) 4,35 4,59 4,84 5,06 1,97 2,07 2,16 2,25 1,57 1,64 1,7 1,76 1,44 1,49 1,55 1,6 số ổn định tổng thể Fs đất có φn=10 Hệ số ổn định tổng thể Fs ng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=1 φđ =50 φđ =100 φđ =150 φđ =200 (1) 5,81 2,57 2,06 1,88 (2) 6,08 2,68 2,14 1,95 (3) 6,36 2,79 2,21 2,01 (4) 6,61 2,89 2,28 2,08 2,5 Hệ số ổn định tổng thể Fs φđ =5 (1) 3,61 2,05 1,73 1,57 2,0 1,5 1.05 1,0 0,5 0,0 Hệ số ổn định tổng thể Fs đất có φn=10 ;cn=6 loại đất đắp cđ=8 khoảng cách cốt khác Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ= φđ =50 (1) 4,64 2,29 1,87 1,71 φđ =100 (2) 5,02 2,42 1,96 1,79 φđ =150 (3) 5,34 2,54 2,04 1,86 φđ =200 (4) 5,66 2,65 2,12 1,93 số ổn định tổng thể Fs đất có φn=15 Hệ số ổn định tổng thể Fs ứng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ= φđ =50 (1) 6,2 3,02 2,48 2,23 φđ =100 (2) 6,65 3,17 2,57 2,34 φđ =150 (3) 7,02 3,3 2,66 2,43 φđ =200 (4) 7,4 3,42 2,75 2,51 số ổn định tổng thể Fs đất có φn=10 ;cn=6 Hệ số ổn định tổng thể Fs ng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=1 φđ =5 (1) 5,4 2,46 1,98 1,81 φđ =10 (2) 5,67 2,57 2,06 1,88 φđ =15 (3) 5,94 2,68 2,14 1,95 φđ =20 (4) 6,22 2,78 2,21 2,01 3.5 3.0 số ổn định tổng thể Fs đất có φn=15 ;cn=6 φđ =5 (1) 7,16 3,22 2,59 2,36 φđ =10 (2) 7,46 3,34 2,68 2,45 φđ =15 (3) 7,78 3,46 2,77 2,53 φđ =200 (4) 8,09 3,58 2,85 2,6 2.5 Hệ số ổn định tổng thể Fs Hệ số ổn định tổng thể Fs ng với trường hợp tiêu lý đất đắp cđ=1 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Ch φđ=8, với cđ=4 ( φn=2, cn=6) Sv=0.6,φn=2 Sv=0.9,φn=2 Sv=1.2,φn=2 Sv=0.6,φn=6 Sv=0.9,φn=6 Sv=1.2,φn=6 Sv=0.6,φn=10 Sv=0.9,φn=10 Sv=1.2,φn=10 Sv=0.6,φn=15 Sv=0.9,φn=15 Sv=1.2,φn=15 10 15 Chỉ tiêu đất đắp φđ (độ) 20 25 Sv=0.3,φn=2 Sv=0.6,φn=2 Sv=0.9,φn=2 Sv=1.2,φn=2 Sv=0.6,φn=6 Sv=0.9,φn=6 Sv=1.2,φn=6 Sv=0.6,φn=10 Sv=0.9,φn=10 Sv=1.2,φn=10 Sv=0.6,φn=15 Sv=0.9,φn=15 Sv=1.2,φn=15 10 15 hỉ tiêu đất đắp φđ (độ) 20 25 ... thời gian hồn thành ngắn, giảm khối lượng đào đắp… mang lại hiệu kinh tế cao Do đề tài Nghiên cứu giải pháp gia cường ổn định mái dốc cốt địa kỹ thuật – Ứng dụng cho đê biển Kim Sơn – Ninh Bình ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ĐINH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT - ỨNG DỤNG CHO ĐÊ BIỂN KIM SƠN – NINH BÌNH Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy... cấp bách Giải pháp gia cường ổn định mái đê cốt địa kỹ thuật giải pháp thích hợp để đáp ứng yêu cầu ổn định đê, kết hợp giao thơng, chống xói lở tràn nước, thu nhỏ mặt cắt, hệ số mái đê, dễ thi
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG CHO ĐÊ BIỂN KIM SƠN – NINH BÌNH , NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG CHO ĐÊ BIỂN KIM SƠN – NINH BÌNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay