NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH TƯỚI TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN CẤM SƠN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN NƯỚC

136 3 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI - BÙI VĂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC QUẢN VẬN HÀNH TƯỚI TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN - CẤM SƠN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI - BÙI VĂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC QUẢN VẬN HÀNH TƯỚI TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN - CẤM SƠN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN NƯỚC Chuyên ngành : Quy hoạch Quản Tài nguyên nướcsố : 60-62-30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đồn Dỗn Tuấn ThS NCS Phạm Thịnh Hà Nội, 2011 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình làm luận văn, tác giả nhận giúp đỡ, bảo động viên thầy giáo, gia đình đồng nghiệp Tác giả xin chân thành bày tỏa lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Đồn Dỗn Tuấn ThS NCS Phạm Thịnh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Cảm ơn thầy giáo khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi, bạn học viên cao học 15 sở cao học 16 Hà Nội gắn bó, chia sẻ khó khăn với tác giả trình học tập làm luận văn Cảm ơn cơng ty khai thác cơng trình thủy lợi Cầu Sơn, Toàn thể cán Trung tâm Tư vấn PIM đặc biệt nhóm nghiên cứu tham gia đề tài “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nơng nghiệp bền vững tỉnh miền núi phía Bắc” tạo điều kiện cung cấp chia sẻ tài liệu chuyên môn với tác giả Cuối xin cảm ơn người thân yêu gia đình bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn ! Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011 Bùi Văn Cường Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 T T I Tính cấp thiết Đề tài T T II Mục đích Đề tài T T III Đối tượng phạm vi nghiên cứu T T IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu T T CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN T 1.1 Tình hình nghiên cứu giới .5 T T 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam .9 T T CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 13 T 2.1 Đặc điểm tự nhiên 13 T T 2.1.1 Vị trí địa 13 T T 2.1.2 Đặc điểm địa hình địa mạo 14 T T 2.1.3 Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 14 T T 2.2 Đặc điểm kinh tế - Xã hội 20 T T 2.2.1 Dân sinh 20 T T 2.2.2 Hiện trạng phát triển nông nghiệp 21 T T 2.2.3 Hiện trạng nghành kinh tế khác 22 T T 2.3 Phương hướng phát triển kinh tế 23 T T 2.3.1 Phương hướng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 23 T T 2.3.2 Phương hướng phát triển ngành công nghiệp – xây dựng 25 T T 2.3.3 Phương hướng phát triển ngành dịch vụ 25 T T 2.4 Hiện trạng cơng trình cơng tác quản hệ thống thủy lợi Cầu Sơn .26 T T 2.4.1 Hiện trạng hệ thống cơng trình thủy lợi 26 T T 2.4.2 Hiện trạng tổ chức quản vận hành 35 T T CHƯƠNG TÍNH TỐN CÂN BẰNG NƯỚC CHO HỆ THỐNG .39 T 3.1 Tính nhu cầu nước hệ thống Cầu Sơn 39 T T 3.1.1 Tính nhu cầu nước cho trồng 39 T T 3.1.2 Nhu cầu nước cho chăn nuôi 53 T Học viên: Bùi Văn Cường T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 3.1.3 Nhu cầu nước cho sinh hoạt công nghiệp 54 T T 3.1.4 Tính tổng nhu cầu dùng nước 56 T T 3.2 Xác định khả dung tích hồ chứa 57 T T 3.2.1 Dòng chảy năm ứng với tần suất thiết kế đập Cầu Sơn .57 T T 3.2.2 Dự báo khả dung tích hồ Cấm Sơn đến năm 2020 57 T T 3.3 Tính cân nước cho tồn hệ thống (thời gian 2020) 58 T T 3.3.1 Mục đích 58 T T 3.3.2 Phương pháp tính tốn cân nước 59 T T 3.3.3 Tính cân nước Cầu Sơn .60 T T 3.3.4 Tính tốn cân nước năm 2020 Cầu Sơn 62 T T CHƯƠNG SỞ KHOA HỌC QUẢN VẬN HÀNH TƯỚI TỐI ƯU HỆ T THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN-CẤM SƠN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN NƯỚC 65 4.1 Bài toán đặt 65 T T 4.2 Xây dựng hàm mục tiêu hàm ràng buộc 66 T T 4.2.1 Hàm mục tiêu 66 T T 4.2.2 Các điều kiện ràng buộc 68 T T 4.3 Giải toán tối ưu .70 T T 4.4 Phần mềm hỗ trợ giải toán tối ưu 71 T T 4.4.1 Giới thiệu phần mềm .71 T T 4.4.2 Số liệu đầu vào 74 T T 4.5 Kết tính tốn 76 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 T T I Những kết đạt 83 T T II Những tồn 84 T T III Một số kiến nghị hướng nghiên cứu 85 T Học viên: Bùi Văn Cường T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG Hình Vị trí địa vùng nghiên cứu 13 TU T U Hình 2 Bản đồ trạng hệ thống thủy lợi Cầu Sơn 30 TU T U Hình Kênh Giữa – Đoạn cuối (K30+925) .31 TU T U Hình Kênh Yên Lại 31 TU T U Hình Kênh Tây 32 TU T U Hình Kênh Bảo Sơn 32 TU T U Hình đồ cấu phòng ban cơng ty KTCTTL Cầu Sơn .36 TU T U Hình đồ mơ hình tổ chức quản sở (mơ hình đại diện) 38 TU T U Hình Giao diện chương trình IRR_2006 mô đun nhập liệu 47 TU T U Hình đồ khối tính hệ số tưới chương trình IRR_2006 .48 TU T U Hình 3 Các mơ hình gieo trồng hệ thống Cầu Sơn .49 TU T U Hình Giản đồ hệ số tưới thiết kế hiệu chỉnh .50 TU T U Hình Khu ni trồng thủy sản cạnh điều tiết Kè Hoành – kênh Giữa .54 TU T U Hình Giao diện chương trình GAMS…………………………… 71 TU T U Hình Giao diện phần mềm 72 TU T U Hình đồ kênh tưới hệ thống thủy lợi Cầu Sơn mơ hình .73 TU T U Hình 4 Mơ đun nhập liệu mưa .74 TU T U Hình Mơ đun nhập số liệu hệ thống 75 TU T U Hình Mơ đun nhập số liệu cơng trình .76 TU T U Hình Biểu đồ biểu diễn Q đến – Q xã – Z hồ 80 TU RU U RU U RU U RU U RU U R6 U T Hình Biểu đồ lưu lượng thời đoạn qua cống đầu kênh cấp (cống T10) 83 TU T U Bảng Nhiệt độ trung bình, lớn nhất, nhỏ tháng ( C) …………………….15 Bảng 2 Độ ẩm khơng khí trung bình tháng (%) 15 o TU TU P U U P T U T U Bảng Bốc trung bình tháng (mm) (Đo ống Piche) .16 TU T U Bảng Đặc trưng tốc độ gió trung bình lớn nhiều năm (m/s) 16 TU T U Bảng Tổng số nắng trung bình tháng nhiều năm trạm Bắc Giang (giờ) .16 TU T U Bảng Thống kê lượng mưa trung bình nhiều năm trạm (mm) .17 TU T U Bảng Lưu lượng nước trung bình nhiều năm theo tài liệu thực đo 19 TU T U Bảng Lưu lượng lớn theo tháng mùa lũ (m3/s) 19 TU Học viên: Bùi Văn Cường P U U P T U Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Bảng Lưu lượng nhỏ tháng mùa kiệt (m3/s) 20 TU P U U P T U Bảng 10 Năng suất số trồng chủ yếu sau: .21 Bảng 11 Thốngsố lượng gia súc, gia cầm vùng nghiên cứu (con) .22 TU T U TU T U Bảng 12 Đặc trưng đập 26 TU T U Bảng 13 Thống kê kênh hệ thống thuỷ nơng Cầu Sơn .29 TU T U Bảng 14 Hiện trạng cơng trình tiêu sơng Thương 34 TU T U Bảng 15 Các cơng trình tiêu tiểu khu Ngòi Mân - Chản 35 Bảng Hệ số Kc số trồng điều kiện vận tốc gió U = 2m/s độ ẩm RHmin = 45% 39 TU T U TU R U RU T U Bảng Một số phương pháp xác định ETo theo FAO 40 Bảng 3 Các số liệu đầu vào cho phần mềm IRR_2006 48 Bảng Thông số cấu trồng thời vụ trồng 49 TU T U TU T U TU T U Bảng Lượng nước tưới cho đất canh tác mặt ruộng (m3/ha) 50 Bảng Hiệu tưới 51 TU TU P U U P T U T U Bảng Nhu cầu nước cho trồng đầu hệ thống (106 m3/ha) 51 TU P U U P P U U P T U Bảng Phân bố diện tích trồng tương lai 52 Bảng Hiệu tưới 53 TU TU T U T U Bảng 10 Nhu cầu nước cho trồng đầu hệ thống tính năm 2020 .53 TU T U Bảng 11 Tiêu chuẩn dùng nước cho chăn ni (lít/đầu vật ni/ngày) .53 Bảng 12 Thống kê diện tích ni trồng thủy sản vùng nghiên cứu 54 TU T U TU T U Bảng 13 Tiêu chuẩn dùng nước loại đô thị .55 Bảng 14 Nhu cầu nước cho ngành thời đoạn năm 2020 56 TU T U TU T U Bảng 15 Lưu lượng nước thiết kế 75% đến đập Cấm Sơn Cầu Sơn .57 TU T U Bảng 16 Cân nước đập Cầu Sơn 60 Bảng 17 Cân nước hồ Cấm Sơn (z = 51m) 61 TU T U TU T U Bảng 18 Cân nước đập Cầu Sơn đến năm 2020 .62 TU T U Bảng 19 Cân nước hồ Cấm Sơn (z = 51m) 63 Bảng 20 Cân nước hồ Cấm Sơn .64 TU TU T U T U Bảng Quan hệ Z~F Z~W hồ Cấm Sơn 74 Bảng Kết tính diện tích suất trồng khu Cầu Sơn 77 Bảng Kết tính tốn diện tích trồng cho khu tưới 77 TU T U TU TU T U T U Bảng 4 Kết tính tốn lượng nước phân phối cho đoạn kênh 81 TU Học viên: Bùi Văn Cường T U Luận văn thạc sĩ kỹ thuật DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSH : Đồng sông Hồng HTTL : Hệ thống thủy lợi HTX : Hợp tác xã KTCTTL : Khai thác cơng trình thủy lợi LBHMR : Lượng bốc mặt ruộng NXB : Nhà xuất NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn GDP : Thu nhập bình quân đầu người GAMS : General Algebraic Modelling System Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết Đề tài Các nghiên cứu lĩnh vực tài nguyên nước giới rằng, nhu cầu nước cho sản xuất sinh hoạt ngày căng thẳng áp lực gia tăng dân số, phát triển ngành công, nông nghiệp dịch vụ; ô nhiễm môi trường tác động biến đổi khí hậu tồn cầu Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học ngồi nước cho tình trạng thiếu nước nhiều trường hợp trình độ quản kém, chế độ vận hành hệ thống sách phân phối nước không phù hợp (Vũ Thế Hải, Đặng Thế Phong, 2007; Bùi Hiếu, 2008) Điều giải sao, xu hướng đại hố cơng trình dần bị thay xu hướng đại hoá quản Đối với nước ta, nhu cầu đại hoá công tác quản lý, vận hành trở nên cấp bách mà tổng tài sản đầu tư cho thuỷ lợi nước ta chiếm lượng kinh phí lớn so với nhiều lĩnh vực khác sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao cấu kinh tế quốc dân Việc nghiên cứu, xây dựng quy trình vận hành áp dụng nhiều hệ thống thủy nông nước ta Tuy nhiên, việc nghiên cứu, vận hành tối ưu mặt kinh tế hệ thống tưới chưa phổ biến áp dụng rộng rãi Hệ thống Cầu Sơn - Cấm Sơn hệ thống thuỷ nông liên tỉnh nằm địa bàn tỉnh Bắc Giang Lạng Sơn, phục vụ tưới cho huyện thị thành phố Đây hệ thống liên hoàn khai thác bậc thang, phía hồ chứa nước Cấm Sơn điều tiết nhiều năm, xả lưu lượng xuống sông Thương đưa đập dâng Cầu Sơn, phục vụ tưới tự chảy cung cấp nước cho trạm bơm Đây vùng diện tích nơng nghiệp tập trung tiềm phát triển lúa, hoa màu công nghiệp với khả mở rộng diện tích, mức độ thâm canh đa dạng hóa sản xuất coi gần sát với tối đa Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không năm, cao thấp so với nhu cầu nước trồng nên cơng tác thủy lợi đóng vai trò quan trọng Tuy đầu tư cơng trình đầu mối Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật hệ thống kênh (dự án VWRAP), toàn hệ thống chưa đáp ứng nhu cầu tưới ngày tăng trình thâm canh hóa, đa dạng hóa sản xuất nơng nghiệp ngày tăng với diễn biến khí hậu thủy văn bất lợi cho việc đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất Hơn nữa, quy trình quản vận hành áp dụng hệ thống theo quy trình quy phạm cụ thể theo kinh nghiệm thực tế vùng Tuy kiểm nghiệm thực tế, giải pháp lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến chủ quan người quản chưa giải pháp tối ưu Do vậy, việc nghiên cứu sở khoa học quản vận hành tưới tối ưu hệ thống thủy nông Cầu SơnCấm Sơn điều kiện hạn chế nguồn nước vấn đề thiết thực cần thiết II Mục đích Đề tài Nghiên cứu sở khoa học quản vận hành tưới tối ưu hệ thống thủy nông Cầu SơnCấm Sơn nhằm tối đa hố lợi ích sản xuất nông nghiệp hệ thống điều kiện hạn chế nguồn nước III Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hệ thống thủy nông Cầu Sơn - Cấm Sơn bao gồm hệ thống cơng trình đầu mối hồ chứa nước Cấm Sơn hệ thống khu tưới Cầu Sơn Phạm vi khu tưới tổng diện tích đất canh tác 24.257 ha, kẹp sông sông Thương sơng Cầu bao gồm tồn diện tích canh tác huện Lạng Giang, phần diện tích huyện Yên Dũng, Lục Nam TP Bắc Giang IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu a) Cách tiếp cận Để đạt mục tiêu đặt ra, sở nhiệm vụ cần giải trình thực đề tài, hướng tiếp cận mà tác giả sử dụng là: − Kế thừa, ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ quản vận hành tối ưu hệ thống thủy nông: Đối tượng nghiên cứu giải đề tài lập quy trình vận hành tưới tối ưu hệ thống thủy nơng nhiều nghiên cứu nước trình bày Trong lúc trình độ khoa học công nghệ quản lĩnh vực tài nguyên nước cho hệ thống thủy lợi Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật TD27 1.79 TD28 2.01 TD29 2.01 TD30 2.01 TD31 0.8 TD32 0.8 TD33 0.8 TD34 2.52 TD35 2.52 TD36 2.52 TABLE Qkhugiua(TD,Q) Dong chay den khu giua (Cam Son - Cau Son) m3s Q75 TD1 11 TD2 11 TD3 11 TD4 55.3 TD5 55.3 TD6 55.3 TD7 112 TD8 112 TD9 112 TD10 61 TD11 61 TD12 61 TD13 14.7 TD14 14.7 TD15 14.7 TD16 9.39 TD17 9.39 TD18 9.39 TD19 6.42 TD20 6.42 TD21 6.42 TD22 3.07 TD23 3.07 TD24 3.07 TD25 3.16 TD26 3.16 TD27 3.16 TD28 2.65 TD29 2.65 TD30 2.65 TD31 14.4 TD32 14.4 TD33 14.4 TD34 13.81 TD35 13.81 TD36 13.81 TABLE Luuluongdenho(TD,Q) Luu luong den ho voi tan suat khac m3s Q75 TD1 2.96 TD2 2.96 TD3 2.96 TD4 13.1 TD5 13.1 TD6 13.1 TD7 15.2 TD8 15.2 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật TD9 15.2 TD10 9.74 TD11 9.74 TD12 9.74 TD13 1.7 TD14 1.7 TD15 1.7 TD16 0.97 TD17 0.97 TD18 0.97 TD19 0.42 TD20 0.42 TD21 0.42 TD22 0.37 TD23 0.37 TD24 0.37 TD25 0.27 TD26 0.27 TD27 0.27 TD28 0.22 TD29 0.22 TD30 0.22 TD31 2.53 TD32 2.53 TD33 2.53 TD34 0.3 TD35 0.3 TD36 0.3 TABLE Rainfall(TD,Rain) Mua thoi doan mm R75 TD1 83 TD2 52 TD3 68 TD4 TD5 48 TD6 85 TD7 23 TD8 21 TD9 62 TD10 199 TD11 TD12 36 TD13 41 TD14 16 TD15 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 19 TD25 TD26 TD27 TD28 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật TD29 62 TD30 48 TD31 TD32 TD33 98 TD34 83 TD35 TD36 PARAMETER WH(L) Dung tich huu ich cua ho L (trieu m3) / L1 227.2 / WMNDBT(L) Dung tich ho tinh den MNDBT (trieu m3) / L1 248.2/ MNC(L) Muc nuoc chet cua ho (m) / L1 51.0 / MNDBT(L) Muc nuoc dang binh thuong (m) / L1 66.5/ WMNC(L) Dung tich ung voi muc nuoc chet cua ho (trieu m3) / L1 20.5 / AO(L) Dien tich mat thoang cua ho ung voi MNC (ha) / L1 430 / XAMAX(L) Luu luong xa lon nhat cua ho L (m3s) / L1 30 / MD(L) Luong yeu cau dong chay toi thieu duoi du ho (trieu m3) / L1 0.0 /; * -VARIABLES CHENHLECH Chenh lech Cap - Yeu cau tuoi DELTA(TD) Hieu so luong nuoc Khu giua - Nhu cau cho cn_sh_cn LOINHUAN Loi nhuan thu duoc tu tuoi; POSITIVE VARIABLE QDEN(TD,L) Luu luong den ho thoi doan TD (m3s) WDEN(TD,L) Luong nuoc den ho thoi doan TD (trieu m3) ST(TD,L) Dung tich tru ho thoi doan T (trieu m3) WCAP(TD,L) Tong luong nuoc cap cho khu Cau Son thoi doan TD (trieu m3) EL(TD,L) Muc nuoc cua ho thoi doan TD (m-thang) EVAP(TD,L) Ton that boc hoi cua ho thoi doan T (trieu m3) EVAPT(TD,L) Ton that tham cua ho thoi doan TD (trieu m3) WTONTHAT(TD) Tong ton that cua ho WXA(TD,L) Tong luong nuoc xa cua ho (trieu m3) DTCAYTRONG(KHUTUOI,C) Dien tich cac loai cay trong khu tuoi YEUCAU(TD) Nhu cau nuoc tuoi khu Cau Son QXA(TD) Luu luong xa tu ho m3s PHANPHOI(KHUTUOI,TD) Luong nuoc phan phoi cho moi khu tuoi Wr(TD,C) Nhu cau nuoc cua cay DTTUOI(C) Tong dien tich tung loai cay NANGSUAT(C) Nang suat cay Ws(TD,C) Luong nuoc cap cho cay BEGIN(L) Tong luong ban dau cua ho KBAOSON1(TD) Kenh tuoi KBAOSON2(TD) Kenh tuoi KTAY(TD) Kenh tuoi KGIUA1(TD) Kenh tuoi KGIUA2(TD) Kenh tuoi KYENLAI1(TD) Kenh tuoi KYENLAI2(TD) Kenh tuoi; *Toi da dien tich Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật DTCAYTRONG.UP(KHUTUOI,C)$MAU(C)= 0.3*DTKHUTUOI(KHUTUOI,'DIENTICH1'); DTCAYTRONG.UP(KHUTUOI,C)$VUDONG(C)= 0.5*DTKHUTUOI(KHUTUOI,'DIENTICH1'); *Gioi han ve dung tich cua ho ST.UP(TD,L) = WMNDBT(L); ST.LO(TD,L) = WMNC(L); *Gioi han muc nuoc ho EL.LO(TD,L) = MNC(L); EL.UP(TD,L) = MNDBT(L); *Dung tich ban dau va cuoi cung cua ho chua BEGIN.FX('L1') = WMNC('L1'); *Toi thieu luong xa WXA.LO(TD,L) = MD(L); *Toi da luong xa QXA.UP(TD) = XAMAX('L1'); NANGSUAT.UP(C) = GIA_NANGSUAT_CHIPHI('NANGSUATMAX',C); *Dieu kien ban dau DTCAYTRONG.L(KHUTUOI,C) = DTKHUTUOI(KHUTUOI,'DIENTICH1')/10; EQUATIONS E_WDEN(TD) PT tinh luong nuoc den ho E_QDEN(TD) PT tinh luu luong nuoc den ho E_YEUCAU(TD) PT tinh luong nuoc yeu cau cho tuoi tai dau he thong E_WCAP(TD,L) PT tinh tong luong nuoc cap cho khu CAU SON E_EVAPT(TD,L) Phuong trinh ton that tham E_CAMSON(TD,L) Phuong trinh can bang ho chua E_EL(TD) Phuong trinh muc nuoc ho E_EVAP(TD,L) Phuong trinh ton that boc thoat hoi ho E_CHENHLECH PT tinh chenh lech XA-YEUCAU E_LOINHUAN PT tinh loi nhuan cho cac khu tuoi E_QXA(TD) PT tinh luu luong xa cua ho E_PHANPHOI(KHUTUOI,TD) PT phan phoi nuoc cho khu tuoi E_DELTA(TD) PT tinh chenh lech khu giua va nhu cau cho cn_sh_cn E_CAP_YEUCAU(TD) PT dieu kien rang buoc ve luong nuoc cap E_NANGSUAT(C) PT ham nang suat E_DKNANGSUAT(C) PT ham nang suat E_Wr(TD,C) PT Nhu cau nuoc cua cay E_Wr1(TD,C) PT Rang buoc ve nhu cau nuoc E_DTTUOI(C) TP tinh tong dien tich tung loai cay E_WTONTHAT(TD) Tong ton that cua ho E_DTVUXUAN(KHUTUOI) Rang buoc dien tich vu Xuan E_DTVUMUA(KHUTUOI) Rang buoc dien tich vu Mua E_KBAOSON1(TD) Kenh tuoi E_KBAOSON2(TD) Kenh tuoi E_KTAY(TD) Kenh tuoi E_KGIUA1(TD) Kenh tuoi E_KGIUA2(TD) Kenh tuoi E_KYENLAI1(TD) Kenh tuoi E_KYENLAI2(TD) Kenh tuoi; * -*Luu luong den ho E_QDEN(TD) QDEN(TD,'L1') =E= luuluongdenho(TD,'Q75'); *Tong luong den ho (tr.m3) 10 E_WDEN(TD) WDEN(TD,'L1') =E= luuluongdenho(TD,'Q75')*0.0864*10; *Chenh lech luong nuoc giua khu giua va nhu cau nuoc E_DELTA(TD) DELTA(TD)=E=YEUCAU(TD)- Qkhugiua(TD,'Q75')*0.0864*10 + Qcn_sh_cn(TD,'Qcn_sh_cn')*0.0864*10; *Can bang luu ho chua E_WCAP(TD,L) WCAP(TD,L) =E= WXA(TD,L); Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật *Toi thieu chenh lech E_CHENHLECH CHENHLECH =E= SUM(TD,POWER((WXA(TD,'L1') - DELTA(TD)),2)); *Yeu cau nuoc cho cay dau he thong (tr.m3) E_YEUCAU(TD) YEUCAU(TD) =E= SUM(KHUTUOI,SUM(C,(Ws(TD,C)*DTCAYTRONG(KHUTUOI,C))))*(1return)/neta/1000000; E_Wr(TD,C) Wr(TD,C) =E= Ws(TD,C)+Rainfall(TD,'R75')*10; *Ham nang suat E_NANGSUAT(C) NANGSUAT(C) =E= GIA_NANGSUAT_CHIPHI('NANGSUATMAX',C)* PROD(TD$Wd(TD,C),(Wr(TD,C)/(Wd(TD,C)+1e-9))**LAMDA(TD,C)); * Ham Loi nhuan E_LOINHUAN LOINHUAN =E= sum((KHUTUOI,C),(DTCAYTRONG(KHUTUOI,C)*(GIA_NANGSUAT_CHIPHI('GIA',C)*NANG SUAT(C)-GIA_NANGSUAT_CHIPHI('CHIPHI',C))))/1000000; *Tinh toan ton that tham 1.5% luong tru TB Thang E_EVAPT(TD,L) EVAPT(TD,L) =E=(BEGIN('L1')$(ORD(TD) EQ 1)+ST(TD1,L)$(ORD(TD) GT 1)+ST(TD,L))/2*0.015/3; *tinh toan boc hoi 1% luong tru TB Thang E_EVAP(TD,L) EVAP(TD,L) =E=(BEGIN('L1')$(ORD(TD) EQ 1)+ST(TD1,L)$(ORD(TD) GT 1)+ST(TD,L))/2*0.01/3; E_WTONTHAT(TD) WTONTHAT(TD) =E= EVAPT(TD,'L1')+ EVAP(TD,'L1'); *Can bang ho chua E_CAMSON(TD,L) ST(TD,L) =E= BEGIN('L1')$(ORD(TD) EQ 1)+ST(TD1,L)$(ORD(TD) GT 1) + WDEN(TD,L)- WTONTHAT(TD)- WXA(TD,L); *Xac dinh muc nuoc ho - quan he H=F(w) E_EL(TD) EL(TD,'L1') =E=0.00000062*power(ST(TD,'L1'),3)0.00049130*power(ST(TD,'L1'),2) + 0.15984271*ST(TD,'L1')+ 48.54811295; *Tinh luu luong xa cua ho E_QXA(TD) QXA(TD) =E= WXA(TD,'L1')*1000000/10/24/3600; *Tinh luong nuoc phan phoi cho khu tuoi E_PHANPHOI(KHUTUOI,TD) PHANPHOI(KHUTUOI,TD)=E= SUM(C,DTCAYTRONG(KHUTUOI,C)*Ws(TD,C))/neta2/10/3600/24; *Phan phoi nuoc cho tung kenh E_KBAOSON1(TD) KBAOSON1(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHBAOSON1(KHUTUOI)),PHANPHO I(KHUTUOI,TD))/neta3; E_KBAOSON2(TD) KBAOSON2(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHBAOSON2(KHUTUOI)),PHANPHO I(KHUTUOI,TD))/neta3; E_KTAY(TD) KTAY(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHTAY(KHUTUOI)),PHANPHOI(KHUTUOI,TD ))/neta3; E_KGIUA1(TD) KGIUA1(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHGIUA1(KHUTUOI)),PHANPHOI(KHUT UOI,TD))/neta3; E_KGIUA2(TD) KGIUA2(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHGIUA2(KHUTUOI)),PHANPHOI(KHUT UOI,TD))/neta3; E_KYENLAI1(TD) KYENLAI1(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHYENLAI1(KHUTUOI)),PHANPHO I(KHUTUOI,TD))/neta3; E_KYENLAI2(TD) KYENLAI2(TD)=E=SUM(KHUTUOI$(KENHYENLAI2(KHUTUOI)),PHANPHO I(KHUTUOI,TD))/neta3; *Rang buoc ve nuoc cap E_CAP_YEUCAU(TD) WCAP(TD,'L1')=L=DELTA(TD); E_Wr1(TD,C) Wr(TD,C) =L= Wd(TD,C); *Rang buoc ve nang suat nho nhat E_DKNANGSUAT(C) NANGSUAT(C) =G= GIA_NANGSUAT_CHIPHI('NANGSUATMAX',C)/4; *Tinh dien tich duoc tuoi E_DTTUOI(C) DTTUOI(C)=E=SUM(KHUTUOI,DTCAYTRONG(KHUTUOI,C)); *Rang buoc ve dien tich E_DTVUXUAN(KHUTUOI) SUM(C$(VUXUAN(C)),DTCAYTRONG(KHUTUOI,C)) =L= DTKHUTUOI(KHUTUOI,'DIENTICH1'); E_DTVUMUA(KHUTUOI) SUM(C$(VUMUA(C)),DTCAYTRONG(KHUTUOI,C)) =L= Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật DTKHUTUOI(KHUTUOI,'DIENTICH1'); * -MODEL PHANPHOINUOCTOIUU /ALL/; *set max iterations other than the default number *OPTION ITERLIM = 300000; SOLVE PHANPHOINUOCTOIUU USING DNLP MAXIMIZING LOINHUAN; SOLVE PHANPHOINUOCTOIUU USING DNLP MINIMIZING CHENHLECH; * -*Ghi ket qua file file Res /PPHOI_NUOC_TOIUU.txt/ put Res *In ket qua tinh toan put ' ', put // put ' KET QUA TINH TOAN TOI UU HE THONG' , put // put ' DUNG TICH UNG VOI MUC NUOC CHET:',MNC('L1');put 'm la: ' ,WMNC('L1');PUT ''; PUT ' Trieu m3',PUT ' DUNG TICH UNG VOI MNDBT: ',MNDBT('L1'), put 'm la: ';PUT WMNDBT('L1'); PUT 'TRIEU M3', put // put 'THOI DOAN QDEN WDEN ZHOCHUA WTRU TON THAT QXA WXA YEU CAU DELTA', put / PUT 'TD0 ',PUT BEGIN.L('L1'), PUT/ loop( TD,PUT TD.TL, put QDEN.L(TD, 'L1'),WDEN.l(TD,'L1'),EL.l(TD, 'L1'),ST.l(TD, 'L1'),WTONTHAT.L(TD),QXA.L(TD),WXA.L(TD,'L1'),YEUCAU.L(TD),DELTA.L(TD), put /); put// PUT " NANG SUAT CAY TRONG (KG)"/; PUT ' ', Loop(C,PUT C.TL); put/; LOOP(C, Put NANGSUAT.L(C)); put//; put ' KET QUA TINH TOAN DIEN TICH CAY TRONG CAC KHU TUOI',put/ put / put ' TONG DIEN TICH DUOC TUOI (HA)',put / LOOP(C,PUT' ',PUT C.TL:7);PUT/ LOOP(C,PUT DTTUOI.L(C)); PUT// PUT 'KHU TUOI '; LOOP(C,PUT C.tl); PUT/; LOOP (KHUTUOI,PUT KHUTUOI.tl:20; LOOP(C, put DTCAYTRONG.L(KHUTUOI,C));PUT/); Put // PUT ' LUU LUONG PHAN PHOI CHO KHU TUOI (M3/S)'//; PUT ' '; LOOP(TD,PUT TD.tl:6); PUT/; LOOP (KHUTUOI,PUT KHUTUOI.tl:20; LOOP(TD, put PHANPHOI.L(KHUTUOI,TD):6:3);PUT/); Put // PUT ' LUONG NUOC PHAN PHOI CHO TUNG KENH (M3/S) ', put// PUT 'THOIDOAN KENHTAY KENHYENLAI1 KENHYENLAI2 KENHGIUA1 KENHGIUA2 KENHBAOSON1 KENHBAOSON2' PUT/ LOOP (TD,PUT TD.TL:4, PUT KTAY.L(TD), PUT KYENLAI1.L(TD),PUT KYENLAI2.L(TD),PUT KGIUA1.L(TD),PUT KGIUA2.L(TD),PUT KBAOSON1.L(TD),PUT KBAOSON2.L(TD);PUT/); put / PUT 'LOI NHUAN TOI DA',PUT LOINHUAN.L,PUT ' TRIEU DONG'; Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Phụ lục 3.4 Tổng lượng nước cấp theo thời đoạn nút đầu kênh cấp II (Tr m3) P P Thời đoạn Khu tưới TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 Kênh_Tây_Đoạn_1 0,000 0,251 0,129 0,632 0,282 0,000 0,505 0,036 0,245 Kênh_T2 0,000 0,082 0,042 0,207 0,092 0,000 0,166 0,012 0,080 Kênh_T10 0,000 0,118 0,060 0,297 0,132 0,000 0,238 0,017 0,115 Kênh_T11 0,000 0,021 0,010 0,053 0,023 0,000 0,042 0,003 0,021 Kênh_T9 0,000 0,091 0,047 0,228 0,101 0,000 0,182 0,013 0,088 Kênh_T8 0,000 0,027 0,014 0,068 0,030 0,000 0,054 0,004 0,027 Kênh_T4 0,000 0,047 0,024 0,118 0,053 0,000 0,094 0,007 0,046 Kênh_Tây_Đoạn_2 0,000 0,218 0,111 0,548 0,244 0,000 0,438 0,032 0,213 Kênh_T15B 0,000 0,046 0,023 0,115 0,051 0,000 0,092 0,007 0,045 Kênh_Tây_Đoan_3 0,000 0,122 0,062 0,308 0,137 0,000 0,246 0,018 0,119 Kênh_T18 0,000 0,022 0,011 0,057 0,025 0,000 0,046 0,003 0,022 Kênh_Giữa_Đoạn_1 0,000 0,068 0,000 0,165 0,000 0,091 0,000 0,051 0,000 Kênh_G2 0,000 0,237 0,000 0,572 0,000 0,316 0,000 0,175 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_2 0,000 0,060 0,000 0,143 0,000 0,079 0,000 0,044 0,000 Kênh_G6 0,000 0,205 0,000 0,494 0,000 0,273 0,000 0,152 0,000 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 Kênh_Giữa_Đoạn_3 0,000 0,068 0,000 0,165 0,000 0,091 0,000 0,051 0,000 Kênh_G10 0,000 0,069 0,000 0,169 0,000 0,093 0,000 0,052 0,000 Kênh_G8 0,000 0,173 0,000 0,416 0,000 0,230 0,000 0,127 0,000 Kênh_G1 0,000 0,183 0,000 0,440 0,000 0,244 0,000 0,135 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_4 0,000 0,064 0,000 0,155 0,000 0,086 0,000 0,047 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_5 0,000 0,132 0,000 0,317 0,000 0,175 0,000 0,098 0,000 Kênh_G14 0,000 0,138 0,000 0,329 0,000 0,182 0,000 0,101 0,000 Kênh_G7 0,000 0,138 0,000 0,329 0,000 0,182 0,000 0,101 0,000 Kênh_G16 0,000 0,339 0,000 0,816 0,000 0,452 0,000 0,252 0,000 Kênh_G9 0,000 0,178 0,000 0,428 0,000 0,237 0,000 0,132 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_6 0,000 0,372 0,000 0,897 0,000 0,497 0,000 0,275 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_7 0,000 0,863 0,000 2,079 0,000 1,150 0,000 0,640 0,000 Kênh_G23 0,000 0,138 0,000 0,329 0,000 0,182 0,000 0,101 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_8 0,000 0,000 1,710 0,000 4,117 0,000 2,278 0,000 1,267 Kênh_G48 0,000 0,000 0,043 0,000 0,102 0,000 0,056 0,000 0,032 Kênh_G36 0,000 0,000 0,171 0,000 0,412 0,000 0,228 0,000 0,127 Kênh_G52 0,000 0,000 0,164 0,000 0,396 0,000 0,219 0,000 0,122 Kênh_G42 0,000 0,000 0,171 0,000 0,412 0,000 0,228 0,000 0,127 Kênh_G35 0,000 0,000 0,117 0,000 0,280 0,000 0,155 0,000 0,086 K.Yên_Lại_Đoạn_1 0,000 0,306 0,000 0,735 0,000 0,406 0,000 0,226 0,000 Kênh_Y2 0,000 0,720 0,000 1,733 0,000 0,958 0,000 0,533 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_2 0,000 0,082 0,000 0,197 0,000 0,110 0,000 0,061 0,000 Kênh_Y4 0,000 0,251 0,000 0,605 0,000 0,334 0,000 0,186 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_3 0,000 0,000 0,138 0,000 0,329 0,000 0,182 0,000 0,101 Kênh_Y6 0,000 0,000 0,192 0,000 0,461 0,000 0,255 0,000 0,142 Kênh_Y8 0,000 0,000 0,821 0,000 1,977 0,000 1,093 0,000 0,609 Kênh_Y10 0,000 0,000 0,205 0,000 0,494 0,000 0,273 0,000 0,152 K.Yên_Lại_Đoạn_4 0,000 0,000 0,085 0,000 0,206 0,000 0,114 0,000 0,063 Kênh_Y14 0,000 0,000 0,150 0,000 0,362 0,000 0,200 0,000 0,112 Kênh_Y3 0,000 0,000 0,150 0,000 0,362 0,000 0,200 0,000 0,112 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 K.Yên_Lại_Đoạn_5 0,000 0,000 0,267 0,000 0,643 0,000 0,355 0,000 0,198 Kênh_Y7 0,000 0,000 0,138 0,000 0,329 0,000 0,182 0,000 0,101 Kênh_Y16 0,000 0,000 0,171 0,000 0,412 0,000 0,228 0,000 0,127 K.Yên_Lại_Đoạn_6 0,000 0,000 0,342 0,000 0,824 0,000 0,455 0,000 0,253 K.Yên_Lại_Đoạn_7 0,000 0,000 0,664 0,000 1,598 0,000 0,884 0,000 0,493 K.Bảo_Sơn_Đoạn_1 0,000 0,273 0,000 0,659 0,000 0,365 0,000 0,202 0,000 Kênh_V1 0,000 0,469 0,000 1,128 0,000 0,624 0,000 0,347 0,000 Kênh_V3 0,000 0,219 0,000 0,527 0,000 0,291 0,000 0,162 0,000 Kênh_V4 0,000 0,175 0,000 0,420 0,000 0,232 0,000 0,128 0,000 K.Bảo_Sơn_Đoạn_2 0,000 0,000 1,492 0,000 3,593 0,000 1,986 0,000 1,105 Kênh_V5 0,000 0,000 0,158 0,000 0,379 0,000 0,210 0,000 0,116 Phụ lục 3.4 (tiếp) Tổng lượng nước cấp theo thời đoạn nút đầu kênh cấp II (Tr m3) P P Thời đoạn Khu tưới TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 TD15 TD16 TD17 TD18 Kênh_Tây_Đoạn_1 0,000 0,762 0,444 0,325 0,000 0,194 0,164 0,155 0,280 Kênh_T2 0,000 0,250 0,146 0,106 0,000 0,063 0,054 0,051 0,092 Kênh_T10 0,000 0,359 0,209 0,153 0,000 0,091 0,077 0,073 0,132 Kênh_T11 0,000 0,064 0,037 0,028 0,000 0,016 0,014 0,013 0,023 Kênh_T9 0,000 0,275 0,160 0,118 0,000 0,070 0,059 0,055 0,101 Kênh_T8 0,000 0,082 0,048 0,035 0,000 0,021 0,018 0,016 0,030 Kênh_T4 0,000 0,142 0,082 0,060 0,000 0,036 0,030 0,029 0,052 Kênh_Tây_Đoạn_2 0,000 0,660 0,384 0,282 0,000 0,168 0,142 0,134 0,243 Kênh_T15B 0,000 0,139 0,081 0,059 0,000 0,035 0,030 0,029 0,051 Kênh_Tây_Đoan_3 0,000 0,371 0,216 0,158 0,000 0,094 0,079 0,075 0,137 Kênh_T18 0,000 0,069 0,040 0,029 0,000 0,017 0,015 0,014 0,025 Kênh_Giữa_Đoạn_1 0,137 0,000 0,139 0,000 0,000 0,064 0,000 0,078 0,000 Kênh_G2 0,477 0,000 0,480 0,000 0,000 0,224 0,000 0,272 0,000 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 TD15 TD16 TD17 TD18 Kênh_Giữa_Đoạn_2 0,119 0,000 0,121 0,000 0,000 0,056 0,000 0,068 0,000 Kênh_G6 0,412 0,000 0,415 0,000 0,000 0,194 0,000 0,235 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_3 0,137 0,000 0,139 0,000 0,000 0,064 0,000 0,078 0,000 Kênh_G10 0,140 0,000 0,141 0,000 0,000 0,065 0,000 0,081 0,000 Kênh_G8 0,346 0,000 0,349 0,000 0,000 0,162 0,000 0,197 0,000 Kênh_G1 0,367 0,000 0,369 0,000 0,000 0,172 0,000 0,209 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_4 0,130 0,000 0,130 0,000 0,000 0,061 0,000 0,074 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_5 0,264 0,000 0,266 0,000 0,000 0,124 0,000 0,152 0,000 Kênh_G14 0,275 0,000 0,278 0,000 0,000 0,129 0,000 0,156 0,000 Kênh_G7 0,275 0,000 0,278 0,000 0,000 0,129 0,000 0,156 0,000 Kênh_G16 0,681 0,000 0,687 0,000 0,000 0,320 0,000 0,389 0,000 Kênh_G9 0,358 0,000 0,360 0,000 0,000 0,168 0,000 0,204 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_6 0,749 0,000 0,755 0,000 0,000 0,351 0,000 0,428 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_7 1,734 0,000 1,749 0,000 0,000 0,814 0,000 0,990 0,000 Kênh_G23 0,275 0,000 0,278 0,000 0,000 0,129 0,000 0,156 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_8 0,000 3,435 0,000 3,462 0,000 0,000 1,611 0,000 1,958 Kênh_G48 0,000 0,086 0,000 0,085 0,000 0,000 0,040 0,000 0,048 Kênh_G36 0,000 0,344 0,000 0,346 0,000 0,000 0,161 0,000 0,196 Kênh_G52 0,000 0,330 0,000 0,333 0,000 0,000 0,155 0,000 0,188 Kênh_G42 0,000 0,344 0,000 0,346 0,000 0,000 0,161 0,000 0,196 Kênh_G35 0,000 0,233 0,000 0,235 0,000 0,000 0,110 0,000 0,134 K.Yên_Lại_Đoạn_1 0,613 0,000 0,618 0,000 0,000 0,288 0,000 0,350 0,000 Kênh_Y2 1,445 0,000 1,458 0,000 0,000 0,678 0,000 0,824 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_2 0,165 0,000 0,166 0,000 0,000 0,076 0,000 0,094 0,000 Kênh_Y4 0,505 0,000 0,509 0,000 0,000 0,237 0,000 0,288 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_3 0,000 0,275 0,000 0,278 0,000 0,000 0,129 0,000 0,156 Kênh_Y6 0,000 0,384 0,000 0,388 0,000 0,000 0,181 0,000 0,220 Kênh_Y8 0,000 1,649 0,000 1,662 0,000 0,000 0,774 0,000 0,941 Kênh_Y10 0,000 0,412 0,000 0,415 0,000 0,000 0,194 0,000 0,235 K.Yên_Lại_Đoạn_4 0,000 0,172 0,000 0,173 0,000 0,000 0,080 0,000 0,098 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 TD15 TD16 TD17 TD18 Kênh_Y14 0,000 0,302 0,000 0,305 0,000 0,000 0,142 0,000 0,172 Kênh_Y3 0,000 0,302 0,000 0,305 0,000 0,000 0,142 0,000 0,172 K.Yên_Lại_Đoạn_5 0,000 0,536 0,000 0,540 0,000 0,000 0,251 0,000 0,306 Kênh_Y7 0,000 0,275 0,000 0,278 0,000 0,000 0,129 0,000 0,156 Kênh_Y16 0,000 0,344 0,000 0,346 0,000 0,000 0,161 0,000 0,196 K.Yên_Lại_Đoạn_6 0,000 0,687 0,000 0,693 0,000 0,000 0,323 0,000 0,391 K.Yên_Lại_Đoạn_7 0,000 1,333 0,000 1,344 0,000 0,000 0,626 0,000 0,760 K.Bảo_Sơn_Đoạn_1 0,550 0,000 0,554 0,000 0,000 0,258 0,000 0,313 0,000 Kênh_V1 0,942 0,000 0,949 0,000 0,000 0,441 0,000 0,537 0,000 Kênh_V3 0,440 0,000 0,443 0,000 0,000 0,205 0,000 0,251 0,000 Kênh_V4 0,351 0,000 0,353 0,000 0,000 0,164 0,000 0,200 0,000 K.Bảo_Sơn_Đoạn_2 0,000 2,996 0,000 3,020 0,000 0,000 1,405 0,000 1,709 Kênh_V5 0,000 0,316 0,000 0,319 0,000 0,000 0,148 0,000 0,180 Phụ lục 3.4 (tiếp) Tổng lượng nước cấp theo thời đoạn nút đầu kênh cấp II (Tr m3) P P Thời đoạn Khu tưới TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 Kênh_Tây_Đoạn_1 0,271 0,271 0,255 0,224 0,224 0,132 0,057 0,057 0,063 Kênh_T2 0,089 0,089 0,084 0,073 0,073 0,043 0,019 0,019 0,021 Kênh_T10 0,128 0,128 0,120 0,105 0,105 0,062 0,499 0,304 0,149 Kênh_T11 0,022 0,022 0,022 0,019 0,019 0,011 0,005 0,005 0,005 Kênh_T9 0,098 0,098 0,092 0,080 0,080 0,048 0,383 0,233 0,114 Kênh_T8 0,029 0,029 0,028 0,024 0,024 0,015 0,006 0,006 0,007 Kênh_T4 0,050 0,050 0,048 0,041 0,041 0,024 0,010 0,010 0,012 Kênh_Tây_Đoạn_2 0,235 0,235 0,221 0,194 0,194 0,115 0,919 0,560 0,275 Kênh_T15B 0,049 0,049 0,047 0,041 0,041 0,024 0,010 0,010 0,011 Kênh_Tây_Đoan_3 0,132 0,132 0,124 0,109 0,109 0,065 0,517 0,314 0,155 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 Kênh_T18 0,024 0,024 0,023 0,020 0,020 0,012 0,005 0,005 0,006 Kênh_Giữa_Đoạn_1 0,098 0,000 0,087 0,000 0,065 0,000 0,020 0,000 0,033 Kênh_G2 0,338 0,000 0,300 0,000 0,223 0,000 1,068 0,000 0,437 Kênh_Giữa_Đoạn_2 0,084 0,000 0,075 0,000 0,056 0,000 0,018 0,000 0,030 Kênh_G6 0,294 0,000 0,259 0,000 0,193 0,000 0,924 0,000 0,378 Kênh_Giữa_Đoạn_3 0,098 0,000 0,087 0,000 0,065 0,000 0,020 0,000 0,033 Kênh_G10 0,100 0,000 0,088 0,000 0,065 0,000 0,020 0,000 0,034 Kênh_G8 0,246 0,000 0,217 0,000 0,161 0,000 0,776 0,000 0,317 Kênh_G1 0,260 0,000 0,230 0,000 0,171 0,000 0,822 0,000 0,336 Kênh_Giữa_Đoạn_4 0,092 0,000 0,081 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000 0,032 Kênh_Giữa_Đoạn_5 0,188 0,000 0,166 0,000 0,124 0,000 0,593 0,000 0,242 Kênh_G14 0,196 0,000 0,172 0,000 0,128 0,000 0,616 0,000 0,251 Kênh_G7 0,196 0,000 0,172 0,000 0,128 0,000 0,616 0,000 0,251 Kênh_G16 0,484 0,000 0,428 0,000 0,318 0,000 1,525 0,000 0,623 Kênh_G9 0,254 0,000 0,224 0,000 0,167 0,000 0,801 0,000 0,328 Kênh_Giữa_Đoạn_6 0,532 0,000 0,470 0,000 0,349 0,000 1,678 0,000 0,686 Kênh_Giữa_Đoạn_7 1,232 0,000 1,088 0,000 0,810 0,000 0,260 0,000 0,431 Kênh_G23 0,196 0,000 0,172 0,000 0,128 0,000 0,616 0,000 0,251 Kênh_Giữa_Đoạn_8 0,000 2,442 0,000 2,156 0,000 1,604 0,000 7,694 0,000 Kênh_G48 0,000 0,060 0,000 0,054 0,000 0,040 0,000 0,012 0,000 Kênh_G36 0,000 0,244 0,000 0,215 0,000 0,160 0,000 0,770 0,000 Kênh_G52 0,000 0,236 0,000 0,208 0,000 0,154 0,000 0,739 0,000 Kênh_G42 0,000 0,244 0,000 0,215 0,000 0,160 0,000 0,770 0,000 Kênh_G35 0,000 0,166 0,000 0,146 0,000 0,109 0,000 0,523 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_1 0,436 0,000 0,385 0,000 0,286 0,000 1,373 0,000 0,562 Kênh_Y2 1,028 0,000 0,907 0,000 0,674 0,000 3,239 0,000 1,323 K.Yên_Lại_Đoạn_2 0,118 0,000 0,103 0,000 0,077 0,000 0,024 0,000 0,042 Kênh_Y4 0,358 0,000 0,316 0,000 0,235 0,000 1,130 0,000 0,462 K.Yên_Lại_Đoạn_3 0,000 0,196 0,000 0,172 0,000 0,128 0,000 0,616 0,000 Kênh_Y6 0,000 0,274 0,000 0,241 0,000 0,179 0,000 0,863 0,000 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 Kênh_Y8 0,000 1,172 0,000 1,034 0,000 0,770 0,000 3,694 0,000 Kênh_Y10 0,000 0,294 0,000 0,259 0,000 0,193 0,000 0,924 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_4 0,000 0,122 0,000 0,108 0,000 0,080 0,000 0,026 0,000 Kênh_Y14 0,000 0,214 0,000 0,190 0,000 0,142 0,000 0,678 0,000 Kênh_Y3 0,000 0,214 0,000 0,190 0,000 0,142 0,000 0,678 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_5 0,000 0,380 0,000 0,336 0,000 0,250 0,000 1,200 0,000 Kênh_Y7 0,000 0,196 0,000 0,172 0,000 0,128 0,000 0,616 0,000 Kênh_Y16 0,000 0,244 0,000 0,215 0,000 0,160 0,000 0,770 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_6 0,000 0,490 0,000 0,431 0,000 0,320 0,000 1,538 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_7 0,000 0,946 0,000 0,837 0,000 0,623 0,000 2,986 0,000 K.Bảo_Sơn_Đoạn_1 0,390 0,000 0,345 0,000 0,257 0,000 1,232 0,000 0,504 Kênh_V1 0,668 0,000 0,590 0,000 0,439 0,000 2,109 0,000 0,862 Kênh_V3 0,312 0,000 0,276 0,000 0,205 0,000 0,986 0,000 0,402 Kênh_V4 0,248 0,000 0,221 0,000 0,163 0,000 0,785 0,000 0,321 K.Bảo_Sơn_Đoạn_2 0,000 2,128 0,000 1,880 0,000 1,399 0,000 3,615 0,000 Kênh_V5 0,000 0,224 0,000 0,197 0,000 0,147 0,000 0,708 0,000 Phụ lục 3.4 (tiếp) Tổng lượng nước cấp theo thời đoạn nút đầu kênh cấp II (Tr m3) P P Thời đoạn Khu tưới TD28 TD29 TD30 TD31 TD32 TD33 TD34 TD35 TD36 Kênh_Tây_Đoạn_1 0,127 0,000 0,000 0,107 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_T2 0,041 0,000 0,000 0,035 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_T10 0,179 0,000 0,000 0,050 0,200 0,000 0,000 0,229 0,226 Kênh_T11 0,010 0,000 0,000 0,009 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_T9 0,137 0,000 0,000 0,039 0,153 0,000 0,000 0,175 0,173 Kênh_T8 0,014 0,000 0,000 0,011 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_T4 0,023 0,000 0,000 0,020 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_Tây_Đoạn_2 0,330 0,000 0,000 0,092 0,368 0,000 0,000 0,422 0,416 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD28 TD29 TD30 TD31 TD32 TD33 TD34 TD35 TD36 Kênh_T15B 0,023 0,000 0,000 0,020 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_Tây_Đoan_3 0,186 0,000 0,000 0,052 0,206 0,000 0,000 0,237 0,233 Kênh_T18 0,011 0,000 0,000 0,010 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_1 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_G2 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,605 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_2 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_G6 0,000 0,000 0,000 0,288 0,000 0,000 0,000 0,523 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_3 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_G10 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_G8 0,000 0,000 0,000 0,241 0,000 0,000 0,000 0,439 0,000 Kênh_G1 0,000 0,000 0,000 0,257 0,000 0,000 0,000 0,465 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_4 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_5 0,000 0,000 0,000 0,185 0,000 0,000 0,000 0,335 0,000 Kênh_G14 0,000 0,000 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,348 0,000 Kênh_G7 0,000 0,000 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,348 0,000 Kênh_G16 0,000 0,000 0,000 0,475 0,000 0,000 0,000 0,864 0,000 Kênh_G9 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,453 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_6 0,000 0,000 0,000 0,522 0,000 0,000 0,000 0,950 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_7 0,000 0,000 0,000 0,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_G23 0,000 0,000 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,348 0,000 Kênh_Giữa_Đoạn_8 3,146 0,000 0,000 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 4,356 Kênh_G48 0,021 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_G36 0,315 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 0,435 Kênh_G52 0,302 0,000 0,000 0,000 0,231 0,000 0,000 0,000 0,418 Kênh_G42 0,315 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 0,435 Kênh_G35 0,215 0,000 0,000 0,000 0,163 0,000 0,000 0,000 0,296 K.Yên_Lại_Đoạn_1 0,000 0,000 0,000 0,428 0,000 0,000 0,000 0,777 0,000 Kênh_Y2 0,000 0,000 0,000 1,009 0,000 0,000 0,000 1,834 0,000 K.Yên_Lại_Đoạn_2 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_Y4 0,000 0,000 0,000 0,352 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 Học viên: Bùi Văn Cường Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Thời đoạn Khu tưới TD28 TD29 TD30 TD31 TD32 TD33 TD34 TD35 TD36 K.Yên_Lại_Đoạn_3 0,251 0,000 0,000 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,348 Kênh_Y6 0,353 0,000 0,000 0,000 0,268 0,000 0,000 0,000 0,487 Kênh_Y8 1,510 0,000 0,000 0,000 1,151 0,000 0,000 0,000 2,092 Kênh_Y10 0,378 0,000 0,000 0,000 0,288 0,000 0,000 0,000 0,523 K.Yên_Lại_Đoạn_4 0,043 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 Kênh_Y14 0,277 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,383 Kênh_Y3 0,277 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,383 K.Yên_Lại_Đoạn_5 0,491 0,000 0,000 0,000 0,374 0,000 0,000 0,000 0,680 Kênh_Y7 0,251 0,000 0,000 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,348 Kênh_Y16 0,315 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 0,435 K.Yên_Lại_Đoạn_6 0,629 0,000 0,000 0,000 0,480 0,000 0,000 0,000 0,872 K.Yên_Lại_Đoạn_7 1,221 0,000 0,000 0,000 0,930 0,000 0,000 0,000 1,691 K.Bảo_Sơn_Đoạn_1 0,000 0,000 0,000 0,384 0,000 0,000 0,000 0,697 0,000 Kênh_V1 0,000 0,000 0,000 0,656 0,000 0,000 0,000 1,194 0,000 Kênh_V3 0,000 0,000 0,000 0,307 0,000 0,000 0,000 0,557 0,000 Kênh_V4 0,000 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 0,000 0,444 0,000 K.Bảo_Sơn_Đoạn_2 1,756 0,000 0,000 0,000 1,404 0,000 0,000 0,000 1,922 Kênh_V5 0,289 0,000 0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,401 Học viên: Bùi Văn Cường ... kiến chủ quan người quản lý chưa giải pháp tối ưu Do vậy, việc nghiên cứu sở khoa học quản lý vận hành tưới tối ưu hệ thống thủy nông Cầu Sơn – Cấm Sơn điều kiện hạn chế nguồn nước vấn đề thiết... đích Đề tài Nghiên cứu sở khoa học quản lý vận hành tưới tối ưu hệ thống thủy nông Cầu Sơn – Cấm Sơn nhằm tối đa hố lợi ích sản xuất nơng nghiệp hệ thống điều kiện hạn chế nguồn nước III Đối... thức khoa học công nghệ quản lý vận hành tối ưu hệ thống thủy nông: Đối tượng nghiên cứu giải đề tài lập quy trình vận hành tưới tối ưu hệ thống thủy nơng nhiều nghiên cứu nước trình bày Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH TƯỚI TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN CẤM SƠN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN NƯỚC , NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH TƯỚI TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN CẤM SƠN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN NƯỚC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay