NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG AO HỒ ĐIỀU HOÀ ĐỂ GIẢM NHẸ YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI

97 3 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

a BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  BÙI TUẤN HẢI NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG AO HỒ ĐIỀU HOÀ ĐỂ GIẢM NHẸ YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI  LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2011 a BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI BÙI TUẤN HẢI NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG AO HỒ ĐIỀU HOÀ ĐỂ GIẢM NHẸ YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI Chuyên ngành: QUY HOẠCH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Mã số: 60 - 62 - 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Quang Vinh HÀ NỘI - 2011 a LỜI TÁC GIẢ  Trong thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2011, luận văn thạc sĩ với đề tài "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn giải pháp sử dụng ao hồ điều hoà để giảm nhẹ yêu cầu tiêu nước cho hệ thống thủy lợi" tác giả hoàn thành với nỗ lực thân giúp đỡ thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi, Ban Giám đốc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Trung tâm Khoa học Triển khai kỹ thuật thủy lợi, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước, nhà khoa học, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài luận văn tác giả Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn: PGS.TS Lê Quang Vinh thầy giáo khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước hướng dẫn tận tình để tác giả hồn thành tốt luận văn Trong thành công tác giả ln ủng hộ, giúp đỡ động viên gia đình bạn bè thân thiết, tác giả xin chân thành cảm ơn Tác giả Bùi Tuấn Hải a MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU A Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu B Mục tiêu nghiên cứu C Đối tượng phạm vi nghiên cứu ứng dụng D Nội dung kết nghiên cứu E Phương pháp nghiên cứu F Địa điểm nghiên cứu Chương PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN HỆ SỐ TIÊU HIỆU CHỈNH GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TIÊU a d g 1 2 2 1.1 Khái quát chung hệ số tiêu 1.1.1 Khái niệm hệ số tiêu 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số tiêu 1.1.3 Phân loại đối tượng tiêu 3 11 1.2 Phương pháp tính tốn hệ số tiêu 1.2.1 Phương pháp tính tốn hệ số tiêu cho lúa 1.2.2 Phương pháp tính tốn hệ số tiêu cho đối tượng tiêu nước lúa 1.2.3 Phương pháp tính tốn hệ số tiêu cho hệ thống thủy lợi 1.3 Phương pháp hiệu chỉnh giản đồ hệ số tiêu xác định hệ số tiêu thiết kế lưu vực 1.3.1 Khái quát chung 1.3.2 Hệ số tiêu thiết kế lưu vực 1.4 Nhận xét đánh giá chung 14 14 17 Chương NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA HỒ ĐIỀU HỒ 18 18 18 20 22 25 2.1 Khái quát chung 25 2.2 đồ bố trí hồ điều hòa vùng tiêu 26 2.2.1 Hồ điều hòa cục 26 b 2.2.2 Hồ điều hòa lưu vực 26 2.3 Các thơng số kỹ thuật hồ điều hòa 27 2.3.1 Hệ số dòng chảy C ao hồ 27 2.3.2 Diện tích mặt nước, tỷ lệ diện tích mặt nước hệ thống thủy lợi 28 2.3.3 Độ sâu trữ nước dung tích điều tiết nước hồ điều hoà 29 2.3.4 Yêu cầu kỹ thuật hồ điều hòa 30 2.4 Thiết lập cơng thức tính tốn kết tính tốn xác định tiêu hồ điều hồ 31 2.4.1 Các điều kiện biên 2.4.2 Thiết lập số đường quan hệ liên quan đến thông số kỹ thuật hồ điều hoà 32 32 2.5 Lựa chọn số tiêu thiết kế hồ điều hồ vùng tiêu Hà Nội 2.5.1 Diện tích tỷ lệ diện tích hồ điều hòa 42 42 2.5.2 Độ sâu trữ nước dung tích điều tiết nước hồ điều hòa 45 2.6 Nhận xét đánh giá chung 46 Chương XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TIÊU THIẾT KẾ CHO KHU VỰC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 48 3.1 Tổng quan khu vực tây hà nội thuộc HTTL sông nhuệ 48 3.1.1 Hiện trạng cấu sử dụng đất 48 3.1.2 Định hướng phát triển KT – XH đến năm 2020 51 3.2 Nghiên cứu lựa chọn hệ số dòng chảy C cho đối tượng tiêu nước lúa 3.2.1 Tổng quan kết nghiên cứu lựa chọn hệ số dòng chảy C 3.2.2 Lựa chọn hệ số dòng chảy C 3.3 Nghiên cứu lựa chọn mơ hình mưa tiêu thiết kế 3.3.1 Khái niệm mơ hình mưa tiêu thiết kế 3.3.2 Phân tích tài liệu mưa lớn năm 3.3.3 Mơ hình mưa tiêu thiết kế áp dụng cho nơng nghiệp 3.3.4 Mơ hình mưa tiêu thiết kế áp dụng cho khu vực đô thị cơng nghiệp 3.3.5 Mơ hình mưa tiêu thiết kế áp dụng cho đối tượng tiêu nước khác 3.3.6 Kết tính tốn mơ hình mưa tiêu thiết kế 54 3.4 Tính tốn hệ số tiêu cho đối tượng tiêu nước mặt vùng 65 54 57 57 57 58 61 64 65 65 c nghiên cứu 3.4.1 Tính tốn HST cho lúa 3.4.2 Tính tốn HST cho đối tượng tiêu nước khác 65 66 3.5 Tính tốn HST cho hệ thống 3.5.1 Tính tốn HST theo trạng SDĐ 3.5.2 Tính tốn HST theo cấu SDĐ dự báo đến năm 2020 với phương án khác tỷ lệ diện tích hồ điều hồ 3.5.3 Tính tốn HST theo phương án sử dụng đất đến năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ với trận mưa tháng 11/2008 68 68 68 3.6 Nhận xét đánh giá chung kết tính tốn 77 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76 79 A Kết luận 79 B Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 d DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TT Trang Bảng 2.1: Bảng quan hệ hệ số tiêu hệ thống giảm nhỏ (q trữ ) với chiều sâu trữ nước H trữ α trữ ao hồ điều hoà 34 Bảng 2.2: Một số tiêu thiết kế ao hồ điều hồ lưu vực tiêu trạm bơm Yên Sở đầu tư xây dựng giai đoạn 43 Bảng 2.3: Các hồ điều hồ dự kiến bố trí tiểu vùng tiêu phía tây sơng Tơ Lịch 43 Bảng 2.4: Các hồ điều hòa dự kiến xây dựng tiểu khu Hà Đông, 44 R R R R R R khu vực phía tây thành phố Hà Nội Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật ao hồ số vùng tiêu tỉnh Hải Dương 44 Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật ao hồ vùng tiêu TP Hải Phòng 45 Bảng 3.1: cấu sử dụng đất năm 2010 quận huyện nằm phía tây 51 Hà Nội thuộc địa phận tỉnh Hà Tây cũ (theo định duyệt) Bảng 3.2 : Diện tích khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng 52 nghề hoạt động, quy hoạch chi tiết dự kiến quy hoạch đến năm 2020 vùng phía Tây Hà Nội Bảng 3.3: Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 vùng phía tây Hà Nội 54 10 Bảng 3.4: Hệ số dòng chảy C số loại đất nông nghiệp 55 11 Bảng 3.5: Hệ số dòng chảy C số loại đất cần tiêu mặt hệ thống thủy lợi 55 12 Bảng 3.6: Hệ số dòng chảy tham khảo lựa chọn để tính tốn hệ số tiêu cho hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 57 13 Bảng 3.7: Hệ số dòng chảy C cho đối tượng tiêu nước lựa chọn nghiên cứu đề tài 57 14 Bảng 3.8: Phân tích tài liệu mưa lớn thời đoạn ngắn 59 15 Bảng 3.9: Lượng mưa ngày (từ 19h ngày 30/10/2008 đến 19h ngày 2/11/2008) số vị trí khu vực Hà Nội (tài liệu Cơng ty nước Hà Nội cung cấp cho báo chí) 63 16 Bảng 3.10: Mơ hình mưa tiêu ngày lớn nhất, tần suất 10% áp dụng cho vùng phía Tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi Sơng Nhuệ 65 17 Bảng 3.11: Kết tính tốn trình hệ số tiêu theo trạng cấu 68 e TT Tên bảng Trang sử dụng đất năm 2010 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ, mơ hình mưa tiêu thiết kế p = 10% 18 Bảng 3.12: Các phương án sử dụng đất đến năm 2020 khu vực phía Tây Hà Nội với tỷ lệ diện tích hồ điều hòa tăng từ 1% đến 5% diện tích lưu vực tiêu 69 19 Bảng 3.13: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khơng hồ điều hồ khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ, mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% 70 20 Bảng 3.14: Kết tính toán hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 1,0 % diện tích lưu vực tiêu 71 21 Bảng 3.15: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 1,5 % diện tích lưu vực tiêu 71 22 Bảng 3.16: Kết tính toán hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 2,0 % diện tích lưu vực tiêu 72 23 Bảng 3.17: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 2,5 % diện tích lưu vực tiêu 72 24 Bảng 3.18: Kết tính toán hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 3,0 % diện tích lưu vực tiêu 73 25 Bảng 3.19: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 3,5 % diện tích lưu vực tiêu 73 26 Bảng 3.20: Kết tính toán hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 4,0 % diện tích lưu vực tiêu 74 27 Bảng 3.21: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà 74 f Tên bảng TT Trang chiếm 4,5 % diện tích lưu vực tiêu 28 Bảng 3.22: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 5,0 % diện tích lưu vực tiêu 75 29 Bảng 3.23: Kết tính toán hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa 11/2008 Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 5,0 % diện tích lưu vực tiêu H trữ = 1,0 m 76 Bảng 3.24: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa 11/2008 Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 5,0 % diện tích lưu vực tiêu H trữ = 1,5 m 76 31 Bảng 3.25: Tổng hợp kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ tương ứng mơ hình mưa thiết kế ngày lớn tần suất 10% (Xp = 354,70 mm) với phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm từ 1,0% đến 5,0 % diện tích lưu vực 77 32 Bảng 3.26: Quan hệ H trữ α trữ hồ điều hoà thoả mãn yêu cầu giảm nhỏ hệ số tiêu thiết kế 19,70 l/s.ha 78 R 30 R R R R R R R g DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Tên hình vẽ, đồ thị TT Trang Hình 1.1: đồ tính tốn tiêu nước mặt ruộng đập tràn, chế độ chảy tự 16 Hình 1.2: đồ tính tốn tiêu nước mặt ruộng đập tràn, chế độ chảy ngập 16 Hình 2.1: đồ mực nước ao hồ điều hồ 30 Hình 2.2: Quan hệ hệ số tiêu hệ thống giảm nhỏ (q tru ) với chiều sâu trữ nước H trữ α trữ ao hồ điều hồ 35 Hình 2.3: Quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hồ (αtru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu - Trường hợp Htrữ = 1,5 m 39 Hình 2.4: Quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hồ (αtru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu - Trường hợp Htrữ = 1,2 m 39 Hình 2.5: Quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hoà (αtru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu - Trường hợp Htrữ = 1,0 m 40 Hình 2.6: Quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hồ (αtru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu - Trường hợp Htrữ = 0,8 m 40 Hình 2.7: Quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hồ (αtru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu - Trường hợp Htrữ = 0,6 m 41 10 Hình 2.8: Quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hồ (αtru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu - Trường hợp Htrữ = 0,5 m 41 11 Hình 3.1: Đường quan hệ lượng mưa hệ số dòng chảy 56 12 Hình 3.2: Đường tần suất lý luận tổng lượng mưa ngày max 62 13 Hình 3.3 :Đường trình hệ số tiêu sau hiệu chỉnh 75 R R R R R R - 73 - Bảng 3.18: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 3,0 % diện tích lưu vực tiêu Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 1.944 10,00 0,14 0,23 1,83 0,25 0,01 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,04 0,06 0,46 0,06 0,00 0,00 0,00 Hồ điều hoà 583 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 Đô thị 7.969 41,00 0,93 1,47 11,87 1,63 0,09 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.969 41,00 0,88 1,40 11,24 1,54 0,08 0,00 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00 0,00 100 2,03 3,20 25,77 2,03 3,20 22,30 3,53 3,53 0,19 0,12 0,12 3,53 0,25 0,12 Đất khác Hiệu chỉnh q trữ = 3,47 l/s.ha R 389 19.438 2,00 0,03 0,05 R Bảng 3.19: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 3,5 % diện tích lưu vực tiêu Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 1.944 10,00 0,14 0,23 1,83 0,25 0,01 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,04 0,06 0,46 0,06 0,00 0,00 0,00 Hồ điều hoà 680 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 Đô thị 7.921 40,75 0,93 1,47 11,80 1,62 0,09 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.921 40,75 0,88 1,39 11,18 1,53 0,08 0,00 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00 0,00 100 2,01 3,18 25,63 2,01 3,18 21,58 3,51 3,51 0,18 0,14 0,14 3,51 0,87 0,14 Đất khác Hiệu chỉnh q trữ = 4,05 l/s.ha R R 389 19.438 2,00 0,03 0,05 - 74 - Bảng 3.20: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 4,0 % diện tích lưu vực tiêu Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 1.944 10,00 0,14 0,23 1,83 0,25 0,01 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,04 0,06 0,46 0,06 0,00 0,00 0,00 Hồ điều hoà 778 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 Đô thị 7.872 40,50 0,92 1,46 11,72 1,61 0,08 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.872 40,50 0,87 1,38 11,11 1,52 0,08 0,00 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00 0,00 100 2,00 3,16 25,48 2,00 3,16 20,85 3,49 3,49 0,18 0,16 0,16 3,49 1,48 0,16 Đất khác Hiệu chỉnh q trữ = 4,63 l/s.ha R 389 19.438 2,00 0,03 0,05 R Bảng 3.21: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 4,5 % diện tích lưu vực tiêu Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 1.944 10,00 0,14 0,23 1,83 0,25 0,01 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,04 0,06 0,46 0,06 0,00 0,00 0,00 Hồ điều hoà 875 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 Đô thị 7.824 40,25 0,92 1,45 11,65 1,60 0,08 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.824 40,25 0,87 1,37 11,04 1,51 0,08 0,00 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00 0,00 100 1,99 3,15 25,34 1,99 3,15 20,13 3,47 3,47 0,18 0,18 0,18 3,47 2,10 0,18 Đất khác Hiệu chỉnh q trữ = 5,21 l/s.ha R R 389 19.438 2,00 0,03 0,05 - 75 - Bảng 3.22: Kết tính toán hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa tiêu thiết kế p=10% Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 5,0 % diện tích lưu vực tiêu Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 1.944 10,00 0,14 0,23 1,83 0,25 0,01 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,04 0,06 0,46 0,06 0,00 0,00 0,00 Hồ điều hoà 972 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 Đô thị 7.775 40,00 0,91 1,44 11,58 1,59 0,08 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.775 40,00 0,86 1,36 10,97 1,50 0,08 0,00 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00 0,00 100 1,98 3,13 25,20 1,98 3,13 19,41 3,46 3,46 0,18 0,21 0,21 3,46 2,72 0,21 Đất khác 389 Hiệu chỉnh q trữ = 5,79 l/s.ha R 19.438 2,00 0,03 0,05 R Đường trình hệ số tiêu sau hiệu chỉnh 30,00 a tru = 0% 25,00 a tru = 1,0% q tk (l/s.ha) 20,00 a tru = 2,0% a tru = 3,0% 15,00 a tru = 4,0% 10,00 a tru = 5,0% q = 19,7 l/s.ha 5,00 0,00 Ngày tiêu Hình 3.3 :Đường trình hệ số tiêu sau hiệu chỉnh - 76 - 3.5.3 Tính tốn HST theo phương án sử dụng đất đến năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ với trận mưa tháng 11/2008 Bảng 3.23: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa 11/2008 Phương án tỷ lệ hồ điều hồ chiếm 5,0 % diện tích lưu vực tiêu H trữ = 1,0 m R Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % 1.944 10,00 R Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 2,41 0,89 0,61 0,03 0,14 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,60 0,22 0,15 0,01 0,03 0,00 0,00 Hồ điều hoà 972 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 Đô thị 7.775 40,00 15,26 5,64 3,87 0,22 0,87 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.775 40,00 14,46 5,34 3,67 0,21 0,82 0,00 0,00 0,18 0,12 0,01 0,03 0,00 0,00 100 33,21 12,27 27,42 12,27 8,43 8,43 0,48 6,27 1,89 0,34 0,34 1,89 0,34 0,34 Đất khác Hiệu chỉnh q trữ = 5,79 l/s.ha R 389 19.438 2,00 0,48 R Bảng 3.24: Kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ theo mơ hình mưa 11/2008 Phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm 5,0 % diện tích lưu vực tiêu H trữ = 1,5 m R Đối tượng tiêu nước TT Cây lâu năm Ftiêu (ha) Tỷ lệ % 1.944 10,00 R Hệ số tiêu ngày (l/s.ha) 2,41 0,89 0,61 0,03 0,14 0,00 0,00 Trồng hoa, cảnh 583 3,00 0,60 0,22 0,15 0,01 0,03 0,00 0,00 Hồ điều hoà 972 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 Đô thị 7.775 40,00 15,26 5,64 3,87 0,22 0,87 0,00 0,00 Ch.dùng, công nghiệp 7.775 40,00 14,46 5,34 3,67 0,21 0,82 0,00 0,00 0,18 0,12 0,01 0,03 0,00 0,00 100 33,21 12,27 24,53 12,27 8,43 0,48 8,43 8,43 1,89 0,34 0,34 2,61 0,34 0,34 Đất khác Hiệu chỉnh q trữ = 8,68 l/s.ha R R 389 19.438 2,00 0,48 - 77 - 3.6 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ TÍNH TỐN 1) Với phương án cấu sử dụng đất trên, tiêu với mơ hình mưa ngày lớn tổng lượng 354,70 mm hệ số tiêu trung bình ngày lớn trường hợp khơng hồ điều hồ 26,61 l/s.ha, trường hợp hồ điều hồ với độ sâu điều tiết 1,0 m thống kê bảng 57 Kết tính tốn cho thấy: - Khi tỷ lệ diện tích hồ điều hồ tăng dần từ 0% lên mức 3% diện tích lưu vực: tăng thêm 1% hệ số tiêu trung bình ngày lớn giản đồ hệ số tiêu giảm nhỏ 1,47 l/s.ha; - Khi tỷ lệ diện tích hồ điều hồ tăng từ 3% lên 4% hệ số tiêu trung bình ngày lớn giản đồ hệ số tiêu giảm nhỏ 1,45 l/s.ha; - Khi tỷ lệ diện tích hồ điều hồ tăng từ 4% lên 5% hệ số tiêu trung bình ngày lớn giản đồ hệ số tiêu giảm nhỏ 1,44 l/s.ha Bảng 3.26: Tổng hợp kết tính tốn hệ số tiêu theo phương án sử dụng đất năm 2020 khu vực phía tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ tương ứng mơ hình mưa thiết kế ngày lớn tần suất 10% (Xp = 354,70 mm) với phương án tỷ lệ hồ điều hoà chiếm từ 0% đến 5,0 % diện tích lưu vực Đơn vị tính: l/s.ha α hồ (%) R R 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 q max 26,61 26,33 26,19 26,05 25,91 25,77 25,63 25,48 25,34 25,20 R R ∆q trữ R 0,00 1,16 1,74 2,31 2,89 3,47 4,05 4,63 5,21 5,79 q thiết kế 26,61 25,17 24,45 23,74 23,02 22,30 21,58 20,85 20,13 19,41 2) Với tỷ lệ diện tích hồ điều hồ chiếm 5% diện tích lưu vực, tiêu với trận mưa lịch sử xuất cuối năm 2008 tổng lượng 588,0 mm hệ số tiêu trung bình ngày lớn lên tới 27,42 l/s.ha (với H trữ = 1,0 m) R R - 78 - 24,53 l/s.ha (với H trữ = 1,5 m) Với hệ số tiêu lớn tình trạng ngập R R sâu ngập kéo dài tháng 11 năm 2008 bất khả kháng 3) Khu vực phía Tây Hà Nội thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ quy hoạch đến năm 2020 thành khu thị, cơng nghiệp hệ số tiêu trung bình ngày lớn chưa hồ điều hoà 26,61 l/s.ha Như vậy, để thực Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ, đảm bảo hệ số tiêu thiết kế cho lưu vực 19,7 l/s.ha bắt buộc phải bố trí tỷ lệ diện tích hồ điều hồ trữ điều tiết 6,91 l/s.ha Kết tỷ lệ diện tích hồ điều hồ (α trữ ) với phương án độ sâu điều tiết nước (H trữ ) trình bày R R R R bảng 3.26: Bảng 3.27: Quan hệ H trữ α trữ hồ điều hoà thoả mãn yêu cầu R R R R giảm nhỏ hệ số tiêu thiết kế 19,70 l/s.ha H trữ (m) 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 α trữ (%) 4,80 4,45 4,14 3,87 3,63 3,43 3,24 3,07 R R R R - 79 - KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN Trong tài liệu hướng dẫn tính toán hệ số tiêu (HST) cho hệ thống thủy lợi đề cập đến việc hiệu chỉnh điều hoà HST mà ao hồ giải pháp lựa chọn Tuy nhiên điều kiện để ao hồ thông thường trở thành hồ điều hồ, thơng số kỹ thuật ao hồ lựa chọn làm hồ điều hoà cho hệ thống tiêu lại đề cập đến tài liệu nói sách chuyên môn khác Qua nghiên cứu sở khoa học thực tiễn qua thực hành tính tốn luận văn, rút số kết luận, đồng thời đóng góp luận văn sau: 1) Nghiên cứu đồ bố trí hồ điều hòa vùng tiêu thơng số kỹ thuật liên quan đến khả điều tiết nước hồ điều hoà Hệ số dòng chảy; Diện tích mặt nước, tỷ lệ diện tích mặt nước hệ thống thủy lợi; Độ sâu trữ nước dung tích điều tiết nước hồ điều hồ 2) Thiết lập cơng thức tính tốn kết tính tốn xác định tiêu hồ điều hoà như: Quan hệ hệ số tiêu giảm nhỏ với tỷ lệ diện tích mặt nước độ sâu trữ nước ao hồ điều hoà vùng tiêu; Chỉ số đánh giá mức độ giảm nhỏ hệ số tiêu thiết kế lưu vực tiêu tác dụng điều tiết hồ điều hoà; Các đường quan hệ tỷ lệ diện tích hồ điều hoà (α tru ) với mức độ giảm nhỏ hệ số R R tiêu (K) so với lưu lượng lớn giản đồ hệ số tiêu tương ứng với trường hợp K thay đổi độ sâu trữ nước hồ điều hoà thay đổi - 80 - 3) Kết nghiên cứu cho thấy, với độ sâu trữ nước tối đa 1,5 m, tỷ lệ diện tích hồ điều hồ tối đa 10% trữ điều tiết lượng nước tương đương với hệ số tiêu 17,36 l/s.ha Tuy nhiên khả khó xảy tỷ lệ diện tích đất chuyển đổi thành hồ điều hồ khơng nhiều Thực tế hệ thống thủy lợi nay, tỷ lệ hồ điều hoà tối đa đạt khoảng từ % đến % diện tích tự nhiên Nếu tỷ lệ mức % trị số qtru 3,47 l/s.ha với độ sâu trữ 1,0 m 5,21 l/s.ha với độ sâu trữ 1,5 m Nếu mức % trị số q tru 4,63 R R l/s.ha với độ sâu trữ 1,0 m 6,94 l/s.ha với độ sâu trữ 1,5 m Nếu mức % trị số q tru đạt 5,79 l/s.ha với độ sâu trữ 1,0 m 8,68 R R l/s.ha với độ sâu trữ 1,50 m 4) Dựa kết nghiên cứu luận văn số nghiên cứu thực trước đây, lựa chọn số tiêu hồ điều hòa HTTL 5) Dựa vào kết nghiên cứu tính toán HST thiết kế cho khu vực nghiên cứu điển hình vùng Tây Hà Nội thuộc HTTL Sơng Nhuệ Đưa đường trình HST ứng với trường hợp thay đổi diện tích hồ điều hòa vùng nghiên cứu Xác định Quan hệ H trữ R R α trữ hồ điều hoà thoả mãn yêu cầu giảm nhỏ hệ số tiêu R R thiết kế 19,70 l/s.ha để thực Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 Thủ tướng Chính phủ B KIẾN NGHỊ Trên sở công việc thực thời gian làm luận văn, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: 1) Công tác thu thập tài liệu hệ thống cần tiến hành cách kỹ càng, đồng bộ, đạt mức xác cần thiết sở vững cho việc phân tích kết tính tốn - 81 - 2) Kết nghiên cứu áp dụng tính tốn cho hệ thống thủy lợi thành phố Hà Nội, cần tiếp tục nghiên cứu tính tốn thơng số kỹ thuật hồ điều hòa cho hệ thống thủy lợi khác, trước mắt cấn nghiên cứu cho số hệ thống thủy lợi thuộc Đồng Bắc Bộ 3) Cần mở nghiên cứu để áp dụng cho vùng cấu sử dụng đất khác không vùng hồn tồn thị mà cần nghiên cứu thêm vùng vừa đất thị vừa đất nơng nghiệp Trong thời gian làm luận văn, thời gian khả hạn, lĩnh vực nghiên cứu giải pháp sử dụng ao hồ điều hoà để giảm nhẹ yêu cầu tiêu nước cho HTTL chưa đủ tiêu chuẩn tính tốn cụ thể nên chắn sai sót Mong muốn thân tác giả đóng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu vấn đề tiêu thoát nước cho hệ thống thủy lợi, đặc biệt cho vùng tốc độ thị hóa mạnh mẽ năm tới đây./ Hà Nội, tháng năm 2011 Bùi Tuấn Hải - 82 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Tiến Dũng, Nghiên cứu mơ hình tiêu nước mặt cho khu vực Nam Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Kỹ Thuật, Hà Nội, 1999 JICA, Nghiên cứu phát triển quản lý tài nguyên nước quốc gia nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội, 2002 Trần Văn Mơ, Thốt nước thị, số vấn đề lí thuyết thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội, 2002 Bùi Nam Sách, Lê Quang Vinh, Biến đổi hệ số tiêu đồng Bắc Bộ yếu tố ảnh hưởng, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn số 11/2009 tr 71-77 Bùi Nam Sách, Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn phân vùng tiêu nước mặt Đồng Bắc bộ, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, 2000 Bùi Nam Sách, Quy hoạch thủy lợi phục vụ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Tạp chí Tài nguyên nước - Hội Thủy lợi, số – 2006, tr 19- 22 Lê Quang Vinh, Bùi Nam Sách, Một số kết nghiên cứu liên quan đến phương pháp tính tốn hệ số tiêu hiệu chỉnh giản đồ hệ số tiêu, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn số 1/2010, tr 50-55 Lê Quang Vinh, Bùi Nam Sách, Một số vấn đề tiêu úng vùng đồng Bắc Bộ, Nội san khoa học Trường Đại học Thủy lợi, tháng 11 năm 2000, tr 60-64 Lê Quang Vinh, Bùi Nam Sách, Nghiên cứu đề xuất hệ số tiêu áp dụng cho hệ thống thuỷ lợi Nam Thái Bình xét đến ảnh hưởng biến đổi khí hậu, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn số 8/2010, tr.5359 10 Lê Quang Vinh, Bùi Nam Sách, Nghiên cứu, tổng kết đánh giá thực trạng phân vùng tiêu nước mặt số hệ thống thủy nông vùng Đồng - 83 - Bắc Bộ, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, Hà Nội 11-2001 11 Công ty Nước Mơi trường Việt Nam, Dự án nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội, Dự án II (2005-2010), Hà Nội, 12-2005 12 Công tư Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thơng cơng Hà Nội, Dự án khả thi nghiên cứu thoát nước thành phố Hà Nội giai đoạn 1995 - 2000, Hà Nội, 1995 13 Trung tâm Khoa học Triển khai kỹ thuật thủy lợi , Bổ sung quy hoạch tiêu hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ, Hà Nội, 2007 14 Trung tâm Khoa học Triển khai kỹ thuật thủy lợi, Nghiên cứu ảnh hưởng cơng nghiệp hố thị hố đến hệ số tiêu vùng Đồng Bắc bộ, Đề tài khoa học cấp 2008-2010, Bộ Nông nghiệp PTNT, 2010 15 Viện Quy hoạch Thủy lợi, Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hồng – sơng Thái Bình, Hà Nội, 2007 16 Viện Quy hoạch Thủy lợi, Nghiên cứu đề xuất quy hoạch giải pháp nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng sơng Hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, Đề tài khoa học cấp 20092010, Bộ Nông nghiệp PTNT, 2010 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% Ngày tiêu thứ i 2,09 2,07 2,06 2,05 2,04 2,03 2,01 2,00 1,99 1,98 3,30 3,27 3,25 3,23 3,22 3,20 3,18 3,16 3,15 3,13 26,61 25,17 24,45 23,74 23,02 22,30 21,58 20,85 20,13 19,41 3,65 3,61 3,59 3,57 3,55 3,53 3,51 3,49 3,47 3,46 0,19 1,35 1,93 2,50 3,08 3,53 3,51 3,49 3,47 3,46 0,00 0,04 0,06 0,08 0,10 0,25 0,87 1,48 2,10 2,72 0,00 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 Đường trình 30,00 25,00 20,00 q tk (l/s.ha) Tỷ lệ ao hồ vùng tiêu 15,00 10,00 5,00 0,00 h hệ số tiêu sau hiệu chỉnh a tru = 0% a tru = 1,0% a tru = 2,0% a tru = 3,0% a tru = 4,0% a tru = 5,0% q = 19,7 l/s.ha Ngày tiêu ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI BÙI TUẤN HẢI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG AO HỒ ĐIỀU HOÀ ĐỂ GIẢM NHẸ YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG... hồ điều hoà để giảm nhẹ yêu cầu tiêu nước cho hệ thống thủy lợi cần thiết B MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định số tiêu thiết kế ao hồ điều hoà để giảm nhẹ yêu cầu tiêu nước HTTL -2- C ĐỐI TƯỢNG VÀ... 6/2011, luận văn thạc sĩ với đề tài "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn giải pháp sử dụng ao hồ điều hoà để giảm nhẹ yêu cầu tiêu nước cho hệ thống thủy lợi" tác giả hoàn thành với nỗ lực thân giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG AO HỒ ĐIỀU HOÀ ĐỂ GIẢM NHẸ YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI , NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG AO HỒ ĐIỀU HOÀ ĐỂ GIẢM NHẸ YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay