NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ LỚN TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN

89 3 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI   DƯƠNG NGÔ HIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ LỚN TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN Chun ngành : Xây dựng cơng trình thủy Mã số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI VĂN VỊNH HÀ NỘI 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI   DƯƠNG NGÔ HIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ LỚN TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN Chun ngành : Xây dựng cơng trình thủy Mã số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI VĂN VỊNH HÀ NỘI - 2011 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy Lêi c¶m ơn Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình thủy với đề tài Nghiên cứu ứng dụng nổ mìn cắt khối đá lớn xây dựng công trình thủy lợi thủy điện hoàn thành với quan tâm giúp đỡ tận tình quý thầy cô giáo khoa công trình, môn Công nghệ quản lý xây dựng, cán trường Đại học Thủy lợi, đồng nghiệp bạn bè Tác giả Xin chân thành cảm ơn Quý quan, Quý thầy cô, đồng nghiệp tạo điều kiện cho tác giả có hội hoc tập, trau dåi, n©ng cao kiÕn thøc suèt thêi gian vừa qua Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Văn Vịnh dành nhiều tâm huyết, hết lòng dìu dắt, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để tác giả vượt qua trở ngại hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cản ơn đến đơn vị, cá nhân truyền đạt kiến thức, cho phép sử dụng tài liệu công bố để luận văn hoàn thành tốt Với thời gian trình độ có hạn, luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong quý thầy cô, qúy đồng nghiệp bạn bè góp ý xây dựng để tác giả tiếp tục học tập nghiên cứu hoàn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 11 tháng năm 2011 Tác giả Dương Ngô Hiệp Hc viờn: Dng Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU T T Tính cấp thiết đề tài: T T 2 Mục đích đề tài: T T Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: T T Kết dự kiến đạt được: T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỔ MÌN TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI T - THỦY ĐIỆN T 1.1 Giới thiệu chung cơng nghệ nổ mìn xây dựng thủy lợi - thủy T điện…………………………………………………………………………9 T 1.1.1 Tình hình chung ứng dụng phương pháp nổ mìn xây dựng T thủy lợi thủy điện Việt Nam T 1.1.2 Một số khái niệm lý thuyết nổ mìn 12 T T 1.1.2.1 Hiện tượng nổ phá 12 T T 1.1.2.2 Sóng nổ 14 T T 1.1.2.3 Sóng phản xạ 14 T T 1.1.2.4 Vận tốc lan truyền sóng 14 T T 1.1.2.5 Chất nổ 15 T T 1.1.2.6 Nhiệt lượng nổ 15 T T 1.1.2.7 Áp lực khí nổ 15 T T 1.1.2.8 Mật độ chất nổ, mật độ nạp mìn hệ số nạp mìn 16 T T 1.1.2.9 Áp lực vận tốc hạt môi trường nổ đất đá 17 T T 1.2 Các phương pháp nổ mìn 18 T T 1.2.1 Phương pháp nổ mìn lỗ nơng 18 T T 1.2.2 Phương pháp nổ mìn lỗ sâu 19 T T 1.2.3 Phương pháp nổ mìn bầu 20 T T 1.2.4 Phương pháp nổ mìn buồng (hầm) 25 T Học viên: Dương Ngô Hiệp T Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy 1.2.5 Phương pháp nổ mìn ốp 26 T T 1.2.6 Phương pháp nổ mìn vi sai 26 T T 1.2.7 Phương pháp nổ mìn tạo viền 27 T T 1.2.8 Phương pháp nổ mìn định hướng 28 T T 1.2.9 Phương pháp nổ phân đoạn 28 T T 1.2.10 Phương pháp nổ mìn bao thuốc hình dài 30 T T 1.3 Kỹ thuật an tồn nổ mìn 30 T T CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ T LỚN TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI THỦY ĐIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA 34 T 2.1 Giới thiệu chung 34 T T 2.2 Ngun tắc tính tốn xác định thơng số khối thuốc nổ T để cắt khối đá lớn theo yêu cầu đặt xây dựng thủy lợi thủy điện……………………………………………………………………… 36 T 2.2.1 Nghiên cứu số tính chất đá ảnh hưởng tới nổ mìn 36 T T 2.2.2 Ngun tắc tính tốn xác định thơng số khối thuốc T nổ để cắt khối đá lớn theo yêu cầu đặt xây dựng thủy lợi, thủy điện…………………………………………………………………… 45 T 2.2.2.1 Yêu cầu phương án 45 T T 2.3 Đánh giá hiệu kinh tế phương pháp nổ tạo viền 53 T T 2.3.1 Điều kiện toán 53 T T 2.3.2 Sơ đồ tính tốn 53 T T 2.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế 54 T T CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ T LỚN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NĨ TẠI CƠNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ TREO LŨNG PHÌN, ĐỒNG VĂN TỈNH HÀ GIANG 57 T Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy 3.1 Giới thiệu chung cơng trình cấp nước sinh hoạt xã Lũng Phìn, T huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 57 T 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 57 T T 3.1.1.1 Vị trí địa lý 57 T T 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình địa mạo 60 T T 3.1.1.3 Đặc điểm địa chất 60 T T 3.1.1.4 Địa chất thủy văn 64 T T 3.1.2 Quy mơ, thơng số hạng mục cơng trình 65 T T 3.2 Phân tích lựa chọn giải pháp áp dụng cho cơng trình phương T pháp nổ mìn cắt khối đá lớn Tính tốn lựa chọn thơng số nổ mìn……………………………………………………………………… 70 T 3.2.1 Các phương án thi cơng tạo lòng hồ chứa - cơng trình cấp nước T sinh hoạt Lũng Phìn 70 T 3.2.2 Phân tích phương án thi cơng đào lòng hồ chứa - cơng trình T cấp nước sinh hoạt Lũng Phìn 72 T 3.2.2.1 Thi công phương pháp nổ mìn cắt khối đá 73 T T 3.2.2.2 Thi công phương pháp nổ mìn thơng thường (để lại lớp T bảo vệ)……………………………………………………………….77 T CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 T T 4.1- Những kết đạt luận văn 83 T T 4.2- Phương hướng tiếp tục nghiên cứu ứng dụng 83 T Học viên: Dương Ngô Hiệp T Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy THỐNG KÊ CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng phân loại đất đá giáo sư M.M Prodiakonov 37 T T Bảng 2.2: Phân loại đất đá theo mức độ nứt nẻ 39 T T Bảng 2.3 : Phân loại đất đá theo độ nổ 42 T T Bảng 2.4: Giá trị sai số m∆' ứng với trị số [σ ]n số lần thí nghiệm 48 T T T T T T Bảng 2.5: Giá trị hệ số hiệu chỉnh 50 T T Bảng 2.6: Giá trị sai số ma 51 T T Bảng 2.7: Hiệu kinh tế phương án nổ mìn tạo viền trước thi T cơng đào móng tràn xả lũ, cơng trình Hòa Bình (Sơng Đà) 55 T Bảng 2.8: Hiệu kinh tế phương án nổ mìn tạo viền trước thi cơng T kênh dẫn dòng bờ phải cơng trình thủy điện Hòa Bình (Sơng Đà) 55 T Bảng 2.9: Đánh giá hiệu kinh tế phương án nổ mìn hai cơng T trình Cratnơiac Tiacây, năm 1963 (Liên Xơ) 56 T Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy THỐNG KÊ CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Thuốc nổ mìn dạng thỏi, thuốc nổ nhũ tương P113L 11 T T Hình 1.2: Máy khoan tự hành Trung Quốc, Thụy Điển 11 T T Hình 1.3: Biện pháp nổ mìn thi cơng cơng trình 14 T T Hình 1.4: Bố trí nổ mìn lỗ nơng đào theo bậc thang 18 T T Hình 1.5: Sơ đồ bố trí tính tốn nổ mìn lỗ sâu 20 T T Hình 1.6: Sơ đồ bố trí mìn hầm 25 T T Hình 1.7: Sơ đồ diễn giải tổng hợp sóng ứng suất 27 T T Hình 1.8: Sơ đồ nạp thuốc phân đoạn khơng khí 29 T T Hình 2.1: Các dạng địa hình cần nổ mìn 35 T T Hình 2.2: Sơ đồ ứng suất kéo nổ hai lỗ mìn liền , Vị trí lỗ T R R R R mìn tạo viền 49 T Hình 2.3: Sơ đồ tính tốn phương án nổ mìn 53 T T Hình 3-1: Mặt bố trí tổng thể hồ chứa 67 T T Hình 3-2: Cắt dọc hồ chứa nước 68 T T Hình 3-3: Trình tự bước nổ mìn cắt khối đá 71 T T Hình 3-4: Bố trí lỗ mìn cho hai phương án nổ mìn tạo lòng hồ chứa 73 T T Hình 3-5: Cơng trình hồn thiện giải pháp nổ mìn cắt đá (tạo viền trước) T T 76 Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng nổ mìn cắt khối đá lớn xây dựng cơng trình thủy lợi thủy điện” Tính cấp thiết đề tài: Trong năm gần việc ứng dụng lượng nổ phá xây dựng nói chung xây dựng thủy lợi, thủy điện nói riêng ngày phát triển Việc thi cơng cơng trình phương pháp nổ mìn giải pháp thi công tiên tiến, rút gọn thời gian thi cơng, sử dụng máy móc nhân lực, khắc phục ảnh hưởng bất lợi thời tiết, sử dụng trường chật hẹp đạt hiệu kinh tế cao nhiều trường hợp mang tính tất yếu Tuy nhiên nổ mìn thi cơng có mặt hạn chế gây tác hại lớn khơng có nghiên cứu ứng dụng đầy đủ Đối với công trình cụ thể, việc thi cơng nổ mìn cần có phương án khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố đặc điểm địa chất, địa hình, u cầu tính thuốc nổ, điều kiện thi công, yêu cầu tiếng ồn với vùng lân cận Hiện giới Việt Nam đạt nhiều thành tự nghiên cứu ứng dụng nổ Một lý thuyết nổ áp dụng hiệu xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện phương pháp nổ mìn cắt Hàng loạt trường hợp nổ mìn cắt chứng tỏ khả nổ cắt khối đá lớn theo yêu cầu đặt mà không cần dùng đến phương tiện máy móc, làm giảm chi phí thi cơng, đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình so với biện pháp thi cơng khác Nổ mìn cắt khối đá lớn thi cơng cơng trình đánh giá giải pháp thi công tiên tiến, có nhiều ưu điểm bật rút ngắn thời gian thi công, nâng cao suất lao động giới hóa phần Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy tồn cơng việc đào đákhối lượng lớn, giảm bớt công việc nặng nhọc, đảm bảo sử dụng hợp lý máy, thiết bị thi công Ở Việt Nam cơng tác nổ mìn xây dựng áp dụng từ lâu năm gần người ta nghiên cứu áp dụng phương pháp nổ mìn cắt khối đá lớn việc đánh giá hiệu kinh tế chưa đầy đủ Rõ ràng việc việc nghiên cứu ứng dụng nổ mìn cắt khối đá lớn xây dựng thủy lợi thủy điện đánh giá hiệu kinh tế thực cần thiết Đề tài có ý nghĩa khoa học có tính thực tiễn rõ rệt Mục đích đề tài: - Nghiên cứu ứng dụng nổ mìn cắt khối đá lớn xây dựng thủy lợi thủy điện - Đánh giá hiệu kinh tế công nghệ nổ mìn cắt khối đá lớn xây dựng thủy lợi thủy điện Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: - Thu thập, thống kê tổng hợp tài liệu nghiên cứu có ngồi nước có liên quan đến đề tài; - Nghiên cứu sở lý thuyết; - Áp dụng tính tốn giải pháp; - Phân tích đánh giá kết quả, lựa chọn giải pháp; Kết dự kiến đạt được: - Kết nghiên cứu tính tốn thuộc đề tài sở cho việc thiết kế thi cơng nổ mìn cắt khối đá lớn cho cơng trình Thủy lợi Hồ treo xã Lùng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - Là tài liệu tham khảo nghiên cứu ứng dụng nổ mìn để thi cơng cơng trình thủy lợi - thủy điện - Kiểm tra đánh giá kết thực tế cơng trình Thủy lợi Hồ treo xã Lùng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 73 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật X X Y Y X X X X X X X Y Y X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y (a) Y Y (b) Hình 3-4: Bố trí lỗ mìn cho hai phương án nổ mìn tạo lòng hồ chứa (a) Nổ mìn cắt khối đá (b) Nổ mìn để lại lớp bảo vệ Lớp đất bóc bỏ Lỗ khoan theo đường viền Lớp đá cấp III Đường viền thiết kế khối cắt Các lỗ khoan ∅105mm nổ tơi Chiều dầy lớp bảo vệ 1,5m 3.2.2.1 Thi cơng phương pháp nổ mìn cắt khối đá Với giải pháp nổ mìn cắt đá (hay nổ mìn tạo viền trước) tạo lòng hồ chứa cơng trình cấp nước sinh hoạt Lũng Phìn với chiều sâu 17m mà theo nguyên lý chiều sâu chung lỗ khoan theo đường viền tới 30m Các lỗ khoan nổ theo đường viền bố trí chủ yếu song song với nhau: Tính tốn thơng số nổ mìn cắt khối đá Qua tài liệu khảo sát địa chất trường thí nghiệm phòng tiêu của đá tạt khu vực xây dựng cơng trình sau: Hệ số cứng đá: f = 10-:-15 Cường độ chịu nén cho phép đá: [ σ ] n = 1428 Kg/cm2; R Học viên: Dương Ngô Hiệp R P P Lớp CH16C2 74 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Cường độ chịu kéo cho phép đá: [ σ ] k = 45Kg/cm2; R R P P Độ rỗng khe nứt trung bình: n =1,5%; Hệ số Poatxơng: µ = 0,25; a) Xác định đường kính lỗ khoan Đường kính lỗ khoan tối ưu xác định theo công thức kinh nghiệm d= H K b + 40 − K t Trong đó: d đường kính lỗ khoan tối ưu (m) H: Chiều cao tầng H = 17m K b hệ số lấp bua Khi không cần hạn chế chiều rộng chiều rộng đống đá R R sau nổ mìn K b=25; R R K t hệ số khoan thêm Đối với đá khó nổ phá tầng gần dựng R R đứng K t =10 R R Để thuận lợi cho cơng tác thi cơng chọn đường kính lỗ khoan đứng theo đường viền ∅105mm; b) Tính toán mật độ bao thuốc Theo (2-6) với dạng thuốc nổ TNT-AD dạng thỏi ta có mật độ thuốc nổ δ =1,1g/cm , nhiệt lượng 1kg thuốc nổ phá Q = 1000kcal/kg P P Ta tính → ∆ = 0,081 g/cm3; P P Mật độ nạp thuốc nổ tối ưu theo (2-7) (2-8) kết hợp bảng (2-4) tính m∆ = 0.00814 từ xác định → ∆ = 0.0734 g/cm3; R R R R P P c) Tính tốn bán kính thỏi thuốc nổ Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 75 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Theo (2-16) giá trị xác định ta tính → r t = 0,014m R R d) Tính tốn khoảng cách hai lỗ khoan Để tính tốn khoảng cách hai lỗ khoan ta cần tính tốn áp ∆ suất đầu sóng khơng khí P = 2.5Q δ = 185,25kg/cm2 theo công P P thức (2-12), bảng (2-5), với K n = 1,0; K h = 1,0 với độ rỗng n =1,5; ta xác R R R R định khoảng cách tương đối hai lỗ khoan → a = 15,2cm Khoảng cách tối ưu lỗ khoan viền kề xác định theo (2-13) bảng (2-6) m a = 1,7 → a = 13,5cm R R R R Khoảng cách hai lỗ mìn liền tính theo (2-14) → A = 1,6cm Giá trị tuyệt đối lỗ mìn tạo viền xác định theo (2-15) Với K t = 1,0 (khi nổ mìn sườn dốc có số hàng mìn tơi >3) R R K d = 1,0 (hệ thống thể khe nứt rõ ràng) R R → A = 0,63m e) Xác định chiều dài lấp bua L b ; tính tốn theo (2-17) → L b = 30cm R R R R f) Các thơng số khác Khoảng cách hàng mìn nổ tạo viền hàng mìn nổ tơi gần 1,1m; Độ sâu lỗ khoan nổ tơi nông độ sâu cảu lỗ khoan tạo viền 1,0m; Thời gian nổ vi sai hàng mìn tạo viền (nổ trước) hàng mìn nổ khác ∆t = 170ms Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 76 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Một số quy định thi công cắt khối đá (tạo viền) - Các thỏi thuốc thành phần nối với dây nổ phải định vị trắc chắn Phải bố trí định vị thỏi thuốc nổ theo hồ sơ thiết kế đưa xuống lỗ khoan; - Các thỏi thuốc thành phần không trạm vào thành lỗ khoan Tốt trục thỏi thuốc trùng với trục lỗ khoan; - Vật liệu lấp bua phải có tính trơ cát, bột đá… Giữa phần lấp bua buồng thuốc nổ cần có nút ngăn cách để thi công dễ dàng; - Các sơ đồ bố trí kết cấu khối thuốc nổ cần kiểm nghiệm qua thực tế phải hiệu chỉnh cho phù hợp với cơng trình cụ thể Hình 3-5: Cơng trình hồn thiện giải pháp nổ mìn cắt đá (tạo viền trước) Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 77 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy 3.2.2.2 Thi cơng phương pháp nổ mìn thơng thường (để lại lớp bảo vệ) Tầng bảo vệ nằm khối đá cần nổ phá đường viền thiết kế khối đào (đáy thành), sau nổ hoàn thiện nổ nhỏ cậy bẩy thủ công Chiều dầy cậy bẩy tầng bảo vệ cần chừa lại xác định phụ thuộc vào hình thức quy mơ tầng yêu cầu bảo vệ thành vách nhóm cơng trình Giải pháp thi cơng nổ mìn thơng thường để lại lớp bảo vệ tác giả khơng trình bày cách nổ phá mìn, mà tính chiều dầy tầng bảo vệ sau thi cơng lớp bảo vệ thủ cơng Vì chiều sâu tầng đào 17m nên để thi công thủ công với chiều sâu cần phải bố trí dàn giáo dùng búa để cậy bẩy đá 3.2.2.3 Dự toán hạng mục thi cơng đào lòng hồ phương pháp nổ mìn a) Phương pháp thi cơng đào lòng hồ giải pháp nổ mìn cắt khối đá (nổ mìn tạo viền trước) Sử dụng đơn giá xây lắp tỉnh Hà Giang để tính tốn Học viên: Dương Ngô Hiệp Lớp CH16C2 78 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Bảng 3-1: Bảng tổng hợp kính phí đào lòng hồ giải pháp nổ mìn cắt khối đá Stt I Nội dung chi phí Chi phí trực tiếp Cách tính n Chi phí vật liệu ∑ Qj x Dj Chi phí nhân cơng ∑ Qj Chi phí máy thi cơng Chi phí trực tiếp khác Chi phí trực tiếp Chi phí chung Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí xây dựng trước thuế vl + CLVL Giá trị Ký hiệu 19.401.493 VL 11.719.133 NC 172.518.791 M (VL+NC+M) x 1,5% VL+NC+M+TT T x 6% (T+C) x 5,5% (T+C+TL) 3.054.591 206.694.009 12.401.641 12.050.261 231.145.910 TT T C TL G G x 10% 23.114.591 GTGT G + GTGT 254.260.501 G XD j=1 n j=1 x Dj nc x (1 + K nc ) n II III IV Thuế giá trị gia tăng Chi phí xây dựng sau thuế V ∑ Qj j =1 x Dj m x (1 + K mtc ) R R Chi phí nhà tạm trường để điều hành thi công G x 1% x (1+10%) Tổng cộng G XD + G XDNT Học viên: Dương Ngô Hiệp R R R 2.542.605 R G XDNT R 256.803.106 Lớp CH16C2 79 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Bảng 3-2: Bảng phân tích vật tư TT Tên cơng việc Đơn vị Phá đá hố móng cơng trình máy khoan đờng kính 105 mm, đá cấp III 100m3 Cần khoan phi32, L=0,70m Cần khoan phi89, L=0,96m Dây nổ Vât liệu khác Kíp điện vi sai Mũi khoan phi105mm Mũi khoan phi42mm Quả đập khí nén D105mm Thuốc nổ TND-AD Dây điện nổ mìn Nhân cơng 3,5/7 Máy khác Máy khoan cầm tay f32-42 Máy khoan xoay đập tự hành f105 Máy nén khí Diezen 660m3/h Máy nén khí Diezen 660m3/h Đào xúc đá sau nổ mìn lên phơng tiện vận chuyển máy đào
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ LỚN TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN , NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỔ MÌN CẮT CÁC KHỐI ĐÁ LỚN TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay