NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI , ÁP DỤNG CHO XÃ HOÀI GIANG HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA.

150 1 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:04

Bộ giáo dục v đo tạo Bộ nông nghiệp v ptnt Trờng đại học thuỷ lợi -YZ - đỗ thị hòa Nghiên cứu nhận thức - thái ®é - hμnh vi cđa ng−êi d©n phơc vơ cho công tác quy hoạch v phát triển nông thôn mới, ¸p dơng cho x· hoμng giang hun n«ng cèng - tỉnh hóa Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trờng Mã số: 60.31.16 luận văn thạc sÜ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS TSKH Ngun Trung Dòng Hμ néi - 2013 LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới hướng dẫn tận tình chu đáo giáo viên hướng dẫn PGS TSKH Nguyễn Trung Dũng thầy, cô Khoa sau đại học, Khoa Kinh tế Quản lý tồn thể thầy giáo Trường Đại học Thủy lợi Đồng thời tác giả xin cảm ơn cán nhân dân Hoàng Giang - huyện Nơng Cống - tỉnh Thanh Hóa, bạn sinh viên hợp tác giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện cho tác giả hồn thành luận văn Do hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên thiếu sót khuyết điểm điều khơng thể tránh khỏi vậy, tác giả mong nhận góp ý, bảo của thầy cô đồng nghiệp, giúp đỡ q báu mà tác giả mong muốn để cố gắng hoàn thiện q trình nghiên cứu cơng tác sau Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 08 năm 2013 Học viên cao học Đỗ Thị Hòa LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thực Các số liệu kết luận trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài luận văn Hà Nội, tháng 08 năm 2013 Học viên cao học Đỗ Thị Hòa MỤC LỤC TT Nội dung Trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC - THÁI ĐỘ - HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN …………… 1  1.1 Khái niệm nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng NTM .1  1.1.1 Đặc điểm phát triển nông thôn so với thành/đô thị 1  1.1.2 Phát triển NTM - định hướng cho phát triển bền vững nơng thơn 3  1.1.3 Giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 5  1.2 Tình hình ngồi nước, kết đạt quy hoạch xây dựng NTM 8  1.2.1 Thực trạng phát triển tự phát nông thôn Việt Nam 8  1.2.2 Xu quy hoạch phát triển nông thôn nước .11  1.3 Nghiên cứu nhận thức - thái độ - hành vi người dân phục vụ cho công tác quy hoạch NTM 15  1.3.1 Nội dung nghiên cứu nhận thức - thái độ - hành vi người dân 15  1.3.2 Xây dựng công cụ hỗ trợ cho thu thập số liệu nghiên cứu .15  1.3.3 Phương pháp phân tích kết nghiên cứu 16  Kết luận chương .16  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC THÁI ĐỘ - HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN LIÊN QUAN VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HOÀNG GIANG……………………17  2.1 Giới thiệu khái quát Hoàng Giang 17  2.2 Phân tích đánh giá trạng quy hoạch nơng thơn Hồng Giang 18  2.2.1 Phân tích, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, phân tích đánh giá trạng 18  2.2.2 Hiện trạng kinh tế - hội .21  2.2.3 Thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn 25  2.2.4 Hiện trạng hạ tầng sở không gian kiến trúc cảnh quan 29  2.2.5 Hiện trạng sử dụng đất 37  2.2.6 Các nội dung cần QHXD địa bàn phân tích thực trạng, nguồn lực phát triển 41  2.3 Phân tích kết nghiên cứu nhận thức - thái độ - hành vi người dân .42  2.3.1 Phân tích nhận thức, thái độ hành vi người dân liên quan đến QHXD NTM bảo tồn cơng trình văn hóa 42  2.3.2 Phân tích đóng góp người dân 59  Kết luận chương .61  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN MỚI HỒNG GIANG………………………………… 62  3.1 Vai trò ý nghĩa tham gia người dân QHXD NTM 62  3.2 Định hướng công tác vận động, giáo dục, tuyên truyền, lấy ý kiến người dân QHXD NTM 63  3.3 Đề xuất định hướng quy hoạch sở hạ tầng nông thôn .67  3.3.1 Đề xuất định hướng QHXD hệ thống giao thơng, thủy lợi, tiêu nước, rác thải vệ sinh môi trường 67  3.3.2 Đề xuất định hướng việc xây dựng, bảo tồn bảo vệ công trình tâm linh, văn hóa hội, cơng cộng (chùa chiền, chợ, nhà văn hóa…) 68  3.3.4 Đề xuất định hướng xây dựng chỉnh trang nhà người dân mang sắc vùng 72  3.4 Đề xuất định hướng việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn .75  3.4.1 Định hướng việc phát triển kinh tế nông nghiệp nơng thơn 75  3.4.2 Một số mơ hình kinh tế thành công áp dụng xây dựng NTM 80  3.5 Các giải pháp thực .86  3.5.1 Bước 86  3.5.2 Tổ chức thực 86  3.5.3 Các yêu cầu nguồn lực 87  3.5.4 Các giải pháp hỗ trợ .88  Kết luận chương .89  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ……………………………………………………90  Kết luận .90  Kiến nghị 91  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Bộ NN&PTNT Diễn giải Bộ nông nghiệp Phát triển nơng thơn Bộ VH-TT& DL Văn hóa thể thao du lịch HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân NCKH Nghiên cứu khoa học QHXD Quy hoạch xây dựng NTM Nông thôn HTX Hợp tác GTVT Giao thông vận tải THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng VH-TT Văn hóa thông tin SPSS Phần mềm xử lý số liệu: Statistical Package for the Social Sciences KHKT Khoa học kỹ thuật HTKT-XH-MT Hạ tầng kỹ thuật – hội – môi trường Việt GAP Hiệp hội nông sản VAC Mô hình phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng VACR Mơ hình phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng – ruộng DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TT Tên hình vẽ, sơ đồ Trang Hình 1.1 Hình ảnh làng quê NT Việt Nam Hình 2.1 Sơ đồ vị trí mối liên hệ Hồng Giang 17 Hình 2.2 Hình ảnh bà tham gia sản xuất NN 25 Hình 2.3 Hình ảnh Trụ sở Hồng Giang 29 Hình 2.4 Hình ảnh Chùa Vĩnh Thái 36 Hình 2.5 Đánh giá thực nhóm hạ tầng – kinh tế hội 46 Hình 2.6 Đánh giá thực nhóm kinh tế tổ chức sản xuất 46 Hình 2.7 Tình hình sử dụng nước sinh hoạt 47 Hình 2.8 Diện tích đất sản xuất hộ 52 Hình 2.9 Nguồn thu nhập hộ, phân theo loại hộ 56 Hình 3.1 Hình ảnh đêm văn nghệ chùa Vĩnh Thái 69 Hình 3.2 Hình ảnh lễ hội hoa đăng tổ chức chùa Vĩnh Thái 70 Hình 3.3 Hình ảnh khánh thành nhà bia tưởng niệm khn viên làng Ngọc Tháp Hình 3.4 Hình ảnh ngơi nhà điển hình vùng làng quê Việt Nam Hình 3.5 Lớp học nghề mây giang xiên làm chao đèn, giỏ hoa xuất Cơng Chính (Nơng Cống) Hình 3.6 Nơng dân tham quan mơ hình liên kết nhà thâm canh lúa Chà Là 72 73 77 81 DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết ngành trồng trọt Hoàng Giang 26 Bảng 2.2 Kết ngành chăn ni Hồng Giang 27 Bảng 2.3 Tỷ lệ nam nữ vấn 43 Bảng 2.4 Tỷ lệ nghe biết thông tin quy hoạch 44 Bảng 2.5 Tỷ lệ ý kiến cho biết nội dung cần QH trước 45 Bảng 2.6 Tỷ lệ ý kiến cho biết chất lượng nước 48 Bảng 2.7 Tỷ lệ ý kiến cho biết loại nhà vệ sinh sử dụng 49 Bảng 2.8 Tỷ lệ ý kiến mức trả phí thu gom rác thải 49 Bảng 2.9 Tỷ lệ số lượng chăn nuôi không chăn nuôi 53 Bảng 2.10 Tỷ lệ mức giàu nghèo hộ gia đình tự đánh giá 55 Bảng 2.11 Tỷ lệ mức thu nhập bình quân đầu người 55 Bảng 3.1 Bảng mẫu điều tra ý kiến người dân cho công tác QHXD NTM 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo số liệu Tổng cục thống kê vừa cơng bố nước có 9071 với 80.866 thơn, ấp, Dân số khu vực nông thôn 60,96 triệu người, chiếm 69,4% Có 57% lao động sinh sống làm việc khu vực nơng thơn nơng nghiệp đóng góp 20% thu nhập quốc nội (GDP) Nhưng đến nước 300 20.000 thơn, chưa có đường giao thơng đến tận nơi, 60% số thơn, nước chưa có hệ thống nước sinh hoạt cấp nước đến hộ, 40% hộ nơng dân khơng có nhà xí, nhà tắm hợp vệ sinh…; Môi trường nông thôn xuống cấp ô nhiễm; Tệ nạn hội, cờ bạc, ma túy có xu hướng gia tăng; Cơ cấu kinh tế nơng thôn chuyển dịch chậm, hiệu chưa cao, đặc biệt công nghiệp dịch vụ; Thu nhập nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, khoảng cách thu nhập thành thị nông thôn, đồng miền núi ngày lớn; Kinh tế hợp tác chưa phát huy đầy đủ vai trò hổ trợ nông dân thúc đẩy sản xuất phát triển; Cơ cấu lao động chuyển đổi chậm, lao động nông thôn thiếu việc làm Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động thấp, tình trạng thất nghiệp mối đe dọa lớn nông thôn; Mâu thuẫn phát sinh q trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vấn đề nông dân bị thu hồi đất để phát triển công nghiệp dịch vụ giải việc làm cho người dân Vấn đề huy động đóng góp người dân nhiều cho xây dựng sở hạ tầng điều gây bất bình lớn người dân; Đặc biệt công tác quy hoạch nơng thơn gần khơng tồn tại, có việc quy hoạch quản lý quy hoạch phát triển nông thơn nhiều bất cập, tình trạng thụ động, lệ thuộc nhiều vào trạng, thiếu kế hoạch bản, đồng lâu dài Tình trạng phát triển nơng thơn mang tính tự phát; Khơng bảo vệ cảnh quan môi trường, môi trường sinh thái, sắc văn hóa truyền thống bị mai Giải pháp cho vấn đề khía cạnh quy hoạch, phát triển bền vững điểm xuất phát, chưa vấn đề nông thôn lại cộm 49 Theo GĐ có nên quy hoạch lại trạm y tế khơng? Nếu có theo GĐ phải quy hoạch lại nào? ☐ Có Mở rộng quy mơ, nâng cấp hạ tầng sở, trang thiết bị y tế đào tạo thêm y bác sĩ ☐ Khơng sao? 88 ☐ Khác 99 ☐ Không trả lời / 50 Trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp THCS có đủ quy mơ tiện nghi để phục vụ cháu học sinh khơng? ☐ Có ☐ Khơng sao? 88 ☐ Khác _ 99 ☐ Không trả lời / 51 Theo GĐ chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp THCS có đạt chuẩn khơng? ☐ Có ☐ Khơng sao? 88 ☐ Khác _ 99 ☐ Không trả lời / khơng biết PHẦN 4: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (ruộng, vườn, ao, chuồng) 52 Ông bà cho biết diện tích đất đai trồng trọt Mục đích Thu nhập Diện Loại trồng Sản lượng 1-dùng cho hộ năm ước tính # Đất dùng tích năm 2-bán (triệu đồng) (sào) mảnh đất (đơn vị) 3-dùng & bán Đất vườn Đất trồng lúa Đất trồng hoa màu đất lúa (xen vụ) Đất chuyên trồng hoa màu Đất ao 53 Theo kinh nghiệm GĐ, địa phương có nên trồng ngắn ngày loại thích hợp nhất/tốt nhất? ☐ Có, loại nào? _ ☐ Khơng, 99 ☐ Không trả lời / 54 Sản phẩm từ trồng trọt tạo ra, gia đình tiêu thụ nào? ☐ Tự bán ☐ Có người thu mua _ 88 ☐ Bằng hình thức khác 55 Có hỗ trợ từ phía nhà nước, quyền địa phương cho GĐ sản xuất? ☐ Có Hỗ trợ vốn sản xuất; Đào tạo kỹ thuật sản xuất ☐ Không 88 ☐ Khác 56 GĐ ơng bà có đồng ý ủng hộ có chủ trương QHSX nơng nghiệp q khơng? ☐ Có ☐ Khơng 99 ☐ Khơng trả lời / khơng biết 57 Nếu q có dự án xây dựng vùng SX hồng hóa tập trung để đầu tư SX (thâm canh, bán thâm canh, quảng canh) GĐ có ủng hộ dự án khơng? ☐ Có ☐ Khơng 99 ☐ Khơng trả lời / khơng biết 58 Ơng bà cho biết tình hình chăn ni GĐ? Loại # chăn ni Gia súc (trâu, bò, lợn) Mơ tả (loại, số lượng số lần ni trung bình năm) Sản lượng năm (đơn vị) Mục đích 1-dùng cho hộ 2-bán 3-dùng & bán Thu nhập năm ước tính (triệu đồng) Gia cầm (gà, vịt, ngan ngỗng, …) Vật ni khác (baba, rắn, ếch, …) 59 Nếu có mơ hình quy hoạch phát triển chăn ni trang trại, cơng nghiệp với quy mơ phù hợp GĐ có trí tham gia thành lập mơ hình khơng? ☐ Có, ☐ Không, _ 88 ☐ Khác: _ 99 ☐ Không trả lời / 60 Theo GĐ phát triển mơ hình chăn ni trang trại & cơng nghiệp mang lại hiệu nào? ☐ Có cụ thể _ _ ☐ Khơng lý _ _ 88 ☐ Khác: _ 99 ☐ Không trả lời / 61 GĐ có dự định cơng tác chăn ni tới? ☐ Mở rộng quy mô (tăng số lượng, diện tích) ☐ Giữ ngun quy mơ (số lượng, diện tích) ☐ Cắt giảm quy mơ (giảm số lượng, diện tích) 88 ☐ Khác: 99 ☐ Không trả lời / 62 Có mơ hình phát triển SX nơng nghiệp, chăn ni hợp tác nhà: Nhà nước cấp vốn SX; Nhà nông chuyên SX; Nhà khoa học phát minh sáng chế giống, khoa học kỹ thuật; Nhà doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm Nhà nơng Với cương vị Nhà nơng GĐ có đồng y kết hợp khơng ? ☐ Có sao? ☐ Khơng _ 88 ☐ Khác 63 GĐ có khả bỏ lượng vốn để xây dựng mơ hình chăn nuôi trang trại; trồng trọt liên kết nhà ☐
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI , ÁP DỤNG CHO XÃ HOÀI GIANG HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA., NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI , ÁP DỤNG CHO XÃ HOÀI GIANG HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay