“Nghiên cứu các giải pháp phòng chống trượt lở đất ứng dụng cho thi trấn Cốc Pài , huyện Xín Mần , tỉnh Hà Giang”

114 3 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:04

Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng công trình thuỷ LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chun ngành xây dựng cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phòng chống trượt lở đất ứng dụng cho thi trấn Cốc Pài , huyện Xín Mần , tỉnh Giang” đã hồn thành với hướng dẫn giúp giúp đỡ tận tình Thầy giáo, Cơ giáo Khoa Cơng trình, Khoa Sau đại học, Bộ môn Địa kỹ thuật-Trường đại học Thủy lợi bạn bè đồng nghiệp Với tình cảm chân thành , tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn thầy Trịnh Minh Thụ, thầy Nguyễn Quốc Thành tận tình hướng dẫn, thầy, giáo, gia đình, bạn bè & đồng nghiệp tạo điều kiện cho tác giả trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Tuy có cố gắng định, thời gian trình độ nhiều hạn chế, luận văn khơng chánh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong thầy giáo, giáo, bạn bè & đồng nghiệp góp ý để tác giả tiếp tục học tập nghiên cứu hoàn thiện đề tài Hà Nội, tháng 02 năm 2011 HỌC VIÊN Chu Văn Năm Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành Xây dựng cơng trình thuỷ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẤU T T I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: T T II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI T T 2.1 Mục tiêu nhiệm vụ 2.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.3 Các phương pháp nghiên cứu 10 T T T T T T CHƯƠNG 11 T T TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRƯỢT LỞ ĐẤT 11 T T 1.1 CÁC DẠNG DI CHUYỂN ĐẤT ĐÁ Ở MÁI DỐC 11 T T 1.1.1 Khái niệm sạt lở 11 1.1.2 Các dạng trượt lở đất 12 T T T T 1.2 NGUYÊN NHÂN MẤT ỔN ĐỊNH MÁI DỐC 14 T T 1.2.1 Mái dốc tự nhiên 14 1.2.2 Mái dốc đắp 14 1.2.3 Mái đất đào (hố móng, bờ mỏ lộ thiên) 15 1.2.4 Ảnh hưởng điều kiện địa chất thành tạo 15 T T T T T T T T 1.3 CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ 15 T T 1.3.1 Tác hại tượng trượt lở 15 1.3.2 Cơng tác phòng chống trượt lở 20 1.3.3 Ý nghĩa nghiên cứu sạt trượt đất 21 T T T T T T 1.4 KHÁI QUÁT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC 23 T T 1.4.1 Phương pháp đắp đất chân mái dốc 23 1.4.2 Phương pháp thoát nước 24 1.4.3 Phương pháp dùng vải địa kỹ thuật 25 1.4.4 Phương pháp cọc 27 1.4.5 Phương pháp cân chỉnh mái taluy 27 1.4.6 Phương pháp ổn định mái dốc cọc 28 1.4.7 Phương pháp neo đất 29 1.4.8 Phương pháp trồng cỏ mái dốc 30 1.4.9 Phương pháp sử dụng kết cấu chắn giữ 30 T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Chu Văn Năm T T T T Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành Xây dựng cơng trình thuỷ 1.4.10 Phương pháp tổng hợp 31 T T 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 T T CHƯƠNG 33 T T PHÂN TÍCH CƠ CHẾ TRƯỢT LỞ KHỐI ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 33 T T 2.1 PHÂN TÍCH CƠ CHẾ SẠT LỞ KHỐI ĐẤT 33 T T 2.1.1 Đặc điểm hình thái khu trượt 33 2.1.2 Vấn đề trượt lở khu vực thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, Giang 38 T T T T 2.2 ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CÁC CƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG ĐANG ÁP DỤNG ĐỂ CHỐNG SẠT LỞ TRONG NĂM GẦN ĐÂY 42 T T 2.2.1 Cơng trình hệ thống nước khu vực phía sau UBND huyện Xín Mần 42 2.2.2 Cơng trình kè chống sạt lở sau nhà Ban huy quân huyện 42 2.2.3 Cơng trình kè chống sạt lở nhà làm việc HĐND-UBND huyện 42 2.2.4 Cơng trình kè chống sạt lở sau hội trường HĐND-UBND huyện 43 2.2.5 Kè chống sạt lở bệnh viện huyện Xín Mần 43 2.2.6 Kè chống sạt lở đầu cầu Cốc Pài 44 2.2.7 Ngồi có 15 cơng trình chống sạt lở cục quan thị trấn Cốc Pài 45 T T T T T T T T T T T T T T 2.3 DIỄN BIẾN TẢI TRỌNG TRONG KHU VỰC SẠT TRƯỢT 46 T T 2.4 ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 48 T T 2.4.1 Điều kiện địa hình, địa chất 48 2.4.2 Điều kiện thủy văn khu vực nghiên cứu 49 T T T T 2.5 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ 53 T T 2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 T T CHƯƠNG 56 T T PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH TRƯỢT 56 T T 3.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 56 T T 3.2 LỰA CHỌN PHẦN MỀM, PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN 57 T T 3.2.1 Giới thiệu phần mềm GEO-SLOPE ReSlope 4.0 57 3.2.2 Lựa chọn phương pháp tính ổn định mái dốc 59 T T T T 3.3 MƠ PHỎNG BÀI TỐN XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHỐI TRƯỢT 59 T Học viên: Chu Văn Năm T Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thuỷ 3.3.1 Mặt cắt địa hình, địa chất vị trí trung tâm thị trấn 59 3.3.2 Các tiêu lý đất 60 T T T T 3.4 CÁC BÀI TOÁN KIỂM TRA ỔN ĐỊNH 63 T T 3.4.1 Kiểm tra ổn định cục khu vực (đỉnh khối trượt đoán) 63 3.4.2 Kiểm tra ổn định cục khu vực (chân khối trượt đoán) 64 3.4.3 Kiểm tra ổn định tổng thể mái dốc trung tâm huyện 65 T T T T T T 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 T T CHƯƠNG 68 T T ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CƠNG TRÌNH XỬ LÝ ỔN ĐỊNH KHỐI TRƯỢT 68 T T 4.1 PHƯƠNG ÁN DÙNG HỆ THỐNG KÈ CỨNG-KÈ MỀM 68 T T 4.1.1 Khối trượt trung tâm UBND huyện 68 4.1.2 Khối trượt Km3, đầu cầu treo Cốc Pài 69 4.1.3 Các khối trượt cục khác 70 4.1.4 Tính toán sơ giải pháp 70 4.1.5 Kết luận 78 T T T T T T T T T T 4.2 PHƯƠNG ÁN THU NƯỚC MẶT 79 T T 4.2.1 Đề xuất phân vùng khu vực tách nước mặt 79 4.2.2 Tính tốn lũ 80 4.2.3 Kết luận 85 T T T T T T 4.3 PHƯƠNG ÁN THU NƯỚC NGẦM 85 T T 4.3.1 Đặt vấn đề 85 4.3.2 Phân tích trường hợp tính toán 86 4.3.3 Kết luận 88 T T T T T T 4.4 CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT HỢP 90 T T CHƯƠNG 91 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 T T 5.1 KẾT LUẬN 91 T T 5.2 KIẾN NGHỊ 93 T T DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 95 T T PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH 97 T T Phụ lục I: Kết tính tốn kiểm tra ổn định khối trượt trung tâm T Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thuỷ huyện Xín Mần 97 Phụ lục II: Kết tính tốn ổn định khối trượt trung tâm huyện dùng giải pháp tường chắn trọng lực 105 Phụ lục III: kết tính tốn cho trường hợp hạ mực nước ngầm giếng ngang: 109 T T T T T Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thuỷ THỐNG KÊ CÁC HÌNH VẼ Trượt phẳng ……………………………… ………….…… Trượt hình nêm………………………………………… … Mái sập đổ…………………………………………………… Sạt lở đất vùi lấp nhà máy thủy điện Sử Pán 2, tháng 8/2010……………………………………………………… Hình 1.5: Sạt lở đất Mù Cang chải, Yên Bái vùi lấp người, ngày 22/8/2010 ………………………………….…………… … Hình 1.6: Sạt lở đất gây lật tàu Yên Bái, ngày 06/9/2010 làm 02 người chết………………………………………………….… Hình 1.7: Sạt lở đất Cam Túc, Trung Quốc năm 2010 làm 700 người chết ………………………………………… ……… Hình 1.8: Sạt lở đất Colombia, gần 200 người chết ………….… … Hình 1.9: Trượt bờ Tây mỏ than Bơgoxlov………………….… … Hình 1.10: Phương pháp đắp đất chân mái dốc ……………… … … Hình 1.11: Các dạng thi cơng thường gặp phương pháp nước Hình 1.12: Hình ảnh mặt nước mái dốc đường thuộc vịnh Runswick, làng ven biển Yorkshire, Anh Hình1.13: Mơ hình phương pháp vải địa kỹ thuật với lớp vải ……………………………………….………… Hình 1.14: Lưới địa kỹ thuật gia cường (Geogrids) …… …….……… Hình 1.15: Phương pháp cọc ………………………………… … Hình 1.16: Phương pháp cân chỉnh mái dốc …………………… …… Hình 1.17: Phương pháp gia cường mái dốc hàng cọc ……….… Hình 1.18: Phương pháp neo đất …………………………… … Hình 1.19: Cỏ vetiver trồng thành cơng huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ……………………………………… … Hình 1.20: Phương pháp sử dụng tường chắn ………………………… Hình 1.21: Sơ đồ bố trí cơng trình gia cường mái dốc phương pháp sử dụng tổng hợp …………………………………………… Hình 2.1: Cấu trúc khối trượt ……………………………………….… Hình 2.2: Các dạng mặt trượt …………………………………… … Hình 2.3: Các khe nứt điển hình khu vực trượt …………………….… Hình 2.4: Hình dạng khối trượt mặt ………………… …… Hình 2.5: Các vị trí sạt lở điển hình ………………………………… Hình 1.1: Hình 1.2: Hình 1.3: Hình 1.4: Học viên: Chu Văn Năm 13 13 13 17 18 18 19 19 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 33 35 37 37 40 Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành Xây dựng cơng trình thuỷ Bản đồ trạng sạt lở khu vực trọng điểm thị trấn Cốc Pài Kiểu kè xếp rọ đá chống trượt sạt cục ………………… Kè đá xây chít mạch bảo vệ mái dốc bị sạt sau UBND huyện Kè đá xây chít mạch bảo vệ mái dốc bị sạt - Khu bệnh viện huyện ……………………………………………………… Hình 2.10: Kè đá xây trọng lực Km3-Thị trấn Cốc Pài……………… Hình 2.11: Kè đá xây trọng lực Km3-Thị trấn Cốc Pài ……………… Hình 2.12: Các tồ nhà xây dựng phạm vi khối trượt đoán ……………………………………………………… Hình 2.13: Các cơng trình xây dựng khu trung tâm thị trấn……… … Hình 3.1: Đỉnh khối trượt sau UBND huyện, khối đất chuyển vị khoảng 1,5 m so với ban đầu ………………………………….…… Hình 3.2: Mặt cắt địa chất cơng trình trung tâm thị trấn Cốc Pài …… Hình 3.3: Sơ đồ tính kiểm tra ổn định mái dốc trung tâm huyện … Hình 3.4: Kết kiểm tra ổn định cục khu vực phương pháp Ordinary ………………………… ……………… … Hình 3.5: Kết kiểm tra ổn định tổng thể Trường hợp phương pháp Ordinary ………………………….……… … Hình 4.1: Hệ thống tường chắn Km3-đầu cầu Cốc Pài …………… Hình 4.2: Kích thước sơ tường chắn …………………………… Hình 4.3: Mơ mặt cắt tính tính toán khối trượt phương pháp kè cứng …………………………………… ……………… … Hình 4.4: Mơ tính tốn khối trượt - Trường hợp ………… Hình 4.5: Kết kiểm tra ổn định tường – trường hợp Phương pháp Ordinary …………………………………………………… Hình 4.6: Mặt cắt địa chất đầu cầu Cốc Pài (cầu treo) ……………… Hình 4.7: Bảng tính cao độ, chiều dài cốt hệ số an toàn ổn định cục bộ( đứt cốt, tụt cốt) lớp cốt bố trí mái dốc …… Hình 4.8: Kết tính tốn bố trí cốt mái dốc ………………… Hình 4.9: Kết tính ổn định mái dốc bố trí cốt …………… Hình 4.10: Phân lưu tuyến kênh dự kiến khu vực sạt lở - Khu vực trung tâm thị trấn huyện …………………………………… Hình 4.11: Phân lưu tuyến kênh dự kiến khu vực sạt lở - Khu vực đầu cầu Cốc Pài …………………………………………… Hình 4.12: Cấu tạo giếng khoan ngang ………………………….……… Hình 2.6: Hình 2.7: Hình 2.8 Hình 2.9: Học viên: Chu Văn Năm 41 42 43 44 45 45 46 47 56 60 63 64 66 69 71 72 73 73 75 77 77 78 79 79 89 Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thuỷ THỐNG KÊ BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Chiều sâu tầng đất đá dịch chuyển ……………………….… 36 Bảng 2.2: Đặc trưng nhiệt độ Giang ……………………………… 51 Bảng 2.3: Đặc trưng độ ẩm ………………………………………… … 51 Bảng 2.4: Lượng mưa trung bình tháng, năm Giang ……….… 52 Bảng 2.5: Tốc độ gió lớn …………………………………………… 53 Bảng 2.6: Lượng bốc trung bình tháng ……………………….… 53 Bảng 3.1: Chỉ tiêu lý lớp đất khu vực trung tâm huyện ………… 62 Bảng 3.2: Tổng hợp trường hợp tính tốn hệ số an toàn tổng thể mặt cắt trung tâm huyện………………………………… 66 Bảng 4.1: Kết tính ổn định phương án kè cứng (tường chắn đất) … 74 Bảng 4.2: Chỉ tiêu lý lớp đất khu vực trung khu vực đầu cầu Cốc Pài 75 Bảng 4.3: Các tiêu lý đất dùng tính toán kè mềm ……… … 76 Bảng 4.4: Các đặc trưng lưu vực tuyến cơng trình …………….… 80 Bảng 4.5: Kết tính tốn lượng mưa ngày lớn Xín Mần … … 80 Bảng 4.6: Kết tính tốn lưu lượng đỉnh lũ ……………………….… 82 Bảng 4.7: Chiều sâu dòng chảy kênh ………………………… … 84 Bảng 4.8: Bề rộng kênh …………………………………… …… …… 84 Bảng 4.9: Các thơng số kênh ……………………………… 85 Bảng 4.10: Kết kiểm tra ổn định với trường hợp tính – phương án hạ mực nước ngầm giếng ngang …………………… … 87 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thuỷ PHẦN MỞ ĐẤU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Thị trấn Cốc Pài trung tâm hành huyện Xín Mần, tỉnh Giang Hiện xuất khối trượt lớn trung tâm thị trấn Vết trượt có chiều dài khoảng 200 m sau uỷ ban nhân dân huyện đe doạ ổn định khu vực hành huyện Do tính chất nguy hiểm khối trượt mà ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nơng lâm nghiệp tỉnh Giang triển khai dự án “Xử lý sạt trượt đất khu vực trọng điểm huyện Xín Mần” Tuy nhiên để có sở khoa học chắn cho việc lập dự án đầu tư cần có nghiên cứu xây dựng giải pháp phòng chống nhằm đạt hiệu cao công tác giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho nhân dân sở hạ tầng trung tâm huyện Xín Mần Vì việc nghiên cứu xây dựng giải pháp phòng chống đất cho thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang cần thiết II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu nhiệm vụ - Nêu tổng quan phương pháp xử lý trượt lở đất; - Xây dựng giải pháp phòng chống trượt lở đất cho thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang; - Đánh giá nguyên nhân, chế hình thành động lực phát triển trình trượt khu vực thị trấn Cốc Pài; - Mô mô hình tốn xác định kích thước khối trượt trung tâm thị trấn; - Đề xuất giải pháp phòng chống trượt vị trí nghiên cứu 2.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: giải pháp phòng chống trượt lở đất; Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ 10 Chun ngành Xây dựng cơng trình thuỷ - Phạm vi nghiên cứu: phòng chống trượt lở đất cho thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang; 2.3 Các phương pháp nghiên cứu - Thống kê tài liệu: thu thập tổng hợp tài liệu có phòng chống trượt lở đất; - Mơ mơ hình tốn xác định kích thước khối trượt; - Đề xuất giải pháp phòng chống trượt; Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 100 96 1.409 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 80 18 91 40 59 92 65 19 81 20 28 58 83 22 100 84 23 57 64 455 82 21 26 27 39 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 85 24 25 93 445 12 440 56 7211 95 435 55 89 425 75 420 45 102 44 32 33 34 103 43 35 54 13 430 31 36 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.1.3: Phương pháp tính Ordinary-Hệ số an toàn Fs=1,409 1.3.2 Trường hợp đất bão hòa 96 1.118 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 9140 81 19 20 28 27 39 58 445 84 23 93 73 90 450 83 22 100 57 64 455 82 21 26 38 86 29 94 95 12 440 85 24 25 56 11 72 435 88 3037 87 101 46 45 55 89 36 425 75 420 102 44 54 32 33 34 103 43 35 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.1: Phương pháp tính Janbu-Hệ số an tồn Fs=1,112 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 101 96 1.222 510 505 500 97 13 495 12 490 51 485 49 480 63 475 Cao (m) 50 3a 89 10 1415 48 62 11 98 1678 77 79 17 99 42 41 61 470 69 465 68 67 80 18 91 40 47 10 66 460 59 92 65 19 81 20 28 58 83 22 100 93 73 90 450 445 84 23 57 64 455 82 21 26 27 39 85 24 25 86 29 38 95 12 440 88 3037 87 101 46 94 435 45 56 7211 89 36 55 425 75 420 32 33 34 103 43 35 102 44 54 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 70 60 100 90 80 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.2: Phương pháp tính Bishop-Hệ số an tồn Fs=1,222 96 0.995 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 78 79 1677 17 99 42 41 47 10 66 460 92 59 65 80 18 91 40 81 19 20 28 27 39 58 445 84 23 93 73 90 450 83 22 100 57 64 455 82 21 26 38 86 29 94 95 12 440 85 24 25 56 11 72 435 88 3037 87 101 46 45 55 89 36 425 75 420 102 44 32 33 34 103 43 35 54 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.3: Phương pháp tính Ordinary-Hệ số an tồn Fs=0,995 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 102 1.3.3 Trường hợp dất bão hoà 24 96 1.020 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 80 18 91 40 92 59 65 81 19 20 28 27 58 83 22 100 85 24 25 86 29 93 445 12 440 55 425 75 420 45 32 33 34 103 43 35 102 44 54 13 430 31 36 56 11 72 95 435 89 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 84 23 57 64 455 82 21 26 39 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 80 70 100 90 110 130 120 150 140 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.3.1: Phương pháp tính Bishop-Hệ số an toàn Fs=1,020 96 0.941 510 505 500 97 13 495 12 490 51 485 49 480 63 475 Cao (m) 50 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 78 79 1677 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 9140 81 19 20 28 58 83 22 100 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 84 23 57 64 455 82 21 26 27 39 93 445 12 440 95 435 56 11 72 55 89 36 45 425 75 420 102 44 54 32 33 34 103 43 35 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.3.2: Phương pháp tính Janbu-Hệ số an tồn Fs=0,941 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ 103 96 0.907 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 9140 81 19 20 28 27 39 58 83 22 100 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 84 23 57 64 455 82 21 26 93 445 12 440 56 11 72 95 435 55 89 36 45 425 75 420 102 44 32 33 34 103 43 35 54 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.3.3: Phương pháp tính Ordinary-Hệ số an tồn Fs=0,907 1.3.4 Trường hợp động đất 96 1.432 510 505 500 97 13 495 12 490 51 49 480 63 475 Cao (m) 50 485 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 92 59 65 80 18 91 40 81 19 20 28 27 39 58 83 22 100 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 84 23 57 64 455 82 21 26 93 445 12 440 95 435 56 11 72 55 89 36 45 425 75 420 102 44 54 32 33 34 103 43 35 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.4.1: Phương pháp tính Bishop-Hệ số an toàn Fs=1,439 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng cơng trình thuỷ 104 96 1.313 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 78 79 1677 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 91 40 81 19 20 28 58 83 22 100 85 24 86 29 25 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 84 23 57 64 455 82 21 26 27 39 93 445 12 440 56 11 72 95 435 55 89 425 75 420 45 102 44 32 33 34 103 43 35 54 13 430 31 36 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.4.2: Phương pháp tính Janbu -Hệ số an toàn Fs=1,313 96 1.287 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 91 40 81 19 20 28 27 39 58 83 22 100 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 73 90 450 84 23 57 64 455 82 21 26 93 445 12 440 95 435 56 11 72 55 89 36 45 425 75 420 102 44 54 32 33 34 103 43 35 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 1.3.4.3: Phương pháp tính Ordinary -Hệ số an tồn Fs=1,287 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ 105 Phụ lục II: Kết tính tốn ổn định khối trượt trung tâm huyện dùng giải pháp tường chắn trọng lực 2.1 Trường hợp cơng trình vừa hoàn thành, tải trọng đỉnh tương 200 KN/m2: P P 1.768 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 Tai PT thi cong 470 465 460 450 445 16 131 10 440 Tuong chan luc 12 14 455 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 170 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.1.1: Phương pháp tính Bishop Hệ số an tồn Fs=1,768 1.579 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 Tai PT thi cong 470 465 460 Tuong chan luc 12 455 450 14 445 10 131 440 16 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Khoang cach (m) Phụ lục 2.1.2: Phương pháp tính Janbu Hệ số an tồn Fs=1,579 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 210 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ 106 2.2 Trường hợp cơng trình vận hành, mực nước trước sau tường chên m: 1.568 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 470 465 460 Tuong chan luc 12 455 450 14 445 131 10 440 16 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 50 40 60 70 80 90 100 120 110 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.2.1: Phương pháp tính Bishop Hệ số an toàn Fs=1,568 1.316 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 470 465 460 450 445 10 16 131 440 Tuong chan luc 12 14 455 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.2.2: Phương pháp tính Janbu Hệ số an tồn Fs=1,316 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ 107 1.215 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 470 465 460 Tuong chan luc 12 455 450 14 445 131 10 440 16 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.2.3: Phương pháp tính Ordinary Hệ số an tồn Fs=1,215 2.3 Trường hợp cơng trình vận hành, có động đất cấp 1.607 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 470 465 460 Tuong chan luc 12 455 450 14 445 131 10 440 16 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.3.1: Phương pháp tính Bishop Hệ số an tồn Fs=1,607 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 108 1.260 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 470 465 460 450 445 16 131 10 440 Tuong chan luc 12 14 455 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 110 130 140 170 160 150 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.3.2: Phương pháp tính Janbu Hệ số an toàn Fs=1,260 1.292 510 505 500 495 490 485 480 Cao (m) 3a 475 470 465 460 Tuong chan luc 12 455 450 14 445 10 131 440 16 15 435 11 430 425 420 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 2.3.3: Phương pháp tính Ordinary Hệ số an tồn Fs=1,292 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 109 Phụ lục III: kết tính tốn cho trường hợp hạ mực nước ngầm giếng ngang: 3.1 Trường hợp 1: Mực nước ngầm độ sâu 1m: 96 1.146 510 505 500 97 13 495 12 98 490 51 49 480 63 475 Cao (m) 50 485 3a 89 10 1415 48 62 11 61 470 69 465 68 67 1678 79 77 17 80 18 42 41 91 40 47 10 66 460 59 92 65 81 19 20 28 27 58 83 22 84 23 57 73 90 64 455 82 21 26 39 450 85 24 99 25 88 3037 87 38 46 93 445 12 95 435 56 72 89 31 94 440 425 75 420 31 36 45 32 35 33 34 44 43 55 1154 13 430 415 -30 86 29 53 52 71 60 70 76 74 -20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.1.1: Phương pháp Bishop Fs = 1,146 96 1.073 510 505 500 97 13 495 12 98 490 51 49 480 63 475 Cao (m) 50 485 3a 89 10 1415 48 62 11 61 470 69 465 68 67 78 79 1677 17 42 41 47 10 66 460 80 18 91 40 59 92 65 58 64 455 450 19 81 20 28 82 21 26 27 39 83 22 57 73 90 84 23 88 3037 87 38 46 94 12 440 86 29 93 445 95 435 56 72 89 31 36 45 425 75 420 31 35 32 33 34 44 43 55 1154 13 430 415 -30 85 24 99 25 53 52 71 60 70 76 74 -20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Khoang cach (m) Phụ lục 3.1.2: Phương pháp Janbu Fs= 1,073 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 210 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng cơng trình thuỷ 110 96 1.066 510 505 500 97 13 495 12 98 490 51 49 480 63 475 Cao (m) 50 485 3a 89 10 1415 48 62 11 79 1678 77 17 61 470 69 465 68 67 80 18 42 41 91 40 47 10 66 460 59 92 65 58 64 455 450 81 19 20 28 27 82 21 26 39 83 22 57 73 90 84 23 85 24 99 25 86 29 46 93 445 95 435 31 94 12 440 89 88 3037 87 38 36 45 56 72 425 75 420 32 35 44 55 1154 13 430 31 53 52 71 74 415 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 100 90 120 110 150 140 130 160 170 180 190 200 Khoang cach (m) Phụ lục 3.1.3: Phương pháp Ordinary Fs = 1,066 3.2 Trường hợp 2: Mực nước ngầm độ sâu 3m: 96 1.566 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 91 40 58 64 455 450 19 81 20 28 27 82 21 26 39 83 22 100 57 73 90 84 23 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 93 445 12 440 95 435 56 11 72 55 13 430 425 75 420 89 36 45 31 102 44 54 32 33 34 103 43 35 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Khoang cach (m) Phụ lục 3.2.1: Phương pháp Bishop Fs = 1,566 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 210 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 111 96 1.439 510 505 500 97 13 495 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 12 490 51 3a 89 10 1415 48 62 11 98 61 470 69 465 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 80 18 91 40 47 10 66 460 59 92 65 58 64 455 450 19 81 20 28 27 82 21 26 39 83 22 100 57 73 90 84 23 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 93 445 12 440 56 11 72 95 435 55 13 430 425 75 420 89 31 36 45 32 33 34 103 43 35 102 44 54 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.2.2: Phương pháp Janbu Fs= 1,439 96 1.409 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 470 69 465 89 10 1415 48 62 11 98 61 68 67 1678 77 79 17 99 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 91 40 58 64 455 450 19 81 20 28 27 82 21 26 39 83 22 100 57 73 90 84 23 85 24 25 86 29 88 3037 87 101 46 94 38 93 445 12 440 95 435 56 11 72 55 13 430 425 75 420 89 36 45 31 102 44 54 32 33 34 103 43 35 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.2.3: Phương pháp Ordinary Fs = 1,409 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 112 3.3 Trường hợp 3: Phương án 1- Cao trình đặt giếng ngang cao trình 450, cao trình 465, cao trình 475 khoan ngang ống vào mái dốc, chiều dài ống tiêu nước 20m 96 1.675 510 505 500 97 13 495 12 490 51 50 485 49 480 63 475 Cao (m) 3a 11 62 89 10 1415 98 48 61 470 69 465 68 67 Ong thu nuoc 78 79 1677 17 80 18 42 41 47 10 66 460 92 59 65 81 19 20 28 27 91 99 40 58 83 22 84 23 85 24 25 57 64 455 Ong thu nuoc 82 21 26 39 46 12 45 56 11 72 95 435 36 94 440 89 88 3037 87 93 445 Ong thu nuoc 38 73 90 450 86 29 55 425 75 420 100 44 54 32 33 34 101 43 35 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.3.1: Phương pháp Bishop Fs = 1,675 96 1.541 510 505 500 97 13 495 12 490 51 485 49 480 63 475 Cao (m) 50 3a 48 62 11 89 10 1415 98 61 470 69 465 68 67 Ong thu nuoc 1678 77 79 17 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 81 19 20 28 27 9140 99 58 83 22 85 24 25 86 29 46 93 445 94 12 440 Ong thu nuoc 88 3037 87 38 73 90 450 84 23 57 64 455 Ong thu nuoc 82 21 26 39 95 435 56 11 72 45 55 89 36 425 75 420 100 44 54 32 33 34 101 43 35 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.3.2: Phương pháp Janbu Fs = 1,541 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 113 96 1.521 510 505 500 97 13 495 12 490 51 485 49 480 63 475 Cao (m) 50 3a Ong thu nuoc 89 10 1415 98 48 62 11 78 79 1677 17 61 470 69 465 68 67 42 41 66 59 92 65 81 19 20 28 27 9140 99 47 10 460 80 18 58 83 22 84 23 85 24 25 57 64 455 Ong thu nuoc 82 21 26 39 46 93 445 12 95 36 45 56 11 72 435 89 94 440 Ong thu nuoc 88 3037 87 38 73 90 450 86 29 55 425 75 420 100 44 32 33 34 101 43 35 54 13 430 31 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.3.3: Phương pháp Ordinary Fs = 1,521 3.4 Trường hợp 4: Phương án - đặt ống (giếng) cao trình: cao trình 450; cao trình 465; cao trình 475 khoan ngang ống vào mái dốc, chiều dài ống tiêu nước 30m 96 1.810 510 505 500 13 495 97 490 51 12 485 50 49 480 63 475 Cao (m) 3a 62 470 69 465 11 89 10 1415 48 98 61 68 67 Ong thu nuoc 1678 77 79 17 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 999140 58 64 455 450 19 81 20 28 Ong thu nuoc 82 21 26 27 39 57 73 90 83 22 84 23 100 85 24 25 86 29 38 46 93 445 94 12 440 Ong thu nuoc 88 3037 87 95 435 56 11 72 430 425 75 420 101 31 45 32 33 34 35 44 55 13 89 36 54 43 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.4.1: Phương pháp Bishop Fs = 1,810 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 Luận văn thạc sĩ Chun ngành xây dựng cơng trình thuỷ 114 96 1.664 510 505 500 13 495 97 490 51 12 485 50 49 480 63 475 Cao (m) 3a 62 470 69 465 11 Ong thu nuoc 89 10 1415 48 98 78 79 1677 17 61 68 67 42 41 47 10 66 460 80 18 999140 59 92 65 19 81 20 28 39 58 83 22 57 73 90 64 455 Ong thu nuoc 82 21 26 27 450 84 23 85 24 25 100 86 29 88 3037 87 38 46 93 445 12 101 56 11 72 95 435 425 75 420 31 36 32 33 34 35 45 44 55 43 54 13 430 89 94 440 Ong thu nuoc 53 52 71 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.4.2: Phương pháp Janbu Fs = 1,664 96 1.657 510 505 500 13 495 97 490 51 12 485 50 49 480 63 475 Cao (m) 3a 62 11 89 10 1415 48 98 61 470 69 465 68 67 Ong thu nuoc 78 79 1677 17 42 41 47 10 66 460 59 92 65 80 18 999140 58 64 455 450 Ong thu nuoc 81 19 20 28 27 82 21 26 39 57 73 90 83 22 84 23 100 85 24 25 86 29 88 3037 87 38 46 93 445 94 12 440 Ong thu nuoc 95 435 56 11 72 425 75 420 101 31 45 32 33 34 35 44 55 13 430 89 36 54 53 52 71 43 60 70 76 74 415 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Khoang cach (m) Phụ lục 3.4.3: Phương pháp Ordinary Fs = 1,657 Học viên: Chu Văn Năm Cao học khóa 16 ... phương pháp xử lý trượt lở đất; - Xây dựng giải pháp phòng chống trượt lở đất cho thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; - Đánh giá nguyên nhân, chế hình thành động lực phát triển trình trượt. .. Mần Vì việc nghiên cứu xây dựng giải pháp phòng chống đất cho thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cần thi t II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM V , ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1... trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; 2.3 Các phương pháp nghiên cứu - Thống kê tài liệu: thu thập tổng hợp tài liệu có phòng chống trượt lở đất; - Mơ mơ hình tốn xác định kích thước khối trượt;
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu các giải pháp phòng chống trượt lở đất ứng dụng cho thi trấn Cốc Pài , huyện Xín Mần , tỉnh Hà Giang”, “Nghiên cứu các giải pháp phòng chống trượt lở đất ứng dụng cho thi trấn Cốc Pài , huyện Xín Mần , tỉnh Hà Giang”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay