“Giải pháp kết cấu và phân tích ứng suấtbiến dạng đập đá đổ bản mặt bê tông trên nền đất”

78 1 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:04

1 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ LỜI CẢM ƠN Luận văn “Giải pháp kết cấu phân tích ứng suất-biến dạng đập đá đổ mặt tơng đất” hồn thành khoa Cơng Trình Phòng đào tạo Đại học & Sau đại học – Trường Đại Học Thủy Lợi Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Văn Lệ tận tình hướng dẫn, dìu dắt tác giả hồn thành luận văn Xin trân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Cơng Trình – Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện cấp số liệu cho luận văn Tác giả chân thành cảm ơn quan đơn vị cá nhân nói chia sẻ khó khăn, truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả học tập hồn thành luận văn Kết ngày hơm tác giả đạt nhờ bảo ân cần thầy cô giáo, động viên nhiệt tình quan, gia đình bạn đồng nghiệp năm qua Một lần tác giả xin ghi nhớ tất đóng góp to lớn Với thời gian trình độ có hạn, luận văn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận bảo góp ý Q Thầy Cô giáo bạn đồng nghiệp Hà Nội, tháng năm 2011 Tác giả Nguyễn Hữu Cường Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T CHƯƠNG 1: T T TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT TÔNG T T 1.1 Lịch sử phát triển đập đá đổ mặt tông (CFRD) T T T T 1.1.1 Giới thiệu đập đá đổ mặt bêtông (CFRD) T T T T 1.1.2 Lịch sử phát triển T T T T 1.1.3 Tình hình ứng dụng đập mặt tông Việt Nam 17 T T T T 1.2 Tổng quan đập đá đổ tông mặt (CFRD) 20 T T T T 1.2.1 Phân loại đập CFRD 20 T T T T 1.2.2 Cấu tạo phận đập CFRD 22 T T T T 1.2.3 Điều kiện xây dựng đập CFRD 24 T T T T 1.2.4 Vật liệu xây dựng đập 25 T T T T 1.2.5 Công nghệ thi công đập CFRD 28 T T T T 1.2.6 Vấn đề ổn định trượt 29 T T T T 1.2.7 Vấn đề thấm 29 T T T T 1.2.8 Vấn đề ứng suất, biến dạng 30 T T T T 1.2.9 Ưu nhược điểm đập CFRD 30 T T T T CHƯƠNG 2: T T PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 32 T T 2.1 Các phương pháp tính tốn ứng suất biến dạng 32 T T T T 2.2 Phương pháp PTHH tính toán kết cấu 33 T T T T 2.2.1 Nội dung phương pháp PTHH 33 T T T T 2.2.2 Trình tự giải tốn phương pháp PTHH 34 T T T T 2.2.3 Tính kết cấu theo mơ hinh tương thích 36 T T T T 2.2.4 Giải hệ phương trình 42 T T T T 2.3 Phần tử bậc cao phương pháp PTHH 43 T T T T 2.3.1 Khái niệm phần tử bậc cao 43 T T T T 2.3.2 Hệ tọa độ tự nhiên 43 T T T Học viên: Nguyễn Hữu Cường T Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ 2.4 Phần mềm tính tốn 47 T T T T 2.4.1 Phần mềm tính tốn kết cấu 47 T T T T 2.4.2 Giới thiệu sơ lược phần mềm – ANSYS 48 T T T T CHƯƠNG 3: T T ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT ĐẬP BẢN MẶT T TƠNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 54 T 3.1 Tổng quan cơng trình 54 T T T T 3.1.1 Giới thiệu chung 54 T T T T 3.1.2 Các thông số kỹ thuật 57 T T T T 3.2 Số liệu tính tốn 59 T T T T 3.2.1 Mặt cắt mơ hình tính tốn 59 T T T T 3.2.2 Số liệu tiêu lý 61 T T T T 3.2.3 Trường hợp tính tốn 62 T T T T 3.2.4 Kết tính tốn 62 T T T T CHƯƠNG 4: T T 4.1 T T 4.2 T T KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76 T T Những kết đạt luận văn 76 T T Kiến nghị tồn 76 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 T T Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ THỐNG KÊ CÁC HÌNH VẼ Đập Kárahnjúkar (Iceland), cao 196m 14 Hình 1.1 TU T U TU Đập El Cajon (Mexico), cao 188m 14 Hình 1.2 TU T U TU T U TU T U TU T U TU T U TU T U TU T U TU T U Mặt cắt ngang điển hình đoạn lòng sơng - Cửa Đạt 19 Hình 1.9 TU T U Thi công mặt đập Tuyên Quang 19 Hình 1.8 TU T U Mái thượng lưu đập mặt bêtông Tuyên Quang 19 Hình 1.7 TU T U Đập Zipingpu – Trung Quốc, cao 156m 17 Hình 1.6 TU T U Đập Shuibuya (Trung Quốc), cao 233m 16 Hình 1.5 TU T U Đập Cirata (Indonesia), cao 125m - 1987 15 Hình 1.4 TU T U Đập Santa Juana (Chile), cao 103m 15 Hình 1.3 TU T U T U TU T U Hình 1.10 Thượng lưu đập Rào Quán 20 TU T U TU T U Hình 1.11 Mặt cắt ngang thân đập đắp đá cứng 20 TU T U TU T U Hình 1.12 Mặt cắt ngang thân đập đắp cuội sỏi 21 TU T U TU T U Hình 1.13 Mặt cắt ngang điển hình CFRD 23 TU T U TU T U Hình 1.14 Cấu tạo chi tiết chân thượng lưu đập 24 TU T U TU T U Hình 1.15 Mặt cắt điển hình đập Nalan – Trung Quốc 25 TU T U T U TU T U TU T U TU T U TU T U TU T U TU T U Cửa sổ khai báo loại phần tử 51 Hình 2.9 TU T U Giao diện ANSYS xuất mở phần mềm 50 Hình 2.8 TU T U Hệ tọa độ tự nhiên phần tử chuẩn 45 Hình 2.5 TU T U Phần tử lục diện 20 điểm nút 44 Hình 2.4 TU T U Tọa độ tự nhiên phần tử chiều 44 Hình 2.3 TU T U Sơ đồ tính tốn 41 Hình 2.2 TU T U Các loại phần tử 34 Hình 2.1 TU TU T U TU T U Hình 2.10 Cửa sổ khai báo vật liệu 51 TU T U TU T U Hình 2.11 Cửa sổ khai báo lực 52 TU T U TU T U Hình 2.12 Cửa sổ tính tốn 52 TU T U TU T U Hình 2.13 Cửa sổ biểu diễn kết 53 TU T U TU Học viên: Nguyễn Hữu Cường T U Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Hình 2.14 Cửa sổ kết thúc làm việc thoát ANSYS 53 TU T U T U TU T U TU T U TU Hình 3.4 TU TU TU TU TU T U R U RU T U R U RU T U Ứng suất theo phương Y - σ y (TH1) 64 T U TU R U RU T U Biến dạng theo phương X - S x (TH2) 65 Hình 3.9 TU RU Ứng suất theo phương X - σ x (TH1) 64 T U Hình 3.8 TU R U Biến dạng theo phương Y – S y (TH1) 63 T U Hình 3.7 TU T U Biến dạng theo phương X – S x (TH1) 63 T U Hình 3.6 TU T U Mơ hình tính tốn ANSYS 60 T U Hình 3.5 TU T U Mặt cắt tính tốn N4-N4 vai đập 60 Hình 3.3 TU T U Mặt tổng thể cơng trình thủy điện Tuyên Quang 55 Hình 3.2 TU T U Vị trí cơng trình thủy điện Tun Quang 55 Hình 3.1 TU TU T U TU R U RU T U Hình 3.10 Biến dạng theo phương Y - S y (TH2) 65 TU T U TU R U RU T U Hình 3.11 Ứng suất theo phương X - σ x (TH2) 66 TU T U TU R U RU T U Hình 3.12 Ứng suất theo phương Y - σ y (TH2) 66 TU T U TU R U RU T U Hình 3.13 Biến dạng theo phương X - S x (TH3) 67 TU T U TU R U RU T U Hình 3.14 Biến dạng theo phương Y - S y (TH3) 68 TU T U TU R U RU T U Hình 3.15 Ứng suất theo phương X - σ x (TH3) 69 TU T U TU R U RU T U Hình 3.16 Ứng suất theo phương Y - σ y (TH3) 70 TU T U TU R U RU T U Hình 3.17 Biến dạng theo phương X - S x (TH4) 71 TU T U TU R U RU T U Hình 3.18 Biến dạng theo phương Y - S y (TH4) 72 TU T U TU R U RU T U Hình 3.19 Ứng suất theo phương X - σ x (TH4) 73 TU T U TU R U RU T U Hình 3.20 Ứng suất theo phương Y - σ y (TH4) 74 TU T U TU Học viên: Nguyễn Hữu Cường R U RU T U Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ THỐNG KẾ CẤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 TU T U Bảng 1.2 TU T U Bảng 1.3 TU T U Bảng 1.4 TU T U Bảng 3.1 TU T U Bảng 3.2 TU T U Bảng 3.3 TU T U Bảng 3.4 TU T U Bảng 3.5 TU T U Đập mặt tông giới cao 100m 11 TU T U Cấp cơng trình theo chiều cao đập tính chất 22 TU T U Sức kháng nén vật liệu đá ứng với chiều cao đập 27 TU T U Hệ số mềm hoá cho phép vật liệu đá 27 TU T U Tần suất dòng chảy lớn nhỏ 56 TU T U Thơng số cơng trình 57 TU T U Chỉ tiêu lý khối đá 61 TU T U Chỉ tiêu lý đới phong hoá hoàn toàn 61 TU T U Chỉ tiêu lý tông mặt, chân, tường chống thấm 62 TU Học viên: Nguyễn Hữu Cường T U Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ MỞ ĐẦU Đề tài: U I Tính cấp thiết đề tài Đập đá đổ mặt bêtơng (CFRD) cơng nhận tồn giới loại đập kinh tế Trung bình, tổng thời gian xây dựng CFRD so với thời gian xây dựng đập đất đá khoảng năm Thời gian xây dựng ngắn giúp giảm thiểu phần lớn chi phí xây dựng khiến dự án thủy điện mang lại hiệu kinh tế cao Hầu tất CFRD xây dựng đá Nhưng thực tế nước nước ngồi, vị trí xây dựng cơng trình đá khơng phải lúc lựa chọn Trong trường hợp tầng đá nằm sâu, bóc hết lớp đất phải thực khối lượng đào lớn, tốn Luận văn đề cập tới giải pháp thích hợp để xây dựng đập CFRD đất Mặt khác phân tích trạng thái ứng suất biến dạng đập phần tường tông chống thấm đất Từ kết nghiên cứu đạt đưa số liệu phục vụ công tác thiết kế II Mục đích Đề tài Đề xuất giải pháp phù hợp xây dựng đập đá đổ mặt bêtông trường hợp vị trí tuyến đập có tầng đất dày đá Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) phân tích ứng suất – biến dạng đập đá đổ mặt bêtông tường chống thấm đặt tầng đất III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính toán trạng thái ứng suất - biến dạng đập đá đổ mặt bêtông đất tường chống thấm đặt tầng đất Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Cách tiếp cận Phương pháp nghiên cứu - Thu thập tài liệu, tìm hiểu cấu tạo cơng phận kết cấu đập - Sử dụng phương pháp PTHH phần mềm sẵn có để phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng đập IV Kết dự kiến đạt - Lập mô hình tính tốn theo thuật tốn phương pháp PTHH - Xác định trạng thái ƯS – BD đập đá đổ mặt bêtông tường tông chống thấm Ý nghĩa luân văn - Kết đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo tính tốn thiết kế đập đá đổ mặt tơng cho cơng trình thủy lợi - thủy điện Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT TÔNG 1.1 Lịch sử phát triển đập đá đổ mặt tông (CFRD) 1.1.1 Giới thiệu đập đá đổ mặt bêtông (CFRD) Đập xây dựng ngang lòng sơng để chặn dòng, dâng nước thành hồ chứa Các hồ chứa hình thành sau đập dùng để chứa nước phục vụ mục đích: cung cấp nước thuỷ lợi, thuỷ điện, điều tiết lũ du lịch Việc xây dựng đập dâng việc phức tạp phụ thuộc nhiều yếu tố như: điều kiện địa hình địa chất, nhu cầu nước, nguồn kinh phí quốc gia yếu tố ảnh hưởng đến môi trường dân sinh kinh tế Đập đá đổ mặt tông (CFRD) loại đập có thân đập đắp chủ yếu vật liệu đá đầm chặt Sau đó, tông cốt thép xây dựng bề mặt thượng lưu đập với tác dụng chống thấm Bản mặt tông truyền áp lực nước thượng lưu cho vùng đất đá thân đập cuối vùng đập Với mặt tông, khả chống thấm đập tương đối tốt, mái dốc thượng, hạ lưu xoải đảm bảo cho an toàn ổn định đập Ngay rò rỉ xuất hiện, đập không dễ dàng sụp đổ Mặt khác CFRD có móng rộng nên ứng suất đáy móng nhỏ so với đập tơng có chiều cao Do CFRD xem an toàn kinh tế, đặc biệt có lợi mặt thi cơng so với loại đập khác không phụ thuộc vào thời tiết 1.1.2 Lịch sử phát triển Đập đá đổ mặt tông mô tả Galloway (1939), hội đập lớn giới (1989a), Cooke (1984, 1993, 1999, 2000) Regan (1997) CFRD xây dựng California - Mỹ vào năm 1965, bước cải tiến từ việc xây dựng đập đá đổ mặt gỗ xây dựng vào Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 10 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ đầu năm 1950 Trong năm 1940, CFRD đập đá đổ lõi đất bắt đầu phát triển Tuy nhiên, chúng bị tạm dừng xây dựng thiết bị đầm lăn không đảm bảo hệ số đầm cho phép dẫn đến thân đập biến dạng lớn gây tượng thấm qua thân đập Với việc sử dụng loại đầm rung, giai đoạn CFRD xuất phát triển nhanh chóng vào năm 1970 Ứng dụng loại đập tiên tiến áp dụng nhanh Australia Nam Mỹ với 20 đập xây dựng Những tiến việc thiết kế xây dựng đập đạt nhiều thành tích đáng kể ngày hoàn thiện Năm 1966 Mỹ xây dựng thành công đập New Exchequer cao 150m dùng kết hợp lăn ép tầng mỏng Tuy nhiên bị biến dạng lớn, dẫn đến tượng thẩm thấu Đây đập cuối thời kỳ độ Năm 1971, việc xây dựng thành công đập Cethana Úc vào 110m đặt móng kỹ thuật cho đập CFRD sau Qua đập lớn xây dựng thành công như: Foz Areia – Brazil cao 160m năm 1980, Salvajina – Columbia cao 148m năm 1985, Aguamilpa – Mêhicô cao 187m năm 1993 việc thiết kế thi cơng đập CFRD ngày hồn thiện hơn, quy mơ cơng trình ngày lớn CFRD ngày xây dựng khắp nơi giới tính ổn định, sử dụng vật liệu chỗ, thi công tương đối đơn giản, không phụ thuộc vào thời tiết, tiết kiệm, thích hợp với nhiều loại địa hình - địa chất, vận hành an tồn dễ sửa chữa Đập đá đổ mặt tông Trung Quốc năm 1985 So với nước đầu lĩnh vực xây dựng đập đá đổ mặt tông, Trung Quốc bắt đầu chậm phát triển nhanh mạnh nước giới Chỉ vòng 10 năm phổ biến toàn quốc Theo thống kê chưa đầy đủ năm 2004 Trung Quốc xây dựng khoảng 150 đập đá đổ mặt tông cao 30m, có 37 đập cao 100m Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 64 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Hình 3.7 Ứng suất theo phương X - σx (TH1) Hình 3.8 Ứng suất theo phương Y - σy (TH1) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 65 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Hình 3.9 Biến dạng theo phương X - Sx (TH2) Hình 3.10 Biến dạng theo phương Y - Sy (TH2) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 66 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Hình 3.11 Ứng suất theo phương X - σx (TH2) Hình 3.12 Ứng suất theo phương Y - σy (TH2) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 67 Luận văn thạc sĩ Hình 3.13 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Biến dạng theo phương X - Sx (TH3) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 68 Luận văn thạc sĩ Hình 3.14 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Biến dạng theo phương Y - Sy (TH3) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 69 Luận văn thạc sĩ Hình 3.15 Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Ứng suất theo phương X - σx (TH3) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 70 Luận văn thạc sĩ Hình 3.16 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Ứng suất theo phương Y - σy (TH3) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 71 Luận văn thạc sĩ Hình 3.17 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Biến dạng theo phương X - Sx (TH4) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 72 Luận văn thạc sĩ Hình 3.18 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Biến dạng theo phương Y - Sy (TH4) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 73 Luận văn thạc sĩ Hình 3.19 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Ứng suất theo phương X - σx (TH4) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 74 Luận văn thạc sĩ Hình 3.20 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Ứng suất theo phương Y - σy (TH4) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 75 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Nhận xét: U Qua tính tốn thấy trường hợp chịu lực, chuyển vị ứng suất tường chống thấm không đáng kể Do khơng có khả bị nứt nẻ chịu lực nên tường bảo đảm vai trò chống thấm trình vận hành đập So với chống thấm phương pháp khoan phụt, chất lượng tường chống thấm đảm bảo hơn, thi công không phức tạp sử dụng cơng nghệ thiết bị nước ngồi nhập vào nước khoảng chục năm trở lại Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 76 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Những kết đạt luận văn Qua thời gian nghiên cứu, tìm tòi học hỏi tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ kỹ thuật với mục tiêu đề nên luận văn có kết quả: - Luận văn tổng hợp tình hình xây dựng đập đá đổ mặt tông giới Việt Nam - Nắm bắt sở lý thuyết phương pháp phần tử hữu hạn tính tốn kết cấu - Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn với trợ giúp phần mềm ANSYS luận văn tính tốn ứng suất biến dạng cho đoạn đập đá đổ mặt tông nằm đất, sử dụng tường tông cốt thép để chống thấm, cụ thể đoạn đập nằm vai trái Cơng trình Thủy điện Tun Quang - Kết tính toán cho ta thấy biến dạng ứng suất tường tông không đáng kể, tường an toàn mặt chịu lực bảo đảm vai trò chống thấm qua 4.2 Kiến nghị tồn - Tiếp tục nghiên cứu để bước giải tồn toán ứng suất, biến dạng nêu trên, tức xét đến tính phi tuyến vật liệu đắp đập - Giải pháp dùng tường tông cốt thép để chống thấm qua nên tiến hành thêm thí nghiệm thực tiễn sử dụng loại kết cấu Đập đá đổ mặt tông xây dựng đất nên nghiên cứu nhiều để áp dụng xây dựng Việt Nam có thêm kinh nghiệm thực tiễn sử dụng loại kết cấu - Đề nghị quan có thẩm quyền triển khai nghiên cứu ban hành quy phạm thiết kế, thi cơng đập đá đổ mặt tơng nói chung đập đá đổ mặt tông đất nói riêng Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 77 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ NN & PTNT, Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén Bộ NN & PTNT, Quy phạm thiết kế đập đá kiểu đầm nén SDJ 218-84, Quyển I, II (bản dịch) Bộ Xây dựng (2005), Tiêu chuẩn thiết kế tông cốt thép 365:2005 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXD VN 285:2002 – Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu thiết kế Bộ thuỷ lợi Trung Quốc (1999), Quy phạm thiết kế đập đá đổ mặt tông-SL/228 - 98 (bản dịch) Công ty Cổ phần tư vấy xây dựng Điện 1, Thuyết minh chung hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn Cơng trình thủy điện Tuyên Quang Vũ Quốc Anh, Phạm Thanh Hoan, Tính kết cấu phần mềm ANSYS , Nhà xuất xây dựng Hà Nội-2006 Lê Văn Hùng, Công nghệ thi công đập đá đổ đập đá đổ mặt tông Phạm Ngọc Khánh (2006), Phương pháp phần tử hữu hạn – ĐHTL 10 Nguyễn Văn Lệ cộng sự, Hư hỏng mặt tông 11 Nguyễn Cảnh Thái (2003), Thiết kế đập vật liệu địa phương 12 Lý Trường Thành (2007), Cơ sở tính tốn cơng trình thủy lợi 13 Dương Văn Thứ, Nguyễn Ngọc Oanh (2007), Lý thuyết đàn hồi, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 14 Hồng Đình Trí (1999), Giáo trình học kết cấu, NXB Nơng Nghiệp 15 Các tài liệu có liên quan đến luận văn thu thập mạng Internet Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 78 Luận văn thạc sĩ Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Tiếng Anh 16 Bingyin Zhang, J.G Wang, Ruifeng Shi (2004), Time – dependent deformation in hight CFRD and separation between concrete face slab and cushion layer 17 Guidlines for Design High CFRD (draft), CFRD/D001-2008 18 G Hunter and R Fell (2002), The deformation behaviour of rockfill 19 Settlement behaviour of a concrete faced rock-fill 20 Robin Fell, Patrick MacGregor, David Stapledon & Graeme Bell, Geotechnical Engineering of Dams 21 Mechel Massiéra, Anna Szostak-Chrzanowski, Janelle Vautour, Yousef Hammamji, Deformations of concrete face rockfill dams (CFRDs) resting on soil foundation (Technical Sciences) 22 SHEN Ting, LI Guo-ying, LI Yun, LI Juan, FENG Ye-lin, Numerical analysis of joint types between toe slab and foundation of CFRD in alluvial deposit layer (Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering) Học viên: Nguyễn Hữu Cường Lớp: Cao học 17C1 ... giải pháp phù hợp xây dựng đập đá đổ mặt b tông trường hợp vị trí tuyến đập có tầng đất dày đá Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) phân tích ứng suất – biến dạng đập đá đổ mặt b tông tường... trình thuỷ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG 1.1 Lịch sử phát triển đập đá đổ mặt bê tông (CFRD) 1.1.1 Giới thiệu đập đá đổ mặt b tông (CFRD) Đập xây dựng ngang lòng sơng để chặn... T T CHƯƠNG 1: T T TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG T T 1.1 Lịch sử phát triển đập đá đổ mặt bê tông (CFRD) T T T T 1.1.1 Giới thiệu đập đá đổ mặt b tông (CFRD) T T T T 1.1.2 Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: “Giải pháp kết cấu và phân tích ứng suấtbiến dạng đập đá đổ bản mặt bê tông trên nền đất”, “Giải pháp kết cấu và phân tích ứng suấtbiến dạng đập đá đổ bản mặt bê tông trên nền đất”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay