NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ XÓI CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN SÔNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ

129 3 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI VŨ THỊ TÍNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ XĨI CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRÊN SƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI VŨ THỊ TÍNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ XĨI CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRÊN SƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC MÃ SỐ: 60-44-90 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS Phạm Thị Hương Lan ThS Trần Thanh Tùng HÀ NỘI - 2011 LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu đánh giá xói cục vị trí xây dựng cơng trình sơng đề xuất giải pháp chỉnh trị” hoàn thành khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi tháng năm 2011 Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả nhận nhiều giúp đỡ thầy cơ, bạn bè gia đình Trước hết tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Thị Hương Lan thầy giáo ThS Trần Thanh Tùng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả chân thành cảm ơn tới thầy cô môn Cơ sở Kỹ thuật Thủy lợi, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ chuyên môn, thu thập tài liệu liên quan để luận văn hoàn thành Xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Đào tạo đại học Sau đại học, khoa Thủy văn Tài nguyên nước, trường Đại học Thủy lợi toàn thể thầy cô giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập thực luận văn Trong khuôn khổ luận văn, thời gian điều kiện hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô đồng nghiêp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 03 năm 2011 Tác giả Vũ Thị Tính Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành: Thủy văn học -1MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU XĨI LỞ CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ CƠNG TRÌNH 12 T T T T 1.1 Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 T T T T 1.1.1 Điều kiện địa lý tự nhiên 12 T T T T 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Vị trí địa lý 12 Điều kiện địa hình địa mạo 13 Điều kiện địa chất, thổ nhưỡng 14 T T T T T T T T T T T T 1.1.2 Điều kiện khí tượng thủy văn .15 T T T T 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Điều kiện khí tượng 15 Điều kiện thủy văn 18 Điều kiện bùn cát 19 Bùn cát lòng sơng 20 T T T T T T T T T T T T T T T T 1.1.3 Chế độ triều 21 T T T T 1.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội .22 T T T T 1.1.5 Vấn đề ngập lụt năm gần giải pháp phòng chống 24 T T T T 1.1.5.1 1.1.5.2 Tình trạng ngập lụt năm gần 24 Giải pháp phòng chống 24 T T T T T T T T 1.1.6 Yêu cầu ngành kinh tế xã hội công tác chỉnh trị sông sau hệ thống cơng trình chống ngập vào hoạt động 26 T T T T 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu nước .27 T T T T 1.2.1 Các nghiên cứu nước .27 T T T T 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 Nghiên cứu biến đổi lòng dẫn 27 Nghiên cứu xói cục 28 Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị lòng dẫn 33 T T T T T T T T T T T T 1.2.2 Các nghiên cứu nước .36 T T T 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 T Nghiên cứu biến đổi lòng dẫn 36 Nghiên cứu xói cục 37 Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị lòng dẫn 40 T T T T T T T T T Vũ Thị Tính – CH16V T T T Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành: Thủy văn học -2- 1.3 Đặc điểm diễn biến sơng Đồng Nai – Sài Gòn giải pháp chỉnh trị ổn T T T định lòng dẫn thực năm gần .41 T 1.3.1 Đặc điểm lòng dẫn sơng Đồng Nai – Sài Gòn năm gần 41 T T T T 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 Diễn biến lòng dẫn sơng Sài Gòn 41 Đặc điểm diễn biến lòng dẫn sơng Đồng Nai 41 Đặc điểm diễn biến lòng dẫn sơng Vàm Cỏ Đơng 42 Đặc điểm diễn biến lòng dẫn sơng Nhà Bè 42 Đặc điểm diễn biến lòng dẫn sơng Lòng Tàu – Ngã Bảy 43 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1.3.2 Nguyên nhân gây sạt lở 43 T T T T 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Tác dụng xâm thực sông 44 Quá trình ẩm ướt bờ triều dâng, triều rút 44 Tác động áp lực thủy tĩnh 44 Tác động áp lực thủy động 44 Hoạt động nhân sinh 45 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1.3.3 Giải pháp chỉnh trị thực .45 T T T T CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LÒNG DẪN VỀ XĨI LỞ CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 47 T T T T 2.1 Giai đoạn chưa xây dựng cơng trình 47 T T T T 2.1.1 Tính tốn diễn biến xói lở bồi lắng lòng sơng đoạn sơng nghiên cứu mơ hình MIKE11ST 47 T T T T 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 Tổng quan MIKE11ST 47 Phạm vi tính tốn diễn biến lòng dẫn 49 Tài liệu sử dụng cho tính tốn 50 Xác định điều kiện ban đầu điều kiện biên 55 Xác định điều kiện bùn cát 57 Hiệu chỉnh, kiểm định mơ hình 57 Hiệu chỉnh kiểm định bùn cát (Sediment Tranport) 63 Kết mô 67 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2.1.2 Nghiên cứu dự báo diễn biến sạt lở bờ sông số đoạn trọng điểm mơ hình MIKE21FM 70 T T T T 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 Tổng quan mơ hình MIKE21FM 70 Cơ sở liệu thiết lập mơ hình 73 Thiết lập mơ hình mơ vị trí cống Mương Chuối 74 Thiết lập mơ hình mơ cống Sông Kinh 84 T T T T T T T T T T T T T T T T 2.2 Giai đoạn xây dựng cơng trình 90 T T T Vũ Thị Tính – CH16V T ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI VŨ THỊ TÍNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ XĨI CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRÊN SƠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ... Nghiên cứu đánh giá xói cục vị trí xây dựng cơng trình sơng đề xuất giải pháp chỉnh trị hoàn thành khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi tháng năm 2011 Trong trình học tập, nghiên. .. 1.3.3 Giải pháp chỉnh trị thực .45 T T T T CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LÒNG DẪN VỀ XĨI LỞ CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 47 T T T T 2.1 Giai đoạn chưa xây dựng cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ XÓI CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN SÔNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ , NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ XÓI CỤC BỘ TẠI VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN SÔNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay