: “Nghiên cứu diễn biến mực nước các sông chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng do bão và biến đổi khí hậu”

169 3 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:03

LỜI TÁC GIẢ Luận văn thạc sĩ kỹ thuật với đề tài: “Nghiên cứu diễn biến mực nước sông địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng nước biển dâng bão biến đổi khí hậu” hồn thành với giúp đỡ tận tình PGS.TS Trần Viết Ổn Tác giả xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo truyền thụ kiến thức cho tác giả suốt trình học tập làm luận văn tốt nghiệp; giúp đỡ tạo điều kiện phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, Khoa kỹ thuật tài nguyên nước - Trường Đại học Thuỷ Lợi Nhân dịp này, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc giúp đỡ tạo điều kiện Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành Phố Hải Phòng, bạn đồng nghiệp gần, xa gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập làm luận văn Tuy nhiên, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong thầy, cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học, bạn đồng nghiệp bạn đọc đóng góp ý kiến cho tác giả Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 11 năm 2010 Tác giả Phạm Thị Thu Hương BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI PHẠM THỊ THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC CÁC SƠNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI – 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI PHẠM THỊ THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC CÁC SƠNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Mã số: 60-62-30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Viết Ổn HÀ NỘI – 2010 a MỤC LỤC Trang MỤC LỤC a DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT d DANH MỤC BẢNG BIỂU e MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.1 Khái quát chung 1.2.2 Một số cơng trình khoa học nghiên cứu có liên quan đến tiêu nước biến đổi khí hậu Việt Nam 1.2.3 Nhận xét đánh giá chung cơng trình khoa học cơng bố có liên quan đến biến đổi khí hậu Việt Nam 12 1.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 12 1.3.2 Đặc điểm dân sinh kinh tế 14 1.3.3 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng 20 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG 2.ĐẶC ĐIỂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 29 2.1 Lưới trạm quan trắc 30 2.2 Đặc điểm khí hậu 31 2.2.1 Chế độ nhiệt 31 2.2.2 Độ ẩm 31 2.2.3 Bốc 31 2.2.4 Gió, bão 31 2.2.5 Chế độ mưa 33 2.2.6 Biến đổi khí hậu 34 2.3 Mạng lưới sơng ngòi 35 2.3.1 Sơng Thái Bình 35 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2.3.2 2.3.3 2.3.4 T Sông Kinh Thày 36 Sông Kinh Môn 36 Sơng Đá Bạch (còn có tên Bạch Đằng): 36 T T T T b 2.3.5 Sông Lai Vu 36 2.3.6 Sông Cấm 37 2.3.7 Sông Luộc 37 2.3.8 Sơng Hố 37 2.3.9 Sông Văn Úc 37 2.3.10 Sông Lạch Tray 37 2.3.11 Sông Hạ Lý 38 2.4 Đặc điểm dòng chảy 38 2.4.1 Dòng chảy năm: 38 2.4.2 Dòng chảy lũ 39 2.4.3 Chế độ thủy triều 41 2.5 Đặc điểm hình thái diễn biến lòng sơng 41 2.5.1 Xói lở 41 2.5.2 Khả thoát lũ 42 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 17 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG 3.HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỆ THỐNG ĐÊ, BỐI BÃI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 43 3.1 Hiện trạng cơng trình thuỷ lợi 43 3.1.1 Hệ thống cơng trình thuỷ lợi Thuỷ Ngun 43 3.1.2 Hệ thống cơng trình thuỷ lợi An Hải 44 3.1.3 Hệ thống công trình thuỷ lợi Đa Độ 44 3.1.4 Hệ thống cơng trình thuỷ lợi Tiên Lãng 44 3.1.5 Hệ thống cơng trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo 45 3.2 Đê 47 3.3 Đê bối 56 3.4 Hiện trạng vùng bãi sông 58 3.4.1 Hữu Đá Bạc - Bạch Đằng (có bãi) 58 3.4.2 Tả sơng Cấm ( có bãi ) 58 3.4.3 Tuyến Hữu Cấm ( có bãi ) 58 3.4.4 Tuyến Tả Lạch Tray (2 bãi ) 58 3.4.5 Tuyến hữu Lạch Tray (5 bãi ) 59 3.4.6 Tuyến tả Văn Úc (có bãi ) 59 3.4.7 Tuyến Hữu Văn Úc ( gồm bãi ) 59 3.4.8 Tuyến hữu Luộc 60 3.4.9 Tuyến tả Thái Bình (2 bãi ) 60 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 3.4.10 Tuyến hữu Thái Bình ( bãi ) 60 3.4.11 Tuyến tả Hoá (3 bãi ) 60 T T T T T T T T c 3.5 Diễn biến mực nước lũ lớn xẩy hải phòng lũ thượng nguồn 61 3.6 Hiện trạng ngập lụt thiệt hại lũ,lụt 62 3.6.1 Tình hình lụt, bão thiệt hại năm 1992 62 3.6.2 Tình hình lụt, bão thiệt hại năm 1994 63 3.6.3 Tình hình lụt, bão thiệt hại tháng 8/ 1996 63 3.6.4 Tình hình lụt, bão thiệt hại năm 2005 63 3.6.5 Tình hình lụt, bão thiệt hại năm 2008 64 3.7 Những tồn cần giải cơng tác phòng chống lũ 64 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO VÀBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 65 4.1 Kịch nước biển dâng 65 4.2 Phạm vi nghiên cứu mô hình thuỷ lực 66 4.2.1 Mạng sơng tính tốn: 66 4.2.2 Các hồ chứa nước lớn có nhiệm vụ cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Hồng – Thái Bình: 68 4.2.3 Biên mô hình: 70 4.2.4 Biên dọc sơng mơ hình: 70 4.2.5 Biên mơ hình: 71 4.3 Phương pháp sơ đồ tính 72 4.3.1 Dòng chảy chiều sông 72 4.3.2 Sơ đồ tính thuỷ lực 73 4.3.3 Dòng chảy qua cơng trình thuỷ lợi 73 4.4 Tài liệu sử dụng tính tốn thuỷ lực 74 4.4.1 Tài liệu địa hình 74 4.4.2 Tiêu chuẩn phòng chống lũ tuyến sơng 75 4.4.3 Tài liệu khí tượng thuỷ văn 77 4.4.4 Tài liệu hệ thống tiêu lưu vực 79 4.5 Tính tốn thuỷ lực mùa lũ 80 4.5.1 Tính tốn mơ – kiểm định mơ hình 80 4.5.2 Tính tốn thủy lực phương án 83 4.5.3 Nội dung trường hợp tính toán 84 4.5.4 Phân tích kết 89 TU T U T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 T T T T d DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU , CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐKH Biến đổi khí hậu CTTL Cơng trình thủy lợi DHI Viện thủy văn Đan Mạch ĐBBB Đồng Bắc Bộ ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ESCAP Tổ chức hợp tác khoa học giáo dục Thái Bình Dương GIS Hệ thống thơng tin địa lý HEC Hydrologic Enginneering Ceter IPCC Intergovermental Panel on Climate Change MIKE Mơ hình thủy lực MIKE (Đan Mạch) NBD Nước biển dâng UNDP Tổ chức phát triển Liên hợp quốc USD Đô la Mỹ WB Ngân hàng giới e DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Tên bảng Bảng 1.1: Thông báo Quốc gia Biến đổi khí hậu Việt Nam (so với năm 1990) Bảng 1.2: Kịch BĐKH vùng Việt Nam (nhiệt độ tăng thêm oC so với năm 1990) Bảng 1.3: Kịch nước biển dâng Việt Nam so với năm 1990(cm) Bảng 1.4: Hiện trạng dân số 2008 thành phố Hải Phòng 15 Bảng 1.5: Dân số năm 2008 phân theo vùng bảo vệ 16 Bảng 1.6: Hiện trạng sử dụng đất 2008 theo vùng bảo vệ 17 Bảng 1.7: Cơ cấu GDP thành phố Hải Phòng 18 Bảng 1.8: Dự kiến tốc độc tăng trưởng bình quân hàng năm 20 Bảng 1.9: Dân số 2008 2015, 2020 phân theo vùng bảo vệ 26 10 Bảng 2.1: Các trạm quan trắc Khí tượng – Lượng mưa 30 11 Bảng 2.2: Các trạm quan trắc Thuỷ văn 30 12 Bảng 2.3: Mức tăng nhiệt độ trung bình C so với thời kỳ 1980-1999 Vùng Đồng Bắc Bộ 34 13 Bảng 2.4: Mức tăng lượng mưa (%) so với thời kỳ 19801999 Vùng Đồng Bắc Bộ 35 14 Bảng 2.5: Mực nước lớn trạm đo triền sông 41 15 Bảng 2.6: Quan hệ lưu lượng lớn đầu sơng Thái Bình 42 16 Bảng 3.1: Tổng hợp trạng quản lý cơng trình thủy lợi địa bàn thành phố Hải Phòng 46 17 Bảng 3.2: Các tuyến đê thuộc thành phố Hải Phòng 53 18 Bảng 3.3: Phân loại tình trạng hệ thống đê điều Hải Phòng 54 19 Bảng 3.4: Hiện trạng kè theo mức độ an toàn 54 20 Bảng 3.5: Hiện trạng cống theo độ an toàn 56 21 Bảng 3.6: Các tuyến đê bối thuộc thành phố Hải Phòng 57 P Trang P P P f TT Tên bảng Trang 22 Bảng 3.7: Mực nước lũ lớn xẩy sơng Hải Phòng 62 23 Bảng 4.1: Mực nước biển dâng (cm) so với thời kỳ 1980-1999 65 24 Bảng 4.2: Chỉ tiêu lưu vực gia nhập khu 71 25 Bảng 4.3: Địa hình lòng dẫn mạng sơng tính tốn 74 26 Bảng 4.4: Cấp tuyến đê sông thuộc TP Hải Phòng 76 27 Bảng 4.5: Mực nước thiết kế tuyến đê sơng thuộc TP Hải Phòng 77 28 Bảng 4.6: Các trạm thuỷ văn dùng để mơ kiểm định mơ hình 78 29 Bảng 4.7: Mực nước lớn thực đo mô vị trí kiểm tra 81 30 Bảng 4.8: Mực nước lũ lớn thực đo kết tính kiểm định trạm thuỷ văn hệ thống sơng Hồng Thái Bình 82 31 Bảng 4.9: Mực nước biển dâng (cm) so với thời kỳ 1980-1999 85 32 Bảng 4.10: Mực nước lũ lớn trường hợp tính tốn thiết kế 86 33 Bảng 4.11: Lưu lượng lũ lớn, nhỏ trường hợp tính tốn thiết kế 87 -1- MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia giới bị tác động nhiều tượng biến đổi khí hậu mà cụ thể tượng nước biển dâng cao Trong khoảng thời gian 70 năm gần (1931 – 2000), nhiệt độ trung bình Việt Nam tăng lên 0,70C, số đợt khơng khí lạnh giảm hẳn, số bão mạnh có xu P P hướng gia tăng diễn biến bất thường Mực nước biển dâng lên khoảng 20cm so với 10 năm trước Theo đánh giá tổ chức CARE quốc tế Việt Nam, thập kỷ mực nước biển Việt Nam dâng 5cm, đến năm 2070 dâng 69cm, năm 2100 nước biển dâng tới 1m Nếu nước biển dâng cao theo dự báo đồng sơng Hồng bị ngập khoảng 5.000km2 P P Hải Phòng thành phố cảng, trung tâm kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch – dịch vụ vùng duyên hải Bắc Bộ, đầu mối giao thông quan trọng cửa ngõ biển tỉnh phía Bắc, đồng thời thị có vị trí quốc phòng trọng yếu, trọng điểm phát triển kinh tế biển Vì việc phát triển kinh tế xã họi thành phố Hải Phòng khơng có ý nghĩa riêng thành phố Hải Phòng mà góp phần quan trọng phát triển chung vùng duyên hải Bắc Về vị trí địa lý, thành phố Hải Phòng nằm vùng hạ lưu lưu vực sơng Thái Bình, hệ thống sơng địa bàn có nhiệm vụ chuyển tải tồn lượng dòng chảy lũ lưu vực sơng Thái Bình phần lũ sơng Hồng biển qua bốn cửa sơng Do Hải Phòng nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng yếu tố thiên tai bão, lũ, triều cường yếu tố hệ sóng, nước dâng bão, úng lụt, bồi lắng xói lở bờ bãi, xâm nhập mặn vv….gây ảnh hưởng đến ổn định phát triển bền vững kinh tế-xã hội thành phố Hệ thống đê sơng có tu bổ hàng năm, thực tế cho thấy khả bảo vệ tác động bão hạn chế Đặc biệt có tác động nước biển dâng hệ thống đê có lại không đáp ứng mâu thuẫn nhu cầu khả đáp ứng ngày cao Với lý trên, đề tài “nghiên cứu diễn biến mực nước sơng địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng nước biển dâng bão biến đổi khí hậu” đề xuất để nghiên cứu PL 3-2 [meter] 26.0 Water Level DA 7011.00 BEN NGOC (HOA BINH) External TS HBENNGOC 25.0 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level THAO UP 0.00 yen bai External TS HYENBAI 32.0 31.5 31.0 30.5 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-3 [meter] 24.0 Water Level THAO UP 71100.00 PHU THO External TS HPHUTHO 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 20.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level LO 106937.00 VIET TRI External TS HVIETTRI 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-4 [meter] 64.0 Water Level NA HANG 0.00 NA HANG 63.0 External TS HNAHANG 62.0 61.0 60.0 59.0 58.0 57.0 56.0 55.0 54.0 53.0 52.0 51.0 50.0 49.0 48.0 47.0 46.0 45.0 44.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 35.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level HAM YEN 0.00 HAM YEN 34.5 External TS HHAMYEN 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 30.5 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-5 [meter] 30.0 Water Level LO 58382.00 VU QUANG 29.0 External TS HVUQUANG 28.0 27.0 26.0 25.0 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level HONG 34036.00 SON TAY 17.0 External TS HSONTAY 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-6 [meter] 15.0 Water Level HONG 71757.00 HA NOI External TS HHANOI 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [m^3/s] 15000.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Discharge HONG 71800.00 Q HA NOI External TS QHANOI 14000.0 13000.0 12000.0 11000.0 10000.0 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-7 [meter] 11.0 Water Level HONG 130322.00 HUNG YEN 10.5 External TS HHUNGYEN 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-8 [meter] 8.0 Water Level HOANG LONG 41140.00 BEN DE 7.5 External TS HBENDE 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 8.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level DAY 59980.00 BA THA 7.5 External TS HBATHA 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 00:00:00 18-7-2004 00:00:00 19-7-2004 00:00:00 20-7-2004 00:00:00 21-7-2004 00:00:00 22-7-2004 00:00:00 23-7-2004 00:00:00 24-7-2004 00:00:00 25-7-2004 00:00:00 26-7-2004 00:00:00 27-7-2004 00:00:00 28-7-2004 00:00:00 29-7-2004 00:00:00 30-7-2004 PL 3-9 [meter] 6.0 Water Level DAY 126800.00 PHU LY External TS HPHULY-TV 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 17-7-2004 19-7-2004 [meter] 29.0 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level TBUOI_THHUONG 24789.00 GIA BAY THAI NGUYEN 28.5 External TS HGIABAY 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-10 [meter] 6.0 Water Level DAY 168768.00 NINH BINH External TS HNINHBINH 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 17-7-2004 19-7-2004 [meter] 12.0 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level THUONG 56848.00 PHU LANG THUONG External TS HPHULANGTHUONG 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-11 [meter] 12.0 Water Level CAU 99019.00 DAP CAU External TS HDAPCAU 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 10.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level THAI BINH 1240.96 H PHA LAI 9.5 External TS HPHALAI 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-12 [meter] 9.0 Water Level KINH THAY 9040.00 BEN BINH 8.5 External TS HBENBINH 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-13 [meter] 7.0 Water Level KINH MON 19990.00 AN PHU 6.5 External TS HANPHU 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [meter] 6.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Water Level LUOC 51995.00 CHANH CHU External TS HchanhChu 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-14 [meter] 8.0 Water Level GUA 1240.00 BA NHA 7.5 External TS HBANHA 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-15 [m^3/s] 8000.0 Discharge DUONG 2676.93 Q THUONG CAT External TS QTHUONGCAT 7500.0 7000.0 6500.0 6000.0 5500.0 5000.0 4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [m^3/s] 5000.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Discharge NA HANG 50533.33 q chiem hoa External TS QCHIEMHOA 4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 -500.0 -1000.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 PL 3-16 [m^3/s] 10000.0 Discharge LO 250.00 Q GHENH GA 9500.0 External TS QGHENHGA 9000.0 8500.0 8000.0 7500.0 7000.0 6500.0 6000.0 5500.0 5000.0 4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 -500.0 -1000.0 -1500.0 -2000.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 [m^3/s] 10000.0 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 Discharge LO 58794.50 Q VU QUANG External TS QVUQUANG 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 0.0 -1000.0 -2000.0 -3000.0 17-7-2004 19-7-2004 21-7-2004 23-7-2004 25-7-2004 27-7-2004 29-7-2004 ... pháp phòng chống chịu ảnh hưởng nước biển dâng b) Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu diễn biến mực nước tuyến sông lớn địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng nước biển dâng biến đổi khí hậu Nghiên cứu. .. BIẾN MỰC NƯỚC CÁC SƠNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Mã s : 60-62-30 LUẬN VĂN... T CHƯƠNG NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC CÁC SƠNG CHÍNH DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO VÀBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 65 4.1 Kịch nước biển dâng 65 4.2 Phạm vi nghiên cứu mơ hình thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: : “Nghiên cứu diễn biến mực nước các sông chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng do bão và biến đổi khí hậu” , : “Nghiên cứu diễn biến mực nước các sông chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng do bão và biến đổi khí hậu”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay