Nghiên cứu, tính toán các thông số thủy động lực và xác định nguyên nhân gây ra diễn biến bồi xói đê biển III, thành phố Hải Phòng

125 4 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

LỜI CẢM ƠN Luận văn kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tác giả xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Vũ Minh Cát giảng viên tham gia giảng dạy khoá Cao học 16 trường Đại học Thủy lợi tận tình hướng dẫn truyền đạt tri thức khoa học quý giá Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi, Phòng Đào tạo ĐH & SĐH Bộ mơn Xây dựng Cơng trình thủy tạo điều kiện cho tác giả hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp – đơn vị công tác giúp đỡ q trình học tập hồn thành Luận văn Cuối tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn tới người thân, bạn bè đồng nghiệp khích lệ động viên tơi thực đề tài TÁC GIẢ Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỤC LỤC MỤC LỤC T T DANH MỤC HÌNH T T DANH MỤC BẢNG T T MỞ ĐẦU T T I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .7 T T II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI T T III ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU T T IV CÁCH TIẾP CẬN PHẠM VI NGHIÊN CỨU T T CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU T T 1.1 Điều kiện tự nhiên T T 1.1.1 Vị trí địa lý, giới hạn diện tích T T 1.1.2 Đặc điểm địa hình 10 T T 1.2 Đặc điểm khí tượng, khí hậu 10 T T 1.2.1 Bức xạ .12 T T 1.2.2 Nhiệt độ 12 T T 1.2.3 Nắng 12 T T 1.2.4 Độ ẩm .12 T T 1.2.5 Mưa 13 T T 1.2.6 Gió 14 T T 1.2.7 Bão 15 T T 1.3 Điều kiện thủy - hải văn 15 T T 1.3.1 Các trạm đo thủy, hải văn khu vực nghiên cứu 15 T T 1.3.2 Đặc điểm hệ thống sơng ngòi 16 T T 1.3.3 Mực nước 16 T T 1.3.4 Dòng chảy năm .16 T T 1.3.5 Dòng chảy lũ 17 T T 1.3.6 Đặc điểm thủy triều 18 T T 1.3.6.1 Mang đặc tính chung thuỷ triều vịnh Bắc Bộ 18 T Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 1.3.6.2 Mang đặc tính riêng thuỷ triều vùng cửa sông 19 T T 1.3.6.3 Những tượng riêng vùng ven biển .19 T T 1.3.7 Nước dâng bão 20 T T 1.4 Cấu tạo địa chất, thổ nhưỡng 21 T T 1.4.1 Đặc điểm địa chất cơng trình khu vực .21 T T 1.4.2 Thổ nhưỡng .27 T T 1.4.3 Đặc điểm sinh thái vùng nghiên cứu 27 T T 1.4.4 Sinh thái vùng nước 27 T T 1.4.5 Sinh thái vùng nước lợ 28 T T 1.5 Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội 28 T T 1.5.1 Dân sinh kinh tế 28 T T 1.5.1.1 Dân số 28 T T 1.5.1.2 Kinh tế .28 T T 1.5.2 Văn hố xã hội - thơng tin liên lạc 29 T T 1.5.2.1 Tiên Lãng vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa 29 T T 1.5.2.2 Du lịch dịch vụ 29 T T 1.5.2.3 Cơ sở hạ tầng 30 T T 1.5.3 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 31 T T CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỜ BIỂNVÙNG NGHIÊN CỨU 32 T 2.1 Quá trình hình thành tuyến đê biển III .32 T T 2.2 Hiện trạng bờ biển đê biển III 32 T T 2.2.1 Hiện trạng tuyến đê biển III 32 T T 2.2.2 Đặc điểm chung tuyến đê 33 T T 2.2.3 Hiện trạng bãi triều rừng phòng hộ 35 T T 2.2.3.1 Hiện trạng bãi triều 35 T T 2.2.3.2 Hiện trạng rừng phòng hộ 36 T T 2.2.4 Nguyên nhân gây xói lở bờ biển 36 T T 2.2.5 Diễn biến đường bờ theo tài liệu lịch sử 38 T T 2.3 Nghiên cứu vận chuyển bùn cát trình phát triển bờ biển 40 T Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 2.3.1 Quy luật vận chuyển bùn cát chủ đạo 40 T T 2.3.2 Tính tốn vận chuyển bùn cát dọc bờ 42 T T 2.3.3.Ứng dụng phần mềm CRESSWIN tính vận chuyển bùn cát đê biển III 50 T T a Giới thiệu chung phần mềm CRESSWIN .50 T T 2.4 Đánh giá diễn biến bờ biển khu vực nhgiên cứu 57 T T CHƯƠNG III: TÍNH TỐN ĐIỀU KIỆN BIÊN THIẾT KẾ 60 T T 3.1 Xác định cấp cơng trình tần suất thiết kế đê biển III 60 T T 3.1.1.Nhiệm vụ 60 T T 3.1.2.Cấp cơng trình 60 T T 3.2 Xác định tuyến đê biển 61 T T 3.3 Đề xuất dạng mặt cắt điển hình lựa chọn mặt cắt hợp lý 62 T T 3.4 Tính toán điều kiện biên thiết kế 70 T T 3.4.1 Mực nước thiết kế khu vực cơng trình .70 T T Mực nước thiết kế được sử dụng để tính toán cao trình đỉnh đê Mực nước T thiết kế là tổng hợp triều thiên văn lớn nhất vá các dao đợng khí tượng 70 T 3.4.2 Tính tốn tham số sóng nước sâu .71 T T 3.4.3 Tính tốn truyền sóng vào chân cơng trình .76 T T CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN III, HUYỆN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG 88 T T 4.1 Cao trình đỉnh đê 88 T T 4.2 Mái đê 91 T T 4.3 Thiết kế chiều rộng cấu kiện đỉnh đê 92 T T 4.3.1 Chiều rộng đỉnh đê 92 T T 4.3.2 Kết cấu đỉnh đê .92 T T 4.3.3 Thiết kế thân đê .92 T T 4.3.3.1 Vật liệu đắp đê 92 T T 4.3.3.2 Tiêu chuẩn độ chặt nén thân đê 93 T T 4.3.4 Thiết kế tầng lọc .94 T T 4.3.5 Thiết kế cấu kiện bảo vệ mái đê 95 T T 4.3.5.1 Kích thước lớp bảo vệ mái phía biển .95 T Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 4.3.5.2 Thiết kế mái bảo vệ phía đồng 96 T T 4.3.6 Thiết kế chân kè 96 T T 4.3.7 Độ sâu hố xói chân kè .97 T T 4.3.8 Kết cấu chân khay 98 T 0T 4.3.9 Gia cố chân khay 98 T 0T 4.3.10 Mặt cắt chi tiết áp dụng cho đê biển III 100 T T 4.3 Tính tốn ổn định tổng thể cơng trình 101 T T 4.3.1 Tài liệu tính tốn 102 T T 4.3.2 Các trường hợp tính tốn ổn định cơng trình 103 T T 4.3.3 Kết tính tốn (xem phụ lục) 103 T T KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 104 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 T T DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Bản đồ khu vực nghiên cứu T T Hình 2.1:Các dạng chuyển động bùn cát (chuyển động lăn, trượt, nhảy, chuyển T động di đáy, chuyển động lơ lửng…) 41 T Hình 2.2: Vận chuyển bùn cát dọc bờ tác dụng sóng dòng chảy 44 T T Hình 2.3: Hiện tượng khúc xạ 46 T T Hình 2.4: Dòng chảy vận chuyển bùn cát sóng vùng sóng vỡ 51 T T Hình 2.5: Phương pháp CERC tính cho mặt cắt đoạn 53 T T Hình 2.6:Phương pháp CERC tính cho mặt cắt đoạn 54 T T Hình 2.7: Phương pháp Queens tính cho mặt cắt đoạn 56 T T Hình 2.8: Phương pháp Queens tính cho mặt cắt đoạn 57 T T Hình 2.9: Biểu đồ quan hệ độ dốc đới bờ m lượng vận chuyển bùn cát 58 T T Hình 2.10: Vận chuyển bùn cát dọc bờ 58 T T Hình 3.1 Mơ hình đê mái nghiêng có đê (a) không (b) 63 T T Hình 3.2a: Mơ hình tiêu nước đỉnh đê 67 T T Hình 3.2b: Tường chắn sóng phía biển kết hợp kênh thu tiêu nước mặt đê 67 T Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3.2c: Tường chắn sóng phía biển kết hợp tường phía đồng 67 T T tạo thành kênh thu tiêu nước mặt đê 67 T T Hình 3.2d: Tường chắn sóng phía đồng hắt tức thời phần sóng trở lại biển 67 T T phần thu vào kênh tiêu sau bão 67 T T Hình 3.3: Mũi hắt sóng tường đỉnh đê 68 T T Hình 3.4 Đê kiểu tường đứng 69 T T Hình 3.5: đồ mặt cắt đê biển thành phần thiết kế 69 T T Hình 3.6: Đường tần suất mực nước tổng hợp điểm 21 71 T T (105°49', 19°20') Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng 71 T T Hình 3.7: Tính sóng chân cơng trình có rừng ngập mặn 85 T T Hình 3.8: Khơng có rừng ngập mặn 86 T T Hình 4.1: Kết tính sóng leo trường hợp thiết kế 90 T T Hình 4.2: Kích thước cấu kiện BTĐS 96 T T Hình 4.3 Mặt cắt thiết kế đê biển III, H Tiên Lãng 101 T T DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các trạm đo khí tượng 11 T T Bảng 1.2: Tổng lượng xạ tổng cộng (calo/cm2.tháng) 12 T T Bảng 1.3: Nhiệt độ trung bình tháng trạm đo thuộc Hải Phòng 12 T T Bảng 1.4: Lượng mưa trung bình tháng năm cực đại trạm đo (mm) .13 T T Bảng 1.5: Các đặc trưng thơng số gió trạm Phủ Liễn 14 T T Bảng 1.6: Tần số xuất bão bình quân tháng năm 15 T T Bảng 1.7: Các trạm thuỷ - hải văn 16 T T Bảng1.8: Mực nước lũ năm 1971 .17 T T Bảng 1.9: Số liệu điều tra nước dâng bão số & số .20 T T Bảng 1.10: Chỉ tiêu lý lớp đất .21 T T Bảng 1.11: Chỉ tiêu lý lớp đất 2a 23 T T Bảng 1.12: Chỉ tiêu lý lớp đất 2b 24 T T Bảng 1.13: Chỉ tiêu lý lớp đất .25 T Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Bảng 1.14: Chỉ tiêu lý lớp đất .26 T T Bảng 2.1: Diện tích rừng phòng hộ 38 T T Bảng 2.2: Lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ khu vực đê biển III 57 T T Bảng 3.1: Phân cấp cơng trình đê biển 60 T T Bảng 3.2: Lượng tràn trung bình cho phép (CEM-US, 2002) 64 T T Bảng 3.3: Bảng phân bố Weibull 74 T T Bảng 3.4: Bảng đường tần suất 75 T T Bảng 3.5: Hệ số phản xạ 78 T T Bảng 3.6: Bảng quan hệ Fw~Hs .83 T T Bảng 4.1: Trị số gia tăng độ cao a .88 T T Bảng 4.2: Hệ số nhám mái dốc 89 T T Bảng 4.3: Hệ số mái dốc đê 91 T T Bảng 4.4: Chiều rộng đỉnh đê theo cấp cơng trình 92 T T Bảng 4.5: Quy định độ nén chặt thân đê đất .94 T T Bảng 4.6: Hệ số ϕ theo cấu kiện cách lắp đặt 95 T T T Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hải Phòng thành phố cảng công nghiệp ven biển, thuộc tam giác phát triển kinh tế xã hội vùng đồng sơng Hồng sơng Thái Bình, xác định khu vực động lực phát triển giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa vùng Đơng Bắc, nằm trục động lực kinh tế miền Bắc Hà Nội – Hải Phòng Quảng Ninh Với lợi có cảng biển miền Bắc, Hải Phòng nơi hội tụ, giao thoa nhiều luồng kinh tế có nhiều hội đón nhận đầu tư, đầu tư nước Đồ Sơn xác điịnh vùng có tiềm phát triển cảnh quan, dịch vụ du lịch kinh tế biển Đây vùng có nhiều thuận lợi với điều kiện tự nhiên, địa hình, cảnh quan phong phú Bên cạnh thuận lợi Hải Phòng nơi thường xuyên phải gánh chịu nhiều thiên tai gió bão, lũ lụt, nước biển dâng hiểm họa tự nhiên đe dọa sống người dân ven biển Trong năm gần đây, vùng ven biển Hải Phòng liên tiếp chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều bão mạnh vượt thiết kế chẳng hạn tổ hợp triều cường nước dâng nguyên nhân sóng leo, tràn nước qua mặt đê gây sạt lở mái đê, xói lở, bồi tụ bãi biển không theo qui luật, đặc biệt điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng thảm họa tiềm tàng đe dọa ổn định trình phát triển cư dân dải ven biển Hải Phòng Để đáp ứng yêu cầu phòng chống giảm nhẹ thiên tai cách chủ động, phòng chống giảm nhẹ thiệt hại thiên tai gây ra, ngăn mặn, giữ cách chắn lâu dài với yêu cầu khai thác tối đa tiềm vùng ven biển việc xây dựng hệ thống đê biển kiên cố nhiệm vụ trọng yếu nhân dân thành phố Hải Phòng Nghiên cứu tập trung vào tuyến đê biển III thuộc huyện Tiên Lãng tuyến đê biển Hải Phòng có chiều dài 20 km bảo vệ cho 138.094 người, 16.435 đất tự nhiên (8.988 đất canh tác, 2036 nuôi Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật trồng thuỷ sản) vùng đất có nhiều tiềm phát triển phía đơng nam từ trung tâm thành phố Hải Phòng II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu, tính tốn thơng số thủy động lực xác định nguyên nhân gây diễn biến bồi xói đê biển III, thành phố Hải Phòng - Tính toán thiết kế nâng cấp cho đê biển III III ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đặc trưng thủy động lực hệ thống đê biển, vùng bãi biển thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng IV CÁCH TIẾP CẬN PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trên sở điều kiện thủy động lực, địa chất, địa mạo đặc điểm phân tích trên, cách tiếp cận hợp lý để đạt mục tiêu nghiên cứu việc sử dụng phương pháp nghiên cứu bao gồm: - Kế thừa, áp dụng có chọn lọc sản phẩm khoa học cơng nghệ có nước giới - Phương pháp điều tra phân tích tổng hợp nguyên nhân hình thành - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp mơ hình tốn mơ vận chuyển bùn cát, đặc trưng hình học đê, lựa chọn vật liệu tính tốn ổn định cơng trình Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn có chương: Chương I: Giới thiệu vùng nghiên cứu Chương II: Nghiên cứu phát triển bờ biển vùng nghiên cứu Chương III: Tính tốn điều kiện biên thiết kế Chương IV: Thiết kế đê biển Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý, giới hạn diện tích Tiên lãng huyện ven biển thuộc Thành Phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố 22km phía Tây Nam, có diện tích tự nhiên 18,904 km2, dân số P P 138,094 người, huyện có 20 xã thị trấn Đê biển III xuất phát từ cống Dương Áo (K0) đến cống Đơng Cơn có chiều dài 21,162 km Đê biển III với đê tả sơng Văn Úc, hữu sơng Thái Bình, hữu sơng Mới bao bọc tồn diện tích 20 xã Nam sông Mới là: Vinh Quang, Đông Hưng, Tây Hưng, Bắc Hưng, Nam Hưng, Tiên Hưng, Tiên Minh, Hùng Thắng, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Quang Phục, Thị trấn Minh Đức, Quyết Tiến, Tiên Tiến, Khởi Nghĩa, Cấp Tiến, Tiên Thanh, Bạch Đằng, Kiến Thiết, Đồn lập Vị trí tuyến xem hình 1.1 Trung tâm thành phố Vị trí tuyến cơng trình Hình 1.1: Bản đồ khu vực nghiên cứu Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 109 Phụ lục 3: Các trường hợp tính tốn ổn định cho đê biển III Phụ lục 3.1: Ổn định cơng trình vừa thi cơng xong, tính tốn ổn định cho mái thượng lưu hạ lưu (Phần mềm Slope/W) Hình 3.1: Mơ hình tính TH1 Hình 3.2: Kết tính ổn định mái thượng lưu (theo phương pháp Bishop) Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 110 Hình 3.3: Kết tính tốn ổn định mái thượng lưu (theo phương pháp Jabu) Hình 3.4: Kết tính tốn ổn định mái hạ lưu (theo phương pháp Bishop) Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 111 Hình 3.5: Kết tính tốn ổn định mái hạ lưu (theo phương pháp Jabu) Kết luận: Hệ số ổn định K minmin thượng lưu = 1.874 R R Hệ số ổn định K minmin hạ lưu = 2.301 R R Theo 14TCN130-2002 cơng trình cấp III [K] minmin ≥ 1.15 R R Vậy K minmin tính tốn mái thượng hạ lưu > 1.15 => mái đảm bảo điều kiện R R ổn định Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 112 Phụ lục 3.2: Ổn định cơng trình làm việc mực nước thiết kế +2.60m, tính tốn thấm ổn định cho mái thượng lưu hạ lưu (Phần mềm Slope/W) Hình 3.6: Mơ hình tính TH2 Hình 3.7: Kết tính tốn áp lực cột nước tổng Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 113 Hình 3.8: Kết tính tốn Gradient thấm Hình 3.9: Kết tính ổn định mái thượng lưu (theo phương pháp Bishop) Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 114 Hình 3.10: Kết tính ổn định mái thượng lưu (theo phương pháp Jabu) Hình 3.11: Kết tính tốn ổn định mái hạ lưu (theo phương pháp Bishop) Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 115 Hình 3.12: Kết tính tốn ổn định mái hạ lưu (theo phương pháp Jabu) Kết luận: Hệ số ổn định K minmin thượng lưu = 1.964 R R Hệ số ổn định K minmin hạ lưu = 2.229 R R Theo 14TCN130-2002 cơng trình cấp III [K] minmin ≥ 1.15 R R Vậy K minmin tính tốn mái thượng hạ lưu > 1.15 giá trị Gradient thấm R R nhỏ giá trị cho phép.=> mái đảm bảo điều kiện ổn định Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 116 Phụ lục 3.3: Ổn định cơng trình làm việc mực nước có bão cao trình +4.50m, tính tốn thấm ổn định cho mái thượng lưu vạ hạ lưu (Phần mềm Slope/W) Hình 3.13: Kết tính tốn áp lực cột nước tổng Hình 3.14: Kết tính tốn Gradient thấm Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 117 Hình 3.15: Kết tính tốn ổn định mái TL (theo phương pháp Bishop) Hình 3.16: Kết tính tốn ổn định mái HL (theo phương pháp Bishop) Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 118 Kết luận: Hệ số ổn định K minmin thượng lưu = 2.164 R R Hệ số ổn định K minmin hạ lưu = 2.407 R R Theo 14TCN130-2002 công trình cấp III [K] minmin ≥ 1.15 R R Vậy K minmin tính tốn mái thượng hạ lưu > 1.15 giá trị Gradient thấm R R nhỏ giá trị cho phép.=> mái đảm bảo điều kiện ổn định Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 119 Phụ lục 3.4: Ổn định cơng trình làm việc mực nước rút từ cao trình +4.50m xuống mực nước thiết kế +2.60m, tính tốn dòng thấm biến đổi ổn định cho mái thượng lưu vạ hạ lưu Hình 3.17:Kết tính tốn áp lực cột nước tổng Hình 3.18: Kết tính tốn Gradient thấm Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 120 Hình 3.19: Kết tính tốn ổn định mái TL (theo phương pháp Bishop) Hình 3.20: Kết tính toán ổn định mái HL (theo phương pháp Bishop) Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 121 Kết luận: Hệ số ổn định K minmin = 2.132 thượng lưu theo phần mềm Slope R R Hệ số ổn định K minmin = 2.480 hạ lưu theo phần mềm Slope R R Theo 14TCN130-2002 cơng trình cấp III [K] minmin ≥ 1.15 R R Vậy K minmin tính tốn mái thượng hạ lưu > 1.15 giá trị Gradient tính R R phần mềm Seep/W cho dòng thấm biến đổi thấm nhỏ giá trị cho phép.=> mái đảm bảo điều kiện ổn định Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Học viên: Đào Thị Oanh - Lớp 16C2 122 Trang Đồ án tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thúy Ngành: Kỹ Thuật Bờ Biển Lớp 45B ... từ trung tâm thành phố Hải Phòng II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu, tính tốn thơng số thủy động lực xác định nguyên nhân gây diễn biến bồi xói đê biển III, thành phố Hải Phòng - Tính tốn thiết... cho đê biển III III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đặc trưng thủy động lực hệ thống đê biển, vùng bãi biển thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng IV CÁCH TIẾP CẬN VÀ... vùng ven biển việc xây dựng hệ thống đê biển kiên cố nhiệm vụ trọng yếu nhân dân thành phố Hải Phòng Nghiên cứu tập trung vào tuyến đê biển III thuộc huyện Tiên Lãng tuyến đê biển Hải Phòng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, tính toán các thông số thủy động lực và xác định nguyên nhân gây ra diễn biến bồi xói đê biển III, thành phố Hải Phòng, Nghiên cứu, tính toán các thông số thủy động lực và xác định nguyên nhân gây ra diễn biến bồi xói đê biển III, thành phố Hải Phòng

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay