“Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 MESCO 1

100 8 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi LỜI CÁM ƠN Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc , tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Bá Uân và TS.Trần Hữu Phúc , thầy Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Khoa Kinh tế Quản lý tồn thể thầy giáo trường Đại học Thủy lợi Tác giả c ũng xin gửi lời cám ơn tới các cán phòng ban Cơng ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị 1- MESCO 1, Trung tâm thư viện trường Đại học Thủy lợi người tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Do hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên thiếu xót phiếm khuyết điều khơng thể tránh khỏi Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý , bảo thầy giáo đồng nghiệp Đó giúp đỡ quý báu mà tác giả mong muốn để cố gắng hồn thiện q trình nghiên cứu công tác sau Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011 Người viêt luận văn Vũ Thị Kim Loan Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi MỤC LỤC TRANG MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 10 1.1 Lý luận chung đấu thầu 10 1.1.1 Khái niệm đấu thầu 10 1.1.2 Điều kiện thực đấu thầu 13 1.1.3 Các phương thức đấu thầu 14 1.1.4 Các hình thức đấu thầu 15 1.1.5 Các văn pháp luật hành liên quan đến quản lý đấu thầu 18 1.2 Đấu thầu xây lắp 19 1.2.1 Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp 19 1.2.2 Vai trò đấu thầu xây lắp 23 1.3 Vấn đề chất lượng đấu thầu xây lắp 26 1.3.1 Chất lượng đấu thầu tiêu đánh giá 26 1.3.2 Những thành tựu đạt công tác đấu thầu xây lắp năm gần 34 1.3.3 Những tồn hạn chế công tác đấu thầu xây lắp năm gần 35 1.3.4 Kinh nghiệm đấu thầu số tổ chức quốc gia giới 36 Quy định đấu thầu Ngân hàng giới 36 Quy định đấu thầu Trung Quốc 37 Quy định đấu thầu Ba Lan 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 41 Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬT THIẾT BỊ - MESCO 42 2.1 Thực trạng hoạt động đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị - MESCO 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 42 2.1.2 Tình hình thực cơng tác đấu thầu Công ty giai đoạn từ năm 2000 đến 52 2.1.3 Đánh giá hoạt động đấu thầu Công ty 57 2.2 Phân tích số gói thầuCông ty tham gia tỉnh Đồng Tháp 59 2.2.1 Gói thầu số 02: Kè chống xói lở giai đoạn II- thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp59 Giới thiệu sơ lược gói thầu 59 Nội dung phần công việc gói thầu 59 Đánh giá chất lượng đấu thầu và thực hiện gói thầu 61 2.2.2 Gói thầu số 03: Kè chống xói lở giai đoạn II- thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp62 1.Giới thiệu sơ lược gói thầu 62 Nội dung phần công việc gói thầu 62 Đánh giá chất lượng đấu thầu và thực hiện gói thầu 64 2.2.3 Gói thầu số 04: Kè chống xói lở giai đoạn II- thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp66 Giới thiệu sơ lược gói thầu 66 2.Nội dung phần cơng việc gói thầu 66 Đánh giá chất lượng đấu thầu và thực hiện gói thầu 67 2.3 Những tồn tại hoạt động đấu thầu của Công ty và nguyên nhân 70 2.3.1 Những tồn tại hoạt động đấu thầu của Công ty 70 2.3.2 Nguyên nhân dẫn tới tồn tại hoạt động đấu thầu của Công ty 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY MESCO 73 3.1 Định hướng phát triển Công ty 73 3.2 Phân tích các mặt thuận lợi và khó khăn của Công ty 74 3.2.1 Những mặt thuận lợi Công ty 74 3.2.2 Những mặt khó khăn Cơng ty 74 3.3 Một số giải pháp Công ty 75 3.3.1 Tăng cường hoạt động tiếp thị thị trường, chiếm lĩnh thị trường 75 Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi 3.3.2 Tăng cường công tác thu thập thông tin đấu thầu 76 3.3.3 Các giải pháp để rút ngắn thời gian hoàn thành hồ sơ dự thầu 78 3.3.4 Xây dựng quy trình chuẩn chuẩn bị hồ sơ dự thầu 78 3.3.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá hồ sơ dự thầu 80 3.3.6 Liên doanh, liên kết, lựa chọn nhà thầu phụ 81 3.3.7 Sử dụng công cụ luật pháp luật 82 3.3.8 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 82 3.3.9 Nâng cao lực vốn 83 3.3.10 Nâng cao lực máy móc thiết bị, cơng nghệ; phát huy biện pháp sáng kiến cải tiến kĩ thuật 86 3.3.11 Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên 88 3.3.12 Đánh giá rút kinh nghiệm sau lần tham gia dự thầu 91 3.3.13 Thực đầu trọng điểm, đồng 92 3.3.14 Kiểm tra giám sát chất lượng cơng trình 92 3.2.15 Thành lập phòng Marketing nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường, khai thác thông tin, xử lý thông tin đối thủ cạnh tranh 93 3.4 Kiến nghị giải pháp điều kiện 96 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước 96 3.4.2 Kiến nghị với Bộ Xây dựng 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 98 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Trụ sở Cơng ty Hình 2.2: Thi cơng kè mỏ hàn thuộc Dự án đê biển 1, quận Dương Kinh (Hải Phòng) Hình 2.3: Thi công tuyến đê biển số huyện Tiền Hải Hình 2.4: Tại cơng trường kè chống sạt lở bờ suối Tấc - Sơn La Hình 2.5: Dự án đê kè ven biển Hải Phòng Hình 2.6: Kè Thị Mơn Mão - Bắc Ninh Hình 2.7: Kè chống xói lở bờ sơng Tiền Thị xã Sa Đéc Hình 3.1: Phòng kĩ thuật ban lãnh đạo tới thăm vào dịp cuối năm 2010 Hình 3.2: Cán Cơng ty họp rút kinh nghiệm sau đấu thầu Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Hệ thống văn pháp luật đấu thầu Bảng 2.1 Bảng kê bố trí nhân lực Công ty Bảng 2.2: Bảng kê cán chuyên môn kỹ thuật Bảng 2.3: Bảng kê công nhân kỹ thuật Bảng 2.4: Bảng kê lực thiết bị Bảng 2.5: Các cơng trình xây dựng thuỷ lợi Bảng 2.6: Các cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, cấp nước giao thơng Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu bước ngoặt quan trọng tiến trình phát triển kinh tế nước ta Điều cho thấy chủ động hội nhập với kinh tế khu vực giới mở nhiều hội cho Khi chuyển đổi sang kinh tế vận hành theo chế thị trường Việt Nam phải thừa nhận quy luật, thuộc tính vốn ngun tắc hoạt động Xây dựng nhu cầu phổ biến của xã hội phát triển Sản phẩm xây dựng tạo sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu đời sống nhu cầu phát triển kinh tế đất nước Ngày nay, đấu thầu trở nên phổ biến quen thuộc xã hội Các văn pháp lý đấu thầu nhà nước ban hành trình thực sửa đổi, bổ sung thực chưa hoàn chỉnh nhiều mặt Trong doanh nghiệp tự điều chỉnh để thích ứng với phương thức cạnh tranh Do doanh nghiệp này, công tác đấu thầu khơng tránh khỏi khó khăn, dẫn đến hiệu hoạt động đấu thầu chưa cao, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động tình hình sản xuất chung đơn vị Qua thực tế làm việc Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị - MESCO 1, tác giả nhận thấy việc tìm giải pháp để nâng cao chất lượng đấu thầu vấn đề cấn thiết thực tiễn hoạt động kinh doanh Công ty Đó cũng chí nh là lý tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị 1- MESCO Áp dụng cho gói thầu xây lắp tỉnh Đồng Tháp sử dụng vốn nhà nước” làm luận văn tốt nghiệp của mình Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài là đánh giá chung thực trạng đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bịMESCO Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu, tăng khả cạnh tranh, khả thắng thầu của Doanh nghiệp các gói thầu xây lắp của tỉnh Đồng Tháp sử dụng vốn nhà nước CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu; - Phương pháp thống kê; - Phương pháp phân tích xử lý số liệu; - Thu thập văn luật đấu thầu ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động đấu thầu xây lắp và các giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu xây lắp; - Phạm vi mà đề tài tập trung nghiên cứu là c ác gói thầu xây lắp sử dụng vốn nhà nước tỉnh Đồng Tháp mà Công ty tham gia để từ đó nâng cao chất lượng công tác đầu thầu những gói thầu tại địa bàn thời gian tới Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Từ việc phân tích thực trạng đấu thầu xây dựng để ưu điểm, lợi nâng cao lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng - Các đề xuất của đề tài là những gợi ý chiến lược phát triển công ty cổ phần xây dựng vật thiết bị - MESCO Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ lợi KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - Hệ thống sở lý luận về đấu thầu, đó đề tài tập trung vào hoạt động đấu thầu xây lắp các gói thầu thuộc ngân sách Nhà nước Tổng kết một số kết quả đạt được hoạt động đấu thầu ở nước ta thời gian qua và kinh nghiệm đấu thầu ở một số nước thế giới - Phân tích thực trạng và kết quả h oạt động đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị 1- MESCO thời gian vừa qua , đặc biệt đối với các gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp Từ đó rút những vấn đề cần rút kinh nghiệm để cải t iến, cũng những kết quả đạt được cần phát huy - Đề xuất các g iải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu, tăng khả thắng thầu Công ty đối với các gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước địa bàn tỉnh Đồng Tháp mà Doanh nghiệp sẽ tham gia NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ngoài phần mở đầu , kết luận và kiến nghị , Luận văn được cấu trúc từ chương chính, tên của các chương: Chương 1: Lý luận chung đấu thầu Chương 2: Hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị 1- MESCO Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu Công ty Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 10 Trường Đại học Thuỷ lợi CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 1.1 Lý luận chung đấu thầu 1.1.1 Khái niệm đấu thầu Trong chế kinh tế thị trường, người tiêu dùng (bao gồm nhà đầu – sau gọi chung người mua) ln mong muốn hàng hoá dịch vụ tốt với chi phí thấp Vì vậy, nhu cầu mua sắm loại hàng hoá hay dịch vụ nào, họ thường tổ chức đấu thầu để nhà thầu (bao gồm nhà cung ứng hàng hoá dịch vụ) cạnh tranh mặt kĩ thuật, công nghệ, chất lượng giá Trong đấu thầu vậy, nhà thầu đưa mẫu hàng hoá dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu người mua có giá thấp người mua chấp nhận trao hợp đồng Tuy nhiên, người mua lúc yêu cầu chất lượng hàng hoá dịch vụ tốt Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, người mua đưa thông tin yêu cầu chất lượng hang hoá, điều kiện toán yêu cầu khác hợp đồng Nhà thầu vào nội dung yêu cầu ghi đề nghị chào hàng để gửi hồ sơ dự thầu đến cho người mua Trong trường hợp hai nhiều đơn dự thầu chất lượng chào hàng đáp ứng yêu cầu người mua, nhà thầu giá dự thầu thấp chọn để trao hợp đồng Như đấu thầu “cuộc chơi” người mua tổ chức “người chơi” nhà thầu, “luật chơi” được luật pháp quy định Người mua nhiều hội chọn mua hàng hoá dịch vụ thoả mãn yêu cầu với giá thấp Các quy tắc đấu thầu ghi nhận quy định pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Theo từ điển tiếng Anh Đại học Oxford:” Đấu thầu việc đưa đề nghị để thực công việc để cung cấp hàng hoá với giá định việc tuyên bố lựa chọn giá chào để thực việc cung cấp hàng hoá hay dịch vụ” Theo Đại từ điển Tiếng việt:” Đấu thầu phương thức giao dịch đặc biệt mua sắm hàng hố cơng trình xây dựng Trong người mua cơng bố trước điều kiện hàng hố, cơng trình xây dựng, người bán công bố giá để Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 86 Trường Đại học Thuỷ lợi Để nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu Công ty phải tham gia đấu thầu để tìm kiếm hội kinh doanh, Cơng ty trúng thầu lúc vốn kinh doanh đưa vào q trình sản xuất vận hành theo quy luật Do thắng lợi đấu thầu điểm xuất phát cho trình luân chuyển vốn Mỗi cơng trình xây dựng thường giá trị lớn Cơng ty phải ứng trước 50% vốn đầu để mua nguyên liệu xây dựng Nên trước kí hợp đồng cơng ty cần điều tra, nghiên cứu kĩ vấn đề liên quan đến chủ đầu tư, nguồn vốn đầu để đảm bảo tốn hạn sau hồn thành cơng trình Nếu vốn đầu cá nhân hay tổ chức bỏ ra, Cơng ty cần phải xem xét tình hình tài khả tốn họ thơng qua: - Thứ báo cáo tài chính: Cơng ty đề nghị bên A cung cấp thơng tin tài bảng cân đối tài sản, báo cáo kết kinh doanh xem xét tiêu khác tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất toán để đánh giá khả tài trợ cho cơng trình đầu họ - Thứ hai ngân hàng Cơng ty tham khảo tình hình tài bên A thơng qua ngân hàng bên A đặt tài khoản Ngân hàng thường phải điều tra tình hình tài khả tốn chấp doanh nghiệp trước cho vay Ngoài ngân hàng quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp khác nên thân ngân hàng đầy đủ thông tin doanh nghiệp 3.3.10 Nâng cao lực máy móc thiết bị, cơng nghệ; phát huy biện pháp sáng kiến cải tiến kĩ thuật Để đạt lợi nhuận tối đa trước hết doanh nghiệp cần phải tự tìm chỗ đứng cho cách chiến thắng cạnh tranh Với điều kiện mà khoa học công nghệ phát triển vũ bão, chiến thắng nằm tay người biết nắm vững khoa học kĩ thuật công nghệ biết vận dụng vào mục đích Đây dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng khoa học tiến mà cụ thể việc đưa máy móc thiết bị cơng nghệ đại vào sản xuất Đổi máy móc thiết bị đồng nghĩa với Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 87 Trường Đại học Thuỷ lợi việc tăng lực sản xuất công ty số lượng lẫn chất lượng Với dàn máy móc thiết bị đại Cơng ty tiết kiệm chi phí nguyên liệu cho đơn vị sản phẩm, tiêu hao nhiêu liệu lượng phế phẩm Các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị giảm đầu lượng vốn lớn vào tài sản cố định nói chung máy móc nói riêng Đổi cần thiết Công ty phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đổi phải bắt kịp tiến khoa học cơng nghệ: Mục đích việc đổi thay thế, khắc phục tồn tại, hạn chế công nghệ cũ công nghệ tiên tiến hơn, ưu việt Nên tiến hành đổi cần tiến hành nghiên cứu, điều tra - Máy móc thiết bị đại lợi Công ty việc cạnh tranh với nhà thầu khác Bởi đáp ứng đòi hỏi cao mặt kĩ thuật, đảm bảo chất lượng công trình thi cơng, an tồn cho người lao động vệ sinh môi trường Nên đổi trang thiết bị yêu cầu cấp bách Công ty nhằm nâng cao vị trường quốc tế - Trước tiên Công ty cần kê khai, xếp loại thiết bị theo nguyên giá, giá trị lại theo mức độ phục vụ, mức độ đóng góp tài sản Vai trò tài sản định hướng phát triển Cơng ty mang lại lợi tuyệt đối cho Cơng ty trước đối thủ cạnh tranh không Những tài sản thừa sử dụng bán Giữ lại tài sản mang tính chiến lược cạnh tranh với thị trường cạnh tranh đấu thầu xây dựng thị trường Việt nam Ngoài thời gian nhàn rỗi máy móc cho thuê Cùng với việc đầu trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu sản xuất nâng cao chất lượng mỹ quan cơng trình Nhưng địa bàn thường xuyên phải điều chuyển thiết bị, việc làm tương đối tốn Cơng ty cần xem xét việc điều chuyển thuê sử dụng Đối với tài sản tần suất hoạt động cao Công ty phải trọng đầu sửa chữa kết hợp xem xét số phương tán thuê tài Bên cạnh việc đầu đổi thiết bị, công ty cần tiến hành lý, nhượng bán tài sản cố định không cần dùng khấu hao hết để thu hồi vốn nhằm tái đầu vào tài sản cố dịnh bổ sung cho hoạt động kinh doanh, giảm chi phí cho việc cất giữ, bảo quản tài sản Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 88 Trường Đại học Thuỷ lợi 3.3.11 Nâng cao chất lượng đội ngũ cơng nhân viên Hình 3.2:Cán Cơng ty họp rút kinh nghiệm sau đấu thầu Đội ngũ lao động yếu tố định đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngày cho dù giới tạo nhiều thiết bị tự động, Rô bốt thay người hoạt động sản xuất Tuy nhiên máy móc cho dù đại đến thiếu điều khiển người trở nên vô tác dụng Quá trình sản xuất kinh doanh lao động tác động đến khâu hoạt động từ khâu thu mua nguyên vật liệu, chế tạo sản phẩm đến q trình tiêu thụ sản phẩm, hay nói cách khác lao động nguồn sáng tạo cải vật chất cho xã hội Do Cơng ty cần phải phát huy sức mạnh đội ngũ lao động, khơi dậy họ tiềm to lớn, tạo cho họ động lực để họ phát huy hết khả Khi cơng việc giao cho họ đạt hiệu cao Tiêu chuẩn tối ưu lao động đòi hỏi kĩ thuật cao chuyên mơn phải đào tạo hệ thống Vì để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cần kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán lao động: Thứ Công ty cần nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn lao động, đảm bảo chất lượng lao động tuyển thêm Mặt khác yêu cầu đổi công nghệ nên Công ty cần khuyến khích người lao động khơng ngừng học hỏi nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu kĩ thuật Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 89 Trường Đại học Thuỷ lợi Thứ hai người lao động phát huy hiệu khả trình độ khuyến khích, đánh giá lực Vì bên cạnh sách đào tạo bồi dưỡng trình độ, Cơng ty cần ý đến việc phân phối thù lao lao động thu nhập với khả công sức họ Làm tạo động lực thúc đẩy người lao động tự nâng cao trình độ lực để tiến hành cơng việc chất lượng Nhìn chung Cơng ty nhận thức vai trò quan trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo nâng cao trình độ họ thể chỗ Cơng ty chương trình đào tạo đội ngũ cơng nhân trực tiếp sản xuất kiến thức liên quan tới kĩ thuật công nghệ, tổ chức công tác thi nâng bậc, nâng cấp, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ quản đốc, tổ trưởng sản xuất Hình thức đào tạo chưa phong phú dừng lại hình thức truyền thống cử cán học trường đại học Vì Công ty cần mở rộng nội dung đào tạo kết hợp nâng cao lực chuyên môn kĩ thuật với nâng cao lực quản trị Số lượng công nhân viên trình độ đại học Cơng ty Cơng ty thi tuyển dụng để người trình độ cao tuyển chọn người trẻ tuổi, lực để đào tạo đại học đại học Bên cạnh Cơng ty cần đào tạo phận chuyên trách Marketing Ngoài Công ty cần tranh thủ giúp đỡ nhà cung cấp cơng nghệ để nâng cao trình độ người lao động làm chủ công nghệ Hiệu việc bồi dưỡng lao động lớn Việc Công ty quan tâm đến đào tạo người chắn ảnh hưởng tốt đến trình sản xuất kinh doanh Từ góp phần vào việc nâng cao lực tài cho Cơng ty Người lao động trực tiếp sản xuất sau đào tạo, nâng cao tay nghề cơng việc chuẩn xác hơn, giảm tỉ lệ phế phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian hồn thành cơng việc rút ngắn Do người lao động làm tăng suất giảm bớt chi phí sản xuất tồn Cơng ty nghĩa hoạt động sản xuất công ty đạt hiệu cao Nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý Công ty nghĩa nâng cao hiệu công tác quản lý Cán quản lý lực biết bố trí người Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 90 Trường Đại học Thuỷ lợi việc góp phần vào việc sử dụng hiệu nguồn nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, sức lao động Cơng ty Qua tác dụng tích cực đến nâng cao hiệu kinh doanh Nhà quản trị kinh doanh trình độ cao khả chớp hội biết cách động viên kịp thời, khuyến khích, huy động nguồn lực Công ty để biến hội kinh doanh thành khả sinh lợi cao Tóm lại việc đào tạo đội ngũ cán cơng nhân viên Cơng ty đem lại hiệu vô to lớn việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Đặc biệt đội ngũ cán quản lý vai trò người trèo lái thuyền Công ty Nếu đào tạo, bồi dưỡng đủ trình độ đưa thuyền đến đích chiến lược vạch đường ngắn nhất, sóng gió Để làm Cơng ty cần: - Trích lập ngân quỹ phục vụ cho công tác đào tạo bỗi dưỡng đội ngũ lao động - sách khuyến khích hỗ trợ cán cơng nhân viên điều kiện tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn - Cần xây dựng chiến lược bồi dưỡng người cung cấp ý tưởng Cụ thể tạo dựng vai trò cho họ qua việc xem xét, thành lập đơn vị thức chun tìm kiếm ý tưởng kinh doanh Đảm bảo cho họ vị trí tốt sau ý tưởng thực hiện; khen thưởng họ Động lực chủ yếu cho người cung cấp ý tưởng khuyến khích tìm tòi hiểu biết thấy ý tưởng thành thực Nhìn giới ta thấy hàng năm hãng Motorola công bố tên người nhận giải thưởng Dan Noble Fellow thể trân trọng chuyên gia công nghệ đánh giá cao cách kết nạp họ vào Hội đồng vấn khoa học hãng - sách sử dụng hợp lý cán công nhân viên qua đào tạo trình độ nâng cao lên đề bạt tăng lương, tun chuyển đến vị trí cơng tác phù hợp - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác lập hồ sơ dự thầu Vì hồ sơ dự thầu gồm phần: phân lực pháp lý, phần biện pháp thi công phần giá Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 91 Trường Đại học Thuỷ lợi dự thầu Nên phân trách nhiệm phần rõ ràng cho cán Nhất cán kinh nghiệm Một người chuyên theo dõi cập nhật thông tin đấu thầu hàng ngày, đánh giá lựa chọn đề xuất lãnh đạo tham gia đấu thầu cơng trình - Thường xun đào tạo lại đào tạo cán làm việc lĩnh vực đấu thầu Nên tham khảo cách làm Trung Quốc, Hàn Quốc tổ chức máy chuyên nghiệp chuyên đảm nhận công tác mua sắm lớn cho đất nước công ty chuyên đấu thầu phụ trách gói thầu nhỏ theo phân cấp Bất kể nhu cầu mua sắm thuê tổ chức đấu thầu Chỉ cơng tác đấu thầu hiệu thực Chiến lược người phát triển nguồn nhân lực liên quan đến sức mạnh tiềm Công ty người Nó cho thấy khả chủ động phát triển sức mạnh người Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đổi thường xuyên, cạnh tranh thích nghi với kinh tế thị trường Chiến lược không liên quan đến vấn đề đội ngũ lao động mà tạo khả thu hút nguồn lao động xã hội nhằm kiến tạo cho công ty đội ngũ lao động hùng hậu 3.3.12 Đánh giá rút kinh nghiệm sau lần tham gia dự thầu Mỗi lần tham gia dự thầu học cho Công ty trình làm hồ sơ dự thầu, thời gian đến, mối quan hệ…Công ty cần họp bàn, trao đổi rút kinh nghiệm để lần dự thầu sau tốt lần trước Công ty nên xây dựng phương pháp xác định xác xuất trúng thầu cơng trình, đánh giá khả thắng thầu nhằm loại bỏ cơng trình chắn khơng thể trúng thầu xác định phương án cạnh tranh công ty Bởi tham gia dự thầu đứng trước hai khả trúng hai trượt Ngoài Cơng ty cần liên kết nhóm Vừa cạnh tranh vừa hợp tác, hợp tác để tăng khả cạnh tranh Nếu doanh nghiệp tuý ý đến cạnh tranh mà bỏ qua hợp tác sai lầm Phải biết kết hợp hai vừa giảm bớt căng thẳng lại tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 92 Trường Đại học Thuỷ lợi 3.3.13 Thực đầu trọng điểm, đồng Về lâu dài phải định hướng phát triển Công ty Định hướng quan trọng Đầu trọng điểm, đồng nghĩa Công ty cần bàn bạc, nghiên cứu kĩ xem địa bàn mà khả tham gia đấu thầu gặp thuận lợi nên trì, phát huy Ví dụ tỉnh Đồng Tháp chẳng hạn Ngoài nguồn nhân lực, trang thiết bị nên áp dụng hình thức Tuy đầu vào tốn song lâu dài lại tiết kiệm máy móc đồng khơng giúp cho tiến độ thi công diễn thời gian mà rút ngắn thời gian thi cơng tránh phải sửa chữa lắt nhắt gây thời gian, tốn tiền Còn nguồn nhân lực lực đồng giúp cho Công ty tăng khả thắng thầu phân chia cơng việc rõ ràng, khơng dẫn tới tình trạng nhiều thời gian phải dạy cho người khác biết việc Như đầu trọng điểm, đồng tiết kiệm thời gian chi phí nhà thầu 3.3.14 Kiểm tra giám sát chất lượng cơng trình Mục đích giúp cho chủ đầu nhà thầu hiểu rõ thực trạng chất lượng cơng trình Trước tiên cần quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình Đối với cơng trình xây dựng quy mơ lớn thời gian thi công kéo dài cần phải lập cho giai đoạn, tháng, quý, năm Thứ hai phải quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình Việc thi cơng xây dựng cơng trình phải thực theo khối lượng thiết kế duyệt Thứ ba cần phải quản lý an toàn thi cơng xây dựng cơng trình Trường hợp biện pháp an tồn liên quan tới nhiều bên cần phải bên thoả thuận Cần trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn Đối với cơng việc đòi hỏi u cầu cao an tồn người lao động cần giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động Nghiêm cấm sử dụng lao động chưa qua đào tạo chưa hướng dẫn cụ thể an toàn Chất lượng cơng trình u cầu tổng hợp đặc tính an tồn bền vững, mĩ quan, kinh tế cơng trình phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kĩ thuật; phù hợp với hợp đồng kinh tế pháp luật hành nhà nước Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 93 Trường Đại học Thuỷ lợi Phương thức cạnh tranh chất lượng cơng trình đấu thầu xây lắp tiếp cận hai góc độ sau: - Cạnh tranh chất lượng cơng trình nỗ lực phát huy nguồn lực vốn Công ty nhằm đảm bảo thực thực thiết kế kĩ thuật đưa đề xuất, giải pháp kĩ thuật hợp lý - Để đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơng trình mà Công ty tham gia, chủ đầu không vào phù hơp tiêu chuẩn hồ sơ dự thầu mà xem xét chất lượng cơng trình thi cơng trước đó(các cơng trình tính chất kĩ thuật tương tự, nằm khu vực địa lý điều kiện tự nhiên tương tự) Điều uy tín Cơng ty thị trường Vì khơng ngừng nâng cao chất lượng cơng trình nâng cao khả thắng thầu Đây điều kiện tồn phát triển Công ty giai đoạn Một nguyên tắc quản trị chất lượng nguyên tắc làm từ đầu để ngăn chặn sai sót, tránh lãng phí đảm bảo nâng cao chất lượng cơng trình Tăng cường cơng tác kiểm tra chất lượng từ lúc thi công đến lúc nghiệm thu bàn giao Chất lượng cơng trình phụ thuộc vào ngun liệu sử dụng, máy móc thiết bị trình độ cơng nhân thi cơng Vì để đạt chất lượng tốt cần tính tốn kĩ từ lập hồ sơ dự thầu 3.2.15 Thành lập phòng Marketing nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường, khai thác thông tin, xử lý thông tin đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu thị trường trình thu thập xử lý, phân tích số liệu thị trường cách hệ thống để làm sở cho định Đó q trình nhận thức khoa học, hệ thống, nhân tố tác động đến thị trường mà doanh nghiệp phải tính đến định kinh doanh.từ doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh cần thiết mối quan hệ với thị trường tìm cách ảnh hưởng tới chúng Mục tiêu nghiên cứu thị trường nhằm xác định thực trạng thị trường theo tiêu thức lượng hố Nghiên cứu thị trường yếu tố đầu ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng doanh nghiệp Kết giúp Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 94 Trường Đại học Thuỷ lợi cho doanh nghiệp đưa định đắn đầu sản phẩm, giá nắm bắt thay đổi thị trường Thị trường đầu vào ảnh hưởng tới giá thành, khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nên công tác nghiên cứu thị trường quan trọng, cần thiết Nếu công tác tốt tăng khả đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng uy tín cho doanh nghiệp Bộ phận marketing giúp ích nhiều cho việc chuẩn bị tài liệu cho trình dự thầu, tạo mối quan hệ với chủ đầu tư, xây dựng hồ sơ dự thầu sát với thực tế, phù hợp với lực doanh nghiệp phù hợp với giá thị trường, thơng tin cần thiết cho q trình đàm phán, thương thảo để kí kết hợp đồng giao nhận thầu trúng thầu, nắm bắt hội kinh doanh hạn chế rủi ro xảy đến với Hoạt động giúp cho Cơng ty xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với lực có,xây dựng chiến lược tranh thầu chất lượng Bộ phận giúp cho Cơng ty thu thập đầy đủ, xác, kịp thời thông tin đấu thầu giảm bớt thời gian chi phí để hồ sơ mời thầu Thông qua phận Công ty xây dựng đươc uy tín thị trường, làm cho chủ đầu hiểu tạo niềm tin khách hang giao cơng trình cho Thông tin thị trường yếu tố quan trọng Đối với Cơng ty thơng tin đối tượng đấu thầu, bên mời thầu nhà thầu khác, thơng tin giá cả, tình hình biến động thị trường…Sau thơng tin thơng tin chuyển đến phận phân tích, xử lý thông tin Công ty Bộ phận phân tích, đánh giá đưa kết thơng tin, từ Cơng ty đưa biện pháp cần thiết định xem tham dự thầu hay khơng Trên sở đánh giá mặt mạnh, yếu phương hướng chiến lược nhà thầu khác Những thông tin thu quý báu, làm định hướng để Công ty lập hồ sơ cho phù hợp với nhà đầu tư, vượt trội so với nhà thầu khác để thắng thầu Ngồi thơng tin từ mối quan hệ rộng rãi giúp Công ty dự phòng xu hướng biến động giá thị trường, yếu tố sản xuất Điều đặc biệt chất thơng tin Người định chậm thường Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 95 Trường Đại học Thuỷ lợi phân tích tỉ mỉ liệu quan hệ tới tương lai, lập kế hoạch dựa vào khả tiến triển công nghệ, thị trường quan hệ cạnh tranh Họ nhiều thời gian nguy trở nên lỗi thời bối cảnh tiến triển nhanh chóng Còn người định nhanh lại coi trọng tính thời gian thông tin, tức thông tin liên quan tới hoạt động hành môi trường tại, với độ chênh lệch thấp Người định nhanh nhạy lượng định hoạt động đặn, hàng tháng, hàng tuần chí hàng ngày Nếu nguồn thông tin hoi, Công ty nên mở họp, hai ba lần tuần Các họp coi cần thiết, khơng khí thường căng thẳng gặp cấp lãnh đạo để bàn vấn đề thuộc tầm quan trọng chung họp bàn dự án phát triển Người phụ trách tiếp thị theo sát vận động cạnh tranh người trách nhiệm nghiên cứu phát triển giữ mối lien hệ thường trực với mạng tiếp xúc với doanh nghiệp để biết rõ phát triển gần kĩ thuật Từ đưa định nhanh nhạy cần thiết, không để hội, đưa thẳng vào trọng tâm vấn đề, khơng cần phải rò rẫm vơ ích Các nội dung cơng tác marketing: - Tìm kiếm, nắm bắt, phân loại, đánh giá thông tin đầu xây dựng ngành, thành phần kinh tế ngồi nước để tìm kiếm thị trường tham gia đấu thầu - Khảo sát thực địa cơng trình, tìm kiếm nguồn ngun liệu phù hợp, nắm bắt biến động giá thị trường để phục vụ cơng tác lập giá dự thầu hợp lý sức cạnh tran - Thu thập đánh giá đối thủ cạnh tranh đấu thầu để giúp cơng ty biện pháp đối phó kịp thời với tình cạnh tranh - Tìm hiểu phân tích thơng tin chủ đầu tư, đối tác kinh doanh để đề xuất biện pháp huy động vốn thu hồi vốn kịp thời nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Để thực mục tiêu công ty cần thực chiến lược Marketing sau: Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 96 Trường Đại học Thuỷ lợi + Chiến lược phân đoạn thị trường lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu Để thực chiến lược Công ty cần phân chia thị trường xây dựng thành loại thị trường tính đồng cao để từ đưa biện pháp cạnh tranh hiệu thể phân đoạn thị trường theo cách sau: ++ Phân đoạn thị trường theo ngành: Thị trường xây dựng ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp thuỷ lợi, ngành giao thông vận tải ++ Phân đoạn thị trường theo khu vực địa lý: thị trường xây dựng nước, nước, thị trường xây dựng miền Bắc, miền Trung, miền Nam ++ Phân đoạn thị trường theo tính chất cạnh tranh: Thị trường cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh hoàn hảo… Trên sở phân đoạn này, mà Công ty xác định khúc thị trường mục tiêu phù hợp + Chiến lược cạnh tranh: Cạnh tranh cách đặt giá tranh giá thầu thấp: Cạnh tranh giá thấp giúp Cơng ty thắng thầu cần phải cân nhắc kĩ để đảm bảo hiệu kinh doanh Cơng ty nên tích cực tham gia hội chợ triển lãm ngành xây dựng ngành giao thông năm 3.4 Kiến nghị giải pháp điều kiện 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan tới đấu thầu, đặc biệt trọng hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm đấu thầu xây dựng nói riêng đấu thầu nói chung Cần quy định rõ nghiêm khắc chế tài vi phạm, giải khiếu nại đấu thầu cách nhanh chóng để giảm hành vi hạn chế cạnh tranh thông đồng hay phá giá… 3.4.2 Kiến nghị với Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng quan tham mưu cho Chính phủ, trình Chính phủ dự thảo, nghị quyết, thơng tư, thị Chính Bộ cần bám sát thực tế để kịp thời điều chỉnh đưa giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm thơng đồng, móc ngoặc… đấu thầu đồng thời Bộ cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm với chủ đầu tránh tình trạng “vấn đề” dự án, gói thầu Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 97 Trường Đại học Thuỷ lợi KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chặng đường hình thành phát triển mình, giai đoạn 10 năm đổi chuyển từ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường quản lý nhà nước thời kì khó khăn Cơng ty nói riêng doanh nghiệp nhà nước nói chung Tuy nhiên giai đoạn Cơng ty khảng định mình: đứng vững phát triển nội lực thân Đúng “lửa thử vàng, gian nan thử sức” Trong năm qua Công ty đạt thành tích đáng kể trúng thầu nhiều cơng trình từ nhỏ tới lớn, chủ đầu tín nhiệm Tuy nhiên Cơng ty hạn chế cấu vốn cân đối, hiệu sử dụng vốn chưa cân xứng với lượng vốn bỏ ra, chưa trọng mức tới hoạt động Marketing,… Tất điều làm cho tốc độ phát triển Cơng ty chưa tương xứng với tiềm Công ty Theo những nghiên cứu , suy nghĩ , tìm tòi , tác giả đã mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn đọng để nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, tăng khả thắng thầu cho Công ty Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 98 Trường Đại học Thuỷ lợi KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian làm việc Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bịMESCO 1, sau thời gian nghiên cứu tài liệu, sách báo tham khảo Công ty kết hợp với kiến thức học nhà trường, với hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Bá Uân và TS.Trần Hữu Phúc , với cán phòng ban Cơng ty tác giả hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu Công ty Cổ phần xây dựng Vật thiết bị - M ESCO Áp dụng cho gói thầu xây lắp tỉnh Đồng Tháp sử dụng vốn nhà nước” Trong luận văn tác giả có những đóng góp sau đây: - Đã nghiên cứu một cách có hệ thố ng sở lý luận về đấu thầu , đó tập trung vào hoạt động đấu thầu xây lắp các gói thầu thuộc ngân sách Nhà nước Đồng thời đã đánh giá , đúc kết những kết quả đạt được hoạt động đấu thầu ở nước ta thời gian qua và kinh nghiệm tổ chức đấu thầu ở một số nước thế giới ; - Luận văn đã tập trung phân tích thực trạng và kết quả hoạt động đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị thời gian vừa qua đối với cá c gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp Qua đó rút những vấn đề cần rút kinh nghiệm để cải tiến để nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tăng khả thắng thầu cho Công ty - Tác giả đã đề xuất một số giải pháp quan trọng , khả thi, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu , tăng khả thắng thầu Công ty đối với các gói thầu xây lắp sử dụng vốn Nhà nước địa bàn tỉnh Đồng Tháp mà Doanh nghiệp sẽ tham gia Kiến nghị Do thời gian công tác chưa lâu, trình độ thân hạn chế nên nhiều thiếu sót khơng thể tránh khỏi Vì tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy để viết hồn thiện hơn, góp phần nhỏ bé giúp cho Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 99 Trường Đại học Thuỷ lợi Công ty phát triển vững mạnh Một lần tác giả xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Bá Uân TS Trần Hữu Phúc và cán Phòng Kĩ thuật Cơng ty giúp tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Qua luận văn này, tác giả hi vọng kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao khả thắng thầu, mang lại lợi ích để Cơng ty Cổ phần Xây dựng Vật thiết bị - MESCO ngày phát triển Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K Luận văn thạc sĩ 100 Trường Đại học Thuỷ lợi TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Tùng Bách, Bùi Mạnh Hùng, (2009), Nghiệp vụ đấu thầu Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Đặng Huy Đơng (2005), Tình đấu thầu, tập 1, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Đặng Huy Đơng (2008), Tình đấu thầu, tập 2, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Trần Xuân Kiêm, Nguyễn Văn Thi ( 2009), Nghiên cứu tiếp thị Marketing, Nguyễn Bá Uân Ngô Thị Thanh Vân, 2006, Giáo trình Kinh tế Thủy lợi, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Bá Uân (2006), Giáo trình kinh tế xây dựng, nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Tạp chí kinh tế dự báo số 10 tháng 5/2011 Nhà xuất Lao động, Hà Nội Website Bộ kế hoạch Đầu http://www.mpi.gov.vn Website báo Đấu thầu http://www.thongtindauthau.com.vn 10 Website Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn http://www.agroviet.gov.vn 11 Website Bộ Xây dựng http://www.moc.gov.vn Học viên: Vũ Thị Kim Loan Lớp: Cao học 17K ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ - MESCO 42 2 .1 Thực trạng hoạt động đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Vật tư thiết bị - MESCO 42 2 .1. 1 Quá trình hình... CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 10 1. 1 Lý luận chung đấu thầu 10 1. 1 .1 Khái niệm đấu thầu 10 1. 1.2 Điều kiện thực đấu thầu 13 1. 1.3 Các phương thức đấu thầu. .. 19 1. 2.2 Vai trò đấu thầu xây lắp 23 1. 3 Vấn đề chất lượng đấu thầu xây lắp 26 1. 3 .1 Chất lượng đấu thầu tiêu đánh giá 26 1. 3.2 Những thành tựu đạt công tác đấu thầu xây
- Xem thêm -

Xem thêm: “Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 MESCO 1, “Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 MESCO 1

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay