Tính toán dao động của nhà máy thủy điện Sơn La bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ảnh hưởng của động đất.

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

Bộ Giáo dục đào tạo Bộ Nông nghiệp PTNT Trờng đại học Thuỷ lợi Nguyễn văn thnh Tính toáN DAO Động nh máy thuỷ điện sơn la phơng pháp phần tử hữu hạn xét đến ảnh hởng động đất Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hà Nội - 2010 Bộ Giáo dục đào tạo Bộ Nông nghiệp PTNT Trờng đại học Thuỷ lợi Nguyễn văn thnh Tính toáN DAO Động nh máy thuỷ điện sơn la phơng pháp phần tử hữu hạn xét đến ảnh hởng động đất Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ Mã số: 60-58-40 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Ngọc Khánh TS Nguyễn Ngọc thắng Hà Nội - 2010 Lun thc s k thuật LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chun ngành xây dựng cơng trình thủy với đề tài “Tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện Sơn La phương pháp phần tử hữu hạn xét đến ảnh hưởng động đất”, hoàn thành với giúp đỡ tận tình thầy, giáo môn trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt thầy giáo khoa Công Trình Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Phạm Ngọc Khánh TS Nguyễn Ngọc Thắng tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều tài liệu thơng tin giá trị thiết thực cho tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy giáo môn Sức bền - kết cấu hướng dẫn đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thành tốt luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo điều kiện động viên nhiều mặt để tác giả hoàn thành tốt luận văn Tuy nhiên, thời gian hạn mà kiến thức lại rộng lớn nên chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong đóng góp thầy, bạn đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn Luận văn hoàn thành Trường Đại học Thuỷ lợi tháng 11 năm 2010 Hà Nội, tháng 11 năm 2010 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆNẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT ĐẾN CƠNG TRÌNH 1.1 Giới thiệu tổng quan nhà máy thuỷ điện, tình hình xây dựng nhà máy thuỷ điện giới Việt Nam 1.2 Các loại nhà máy thuỷ điện, thiết bị động lực nhà máy thủy điện 1.3 Giới thiệu chung nhà máy thủy điện Sơn La 12 1.4 Động đất ảnh hưởng động đất đến công trình 18 CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN DAO ĐỘNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XÉT ĐẾN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT 2.1 Giới thiệu phương pháp tính tốn xét đến tải trọng động đất 26 2.2 Các phương pháp tính tốn dao động nhà máy, ưu nhược điểm phương pháp 38 2.3 Giới thiệu phần mền tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện 48 2.4 Giới thiệu phần mềm tính tốn dao động nhà máy thủy điện SAP2000.V12.0.0 49 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN DAO ĐỘNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SƠN LA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PTHH XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT 3.1 Khái niệm phương pháp Phần tử hữu hạn 52 3.2 Phương trình dao động tổng qt 55 3.3 Tính tốn dao động nhà máy thủy điện 59 3.4 Sơ đồ tính tốn kết tính tốn dao động cho nhà máy thủy điện Sơn La xét đến ảnh hưởng động đất 64 3.5 Phân tích nhận xét kết tính tốn 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN 80 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỞ ĐẦU Cùng với công đổi phát triển ngày nhanh đất nước, nhiều cơng trình thuỷ điện xây dựng khắp miền tổ quốc Vì thủy điện giải pháp lượng hiệu kinh tế bảo vệ môi trường tốt Vấn đề dao động nhà máy thuỷ điện trình khai thác vận hành nguyên nhân gây nên tượng phá hoại vật liệu, giảm tuổi thọ thiết bị, tăng chi phí tu sửa chữa, giảm hiệu khai thác nhà máy Động đất ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng, thủy lợi nói chung đến nhà máy thủy điện nói riêng vấn đề phức tạp trình tính tốn thiết kế cơng trình q trình cơng trình vào vận hành Ngồi việc ảnh hưởng sóng địa chấn làm cho cơng trình bị lún sụt, hóa lỏng, kết cấu cơng trình sinh nội lực, chuyển vị vượt q mức cho phép động đất gây tượng nguy hiểm cơng trình q trình vận hành tượng cộng hưởng dao động Với quy mô xây dựng nhà máy thuỷ điện ngày lớn, đòi hỏi lắp đặt máy phát cơng suất lớn nên vấn đề kiểm soát khắc phục tượng dao động nhà máy thuỷ điện trở nên phức tạp Việc tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện gặp nhiều khó khăn sử dụng phương pháp tính tốn truyền thống phương pháp số ngày sử dụng rộng rãi Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn xu hướng nghiên cứu nhà khoa học Nó mơ tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện với kết xác cao Hơn thế, với phát triển không ngừng khoa học cơng nghệ nên nhiều phần mềm tính tốn dựa thuật toán phương pháp phần tử hữu hạn, hiểu vận dụng phương pháp phần tử hữu hạn vào việc tính tốn cơng trình nói chung tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện nói riêng nhu cầu cấp thiết người cán khoa học kỹ thuật Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Những nghiên cứu giúp cho biện pháp hiệu q trình thiết kế thi cơng nhằm kiểm sốt hạn chế tác động hại dao động gây nên nhà máy thuỷ điện Trong luận văn Thạc sĩ kỹ thuật với đề tài “Tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện Sơn La phương pháp phần tử hữu hạn xét đến ảnh hưởng động đất”, tác giả nghiên cứu cách tổng quát phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng tính tốn dao động, phương pháp tính tốn xét đến ảnh hưởng động đất, nhằm góp phần vào việc lựa chọn giải pháp tính tốn thiết kế nhà máy thuỷ điện điều kiện xây dựng Việt nam Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu mơ tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện Sơn La phương pháp phân tử hữu hạn xét đến ảnh hưởng động đất Xuất phát từ nhu cầu thực tế nước ta nhiều cơng trình thuỷ điện quy mô lớn vừa xây dựng, vấn đề tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện phương pháp truyền thống gặp nhiều khó khăn Cơng trình Thuỷ điện Sơn La cơng trình cấp đặc biệt, với công suất phát điện 2400MW (6 tổ máy), nằm vùng hoạt động địa chấn phức tạp, từ nghiên cứu phần giúp cho Chủ đầu tư, nhà vấn đánh giá biện pháp kiểm sốt dao động nhà máy động đất xảy Luận văn gồm ba Chương chính: - Chương tổng quan nhà máy thuỷ điện ảnh hưởng động đất đến cơng trình, nêu lên khái niệm, dạng nhà máy thuỷ điện, vấn đề xung quanh tình hình động đất ảnh hưởng đến nhà máy thuỷ điện - Chương hai nêu lên phương pháp tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện xét đến ảnh hưởng động đất dựa sở lý thuyết áp dụng thực tiễn từ trước đến Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Chương ba trình bày nội dung tính tốn dao động nhà máy thủy điện Sơn La phương pháp phần tử hữu hạn xét đến ảnh hưởng động đất Xây dựng thuật tốn tính dao động nhà máy thuỷ điện theo phương pháp phần tử hữu hạn Nhận xét đánh giá kết tính tốn Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆNẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT ĐẾN CƠNG TRÌNH 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Nhu cầu dùng điện ngày lớn đòi hỏi giải pháp lượng điện thúc đNy phát triển mạnh thuỷ điện nước giới Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện tạo nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế quốc dân nhu cầu thiếu với nước giới Vì mà giới 179 nước phát triển thuỷ điện Theo chuyên gia thuỷ điện, đập thuỷ điện độ cao từ 15m trở lên sức ngăn tối thiểu 3x106 m3 nước xếp vào loại đập lớn Theo cách phân chia giới khoảng 50.000 đập thuỷ điện cỡ lớn Hiện đập thuỷ điện lớn giới đập Tam Hiệp Trung Quốc với chiều cao 185m với công suất nhà máy 18.200MW Đập Tam Hiệp giúp điều tiết lũ dòng sơng Dương Tử Vị trí thứ đập Itaipu nằm biên giới nước Brazil Paraguay với cơng suất nhà máy 12.600MW Vị trí thứ đập Guri Venezuela với công suất nhà máy 10.000MW Và nhiều cơng trình thuỷ điện lớn giới Ở nước ta, điện ln đóng vai trò vơ quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá đất nước Dự báo nhu cầu dùng điện đến năm 2010 87,82 tỷ KWh/năm nhu cầu phụ tải tương ứng 14,56 triệu KW Đến năm 2020 nhu cầu điện tăng gấp đơi thuỷ điện đóng vai trò lớn hệ thống điện Việt N am Một xu hướng quan trọng kế hoạch điện khí hố tồn quốc bên cạnh cơng trình thuỷ điện cơng suất lớn, để phủ kín đồ cung cấp điện tồn Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật quốc khơng thể thiếu trạm thuỷ điện cơng suất vừa nhỏ để cung cấp cho vùng mà lưới điện quốc gia khơng với tới chi phí cho đường dây tải điện đến vùng núi xa xơi hiểm trở q lớn Chính vậy, năm gần hàng loạt trạm thuỷ điện cơng suất vừa nhỏ đồng loạt khởi công xây dựng nhiều địa phương nước Ở nước ta xây dựng nhà máy thuỷ điện lớn Việt N am Đơng N am Á cơng trình thuỷ điện Sơn La cơng suất lắp máy 2400MW Còn nhiều nhà máy thuỷ điện lớn vận hành nhà máy thuỷ điện Hồ Bình với công suất 1920MW, nhà máy thuỷ điện Ialy với công suất 720MW, nhà máy thuỷ điện Trị An công suất 400MW Hình 1.1: Phối cảnh Nhà máy thuỷ điện Sơn La Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 1.2: Nhà máy thuỷ điện Hồ Bình 1.2 CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, CÁC THIẾT BN ĐỘNG LỰC TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN [2],[5] N hà máy thuỷ điện cơng trình thuỷ cơng bố trí thiết bị điện, thiết bị thủy lực (tuabin, máy phát điện) hệ thống thiết bị phụ phục vụ cho làm việc bình thường thiết bị nhằm sản xuất điện cung cấp cho hộ dùng điện Loại kết cấu nhà máy phải đảm bảo làm việc an toàn thiết bị thuận lợi vận hành N hà máy thuỷ điện chia làm loại sau: 1.2.1 Nhà máy thuỷ điện ngang đập: N hà máy thuỷ điện ngang đập phần cơng trình dâng nứơc, chịu áp lực nước thượng lưu, đồng thời cơng trình lấy nước nối trực tiếp với tuabin Với đặc điểm trên, kết cấu nhà máy chịu H Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy 30÷40m N hững nhà Học viên: Nguyễn Văn Thành 69 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 3.4.4.2 Tổ hợp 2- Tải trọng thân+ Lực cưỡng P(t) * Tổ hợp 2A- Tải trọng thân+ Lực cưỡng P(t) cực đại Hình 3.7: Ứng suất S11 (T/m2) Hình 3.8: Ứng suất S22 (T/m2) Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 70 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3.9: Ứng suất S33 (T/m2) Hình 3.10: Biểu đồ chuyển vị hệ Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 71 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật * Tổ hợp 2B- Tải trọng thân+ Lực cưỡng P(t) cực tiểu Hình 3.11: Ứng suất S11 (T/m2) Hình 3.12: Ứng suất S22 (T/m2) Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 72 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3.13: Ứng suất S33 (T/m2) Hình 3.14: Biểu đồ chuyển vị hệ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 73 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 3.4.4.3 Tổ hợp 3- Tải trọng thân+ Động đất (OBE) + Lực cưỡng P(t) * Tổ hợp 3A- Tải trọng thân + Động đất OBE+Lực cưỡng P(t) cực đại Hình 3.15: Ứng suất S11 (T/m2) Hình 3.16: Ứng suất S22 (T/m2) Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 74 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3.17: Ứng suất S33 (T/m2) Hình 3.18: Biểu đồ chuyển vị hệ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 75 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật * Tổ hợp 3B: Tải trọng thân + Động đất OBE+Lực cưỡng P(t) cực tiểu Hình 3.19: Ứng suất S11 (T/m2) Hình 3.20: Ứng suất S22 (T/m2) Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 76 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 3.21: Ứng suất S33 (T/m2) Hình 3.22: Biểu đồ chuyển vị hệ Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 77 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 3.5 PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TÍNH TỐN Sau tính tốn với tổ hợp khác nhau, dựa vào kết tính tốn ta dễ dàng nhận thấy tổ hợp lực tác dụng tải trọng thân, tải trọng động đất thiết kế (OBE) lực cưỡng P(t) tổ hợp (3A) giá trị ứng suất, chuyển vị hệ lớn Kết tính tốn cho thấy phần tử vị trí tâm gian máy (vị trí đặt máy phát) phần tử giá trị chuyển vị ứng suất lớn nhất, giá trị ứng với tổ hợp 3A Kết tính tốn ứng suất xem hình vẽ từ 3.3 đến 3.21, kết chuyển vị xem bảng 3.2 Bảng 3.2 Kết chuyển vị lớn phần tử tổ hợp tính tốn Tổ hợp tính Chuyển vị U1 Chuyển vị U2 Chuyển vị U3 toán (m) (m) (m) TH1 2.88453E-07 4.95396E-07 0.00650 TH2A 3.81688E-07 9.25408E-16 0.02160 TH2B 2.74155E-07 9.21602E-16 0.00560 TH3A 3.22613E-07 4.95E-07 0.02412 TH3B 2.74711E-07 4.95396E-07 0.00562 Do sơ đồ tính tốn dao động hệ nhiều bậc tự do, chịu tác dụng nhiều lực khác nên hệ vơ số tần số dao động riêng (ω ) , để đơn giản hóa bớt việc phân tích kết tính tốn ta tính tần số dao động riêng hệ theo kết tính chuyển vị trên, theo kết tính tốn ta chuyển vị U3 chuyển vị phần tử gian máy giá trị lớn theo phương thẳng đứng, Sức bền vật liệu chuyển vị yt chuyển vị tĩnh tổng hợp lực gây ra, ta tính tần số dao động riêng hệ (ω ) Với Ω tần số dao động riêng máy phát, lấy theo kết nhà sản xuất máy phát thủy lực Chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành 78 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Ta bảng kết tính tốn tần số dao động riêng tần số dao động lực kích thích bảng 3.3 Bảng 3.3 Kết phân tích tần số dao động Tầ số dao Tần số dao động riêng động của hệ (ω) máy phát (Ω) 0.0065 38.85 18.11 0.4662 TH2A 0.0216 21.31 18.11 0.8498 TH2B 0.0056 41.85 18.11 0.4327 TH3A 0.0241 20.17 18.11 0.8980 TH3B 0.0056 41.78 18.11 0.4335 Tổ hợp tính Chuyển vị tốn U3 (m) TH1 Tỷ số Ω/ω Từ bảng kết ta thấy tỷ số Ω/ω, giá trị chuyển vị thay đổi theo tổ hợp tính tóa ln nhỏ nên không xNy tượng cộng hưởng Độ võng cho phép bêtông cốt thép [f ]= l 30 = = 0,085m = 8,5cm 350 350 N hà máy Sơn La độ võng lớn nhà máy làm việc bình thường xảy tượng động đất (theo tổ hợp tính tốn 3) f= 2,41cm Kết tính tốn cho thấy nhà máy thuỷ điện Sơn La làm việc an toàn Khi tỷ số Ω ω = , tức tần số dao động riêng hệ với tần số lực kích thích ( ω=Ω) xảy tượng cộng hưởng lúc biên độ dao động hệ vô lớn Ω = ω = 20,17 = πn 30 ⇒ n = 193 (vòng/phút) Tức số vòng quay máy phát nhà máy thuỷ điện 193 vòng/phút xảy tượng cộng hưởng Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 79 Thực tế tần số lực kích thích gần với tần số dao động riêng hệ biên độ dao động hệ tăng lên rõ rệt tạo thành miền cộng hưởng N ếu tượng cộng hưởng xảy thiệt hại vơ lớn nên mục đích người thiết kế phải tính tốn để cơng trình nằm ngồi miền cộng hưởng Để tránh tượng cộng hưởng tần số lực kích thích phải khác xa tần số dao động tự hệ Để thực điều người ta thường làm giảm tỷ số Ω/ω thể cách để giảm tỷ số Ω/ω: thứ ta tăng độ cứng cơng trình giảm để tăng ω, thứ hai giảm tần số dao động lực kích thích Ω Tuy nhiên đóng mở máy tần số lực kích thích tăng giảm dần thời điểm tần số lực kích thích trùng với tần số riêng lúc cần làm cho tần số lực kích thích thay đổi nhanh chóng để tượng cộng hưởng không kịp xảy Trường hợp công trình phải làm việc miền cộng hưởng ta phải tìm giải pháp để tiêu tán lượng sử dụng giảm chấn Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN I KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu, tìm tòi học hỏi tác giả hoàn Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật với đề tài “Tính tốn dao động nhà máy thuỷ điện Sơn La phương pháp phần tử hữu hạn xét đến ảnh hưởng động đất”, với nội dung làm sau: Giới thiệu tổng quan nhà máy thuỷ điện vấn đề xung quanh dao động nhà máy thuỷ điện nêu dạng nhà máy thuỷ điện xây dựng, thiết bị gây dao động nhà máy thuỷ điện, nêu lên khái niệm động đất tác hại động đất đến cơng trình, giới thiệu phương pháp tính động đất N lên phương pháp tính tốn xét đến tải trọng động đất, tác giả lựa chọn phương pháp tính tốn tải trọng động đất theo đường cong phổ phương pháp áp dụng rộng rãi cho kết xác Đưa phương pháp tính dao động nhà máy thuỷ điện trình bày sở lý thuyết nêu ưu điểm hạn chế phương pháp từ làm bật ưu điểm phương pháp phần tử hữu hạn Trên sở lý thuyết động lực học cơng trình tác giả trình bầy thuật tốn để tính dao động nhà máy thuỷ điện phương pháp phần tử hữu hạn Sử dụng phần mềm SAP2000 phần mềm tính kết cấu tính ưu việt tính tốn dao động nhà máy thủy điện Chọn sơ đồ tính tốn cho nhà máy thủy điện Sơn La sơ đồ dạng hệ khung khơng gian, q trình tính tốn tác giả khơng chọn phần tử dạng mà chọn phần tử khối nên phản ánh làm việc thực tế loại kết cấu Khi tính tốn khơng gian, kết tính tốn cho ta biết phân bố nội lực theo phương Mơ hình khơng gian nhà máy thủy điện Sơn La xét đến ảnh hưởng động đất phản ánh đầy đủ hơn, xác trạng thái làm việc cơng trình thực tế góp phần nâng cao chất lượng tính tốn, độ tin cậy hiệu thiết kế nhà máy thủy điện Trên sở kết tính tốn ta nhận thấy xNy tượng động đất lực cưỡng ứng suất chuyển vị kết cấu tăng lên đáng kể Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 81 II KIẾN NGHN Với kết đạt nêu trên, luận văn thực đầy đủ yêu cầu mà đề cương đặt Do thời gian nghiên cứu hạn nên bên cạnh kết đạt luận văn tồn chưa giải sau: - Tác giả mơ hình hố nhà máy thuỷ điện hệ không gian đơn giản mà thực tế nhà máy thuỷ điện kết cấu bao gồm nhiều chi tiết phức tạp - Các dạng tải trọng chưa đề cập đến hết chúng gây dao động cho nhà máy Đây đề tài nghiên cứu phức tạp nhiều hướng nghiên cứu tác giả hy vọng thời gian tới điều kiện để tiếp tục nghiên cứu sâu đề tài đóng góp kết tính thuyết phục Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt N guyễn Thúc An, N guyễn Đình Chiều, Khổng Doãn Điền (2004), Lý thuyết dao động, N XB N ông N ghiệp, Hà N ội Bộ môn Thuỷ điện- Trường Đại học Thuỷ Lợi (1982), Giáo trình Tuabin thuỷ lực, N XB N ông N ghiệp, Hà N ội Bộ Xây dựng (2005), Tiêu chuẩn thiết kế bêtông cốt thép 365: 2005 Công ty CP vấn xây dựng điện (2004-2006), Thuyết minh chung, phụ lục tính tốn, vẽ cơng trình thuỷ điện Sơn La Hồ Sĩ Dự (2003), Cơng trình trạm thuỷ điện, N XB Xây Dựng, Hà N ội Phạm N gọc Khánh (2006), Bài giảng phương pháp Phần tử hữu hạn, Bài giảng cao học Phạm N gọc Khánh (2006), Sức bền vật liệu, N XB Từ điển Bách Khoa, Hà N ội Bùi Trọng Lựu, N guyễn Văn Vượng (1996), Bài tập Sức bền vật liệu, N XB Giáo Dục N guyễn Văn Mạo (2000), sở tính tốn cơng trình thủy lợi, Khoa sau đại họcTrường đại học Thủy Lợi, Hà N ội 10 N guyễn Lê N inh (2007), Động đất thiết kế cơng trình chịu động đất, N XB Xây dựng 11 Lý Trường Thành(2007), học kết cấu, N XB Xây dựng, Hà N ội 12 Dương Văn Thứ (2010), Giáo trình Động lực học cơng trình, N XB khoa học tự nhiên công nghệ, Hà N ội 13 Hồng Đình Trí (1999), Giáo trình học kết cấu N XB N ông N ghiệp, Hà N ội 14 Lều Thọ Trình (1974), ổn định động lực học cơng trình, N XB Đại học trung học chuyên nghiệp 15 Bùi Đức Vinh- Đại học Bách khoa TP.HCM (2003), Phân tích thiết kế kết cấu phần mềm SAP2000 N XB Thống Kê 16 Các tài liệu liên quan đến luận văn thu thập mạng Internet Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 83 Tiếng Anh 17 EM 1110-2-6050 (1999), Response Spectra and Seismic Analysis for Concrete Hydraulic Structures 18 EM 1110-2-2400 (2003), Structural Design and Evaluation of Outlet Works projects 19 ER-1110-2-1806 (1999), Earthquake design and evaluation for civil work 20 Harold I Laursen (1978), Stuctural analysis 21 Mario Paz, William Leigh (2004), Structure Dynamic, Kluwer Academic Pulishers, Boston United State 22 Megson, T.H.G (1996), Structural and Stress Analysis, Butterworth Heinmann 23 World Atlas (2006), The international joural on hydropower & dams Chun ngành Xây dựng cơng trình thủy Học viên: Nguyễn Văn Thành ... thuỷ điện Sơn La phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ảnh hưởng động đất”, tác giả nghiên cứu cách tổng quát phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng tính tốn dao động, phương pháp tính tốn có xét đến. .. TÍNH TỐN DAO ĐỘNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SƠN LA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PTHH CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT 3.1 Khái niệm phương pháp Phần tử hữu hạn 52 3.2 Phương trình dao động tổng qt 55 3.3 Tính toán. .. Các phương pháp tính tốn dao động nhà máy, ưu nhược điểm phương pháp 38 2.3 Giới thiệu phần mền tính toán dao động nhà máy thuỷ điện 48 2.4 Giới thiệu phần mềm tính tốn dao động nhà máy thủy điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán dao động của nhà máy thủy điện Sơn La bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ảnh hưởng của động đất., Tính toán dao động của nhà máy thủy điện Sơn La bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ảnh hưởng của động đất.

Tài liệu mới bán

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay