NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY LŨ VÀ DỰ BÁO LŨ CHO TRẠM THỦY VĂN TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI

146 5 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ––––––––––––––––––––– PHÙNG TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY DỰ BÁO CHO TRẠM THỦY VĂN TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ––––––––––––––––––––– PHÙNG TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY DỰ BÁO CHO TRẠM THỦY VĂN TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60-44-90 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Minh Cát TS Đặng Thanh Mai HÀ NỘI - 2010 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ kỹ thuật “Nghiên cứu chế độ dòng chảy dự báo cho trạm thủy văn Trà KhúcTỉnh Quảng Ngãi” hoàn thành khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi tháng 11 năm 2010 Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè gia đình Trước hết tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS Vũ Minh Cát TS Đặng Thanh Mai người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả chân thành cảm ơn đồng nghiệp Phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương hỗ trợ chuyên môn, thu thập tài liệu liên quan để luận văn hoàn thành Xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Đào tạo đại học sau đại học, khoa Thủy văn Tài nguyên nước trường Đại học Thủy lợi toàn thể thầy cô giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập thực luận văn Trong khuôn khổ luận văn, thời gian điều kiện hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô đồng nghiêp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2010 Tác giả Phùng Tiến Dũng i Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 1.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.1.2 Đặc điểm địa hình .4 1.1.2 Thổ nhưỡng, thảm phủ thực vật 1.1.2.1 Thổ nhưỡng 1.1.2.2 Thảm phủ thực vật 1.2 Đặc điểm mạng lưới sơng ngòi 1.3 Đặc điểm khí tượng thủy văn 12 1.3.1 Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 12 1.3.2 Tình hình số liệu phục vụ cơng tác nghiên cứu 12 1.3.3 Đặc điểm khí tượng 12 1.3.3.1 Nhiệt độ .14 1.3.3.2 Số giờ nắng 16 1.3.3.3 Chế độ ẩm 16 1.3.3.4 Bốc 17 1.3.3.5 Gió 18 1.3.3.6 Chế độ mưa 19 1.3.4 Đặc điểm thủy văn 21 1.3.4.1 Phân phối dòng chảy năm 21 1.3.4.2 Dòng chảy .22 1.3.4.3 Dòng chảy kiệt 23 1.3.4.4 Dòng chảy bùn cát 23 1.4 Đặc điểm tình hình dân sinh kinh tế 23 1.4.1 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp 24 1.4.2 Hiện trạng sản xuất ngành trồng trọt 24 1.4.3 Chăn nuôi 24 1.4.4 Hiện trạng sản xuất lâm nghiệp 25 1.4.5 Hiện trạng sản xuất công nghiệp thủy sản 25 1.4.6 Thương mại dịch vụ 26 CHƯƠNG CHẾ ĐỘ MƯA LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC 28 2.1 Các hình thời tiết sinh mưa lưu vực .28 2.1.1 Khơng khí lạnh (KKL) 28 2.1.1.1 Đặc điểm chung xâm nhập KKL .28 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v T ii Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học 2.1.1.2 Hình áp cao lạnh ảnh hưởng độc lập 29 2.1.1.3 Hình áp cao lạnh kết hợp với số hệ thống thời tiết khác .29 2.1.2 Bão 31 2.1.2.1 Hình bão - ATNĐ ảnh hưởng độc lập (ảnh hưởng đơn thuần) 32 2.1.2.2 Bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) .33 2.1.2.3 Bão kết hợp gió mùa Tây Nam 33 2.1.3 Rãnh thấp xích đạo - Dải hội tụ nhiệt đới 33 2.1.3.1 Rãnh thấp xích đạo .33 2.1.3.2 Dải hội tụ nhiệt đới .33 2.2 Chế độ mưa sinh 35 2.3 Chế độ lưu vực sông Trà Khúc 38 2.3.1 Mực nước 38 2.3.1.1 Mực nước trung bình 38 2.3.1.2 Mực nước cao 39 2.3.2 Dòng chảy 40 2.3.2.1 Dòng chảy trung bình phân phối năm 40 2.3.2.2 Dòng chảy lớn 41 2.3.3 Đặc điểm vùng hạ lưu 42 2.3.3.1 Phân bố 43 2.3.3.2 Độ lớn đỉnh lũ, biên độ 44 2.3.3.3 Tần suất 45 2.3.3.4 Cường suất lũ, thời gian lên- xuống .47 CHƯƠNG MƠ PHỎNG DỊNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC 51 3.1 Tổng quan mơ hình thủy văn thủy lực sử dụng 51 3.1.1 Mơ hình tốn thủy văn 51 3.1.1.1 Mơ hình đường đơn vị 51 3.1.1.2 Mơ hình TANK 53 3.1.1.3 Mơ hình SSARR 54 3.1.1.4 Mơ hình MARINE .55 3.1.1.5 Mơ hình DIMOSOP 55 3.1.2 Mơ hình tốn thủy lực 56 3.1.2.1 Mơ hình VRSAP 56 3.1.2.2 Mơ hình MIKE 11 .59 3.1.2.3 Mơ hình MIKE 21 .60 3.1.2.4 Một số mơ hình khác 61 3.2 Lựa chọn mơ hình mơ 62 3.2.1 Lựa chọn mơ hình thủy văn 62 3.2.2 Lựa chọn mơ hình thủy lực 62 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v iii Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học 3.3 Giới thiệu mơ hình tính tốn thủy văn sông Trà Khúc 63 3.3.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình NAM 63 3.3.1.1 Cấu trúc mơ hình 63 3.3.1.2 Các thông số mô hình 67 3.3.1.3 Các điều kiện ban đầu mơ hình 68 3.3.2 Phương pháp diễn toán Muskingum 70 3.3.2.1 Cơ sở lý thuyết 70 3.3.2.2 Các thông số giới hạn chúng 71 3.3.3 Cơ sở lý thuyết mơ hình HECRAS 71 3.3.3.1 Các cơng thức mơ hình 72 3.3.3.2 Các số liệu đầu vào mơ hình 76 3.3.4 Các bước triển khai mơ hình 79 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH TỐN MƠ PHỎNG DỰ BÁO DỊNG CHẢY CHO SƠNG TRÀ KHÚC 81 4.1 Ứng dụng mơ hình NAM mơ dòng chảy lưu vực 81 4.1.1 Sơ đồ tính cho trạm 81 4.1.2 Số liệu đầu vào vào cho mơ hình 81 4.1.3 Kết hiệu chỉnh kiểm nghiệm mơ hình 84 4.1.3.1 Hiệu chỉnh mơ hình với tài liệu trạm Sơn Giang .84 4.1.3.2 Kiểm định mơ hình với tài liệu trạm Sơn Giang .85 4.1.3.3 Hiệu chỉnh mơ hình với tài liệu trạm Trà Khúc 86 4.1.3.4 Kiểm định mô hình với trạm Trà Khúc .87 4.2 Kết hợp mơ hình NAM diễn tốn MUSKINGUM dự báo dòng chảy mùa cho trạm thủy văn Trà Khúc .89 4.3 Kết hợp mơ hình NAM-HECRAS tính toán cho trạm thủy văn Trà Khúc 93 4.3.1 Sơ đồ diễn toán thủy lực hạ lưu 93 4.3.2 Điều kiện ban đầu điều kiện biên mơ hình 93 4.3.2.1 Điều kiện ban đầu .93 4.3.2.2 Điều kiện biên .94 4.3.2.3 Một số bước sử dụng mơ hình 96 4.3.3 Kết hiệu chỉnh kiểm nghiệm mơ hình 99 4.3.2.1 Hiệu chỉnh mơ hình 99 4.3.3.2 Kết tính tốn kiểm định mơ hình .103 4.3.3 Áp dụng mơ hình Hec - Ras dự báo thử nghiệm cho hạ lưu sơng Trà Khúc 105 4.3.3.1 Quy trình dự báo .105 4.3.3.2 Kết tính tốn dự báo 105 4.3.4 So sánh kết diễn toán MUSKINGUM HECRAS 107 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v T iv Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học 4.3.4.1 Đối với kết nối NAM - MUSKINGUM 107 4.3.4.2 Đối với kết nối NAM – HECRAS 108 4.4 Xác định mức độ ngập lụt cho hạ lưu sông Trà Khúc ứng với kịch 108 4.4.1 Ứng dụng phần mềm HEC-Geo Ras tính ngập lụt cho lưu vực sông Trà Khúc 109 4.4.1.1 Khái quát phần mềm Hec - GeoRas .109 4.4.1.2 Yêu cầu số liệu 110 4.4.2 Kết xây dựng đồ ngập lụt phân tích đánh giá ngập lụt hạ lưu sông Trà Khúc 110 4.4.2.1 Loại đồ ngập lụt 110 4.4.2.2 Số liệu để xây dựng đồ ngập lụt cho hạ lưu sông Trà Khúc 110 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .120 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 123 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v v Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Lưu vực sơng Trà Khúc (hình ảnh từ Google) 11 Hình 1.2 Mạng lưới sơng suối mạng lưới trạm KTTV 11 Hình 2.1 Đường trung bình nhiều năm bão 32 Hình 2.2 Đường trình mực nước trung bình nhiều năm 39 Hình 2.3 Mực nước lớn sông Trà Khúc, trạm Trà Khúc (1977-2009) 40 Hình 2.4 Quá trình lưu lượng trung bình nhiều năm trạm Sơn Giang 41 Hình 2.5 Quá trình lưu lượng lớn trạm Sơn Giang 42 Hình 2.6 Đường tần suất mực nước cao năm sông Trà Khúc, trạm Trà Khúc 46 Hình 2.7.Quá trình từ ngày 15-19/10/2003 Trà Khúc 48 Hình 2.8 Trận sơng Trà Khúc có thời gian lên dài 49 Hình 2.9 Trận sơng Trà Khúc có thời gian trì dài 50 Hình 3.1 Sơ đồ bể chứa mơ hình NAM 69 Hình 4.1 Sơ đồ tính trạm trạm Sơn Giang 81 Hình 4.2 Bản đồ lưới trạm đo mưa vị trí tính tốn lưu lượng từ mưa 82 Hình 4.3 Nhập tên lưu vực diện tích lưu vực 83 Hình 4.4 Nhập thơng số mơ hình cho lưu vực phận 83 Hình 4.5 Nhập số liệu mưa để tính tốn 84 Hình 4.6 Q trình lưu lượng tính toán thực đo Sơn Giang mùa năm 2003 85 Hình 4.7 Quá trình lưu lượng tính tốn thực đo Sơn Giang mùa năm 2007 86 Hình 4.8 Quá trình lưu lượng tính tốn thực đo Trà Khúc mùa năm 2003 87 Hình 4.9 Q trình lưu lượng tính tốn thực đo Trà Khúc mùa năm 2007 88 Hình 4.10 Sơ đồ tính tồn dòng chảy sông Trà Khúc Trà Khúc 89 Hình 4.11 Kết tính toán mực nước trạm Sơn Giang mùa năm 2009 90 Hình 4.12 Kết tính tốn mực nước trạm Trà Khúc mùa năm 2009 91 Hình 4.13 Kết tính tốn mực nước trạm Sơn Giang mùa năm 2010 92 Hình 4.14 Kết tính tốn mực nước trạm Trà Khúc mùa năm 2010 92 Hình 4.15 Sơ đồ diễn tốn thủy lực sơng Trà Khúc 93 Hình 4.16 Quan hệ mực nước trạm khảo sát Cổ Lũy mực nước bảng thuỷ triều 95 Hình 4.17 Mực nước triều trạm Cổ Lũy mực nước tính tốn bảng thuỷ triều 95 Hình 4.18 Thiết lập sơ đồ thủy lực sông Trà Khúc 96 Hình 4.19 Nhập số liệu mặt cắt ngang sông Trà Khúc 97 Hình 4.20 Giao diện nhập số liệu biên mơ hình 97 Hình 4.21 Bản đồ lưu vực gia nhập khu 98 Hình 4.22 Giao diện nhập số liệu khu 99 Hình 4.23 Số liệu lưu lượng trạm Sơn Giang mùa năm 2003 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v T vi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học Hình 4.24 Số liệu mực nước trạm Cổ Lũy năm 2003 100 Hình 4.25 Đường q trình tính tốn thực đo dự báo mùa 102 Hình 4.26 Số liệu lưu lượng trạm Sơn Giang mùa năm 2002 103 Hình 4.27 Số liệu mực nước trạm Cổ Lũy năm 2002 104 Hình 4.28 Đường q trình tính tốn thực đo dự báo mùa 104 Hình 4.29 Kết dự báo trạm Trà Khúc mùa năm 2009 106 Hình 4.30 Kết dự báo trạm Trà Khúc mùa năm 2010 107 Hình 4.31 Q trình thu phóng ứng với tần suất 109 Hình 4.32 Bản đồ ngập trạng hạ lưu sơng Trà Khúc năm 2003 .111 Hình 4.33 Bản đồ ngập hạ lưu sơng Trà Khúc ứng với tần suất 10% 113 Hình 4.34 Bản đồ ngập trạng hạ lưu sông Trà Khúc (Tần suất 5%) 115 Hình 4.35 Bản đồ ngập trạng hạ lưu sông Trà Khúc (Tần suất 1%) 117 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v vii Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Diện tích loại đất thuộc tỉnh Quảng Ngãi Bảng 1.2 Các đặc trưng hình thái sơng Trà Khúc nhánh 10 Bảng1.3 Nhiệt độ bình quân tháng, năm trạm vùng nghiên cứu 14 Bảng1.4 Nhiệt độ khơng khí tối cao trung bình tháng năm trạm vùng nghiên cứu 15 Bảng1.5 Nhiệt độ khơng khí tối thấp trung bình tháng năm trạm vùng nghiên cứu 15 Bảng1.6 Nhiệt độ khơng khí tối cao tuyệt đối tháng năm trạm vùng nghiên cứu 15 Bảng1.7 Nhiệt độ khơng khí tối thấp tuyệt đối tháng năm trạm vùng nghiên cứu 16 Bảng1.8 Số nắng bình quân tháng trung bình nhiều năm 16 Bảng1.9 Độ ẩm bình quân tháng trung bình nhiều năm 17 Bảng1.10 Độ ẩm tương đối thấp tuyệt đối 17 Bảng1.11 Lượng bốc ống piche bình quân tháng trung bình nhiều năm 18 Bảng1.12 Tốc độ gió trung bình tháng lớn trạm 18 Bảng1.13 Lượng mưa trung bình tháng tỷ lệ so với lượng mưa năm số trạm thuộc vùng nghiên cứu 20 Bảng 2.1 Số bão trung bình ảnh hưởng đến Quảng Ngãi 31 Bảng 2.2 Đặc trưng mưa (R) sinh theo thời đoạn 36 Bảng 2.3 Lượng mưa (mm) gây trận đặc biệt lớn từ 2-4 tháng XII năm 1986 36 Bảng 2.4 Lượng mưa (mm) gây trận lịch sử từ ngày 1-7 tháng 12 năm 1999 37 Bảng 2.5 Lượng mưa (mm) gây trận lớn từ ngày 26-30 tháng năm 2009 38 Bảng 2.6 Đặc trưng mực nước trung bình nhiều năm 38 Bảng 2.7 Đặc trưng mực nước cao tuyệt đối trạm 40 Bảng 2.8 Đặc trưng lưu lượng TBNN trạm 41 Bảng 2.9 Đặc trưng lưu lượng lớn trạm Sơn Giang 42 Bảng 2.10 Số trận lớn năm sông Trà Khúc 43 Bảng 2.11 Đặc trưng đỉnh lớn năm (1977-2009) 44 Bảng 2.12 Đặc trưng biên độ lớn năm (1977-2009) 44 Bảng 2.13 Mực nước cao năm trạm Trà Khúc 45 Bảng 2.14 Mực nước cao năm ứng với tần suất 46 Bảng 2.15 Đặc trưng cường suất lên- xuống trạm Trà Khúc 47 Bảng 2.16 Cường suất lên trung bình theo cấp báo động 48 Bảng 2.18 Thời gian lên trung bình theo cấp báo động 49 Bảng 2.19 Đặc trưng thời gian trì trận lớn năm 50 Bảng 2.20 Thời gian trì theo cấp báo động 50 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v T T 121 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học phương án dự báo, phải tìm hiểu kỹ mạng lưới sơng suối, địa hình, thảm phủ, hình gây mưa chế độ mưa cho lưu vực sông - Địa hình lưu vực lòng sơng ln thay đổi qua mùa lũ, đặc biệt có trận lớn lòng sơng lưu vực gần thay đổi hồn tồn Vì cần có cập nhật số liệu địa hình lưu vực lòng sơng Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v 122 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trương Đình Hùng (2001), Đặc điểm Khí hậu-Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, Báo cáo tổng kết đề tài, Sở hoa học công nghệ & Môi trường tỉnh Quảng Ngãi TS Lê Bắc Huỳnh, lụt lịch sử đầu tháng 11 đầu tháng 12 1999 miền Trung, Báo cáo thiên tai - Dự án UNDP VIE/97/002, 2000 TS Lê Bắc Huỳnh, Nghiên cứu thiên tai lũ, Báo cáo thiên tai - Dự án UNDP VIE/97/002, 2000 Hoàng Tấn Liên, Trần Thục nnk (2000), Xây dựng đồ ngập lụt, phương án cảnh báo, dự báo phòng tránh thiệt hại ngập lụt hạ lưu sông tỉnh Quảng Ngãi, Báo cáo tổng kết đề tài, Sở hoa học công nghệ & Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Bùi Đức Long (2001), Mơ hình tính tốn dự báo dòng chảy sơng Quảng Ngãi, Báo cáo tổng kết đề tài, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Vũ Đức Long (2008), “Áp dụng mơ hình tốn dự báo sơng Trà Khúc sơng Vệ”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương Nguyễn Viết Thi (1997), “Dự báo lớn diện rộng miền Trung” Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học, Viện Khí tượng Thủy văn Hà Nội Tiếng Anh Nam Reference Manual (2004), DHI Water & Enviroment, Denmark USACE, Hydrologic Engineering Center, River Analysis System HEC-RAS, Hydraulic Reference Manual version 3.0, January 2001 www.usace.army.mil TU T U 10 USACE, Hydrologic Engineering Center, UNET, One Dimensional Unsteady flow through a full network of open channels, User’s Manual, Davis, Ca., 1997 Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v 123 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Thủy văn học PHỤ LỤC Học viên: Phùng Tiến Dũng - Cao học 16v Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật 123 PHỤ LỤC Học viên: Phùng Tiến Dũng – Cao học 16v Chuyên ngành Thủy văn học PHỤ LỤC Bảng thống kê trận Thống kê trận từ mức báo động trở lên (1978-2009) Sông Trà Khúc trạm Trà Khúc TT Năm Chân ∆H Đỉnh T N G H,cm T N G H,cm cm So sánh BĐ3 Nguyên nhân Xtblv thời tiết mm 1978 11 290.1 11 623 333 >BĐ3 Bão vào Khánh Hóa 172 1979 10 144.1 10 607 463 >BĐ3 Bão vào Phú Yên 348 1980 10 334.1 10 714 380 >BĐ3 Bão vào Khánh Hòa 420 11 308.1 11 750 442 >BĐ3 Bão vào Khánh Hòa 495 10 251.1 10 662 411 >BĐ3 Bão vào Khánh Hòa 316 10 283.1 10 632 349 >BĐ3 Bão vào Phú Yên 577 11 14 07 259.9 11 15 07 578 318 >BĐ3 KKL + HTG 180 10 12 19 151.9 10 13 14 634 482 >BĐ3 Bão vào Phú Khánh 154 10 11 02 01 203.9 11 13 527 323 BĐ3 Bão vào Quy Nhơn 92 12 11 27 01 225.9 11 28 11 552 326 BĐ3 Bão vào Nghĩa Bình+ KKL 355 16 10 30 01 285.9 10 31 19 526 240.2 BĐ3 KKL ATNĐ vào Nam Phú Khánh 137 11 196.9 11 19 366 169.2 BĐ3 KKL 120 46 11 08 07 327 11 11 07 677 350 >BĐ3 KKL 196 10 22 01 275 10 23 13 570 295 BĐ3 HTNĐ + KKL 89 49 10 27 07 412 10 29 24 639 227 >BĐ3 HTNĐ + KKL 333 50 11 15 19 324 11 17 05 674 350 >BĐ3 ATNĐ + KKL 122 51 11 17 24 533 11 18 15 682 329 >BĐ3 HTNĐ + KKL 68 52 11 29 19 403 12 01 11 696 293 >BĐ3 HTNĐ + KKL - 53 12 19 01 301 12 20 09 597 296 >BĐ3 HTNĐ + KKL - 09 19 19 144 09 22 15 714 570 >BĐ3 HTNĐ + KKL 541 55 10 28 19 203 10 30 15 451 248 BĐ3 Bão vào Cà Mâu (2/XI) 173 57 11 03 21 473 11 04 12 684 211 >BĐ3 HTNĐ + KKL 176 10 20 01 197 10 21 07 627 374 >BĐ3 HTNĐ + KKL 213 59 10 22 03 442 10 22 15 571 129 >BĐ3 HTNĐ + KKL 225 60 11 04 19 227 11 06 11 465 238 BĐ3 62 11 18 22 352 11 20 17 739 387 >BĐ3 Bão vào N.Thuận - B.Thuận (14/XI) KKL Bão vào P.Yên - K.Hoà (20/XI) KKL 63 11 21 23 552 11 22 18 772 220 >BĐ3 HTNĐ + KKL 39 47 54 58 1996 1997 1998 363 485 355 Thống kê trận từ mức báo động trở lên (1978-2009) Sông Trà Khúc trạm Trà Khúc 64 11 25 19 415 11 26 13 666 251 >BĐ3 Bão vào Bình Định (26/XI) 178 65 12 03 19 298 12 06 09 500 202 BĐ3 HTNĐ + KKL 224 71 10 28 01 350 10 28 17 481 131 BĐ3 HTNĐ + KKL 442 73 11 04 13 525 11 06 03 777 252 >BĐ3 HTNĐ + KKL 404 74 11 21 19 285 11 23 09 437 152 BĐ3 HTNĐ + KKL+ ATNĐ 744 76 12 16 07 370 12 16 17 497 127 BĐ3 Bão vào Khánh Hòa (10/XI) 340 10 11 01 186 10 12 01 516 330 BĐ3 Áp cao lục địa + đới gió đông 347 117 10 27 10 308 10 28 01 506 198 BĐ3 Bão số 10 vào Quảng Bình Hà Tĩnh 278 119 11 24 19 409 11 25 21 629 220 >BĐ3 KKL + Đới gió đông 133 07 242 9 08 487 245 BĐ3 Bão số đổ vào Quảng Nam-Quảng Ngãi 403 122 10 16 13 205 10 18 15 540 335
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY LŨ VÀ DỰ BÁO LŨ CHO TRẠM THỦY VĂN TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI , NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY LŨ VÀ DỰ BÁO LŨ CHO TRẠM THỦY VĂN TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay