TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT Ở TỈNH NINH THUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐẬP KHI CÓ THIÊN TAI BẤT THƯỜNG

129 1 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN VĂN BÍNH TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT TỈNH NINH THUẬN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐẬP KHI THIÊN TAI BẤT THƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH T0HỦY Mà SỐ: 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN VĂN MẠO HÀ NỘI - 2012 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập làm luận văn, nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ thầy giáo, giáo trường Đại học Thủy lợi, nỗ lực cố gắng học tập, nghiên cứu tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm thực tế thân đến đề tài “Tình hình xây dựng đập đất ở tỉnh Ninh Thuận và các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đập có thiên tai bất thường”đã tác giả hoàn thành thời hạn quy định Trong khuôn khổ hạn chế luận văn, tác giả phân tích tồn công tác quy hoạch, thiết kế, quản lý đập đất Ninh Thuận phương hại đến an tồn cơng trình gặp bão, lũ và đề x́t các giải pháp để các đập đất ở Ninh Thuận thích ứng được với thiên tai bất thường… Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Nguyễn Văn Mạo tận tình hướng dẫn, bảo cung cấp thơng tin khoa học cần thiết trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo cán công nhân viên Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học, Khoa Cơng trình, Trường Đại học Thủy Lợi giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Cuối tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở NN&PTNT Ninh Thuận nơi tác giả công tác, Viện đào tạo khoa học ứng dụng miền Trung - Trường Đại học Thủy lợi, gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn thời hạn Do hạn chế thời gian, kiến thức khoa học kinh nghiệm thực tế thân tác giả nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp trao đổi chân thành giúp tác giả hoàn thiện đề tài luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Ninh Thuận, ngày tháng năm 2012 HỌC VIÊN Nguyễn Văn Bính CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2012 BẢN CAM KẾT Kính gửi: U - Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học - Khoa Công trình Tên học viên: Nguyễn Văn Bính Sinh ngày: 20/3/1975 Lớp cao học: 18C- DH2 Tên đề tài luận văn“Tình hình xây dựng đập đất ở tỉnh Ninh Thuận và các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đập có thiên tai bất thường” Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tơi hồn tồn tơi làm Những kết nghiên cứu, thí nghiệm khơng chép từ nguồn thông tin khác Nếu vi phạm tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm, chịu hình thức kỷ luật nhà trường Học viên Nguyễn Văn Bính MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 MỞ ĐẦU .1 I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Chương .4 KHÁI QT VỀ CƠNG TRÌNH HỒ ĐẬP TỈNH NINH THUẬN 1.1 Cơng trình thủy lợi tỉnh thành ven biển miền Trung 1.1.1 Thủy lợi đóng vai trò quan trọng phát triển bền vững miền Trung 1.1.2Các biện pháp thủy lợi vùng ven biển miền Trung 1.1.3 Cơng trình thủy lợi tỉnh thành ven biển miền Trung 1.2 Khái qt cơng trình hồ chứa tỉnh Ninh Thuận 1.2.1Đặc điểm địa lí điều kiện tự nhiên tỉnh Ninh Thuận 1.2.2 Tình hình xây dựng hồ chứa Ninh Thuận 11 1.3 Hiện trạng đập đất xây dựng khai thác Ninh Thuận 14 1.3.1 Hiện trạng đập đất Ninh Thuận 14 1.3.2 Thiết bị quan trắc tình hình theo dõi quan trắc .18 1.3.3 Hiện trạng hư hỏng đập đất Ninh Thuận 19 1.3.3.1 Sự cố vỡ đập hồ Phước Trung 19 1.3.3.2 Sự cố thấm Đập Trà Van hồ Sông Biêu 19 1.3.3.3 Sự cố vỡ khối thượng lưu hồ Lanh Ra 21 1.3.3.4 Sự cố tràn nước qua đập hồ Bà Râu 22 1.3.4 Đánh giá chung chất lượng đập đất Ninh Thuận .23 Một số vấn đề nghiên cứu phát triển hồ đập Ninh Thuận 25 1.4.1 Một số tồn khảo sát thiết kế 25 1.4.2 Thực trạng thi công 26 1.4.3 Thực trạng sử dụng quản lý hồ chứa 27 1.5 Nghiên cứu định hướng phát triển 27 Xác định mục tiêu nội dung, phạm vi nghiên cứu luận văn 29 1.6.1 Mục tiêu nghiên cứu 29 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu 29 1.6.3 Các nội dung nghiên cứu 29 1.7 Kết luận chương 29 Chương 30 NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN THIÊN TAI BẤT THƯỜNG 30 2.1 Cập nhật số kết nghiên cứu thiên tai bất thường ảnh hưởng đến cơng trình thủy lợi miền Trung 30 2.1.1 Nghiên cứu thiên tai bất thường đặc trưng bão, lũ, trượt lở đất miền Trung 30 2.1.2 Nghiên cứu tác động bão lũ trượt lở đất đến cơng trình thủy lợi tỉnh thành ven biển miền Trung 35 2.1.3 Hư hỏng cố cơng trình thủy lợi miền Trung 39 2.1.4 Kết luận sức chịu tải đập đất cơng trình thủy lợi hữu miền Trung 40 2.1.5 Một số tốn kiểm tra an tồn đập đất điều kiện thiên tai bất thường 43 2.2 Cấu tạo đặc điểm làm việc đập đất điều kiện kĩ thuật đảm bảo an toàn 46 2.2.1 Cấu tạo đập đất 46 2.2.2 Đặc điểm làm việc đập đất 47 2.2.3 u cầu tính tốn để đảm bảo an toàn cho đập theo tiêu chuẩn kĩ thuật hành .47 2.2.4 Điều kiện kĩ thuật bổ sung để đảm bao an toàn cho đập đất điều kiện thiên tai bất thường .49 2.3 Kết luận chương 50 Chương 51 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TỒN ĐẬP SƠNG BIÊU TRONG ĐIỀU KIỆN THIÊN TAI BẤT THƯỜNG 51 3.1 Giới thiệu cơng trình hồ chứa nước sơng Biêu .51 3.1.1 Vị trí cơng trình 51 3.1.2 Nhiệm vụ cơng trình 51 3.1.3 Quy mơ cơng trình 51 3.2 Giới thiệu tóm tắt nghiên cứu đập sơng Biêu .54 3.2.1 Điều kiện địa chất công trình hồ Sơng Biêu 54 3.2.1.1 Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình giai đoạn thiết kế vẽ thi công 54 3.1.1.2 Các đánh giá điều kiện địa chất cơng trình giai đoạn bổ sung xử lý cố thấm: 61 3.2.2 Giải pháp cơng trình 65 3.2.2.1 Giải pháp cơng trình giai đoạn TKBVTC phê duyệt thi công .65 3.2.2.2 Một số giải pháp điều chỉnh xử lý chống thấm trình thi cơng .69 3.3 Tóm tắt kết luận an tồn đập sơng Biêu 70 3.3.1 Khả chống tràn .70 3.3.3 Mức độ an toàn kết cấu bảo vệ mái thượng lưu 73 3.4 Kiểm tra khả chống tràn hồ sóng xung kích sóng gió bão 73 3.4.1 Tính sóng gió bão cho hồ sơng Biêu 73 3.4.2 Trượt lở bờ hồ sóng xung kích .74 3.4.2.1 Nguyên nhân xảy sóng xung kích 75 3.4.2.2 Ảnh hưởng sóng xung kích .76 3.4.2.3 Tính tốn sóng xung kích hồ chứa nước sông Biêu 77 3.4.3 Khả chống tràn đập sơng Biêu sóng xung kích sóng gió bão 80 3.5 Khả trì ổn định mái hạ lưu đập mực nước hồ dâng cao so với mực nước thiết kế .81 3.5.1Tài liệu phục vụ tính tốn 81 3.5.2 Các trường hợp tính toán 82 3.5.3Đánh giá an toàn đập: 84 3.7 Kết luận chương 96 Chương 99 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1-1: Số lượng hồ chứa phân bố 61 tỉnh thành nước T T Hình 1-2: Hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang, dung tích chứa 13,39 triệu m3 13 T P T P Hình 1-3: Hệ thống thủy lợi hồ sơng Trâu, dung tích chứa 31,50 triệu m3 14 T P T P Hình 1-4: Hệ thống thủy lợi hồ Trà Co, dung tích chứa 10 triệu m3 .14 T P T P Hình 2-1a: Cấu trúc chương trình ddT 32 T T Hình 2-1b: Giao diện chương trình ddT 32 T T Hình 2-2: Giới thiệu chương trình CSDL ddT 35 T T Hình 2-3: Phần mềm QMM-ĐTĐL 2009/01 35 T T Hình 2-4: Nguy vỡ đập Kim sơn Hà tĩnh lũ lớn .36 T T Hình 2-5: Nước lũ gây ngập chảy tràn vùi lấp, phá cơng trình bề mặt đất 36 T T Hình 2-6: Các cơng trình bê tơng cầu máng, cống bị hư hỏng nặng 37 T T Hình 2-7: Ảnh hưởng Bão, Lũ, Trượt lở đất đến cơng trình xây dựng .38 T T Hình 2-8: Sơ đồ tính khả chịu tải KNCT ĐTĐT 2009/01 .41 T T Hình 2-9a: Quan hệ thể tích khối trượt chiều cao sóng xung kích với khoảng T cách x=700m .45 T Hình 2-9b: Quan hệ độ vượt cao với cấp gió bão-MNLTK .45 T T Hình 2-10a: Áp lực nước lỗ rỗng ngày thứ năm .46 T T Hình 2-10b: Mức độ giảm hệ số ổn định K 46 T T Hình 3-1: Mặt cắt điển hình lòng suối D8 đập Trà Van 65 T T Hình 3-2: Mặt cắt điển hình đập tràn bê tơng trọng lực đập phụ sông Biêu .67 T T Hình 3-3: Mặt cắt điển hình đập khơng tràn bê tông trọng lực đập phụ Sông Biêu 68 T T Hình 3-4: Mặt cắt điển hình đập đất lòng suối E34A đập phụ Sông Biêu 69 T T Hình 3-5: Mặt cắt điển hình lòng suối D8 đập Trà Van sau điều chỉnh 69 T T Hình 3-6: Mặt cắt điển hình đập đất lòng suối E34A đập phụ Sơng Biêu sau điều chỉnh T T .70 Hình 3-7: Quan hệ chiều cao sóng cấp bão 74 T T Hình 3-8: chế sóng tác động hồ 75 T T Hình 3-9: Sóng cưỡng hồ phát sinh điểm P lan truyền tới đập D 76 T T Hình 3-10: Sơ đồ sóng hình thành hồ chứa (a) Mặt (b) Mặt cắt .76 T T Hình 3-11: Sóng xung kích lan truyền leo lên đập .77 T T Hình 3-12: Khoảng cách từ nơi xảy trượt lở đất 78 T T Hình 3-13: Biểu đồ quan hệ chiều cao sóng với thể tích khối trượt 80 T T Hình 3-14a: Quan hệ mực nước hồ lưu lượng thấm đơn vị mặt cắt 85 T T Hình 3-14b: Quan hệ tốc độ gia tăng lưu lượng thấm đơn vị mực nước .85 T T Hình 3-15a: Quan hệ mực nước hồ gradient thấm J2 86 T T Hình 3-15b: Quan hệ mực nước hồ gradient thấm J3 86 T T Hình 3-16a: Tốc độ gia tăng Gradient thấm điểm đập J2 87 T T Hình 3-16b: Tốc độ gia tăng Gradient thấm điểm hạ lưu đập J3 87 T T Hình 3-17a: Quan hệ mực nước hồ hệ số ổn định 88 T T Hình 3-17b: Quan hệ mực nước hồ tốc độ giảm hệ số ổn định 88 T T Hình 3-18a: Quan hệ mực nước hồ với lưu lượng thấm động đất 89 T T Hình 3-18b: Quan hệ mực nược hồ với tốc độ gia tăng lưu lượng thấm đơn vị 89 T T Hình 3-19a: Quan hệ mực nước hồ với gradient thấm điểm đập .90 T T Hình 3-19b: Quan hệ mực nước hồ tốc độ gia tăng Gradient thấm J2 90 T T Hình 3-20a: Quan hệ mực nước hồ với gradient thấm điểm hạ lưu đập J3 91 T T Hình 3-20b: Quan hệ mực nước hồ tốc độ gia tăng Gradient thấm J3 91 T T Hình 3-21a: Quan hệ mực nước hồ hệ số ổn định mái đập hạ lưu .92 T T Hình 3-21b: Quan hệ tốc độ suy giảm hệ số ổn định mái hạ lưu đập mực nước .92 T T Hình 3.22: Biểu đồ độ gia tăng hệ số ổn định mái hạ lưu đập rải vải chống thấm T tới đỉnh đập theo mực nước 93 T Hình 3.23: Quan hệ hệ số ổn định mái hạ lưu đập với mực nước 93 T T Hình 3.24a: Biểu đồ quan hệ độ suy giảm hệ số ổn định mực nước khác T 94 T Hình 3.24b: Biểu đồ quan hệ độ suy giảm hệ số ổn định xét đến tác động T động đất 94 T DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Các hồ chứa xây dựng đến năm 2000 .12 Bảng1- 2: Các hồ chứa xây dựng từ năm 2000-2011 13 Bảng 1-3: Thống kê trạng hồ chứa đập đất tỉnh Ninh Thuận .15 Bảng 1-4: Bảng thống kê số cố cơng trình 24 Bảng 2-1: Cấp độ nguy trượt lở áp dụng cho vùng duyên hải miền Trung .34 Bảng 2-2: Phân tích sức chịu tải cơng trình vật liệu địa phương làm việc điều kiện thiên tai bất thường miền Trung 42 Bảng 3-1: Các tiêu lý lớp phong hóa hồn tồn tuyến đập Trà Van 56 Bảng 3-2: Các tiêu lý lớp phong hóa nhẹ tuyến đập Trà Van 57 Bảng 3-3: Các tiêu lý lớp phong hóa hồn tồn tuyến đập sơng Biêu 59 Bảng 3-4: Các tiêu lý lớp phong hóa nhẹ tuyến đập sông Biêu 60 Bảng 3-5: Các tiêu lý đá diabaz phong hóa nhẹ tuyến đập sông Biêu60 Bảng 3-6: Hệ số thấm lượng nước vai đập Trà Van 62 Bảng 3-7: Các tiêu lý lớp đất đắp 63 Bảng 3-8: Hệ số thấm đất đắp đập Trà Van 64 Bảng 3-9: Cao trình đỉnh đập theo trường hợp tính tốn 71 Bảng 3-11: Các thơng số đất đắp, đất đập 72 Bảng 3-12: Bảng tổng hợp kết tính tốn đập Trà Van .72 Bảng 3-13: Kết tính chiều cao sóng bão hồ Sông Biêu .74 Bảng 3-14: Kết tính tốn chiều cao sóng xung kích hồ sơng Biêu 79 KẾT QUẢ TÍNH TỐN THẤM ỔN ĐỊNH I Sơ đồ mặt cắt tính tốn Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 Cao (m) 95 95 §Êt đắp (Kt=8.67e-6 m/s, g =1.93 T/m3) 90 85 80 Đất (Kt=7.41e-6 m/s, g =2.057 T/m3) Đá (Kt=4.23e-5 m/s) 75 Đá (Kt=7.0e-6 m/s) 90 85 80 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 120 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach(m) Hình PL1: Sơ đồ tính tốn (MC8 – đập Trà van) II Kết tính tốn A Trường hợp 1: Đập xử lý chống thấm thượng lưu đến cao trình mực nước lũ thiết kế (+102.93m) theo thực tế (1)Thượng lưu mực nước dâng bình thường +102.25m, hạ lưu mực nước lớn xảy thời kỳ cấp nước +84.0m Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNDBT: 102.25 100 100 95 95 90 90 0.1 75 4.0386e-005 80 0.11 0.09 85 85 0.42 Cao 105 80 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Khoang cach Hình PL2a: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Gradien XY (MN1) 210 60 220 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 MNDBT: 102.25 105 105 100 100 93 95 90 90 85 85 4.0386e-005 Cao 95 80 75 40 50 60 92 93 70 85 60 30 86 65 75 87 94 98 97 70 80 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL3a: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Cột nước (MN1) 1.331 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 cao MNDBT: 102.25 100 100 90 90 80 80 70 70 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 khoang cach Hình PL4a: Sơ đồ kết tính ổn định mỏi h lu (MN1) 1.148 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 125 120 115 125 120 115 110 110 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Hình PL5a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN1: xét động đất) (2) Thượng lưu mực nước lũ thiết kế (+102.93m), hạ lưu mc nc ln nht (+84.5m) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 102.93 MNDBT: 102.25 100 100 95 95 90 90 85 85 4.3585e-005 0.4 Cao 105 80 75 70 80 75 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL6a: Sơ đồ đường bão hũa v ng Gradien XY (MN2) 1.318 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 Cao 105 105 MNLKT: 102.93 MNDBT: 102.25 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL7a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu (MN2- Khơng xét động đất) 1.125 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 Cao 105 105 MNLKT: 102.93 MNDBT: 102.25 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL8a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu (MN2- xét động đất) (3)Thượng lưu mực nước lũ kiểm tra (+103.61m), hạ lưu mc nc ln nht (+84.5m) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 95 95 Cao 100 90 90 4.3118e-005 85 80 75 85 0.4 0.1 80 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL9a: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Gradien XY (MN3) 1.216 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 Cao 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL10a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN3 – khụng xột ng t) 1.040 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 Cao 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL11a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN3 – xét động đất) (4) Xảy thiên tai bất thường, mực nước hồ dâng cao mực nước lũ kiểm tra ứng với cao trình +104.00m; 104.50m 105.00m, hạ lưu mc nc ln nht (+84.5m) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 MNLKT: 104.0 MNDBT: 102.25 105 105 95 90 90 0.1 0.08 0.82 85 80 75 70 0.1 70 0.12 75 0.18 0.14 0.0 0.2 80 0.2 85 7.5721e-005 100 95 Cao 100 60 30 65 0.08 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL12a: Sơ đồ đường bão hòa v ng Gradien XY (MN4-1 MNL:+104.0m) 1.180 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 105 MNLKT: 104.0 MNDBT: 102.25 105 Cao 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Kh 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 h Hình PL13a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-1 – không xét động đất) 1.010 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 Cao 105 MNLKT: 104.0 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL14a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-1 – cú xột ng t) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 104.5 MNDBT: 102.25 105 0.5 100 100 0.0 85 80 65 40 50 80 75 60 70 0.1 0.1 0.1 70 85 0.85 0.15 0.2 75 90 7.9177e-005 90 60 30 95 0.2 0.15 Cao 95 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL15a: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Gradien XY (MN4-2 MNL:+104.5m) 1.162 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 104.5 MNDBT: 102.25 105 100 95 95 Cao 100 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL16a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-2 – khụng xột ng t) 0.996 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 104.5 MNDBT: 102.25 105 Cao 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL17a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-2 – xét động đất) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 MNLKT: 105.0 105 MNDBT: 102.25 100 95 95 90 90 8.2252e-005 100 85 80 85 0.8 Cao 105 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL18a: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Gradien XY (MN4-3 MNL:+105.0m) 1.145 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 MNLKT: 105.0 cao 105 105 MNDBT: 102.25 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL19a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-3 – không xét ng t) 0.982 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 MNLKT: 105.0 105 105 MNDBT: 102.25 cao 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL20a: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-3 – xét động đất) (5) Tính tốn kiểm tra ổn định mái thượng lưu mực nước hồ rút đột ngột từ mực lũ kiểm tra (+103.61) xuống cao trỡnh ngng trn (+96.25) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 0.998 110 105 110 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 Đất đắp (Kt=8.67e-6 m/s, g =1.93 T/m3) 90 85 90 85 §Êt nỊn (Kt=7.41e-6 m/s, g =2.057 T/m3) §¸ nỊn (Kt=4.23e-5 m/s) 80 75 80 75 §¸ nỊn (Kt=7.0e-6 m/s) 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Hình PL21a: Sơ đồ kết tính ổn định mái thượng lưu (TH5- khụng xột ng t) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 0.839 110 105 110 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 Đất đắp (Kt=8.67e-6 m/s, g =1.93 T/m3) 90 85 90 85 §Êt nỊn (Kt=7.41e-6 m/s, g =2.057 T/m3) §¸ nỊn (Kt=4.23e-5 m/s) 80 75 80 75 §¸ nỊn (Kt=7.0e-6 m/s) 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Hình PL22a: Sơ đồ kết tính ổn định mái thượng lưu (TH5- xét động đất) B Trường hợp 2: Đập xử lý chống thấm mái thượng lưu đến cao trình đỉnh đập (104,00) (1) Thượng lưu mực nước dâng bình thường +102.25m, hạ lưu mực nước lớn xảy thời kỳ cấp nước +84.0m C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 105 MNDBT: 102.25 100 100 95 90 90 80 0.1 75 4.0386e-005 85 0.11 0.09 85 0.42 Cao 95 80 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Khoang cach Hình PL2b: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Gradien XY (MN1) 210 60 220 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 105 MNDBT: 102.25 100 100 93 95 90 90 85 85 4.0386e-005 Cao 95 80 75 40 50 60 92 93 70 85 60 30 86 98 97 65 75 87 94 70 80 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 60 220 210 Khoang cach Hình PL3b: Sơ đồ đường bão hũa v ng Ct nc (MN1) 1.331 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 cao MNDBT: 102.25 100 100 90 90 80 80 70 70 60 30 40 50 60 70 80 90 110 100 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 khoang cach Hình PL4b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lu (MN1) 1.148 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 125 120 115 125 120 115 110 110 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Hình PL5b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN1: xét động đất) (2)Thượng lưu mực nước lũ thiết kế (+102.93m), hạ lưu mực nước lớn nht (+84.5m) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 105 MNLKT: 102.93 MNDBT: 102.25 100 95 95 Cao 100 90 90 0.1 85 4.1508e-005 80 75 70 85 0.4 80 75 70 0.1 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL6b: Sơ đồ đường bão hòa ng Gradien XY (MN2) 1.327 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 105 MNLKT: 102.93 MNDBT: 102.25 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 Cao 100 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL7b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu (MN2- Khơng xét động đất) 1.132 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 105 MNLKT: 102.93 MNDBT: 102.25 Cao 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 60 30 65 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL8b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu (MN2- xét động đất) (3) Thượng lưu mực nước lũ kiểm tra (+103.61m), h lu mc nc ln nht (+84.5m) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt c¾t: D8 110 110 105 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 100 100 0.12 95 90 4.3118e-005 90 85 0.1 80 75 0.14 0.1 70 70 80 0.1 85 0.4 0.1 Cao 95 80 75 0.1 70 65 65 60 30 40 50 60 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 khoang cach Hình PL9b: Sơ đồ đường bóo hũa v ng Gradien XY (MN3) 1.321 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt c¾t: D8 115 115 110 110 Cao 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL10b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN3 – khơng xột ng t) 1.127 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 110 110 105 MNLKT: 103.61 MNDBT: 102.25 105 100 Cao 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 khoang cach Hình PL11b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( TH3 – xét động đất) (4) Xảy thiên tai bất thường, mực nước hồ dâng cao mực nước lũ kiểm tra ứng với cao trình +104.00m; 104.50m 105.00m, hạ lưu mực nước lớn nht (+84.5m) Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 104.0 MNDBT: 102.25 105 100 100 95 0.1 85 80 70 85 0.5 80 75 0.1 75 90 4.4046e-005 90 0.15 Cao 95 0.1 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL12b: Sơ đồ đường bão hòa đẳng Gradien XY (MN4-1 MNL:+104.0m) 1.318 C«ng trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 104.0 MNDBT: 102.25 105 100 Cao 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL13b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-1 – khụng xột ng t) 1.124 Công trình: Hồ chứa nước Sông Biêu Title: Đập Trà Van Mặt cắt: D8 115 115 110 110 105 MNLKT: 104.0 MNDBT: 102.25 105 Cao 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 60 220 Khoang cach Hình PL14b: Sơ đồ kết tính ổn định mái hạ lưu ( MN4-1 – xét động đất) ... với thiên tai bất thường II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tổng quan tình hình cơng trình hồ đập tỉnh Ninh Thuận - Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn đánh giá an toàn đập đất điều kiện thiên tai bất thường. .. “Tình hình xây dựng đập đất ở tỉnh Nình Thuận và các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đập có thiên tai bất thường nhằm đưa biện pháp đảm bảo an toàn cho đập đất Ninh Thuận thích... đập đất xây dựng khai thác Ninh Thuận 14 1.3.1 Hiện trạng đập đất Ninh Thuận 14 1.3.2 Thiết bị quan trắc tình hình theo dõi quan trắc .18 1.3.3 Hiện trạng hư hỏng đập đất Ninh Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT Ở TỈNH NINH THUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐẬP KHI CÓ THIÊN TAI BẤT THƯỜNG , TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT Ở TỈNH NINH THUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐẬP KHI CÓ THIÊN TAI BẤT THƯỜNG

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay