NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TIÊU NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU

151 1 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI -o0o NGUYỄN LƯƠNG BẰNG NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TIÊU NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI o0o - NGUYỄN LƯƠNG BẰNG NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TIÊU NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Mã số: 60 – 62 - 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM VIỆT HOÀ Hà Nội – 2010 LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ đa mục tiêu” hoàn thành phấn đấu nỗ lực thân tác giả có bảo hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp bạn bè Trước hết, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thủy lợi, thầy giáo cô giáo khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước thầy cô giáo Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước truyền đạt kiến thức chuyên môn thời gian học tập Đắc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Phạm Việt Hòa tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Công ty khai thác cơng trình thủy Bắc Đuống quan đơn vị khác tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thu thập tài liệu làm luận văn Xin cảm ơn đến đồng nghiệp bạn bè đóng góp ý kiến q báu cho tơi hồn chỉnh luận văn Cuối xin cảm tạ lòng người thân gia đình động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Người viết luận văn Nguyễn Lương Bằng MỤC LỤC Mở đầu I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu đề tài III Nội dung phương pháp nghiên cứu IV Kết dự kiến đạt Chương Nghiên cứu tổng quan hệ thống thủy lợi Bắc Đuống 1.1 Đặc điểm tự nhiên hệ thống 1.1.1 Vị trí giới hạn 1.1.2 Đặc điểm địa hình 1.1.3 Đặc điểm khí tượng thủy văn 1.2 Hiện trạng dân sinh kinh tế - xã hội 10 1.2.1 Tổ chức hành 10 1.2.2 Dân cư lao động 11 1.2.3 Quá trình phát triển kinh tế 12 1.2.4 Hiện trạng sử dụng đất 18 1.3 Tình trạng mưa úng hệ thống 19 1.4 Hiện trạng công trình tiêu hệ thống Bắc Đuống 23 1.2.1 Các trục tiêu 23 1.2.2 Hiện trạng cơng trình tiêu 24 1.4 Hiện trạng môi trường nước hệ thống 38 1.4.1 Chất lượng nước hệ thống thủy nông Bắc Đuống 38 1.4.2 Chất lượng nước kênh thải khu công nghiệp, làng nghề 38 1.4.3 Đánh giá trạng chất lượng nước mặt tỉnh 39 Chương Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để đưa giải pháp tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống 41 2.1 Các phương án quy hoạch sử dụng đất hệ thống thủy lợi bắc đuống phương hướng phát triển kinh tế vùng 41 2.1.1 Phương án sử dụng đất hệ thống thủy lợi Bắc Đuống 41 2.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng 42 2.2 Phân tích xác định nhu cầu tiêu nước ngành kinh tế hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống 45 2.1.1 Tài liệu dùng cho tính tốn tiêu 45 Chọn trạm mưa tính tốn tiêu 45 Tiêu chuẩn tính tốn tiêu 45 Các tài liệu dùng tính tốn tiêu 46 2.2.2 Xác định nhu cầu tiêu nước ngành kinh tế hệ thống thuỷ lợi bắc đuống 49 Phương pháp tính 49 Tỷ lệ diện tích cho loại diện tích tiêu 51 Kết tính hệ số tiêu 52 2.3 Phân tích, đánh giá trạng tiêu yêu cầu phát triển hệ thống tiêu 52 2.3.1 Đánh giá tồn công trình tiêu 52 2.3.2 Nguyên nhân gây úng 54 2.3.3 Nguyên nhân chưa đáp ứng yêu cầu tiêu theo quy hoạch 55 2.3.4 Hiện trạng quy trình vận hành số cơng trình hệ thống vùng tiêu Ngũ Huyện Khê 55 2.3.5 Yêu cầu phát triển hệ thống 56 2.4 Phân vùng tiêu - thoát nước 59 2.5 Tính tốn cân tiêu 62 2.5 Các phương án tiêu nước hệ thống 67 Chương Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tiêu nước hợp lý cho ngành kinh tế hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống 69 3.1 Giới thiệu mơ hình thủy lực 69 3.1.1 Tổng quan mơ hình tính tốn lựa chọn mơ hình nghiên cứu 69 3.1.2 Giới thiệu mơ hình MIKE 11 70 3.2 Phạm vi nghiên cứu mơ hình 77 3.2.1 Xác định lĩnh vực vùng nghiên cứu mơ hình thủy lực 77 3.2.2 Mạng sơng tính tốn 78 3.2.3 Biên mơ hình 79 3.2.4 Biên dọc sơng mơ hình 79 3.2.5 Biên mơ hình 80 3.2.6 Cơng trình sơng 80 3.2.7 Sơ đồ tính toán 81 3.3 Tài liệu sử dụng tính tốn 83 3.3.1 Tài liệu địa hình 83 3.3.2 Tài liệu khí tượng thủy văn 83 3.3.3 Tài liệu u cầu tiêu 83 3.4 Tính tốn mơ 83 3.5 Tính tốn phân tích lựa chọn phương án quy hoạch 86 3.5.1 Kết tính tốn 86 3.5.2 Nhận xét kết tính tốn 87 3.5.3 Phương án chọn 90 3.6 Quy hoạch tiêu khu tiêu 91 3.6.1 Vùng Bắc Đuống thuộc Hà Nội 91 3.6.2 Vùng Bắc Đuống thuộc Bắc Ninh 95 3.7 Sơ đánh giá hiệu kinh tế đánh giá tác động môi trường dự án cho phương án lựa chọn 104 3.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế phương án chọn 104 3.3.2 Đánh giá tác động phương án chọn đến môi trường, kinh tế xã hội 105 Kết luận kiến nghị 111 Tài liệu tham khảo Phụ lục MỞ ĐẦU I – TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống nằm sát cửa ngõ phía bắc TP Hà Nội, có TP Bắc Ninh Thị xã Từ Sơn q trình phát triển thành thị đại Do hệ thống chịu tác động mạnh q trình cơng nghiệp hố thị hoá nên yêu cầu tiêu nước cao Quá trình thị hố tăng nhanh, dân số tăng, nhiều khu công nghiệp xây dựng Sử dụng diện tích nơng nghiệp có nhiều thay đổi, diện tích trồng lúa giảm, diện tích đồng trũng chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản Mức đảm bảo tiêu cho khu công nghiệp đô thị cần phải cao phục vụ sản xuất nơng nghiệp Chính chuyển biến đòi hỏi phải nghiên cứu giải pháp tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 Lợi dụng tổng hợp nguồn nước tối đa đồng thời phải đảm bảo phát triển nguồn nước cách bền vững tiêu chí đặt lên hàng đầu Mâu thuẫn yêu cầu tiêu khả đáp ứng yêu cầu tiêu hệ thống ngày căng thẳng Tình hình úng ngập vùng nghiên cứu phụ thuộc vào lượng mưa vụ mùa kết hợp với lũ sông Mưa nội đồng lớn cộng với mực nước sông lên cao, mức nước lũ xấp xỉ báo động xẩy tình trạng nước đồng dâng cao, việc tự chẩy bị ngăn chặn, lúc tiêu động lực chính, song lực tiêu lại hạn chế, gặp năm mưa lớn, lũ cao gây úng ngập thường xuyên Xu ngập úng số ngày mưa lên tới 15 - 20 ngày, có tới 9, 10 ngày có mưa dơng với tổng lương mưa đáng kể, thường gây úng lượng mưa tập trung vào cuối tháng lúc lúa cấy thấp Một số năm úng điển hình vùng năm 1994, 1996, 1997, 2001, 2003, 2004 2005 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Từ lý cho thấy vấn đề: “Nghiên cứu giải pháp tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ đa mục tiêu” cần thiết II - MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiêu nước hợp lý cho hệ thống thủy lợi Bắc Đuống phục vụ cho ngành kinh tế góp phần cải tạo môi trường phát triển bền vững kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung: U + Nghiên cứu tổng quan hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống + Nghiên cứu sở khoa học, thực tiễn để đề giải pháp tiêu nước hợp lý hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống + Sử dụng phương pháp công cụ tiên tiến để lựa chọn giải pháp tiêu nước hợp lý hệ thống thủy lợi Bắc Đuống + Sơ đánh giá hiệu kinh tế tác động môi trường phương án Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu U + Cách tiếp cận: - Tiếp cận kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận thực tiễn nước giới - Tiếp cận trực tiếp đối tượng nghiên cứu theo quan điểm hệ thống - Tiếp cận theo quan điểm tổng hợp đa mục tiêu - Tiếp cận mục tiêu chiến lược phát triển bền vững tài nguyên nước - Tiếp cận có tham gia cộng đồng phát triển nguồn nước + Phương pháp nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước - Kế thừa áp dụng có chọn lọc sản phẩm khoa học, cơng nghệ có giới Việt Nam - Phương pháp chuyên gia - Điều tra, thu thập số liệu trạng cơng trình thuỷ lợi thông qua tài liệu, niên giám - Phương pháp phân tích hệ thống - Phương pháp mơ hình tốn thuỷ lực, thuỷ văn để tính toán khả tiêu nước hệ thống - Phân tích, thống kê tổng hợp để xác định nhu cầu tiêu nước khả tiêu vùng từ đưa giải pháp tiêu nước hợp lý IV – KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - Phân tích đánh giá khả tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống - Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để đưa giải pháp nâng cao khả tiêu nước hệ thống Bắc Đuống - Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tiêu nước cho ngành kinh tế hệ thống Bắc Đuống - Sơ đánh giá hiệu kinh tế tác động môi trường phương án lựa chọn Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Chương NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC ĐUỐNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG 1.1.1 Vị trí giới hạn Hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống thuộc vùng đồng Bắc Bộ, nằm gọn châu thổ sơng Hồng, có vị trí địa lý nằm kẹp sơng lớn + Sơng Hồng, sơng Đuống phía Tây Nam Nam + Sơng Cầu phía Bắc phía Đơng + Sơng Cà Lồ phía Tây Vùng có toạ độ địa lý nằm khoảng: + Từ 21057’51” đến 22015’50” vĩ độ Bắc P P P P + Từ 106054’14” đến 107018’28” kinh độ Đông P P P P Hệ thống thuỷ lợi vùng Bắc Đuống nằm trọn lãnh thổ đất đai huyện Tiên Du, Từ Sơn, Yên Phong, Quế Võ, TP.Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, huyện Đông Anh xã huyện Gia Lâm (thuộc TP.Hà Nội) xã huyện Gia Lâm bao gồm xã Yên Thường, Yên Viên, Ninh Hiệp, Dương Hà, Đình Xuyên, Trung Màu Phù Đổng Tính đến năm 2008, vùng Bắc Đuống có tổng diện tích tự nhiên 71.363,1ha đất sản xuất nơng nghiệp chiếm 36.870,5ha, diện tích đất canh tác 36.458,7ha Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Quy mô TT 46 47 XVII 48 XVII I 49 50 XIX 51 52 Tổng số Số máy máy tiêu (chiếc) (chiếc) Vùng tiêu Qmáy (m3/s) P P Trong Diện tích cần tiêu (ha) Tiêu sơng ngồi 25.000 28.000 800 1026 800 1.026 28.000 1.100 1.100 25.000 3.000 1.100 1.100 160.700 7.818 7.818 67.000 57.600 6.420 1.398 6.420 1398 Tổng Q tiêu (m3/h) P P Tiêu cục sơng ngồi Cấp II Tự chảy Diện tích thực tiêu (ha) Động lực 690 994 TB Phù Đổng TB Dương Hà KHU TIÊU TRI PHƯƠNG TB Tri Phương TB địa phương quản lý 25 28 25 28 28 28 25 25 KHU TIÊU TÂN CHI 108 107 TB Tân Chi TB Tân Chi 25 TB địa phương quản lý KHU TIÊU CHÂU CẦU TB Châu Cầu TB Long Khê TỔNG TOÀN VÙNG BẮC ĐUỐNG 52 TB XNQL Tiêu sông Cà Lồ: TB Tiêu sông Hồng: 1TB Tiêu sông Cầu: 17 TB Tiêu sông Đuống: 67 67 37 36 36.100 23 23 31.100 1.710 1.710 1.448 20 20 20.000 11.100 910 800 910 800 728 720 682 673 538 32 32 152 202 538 32 32 152 202 1000 1000 1.000 1000 1.000 14.400 1.000 3.700 Hướng tiêu Gia Lâm Gia Lâm Đuống Đuống Tiên Du Đuống Tiên Du Tiên Du Đuống Đuống Quế Võ Quế Võ Đuống Đuống Tự chảy 825 825 55 923 6.075 6.075 923 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật 55 Huyện Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Quy mô TT Vùng tiêu TB Tiêu Ngũ Huyện Khê: 23 TB 92 TB HTXQL: Tiêu sơng ngồi: 1TB Tiêu cục bộ: 32 TB Tiêu cấp II: 59 TB Tổng số Số máy máy tiêu (chiếc) (chiếc) 120 120 144 49 93 135 42 91 Qmáy (m3/s) P P Tổng Q tiêu (m3/h) P P Diện tích cần tiêu (ha) Trong Tiêu sơng ngồi Tiêu cục sơng ngồi Cấp II Tự chảy Diện tích thực tiêu (ha) Động lực Huyện Hướng tiêu Tự chảy Phụ lục 1.2 DIỆN TÍCH CẦN TIÊU GIAI ĐOẠN 2020 (Đơn vị: ha) TT Tổng Khu tiêu Khu tiêu sông Cà Lồ (Đ.Anh) Khu tiêu sông Hồng (ĐA) Khu tiêu sông NHK (ĐA,GL) 2880 1700 4480 Các khu CN, đô thị tập trung Khu Đất Tổng CN đô thị 200 172 28 287 270 17 249 201 48 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Diện tích cần tiêu khác Tổng Lúa Ao hồ Màu 2680 1413 4231 398 235 751 615 363 821 168 99 341 Ch dùng 1465 696 2228 Khác 34 20 89 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tổng Khu tiêu Khu tiêu Phù Khê - Hương Mạc Khu tiêu Trịnh Xá Khu tiêu Vạn An Khu tiêu Vọng Nguyệt Khu tiêu Phấn Động Khu tiêu Xuân Viên- Hữu Chấp Khu tiêu Kim Đôi Khu tiêu Việt Thống Khu tiêu Hiền Lương Khu tiêu Quế Tân Khu tiêu Phù Lãng Khu tiêu Phả Lại Khu tiêu sông Đuống (GLâm) Khu tiêu Tri Phương Khu tiêu Tân Chi Khu tiêu Châu Cầu 1022 4810 5130 1940 2270 1951 6496 1010 8428 417 870 1117 2526 1100 7818 1710 Các khu CN, đô thị tập trung Khu Đất Tổng CN đô thị 0 139 139 905 640 265 1004 1000 0 375 375 2270 1402 868 0 184 184 0 200 200 270 270 128 89 39 500 500 2311 2129 182 230 230 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Diện tích cần tiêu khác Tổng Lúa Ao hồ Màu 1022 4671 4225 936 2270 1576 4226 1010 8244 417 670 847 2398 600 5507 1480 279 1340 1802 701 820 434 1629 306 2491 125 264 338 759 318 2285 518 62 300 498 192 225 139 687 182 1320 28 157 201 118 71 646 308 27 138 114 43 50 42 159 29 246 15 25 33 395 35 254 50 Ch dùng 645 2825 1749 1157 896 1565 473 4000 237 207 253 983 152 2116 570 Khác 68 63 17 65 187 20 186 12 17 22 144 24 205 33 Phụ lục TÍNH TỐN HỆ SỐ TIÊU CHO HỆ THỐNG BẮC ĐUỐNG Bảng 1: Tính tốn chế độ tiêu cho lúa vùng Hà Nội Pi h 0i (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm/ngày) 77,0 6,0 71,0 71,0 29,0 13,0 0,0 58,0 129,0 qi (l/sha) 1,5 8,7 172,0 36,3 6,0 6,0 6,0 2,7 166,0 30,3 118,7 234,0 298,7 46,0 84,1 104,0 26,7 65,8 90,7 58,0 34,0 134,2 34,0 134,2 73,8 146,0 184,1 204,0 3,1 7,6 10,5 3,0 6,0 -3,0 144,6 55,0 34,6 73,8 36,2 155,0 4,0 0,0 0,0 6,0 6,0 -6,0 -6,0 66,4 30,0 27,1 13,0 12,2 4,0 36,2 18,0 18,0 8,0 127,1 113,0 1,4 0,5 btb qi (l/sha) 0,2 1,3 9,0 11,7 4,3 1,7 0,6 R Ngày P 0i R Wi R Htb R q 0i R Hi - Hi atb (mm) (mm) (mm) R R R Bảng 2: Tính tốn chế độ tiêu cho lúa vùng Bắc Ninh Pi h 0i (mm) (mm) 19,6 42,4 196,0 30,7 11,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 R Ngày P 0i R R Wi R Htb q 0i Hi - R R Hi R (mm) (mm) (mm) (mm/ngày) (mm) (mm) (mm) 13,6 13,6 6,2 36,4 61,0 25,1 190,0 265,8 94,2 24,7 325,7 112,4 5,0 153,6 58,1 -6,0 77,8 31,5 -6,0 36,2 15,5 1,3 10,8 77,4 100,9 37,4 14,8 5,2 0,0 12,3 106,2 12,3 37,9 125,1 37,9 150,5 194,2 150,5 74,3 212,4 74,3 41,9 158,1 41,9 21,1 131,5 21,1 9,9 115,5 Bảng 3: Tính tốn hệ số tiêu sơ cho yêu cầu tiêu vùng Hà Nội (Đơn vị l/s-ha) Ngày Lượng mưa (mm) 77 8,7 172 36,3 ĐT+CN Lúa Ao Hồ Màu Chuyên Dùng Khác Chung cho NN 8,02 0,91 17,92 3,78 1,50 3,09 7,62 10,50 8,91 1,01 19,91 4,20 5,79 0,65 12,94 2,73 7,13 0,81 15,93 3,36 5,35 0,60 11,94 2,52 6,15 1,28 14,60 4,86 60 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước R 2,96 0 0,31 0,00 0,00 4,00 1,41 0,46 0,34 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 1,02 0,28 0,09 Bảng 4: Tính tốn hệ số tiêu sơ cho yêu cầu tiêu vùng Bắc Ninh (Đơn vị l/s-ha) Ngày Lượng mưa (mm) 19,6 42,4 196 30,7 11 0 ĐT+CN Lúa Ao Hồ Màu Chuyên Dùng 2,04 4,42 20,42 3,20 1,15 0,00 0,00 0,15 1,25 8,96 11,68 4,33 1,71 0,60 2,27 4,91 22,69 3,55 1,27 0,00 0,00 1,47 3,19 14,75 2,31 0,83 0,00 0,00 1,81 3,93 18,15 2,84 1,02 0,00 0,00 Khác 1,36 2,94 13,61 2,13 0,76 0,00 0,00 Chung cho NN 1,25 3,04 15,19 6,10 2,24 0,62 0,22 Bảng 5: Tính tốn hệ số tiêu hiệu chỉnh cho vùng tiêu (Đơn vị l/s-ha) Ngày Vùng Hà Nội ĐT+CN Nông N 4,06 3,72 Vùng Bắc Ninh ĐT + CN Nông N 2,04 1,25 4,06 3,72 4,42 3,04 11,23 10,47 0,31 0,00 0,00 7,41 7,41 4,64 1,02 0,37 13,89 9,74 1,15 0,00 0,00 6,28 6,28 6,28 4,00 1,59 HS Tiêu TK cho yêu cầu tiêu 11,23 7,41 13,89 6,28 HS Tiêu TK chung cho vùng 7,71 7,67 Phụ lục 3: TÍNH TỐN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH Bảng Bảng tính NPV với hệ số triết khấu (i = 12%) 61 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Năm Vốn đầu tư (C ) Chi LN tăng phí thêm (B) QLVH (106 đ) 200.000 173.752 (106 đ) S P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng SP 1/(1+i)^t (i=12%) (106 đ) (200.000,0) (173.752) 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 (106 đ) 1,0000 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3606 0,3220 0,2875 0,2567 0,2292 0,2046 0,1827 0,1631 0,1456 0,1300 0,1161 0,1037 0,0926 0,0826 0,0738 0,0659 0,0588 0,0525 0,0469 0,0419 0,0374 0,0334 Lãi ròng thời (106 đ) (200.000) (155.136) 11.212 105.833 75.431 11.212 105.833 67.349 11.212 105.833 60.133 11.212 105.833 53.690 11.212 105.833 47.938 11.212 105.833 42.802 11.212 105.833 38.216 11.212 105.833 34.121 11.212 105.833 30.465 11.212 105.833 27.201 11.212 105.833 24.287 11.212 105.833 21.685 11.212 105.833 19.361 11.212 105.833 17.287 11.212 105.833 15.435 11.212 105.833 13.781 11.212 105.833 12.304 11.212 105.833 10.986 11.212 105.833 9.809 11.212 105.833 8.758 11.212 105.833 7.820 11.212 105.833 6.982 11.212 105.833 6.234 11.212 105.833 5.566 11.212 105.833 4.970 11.212 105.833 4.437 11.212 105.833 3.962 11.212 105.833 3.537 11.212 105.833 3.158 322.571 Bảng Bảng tính IRR với (IRR = 23%) S P SP (106 đ) B-C S P SP S P SP S P SP S P SP NPV (106 đ) (200.000) (355.136) (279.704) (212.355) (152.222) (98.531) (50.593) (7.792) 30.424 64.546 95.011 122.212 146.499 168.184 187.545 204.832 220.267 234.048 246.352 257.338 267.147 275.906 283.725 290.707 296.941 302.507 307.476 311.914 315.875 319.413 322.571 62 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước S P SP Nă m Vốn đầu tư (C ) Chi LN tăng phí thêm (B) QLVH (106 đ) 200.000 173.752 (106 đ) (106 đ) 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 S P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SP S P SP S P SP B-C 1/(1+i)^t (IRR=23 %) Lãi ròng điểm (106 đ) (200.000,0) (173.752) 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 94.621 (106 đ) 1,0000 0,8130 0,6610 0,5374 0,4369 0,3552 0,2888 0,2348 0,1909 0,1552 0,1262 0,1026 0,0834 0,0678 0,0551 0,0448 0,0364 0,0296 0,0241 0,0196 0,0159 0,0129 0,0105 0,0086 0,0070 0,0057 0,0046 0,0037 0,0030 0,0025 0,0020 (106 đ) (200.000) (141.262) 62.543 50.848 41.340 33.609 27.325 22.215 18.061 14.684 11.938 9.706 7.891 6.415 5.216 4.240 3.448 2.803 2.279 1.853 1.506 1.225 996 809 658 535 435 354 288 234 190 (7.620) S P SP S P SP Tổng S P SP Bảng Bảng tính IRR với (IRR = 22%) 63 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước NPV (106 đ) (200.000) (341.262) (278.719) (227.871) (186.532) (152.922) (125.597) (103.382) (85.321) (70.637) (58.699) (48.993) (41.102) (34.687) (29.471) (25.230) (21.783) (18.980) (16.701) (14.849) (13.343) (12.118) (11.122) (10.313) (9.655) (9.120) (8.685) (8.331) (8.044) (7.810) (7.620) S P SP Năm Vốn đầu tư (C ) Chi phí QLVH LN tăng thêm (B) (106 đ) 200.000 173.752 (106 đ) (106 đ) 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 S P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SP S P SP S P SP 1/(1+i)^t (IRR= B-C 22%) (10 đ) (106 đ) (200.000,0) 1,0000 (173.752) 0,8197 94.621 0,6719 94.621 0,5507 94.621 0,4514 94.621 0,3700 94.621 0,3033 94.621 0,2486 94.621 0,2038 94.621 0,1670 94.621 0,1369 94.621 0,1122 94.621 0,0920 94.621 0,0754 94.621 0,0618 94.621 0,0507 94.621 0,0415 94.621 0,0340 94.621 0,0279 94.621 0,0229 94.621 0,0187 94.621 0,0154 94.621 0,0126 94.621 0,0103 94.621 0,0085 94.621 0,0069 94.621 0,0057 94.621 0,0047 94.621 0,0038 94.621 0,0031 94.621 0,0026 S P SP S P SP Tổng Lãi ròng thời điểm (106 đ) (200.000) (142.420) 63.572 52.108 42.712 35.010 28.696 23.522 19.280 15.803 12.954 10.618 8.703 7.134 5.847 4.793 3.929 3.220 2.639 2.163 1.773 1.454 1.191 977 800 656 538 441 361 296 243 9.014 S P SP NPV (106 đ) (200.000) (342.420) (278.847) (226.739) (184.027) (149.017) (120.321) (96.799) (77.519) (61.716) (48.762) (38.145) (29.442) (22.308) (16.461) (11.668) (7.739) (4.519) (1.880) 284 2.057 3.511 4.702 5.679 6.479 7.135 7.673 8.114 8.475 8.771 9.014 S P SP Bảng Bảng tính B/C (i = 12%) Năm Vốn đầu Chi phí LN tăng C 1/(1+i)^t Lợi ích 64 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước Chi phí tư (C ) QLVH thêm (B) (106 đ) 200.000 173.752 (106 đ) (106 đ) 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 105.833 S P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SP S P SP S P SP (i=12%) (106 đ) 200.000 173.752 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 S P Tổng SP (106 đ) 1,0000 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3606 0,3220 0,2875 0,2567 0,2292 0,2046 0,1827 0,1631 0,1456 0,1300 0,1161 0,1037 0,0926 0,0826 0,0738 0,0659 0,0588 0,0525 0,0469 0,0419 0,0374 0,0334 S P SP thời điểm (106 đ) 84.369 75.330 67.259 60.052 53.618 47.873 42.744 38.164 34.075 30.424 27.165 24.254 21.656 19.335 17.264 15.414 13.762 12.288 10.971 9.796 8.746 7.809 6.973 6.225 5.558 4.963 4.431 3.956 3.532 758.011 S P SP 65 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước thời điểm (106 đ) 200.000 155.136 8.938 7.980 7.125 6.362 5.680 5.072 4.528 4.043 3.610 3.223 2.878 2.570 2.294 2.048 1.829 1.633 1.458 1.302 1.162 1.038 927 827 739 660 589 526 469 419 374 435.440 S P SP Phụ lục Kết đường mực nước mặt cắt phương án Ghi U Phương án (TB Đặng Xá) Phương án (TB Đặng Xá + Vạn An 3.757 ha) Phương án (TB ĐXá + VAn + Vĩnh Thanh 3.710 ha) Phương án (TB ĐXá + VAn + Vĩnh Thanh 5.210 ha) Phương án (TB ĐXá + VAn + VThanh 5.210 + Long Tửu 4.480 ha) Phương án (TB ĐXá + VAn + Long Tửu 9.690 ha) 66 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước 67 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước 68 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước 69 Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý Tài nguyên nước ... nguyên nước Từ lý cho thấy vấn đề: Nghiên cứu giải pháp tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ đa mục tiêu cần thiết II - MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiêu nước hợp... đánh giá khả tiêu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống - Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để đưa giải pháp nâng cao khả tiêu nước hệ thống Bắc Đuống - Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tiêu nước cho ngành... ĐẠI HỌC THUỶ LỢI o0o - NGUYỄN LƯƠNG BẰNG NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TIÊU NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TIÊU NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU , NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TIÊU NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC ĐUỐNG PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay