SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

187 5 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Trần Xuân Tùng SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Trần Xuân Tùng SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước Mã số: 60-62-30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Hiếu Hà Nội – 2010 LỜI TÁC GIẢ Hệ thống thuỷ lợi có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nước ta kinh tế nơng nghiệp, góp phần vào việc ổn định kinh tế trị cách trực tiếp gián tiếp Nhờ có hệ thống thuỷ lợi mà diện tích canh tác mở rộng, nước chuyển tới vùng bị hạn chế tưới, tiêu nước đồng thời khắc phục tình trạng thiếu mưa kéo dài nhờ mà tăng số vụ canh tác Mặt khác, hệ thống thuỷ lợi góp phần vào việc chống tượng xa mạc hoá, tăng suất trồng, tạo điều kiện thay đổi cấu trồng, vật nuôi làm tăng tổng sản lượng khu vực Hệ thống thuỷ lợi góp phần cải thiện môi trường điều kiện sống nhân dân vùng khó khăn nguồn nước, tạo cảnh quan Bên cạnh đó, hệ thống thuỷ lợi góp phần thúc đẩy phát triển ngành khác công nghiệp, thuỷ sản, du lịch… tạo cơng ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giải nhiều vấn đề xã hội, khu vực thiếu việc làm thu nhập thấp Từ góp phần nâng cao đời sống người dân góp phần ổn định kinh tế trị nước Để thấy rõ hiệu tổng hợp các hệ thống thủy lợi (HTTL), khắc phục tình trạng xuống cấp nhanh nâng cao hiệu khai thác HTTL việc giám sát đánh giá hiệu phục vụ HTTL thơng qua nhóm tiêu quan trọng để giúp cho nhà quản lý nắm thiếu sót, bất cập trạng cơng trình, trạng quản lý vận hành hệ thống để có biện pháp cải tiến, nâng cấp nhằm đạt hiệu tối ưu Với phát triển công nghệ số, việc “Sử dụng công nghệ thông tin đánh giá hiệu tổng hợp cơng trình thuỷ lợi” giúp nhà quản lý biết hiệu phục vụ hệ thống thuỷ lợi cách đầy đủ, nhanh chóng xác Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài cần thiết ` LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn GS.TS Bùi Hiếu tận tình bảo, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy, cô trường Đại học Thủy lợi truyền đạt kiến thức trình học tập nhà trường để tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần thương mại công nghệ xây dựng, Chi cục thuỷ lợi Vĩnh Phúc, Chi cục thuỷ lợi Yên Bái, Công ty TNHH MTV Nghĩa Văn, Công ty TNHH MTV Tam Đảo tạo điều kiện giúp đỡ tất người giúp đỡ, cung cấp thông tin quý giá Cuối cùng, tác giả muốn gửi lời cảm ơn đến tất người giúp đỡ tác giả trình thực luận văn ` MỤC LỤC MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined T T 1 Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined T T Mục đích đề tài Error! Bookmark not defined T T Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined T T Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined T T CHƯƠNG 1: T T Tổng quan hiệu cơng trình thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu Error! 1.1 T TỔNG QUAN Error! Bookmark not defined T T T Bookmark not defined 1.1.1 Trên giới Error! Bookmark not defined T T T T 1.1.2 Ở Việt Nam Error! Bookmark not defined T T T Tổng quan phương pháp luận đánh giá hiệu phục vụ đa mục tiêu 1.2 T T T T hệ thống thuỷ lợi Error! Bookmark not defined T 1.2.1 Trên giới Error! Bookmark not defined T T T T 1.2.2 Ở Việt Nam Error! Bookmark not defined T T T Tổng quan cơng nghệ tính tốn đánh giá hiệu phục vụ hệ 1.3 T T T T thống thuỷ lợi Error! Bookmark not defined T Tổng quan vùng nghiên cứu đập dâng 19 – Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 1.4 T T T T Error! Bookmark not defined 1.4.1 Đặc điểm tự nhiên Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.2 Tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.3 Hiện trạng cơng trình thuỷ lợi Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.3.1 Hiện trạng nguồn nước cơng trình hệ thốngError! T T T T Bookmark not defined 1.4.3.2 Hiện trạng hệ thống kênh mương Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4 Hiệu phục vụ đa mục tiêu Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4.1 Hiệu phục vụ tưới, tiêu Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4.2 Hiệu cấp nước sinh hoạt Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4.3 Hiệu cấp nước phát triển du lịch Error! Bookmark not defined T ` T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 1.4.4.4 Hiệu cấp nước phát triển chăn nuôi Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4.5 Hiệu cấp nước phát triển công nghiệp, thuỷ điệnError! T T T T Bookmark not defined 1.4.4.6 Hiệu cấp nước phát triển thuỷ sản Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4.7 Hiệu môi trường sinh thái Error! Bookmark not defined T T T T 1.4.4.8 Hiệu phát triển xã hội Error! Bookmark not defined T T T T CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ T TỒNG HỢP CỦA CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI Error! Bookmark not defined T Cơ sở khoa học việc lựa chọn tiêu đánh giá hiệu cơng trình 2.1 T T T thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu Error! Bookmark not defined T Lựa chọn nhóm tiêu làm sở cho đánh giá hiệu cơng trình 2.2 T T T thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu Error! Bookmark not defined T 2.2.1 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu tưới, tiêu nước cho T T T trồng…… ……… Error! Bookmark not defined T 2.2.1.1 Hệ số lợi dụng kênh dẫn nước Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.1.2 Hệ số lợi dụng nước kênh phân phối Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.1.3 Hệ số lợi dụng nước hệ thống kênh tưới Error! T T T Bookmark T not defined 2.2.1.4 Tỷ lệ hồn thành diện tích tưới nước Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.1.5 Tỷ lệ hoàn thành diện tích tiêu Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.1.6 Giá trị sản xuất nước tưới cho nhiều loại trồngError! Bookmark T T T T not defined 2.2.2 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp, thoát nước sinh hoạt T T T T Error! Bookmark not defined 2.2.2.1 Cấp nước phục vụ sinh hoạt Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.2.2 Tiêu thoát nước cho khu dân cư Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.3 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp nước cho công nghiệp, T T T thuỷ điện Error! Bookmark not defined T 2.2.3.1 Cấp nước cho cơng ty, xí nghiệp Error! Bookmark not defined T ` T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 2.2.3.2 Cấp nước cho phát điện Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.4 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp nước cho phát triển chăn T T T nuôi… Error! Bookmark not defined T 2.2.4.1 Cấp nước cho gia súc Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.4.2 Cấp nước cho gia cầm, thuỷ cầm Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.4.3 Hiệu cấp nước cho chăn nuôi Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.5 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp nước cho T T T thuỷ sản……… Error! Bookmark not defined T 2.2.5.1 Nuôi trồng thuỷ sản hồ chứa Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.5.2 Nuôi trồng thuỷ sản ao lấy nước từ kênh mương Error! T T T T Bookmark not defined 2.2.5.3 Hiệu kinh tế Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.6 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp nước cho phát triển môi T T T trường sinh thái Error! Bookmark not defined T 2.2.6.1 Tác động đến môi trường nước Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.6.2 Tác động đến thảm thực vật vi khí hậu Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.6.3 Tác động đến môi trường đất Error! Bookmark not defined T T T T 2.2.7 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp nước cho phát triển xã T T T hội…… Error! Bookmark not defined T 2.2.7.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu nâng cao đời sống vật chất cho dân cư T T T Error! Bookmark not defined 2.2.7.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu nâng cao trình độ, nhận thức cho dân T T T cư…… Error! Bookmark not defined T 2.2.8 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu cấp nước cho phát triển du T T T lịch, dịch vụ Error! Bookmark not defined T 2.2.8.1 Tổng lượng nước cấp cho du lịch - dịch vụError! T T T T Bookmark not defined 2.2.8.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế cấp nước cho du lịch Error! T T T T Bookmark not defined ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật T 2.2.9 Nhóm tiêu làm sở đánh giá hiệu kinh tế tổng hợp CTTL phục T T T vụ đa mục tiêu Error! Bookmark not defined T 2.2.9.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu phân phối nước cho ngành Error! T T T T Bookmark not defined 2.2.9.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu kinh tế, tài tổng hợp Error! T T T T Bookmark not defined Xây dựng phần mềm Ngân hàng liệu cơng trình thuỷ lợi phục vụ đa 2.3 T T T mục tiêu Error! Bookmark not defined T 2.3.1 Cơ sở công cụ Error! Bookmark not defined T T T T 2.3.2 Phân tích xây dựng phần mềm Error! Bookmark not defined T T T T 2.3.2.1 Phân tích hệ thống thơng tin liệu Error! Bookmark not defined T T T T 2.3.2.2 Xây dựng sở liệu Error! Bookmark not defined T T T T 2.3.2.3 Xây dựng module quản lý truy xuất liệuError! Bookmark not T T T T defined 2.3.2.4 Phân tích thiết kế hệ thống phục vụ việc truy nhập truy xuất liệu T T T T Error! Bookmark not defined Áp dụng phần mềm quản Ngân hàng liệu cơng trình thuỷ lợi phục vụ 2.4 T T T đa mục tiêu Error! Bookmark not defined T 2.4.1 Áp dụng thử nghiệm phần mềm Ngân hàng liệu để quản lý đại T T T lượng phục vụ đánh giá hiệu đa mục tiêu đập 19-5 Nghĩa Lộ Error! T Bookmark not defined 2.4.2 Áp dụng thử nghiệm phần mềm Ngân hàng liệu để quản lý đại T T T lượng phục vụ đánh giá hiệu đa mục tiêu hồ chứa nước Xạ Hương Error! Bookmark not defined 2.4.3 Đánh giá, nhận xét phần mềm Ngân hàng liệu CTTL phục vụ đa mục T T T tiêu… Error! Bookmark not defined T Áp dụng phần mềm tính tốn tiêu sở đánh giá hiệu công 2.5 T T T trình thuỷ lợi Error! Bookmark not defined T 2.5.1 Giới thiệu tổng quát phần mềm Error! Bookmark not defined T ` T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật T 2.5.2 Áp dụng thử nghiệm phần mềm tính tốn tiêu làm sở cho đánh T T T giá hiệu CTTL đập dâng 19-5 Nghĩa Lộ phục vụ đa mục tiêu Error! T Bookmark not defined 2.5.3 Áp dụng thử nghiệm phần mềm tính tốn tiêu làm sở cho đánh T T T giá hiệu CTTL hồ Xạ Hương phục vụ đa mục tiêuError! Bookmark T not defined 2.5.4 Đánh giá, nhận xét phần mềm tính tốn tiêu làm sở đánh giá T T T hiệu CTTL phục vụ đa mục tiêu Error! Bookmark not defined T Đề xuất hồn chỉnh nhóm tiêu lựa chọn tiêu phù hợp 2.6 T T T với tương lai Error! Bookmark not defined T CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỤC VỤ ĐA MỤC T TIÊU HỆ THỐNG THUỶ LỢI ĐẬP DÂNG 19 – NGHĨA LỘError! T Bookmark not defined Các nguyên nhân làm giảm hiệu phục vụ đa mục tiêu công trình 3.1 T T T thuỷ lợi T ……………………………………………………………………… …Er ror! Bookmark not defined 3.1.1 Nguyên nhân quy hoạch, thiết kế Error! Bookmark not defined T T T T 3.1.2 Nguyên nhân điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined T T T T 3.1.3 Nguyên nhân phát triển kinh tế xã hội Error! Bookmark not defined T T T T 3.1.4 Nguyên nhân xây dựng, trang thiết bị Error! Bookmark not defined T T T T 3.1.5 Nguyên nhân quản lý khai thác Error! Bookmark not defined T T T Các giải pháp nâng cao hiệu hệ thống thuỷ lợiError! Bookmark not 3.2 T T T T T defined 3.2.1 Giải pháp quy hoạch, thiết kế Error! Bookmark not defined T T T T 3.2.1.1 Chủ trương đầu tư quản lý đầu tư Error! Bookmark not defined T T T T 3.2.1.2 Giải pháp quy hoạch Error! Bookmark not defined T T T T 3.2.1.3 Giải pháp thiết kế Error! Bookmark not defined T T T T 3.2.2 Giải pháp quản lý, khai thác Error! Bookmark not defined T ` T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined T T TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined T T PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined T T PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined T T PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined T T PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined T T DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 ` Sơ đồ khối hệ thống phục vụ việc truy nhập truy suất liệu Sơ đồ khối hệ thống phục vụ việc truy nhập truy suất liệu (Tiếp) Trang 64 Trang 65 Sơ đồ khối hệ thống phục vụ việc truy nhập truy Trang 66 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -160- + Tỷ lệ cải tạo ruộng suất thấp + Tác động đến diện tích trồng trọt ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -161- Tính tốn nhóm tiêu hiệu CTTL cấp nước cho phát triển chăn ni: + Tổng lượng nước cấp cho bò thịt + Tổng lượng nước cấp cho chăn nuôi lợn ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -162- + Tổng lượng nước cấp cho chăn nuôi gà + Tổng lượng nước cấp cho chăn nuôi thuỷ cầm ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -163- + Hiệu kinh tế việc cấp nước cho chăn ni Tính tốn nhóm tiêu hiệu CTTL cấp nước cho phát triển xã hội: + Khả tạo việc làm ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -164- + Khả tăng thu nhập + Tăng tỷ lệ xố đói, giảm nghèo ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -165- + Tỷ lệ di dân + Chỉ tiêu thoả mãn dịch vụ thuỷ lợi ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -166- + Chỉ tiêu đánh giá mức độ tham gia người hưởng lợi vào quản lý + Chỉ tiêu trình độ khoa học kỹ thuật cán công nhân viên ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -167- + Chỉ tiêu tổ chức quản lý cấp sở 10 Tính tốn nhóm tiêu hiệu CTTL phục vụ cho tưới, tiêu: + Hệ số lợi dụng kênh dẫn nước ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -168- + Hệ số lợi dụng kênh phân phối + Hệ số lợi dụng nước hệ thống kênh tưới ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -169- + Tỷ lệ hồn thành diện tích tưới + Giá trị sản xuất nước tưới cho nhiều loại trồng ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -170- 11 Tính tốn nhóm tiêu hiệu kinh tế tổng hợp + Hiệu phân phối nước cho ngành + Hiệu cấp nước tổng hợp hệ thống thuỷ lợi ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -171- + Hiệu phân phối nước vị trí kênh + Hiệu khai thác cơng trình đầu mối ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -172- + Khả tự chủ tài đơn vị quản lý + Khả thu thuỷ lợi phí đơn vị quản lý ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -173- + Giá trị sản lượng cho đơn vị sản phẩm sử dụng nước + Hiệu sản xuất cơng trình thuỷ lợi ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -174- + Thu nhập hàng năm từ nhiệm vụ cấp nước + Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí kinh doanh tổng hợp ` Luận văn thạc sĩ kỹ thuật ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Trần Xuân Tùng SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI Chun ngành: Quy hoạch Quản... nghiên cứu “SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI” cần thiết cần quan tâm Mục đích đề tài - Xây dựng áp dụng phần mềm Ngân hàng liệu cơng trình thủy lợi phục... CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI 2.1 Cơ sở khoa học việc lựa chọn tiêu đánh giá hiệu cơng trình thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu Việc định thực tiêu đánh giá khâu then chốt đánh giá hiệu tưới (HQT), hiệu tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI , SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay