Nghiên cứu cơ sở khoa học về hiện tượng phá huỷ cục bộ đập vật liệu địa phương trong quá trình vận hành

94 5 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -1- LỜI CẢM ƠN Với giúp đỡ phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, Khoa Cơng trình trường Đại học thuỷ lợi, bạn bè, đồng nghiệp, đến Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu sở khoa học tượng phá huỷ cục đập vật liệu địa phương trình vận hành” hoàn thành Tác giả xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến quan đơn vị cá nhân truyền đạt kiến thức, cho phép sử dụng tài liệu công bố cho tác giả trình học tập, nghiên cứu vừa qua Đặc biệt tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Phạm Ngọc Khánh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tác giả trình thực luận văn Với thời gian trình độ hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận bảo đóng góp ý kiến thầy giáo, Quý vị quan tâm bạn bè đồng nghiệp Luận văn hồn thành Khoa Cơng trình, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, Tháng 12 năm 2010 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -2- MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN T T MỤC LỤC T T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ T T DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU T T MỞ ĐẦU T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN T T Tình hình xây dựng đập vật liệu địa phương 1.1 T T T Tình hình hệ thống hồ chứa tỉnh Hà Tây 14 1.2 T T T T T 1.2.1 Q trình hình thành, quy mơ nhiệm vụ khai thác 14 T T T T 1.2.2 Quy mô nhiệm vụ khai thác hồ chứa Hà Tây (cũ) T T T T 15 1.2.3 Thực trạng làm việc hệ thống hồ chứa 16 T T T T CHƯƠNG II : MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ BỘ ĐÁNH T GIÁ NGUYÊN NHÂN 19 T Một số hư hỏng, cố thường xảy đập vật liệu địa phương 2.1 T T T trình vận hành 19 T 2.1.1 Đặc điểm số hư hỏng, cố 19 T T T T 2.1.2 Những cố thường gặp nguyên nhân gây cố đập vật liệu T T T địa phương……………………………………………………………20 T 2.1.3 Một số cố tiêu biểu 24 T T T T T T T Các phương pháp tính thấm qua đập đất 30 2.4 T T Tình hình nghiên cứu thấm nước Việt Nam 29 2.3 T T sở khoa học đánh giá ổn định đập vật liệu địa phương 27 2.2 T T T T T 2.4.1 Phương pháp lý luận 30 T T T T 2.4.2 Phương pháp thực nghiệm 31 T T T T 2.4.3 Phương pháp vẽ lưới thấm 33 T T T Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền T Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -3- 2.4.4 Phương pháp mơ hình số 33 T T T Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải toán thấm 33 2.5 T T T T T 2.5.1 sở lý luận phương pháp phần tử hữu hạn 33 T T T T 2.5.2 Nội dung phương pháp phần tử hữu hạn 35 T T T T 2.5.3 Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải toán thấm 37 T T T Các phương pháp tính ổn định mái đập 42 2.6 T T T T T 2.6.1 Đặt vấn đề 42 T T T T 2.6.2 Giải toán ổn định mái đập vật liệu địa phương 43 T T T T 2.6.3 Phương pháp phân thỏi tính toán ổn định mái đất nguyên tắc T T T 44 T 2.6.4 Các phương pháp tính ổn định mái dốc 47 T T T Lựa chọn phần mềm tính tốn 50 2.7 T T T T T 2.7.1 sở thiết lập phần mềm 50 T T T T 2.7.2 Ưu điểm phần mềm 52 T T T T CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG CỤC BỘ CỦA ĐẬP T ĐỒNG MÔ NGẢI SƠN CỦA HÀ NỘI ( HÀ TÂY CŨ) 53 T Giới thiệu quy mô - nhiệm vụ trạng cơng trình 53 3.1 T T T T 3.1.1 Hồ chứa 53 T T T T 3.1.2 Hệ thống đập 53 T T T T 3.1.3 Hiện trạng cơng trình 54 T T T Các tài liệu quan trắc 57 3.2 T T T T T 3.2.1 Mục đích cơng tác quan trắc 57 T T T T 3.2.2 Bố trí hệ thống ống quan trắc tuyến đập hồ Đồng Mô 57 T T T T 3.2.3 Các tài liệu đo đạc 61 T T T Sử dụng phần mềm Geo – slope tính tốn áp dụng cho đập phụ A - hệ 3.3 T T T T thống thuỷ lợi Đồng Mô - Ngải Sơn đánh giá nguyên nhân hư hỏng 64 T 3.3.1 Mục đích 64 T T T T Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -4- 3.3.2 Mô tả đập phụ A 64 T T T T 3.3.3 Trường hợp tính tốn tiêu tính tốn 65 T T T T 3.3.4 Phương pháp tính tốn 66 T T T T 3.3.5 Kết tính tốn 66 T T T T 3.3.6 Nhận xét kết tính tốn 81 T T 3.4 T T T T Kết luận 82 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 T T Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -5- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1-1: Đập Neurk Tajikistan Hình 1-2: Thấm gây sạt trượt sình lầy mái hạ lưu đập hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây Hình 2-1 : Hình ảnh vỡ đập South Fork năm 1889 Hình 2-2 : đồ tính tốn thấm qua đập đất Hình 2-3: đồ rời rạc hố miền tính tốn phần tử tam giác Hình 2-4: đồ lực đầy đủ tác dụng vào thỏi đất Hình 3-1: Hiện tượng rò rỉ nước chân đập phụ A Hình 3-2: Hiện tượng thấm mái hạ lưu đập phụ A gây sạt trượt cục Hình 3-3: Mặt bố trí tuyến quan trắc đập Đồng Mơ Hình 3-4: Mặt bố trí tuyến quan trắc đập Ngải Sơn Hình 3-5: Mặt bố trí tuyến quan trắc đập phụ A Hình 3-6: Cấu tạo hố quan trắc Hình 3-7: Bố trí hố quan trắc đập phụ A - hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây Hình 3-8: Đập phụ A - Diễn biến mực nước hố quan sát vị trí a Hình 3-9: Đập phụ A - Diễn biến mực nước hố quan sát vị trí b Hình 3-10: Đập phụ A - Diễn biến mực nước hố quan sát vị trí c Hình 3-11: Đập phụ A - Diễn biến mực nước hố quan sát vị trí d Hình 3-12: Mặt cắt ngang thiết kế đập phụ A Hình 3-13: Mặt cắt ngang đập phụ A thời điểm khảo sát năm 2000 Hình 3-14: Kết tính thấm ổn định đập phụ A cho trường hợp Hình 3-15: Quan hệ cao trình điểm đường bão hồ mái hạ lưu với hệ số ổn định mái hạ lưu đập Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -6- DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Một số đập đất đá xây dựng Việt Nam Bảng 1-2: Quy mô hồ chứa nước Hà Tây (cũ) Bảng 3-1: Bảng tiêu lý lớp đất thân đập phụ A Bảng 3-2: Bảng tiêu lý lớp đất ứng với trường hợp tính tốn Bảng 3-3: Bảng thống kê hệ số ổn định cao trình điểm đường bão hồ mái hạ lưu đập ứng với trường hợp tính tốn Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -7- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nhiều năm qua, công tác thuỷ lợi thu thành tựu to lớn cơng điều hồ, khai thác tài ngun nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh, giảm nhẹ thiệt hại lũ lụt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội Đập đất loại cơng trình dâng nước, tạo hồ chứa nước phổ biến nước ta (chiếm 90% tổng số đập tạo hồ chứa) Một đặc điểm quan trọng vật liệu đất đắp đập tính thấm nước dễ biến dạng Trong q trình xây dựng vận hành cơng trình thuỷ lợi xảy cố Sự cố cơng trình nguyên nhân: khảo sát, thiết kế, thi công, chế tạo lắp đặt Như khảo sát địa chất mà đánh giá sai tình hình địa chất nền, để sót lớp thấm mạnh không xử lý hồ chứa vận hành xuất dòng thấm J > [J] gây đùn R R sủi mái hạ lưu đập Đối với đập sử dụng vật liệu đắp đập khơng đồng nhất, bố trí khối vật liệu khơng hợp lý đập làm việc (ngăn nước) dễ phát sinh dòng thấm mạnh, len lỏi qua khu vực dễ thấm nhất, dẫn đến nước hồ gây xói ngầm nguy hiểm cho thân đập Trong q trình thi cơng đất đầm nện không đảm bảo độ chặt yêu cầu, đất thân đập tơi xốp, chất lượng thi công không đảm bảo, thiết bị tiêu thoát nước bị tắc làm dâng cao đường bão hoà gây sạt trượt mái hạ lưu đập Vì việc xác định nguyên nhân tượng phá huỷ cục đập vật liệu địa phương q trình vận hành cấp thiết ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Mục đích đề tài: Nghiên cứu sở khoa học tượng phá huỷ cục vận hành đập vật liệu địa phương, từ biện pháp thích hợp đập xây Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -8- dựng sửa chữa nâng cấp đập xây dựng đảm bảo an tồn q trình làm việc cơng trình Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: - Điều tra, thống kê tổng hợp tài liệu nghiên cứu ngồi nước liên quan đến đề tài - Nghiên cứu tổng hợp lý thuyết kết hợp sử dụng phương pháp tính đại – phương pháp phần tử hữu hạn với phần mềm phù hợp áp dụng vào tốn cụ thể - Phân tích đánh giá kết Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật -9- CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 Tình hình xây dựng đập vật liệu địa phương [1,2,11,12,16] Trong nghiệp xây dựng thuỷ lợi giới nước ta, đập đất đóng vai trò quan trọng việc xây dựng hệ thống cơng trình dâng nước Do nhiều ưu điểm mặt kỹ thuật kinh năm gần đập đất ngày chiếm ưu xu hướng phát triển mạnh số lượng quy mơ cơng trình tốc độ xây dựng Riêng nước ta, đập đất xây dựng nhiều tương lai chắn giữ vài trò quan trọng việc xây dựng hệ thống cơng trình đầu mối (hồ chứa nước) Đập đất loại đập xây dựng loại đất vùng xây dựng, cấu tạo đơn giản, vững chắc, khả giới hố cao thi cơng đa số trường hợp giá thành hạ nên loại đập ứng dụng rộng rãi hầu Từ nghìn năm trước cơng ngun, đập đất xây dựng nhiều Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc nước Trung Á Liên Xơ với mục đích dâng giữ nước để tưới phòng lũ Về sau đập đất ngày đóng vai trò quan trọng hệ thống thuỷ lợi nhằm lợi dụng tổng hợp tài nguyên dòng nước Theo tư liệu ASCE đập lớn đất lẫn đá cổ xưa đập Sadd-el-Kafura cao khoảng 22m Ai Cập khoảng năm 2850 trước công nguyên Ngày nay, nhờ phát triển nhiều ngành khoa học đất, lý luận thấm, địa chất thuỷ văn, địa chất cơng trình… Cũng việc ứng dụng rộng rãi giới hoá thuỷ hoá thi cơng cho phép đập đất xu hướng phát triển mạnh mẽ Cho đến nay, nước xây dựng hàng nghìn đập đất Những đập đất vào loại lớn giới đập Nurek xây dựng sơng Vakhsh Tajikistan cao 310m, thể tích đập 54 triệu m3, hồ Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi - 10 - Luận văn thạc sĩ kỹ thuật nước tạo thành đập Nurek hồ nhân tạo dung tích lớn Tajikistan (10,5 tỷ m3) Chiều dài lớn hồ 70km, diện tích mặt hồ 98km2 Ngồi đập Oroville (Mỹ) cao 224m, chiều dài đập 1520m, P P dung tích lớn 61 triệu m3 P P Hình 1-1: Đập Neruk Tajikistan Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - 80 - Bảng 3-3: Bảng thống kê hệ số ổn định cao trình điểm đường bão hồ mái hạ lưu đập ứng với trường hợp tính tốn Trường hợp Cao trình điểm đường Hệ số ổn định tính tốn bão hồ mái hạ lưu, H K Mái đống đá tiêu nước 1,196 Mái đống đá tiêu nước 1,177 Mái đống đá tiêu nước 1,171 Mái đống đá tiêu nước 1,178 17,41 1,203 17,94 1,210 18,01 1,213 18,22 1,216 18,48 1,217 10 19,02 1,266 11 19,43 1,290 12 19,76 1,315 13 19,89 1,323 14 19,93 1,346 15 19,97 1,378 16 20,11 1,334 17 20,56 1,224 18 20,63 1,214 19 20,69 1,182 20 20,82 1,168 21 21,90 1,123 22 22,56 1,121 R Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - 81 - Quan hệ Hra ~ K 25 Hra (m) 20 15 10 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 K Hình 3-15: Quan hệ cao trình điểm đường bão hoà mái hạ lưu với hệ số ổn định mái hạ lưu đập 3.3.6 Nhận xét kết tính tốn Từ hình 3-15 cho thấy: thời điểm ban đầu xây dựng đập phụ A làm việc điều kiện an toàn, hệ số ổn định lớn hệ số ổn định cho phép [K] = 1,15, đường bão hoà vào đống đá tiêu nước Tuy nhiên phần phía đường bão hồ xu tiến dần sát vào mái hạ lưu đập, điểm đường bão hồ ngày lên cao khơng vào đống đá tiêu nước Từ trường hợp đến trường hợp 15 cao trình điểm đường bão hồ mái hạ lưu tăng lên rõ rệt, hệ số ổn định đập tăng lên từ K = 1,203 đến giá trị lớn K = 1,378 Sau từ trường hợp 16 đến trường hợp 22 cao trình điểm đường bão hồ dâng cao hệ số ổn định đập phụ A giảm xuống Trường hợp 21 trường hợp 22 hệ số ổn định đập nhỏ hệ số ổn định cho phép [K] Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - 82 - Điều giải thích đập thi công từ năm 1970, công nghệ thi công kỹ thuật thi công đập đất nước ta hạn chế, chưa thiết bị đầm nén, đập đất đắp chủ yếu thủ công, chất lượng đắp không đồng đều, lỗ rỗng thân đập lớn Do hệ số ổn định mái đập hạ lưu phạm vi cho phép bé Khi hồ chứa vào hoạt động dòng thấm từ thượng lưu hạ lưu mang theo hạt phù sa, hạt đất mịn vào thân đập lấp dần khe rỗng thân đập Kết hệ số thấm thân đập ngày giảm biểu rõ thời điểm thi công xong hệ số thấm đập K = 10-6(m/s) đến năm 2000 P P thân đập phân thành lớp hệ số thấm khác nhau, lớp số hệ số thấm nhỏ K = 1,9.10-8(m/s) Các hạt mịn lấp kín lỗ rỗng thân đập P P làm tăng tiêu lý đất trọng lượng riêng, lực dính đơn vị, góc ma sát Vì mà hệ số ổn định đập đất tăng đến giá trị K max = 1,378 R R Càng sau đường bão hòa thân đập cao dần lên, đất phía đường bão hồ trạng thái bão hoà nước gây nên giảm tiêu lý đất dẫn đến hệ số ổn định giảm dần 3.4 Kết luận Trong chương tác giả tiến hành thí nghiệm số tính tốn thấm ổn định đập phụ A - Hệ thống thuỷ lợi hồ Đồng Mô – Hà Tây cũ kết cấu đập đập đất đồng chất, thiết bị nước lăng trụ đá với lớp đất thân đập hệ số thấm ngày nhỏ Tác giả vào quan sát thực tế tài liệu khảo sát viện KHTL thấy với thời gian khai thác, đập từ đồng chất trở nên phân lớp lớp tiêu lý khác Do tác giả giả định đập thành lớp Với tiêu lý khác lớp hệ số thấm ngày giảm tiến hành thực nghiệm số để giải thích tượng phá hoại đập theo thời gian Đó tượng đường bão hoà thân đập ngày dâng cao lên, điểm Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi - 83 - Luận văn thạc sĩ kỹ thuật đường bão hoà mái hạ lưu tiến dần lên đỉnh đập gây nên tượng sình lầy sạt trượt cục mái hạ lưu Đây lý giải sở khoa học tượng thực tế Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi - 84 - Luận văn thạc sĩ kỹ thuật KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thông qua việc tiến hành thí nghiệm số tính tốn thấm ổn định đập đất chịu ảnh hưởng chủ yếu hệ số thấm, luận văn đạt số kết sau: - Luận văn khái quát tình hình xây dựng đập vật liệu địa phương nước giới, đặc biệt tỉnh Hà Tây (cũ) - Luận văn tổng kết hư hỏng thường gặp đập vật liệu địa phương, đặc biệt đập đắp thời kỳ chưa dùng công nghệ đầm nén, mà đắp thủ công Hai tượng đặc biệt lưu ý tượng thấm ổn định Thấm hai trường hợp thường gặp: đường bão hoà ngày leo lên cao gây ổn định cục theo thời gian hoàn toàn bị ổn định đường bão hoà ngày xuống thấp dẫn đến tượng đùn sủi hạ lưu đập - Luận văn tiến hành thí nghiệm số đập phụ A - Hệ thống hồ chứa Đồng Mô - Ngải Sơn đưa sở khoa học dẫn đến tượng đường bão hoà theo thời gian dâng cao lên gây sạt lở cục mái hạ lưu dẫn đến ổn định đập Lựa chọn phần mềm SEEP/W dựa sở phương pháp PTHH để giải toán thấm, phần mềm SLOPE/W sở phương pháp Bishop để tính ổn định mái dốc hạ lưu cho đập phụ Kiến nghị - Đối với công trình đập vật liệu địa phương xây dựng mà tượng phá huỷ cục cần phải biện pháp sửa chữa nâng cấp hệ thống cơng trình cách mau chóng để đảm bảo khơng cố xảy ra, tránh thiệt hại người Một số biện pháp áp dụng như: đắp áp trúc mái hạ lưu đập, làm tường chống thấm bentonite, đắp lớp gia tải chân mái hạ lưu…Đồng thời phải theo dõi xử lý số liệu quan trắc ống đo Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi - 85 - Luận văn thạc sĩ kỹ thuật áp đặt thân đập cách thường xuyên giúp cho công tác quản lý vận hành đạt hiệu - Đối với cơng trình đập vật liệu địa phương xây dựng cần phải thiết kế xác, kiểm tra đảm bảo an tồn cho đập Thi công đập phải đầm nén đất đắp cẩn thận để đạt tiêu thiết kế Đập xây dựng sau phải rút kinh nghiệm từ đập xây dựng trước tránh xảy cố đáng tiếc Do thời gian nghiên cứu hạn trình độ hạn chế, nhiều vấn đề chưa nghiên cứu sâu nữa, tác giả mong góp ý thầy bạn bè đồng nghiệp Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - 86 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ mơn Thuỷ cơng, Giáo trình thủy công Tập 1, NXB Nông nghiệp Bộ môn Thuỷ cơng, Giáo trình thủy cơng Tập 2, NXB Nơng nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén QPVN 11-77 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén QPTL – D4-80 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Quy phạm kỹ thuật quan trắc an tồn đập đất đá SL 60-94 Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, TCXDVN 285-2002 – Công trình thuỷ lợi-các quy định chủ yếu thiết kế - Nhà xuất xây dựng học đất (bản dịch tiếng Việt) NXBGD – 1996 R.Whitlow Hướng dẫn sử dụng chương trình Geo-slope- Biên dịch Nguyễn Cơng Mẫn, Trường Đại học Thuỷ lợi Lưu Văn Hải, Nghiên cứu ổn định đập vật liệu địa phương trình khai thác sở tài liệu thực đo xác định đường bão hoà giới hạn - Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Hà Nội 2003 10 Nguyễn Cảnh Thái, Thấm qua cơng trình thuỷ lợi – Bài giảng cao học, Trường đại học Thuỷ lợi 11 Nguyễn Cảnh Thái, Thiết kế đập vật liệu địa phương – Bài giảng cao học, Trường Đại học Thuỷ lợi 12 Nguyễn Xuân Trường, Thiết kế đập đất – NXB khoa học kỹ thuật, 1972 13 Phạm Ngọc Khánh, Phương pháp phần tử hữu hạn – Bài giảng cho lớp cao học - Trường Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội 2006 Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ Trường Đại học Thuỷ Lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - 87 - 14 Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Công Thắng, Phương pháp số - Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ 2007 15 Phan Sỹ Kỳ, Sự cố số cơng trình thuỷ lọi Việt Nam biện phá phòng tránh – NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 2000 16 Tài liệu tham khảo đập thuỷ điện Hồ Bình – http/tailieu.vn 17 Trần Văn Việt, Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật – Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 2004 Học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Chun ngành: Xây dựng cơng trình thuỷ PHỤ BIỂU Kết đo đạc mực nước thấm giếng -đập Đồng Mô, đập phụ A - hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây MN hồ: 18.47m Năm 1996 Ngày đo: 26/6 Ngày đo: 6/8 Cao trình MN đo áp ống Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.4 6.1 4.3 Cao trình MN đo áp ống Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.5 6.6 5.2 Cao trình MN đo áp ống 17.92 14.25 13.38 12.55 13 8.3 11.4 4.6 18.11 15.39 13.93 1.4 17.3 13.13 19.4 17.96 15.85 13.11 12.4 Điểm đo I a b c d e a b c d e b c d e Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.36 9.12 7.16 4.35 Xoay ống 8.49 12.54 5.15 5.8 3.9 Tắc ống 4.9 5.7 Xoay ống a b c d e 8.5 6.5 4.3 2.2 III Đập phụ A MN hồ 20.28m Ngày đo: 29/4 Tuyến đo II MN hồ 18.77m 17.94 17.52 14.91 14.32 MN hồ 22.58m Ngày đo: 9/9 Ngày đo: 25/11 Cao trình MN đo áp ống 18.3 18.14 15.47 13.47 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 7.3 5.6 4.6 18.31 16.29 14.13 14.15 5.8 9.2 3.6 4.2 20.61 17.59 14.23 14.15 15.5 8.1 10.5 4.4 4.2 Tắc đá 5.2 5.4 17 13.43 4.8 5.1 17.4 13.73 4.2 4.7 7.7 8.3 6.9 5.1 2.5 18.7 18.16 14.45 12.31 12.12 7.1 8.3 6.45 2.6 19.3 18.16 14.9 12.41 12.02 5.5 5.5 4.7 2.5 18.3 18.24 15.97 14.73 MN hồ 22.95m Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 5.2 6.4 5.2 4.15 1.9 4.7 8.4 3.8 4.4 Cao trình MN đo áp ống 18 14.13 4.8 18.2 14.03 14.88 20.9 19.46 15.85 12.71 12.12 5.4 6.5 5.4 2.5 21 19.96 15.96 12.41 12.12 20.3 19.34 16.47 14.27 21.1 20.24 16.87 14.72 16.01 21.7 18.39 14.73 13.95 Kết đo đạc mực nước thấm giếng -đập Đồng Mô, đập phụ A - hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây MN hồ: 22.03m Năm 1997 Ngày đo: 7/6 21.72 20.32 16.99 14.52 15.73 21.83 18.37 14.15 12.77 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 6.9 5.2 4.1 2.45 5.2 4.6 4.2 21.3 19.74 16.87 14.57 15.46 21.21 17.79 13.93 14.15 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 6.3 6.2 4.6 6.6 9.9 4.6 18.32 14.35 14.5 4.5 3.6 18.2 14.33 14.28 5.08 5.1 3.2 17.2 13.73 14.68 4.4 4.9 2.8 17.8 13.93 15.08 21.5 18.76 16.15 12.61 12.26 7.6 5.5 5.2 2.4 19.4 18.86 15.85 12.21 12.22 7.4 8.1 6.45 6.4 2.3 19 18.36 14.9 11.01 12.32 6.8 7.9 5.4 4.75 2.3 19.6 18.56 15.95 12.66 12.32 Cao trình miệng ống đo áp I a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 4.85 6.32 5.08 4.15 2.18 4.58 8.42 4.38 5.58 Tắc đá Tắc đá 3.88 4.48 3.38 a b c d e 26.4 26.46 21.36 17.41 14.62 4.9 7.7 4.8 2.36 Đập phụ A MN hồ 21.1m Ngày đo: 22/2 Điểm đo III MN hồ 19.2m Ngày đo: 18/1 Tuyến đo II MN hồ 20.5m Cao trình MN đo áp ống Cao trình MN đo áp ống Ngày đo: 10/9 Cao trình MN đo áp ống 20 18.64 15.87 14.07 14.91 19.81 16.89 13.53 13.75 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 6.3 7.8 5.9 4.4 1.8 6.7 9.7 4.4 4.2 Tắc Cao trình MN đo áp ống 20 18.84 16.17 14.27 16.11 19.71 17.09 14.13 14.15 Kết đo đạc mực nước thấm giếng -đập Đồng Mô, đập phụ A - hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây MN hồ: 19.62m Năm 1998 Ngày đo: 12/2 Ngày đo: 4/4 19.9 18.64 15.97 14.37 14.81 19.71 16.89 13.53 13.75 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.9 8.9 6.6 4.8 3.7 8.8 11.1 5.2 4.5 17.2 13.93 13.88 5.4 5.2 16.8 13.63 13.08 19.8 18.36 15.35 12.71 12.22 8.3 9.25 4.1 2.4 18.1 17.21 14.35 13.31 12.22 Tuyến đo Điểm đo Cao trình miệng ống đo áp I a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 6.4 6.1 4.3 3.1 6.7 9.9 4.6 1.3(tắc) Tắc đá 4.9 a b c d e 26.4 26.46 21.36 17.41 14.62 6.6 8.1 4.7 2.4 II III Đập phụ A MN hồ 17.21m Cao trình MN đo áp ống MN hồ 15.15m Ngày đo: 23/6 Cao trình MN đo áp ống 17.4 17.74 15.37 13.77 14.21 17.51 15.69 13.32 14.85 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 9.7 10.5 7.95 6.4 9.7 12.6 5.3 4.6(tắc) 1.2(tắc) tắc 6.4 5.3(tắc) 3.9 Cao trình MN đo áp ống 16.6 16.14 14.02 12.27 14.91 16.71 14.19 13.23 15.8 13.98 9.5 16.9 10.5 15.96 8.5 12.85 5.2 12.21 2.6(tắc bùn) Kết đo đạc mực nước thấm giếng -đập Đồng Mô, đập phụ A Hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây MN hồ: 18.7m Năm 1999 Ngày đo: 23/6 Ngày đo: 29/10 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 7.8 9.2 7.5 4.8 1.6 7.2 10.5 4.5 1.2 Tuyến đo Điểm đo Cao trình miệng ống đo áp I a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.7 10.8 8.6 5.3 1.7 8.6 12.25 5.45 4.7 1.2 Tắc đá 7.7 5.4 1.6 a b c d 26.4 26.46 21.36 17.41 8.25 9.8 6.8 4.55 II III Đập phụ A MN hồ 20.43m Cao trình MN đo áp ống 17.6 15.6 13.47 13.37 17.81 14.54 13.08 13.65 Cao trình MN đo áp ống 19.5 17.2 14.57 13.87 19.2 16.79 13.53 13.85 14.5 13.43 16.28 2.3 16.2 13.83 15.58 18.15 16.66 14.55 12.86 5.9 7.65 5.1 3.4 20.45 18.81 16.25 13.51 Kết đo đạc mực nước thấm giếng -Đập Đồng Mô, đập phụ A - Hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây MN hồ: 19.01m Năm 2000 I II III Đập phụ A Ngày đo: 28/3 a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.6 7.2 4.6 2.3 7.4 11 5.1 4.7 1.3 Tắc đá 5.4 5.2 a b c d e 26.4 26.46 21.36 17.41 14.62 8.1 5.2 4.3 2.55 Tuyến Điểm đo đo MN hồ: 16.42m Năm 2001 Cao trình miệng ống đo áp Cao trình MN đo áp ống 17.7 17.4 14.87 14.07 15.61 19.01 15.79 13.43 13.65 tắc Tuyến đo Điểm đo Cao trình miệng ống đo áp I a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 8.7 10.8 8.6 5.3 1.7 8.6 12.25 5.45 4.7 1.2 Tắc đá 7.7 5.4 1.6 a b c d 26.4 26.46 21.36 17.41 8.25 9.8 6.8 4.55 II III 16.8 13.63 13.88 19.4 18.36 16.15 13.11 12.07 Ngày đo: 5/3 Đập phụ A MN hồ 15.65m Ngày đo: 21/5 Cao trình MN đo áp ống 17.6 15.6 13.47 13.37 17.81 14.54 13.08 13.65 Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 7.8 9.2 7.5 4.8 1.6 7.2 10.5 4.5 1.2 Cao trình MN đo áp ống 19.5 17.2 14.57 13.87 19.2 16.79 13.53 13.85 14.5 13.43 16.28 2.3 16.2 13.83 15.58 18.15 16.66 14.55 12.86 5.9 7.65 5.1 3.4 20.45 18.81 16.25 13.51 Kết đo đạc mực nước thấm giếng -Đập Đồng Mô, đập phụ A - Hồ Đồng Mô - Ngải Sơn – Hà Tây MN hồ: 17.19m Năm 2002 Ngày đo: 17/4 Tuyến đo Điểm đo Cao trình miệng ống đo áp I a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 a b c d e 26.4 26.46 21.36 17.41 14.62 II III Đập phụ A Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 9.1 7.3 5.2 2.15(tắc) 10.1 11.1 5.3 4.6(tắc đất) 1.3(tắc đất) Tắc đất 5.1 4.1 MN hồ: 16.54 MN hồ 17.2m Năm 2003 Ngày đo: 25/11 Cao trình MN đo áp ống 17.2 17.4 14.77 13.47 15.76 16.31 15.69 13.23 13.75 15.6 16.2 13.73 13.78 7.7 18.7 8.8 17.6 6.4 14.95 4.45 12.96 Ống bị quay Chiều cao từ đỉnh ống đến MN 9.6 9.5 7.7 5.6 3.5 9.6 12.1 5.3 4.5 Tắc đất Tắc đất 6.05 5.3 8.4 7.2 Kẹt Cao trình MN đo áp ống 16.7 16.9 16.37 13.07 14.41 16.81 14.69 13.23 13.85 Tuyến Điểm đo đo I II III 16.15 13.53 13.88 18 17.45 14.15 13.41 Đập phụ A Ngày đo: 24/2 Cao trình miệng ống đo áp Chiều cao từ đỉnh ống đến MN Cao trình MN đo áp ống a b c d e a b c d e b c d e 26.3 26.64 22.07 18.67 17.91 26.41 26.79 18.53 18.35 16.9 26.59 22.2 18.83 17.88 9.7 9.95 7.6 5.6 2.45 9.8 12.2 5.25 4.45 1.4(tắc đất) Tắc đất 5.5 2.7 16.6 16.45 14.37 13.07 15.46 16.61 14.59 13.28 13.9 15.5 a b c d e 26.4 26.46 21.36 17.41 14.62 8.9 9.2 4.55 Kẹt 17.5 17.26 14.35 12.86 16.2 13.53 15.18 ... lưu đập Vì việc xác định nguyên nhân tượng phá huỷ cục đập vật liệu địa phương trình vận hành cấp thiết có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Mục đích đề tài: Nghiên cứu sở khoa học tượng phá huỷ cục. .. chức phải có biện pháp để khắc phục cố 2.2 Cơ sở khoa học đánh giá ổn định đập vật liệu địa phương Đập vật liệu địa phương loại cơng trình dâng nước sử dụng phổ biến tất nước giới Trong tương lai... hẹp phương pháp phần tử hữu hạn 2.4 Các phương pháp tính thấm qua đập đất [12] 2.4.1 Phương pháp lý luận Phương pháp lý luận bao gồm nhiều phương pháp : - Phương pháp học chất lỏng - Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học về hiện tượng phá huỷ cục bộ đập vật liệu địa phương trong quá trình vận hành, Nghiên cứu cơ sở khoa học về hiện tượng phá huỷ cục bộ đập vật liệu địa phương trong quá trình vận hành

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay