BÀN về đồ mã Quan điểm của các cụ nhà ta

11 16 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:28

nguồn gốc thật sự của việc đốt tiền vàng mã. Tương tự việc các việc thờ cúng thần tài, ngày tiết...Mọi việc đều xưa làm nay theo mà không ai chịu biết do đâu. Người có vận tốt thì cho là do thờ cúng, tiến mã, cầu tài lộc được. Người không được thì nhiều mà không thấy ai nói lên. BÀN VỀ ĐỒ (Báo Đuốc Tuệ) Giở xem giới sử, thấy toàn cầu vạn quốc, nước vậy, văn minh tiến lên dã man phải tụt xuống nhiêu; cơng lệ trò đời thiên diễn Những sinh vật vũ trụ có sức mạnh vơ hình, cạnh tranh phấn đấu với nhau, mạnh được, yếu thua, khơn sống bống chết Sự cạnh tranh dẫn đến bước đường tiến thủ, để thành lập trường thiên nhiên tiến hoá, nên gọi thiên diễn Dân tộc Việt Nam ta gần trăm năm lại (khoảng năm 1967), hấp thụ phong hoá trào lưu mới, từ bên Âu Mỹ truyền sang, dân trí ngày mở mang, tục lệ ngày sửa đổi Đối với giấc mộng mê muội nghìn xưa, đôi ba phần cắt đứt vô minh, đưa tầm mắt mở rộng đường tỉnh hồn giác ngộ Việc nhà trí thức đồng tình, trí chuyện hơ hào tẩy chay đồ mã, ví dụ để đủ làm cho thấy rõ sự thay đổi Kìa bên Trung Hoa, từ dân quốc cách mạng, phủ huấn lệnh cho nhân gian biết, nên bỏ hủ tục đồ Nước ta, Huế, triều đình lệnh bỏ tục đồ việc tế tự ngồi Bắc, tỉnh Thái Bình, cụ Thượng thư Văn Đinh thi hành bỏ đồ (cách khoảng 50 năm) Giới báo chí suốt nam ngồi Bắc tham gia tích cực vào việc trừ đồ Vậy nguồn gốc lợi hại đồ nào? Và người có học thức lại phản đối việc dùng đồ mã? NGUỒN GỐC CỦA ĐỒ Từ phong hố, trị, tôn giáo nước ta chịu ảnh hưởng Trung Hoa cả; nên bàn đến việc có nước ta, phăng cho tận gốc, xét cho thấu nguồn phần lớn từ Trung Hoa truyền sang cả, điều phủ nhận Nước Trung Hoa đời Thượng cổ(1), người chết lấy củi bó giát lại khiêng để ngồi đồng khơng mơng quạnh, khơng chơn, khơng dựng bia; thấy Kinh Dịch nói Đến đời vua Hiên Viên Hoàng đế (2.697 trước DL), cử ơng Xích Tương làm chức Xn quan Mộc chính; ông phát minh chế tạo quan quách Sách Sử Ký nói Về sau, lễ người chết ngày thêm hậu, nên nhà Hạ (2.205 trước DL) nắn đất làm cổ, bàn , lấy tre, gỗ làm đồ khí cụ như: đàn, địch, kèn, bồng (trống kiểu cổ, hai đầu bịt da, eo lại), trống, phách, chung, khánh v.v gọi đồ Minh khí để chơn theo người chết Những đồ gọi Quỷ khí, nghĩa đồ để dùng Thần minh ma quỷ (trong sách Lễ Ký) Cái nguyên lai dùng đồ từ Đến nhà Ân (1.765 trước DL) người từ trần, khơng chơn theo Minh khí lại chơn theo Tế khí (các hào soạn tồn đồ thiệt dụng cúng quảy) đồ thật dụng Đó sách Lễ Ký ghi Số người sinh sản ngày nhiều, thứ vật dụng đồ thiệt (Tế khí, Tế phẩm), phải để cung cấp cho người sống hạn chế bớt đi, nên nhà Châu (1.122 trước DL) lại phải chia làm hai bậc, nghĩa bậc quới (phú quý) bậc tiện: Quới từ quan Đại Phu, lên đến Thiên Tử dùng Quỷ khí (đồ giả) Tế khí (đồ thiệt); bực tiện từ sỹ phu xuống đến thứ dân dùng thứ Quỷ khí thơi Đó lời chép sách Châu Lễ Đến thể độc quyền áp chế quân chủ nhà Châu cúng tế người chết, người thuộc hàng vua chúa, quý tộc, lại trở nên xa hoa tàn nhẫn! Thậm chí người vua yêu dấu như: Vợ, con, tơi hầu sau vua chết, bọn họ bị chôn sống theo vua cả, gọi Tuẫn tán Cái ác tục này, chẳng riêng thiên tử, vua chư hầu phải làm Sách Tả truyện chép rằng: “Năm Văn Công thứ sáu, vua Tần Mục Công tên Háo Nhâm chết; ba anh em họ Tử Xa bị chơn sống theo vua, nhà vua lúc sanh tiền yêu thương ba người Nhân dân nước tỏ lòng thương tiếc, nhơn làm thơ “Huỳnh Điểu” Thư Huỳnh Điếu thUỘC Tần Phong, thơ đại ý nói : “Thùy tong tuẫn Tử Xa tam nhơn, khả thục hề, nhơn bách kỳ thân”: Nghĩa chết theo Mục Công, ba anh em họ Tử Xa Yêm Lức, Trọng Hành, Châm Hổ, ba người tài trí đức hạnh gấp trăm nghìn người, trời đất quỷ thần ôi! Sao nỡ giết sống, chuộc đặng ba trăm người chúng tơi xin vui lòng chết cho Chao ơi! Dã man tàn khốc bằng! Nhân dân biết tục chơn sống thói vơ nhân đạo, nên phải kêu gào Trời đất thế, lẽ tất nhiên phải tìm vật khác để thay vào Nhân tạo Sơ linh thứ người làm cỏ Bằng cỏ(1) khơng có chi mỹ thuật, nhân lại chế tạo gỗ gọi Mộc ngẫu hay gọi Dõng (bồ nhìn) Trong sách Liệt Tử, Thiên Khang Vân chép rằng: Mộc ngẫu có từ đời Chu Mục Vương (1.001 trước DL) ông Yến Sư phát minh(2) Rất ác cảm với người gỗ nên Đức Khổng Tử bảo rằng: “Kẻ tạo Bồ nhìn, kẻ bất nhân.” Lời chép sách Lễ Ký Thầy Mạnh nói: “Thỉ tác dũng giả kỳ vơ hậu hồ”: Nghĩa tạo tác Bồ nhìn kẻ tuyệt tự Vì bởi, có ác tục từ chơn sống người thật, đến thay người giả cỏ thiêng (Sô linh), người gỗ Dõng, có tai, mắt, mày cử động hẳn hoi, nên nói: “ Kẻ khởi đầu tác Dõng kia, sau cháu không nổi”! Từ đời Hán sau, người thượng lưu trí thức, cơng nhận Khổng Tử, Mạnh Tử thầy hướng đạo nho giáo việc làm Mộc ngẫu để cúng cho người chết, hai Ngài cự tuyệt lời đau đớn thảm thiết kia, lại dùng đến xấu xa bất nhân tuyệt tự nữa!? Đã thủ tiêu đồ Mộc ngẫu rồi, người ta trở lại dùng toàn đồ thiệt cả, nghĩa từ thằng tớ, hầu, đến nhà cửa, trâu ngựa, xe cộ, đồ ăn, thức chơi, thiết đồ thiệt, sau cúng tế đem hết mộ, không chôn sống theo nữa, cho lưu mộ phần Đời Hậu hán, vua Hòa Đế, hiệu Nguyên Hưng năm đầu (105 sau kỷ ngun), có ơng Thái Ln(1) bắt đầu chế giấy Đó Sách Hán Ký chép Từ có giấy rồi, sau lại có ơng Vương Dư chế giấy tiền vàng bạc, để thay cho tiền bạc thiệt lúc tang ma tế tự(2) Sách Pháp Uỷên Chu Lâm chép rằng: Vàng bạc giấy tiền sản xuất từ quan trưởng sử tên Vương Dư đời Đường, dùng việc tang ma tế tự Trong truyện Vương Dư chép rằng: Từ đời Hậu Hán, việc tang ma dùng tiền bạc thiệt, để chôn theo người chết; đến đời Đường, ông Vương Dư dùng tiền bạc giấy thay vào tẩn liệm, rải bỏ dọc đường, đốt Đời Tống, ơng Vương Viêm nói: “Đến ngày Thanh Minh, tu tảo phần mộ rồi, dùng giấy tiền vàng bạc thứ giấy mầu, để treo hay chôn nơi mộ phần, dùng áo mão, giày, thứ khác giấy để cúng, hay thờ quỷ thần Những lối dùng thứ đồ giấy đó, có từ đời Hậu Hán Sách Thông Giám Cương mục chép: Đời Đường, Vua Huyền Tôn khai nguyên 26 (737 sau kỷ ngun), nhà vua mê tín theo thuật quỷ thần, dùng người Vương Dư làm chức Thái Thường bác sĩ, để coi việc đốt giấy tiền vàng bạc cúng tế Giấy tiền vàng bạc thứ giấy khác có, lốt bóng vợ hầu, cái, tớ, cửa nhà, xe cộ, đồ đạc, vật dụng, áo quần, lục súc, tất thứ có trước nói, để thay cho người gỗ hay người sống, kêu hình nhân mạng Lại nữa, trăm nghìn vật khác làm giấy gọi Minh Khí đồng thời xuất liên miên, người Trung Hoa thời đua chuộng đồ Lúc đó, Phật giáo đương thịnh hành Trung Hoa, người Trung Hoa tìm cách lợi dụng đồ cho phổ cập nhân gian Nhân đó, ngày rằm tháng bảy, phong tục nước làm lễ “Trung nguyên” có nhà Đạo sĩ tên Đạo Tạng, vào triều yết kiến vua Đường Đại Tông (762 sau kỷ nguyên), y tâu rằng: “Hạ thần nghe nói hơm Diêm Vương âm phủ xét định tội phước cho tội phạm ân xá mở ngục, tha tù; xin Bệ hạ xuống lời thông sức cho nhân dân phải dùng Minh Cụ đồ mã, khấn đốt đi, đặng cho vong nhân dùng” Lời xuất kinh “Đạo Tạng” Đạo Tiên, đồ chiến thắng hai tông giáo đưa chân lý vùi xuống vực sâu vô để(1)! Không bao lâu, đồ mã, người Trung Hoa lại có ý chán, hàng đồ khơng tiêu thụ ế ẩm Cái nghề chuyên môn gia truyền họ Vương phải gần bị thất nghiệp Do đó, cháu họ Vương cố sức tìm cách để chấn hưng trở lại Sách Trực Ngơn Cảnh Giáo chép: Ơng Vương Ln dòng dõi Vương Dư, nhà làm nghề đồ giấy tiền bạc, đương đời vua ẩn Đế nhà Hán (một Ngũ quý, 948 sau kỷ nguyên), Vương Luân muốn nghề tổ phụ di truyền khỏi phá sản, liền lập mưu với người bạn thân, thiết kế bí mật Nghĩa người bạn giả đò đau ốm cho biết, chừng bốn, năm bữa có tin “cáo phó” chết tẩm liệm vô quan tài rồi, đợi đến ngày tốt di linh cửu táng an phần mộ Nhưng kỳ thật, người sống mạnh khoẻ thường, quan tài, có lỗ trống đáy, để thở đút đồ ăn uống Đến ngày khởi hành cất đám, lễ nhạc linh đình, phúng điếu nườm nượp, ông Vương Luân đem đối lụy, giấy tiền vàng bạc, hình nhân mạng, đồ đến làm lễ Tam phủ (thiên phủ, thần phủ, địa phủ) (1), cầu cho người bạn may hoàn hồn sống lại Uý chà chà, linh thay! Quan tài tự nhiên rung động, làm cho mười mắt trông vào, dỡ quan tài, người bạn nhiên sống lại, cám ơn Vương Luân, thuật chuyện cho công chúng nghe rằng: “Chư vị Âm thần nhận bạc vàng đồ mã, liền thả ba hồn bảy vía cho Do đó, tin phăm phăm đồ giấy tiền vàng bạc lại thêm nức tiếng Tìm xét tận nguồn gốc, khám phá thấu kế mưu biết hủ tục tập qn Trung Quốc, thủ đoạn gian hùng Vương Luân Như mưu bại lộ, hủ tục rõ ràng rồi, phàm người có trí thức, lại dại bị lừa gạt lãng phí cách vô lý vậy? Nước Việt Nam ta từ đời ông Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Thảo (906 sau kỷ nguyên) trước quyền nội thuộc (1) đô hộ Trung Hoa Nghĩa Tây Hán, Vũ Đế sai người Lộc Bá Đức, Dương Bộc làm tướng, đem binh qua lấy An Nam đời Ngũ quý, nước ta có ơng Ngơ Quyền đuổi qn Nam Hán Trung Hoa Từ đời Tây Hán đến đời Nam Hán, thỉ chung tính 1.050 năm Bởi nội thuộc khoảng thời gian nên phong tục Trung Hoa có gì, hay dở, phải trái, nước ta phải bị quyền lực bắt buộc học tập tiêm nhiễm theo THỬ XÉT TRONG VIỆC CÚNG QUẢI ĐỐT ĐỒ CĨ NGHĨA LÝ GÌ KHƠNG Những người đốt đồ để dâng cúng cho Phật, Thánh, Thần, Tiên, dâng cúng phải cung kính hay khinh mạn? Chúng ta thử nghĩ coi, xét Phật làm Thái Tử, sẵn có nghiệp phú hữu tứ hải Phụ vương giao phó cho, khơng thiếu vật q báu, Ngài ơng vua giàu sang Đối với mắt phàm tục nhân gian, cho nghiệp bậc cõi đời thật tế Nhưng Ngài lại cho nghiệp hữu hình, hữu hoại, khơng bền thường Ngài liền vứt bỏ giũ bụi trần, chí giải để tìm chân lý bất sanh bất diệt Sau tìm đặng rồi, hiển nhiên Ngài hồn tồn ngơi “Phú hữu vạn đức” thần thơng, trí huệ, thảy viên mãn cách cứu cánh vơ thượng Còn vị Bồ Tát, Thánh Hiền, Thiên, Tiên, Long Thần bậc lớp tu nhân tích đức tuỳ theo địa vị, có phước đức trí huệ thần thơng diệu dụng, khơng thiếu Xét lại đây, phàm phu, đem so với Ngài q báu, phước đức, trí huệ, thần thông phép lạ ức triệu phần kịp phần chưa? Thế dám gan đem toàn đồ giả dối, xấu xa hèn mạc giấy má, hồ thiêu, a giao thúi làm ra, để dâng cúng cho Ngài, vô lễ Nếu Ngài có thâu nhận đồ để làm gì? Mấy người làm áo mão giầy vớ đó, có so vừa thân, đầu, chân Ngài chưa? Nếu không vừa, nhỏ quá, hay ngắn Ngài xử dụng đặng? Đã khơng vừa Ngài bỏ đi, hay để vào đâu? Chúng ta anh làm đồ không so đầu, mình, chân Ngài, nên khơng vừa, Ngài xài khơng đặng phải bỏ mua chi cho tốn tiền, dâng cúng chi cho thất lễ! Đối với Ngài, khác kẻ: Nhà dột cột xiêu, thiếu sau hụt trước, cơm khơng khẳm miệng, áng? Lại, có gửi vật thực đốt theo, hình nhơn súc vật chúng lấy ăn uống? Lại, có gởi vật thực đốt theo, hình nhơn súc vật đó, thân khơng có hai hàm răng, cuống họng, ruột non, ruột già, ngũ tạng lục phủ máy tiêu hố chúng ăn sống được? Dầu có ăn được, chứa xuất sở? Vì khơng có bao tử đường đại tiểu tiện, phải chịu bí chết chớ! Lầu, kho, nhà Minh khí làm chừng cao, cửa chừng rộng, làm quần áo chừng to dài, bận quần áo lớn đó, lọt vào cửa nhỏ kia? Nếu vào không đặng, phải trời để chịu nắng mưa sao? Nhà đem xuống để vào đâu? Đã mua vạt ruộng đất chưa? Vậy, có phải làm thêm chuyện rắc rối, nhọc lòng khó liệu định cho vong giả khơng? Vì nhà khơng được, đất chưa khẩn đến, biết để chỗ nào? Giấy tiền vàng bạc gởi cho vong nhân có chữ ký hai phủ (âm phủ dương gian) chưa? Như có chữ ký lẽ tất nhiên đem giấy tiền, bạc chợ mua chác đem đóng thuế cho nhà nước được, có chữ “âm dương ngân hàng” Còn dương gian xài khơng đặng âm phủ xài ? Vì khơng có hai phủ nhận thật cho thơng hành, vong nhân tất phải tù xài giấy bạc giả Còn nói “tiền ma gạo quỷ” âm phủ xài đặng, cho ông bà cha mẹ vãng thành quỷ sao? Thế gởi tiền bạc xuống để làm tội làm nghiệp cho vong nhân rồi! Vì phải tù, đọa ma quỷ Phàm người có lòng hiếu để biết tưởng đến ân nghĩa ông bà cha mẹ nỡ làm sao? Vả lại, làm tuần truy điệu ý muốn báo đáp cho vong linh, cúng Phật tụng kinh cốt để cầu siêu Tịnh độ, siêu Tịnh độ cần dùng, muốn chi có nấy, cảnh tịnh, người tồn Thánh hiền, khối lạc vơ biên, khơng tý thiếu sót, nên gọi an lạc an dưỡng Tịnh độ Thế lễ cúng dâng sớ cầu siêu Tịnh độ, gởi đồ buộc vong nhân phải xuống âm ty, để dùng đồ đó, thật mâu thuẫn hết chỗ nói, nói nơi làm ngả, có phải trống đánh xi, kèn thổi ngược khơng? Như vong nhân siêu sanh Tịnh độ đồ âm phủ xài? Tất nhiên bỏ gì? Hay đem ln Tịnh độ? Vơ lý, kinh A Di Đà, đức Thích Ca nói vầy: “Bên nước ấy, hẳn không địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đến đỗi Danh ba thứ không có, có Thật” Thế gửi súc vật cho vong nhân đem Tịnh độ, có lẽ Phật, Bồ Tát, Thánh hiền, lấy làm ngạc nhiên, lắm! lại gây giống súc vật bên nước uế độ đâu phải Tịnh độ, có súc sanh, khơng lời đức Thích Ca nói Lại nữa, Cực lạc Tịnh độ phải nhờ cõi khổ Ta bà gởi qua cho, có dùng đâu phải An Dưỡng quốc Cực lạc giới, thiếu thốn vật dụng cõi phàm phu Những lầu, kho, nhà, Minh khí, tiền bạc giấy đó, đem Tịnh độ có coi qi gì? Vì kinh nói: “Trong nước ấy, lầu, đài, cung điện, đất cát, cối, thiết toàn vàng ngọc châu báu làm thành cả”; đâu phải lá, ngói gạch, sắt đá làm nhà cửa cảnh vật cõi này, lại làm giấy, có chi so với cõi “huỳnh kim vi địa” Lại điều đặc biệt nữa, làm lễ phần mã, ông “thầy cúng” hay huơ hương, miệng đọc thần chú, rằng: “án A án á, biến thiểu thành đa, hố vơ vi hữu, sa số hà” Nghĩa biến nhiều, hố khơng có Mới nghe qua, cho ông thầy cúng đại Tổ sư nhà hóa học, có phép tài huyền diệu chẳng vừa Vậy, đương buổi kinh tế khó khăn này, đem đồng bạc nhờ ông làm phép thư phù, đọc khiến cho đồng biến hóa ức triệu đồng, hà sa số đồng chơi, “khơng” hố “có” đặng, lời ơng đọc thần đó, hồ “ít” hố “nhiều”? Nếu hố tồn cầu nhân loại nhờ ơng, từ khơng phải làm thân vất vả đường sinh hoạt eo hẹp nữa, thần kinh tế bị đầy Côn lôn chung thân Nhất ông thầy kiến trúc lầu cao giới, gần đụng nhà Ngọc Hoàng, chẳng lầu chọc trời thơi; để phòng ông cúng đám về, có mệt mỏi, muốn lên lầu nghỉ ngơi chơi ơng đứng ngồi sân làm phép: Nào hút gió vo vo, nghiến trệu trệu, bắt ấn chách, dậm chân thịch, nhún xít vọt tuốt lên đến tận lầu cao Ơi! Khối biết chừng nào, đâu chịu lục tục, lẩn quẩn, chung lộn với sát mặt đất Vì lời xưa nói: “Có tiền mua tiên được”, ơng lại có tiền cách biến hố vơ cùng, hà sa số làm chi chẳng được, chi lầu Đáng khâm phục lắm, nghe qua tưởng ông thầy cúng đám đủ quyền pháp linh thiêng, có tài thiên biến vạn hóa làm đức Chúa tạo vật thứ nhì, xuất thân đời thật tế khoa học vạn này, từ sau chúng sinh giới nhờ ông đại đồng hạnh phúc biết chừng nào! Nhưng khốn nỗi, xét lại biết ơng thầy cúng có tài nói dóc láo, nói có khơng hữu danh vơ thật, khơng biến hố điếu xu Xưa chủ đám ơng hao tài tốn chẳng ít! Về Nhân thừa Phật học, đại khái Phật dạy rằng: Phàm người hiếu tử thuận tơn, có lòng nhiệt thành, muốn làm phước độ vong phải làm này: “Tuỳ lực làm việc từ thiện, chẩn bần, cứu khổ, giúp người tàn tật, ốm đau, kẻ mồ côi, già yếu không cấp dưỡng, bắt cầu, đắp đường, thí thuốc, thí nước, làm nhà nghỉ mát đường, trồng trái theo lộ, thí thực hồn ” Đó bề ngồi, bên thì, nhà trai giới, niệm Phật tụng kinh, tọa thiền, tu tập để đem công đức hồi hướng cho vong giả phần tế độ, báo ân báo hiếu âm siêu dương thới Trái lại, miệng nói đàng, tay phan nẻo, khác trồng giống Bồ hòn, muốn thành Cam mật thành Để số tiền lãng phí vào đồ vàng người, ức triệu người, từ năm đến nhiều năm đó, dự trữ vào kho cứu tế hội phước thiện, phòng có xẩy thiên tai nhơn họa xuất khoản tiền đặng chẩn cấp cho đồng bào ngặt nghèo khốn khổ, miếng đói gói no, há việc vừa thiện lương vừa ích lợi sao? Lại nữa, số tiền dự trữ cơng quỹ cứu trợ đó, ước chừng năm năm, có hàng trăm hàng nghìn, hàng triệu đồng, số người 25 triệu (khoảng năm 1.960), trừ phần người đạo:Thiên chúa, Tin lành, Tân học) phần nhiều có đốt vàng mã, nhà năm tốn bốn năm đồng bạc Vậy lấy số qn bình, người đồng góp lại chừng năm năm, thành số lớn nói trên, đem số lớn ra, mua ruộng, lập trường, lập xưởng công nghệ, rước thầy thợ chuyên môn dạy học nghề này, nghiệp nọ, ước chừng mười năm, đồng bào ta nhơn mở mang nghề nghiệp, phát đại hiền tài, quốc phú dân cường, chi chi khác Việc lợi ích chung lớn lao trước mắt không chịu làm, lại làm chi lãng phí vơ ích bảo đồng bào ta không nghèo mạt, không nô lệ, không chịu vày đạp gót phú cường Hỡi người có lòng biết suy nghĩ, xin mở rộng mắt ngó xa, xét kỹ coi lại có không?! ĐIỀU THIỆT HẠI VỀ VIỆC ĐỐT ĐỒ Tuỳ theo trường hợp công tác thụ dụng, việc chi, làm có ích cho phần hay có ích lẫn người gọi có lợi Trái lại, làm việc tổn cho mình, lại tổn đến người gọi có hại Xét đồ đây, người làm người mua đốt thiệt hại Nghĩa là, người làm đồ khơng phải sẵn có ngun liệu, tất phải mua màu, giấy thứ phẩm , vật liệu phần nhiều ngoại quốc nhập cảng (khoảng thập niên 60), thuế nhập cảng mắc họ phải giá cao, người thợ mua có nguyên liệu để làm đồ Vậy miền - Nam, Trung, Bắc thợ mã, số tiền mua màu, giấy, phẩm… năm ước có bạc triệu lọt ngoại quốc Vì thêm phần nghèo cho nước nhà đồng bào! Vậy có phải thiệt hại khơng? Các nhà thợ không làm vật thật dụng tinh xảo đời thực tế để giúp thêm kiến thức tinh thần, đỡ vớt đói khát vật chất cho đồng bào chớ, lại trì thói hủ tục nhảm nhí, làm đồ giả dối khiến cho tàn rụi tinh thần, hư hỏng vật chất giống nòi Việt Nam vậy, có thiệt hại khơng? Vả lại, hàng năm tàu nọ, tàu chở đầy giấy tiền bạc đem bán cho nước ta; chở đầy nhóc lúa gạo nước người, đổi chác với nhau, kêu tiền trao cháo múc, xét kỹ đổi chác cách khờ dại, thứ ni sống đặng người, thứ khơng ăn mình, có thiệt hại khơng? Về phần người mua đồ mã: Các nhà giàu có, không chịu suy xét cạn, bàn phải luận đúng, quan niệm sanh ly tử biệt, theo tập quán xưa bày làm, gia sản có vật dụng đặt làm đồ cho đủ vật dụng ấy, ước chừng tốn phí có bạc trăm, tiền nghìn chẳng Còn nhà nghèo, quan niệm, lối tập qn đặt làm vài lầu kho, đơi ba quần áo, tốn năm, sáu đồng bạc, sau đốt rồi, khơng thấy vong giả đem cả, chẳng giúp ích chi cho người vong, lại tổn hại cho người sống, có thiệt hại khơng? Đem số tiền thật dụng mua lấy đồ giả dối kia, khơng đỡ đói khát được, lại rốt thành đống tro tàn, bụi bay sân; nguy là, bị gió bốc lửa lên cháy rụi chùa Minh Tịnh Quy Nhơn vào bữa cúng vía Quan Âm tháng năm trước (cách 40 năm) Vậy có thiệt hại khơng! Phải chi để số tiền lãng phí mua bánh trái đồ thật dụng, trước cúng được, sau lại ăn được; mua thứ chi sanh lợi mãi, mua trái, ruộng đất để thường năm có trái, huê lợi, cúng đặng nhiều năm, chẳng có ích, lại mua đồ vô dụng, thành đem số tiền bỏ vào lửa, liệng xuống sơng, có thiệt hại không? Nay xét rõ lẽ giả chơn, lợi hại rồi, người làm đồ bán, người đem đốt, hai đàng bị thiệt hại cả, đàng bo bo giữ thói mê tín cho giống nòi, đàng ln ln làm tổn hao cho gia sản, lại khờ làm, mua đồ nữa, Ngài bực trí thức!!! Còn lo rằng: Thơi làm đồ mã, e anh thợ phải thất nghiệp? Hồi trước nhiều nhà nấu rượu đế để sanh nhai, đến lúc nha đoan (nhà nước) cấm chỉ, nhà nấu rượu có thất nghiệp đâu, họ đổi qua nghề khác Lại nữa, anh làm nghề bạc anh ăn trộm ăn cướp sanh nhai bị cấm hẳn, anh đổ bác, đạo tặc có thất nghiệp khơng? Nước ta cơng nghệ hoi lắm, Nam, Trung, Bắc anh thợ hợp tác với chế tạo giấy, mực in Đơng dương nhà in mua giấy mực anh, mối lợi ấy, năm có trăm triệu đồng bạc chẳng ít, mua, để in kinh sách, đặng truyền bá Phật học Vậy anh thợ ấy, làm việc lợi dân, ích quốc cho đồng bào, lại cao mơn phú hộ cho gia đình Làm vậy, có phải cơng nghệ phát đạt, sống anh có chánh đáng không? GỬI KHO ÂM PHỦ TRẢ NỢ TÀO QUAN Cái tục này, bên Trung Hoa đem vào nước ta Sách Liêu Chí chép: “Tục lệ nước Liêu, đến tháng 10 quan, dân năm Kinh đem nạp thứ lầu kho vàng hội lại kinh sư Đến ngày rằm, nhà Vua với quan nước Phiên, sắm sanh rượu thịt lễ vật, tả tờ trạng bảng thứ chữ nước Phiên dâng cúng cho ông Thần núi Mộc Diệp, đốt kho vàng kêu “ký khố”.” Đời sau người ta bắt chước theo đó, lúc sanh tiền cúng lễ “điền hườn” gởi kho Minh phủ, để sau chết xuống lấy tiêu xài, trả nợ Tào quan, để sau khỏi tù tội Đó tục lệ nước Liêu bên Trung Hoa Xét nước Liêu vào khoảng 996 năm trước Dân quốc Trong sách dạy chuyện Điền Hườn Thiên Khố nói vầy: “Người sanh năm Giáp Tý, nguyên kiếp trước người nước Lỗ, làm quan phụ tá, phàm người sanh năm Giáp Tý thiếu nợ hai vạn ba nghìn quan tiền ba chục kinh, phải trả vào kho thứ ba, giao cho ông chủ kho họ Đoài nhận Người sanh năm Ât Sửu người sanh năm Quí Hợi, tuổi, đời trước nước khác nhau, Tề, Sở, Ngụy, Ngô đời trước làm sỹ, nông, công, thương, tăng, ni, đạo tục thiếu nợ, thiếu kinh tuổi khác, gởi trả nợ vào thứ kho, ông Tào quan khác họ với nhau, quanh quẩn lại nội sáu chục năm từ Giáp Tý, chí Quý Hợi thơi” Tào quan, lấy 12 chi, chữ tương tự với chữ Tý, chữ Sửu chữ Tuất, chữ Hợi làm họ ông Tào Quan Như: “Người sanh năm Dần ơng Tào Quan họ Huỳnh, chữ Huỳnh tương tự chữ Dần; sanh năm Sửu Tào quan họ Điền, chữ Điền tương tự chữ Sửu, sanh năm Mùi Tào quan họ Chu, chữ Chu tương tự chữ Vị (mùi) ; sanh năm Mão, Tào quan họ Liễu, chữ Liễu giống với chữ Mão; sanh năm Tuất, Tào quan họ Thành, chữ Thành giống chữ Tuất, sanh năm Hợi, tào quan họ Viên, chữ Viên giống chữ Hợi, v.v.” Rõ ngụy bịa, lừa gạt Tỷ lối trá hàng, nhứt thiên đường, nhị thiên đường, bổn lập trai, mộc lập trai nhãn hiệu tương tự Thử hỏi, người nước Việt Nam, theo tục lệ nước Liêu bên Trung Hoa gởi kho, gởi kho cho ơng Thần nước nào? Vì nước Việt Nam khơng có núi Mộc Diệp viết lời trạng để dâng kho ấy, phải viết chữ nào? Vì khơng biết viết chữ nước Phiên Còn nhân dân bên Trung Hoa vào khoảng đời trước nước Liêu, khơng có tục lệ gởi kho cát nào? Còn thêm tuổi Tý, Sửu, Dần phải trả nợ Tào quan có người An nam người Trung Hoa có chữ Nho kêu tuổi Giáp Tý, Ât Sửu Còn dân tộc nước bên Âu, bên Mỹ chẳng hạn, thứ chữ kêu tuổi Giáp Tý, Ât Sửu đó; người ta nói rằng; tên A sinh nhằm năm thứ trước Chúa giáng sinh; tên B sinh nhằm năm thứ sau kỷ nguyên Như thế, tính số thiếu nợ mấy? Tào quan họ gì? Gởi trả vào kho thứ đâu? Vì nước khơng có thứ chữ Giáp Tý, Ât Sửu lấy định dẹo, đặt điều bên Trung Hoa? Cả dân tộc ấy, không trả nợ Thiên khố, Điền hườn, Đại hườn chi hết, sao? Tồn cầu nhân loại, sanh năm Giáp Tý đời trước làm quan phụ tá, nước Lỗ hay sao? Vơ lý, nhân số nước tồn làm quan phụ tá, không làm dân sao? Trước chưa có nước Lỗ người ta đâu? Vì chưa có nước Lỗ người sanh năm Giáp Tý? Và kiếp trước làm chức nghiệp gì? Bên Trung Hoa, từ Phục Hy trước, chưa có văn tự kêu Tý, Sửu, Dần, Mão lấy chi kể số nợ tuổi kia? người sanh khoảng đời đó, khơng gởi kho trả nợ thọ yểu nào? Số nợ ấy, người đứng cho vay? Cho vay có giấy tờ chi khơng? Người vay để làm gì? Giả có mười người đồng sanh năm Giáp Tý, có vay có kẻ vay ít, người vay nhiều, cớ lại thiếu nợ đồng số sao? Còn cho vay, tất phải có kỳ hạn năm? Mỗi năm lấy lời phân? Có làm cứ? Giả như, người vay vào nước văn minh không tin đốt trả nợ Thiên khố đòi vào đâu? Bọn thực dân Pháp ơng chủ hãng giàu có xứ này, sanh năm Giáp Tý, Quý Hợi không trả nợ nạp kho chi cả, khơng thấy sở Tào quan đến đòi? Hay Tào quan mướn anh thầy bói cúng làm Trưởng tồ để đòi giùm cho chăng? Còn đòi, khơng đòi người chánh tín tiến hố, lại đòi lẩn quẩn người mê tín hủ cựu sao? Người có túi tiền nặng, trả chẳng nói chi; thoảng kẻ nghèo tận mạng ăn xin, nằm đình ngủ chợ, hào bao rách đáy, khơng thể trả được, có phải thất cơng đòi khơng? Người trả có lấy biên lai ông chủ kho không? Nếu không, ơng qn đi, cho chưa trả sao? Những người gởi kho xuống âm phủ, sở kho có biên nhận khơng? Có biên lai cho khơng? Người ta thường nói: “Âm dương đồng lý” Nghĩa đâu theo lẽ phải công bình trực Cũng dương gian, người ta gởi vơ nhà Băng (ngân hàng), phải có hình ảnh, chữ ký tên, giấy chứng nhận hẳn hoi, sau lấy đâu phải dễ lấy Nếu khơng chi làm sau xuống nhận được? Hoặc gởi vào kho nợ âm phủ, sau chết lại sanh cõi khác dương gian lãnh đặng? Nếu không lãnh được, cháu tin có gởi trước rồi, khơng đốt gởi cho vong nhân lấy tiêu xài? Còn lẽ lại rõ Ở nước văn minh không trả nợ Thiên khố nước họ giàu mạnh, dân họ hùng cường, người họ sang trọng, nhất lẫy lừng Còn Việt Nam có số người - khơng phải - gởi cho “điển hườn”, họ có giàu sang người ngoại quốc đâu, đơi thấy họ quê hèn, khiếp nhược thua sút nhiều so với người nước Âu Mỹ, vậy? Xét câu hỏi đó, hẳn khơng thể trả lời nổi, khơng lý có để biện chứng Thế đủ biết rằng, tục gởi kho trả nợ lòng mê tín thần quyền nước Liêu bên Trung Hoa thủ xướng Gia dĩ nhà nghệ sĩ làm tiểu thuyết, phụ hoạ, bịa đặt chuyện ly kỳ, hoang đàng, cổ động, quảng cáo Thậm chí có anh gian đạo sĩ lại biểu diễn vọng hành, để lợi dụng người tham cầu mê muội, lâu ngày tập dở thành hay, nhiều đời quen tục theo lệ, lan rộng truyền sang Việt Nam, cậu tin ma sợ quỷ, bán thánh buôn thần, in sâu vào óc, hơ hào hoạt động, làm đại lý cho thuyết nước Liêu, hù nhát rủ ren làm hướng đạo cho đồng bào nước Việt Ôi! Một xẩm dắt bọn mù, quanh quẩn vòng âm u chưa khai hóa Rất khốn hại! Ai người có tai mắt, nghe thấy đồng loại thế, lại nỡ chẳng thương tâm!? Nay muốn cải cách hủ tục ấy, tưởng Ngài nên làm việc đáng Nghĩa Ngài có hy vọng để phước qua đời sau xin làm này: Người nghèo túng lắm, khơng tiền làm phước, dùng lời hay lẽ phải, chuyện tốt điều hay giảng diễn khuyến hóa, vẽ cho kẻ đương hoang, lầm lạc, để họ hồi tâm hướng thiện, yên vui với nhau, kết thiện cảm sau kết cho xiết Người trước năm gởi vào kho đó; từ để số tiền cho kẻ đương lúc đói khơng cơm ăn, đau khơng thuốc uống, phước rồi, khó với khó giúp thảo Người lực, năm đốt kho vàng mã, tốn có hàng nghìn hàng trăm; có số tiền làm việc phước thiện, mở mang công nghệ, đồng bào có việc làm ăn, kẻ lao động bần khổ có chỗ ni sống Vả lại, số tiền khơng vốn, lại nảy nở lời lãi phước sau hưởng cho hết Đó lẽ trồng để sau ăn trái, việc thiệt không làm, lại làm việc đốt tro; khác đem giống đổ vào lửa, trút xuống sơng để có trái để sau hưởng KẾT LUẬN Tóm lại, thuyết “Chơn đồ, đốt mã, gởi kho hủ tục bệnh mê tín nước Trung Hoa truyền nhiễm sang Việt Nam, ngun lai đạo Phật, đạo Nho khơng có Xét Kinh Vu Lan Bồn Phật dạy sám hối điều thật dụng, trước cúng Tam Bảo sau dâng chúng Tăng để cầu siêu cho “thất phụ mẫu”; khơng nói đến đồ vật giả chơn, đốt Trong Kinh Lễ đức Khổng Tử quở rằng: “Ai bày hình nhơn mạng để chơn theo người chết kẻ bất nhân” Thầy Mạnh nói: “Ai làm Bồ nhìn gỗ lệ chôn sống người, kẻ tuyệt tự” Ông Vương Nhựt Hưu tiến sĩ, làm quan đến chức Quốc học sĩ nói: “Đã khảo cứu hết Kinh sách khơng thấy chỗ có gởi kho trả nợ đạo Phật” Vậy đây, người giữ đạo nho đạo thờ kính ơng bà, cha mẹ; người học đạo Phật đạo tự giác giác tha, phải hóa độ chúng sinh, có lẽ lại làm ác tục Đức Thích Ca Khổng Tử không làm? Phụng lục Khánh Anh (1) Trong từ điển văn học Việt Nam nhà xuất Đại Học Quốc Gia xuất năm 2001 nói: Việc thờ Mẫu Việt Nam có vào kỷ từ nhân vật Man Nương, kỷ 16-17 phát triển phổ biến rộng nhân vật Liễu Hạnh Và tiếp nhận tín ngưỡng thờ nữ thần, thờ mẫu trước vốn có xã hội dân nông nghiệp, nương tựa tinh thần mẫu hệ dân chúng thời nên trở thành tín ngưỡng Tam phủ (Thiên phủ - trời, Nhạc phủ - rừng, Thoải phủ - nước) dân gian, biến thành Tứ phủ, Mẫu Liễu Hạnh thêm vào hệ thống thần tượng; lúc Mẫu Địa cai quản địa phủ, lúc hóa thân Mẫu Cửu Thiên Đồng thời, việc tích hợp tín ngưỡng địa đem lại cho Tứ phủ thần linh gọi bao quát Tứ Phủ Công Đồng, xem Mẫu Liễu Hạnh Mẫu Thượng Thiên (cai quản cõi trời, vừa Địa Tiên Thánh Mẫu (cõi đất), tồn bên cạnh Mẫu Thoải (cõi nước) Mẫu Thượng Ngàn - nhạc phủ (cõi rừng) Từ truyền thuyết thâm nhập làm thành tín ngưỡng Tứ phủ dân gian, gọi Đạo Mẫu ...ại khơng? Về phần người mua đồ mã: Các nhà giàu có, khơng chịu suy xét cạn, bàn phải luận đúng, quan niệm sanh ly tử biệt, theo tập quán xưa bày làm, gia sản có vật dụng đặt làm đồ mã cho đủ vật dụ...ệu để làm đồ mã Vậy miền - Nam, Trung, Bắc thợ mã, số tiền mua màu, giấy, phẩm… năm ước có bạc triệu lọt ngoại quốc Vì mà thêm phần nghèo cho nước nhà đồng bào! Vậy có phải thiệt hại khơng? Các n... dùng Minh Cụ đồ mã, khấn đốt đi, đặng cho vong nhân dùng” Lời xuất kinh “Đạo Tạng” Đạo Tiên, đồ mã chiến thắng hai tông giáo mà đưa chân lý vùi xuống vực sâu vô để(1)! Không bao lâu, đồ mã, người
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀN về đồ mã Quan điểm của các cụ nhà ta, BÀN về đồ mã Quan điểm của các cụ nhà ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay