Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội từ hàn quốc trong vụ hè thu 2017 tại thái nguyên

91 4 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN THU HÀ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐẬU TƯƠNG NHẬP NỘI TỪ HÀN QUỐC TRONG VỤ THU 2017 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN THU HÀ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐẬU TƯƠNG NHẬP NỘI TỪ HÀN QUỐC TRONG VỤ THU 2017 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Lớp : K46 - TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Lưu Thị Xuyến Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Các hoạt động thực tiễn thêm lần giúp sinh viên hiểu làm cơng việc sau trường có điều chỉnh kịp thời, với chiến lược rèn luyện phù hợp Quá trình áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc giúp sinh viên nhận biết điểm mạnh, điểm yếu cần trang bị thêm kiến thức, kỹ để đáp ứng nhu cầu cơng việc Trong thực tế, chương trình đào tạo cung cấp hệ thống lý luận lý thuyết hữu dụng ngành nghề thiết cần áp dụng vào thực tiễn sinh động với đối tượng môi trường nghề nghiệp cụ thể Vì thế, tập trở nên cần thiết sinh viên Là sinh viên năm cuối trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý nhà trường ban chủ nhiệm khoa Nông Học tạo điều kiện cho em suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Với lòng biết ơn vô sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô trường, dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn tới cô giáo TS Lưu Thị xuyến, tận tâm bảo hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực đề tài viết khóa luận tốt nghiệp Vì vốn kiến thức em hạn chế Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Đoàn Thu Hà ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình sản xuất chọn tạo giống đậu tương giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất chọn tạo giống đậu tương giới 2.2.2 Tình hình sản xuất, chọn tạo giống đậu tương Việt Nam 11 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 ii 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 22 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 23 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 3.4.2 Quy trình kỹ thuật 24 3.4.3 Các tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 25 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 29 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Các giai đoạn sinh trưởng dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 30 4.1.1 Thời gian từ gieo đến mọc 31 4.1.2 Thời gian từ gieo đến phân cành 32 4.1.3 Thời gian từ gieo đến hoa 33 4.1.4 Giai đoạn từ gieo đến xanh 34 4.1.5 Thời gian từ gieo đến chín 35 4.2 Một số đặc điểm hình thái dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 36 4.2.1 Số cành cấp 37 4.2.2 Số đốt thân 37 4.2.3 Khả chống đô 37 4.3 Chiều cao dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 38 4.3.1 Giai đoạn phân cành 38 4.3.2 Giai đoạn hoa 38 4.3.3 Giai đoạn xanh 39 4.4 Khả tích lũy vật chất khơ dòng đậu tương nhập nội Hàn Quốc thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 40 4.5 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 41 4.6 Tình hình sâu bệnh dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 45 4.7 Các yếu tố cấu thành suất suất dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 47 4.7.1 Các yếu tố cấu thành suất 47 4.7.2 Năng suất dòng đậu tương thí nghiệm 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất đậu tương giới năm 2010-2014 Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng đậu tương nước trồng đậu tương chủ yếu giới Bảng 2.3: Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần 12 Bảng 2.4: Tình hình nhập đậu tương Việt Nam 2014 - 2016 13 Bảng 2.5: Số lượng mẫu dòng giống đậu tương nhập nội giai đoạn 2001 - 2005 19 Bảng 2.6: Các giống đậu tương chọn tạo phương pháp lai hữu tính 20 Bảng 4.1: Các giai đoạn sinh trưởng dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 31 Bảng 4.2: Đặc điểm hình thái dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 36 Bảng 4.3: Chiều cao dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 39 Bảng 4.4: Khả tích luỹ vật chất khơ dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 40 Bảng 4.5: Khả hình thành nốt sần hữu hiệu dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 43 Bảng 4.6: Một số sâu hại dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 46 Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 48 Bảng 4.8: Năng suất lý thuyết suất thực thu dòng đậu tương thí nghiệm vụ Thu năm 2017 Thái Nguyên 50 DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT CCC : Chiều cao CS : Cộng Đ/C : Đối chứng ĐHNL-TN : Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên FAO : Tô chức nông lương giới KHCT : Khoa học trồng KHKTNNVN : Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam KHKTNNMN : Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam KL : Khối lượng KNTLVCK : Khả tích lũy vật chất khơ NN : Nơng nghiệp NS : Năng suất NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu NXB : Nhà xuất TGST : Thời gian sinh trưởng PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đậu tương hay đỗ tương, đậu nành (Glycine max (L) merrill) loại họ Đậu (Fabaceae) giàu hàm lượng chất đạm, protein, trồng để làm thực phẩm cho người thức ăn cho gia súc Trong hạt đậu tương có thành phần hố học sau Protein (40%), lipid (12 - 25%), glucid (10 - 15%); có muối khoáng Ca, Fe, Mg, P, K, Na, S; vitamin A, B1, B2, D, E, F; enzyme, sáp, nhựa, cellulose Trong đậu tương có đủ acid amin isoleucin, leucin, lysin, metionin, phenylalanin, tryptophan, valin Ngoài ra, đậu tương coi nguồn cung cấp protein hồn chỉnh chứa lượng đáng kể amino acid không thay cần thiết cho thể Cây đậu tương có tác dụng nhiều mặt trồng có giá trị kinh tế cao Ngồi giá trị cung cấp thực phẩm cho người, làm thức ăn gia súc, đậu tương làm nguyên liệu cho số ngành công nghiệp, làm tốt đất mặt hàng xuất có giá trị (Ngơ Thế Dân cs, 1999[3] Từ giá trị đậu tương, với ưu ngắn ngày, dễ trồng nên thuận tiện để bố trí công thức luân canh, nên thực tế nước ta nhiều nước giới đậu tương trồng phô biến Tuy nhiên, thực tế trồng đậu tương nước ta nhiều hạn chế, đặc biệt suất thấp, sản lượng đậu tương chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chế biến Đậu tương gieo trồng phô biến vùng sinh thái nước Trong đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc nơi có diện tích gieo trồng đậu tương nhiều 60000 chiếm 30% tởng diện tích đậu KHỐI LƯỢNG VẬT CHẤT KHÔ CHẮC XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE VCKCX FILE VCKCX 30/11/17 22: :PAGE VARIATE V003 VCKCX LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 17.6641 1.96268 20.57 0.000 NL 632526 316263 3.31 0.058 * RESIDUAL 18 1.71741 954115E-01 * TOTAL (CORRECTED) 29 20.0140 690138 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VCKCX 30/11/17 22: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF VCKCX 8.40667 8.95333 8.53333 8.49667 8.83333 8.18333 10.6967 10.1000 9.59000 9.12333 SE(N= 3) 0.178336 5%LSD 18DF 0.529863 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 VCKCX 9.29300 9.02600 8.95600 SE(N= 10) 0.976788E-01 5%LSD 18DF 0.290218 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VCKCX 30/11/17 22: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VCKCX GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 9.0917 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.83075 0.30889 3.4 0.0000 | |NL | | 0.0584 | | | | KHỐI LƯỢNG VẬT CHẤT KHÔ HOA RỘ BALANCED ANOVA FOR VARIATE VCKHR FILE VCKHR 30/11/17 22: :PAGE VARIATE V003 VCKHR LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2.10043 233381 5.52 0.001 NL 292595 146298 3.46 0.053 * RESIDUAL 18 760916 422731E-01 * TOTAL (CORRECTED) 29 3.15394 108757 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VCKHR 30/11/17 22: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF VCKHR 3.83333 4.09444 3.86667 3.82222 3.96667 3.72222 4.61333 4.21111 4.32222 4.24444 SE(N= 3) 0.118706 5%LSD 18DF 0.352692 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 VCKHR 4.20900 3.99167 4.00833 SE(N= 10) 0.650178E-01 5%LSD 18DF 0.193177 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VCKHR 30/11/17 22: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VCKHR GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 4.0697 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 0.32978 0.20560 5.1 0.0011 0.0525 | KHỐI LƯỢNG VẬT CHẤT TƯƠI CHẮC XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE VCTCX FILE VCTCX 30/11/17 21:57 :PAGE VARIATE V003 VCTCX LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 24.1220 2.68022 2.87 0.027 NL 2.27544 1.13772 1.22 0.320 * RESIDUAL 18 16.8264 934802 * TOTAL (CORRECTED) 29 43.2239 1.49048 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VCTCX 30/11/17 21:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF VCTCX 32.0067 33.1200 33.1867 33.0367 32.3033 33.7667 35.2100 34.2967 33.9033 32.9800 SE(N= 3) 0.558212 5%LSD 18DF 1.65853 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 VCTCX 33.5290 33.6190 32.9950 SE(N= 10) 0.305745 5%LSD 18DF 0.908414 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VCTCX 30/11/17 21:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VCTCX GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 33.381 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.2209 0.96685 2.9 0.0274 | |NL | | 0.3199 | | | | KHỐI LƯỢNG VẬT CHẤT TƯƠI HOA RỘ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL VCT H FILE VCTHR 30/11/17 20:36 :PAGE VARIATE V003 KL VCT H LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 16.2538 1.80598 18.78 0.000 NL 264927 132464 1.38 0.277 * RESIDUAL 18 1.73087 961595E-01 * TOTAL (CORRECTED) 29 18.2496 629296 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VCTHR 30/11/17 20:36 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF KL VCT H 17.2367 16.8767 17.4533 15.9567 16.8467 16.3033 18.5767 17.8400 17.7133 16.7233 SE(N= 3) 0.179034 5%LSD 18DF 0.531936 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 KL VCT H 17.2830 17.0650 17.1100 SE(N= 10) 0.980610E-01 5%LSD 18DF 0.291353 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VCTHR 30/11/17 20:36 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KL VCT H GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 17.153 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 0.79328 0.31010 1.8 0.0000 0.2773 | NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT BALANCED ANOVA FOR VARIATE NANG SUA FILE NSLT 27/12/17 14:16 :PAGE VARIATE V003 NANG SUA LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2303.13 255.903 33.50 0.000 NL 22.6791 11.3395 1.48 0.253 * RESIDUAL 18 137.516 7.63977 * TOTAL (CORRECTED) 29 2463.32 84.9421 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSLT 27/12/17 14:16 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF NANG SUA 27.5833 21.6633 34.5633 27.4567 19.0833 41.3633 21.9433 24.5300 31.8467 47.8600 SE(N= 3) 1.59580 5%LSD 18DF 4.74137 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 NANG SUA 30.3550 28.5610 30.4520 SE(N= 10) 0.874058 5%LSD 18DF 2.59695 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSLT 27/12/17 14:16 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NANG SUA GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 29.789 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 9.2164 2.7640 9.3 0.0000 | |NL | | 0.2525 | | | | NĂNG SUẤT THỰC THU BALANCED ANOVA FOR VARIATE NANG SUA FILE NSTT 27/12/17 14: :PAGE VARIATE V003 NANG SUA LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 777.016 86.3351 11.03 0.000 NL 30.9261 15.4631 1.98 0.166 * RESIDUAL 18 140.874 7.82635 * TOTAL (CORRECTED) 29 948.816 32.7178 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTT 27/12/17 14: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF NANG SUA 15.7267 13.9600 20.3933 14.5100 11.6067 25.0967 13.1767 12.5500 17.6867 27.0600 SE(N= 3) 1.61517 5%LSD 18DF 4.79892 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 NANG SUA 17.5990 15.7770 18.1540 SE(N= 10) 0.884667 5%LSD 18DF 2.62847 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTT 27/12/17 14: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NANG SUA GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 17.177 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.7199 2.7976 16.3 0.0000 | |NL | | 0.1661 | | | | QUẢ CHẮC TRÊN CÂY BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOQUACHA FILE QCHAC 27/12/17 13:48 :PAGE VARIATE V003 SOQUACHA LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2718.31 302.035 48.91 0.000 NL 642664 321332 0.05 0.949 * RESIDUAL 18 111.151 6.17504 * TOTAL (CORRECTED) 29 2830.11 97.5899 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE QCHAC 27/12/17 13:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF SOQUACHA 33.3667 42.6333 50.9333 33.2333 31.3333 55.7000 42.9667 45.7000 61.3333 49.4667 SE(N= 3) 1.43469 5%LSD 18DF 4.26268 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 SOQUACHA 44.4600 44.7600 44.7800 SE(N= 10) 0.785814 5%LSD 18DF 2.33477 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE QCHAC 27/12/17 13:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SOQUACHA GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 44.667 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 9.8788 2.4850 5.6 0.0000 0.9492 | SÂU CUỐN LÁ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SAU QUAN FILE SCL 2/12/17 9:35 :PAGE VARIATE V003 SAU QUAN LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 9.63333 1.07037 2.04 0.095 NL 1.86667 933333 1.77 0.197 * RESIDUAL 18 9.46667 525926 * TOTAL (CORRECTED) 29 20.9667 722989 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCL 2/12/17 9:35 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF SAU QUAN 8.33333 7.00000 6.33333 7.33333 7.00000 6.66667 6.33333 7.33333 6.66667 7.33333 SE(N= 3) 0.418699 5%LSD 18DF 1.24402 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 SAU QUAN 7.30000 6.70000 7.10000 SE(N= 10) 0.229331 5%LSD 18DF 0.681375 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCL 2/12/17 9:35 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SAU QUAN GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 7.0333 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.85029 0.72521 10.3 0.0952 |NL | | | 0.1966 | | | | SÂU ĐỤC QUẢ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SAU ÐUC FILE SDQ 1/12/17 17:22 :PAGE VARIATE V003 SAU ÐUC LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 49.8038 5.53376 5.03 0.002 NL 29.1259 14.5629 13.25 0.000 * RESIDUAL 18 19.7885 1.09936 * TOTAL (CORRECTED) 29 98.7182 3.40407 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SDQ 1/12/17 17:22 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF SAU ÐUC 6.68300 6.19341 8.78173 6.44694 7.46008 6.04766 5.13682 6.89468 3.79353 5.36836 SE(N= 3) 0.605354 5%LSD 18DF 1.79859 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 SAU ÐUC 7.56824 5.17549 6.09812 SE(N= 10) 0.331566 5%LSD 18DF 0.985131 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SDQ 1/12/17 17:22 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SAU ÐUC GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 6.2806 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 1.8450 1.0485 16.7 0.0018 0.0003 SỐ CÀNH CẤP BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCCM FILE SCCM 30/11/17 16:49 :PAGE VARIATE V003 SCCM LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 17.1403 1.90448 19.17 0.000 NL 466668E-02 233334E-02 0.02 0.977 * RESIDUAL 18 1.78867 993704E-01 * TOTAL (CORRECTED) 29 18.9337 652885 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCCM 30/11/17 16:49 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF SCCM 2.56667 3.73333 2.26667 1.86667 2.86667 2.33333 4.10000 2.00000 3.83333 2.66667 SE(N= 3) 0.181999 5%LSD 18DF 0.540744 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 SCCM 2.84000 2.81000 2.82000 SE(N= 10) 0.996847E-01 5%LSD 18DF 0.296178 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCCM 30/11/17 16:49 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SCCM GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 2.8233 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 0.80801 0.31523 11.2 0.0000 0.9775 | SỐ ĐỐT TRÊN THÂN CHÍNH BALANCED ANOVA FOR VARIATE SDTTC FILE SDTT 30/11/17 16:40 :PAGE VARIATE V003 SDTTC LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 30.5920 3.39911 0.84 0.593 NL 4.55467 2.27733 0.56 0.585 * RESIDUAL 18 73.0320 4.05733 * TOTAL (CORRECTED) 29 108.179 3.73030 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SDTT 30/11/17 16:40 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT NOS 3 3 3 3 3 DF SDTTC 11.4667 8.50000 9.93333 10.7667 9.83333 9.10000 10.0667 7.80000 10.1333 9.33333 SE(N= 3) 1.16295 5%LSD 18DF 3.45528 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 SDTTC 10.0800 9.16000 9.84000 SE(N= 10) 0.636972 5%LSD 18DF 1.89254 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SDTT 30/11/17 16:40 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SDTTC GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 9.6933 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.9314 2.0143 20.8 0.5926 | |NL | | 0.5850 | | | | SỐ LƯỢNG NỐT SẦN CHẮC XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL NOT SAN CX FILE NSCX 30/11/17 20:24 :PAGE VARIATE V003 KL NOTSA LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 309.970 34.4412 2.23 0.070 NL 38.9675 19.4837 1.26 0.307 * RESIDUAL 18 277.402 15.4112 * TOTAL (CORRECTED) 29 626.339 21.5979 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCX 30/11/17 20:24 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT DF NOS 3 3 3 3 3 SL NOT SAN CX 34.3333 36.6700 36.8900 38.6667 40.5567 34.0000 43.5567 42.8900 39.7767 41.7767 SE(N= 3) 2.26651 5%LSD 18DF 6.73413 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 KL NOTSA 39.7010 37.3000 39.7340 SE(N= 10) 1.24142 5%LSD 18DF 3.68844 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCX 30/11/17 20:24 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KL NOTSA GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 38.912 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 4.6474 3.9257 10.1 0.0699 0.3067 SỐ LƯỢNG NỐT SẦN HOA RỘ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL NOT SAN HOA RO FILE NSHR 30/11/17 16:12 :PAGE VARIATE V003 SL NOT S LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 612.292 68.0324 168.84 0.000 NL 2.22292 1.11146 2.76 0.089 * RESIDUAL 18 7.25287 402937 * TOTAL (CORRECTED) 29 621.767 21.4403 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSHR 30/11/17 16:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT DF NOS 3 3 3 3 3 SL NOT S 42.1700 41.8100 41.0800 47.9033 49.2633 36.3300 48.8567 50.3400 49.4533 47.8467 SE(N= 3) 0.366486 5%LSD 18DF 1.08889 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 SL NOT S 45.8010 45.5710 45.1440 SE(N= 10) 0.200733 5%LSD 18DF 0.596407 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSHR 30/11/17 16:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SL NOT S GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 45.505 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.6304 0.63477 1.4 0.0000 |NL | | | 0.0887 | | | | TỈ LỆ VẬT CHẤT KHÔ CHẮC XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL VAT C FILE TLKCX 1/12/17 16: :PAGE VARIATE V003 TL VAT C LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 91.7362 10.1929 10.89 0.000 NL 3.53625 1.76812 1.89 0.179 * RESIDUAL 18 16.8535 936304 * TOTAL (CORRECTED) 29 112.126 3.86641 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLKCX 1/12/17 16: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT DF NOS 3 3 3 3 3 TL VAT C 26.2700 27.0500 25.7167 25.7800 27.3833 24.2767 30.4033 29.4700 28.3067 27.7200 SE(N= 3) 0.558660 5%LSD 18DF 1.65986 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 TL VAT C 27.6930 26.8640 27.1560 SE(N= 10) 0.305991 5%LSD 18DF 0.909144 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLKCX 1/12/17 16: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TL VAT C GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 27.238 STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 1.9663 0.96763 3.6 0.0000 0.1786 | TỈ LỆ VẬT CHẤT KHÔ HOA RỘ BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL VAT C FILE TLKHR 1/12/17 16:11 :PAGE VARIATE V003 TL VAT C LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 27.7783 3.08648 1.82 0.134 NL 6.24518 3.12259 1.84 0.187 * RESIDUAL 18 30.5999 1.69999 * TOTAL (CORRECTED) 29 64.6234 2.22839 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLKHR 1/12/17 16:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT 10 SOURCE OF VARIATION CT DF NOS 3 3 3 3 3 TL VAT C 22.3933 24.1067 22.2767 23.8167 23.3067 23.0467 24.9333 23.6933 24.4233 25.3533 SE(N= 3) 0.752771 5%LSD 18DF 2.23659 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 TL VAT C 24.3800 23.3970 23.4280 SE(N= 10) 0.412310 5%LSD 18DF 1.22503 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLKHR 1/12/17 16:11 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TL VAT C GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 23.735 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.4928 1.3038 5.5 0.1343 |NL | | | 0.1866 | | | | ... PI227212 Nhập nội từ Hàn Quốc PI416868A Nhập nội từ Hàn Quốc PI506800B Nhập nội từ Hàn Quốc PI578367 Nhập nội từ Hàn Quốc PI507147 Nhập nội từ Hàn Quốc PI476880 Nhập nội từ Hàn Quốc PI458227 Nhập nội. .. nghiên cứu Xác định khả sinh trưởng, phát triển số dòng đậu tương nhập nội từ Hàn Quốc Thái Nguyên 1.3 Yêu cầu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng số dòng đậu tương nhập nội từ Hàn Quốc trồng Thái. .. PI458227 Nhập nội từ Hàn Quốc 10 PI603674 Nhập nội từ Hàn Quốc 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển dòng đậu tương nhập nội từ Hàn Quốc vụ Hè Thu 2017 Thái Nguyên 3.2 Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội từ hàn quốc trong vụ hè thu 2017 tại thái nguyên , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội từ hàn quốc trong vụ hè thu 2017 tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay