Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây ba kích tím tại tỉnh quảng ninh

88 2 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG A VỀ Tên đề tài: “XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VÀNG THỐI RỄ CÂY BA KÍCH TÍM TẠI TỈNH QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên – năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG A VỀ Tên đề tài: “XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VÀNG THỐI RỄ CÂY BA KÍCH TÍM TẠI TỈNH QUẢNG NINH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Lớp : K46 – TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS DƯƠNG THỊ NGUYÊN Thái Nguyên – năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Với phương châm học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hàng năm tổ chức cho sinh viên năm cuối thực tập tốt nghiệp Đây hội quý báu để sinh viên tiếp cận làm quen với công việc làm làm sau trường, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, từ nâng cao kiến thức kỹ cho thân Được đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa nông học em tiến hành khóa luận tốt nghiệp: “Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng thối rễ ba kích tím tỉnh Quảng Ninh” Đây lần em thực chuyên đề Vì khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý từ quý thầy giáo, bạn sinh viên để khóa luận em hoàn thiện Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Nông học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc tới giáo TS Dương Thị Ngun tận tình hướng dẫn, bảo em hồn thành khóa luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn Hợp tác xã toàn dân Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giúp đỡ em trình thực tập, tìm hiểu địa phương Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Giàng A Về ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii MỤC DANH CÁC DANH BẢNG v MỤC HÌNH .vi PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết tài đề 1.2 Mục đích cầu .2 yêu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Nghiên cứu nước .3 ba CỨU đề kích tài ngồi 2.2.1 Nhân giống ba kích 2.2.2 Chọn đất đất trồng ba kích 2.2.3 Thời vụ trồng ba kích 2.2.4 Về sâu hại ba kích 2.2.5 Về bệnh hại ba kích 2.3 Nghiên cứu ba kích nước 2.3.1 Điều kiện sinh trưởng phát triển ba kích ii 2.3.2 Biện pháp nhân giống trồng ba kích 2.4 Nghiên cứu nấm Fusarium spp gây hại trồng biện pháp phòng trừ 13 2.4.1 Trên ăn .13 có múi 2.4.2 Trên hồ tiêu 14 2.4.3 Trên cà phê 14 2.5 Nghiên cứu vi sinh vật đối kháng phòng trừ bệnh hại đất 14 2.5.1 Nghiên cứu nấm đối kháng Trichoderma spp 14 2.5.2 Nghiên cứu vi khuẩn đối kháng 16 2.5.3 Nghiên cứu xạ khuẩn đối kháng 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.2 Phạm vi nghiên cứu 18 3.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu .18 3.4 Nội dung nghiên cứu 18 3.5 Phương pháp nghiên cứu .18 3.5.1 Nội dung Điều tra, xác định thành phần mức độ phổ biến bệnh hại ba kích huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh .18 3.5.2 Nội dung Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 19 3.5.3 Nội dung Nghiên cứu số đặc điểm diễn biến bệnh vàng thối rễ hại ba kích huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 20 3.6 Phương pháp xử lí số liệu 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 4.1 Điều tra, xác định thành phần mức độ phổ biến bệnh hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 22 4.1.2 Điều tra, thu thập mẫu bệnh hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 23 4.2 Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 25 4.2.1 Triệu chứng bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím 25 4.2.2 Lây bệnh nhân tạo 26 4.3 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học diễn biến bệnh vàng thối rễ hại ba kích huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh .28 4.3.1 Sự phát triển nấm F fujikuroi loại môi trường nhiệt độ khác .29 4.3.2 Ảnh hưởng điều kiện pH nhiệt độ khác đến phát triển nấm F Fujikuroi 32 4.3.3 Nghiên cứu diễn biến bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 32 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .34 5.1 Kết luận 34 5.2 Kiến nghị .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO .35 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Đặc điểm vùng trồng ba kích Quảng Ninh (Quảng Ninh, 2017) 22 Bảng 4.2 Thành phần bệnh hại ba kích tím (Quảng Ninh, 2017) 25 Bảng 4.3 Kết lây nhiễm nhân tạo ba kích tím khỏe nấm F fujikuroi (Viện Bảo vệ thực vật, 2017) 27 Bảng 4.4 Khả sinh trưởng phát triển nấm F fujikuroi loại môi trường dinh dưỡng khác nhiệt độ 25oC sau ngày nuôi cấy (Viện Bảo vệ thực vật, 2017) 29 Bảng 4.5 Sự phát triển nấm F fujikuroi điều kiện môi trường nhiệt độ khác (Viện Bảo vệ thực vật, 2017) 31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng pH đến phát triển nấm F fujikuroi môi trường pH khác (Viện Bảo vệ thực vật, 2017) 32 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Điều tra thu thập thơng tin, mẫu bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh năm 2017 24 Hình 4.2 Triệu bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 2017 26 Hình 4.3 Kết sau tháng lây bệnh nhân tạo ba kích tím khỏe dung dịch bào tử nấm F fujikuroi điều kiện phòng thí nghiệm Viện Bảo vệ thực vật, 2107) 28 Hình 4.4 Diễn biến bệnh vàng thối rễ ba kích tím Quảng Ninh năm 2017 33 t Grouping Mean N trt A 4.10000 B 3.58000 3 C 3.16000 Sau ngày 25oC 10:44 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau 25 9 10:44 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Source DF Model Error Corrected Total R-Square Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 1.87466667 0.05893333 0.46866667 31.81 0.0027 0.01473333 1.93360000 Coeff Var Root MSE SN Mean 0.969521 Source 1.926682 DF 0.121381 Type I SS 6.300000 Mean Square F Value Pr > F rep trt 2 Source rep trt DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.10106667 0.05053333 3.43 0.1357 1.77360000 0.88680000 60.19 0.0010 Sau 25 10:44 Thursday, June 1, 2018 0.10106667 1.77360000 0.05053333 0.88680000 3.43 0.1357 60.19 0.0010 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.014733 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.2752 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 6.76000 B 6.44000 3 C 5.70000 Sau ngày 25oC 10:45 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau 25 9 10:45 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Source DF Model Error rep trt Mean Square F Value Pr > F 1.23226667 0.01253333 Corrected Total Source Sum of Squares 0.30806667 0.00313333 1.24480000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.989931 0.745686 0.055976 DF 2 98.32 0.0003 Type I SS 0.19226667 1.04000000 SN Mean 7.506667 Mean Square F Value Pr > F 0.09613333 30.68 0.0037 0.52000000 165.96 0.0001 Source rep trt DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.19226667 0.09613333 30.68 0.0037 1.04000000 0.52000000 165.96 0.0001 Sau 25 10:45 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.003133 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.1269 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 7.84000 B 7.64000 3 C 7.04000 Sau ngày 300C 10:47 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class rep Levels Values 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau Ngay 30 9 10:47 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Sum of DF Squares Source Model Error 0.26266667 0.00373333 Corrected Total Source Mean Square F Value Pr > F 0.06566667 0.00093333 0.26640000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.985986 1.245265 0.030551 DF 70.36 0.0006 Type I SS SN Mean 2.453333 Mean Square F Value Pr > F rep trt 2 Source rep trt DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.12506667 0.06253333 67.00 0.0008 0.13760000 0.06880000 73.71 0.0007 Sau Ngay 30 10:47 Thursday, June 1, 2018 0.12506667 0.13760000 0.06253333 0.06880000 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN 67.00 0.0008 73.71 0.0007 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.000933 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.0693 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 2.56000 2.52000 3 B 2.28000 Sau ngày 30oC 10:48 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau Ngay 30 2018 The GLM Procedure 9 10:48 Thursday, June 1, Dependent Variable: SN Source DF Model Error rep trt Source rep trt 2018 Mean Square F Value Pr > F 0.88106667 0.04053333 Corrected Total Source Sum of Squares 0.22026667 0.01013333 0.92160000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.956019 2.051585 0.100664 DF 2 2 Type I SS 0.22746667 0.65360000 DF 21.74 0.0056 SN Mean 4.906667 Mean Square F Value Pr > F 0.11373333 0.32680000 Type III SS 11.22 0.0229 32.25 0.0034 Mean Square F Value Pr > F 0.22746667 0.11373333 11.22 0.0229 0.65360000 0.32680000 32.25 0.0034 Sau Ngay 30 10:48 Thursday, June 1, The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.010133 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.2282 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 5.24000 3 B 4.90000 C 4.58000 Sau ngày 30oC 10:50 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau 30 9 10:50 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Source Model Error Corrected Total Sum of DF Squares 4 Mean Square F Value Pr > F 2.15126667 0.03293333 0.53781667 0.00823333 2.18420000 65.32 0.0007 R-Square Coeff Var Root MSE 0.984922 1.207689 0.090738 Source DF Type I SS 7.513333 Mean Square F Value Pr > F rep trt 2 Source rep trt DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.39846667 0.19923333 24.20 0.0058 1.75280000 0.87640000 106.45 0.0003 Sau 30 10:50 Thursday, June 1, 2018 0.39846667 1.75280000 SN Mean 0.19923333 24.20 0.0058 0.87640000 106.45 0.0003 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.008233 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.2057 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A Mean N trt 7.92000 3 7.72000 B Sau ngày 35oC 6.90000 10:51 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau 35 9 10:51 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Sum of DF Squares Source Model Error 0.05066667 0.05013333 Corrected Total Source rep Mean Square F Value Pr > F 0.01266667 0.01253333 0.10080000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.502646 9.995747 0.111952 DF 1.01 0.4960 Type I SS 0.03386667 SN Mean 1.120000 Mean Square F Value Pr > F 0.01693333 1.35 0.3562 trt Source rep trt DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.03386667 0.01693333 1.35 0.3562 0.01680000 0.00840000 0.67 0.5610 Sau 35 10:51 Thursday, June 1, 2018 0.01680000 0.00840000 0.67 0.5610 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.012533 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.2538 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A Sau ngày 35oC Mean N trt 1.16000 1.14000 3 1.06000 10:52 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau 35 9 10:52 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Sum of DF Squares Source Model Error 0.09500000 0.02840000 Corrected Total Source rep trt 2018 0.02375000 0.12340000 Coeff Var Root MSE 0.769854 6.582930 0.084261 DF 2 2 Type I SS 0.03020000 0.06480000 DF 3.35 0.1345 0.00710000 R-Square Source rep trt Mean Square F Value Pr > F Type III SS SN Mean 1.280000 Mean Square F Value Pr > F 0.01510000 0.03240000 2.13 0.2349 4.56 0.0929 Mean Square F Value Pr > F 0.03020000 0.01510000 2.13 0.2349 0.06480000 0.03240000 4.56 0.0929 Sau 35 10:52 Thursday, June 1, The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.0071 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.191 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A Sau ngày 35oC Mean N trt 1.34000 3 1.34000 1.16000 10:53 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used Sau Ngay 10:53 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SN Sum of DF Squares Source Model Error 0.09766667 0.01093333 Corrected Total Source Mean Square F Value Pr > F 0.02441667 0.00273333 0.10860000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.899325 3.613914 0.052281 DF 8.93 0.0284 Type I SS 0.03686667 0.06080000 SN Mean 1.446667 Mean Square F Value Pr > F rep trt 2 0.01843333 0.03040000 6.74 0.0523 11.12 0.0232 Source rep trt DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.03686667 0.01843333 6.74 0.0523 0.06080000 0.03040000 11.12 0.0232 Sau Ngay 10:53 Thursday, June 1, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.002733 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.1185 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 1.54000 3 1.46000 B 1.34000 ... hợp bệnh hại ba kích tím Quảng Ninh 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng thối rễ ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nguyên nhân. .. tra, xác định thành phần mức độ phổ biến bệnh hại ba kích huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh .18 3.5.2 Nội dung Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng thối rễ hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh. .. biến bệnh hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 22 4.1.2 Điều tra, thu thập mẫu bệnh hại ba kích tím huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 23 4.2 Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây ba kích tím tại tỉnh quảng ninh , Xác định nguyên nhân gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây ba kích tím tại tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay