Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dự án tuyến đường từ cầu kim xuyên đến quốc lộ 2 và đường hồ chí minh tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

94 17 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỮU QUÝ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THUỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG TỪ CẦU KIM XUYÊN ĐẾN QUỐC LỘ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỮU QUÝ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THUỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG TỪ CẦU KIM XUYÊN ĐẾN QUỐC LỘ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Quý ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài lỗ lực thân, em nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo thầy giáo ý kiến đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể để hoàn thành luận văn Nhân dịp em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông định hướng, đồng thời người tận tình bảo, giúp đỡ em suốt q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Đất đai, Khoa Sau Đại Học, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ em suốt trình học tập thực Luận văn Em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình UBND huyện Đoan Hùng, Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thống kê huyện Đoan Hùng, Ban quản lý dự án đầu xây dựng huyện Đoan Hùng, UBND xã: Vụ Quang, Vân Đồn, Tiêu Sơn tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để hồn thành Luận văn Em tỏ lòng biết ơn đến người thân, gia đình tồn thể bạn học viên lớp bè bạn, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ em nhiều suốt trình học tập hoàn thành luận văn Một lần em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Quý DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lí luận 1.1.3 Cơ sở thực tiễn 1.2 Một số khái niệm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 1.2.1 Bồi thường, hỗ trợ 1.2.2 Tái định 1.2.3 Giá đất 1.2.4 Định giá đất định giá bất động sản 1.3 Chính sách bồi thường thiệt hại tái định tổ chức tài trợ (WB ADB) 1.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số nước giới 10 1.4.1 Trung Quốc 10 1.4.2 Thái Lan 12 1.4.3 Hàn Quốc 13 1.5 Chính sách bồi thường nhà nước thu hồi đất Việt Nam qua thời kỳ 15 1.5.1 Thời kỳ trước 1987 15 1.5.2 Thời kỳ 1987 đến 1993 17 1.4.3 Thời kỳ 1993 đến 2003 17 1.5.4 Thời kỳ từ 2003 đến tháng 7/2014 20 1.5.5 Thời kỳ từ tháng 7/2014 đến 21 1.6 Tình hình thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt số địa phương Việt Nam 22 1.6.1 Tuyên Quang 23 1.7 Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt tỉnh Phú Thọ 25 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 2.3.3 Phương pháp thống kê so sánh 30 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 31 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đoan Hùng 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 40 3.1.4 Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Đoan Hùng 42 3.1.5 Thực trạng công tác quản lý đất đai 44 3.1.6 Đánh giá công tác quản lý đất đai 46 3.2 Đánh giá công tác bồi thường Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng 47 3.2.1 Khái quát chung dự án Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng 47 3.2.2 Đánh giá trình tự thực triển khai bồi thường hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất 48 3.2.3 Kết thu hồi đất, bồi thường đất, tài sản, vật kiến trúc cối hoa màu dự án: Tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc Lộ đường Hồ Chí Minh 49 3.3 Những ảnh hưởng đến sống người dân thực dự án Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng 64 3.3.1 Ảnh hưởng dự án đến đất nông nghiệp hộ dân 64 3.3.2 Cuộc sống, việc làm người dân sau nhận tiền bồi hỗ trợ tái định 64 3.4 Thuận lợi, khó khăn triển khai dự án cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng kiến nghị giải pháp thức đẩy GPMB địa phương 73 3.4.1 Thuận lợi 73 3.4.2 Khó khăn 73 3.4.3 Những tồn dự án 74 3.4.4 Kiến nghị giải pháp thúc đẩy tiến độ GPMB địa phương 74 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị 77 LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BT : Bồi thường GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt GTVT : Giao thơng vận tải HT : Hỗ trợ NN : Nông nghiệp TĐC : Tái định TNMT : Tài nguyên môi trường UBND : Uỷ bạn nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ .34 Bảng 3.2 Kết sản xuất ngành nông nghiệp 35 Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Đoan Hùng 43 Bảng 3.4 Ảnh hưởng dự án đến hộ dân .50 Bảng 3.5 Tổng hợp đối tượng bồi thường, hỗ trợ dự án 50 Bảng 3.6 Loại đất, diện tích thu hồi dự án Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh .54 Bảng 3.7 Kết công tác bồi thường đất dự án: Tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc Lộ đường Hồ Chí Minh .55 Bảng 3.8 Tổng hợp bồi thường kiến trúc, cối hoa màu di chuyển dự án Tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc Lộ đường Hồ Chí Minh 58 Bảng 3.9 Kết công tác Hỗ trợ dự án: Tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc Lộ đường Hồ Chí Minh 60 Bảng 3.10 Kết vấn chi tiết thu hồi đất nông nghiệp bồi thường hỗ trợ 64 Bảng 3.11 Phương thức sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ hộ dân 66 Bảng 3.12 Tài sản sở hữu hộ trước sau thu hồi đất 66 Bảng 3.13 Ý kiến chủ hộ hiệu sử dụng tiền bồi thường 67 Bảng 3.14 Việc làm hộ sau bị thu hồi đất .69 Bảng 3.15 Sự thay đổi ngành nghề người lao động trước sau thu hồi đất 70 Bảng 3.16 Ảnh hưởng dự án tới hiệu dụng đất 71 Bảng 3.17 Đánh giá tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau công trình hồn thành .72 72 Trước thu hồi đất, có 15 hộ đánh giá đất có hiệu sử dụng cao Đây hộ mặt đường chủ yếu kinh doanh, bn bán nhỏ, số hộđất nơng nghiệp trồng loại có giá trị cao số hộ đánh giá đất có hiệu sử dụng mức độ trung bình 70 hộ (58,33%), hộ chủ yếu đât trồng lúa rau màu Có 35 hộ đánh giá đất có hiệu sử dụng thấp (chiếm 29,17%) Sau thu hồi đất, giá trị sử dụng đất có thay đổi, hiệu sử dụng đất tăng Cụ thể: có 48 hộ đánh giá mức độ sử dụng đất cao (chiếm 40,0%); 51 hộ đánh giá mức độ trung bình (42,5%) 21 hộ đánh giá mức độ sử dụng trung bình (17,5%) Nguyên nhân hiệu sử dụng đất tăng cao tuyến đường mở rộng thuận lợi cho q trình vận chuyển, giao thương, bn bán Người dân có hội chuyển đổi việc làm nơng nghiệp sang ngành dịch vụ Đánh gái sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau cơng trình hồn thành sau: Bảng 3.17 Đánh giá tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau cơng trình hồn thành STT Chỉ tiêu Kết Tổng số (hộ) Tỷ lệ (%) Tổng số hộ đánh giá 120 100 Số hộ đánh giá tốt 78 65,0 Số hộ đánh giá không thay đổi 32 26,67 Số hộ đánh giá 10 8,33 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) Số hộ đánh giá cơng trình phúc lợi tốt 78 hộ (65% hộ đánh giá), có 32 hộ đánh giá sở hạ tầng phúc lợi xã hội không thay đổi (chiếm 26,67%) Các hộ đánh giá chất lượng sở vật chất phúc lợi xã hội 10 hộ (chiếm 8,33%) Như vậy, đa số hộ dân đánh giá phần sở hạ tầng phúc lợi xã hội tốt lên sau công trình hồn thành Một số hộ dân, chưa tiếp cận trực tiếp hưởng lợi cơng trình nên mức độ đánh giá chưa cao 73 3.4 Thuận lợi, khó khăn triển khai dự án cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng kiến nghị giải pháp thức đẩy GPMB địa phương 3.4.1 Thuận lợi - Được quan tâm, đạo sát xao UBND tỉnh Phú Thọ, Hội đồng bổi thường GPMB tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đoan Hùng, Hội đồng bồi thường GPMB huyện công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định địa bàn huyện; - Sự phối hợp chặt chẽ phòng, ban chuyên môn Hội đồng bồi thường GPMB hỗ trợ, tái định huyện, UBND xã, thị trấn nơi có dự án góp phần nâng cao chất lượng hiệu công tác bồi thường GPMB; - Đội ngũ cán bộ, chuyên viên giúp việc cho Hội đồng bồi thường GPMB hỗ trợ, tái định huyện qua đào tạo chun mơn, ln có tinh thần trách nhiệm với cơng việc; - Các phòng, ban, ngành có liên quan thực tốt cơng tác tun truyền, giải thích, vận động nhân dân nơi ủng hộ chủ trương, đường lối, sách đạo cấp có thẩm quyền, ủng hộ dự án để góp phần thúc đẩy phát triển chung toàn huyện - Sự ủng hộ nhiệt tình hộ dân có đất nằm diện tích thu hồi dự án nên cơng tác giải phóng mặt diễn thuận lợi 3.4.2 Khó khăn Cơng tác giải phóng mặt dự án nghiên cứu tồn khó khăn vướng mắc cần giải kịp thời điều chỉnh: - Việc bố trí tái định cho hộ giải tỏa chưa kịp thời, số hộ bàn giao mặt mà chưa có đất tái định để làm nhà ở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người bị giải tỏa thu hồi đất, nhà nước khoản kinh phí để hỗ trợ tiền thuê nhà Một số trường hợp bàn giao mặt chờ đến gần một, hai năm sau nhận đất thực tế, có trường hợp kéo dài Vì vậy, thực dự án, cần có kế hoạch triển khai sớm khu tái định cư, xây dựng khu chung để tạo điều kiện tái định kịp thời tiến hành giải tỏa 74 - Đơn giá đềnnhà cửa, vật kiến trúc thấp so với tình hình giá thị trường nay, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân việc vận động hộ dân bàn giao mặt khó khăn kiến nghị trượt giá chưa có sở giải Để khắc phục tình trạng này, hàng năm UBND tỉnh cần có điều chỉnh giá nghiên cứu hệ số trượt giá phù hợp với giai đoạn khác 3.4.3 Những tồn dự án - Nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, giấy tờ quyền sử dụng đất không có, ranh giới sử dụng đất khơng rõ ràng - Ý thức số hộ dân chưa cao gây khó khăn cơng tác giải phóng mặt thi cơng, số hộ xây dựng thêm - Việc đo đạc cắm mốc giải phóng mặt bằng, nhiều vị trí thiếu chưa đủ để thi cơng theo hồ sơ thiết kế - Nguồn vốn chi trả cho hộ bồi thường, hỗ trợ chưa chủ động - Tuyến đường dự án sau hoàn thành tạo thành taly cao so với diện tích đất nhà ở, đất canh tác hộ dân xung quanh Do vậy, lượng đất đá cơng trình hay lượng nước mưa dồn xuống ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống diện tích đất canh tác lúa, hoa màu hộ dân Mặc dù, ban quản lý dự án có khắc phục ban đầu hỗ trợ, đền bù cho hộ dân có diện tích bị ảnh hưởng lâu dài cần có phương án khắc phục khả thi 3.4.4 Kiến nghị giải pháp thúc đẩy tiến độ GPMB địa phương Trên sở kết nghiên cứu đề tài tác giả đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện việc thực sách bồi thường giải phóng mặt hướng tới mục tiêu thực mang lại sống tốt cho người nông dân - đối tượng coi chịu tác động lớn trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất 3.4.4.1 Nhóm giải pháp sách - Bãi bỏ việc bồi thường giá đất nông nghiệp theo hạng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ việc bồi thường giá đất nông nghiệp theo hạng khơng phù hợp nguyên nhân làm công tác GPMB kéo dài - Cần bổ sung đơn giá cối hoa màu, vật kiến trúc, ngồi sách áp dụng, cần có thêm ưu đãi như: tăng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề 75 nghiệp tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, có sách hỗ trợ giáo dục cho em họ miễn học phí khoảng năm học sau thu hồi đất - UBND huyện Đoan Hùng nên đạo phòng lao động thương binh – xã hội phối hợp với UBND xã, thị trấn địa bàn huyện nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ giải việc làm ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi cấp Quỹ hình thành từ phần khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước doanh nghiệp sử dụng đất khu công nghiệp Quỹ hỗ trợ giải việc làm phân bổ xã với số tiền dựa vào tỷ lệ phần trăm số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất Quý dùng để hỗ trợ lâu dài cho người dân khoảng từ - năm cụ thể như: trợ cấp thất nghiệp, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm,… cho người bị thu hồi đất 3.4.4.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện- Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho người dân ảnh hưởng việc Nhà nước thu hồi đất: tầm quan trọng việc thu hồi đất để thực dưn án, vấn định hướng nghề nghiệp chuyển đổi cấu ngành nghề - UBND huyện cần đạo UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội phối hợp thành lập tổ chuyên trách để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm chuyển đổi nghề nghiệp xếp việc làm cho người dân có đất bị thu hồi Tổ chuyên trách có chức năng: + vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu, cung cấp thông tin việc làm mơ hình sản xuất kinh doanh để áp dụng địa phương cho người dân + Liên hệ với Trường dạy nghề để giới thiệu người dân đến học doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… nơi có đào tạo nghề gắn với làm việc để người dân vừa học làm việc - Thành lập tổ chức có chức vấn, hướng dẫn người dân cách quản lý tài chính, lập kế hoạch chi tiêu để sử dụng tiền đền bù cách thiết thực có hiệu (đầu vào giáo dục, sản xuất, kinh doanh, ) tùy theo điều kiện gia đình số tiền đền bù mà họ nhận 76 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Dự án Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng hồn thành kế hoạch đề - Công tác bồi thường Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng: Tổng diện tích đất thu hồi 358.980,1 m2 Trong đó: Đất Ủy ban nhân dân xã 79.005,1m2 chiếm 22,01%; Đất Lâm Trường 97 6.750,5 m2 (chiếm 1,88%) đất hộ dân 273.224,5m2 (chiếm 76,11%) Tổng diện tích thu hồi hộ dân 273.255 m2 Trong diện tích đất nhà bị thu hồi 6.874 m2, đất vườn 61.343 m2, đất trồng lâu năm 2.867 m2, đất trồng hàng năm lại 45.022 m2, Đất rừng trồng sản xuất 90.297 m2, đất nuôi trồng thủy sản 1.704 m2, đất trồng lúa 65.118 m2 Kinh phí bồi thường 38.617.758.580 đồng Trong đó: Bồi thường đất 10.531.573.066 đồng; Bồi thường vật kiến trúc; 11.227.775.712 đồng; Bồi thường cối hoa màu: 3.169.636.795 đồng; Các sách hỗ trợ: 12.931.564.198 đồng kinh phí thực GPMB 757.208.809 đồng - Cuộc sống người dân thực dự án Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng: Về đời sống, việc làm, thu nhập nguời dân nơi có đất bị thu hồi có nhiều thay đổi đáng kể: Tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp giảm, tỷ lệ lao động ngành phi nông nghiệp tăng, tỷ lệ lao động khơng có việc làm sau bị thu hồi đất giảm Thu nhập hộ sau bị thu hồi đất có xu hướng tăng Cụ thể: Có 85 hộ dân có đủ việc làm chiếm 70,33% (trong xã Vụ Quang 20 hộ, xã Vân Đồn 28 hộ xã Tiêu Sơn 37 hộ) Số hộ có số việc làm hộ chiếm 6,67% Đây hộ bị thu hồi đất nơng nghiệp trước sau thu hồi không ảnh hưởng nhiều tới việc làm họ Số hộ thiếu việc làm 14 hộ chiếm 11,67% (xã Vụ Quang hộ xã Vân Đồn hộ) có 13 hộ khơng có việc làm (chiếm 10,83%) - Thuận lợi, khó khăn triển khai dự án cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh huyện Đoan: Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống sản 77 xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp việc làm, hỗ trợ di chuyển, thưởng bàn giao mặt trước thời hạn thực đầy đủ đảm bảo cho người bị thu hồi đất có sống tốt chưa có dự án Đến nay, đời sống hộ tái định dần vào ổn định, điều kiện sinh hoạt, nhu cầu sống, sách phúc lợi xã hội nâng cao Kiến nghị - Đẩy mạnh công tác lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp; đặc biệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã - Chính quyền địa phương, chủ đầu phải lấy giải pháp kinh tế - dân để giải mối quan hệ thu hồi đất, GPMB, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế - Hạn chế tối đa việc thu hồi đất nông nghiệp (đặc biệt đất chuyên lúa, chuyên màu …cho giá trị kinh kế cao) cho dự án 78 LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tập huấn đền bù - Tái định - Dự án WB Cr 2711-VN, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2001) Thông liên tịch số 14/2008/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực số Điều Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Thông số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Thông 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Nghị định số 151-TTg ngày 14/4/1959 Thủ tướng Chính phủ quy định thể lệ tam thời tưng dụng ruộng đất Chính phủ (1959) Nghị định số 90/CP, ngày 17/8/1994 Chính phủ, Ban hành quy định việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ, (1994) Nghị định số 22/1998/NĐ-CP, ngày 24/4/1998 “ việc đền bù thiệt hại nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lơi ích cơng cộng Chính phủ (1998) 10 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai Chính phủ (2004) 79 11 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2004) 12 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ (2004) 13 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất Chính phủ (2007) 14 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ (2007) 15 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2009) 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai Chính phủ (2014) 17 Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định giá đất 18 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2014) 19 Luật đất đai năm 1987,1993, 2003, 2013 Quốc Hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987, 1993, 2003; 2013) 20 Hiến pháp 1980 Quốc Hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980), 21 Hiến pháp 1992, Quốc Hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) 22 Các văn pháp qui quản lý đất đai ban hành Việt Nam từ năm 1945 đến tháng 1997 (tập tập 2) Tạp chí Địa Thanh tra Tổng cục Địa (1997), NXB Bản đồ, Hà Nội 23 Chính sách đềnthu hồi đất số nước khu vực Việt Nam, Tạp chí Cộng sản (2007), http://www.tapchicongsan.vn 80 24 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 ban hành đơn giá, trình tự, thủ tục thực bồi thường hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất UBND tỉnh Phú Thọ (2014) 25 Quyết số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 V/v Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể số nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định Đơn giá bồi thường vật kiến trúc, cối Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh UBND tỉnh Phú Thọ (2015) 26 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 bảng giá đất 05 năm (2015-2019) địa bàn tỉnh Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ (2014) 27 Quyết định số 06/2015/QĐ-UB ngày 16/04/2015 việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ tái định thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng; an ninh; mục đích phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng địa bàn tỉnh Tuyên Quang UBND tỉnh Tuyên Quang (2015) 28 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 việc ban hành giá đất năm (2015 – 2019) địa bàn tỉnh Tuyên Quang; UBND tỉnh Tuyên Quang (2015) 29 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 việc ban hành đơn giá điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hạ tài sản (vật kiến trúc, trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định pháp luật địa bàn tỉnh Tuyên Quang UBND tỉnh Tuyên Quang (2011) 30 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 việc ban hành đơn giá điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hạ tài sản (vật kiến trúc, trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định pháp luật địa bàn tỉnh Tuyên Quang UBND tỉnh Tuyên Quang (2011) 81 31 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 Ban hành quy định chi tiết số điều bồi thường, hỗ trợ, tái định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 việc ban hành quy định giá loại đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm (2015-2019), UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014) PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ Về tình hình đời sống việc làm người dân sau bị Nhà nước thu hồi đất để thực dự án: Tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ Đường Hồ Chí Minh huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Số: I- NHỮNG THƠNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên:………………………………………… ……………………… Địa chỉ: Thôn: ; xã:……………… , huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Số nhân hộ: người II NHỮNG THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG ĐẤT Diện tích đất hộ Diện tích đất nông nghiệp trước bị thu hồi: ………………… m2 Diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi: ……………………….… m2 Bình qn diện tích đất nơng nghiệp sau thu hồi:.…….m2/người III CÁCH THỨC SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI DÂN Phương thức sử dụng khoản tiền bồi thường, hỗ trợ Sử dụng số tiền STT Mục đích sử dụng bồi thường (triệu đồng) Đầu SX kinh doanh DV phi NN Tỷ lệ % sử dụng Xây dựng, sửa chữa nhà cửa Mua sắm đồ dùng Gửi tiết kiệm Đầu cho học hành Đầu khác Cộng Tài sản sở hữu hộ Trước bị STT Loại tài sản thu hồi (Năm 2014) Số ô tô Số xe máy Số tivi Số tủ lạnh Số máy giặt Số máy vi tính Hiệu sử dụng tiền bồi thường hộ dân Hiệu cao: Hiệu trung bình: Hiệu thấp: Sau bị thu hồi (Năm 2015) IV TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM CỦA HỘ Sự thay đổi ngành nghề người lao động Câu Trình độ văn hóa, chun mơn người độ tuổi lao động Tiểu học Trung học Sở Trung học phổ thông Trung cấp, cao đẳng Đại học Trên đại học Câu Nghề nghiệp người độ tuổi lao động trước bị thu hồi hồi đất ? Làm nông nghiệp (người) Làm việc DN (người) Buôn bán nhỏ, DV (người) Cán bộ, công chức (người) Làm nghề khác .(người) Câu Nghề nghiệp người độ tuổi lao động sau bị thu hồi đất ? Làm nông nghiệp (người) Làm việc DN (người) Buôn bán nhỏ, DV (người) Cán bộ, công chức (người) Làm nghề khác (người) Đánh giá chung tình trạng sống so với trước bị thu hồi đất a Thu nhập: Tốt lên Như Kém b Quan hệ hộ gia đình: Tốt lên Như Kém c Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội: Tốt Như Kém Đánh giá ảnh hưởng dự án tới môi trường sống người dân Ông (Bà) cho biết trước thu hồi đất: - Môi trường sống tốt lên không? ……………………… - Mơi trường sống có thay đổi gì? ……………………… - Những thay đổi tích cực tiêu cực? …………………… Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Câu Ông (Bà) cho biết trước thu hồi đất: - Thu nhập bình quân gia đình năm? ……………………… - Thu nhập bình quân người năm? ……………………… - Thu nhập bình quân người tháng? …………………… Câu Ông (Bà) cho biết sau thu hồi đất: - Thu nhập bình quân gia đình năm? ……………………… - Thu nhập bình quân người năm? ……………………… - Thu nhập bình quân người tháng? …………………… Câu Hiện nguồn thu nhập hộ gia đình ông (bà) từ đâu?  Nông nghiệp  KDDV  Lương CBCC Đánh giá người dân sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau thu hồi đất Ông (Bà) cho biết sau thu hồi đất: - Cơ sở hạ tầng tố lên không? ……………………… - Cơ sở hạ tầng có đáp ứng nhu cầu không? …………………… - Cơ sở hạ tầng, phúc lợi có ổn định khơng? …………………… Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất Ông (Bà) cho biết sau thu hồi đất: - Gia đìnhđủ việc làm khơng? ……………………… - Việc làm có ổn định khơng? ……………………… - So với trước thu hồi đất có tốt không? …………………… Đánh giá người dân giá đất thay đổi trước sau thực dự án Câu Ông (Bà) cho biết sau thu hồi đất: - Giá đất trước khi thực dự án? ……………………… - Giá đất sau thực dự án? ……………………… - Giá đất có ảnh hưởng tới đời sống? …………………… Câu Ông (Bà) cho biết giá đất bồi thường so với giá đất bán thị trường?  Cao  Thấp  Tương đương Ảnh hưởng dự án tới giá trị quyền sử dụng đất Ông (Bà) cho biết sau thu hồi đất: - Giá trị quyền sử dụng đất tăng hay giảm?……………… .….…… - Việc sử dụng loại đất có thay đổi khơng ? ……………………… - Những thay đổi tích cực hiệu sử dụng? ……………… …… Ảnh hưởng dự án tới dịch vụ công Ông (Bà) cho biết sau thu hồi đất: - Các lợi ích cơng cộng có thay đổi? ……………… .……… - Các dịch vụ so với trước tốt khơng? ………………… …… - Có thêm lợi ích phúc lợi nào? ……………… .…… 10 khó khăn, tồn sau thu hồi đất - Kinh tế gặp khó khăn gì? ………………… …… - Phúc lợi xã hội có khó khăn ? ……………… ……… - An ninh trật tự có khó khăn ? ………………… …… 11 giải pháp khắc phục có hiệu khơng - Giải pháp sách ? ………………… …… - Giải pháp tổ chức quản lý ? ……………… ……… - Giải pháp kinh tế ? ………………… .…… V CÁC KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN ………………… ……………………………………………………… Đoan Hùng , ngày tháng năm 2018 NGƯỜI ĐIỀU TRA CHỦ HỘ (Ký ghi rõ họ tên) ... HỮU QUÝ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THU NG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG TỪ CẦU KIM XUYÊN ĐẾN QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Ngành:... thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án: Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc Lộ Đường Hồ Chí Minh. .. tượng bồi thường, hỗ trợ dự án 50 Bảng 3.6 Loại đất, diện tích thu hồi dự án Tuyến đường từ Cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh .54 Bảng 3.7 Kết công tác bồi thường đất dự án: Tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dự án tuyến đường từ cầu kim xuyên đến quốc lộ 2 và đường hồ chí minh tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ , Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dự án tuyến đường từ cầu kim xuyên đến quốc lộ 2 và đường hồ chí minh tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay